0

BÁO CÁO CUỐI KỲ MÔN: KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM CHỦ ĐỀ: TÌM HIỂU VỀ VĂN HÓA, PHONG TỤC TẬP QUÁN, VĂN HÓA GIAO TIẾP, VĂN HÓA ẨM THỰC CỦA NHẬT BẢN

24 10 0
  • BÁO CÁO CUỐI KỲ  MÔN: KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM CHỦ ĐỀ: TÌM HIỂU VỀ VĂN HÓA, PHONG TỤC TẬP QUÁN, VĂN HÓA GIAO TIẾP, VĂN HÓA ẨM THỰC CỦA NHẬT BẢN

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2022, 11:48

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM TƯ VẤN HỖ TRỢ SINH VIÊN BÁO CÁO CUỐI KỲ MÔN KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM CHỦ ĐỀ TÌM HIỂU VỀ VĂN HÓA, PHONG TỤC TẬP QUÁN, VĂN HÓA GIAO TIẾP, VĂN HÓA ẨM THỰC CỦA NHẬT BẢN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ThS TRƯƠNG CÔNG HẬU NHÓM THỰC HIỆN BAKE LỚP DHDI16ATT HỒ SƠ GỒM 1 CÁC BIỂU MẪU THÀNH LẬP NHÓM 2 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN LÀM VIỆC NHÓM 3 HÌNH ẢNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 4 VIDEO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 5 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN 6 BIÊN BẢN HỌP NHÓM TP Hồ Chí Minh, ngày 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM TƯ VẤN & HỖ TRỢ SINH VIÊN BÁO CÁO CUỐI KỲ MƠN: KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHĨM CHỦ ĐỀ: TÌM HIỂU VỀ VĂN HĨA, PHONG TỤC TẬP QN, VĂN HÓA GIAO TIẾP, VĂN HÓA ẨM THỰC CỦA NHẬT BẢN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS TRƯƠNG CƠNG HẬU NHĨM THỰC HIỆN: BAKE LỚP: DHDI16ATT HỒ SƠ GỒM 1.CÁC BIỂU MẪU THÀNH LẬP NHÓM 2.KẾ HOẠCH THỰC HIỆN LÀM VIỆC NHĨM 3.HÌNH ẢNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 4.VIDEO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 5.BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN 6.BIÊN BẢN HỌP NHĨM TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2021 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM TƯ VẤN & HỖ TRỢ SINH VIÊN BÁO CÁO CUỐI KỲ MƠN: KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHĨM CHỦ ĐỀ: TÌM HIỂU VỀ VĂN HĨA, PHONG TỤC TẬP QUÁN, VĂN HÓA GIAO TIẾP, VĂN HÓA ẨM THỰC CỦA NHẬT BẢN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS TRƯƠNG CÔNG HẬU NHÓM THỰC HIỆN: BAKE LỚP: DHDI16ATT HỒ SƠ GỒM 1.CÁC BIỂU MẪU THÀNH LẬP NHÓM 2.KẾ HOẠCH THỰC HIỆN LÀM VIỆC NHĨM 3.HÌNH ẢNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 4.VIDEO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 5.BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN 6.BIÊN BẢN HỌP NHĨM TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2021 Lời giới thiệu Trong đời người việc học việc có lẽ việc đời, việc trau dồi kiến thức thật cần thiết với người Bên cạnh kiến thức mơn học đại cương cần biết thêm kỹ cần thiết khác, để giúp đỡ cho thân ta sống công việc tương lai “Kỹ làm việc nhóm” kỹ giúp bạn trẻ trang bị cho thêm hành trang để tiến vào sống đầy thử thách mà tương lai chờ đón Mơn học nơi bạn phối hợp với người xung quanh mình, nơi mà người có mạnh riêng bạn tạo tập thể hùng mạnh, sẵn sàng đương đầu với thách thức, hoa thơm mà bạn nhận từ người làm việc với bạn không điểm số, hoàn thành nhiệm vụ hay đơn hồn tất cơng việc giảng viên giao mà bạn tìm thêm người chiến hữu chặng đường cịn rất dài phía trước Hơm người thấy người xa lạ đến từ nhiều vùng đất dải đất Việt Nam hình chữ “S” phối hợp với tuyệt vời mời người đọc tiểu luận nhóm “BAKE” với chủ đề: “TÌM HIỂU VỀ VĂN HÓA, PHONG TỤC TẬP QUÁN, VĂN HÓA GIAO TIẾP, VĂN HÓA ẨM THỰC CỦA NHẬT BẢN” Nhật Bản đất nước hội tụ nhiều văn hóa khác nhau, bên cạnh phong tục tập quán Nhật Bản đa dạng Từ lễ hội, ăn, đến tinh thần làm việc để kể hết thật khó nói hết Mời người bắt đầu theo dõi q trình làm việc nhóm ‘BAKE” tìm hiểu trình bày cho người xem sau Xin chân thành cảm ơn Mục Lục: Contents I CÁC BIỂU MẪU THÀNH LẬP NHÓM 1 BẢNG ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN NHÓM LÀM VIỆC BIÊN BẢN THÀNH LẬP NHÓM 3 NỘI QUY .6 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG NHÓM BAKE II KẾ HOẠCH LÀM VIỆC NHÓM 11 Mục tiêu, nhiệm vụ 11 Các nguồn lực cần thiết 11 Phương pháp thực hiện: 11 Phương pháp phối hợp .12 Phương pháp đánh giá 13 Hành động khắc phục 14 DỰ TỐN CHI PHÍ: 14 BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THEO BẢNG .14 III HÌNH ẢNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CỦA NHÓM 15 IV TỔNG HỢP VIDEO 17 V BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 17 Kết đạt .17 Hồn thành việc tìm hiểu văn hóa, phong tục tập quán, văn hóa giao tiếp, văn hóa ẩm thực Nhật Bản 17 Những thuận lợi thực kế hoạch 17 Các thành viên đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao, có tinh thần tự giác, tơn trọng Đề nội quy tuân theo nội quy Các thành viên hồn thành cơng việc thời hạn làm tròn trách nhiệm giao 17 Những bất lợi khó khăn thực kế hoạch 17 Những kinh nghiệm rút 17 VI BIÊN BẢN HỌP NHÓM GỒM: 17 I CÁC BIỂU MẪU THÀNH LẬP NHÓM BẢNG ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN NHĨM LÀM VIỆC 1 Mục đích nhóm  Hoàn thành báo cáo cuối kỳ đạt kết cao môn học  Gắn kết mối quan hệ công việc sống Cùng phát triển, trau dồi thân  Mở rộng kiến thức, bổ xung nâng cao kỹ mềm cần thiết công việc Các hoạt động dự kiến  Lên kế hoạch cho báo cáo, thống nội dung thực hiện, thời gian, kinh phí, phương tiện, nguồn lực  Tiến hành họp nhóm lên kế hoạch cụ thể  Lên kế hoạch chụp hình, quay video, dựng clip, hoàn thành nội dung báo cáo  Đánh giá, hoàn thiện báo cáo Các kết dự kiến  Hoàn thành tập nhóm video cuối kỳ hạn  Giúp thành viên nhóm thêm hiểu, gắn bó với rèn luyện kỹ  Rút học kinh nghiệm cho thân nhóm Những nguồn lực sẵn có  Nhân lực: thành viên nhóm  Kinh tế: tiền quỹ, phạt vi phạm nội quy  Phương tiện di chuyển thiết bị ( xe máy, điện thoại, máy ảnh, laptop,… ) Khó khăn     Những kỹ khả cần thiết Khoảng thời gian Thời gian sinh hoạt khác Rào cản ngơn ngữ Khơng chịu đóng góp ý kiến, thụ động Không tôn trọng nhau, bất đồng quan điểm Kỹ làm việc nhóm Kỹ tìm kiếm, xử lý thơng tin, giải mâu thuẫn Kỹ tổ chức phân công công việc Khả làm việc google, word, photoshop, powpoint,…  Khả xử lý tình xấu phương án thay      Từ ngày 04/03 đến ngày 03/06 2 BIÊN BẢN THÀNH LẬP NHĨM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN THÀNH LẬP NHĨM Hơm nay, ngày: 18/03/2021 Tên nhóm: BAKE Số lượng thành viên: Nhóm gồm thành viên nam Mục tiêu – nhiệm vụ nhóm: + + + + + Cùng hoàn thành báo cáo cuối kỳ Đoàn kết, hỗ trợ lẫn Rèn luyện kỹ làm việc nhóm Tìm tịi, học hỏi không ngừng thăng tiến thân Học tập, nghiên cứu, thỏa mãn chí tị mị tìm hiểu khứ Thời gian (từ ngày – đến ngày): 18/03/2021 đến ngày 14/06/2021 Các thành viên nhóm: TT Chức vụ Trưởng nhóm Chun mơn Cơng việc (Ngành phụ trách học) -Phân chia công việc nhiệm vụ cho thành viên -Tìm cách Cơng khắc phục nghệ kỹ tiến hành Ngô Bảo 20001781 thuật cải tiến Trung điện - sản phẩm điện tử thành viên nhóm -Tạo cảm hứng làm việc niềm tin Họ tên sinh MSSV viên Thông liên hệ tin Email:ngo baotrung2 703@gma il.com SĐT: 07840907 37 thành viên Phạm Người Xuân giám sát Thái Người ngoại giao Phạm Minh Đức 20014771 20007731 -Đánh giá kết thực -Nghiêm khắc trình làm việc ln trì tiêu chuẩn cao -Giám sát trình làm việc thành viên -Liên kết thành viên với -Chia sẻ, trò chuyện với nhóm khác để tạo mối quan hệ bên ngồi -Thu thập thơng tin hữu ích bên ngồi -Chuẩn bị dụng cụ cho cơng việc nhóm Người điều phối Nguyễn 20028771 Văn Nho -Đánh giá thiếu sót báo cáo nội dung hình thức -Kiểm tra tổng thể báo cáo Người phát kiến Hoàng Nguyễn Nguyên -Đưa ý tưởng nội dung báo 20026391 Email: phamxuant hai1582k2 @gmail.co m SĐT: 0395634581 Email: phamminhd uc20122002 @gmail.co m SĐT: 0896458701 Email: nhonguyen 280402@g mail.com SĐT: 03388205 14 Email: nguyenda ng8722@ Đăng Phạm Nguyễn 20037281 Hồng Ân Người phản biện Phan Văn Thanh Hà Người thực Nguyễn Văn Nam 20030231 20001781 cáo -Quay phim, chụp hình -Tìm kiếm âm thích hợp để dựng hồn thành video cho báo cáo -Tìm kiếm thơng tin, bổ xung ý cịn thiếu -Phân tích giải pháp để tìm yếu kém, hạn chế giải pháp -Lắng nghe ý kiến từ thành viên từ đưa phương hướng tối ưu -Đưa lập luận để thành viên khác tham khảo ghi nhận -Tổng hợp báo cáo thành viên hoàn thành nội dung -Kiểm tra sai sót lại lần cuối gmail.co m SĐT: 09387104 08 Email: tsukeyomi de@gmail com SĐT: 09197308 02 Email: phanthan hhagym@ gmail.co m SĐT: 05650949 82 Email: khongsoai 1132@gm ail.com SĐT:0368 832987 Chữ ký xác nhận nhóm trưởng thành viên nhóm (Ký tên ghi rõ họ tên) Nhóm trưởng Nhóm phó (Đã ký tên) (Đã ký tên) Ngô Bảo Trung Phạm Nguyễn Hồng Ân Các thành viên Phạm Xuân Thái Nguyễn Văn Nho Hoàng Nguyễn Nguyên Đăng Phạm Minh Đức Phạm Nguyễn Hồng Ân Phan Văn Thanh Hà Nguyễn Văn Nam Ngô Bảo Trung NỘI QUY Điều Quy định địa điểm, thời gian số lần tổ chức họp nhóm - Địa điểm: Thư viện Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM - Thời gian: Chiều thứ (hàng tuần) - Số lần họp nhóm: lần Điều Quy định nói, nghe, phát biểu, đóng góp ý kiến họp nhóm - Nhắc lại diễn rõ nội dung, hỏi để hỏi rõ vấn đề Lắng nghe ý kiến Cùng chia sẻ tìm hiểu nội dung, nêu ý kiến cá nhân chọn lọc Trình bày quan điểm cho thành viên Các thành viên tôn trọng lời nói ý kiến nhóm trưởng Khơng chia rẽ, chia bè phái làm đồn kết nhóm Khơng kiêu căng, làm quan điểm với thành viên Không nên phản đối ý kiến thành viên mà thay vào phải đổi cho phù hợp - Nghiêm túc ý kiến Điều Quy định việc làm không làm nhóm A) Những điều thành viên phải thực hiện: - Tôn trọng lẫn - Làm việc dựa lực tinh thần tập thể - Sử dụng khả để thúc đẩy phát triển nhóm - Có tính đồn kết - Có tinh thần trách nhiệm hồn thành tốt công việc giao - Biết lắng nghe cho ý kiến - Tinh thần hết, tập trung, làm việc hết khả - Đi họp giờ, nghiêm túc tham gia hoạt động nhóm - Hồn thành tiến độ cơng việc giao - Cần đoán việc lựa chọn thực ý tưởng B) Những điều thành viên nhóm khơng thực hiện: - Vắng mặt họp không rõ lí - Gây đồn kết nhóm - Không đổ lỗi cho thành viên nhóm nhóm khơng đạt kết tốt - Khơng dùng thủ đoạn hãm hại nhóm khác, cạnh tranh công - Không làm qua loa, phải có ý kiến riêng nhóm - Phải chủ động làm việc không dựa dẫm vào người khác - Không tự cô lập thân với thành viên nhóm - Khơng tự cao, tự đại bắt bẻ lẫn - Không trốn tránh trách nhiệm - Khơng tìm cách phá hoại tinh thần đồn kết thành viên nhóm - Khơng để vấn đề cá nhân ảnh hưởng đến chất lượng cơng việc - Khơng lợi ích mà làm hại thành viên nhóm Điều Quy định bảo mật thơng tin nhóm - Khơng tiết lộ ý tưởng, thông tin, tài liệu độc quyền nhóm - Khơng để kế hoạch hay dự án cho nhóm khác, đề tài mang chất xám thành viên nên việc bảo mật quan trọng - Không tuyên truyền quy định hay thông tin đặc biệt - Các thành viên tôn trọng thông tin riêng tơn trọng thơng tin nhóm Điều Quy định quyền lợi thành viên nhóm - Năng nổ, hợp tác (+ phiếu bé ngoan) Có thêm ý tưởng hay giúp nhóm hồn thiện (+ phiếu bé ngoan) Tham gia đầy đủ (+ phiếu bé ngoan) Hoàn thành nhiệm vụ (+ phiếu bé ngoan) Tham gia sôi đóng góp ý kiến (+ phiếu bé ngoan) Mang thành tích cho nhóm (+ phiếu bé ngoan) Điều Quy định bố sung, loại bỏ thành viên Bổ sung: - Cơng việc nhóm q nhiều mà số lượng thành viên q khơng đảm bảo hồn thành cơng việc - Có thể kết nạp thêm thành viên phù hợp để hồn thành cơng việc tiến độ - Các thành viên nhóm thiếu kiến thức, kỹ cần thiết - Thêm thành viên nhóm muốn có bầu khơng khí Loại bỏ: - Thành viên khơng tận tâm mục tiêu chung nhóm - Khi nhắc nhở khơng sửa đổi - Thành viên có tính cá nhân ích kỉ, khơng hợp tác, khơng thỏa hiệp với thành viên nhóm - Thường xuyên gây rối làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động nhóm - Khi thành viên có ý định phá bỏ qui định nhóm - Khi khơng muốn hoạt động chung với nhóm - Khi thành viên khơng cịn tác dụng Điều Quy định giải thể nhóm - Khi hoàn thành mục tiêu - Khi thành viên hoàn thành mục tiêu chung muốn hoạt động riêng - Khi nhóm gặp việc bất đắc dĩ - Khi tận khơng cịn niềm tin sống Điều Tổ chức thực - Đề mục tiêu Lên kế hoạch Thực nhiệm vụ Điều hành để thực nhiêm vụ Kiểm soát để thực nhiêm vụ - Báo cáo kết QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG NHÓM BAKE Điều Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng Phạm vi điều chỉnh: nhóm Đối tượng áp dụng: tất thành viên nhóm Điều Mục tiêu nhóm Hồn thành đề tài về: văn hóa, phong tục tập quán, văn hóa giao tiếp, văn hóa ẩm thực Nhật Bản Điều Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm chức danh phân cơng nhóm Nhóm trưởng: - Quyền: giám sát, điều phối, định, phân công - Nghĩa vụ: thay mặt nhóm chịu trách nhiệm, giải vấn đề chung Thành viên: - Quyền + Tìm thơng tin, từ khóa, video, hình ảnh,… + Giao lưu học hỏi sử dụng kiến thức có + Phát biểu ý kiến, đưa ý tưởng + Đóng góp xây dựng nhóm + Tạo nên mơi trường thoải mái hoạt động + Có quyền tự thoải mái cơng việc + Có quyền sửa sai thành viên + Có quyền đưa ý kiến cá nhân họp + Có thể phát triển ý tưởng - Nghĩa vụ + Hoàn thành nhiệm vụ giao, chịu trách nhiệm việc + Tham gia nhiệt tình, đầy đủ tất cơng việc chung nhóm (nghỉ phải có lí đáng) + Đóng quỹ đầy đủ theo quy định + Thúc đẩy hoàn thành dự án + Giúp đỡ lẫn + Đoàn kết Điều Cơ cấu tổ chức nhóm: - Lãnh đạo nhóm - Người thực Điều Nguyên tắc chế làm việc nhóm - Lấy ý kiến dựa trí đa số Nhóm trưởng chia công việc cho thành viên thực Làm việc dựa thực tế Ai làm người có điểm Khơng vắng q buổi Đóng quỹ theo quy định nhóm Hồn thành cơng việc chu đáo chỉnh chu Dựa tinh thần có trách nhiệm chủ động Tập trung công việc Điều Khen thưởng kỷ luật nhóm - Khen thưởng: Mỗi thành viên phải hoàn thành nhiệm vụ giao, q trình hoạt động mà có thái độ tích cực, nhiệt tình, hịa đồng khen thưởng (Mỗi phiếu bé ngoan tương ứng lon bia) + Năng nổ tham gia hồn thành tốt cơng việc cá nhân: + vé tắm tiên + Có ý tưởng sáng tạo, làm chuyên nghiệp: + phiếu bé ngoan + Tích cực đóng góp hồn thành mục tiêu nhóm: + phiếu bé ngoan + Có thái độ tích cực đóng quỹ đầu đủ: + phiếu bé ngoan - Kỷ luật: + Nếu không hồn thành cơng việc giao bị khiển trách trước nhóm phạt tiền gây quỹ (50.000 VNĐ) + Nếu khơng có tinh thần trách nhiệm, khơng hồn thành công việc giao lần bị loại khỏi nhóm + Tiết lộ thơng tin tuyệt mật nhóm cố tình gây mâu thuẫn nội bị loại trực tiếp khỏi nhóm + Khơng tiếp thu cãi lệnh nhóm trưởng nhiều bị loại khỏi nhóm + Khơng có thái độ tích cực, lơ đãng việc hoạt động chung nhiều lần bị loại khỏi nhóm Điều Tổ chức thực 10 - Đề mục tiêu lên kế hoạch Thực kế hoạch Điều hành để thực kế hoạch Kiểm soát để thực nhiệm vụ Báo cáo kết II KẾ HOẠCH LÀM VIỆC NHÓM Mục tiêu, nhiệm vụ Làm thuyết trình về: văn hóa, phong tục tập quán, văn hóa giao tiếp, văn hóa ẩm thực Nhật Bản a Ngày khảo sát: 15/04/2021 b Ngày thực hiện: 25/05/2021 Các nguồn lực cần thiết - Sử dụng nguyên tắc 5M + Man: người + Money: 50.000 đồng/người Tổng cộng 450.000 đồng + Material: máy tính, điện thoại, sách giáo khao đất nước Nhật Bản + Machine: máy quay, điện thoại, micro, máy thu âm, tai nghe + Method: a) Chuẩn bị sẵn đầy đủ dụng cụ, thiết bị hổ trợ cho thuyết trình b) Phân công công việc cụ thể cho thành viên nhóm c) Bắt đầu triển khai kế hoạch d) Quay phim chụp ảnh nội dung , kỉ niệm, cột mốc đáng nhớ - Tóm tắt: + Quay phim chụp ảnh nội dung, kỉ niệm, cột mốc đáng nhớ + Tóm gọn nội dung, chỉnh sửa hoàn chỉnh, edit video chuẩn bị báo cáo + Họp lại nhóm tổng kết, đánh giá Phương pháp thực hiện: - Tài liệu hướng dẫn thực công việc - Quy trình vân hành - Kết quả: 11 - Ví dụ: Một ngày làm thuyết trình tìm hiểu phong tục tập quán, văn hóa, ẩm thực đất nước Nhật Bản - Nhóm BAKE gồm thành viên: Trung, Thái, Ân, Đăng, Nho, Hà, Đức, Nam - Nhiệm vụ cần chuẩn bị: điện thoại, micro: Thái, Nho, Đức, Nam máy quay, máy ghi âm, tai phone: Trung, Đăng, Hà, Ân * Cách tiến hành: - Ngày 25/05/2021 Các thành viên nhóm sử dụng ứng dụng ZOOM để triển khai họp nhóm - Trung Đăng có trách nhiệm quay phim, ghi hình lại tồn q trình hoạt động nhóm edit lại video - Thái, Nho, Hà thành viên chịu trách nhiệm thuyết trình, giới thiệu về: văn hóa, phong tục tập quán, văn hóa giao tiếp, văn hóa ẩm thực Nhật Bản - Nam, Ân, Đức thành viên tìm hiểu, ghi lại thơng tin, tổng kết chỉnh sửa cho hoàn chỉnh chuẩn bị cho việc báo cáo Phương pháp phối hợp - Để thực kế hoạch, thành viên nhóm định hoàn thành nhiệm vụ đề - Mục đích hồn thành báo cáo cuối kỳ đạt kết cao - Công cụ phối hợp: - Con người (8 thành viên nhóm) - Thiết bị: điện thoại, tai nghe, micro, Laptop ASUS, Macbook để thực edit sản phẩm - Phương tiện lại: xe máy - Sử dụng sơ đồ Gantt để kiểm sốt thời gian cơng việc Bảng phân tích cơng việc: STT Tên cơng việc Ký hiệu Độ dài (Tuần) Thời gian bắt đầu Tổ chức họp nhóm A Ngay từ đầu Nghiên cứu nội dung B Sau hoàn thành A 12 Chắt lọc, tìm nội dung rõ ràng Làm báo cáo hoàn chỉnh Chỉnh sửa báo cáo C Khi B thực tuần D Sau C hoàn thành E Sau D hồn thành Sơ đồ Gantt: Cơng việc Thời gian (Tuần) 10 11 12 1.Tổ chức họp 2.Nghiên cứu nội dung 3.Chắt lọc, tìm nội dung rõ ràng 4.Làm báo cáo hoàn chỉnh 5.Chỉnh sửa báo cáo Phương pháp đánh giá - Đối chiếu so sánh với kế hoạch để - Điều chỉnh lại suất lao động thành viên nhóm - Đo lường số lượng chất lượng công việc cá nhân dự án làm nhóm - Là đánh giá kĩ làm việc nhóm tương tác thành viên nhóm - Vai trị thành viên nhóm - Các biểu hợp tác thành viên - Khả quản lý thời gian phân chia nhiệm vụ - Mức độ sáng tạo giải vấn đề - Sử dụng đa dạng phương pháp làm việc 13 - Khả đàm phán Hành động khắc phục - Thiết lập kế hoạch - Biết đánh giá rủi ro gặp phải để đưa phương án cụ thể - Xem xét yếu tố hạn chế - Lập kế hoạch dơn giản - Điều phối nguồn nhân lực hiệu thực lực - Tìm hiểu kĩ đề tài nhiệm vụ để hồn thành DỰ TỐN CHI PHÍ: BẢNG DỰ TỐN CHI PHÍ 05 Đơn giá(VNĐ) 15.000 Thành tiền(VNĐ) 75.000 Bút Màu 01 35.000 35.000 Bản Đồ 01 10.000 10.000 Thăm nhà hàng Nhật 01 412.000 412.000 Thăm tiệm đồ Nhật 01 620.000 620.000 Tiền xăng xe 05 30.000 150.000 STT Tên sản phẩm Số lượng Giấy A0 Tổng Thu: 1.350.000 Tổng Chi: 1.302.000 Số Dư: 48.000 BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THEO BẢNG Công Nội Dung Thời Gian Việc - Họp nhóm Đã Thực Hiện - Liên hệ địa điểm + Mua đồ dùng 3-7/05/2021 10-15/5/2021 Người Phụ Trách Kinh Phí Cả nhóm Thanh Hà Văn Nam Đức Minh Theo bảng dự tốn chi phí 14 Đang Thực Hiện - Thăm nhà hàng Nhật 18/05/2021 Bảo Trung Hồng Ân - Thăm tiệm đồ Nhật 22/05/2021 Nguyên Đăng Thanh Hà 25-30/5/2021 Hồng Ân Xuân Thái Bảo Trung Văn Nho Nguyên Đăng Sẽ Thực - Vẽ sản Hiện phẩm Kết Thúc Tổng Kết Hoạt Động 06/06/2021 Cả Nhóm III HÌNH ẢNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CỦA NHÓM 15 16 IV TỔNG HỢP VIDEO V BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH Tên nhóm: BAKE Chủ đề báo cáo: Tìm hiểu văn hóa, phong tục tập quán, văn hóa giao tiếp, văn hóa ẩm thực Nhật Bản Thời gian thực kế hoạch: tháng năm 2021 Mức độ hoàn thành kế hoạch: 100% Kết đạt Hoàn thành việc tìm hiểu văn hóa, phong tục tập qn, văn hóa giao tiếp, văn hóa ẩm thực Nhật Bản Những thuận lợi thực kế hoạch Các thành viên đồn kết, tinh thần trách nhiệm cao, có tinh thần tự giác, tôn trọng Đề nội quy tuân theo nội quy Các thành viên hoàn thành cơng việc thời hạn làm trịn trách nhiệm giao Những bất lợi khó khăn thực kế hoạch Kinh phí cịn hạn chế, đơi vài việc riêng mà số thành viên làm ảnh hưởng tiến độ làm việc nhóm Những kinh nghiệm rút Học cách làm việc nhóm, biết thêm kỹ mềm tự tin giao tiếp VI BIÊN BẢN HỌP NHÓM GỒM: Lần I Thành viên tham gia: Phan Văn Thanh Hà 17 Phạm Xuân Thái Phạm Minh Đức Phạm Nguyễn Hồng Ân Nguyễn Văn Nho Nguyễn Văn Nam Hoàng Nguyễn Nguyên Đăng Ngơ Bảo Trung II Mục đích họp: Họp nhóm thể tự giác cống hiến cho nhóm BAKE, nhóm trường phổ biến cơng việc để làm tập hoạt động nhóm III.Nội dung Cơng Việc: Thời Gian: 07/05/2021 Địa Điểm: Thư viện trường đại học Công Nghiệp IUH Nhiệm vụ chung cho nhóm:  Sửa làm lại báo cáo cuối kì  Bổ sung thêm ý cho báo cáo cuối kì Nhiệm vụ thành viên nhóm: Các thành viên nhóm tham gia đóng góp ý kiến, thống ý kiến việc sửa bổ sung báo cáo Ngồi bạn tìm kiếm tài liệu cho đề tài IV Đánh giá chung: Buổi họp sôi nổi, thành viên việc tham gia báo cáo đưa đề tài cho báo cáo Tuy nhiên thiếu thành viên nhóm khơng tham gia làm cho buổi họp khơng đầy đủ Hồn tất chung cơng việc mà nhóm trưởng đề Lần I Thành viên tham gia: Phan Văn Thanh Hà Phạm Minh Đức Ngơ Bảo Trung Phạm Xn Thái Nguyễn Hồng Nguyên Đăng Phạm Nguyễn Hồng Ân Nguyễn Văn Nho Nguyễn Văn Nam 18 II III IV I II III IV Mục đích họp nhóm: Tiến hành kế hoạch làm thuyết trình chủ đề Nhât Bản trưởng nhóm đề xuất phân cơng việc Họp ý việc loại bỏ thành viên nhóm Nội dung công việc: Thời gian: 14/05/2021 Địa điểm: Thư viện trường đại học trường đại học Công Nghiệp IUH Nhiệm vụ chung nhóm:  Hồn tất thuyết trình chủ đề Nhật Bản  Bàn vấn đề loại bỏ thành viên nhóm Nhiệm vụ thành viên nhóm: Các thành viên nhóm tham gia đóng góp ý kiến, thống ý kiến việc phân chia cơng việc thuyết trình Ngồi bạn tìm kiếm tài liệu cho đề tài Nêu ý kiến việc loại bỏ thành viên Quang Đánh giá chung: Buổi họp sôi nổi, thành viên tham gia thuyết trình đưa nội dung cho thuyết trình chủ đề Nhật Bản Tuy nhiên thiếu thành viên nhóm khơng tham gia làm cho buổi họp không đầy đủ trạng thái hội ý để loại bỏ Hoàn tất chung cơng việc mà nhóm trưởng đề Lần Thành viên tham gia: Phan Văn Thanh Hà Phạm Minh Đức Phạm Xuân Thái Ngô Bảo Trung Phạm Nguyễn Hồng Ân Nguyễn Văn Nam Nguyễn Văn Nho Nguyễn Hoàng Nguyên Đăng Mục đích họp nhóm: Kiểm tra hồn tất báo cáo cuối kì, đưa định loại bỏ thành viên Quang Nội dung công việc: Thời gian: 28/05/2021 Địa điểm: zoom Nhiệm vụ nhóm:  Kiểm tra hồn tất báo cáo cuối kì  Đưa định loại bỏ thành viên nhóm Đánh giá chung: 19 Buổi họp sôi nổi, thành viên tham gia đưa ý kiến cho Tuy nhiên thiếu thành viên nhóm khơng tham gia làm cho buổi họp khơng đầy đủ định loại bỏ Hoàn tất chung cơng việc mà nhóm trưởng đề 20 ... luận nhóm “BAKE” với chủ đề: “TÌM HIỂU VỀ VĂN HÓA, PHONG TỤC TẬP QUÁN, VĂN HÓA GIAO TIẾP, VĂN HÓA ẨM THỰC CỦA NHẬT BẢN” Nhật Bản đất nước hội tụ nhiều văn hóa khác nhau, bên cạnh phong tục tập. .. VIÊN BÁO CÁO CUỐI KỲ MƠN: KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHĨM CHỦ ĐỀ: TÌM HIỂU VỀ VĂN HĨA, PHONG TỤC TẬP QN, VĂN HÓA GIAO TIẾP, VĂN HÓA ẨM THỰC CỦA NHẬT BẢN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS TRƯƠNG CƠNG HẬU NHĨM THỰC... hiểu văn hóa, phong tục tập quán, văn hóa giao tiếp, văn hóa ẩm thực Nhật Bản Thời gian thực kế hoạch: tháng năm 2021 Mức độ hoàn thành kế hoạch: 100% Kết đạt Hoàn thành việc tìm hiểu văn hóa, phong
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO CUỐI KỲ MÔN: KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM CHỦ ĐỀ: TÌM HIỂU VỀ VĂN HÓA, PHONG TỤC TẬP QUÁN, VĂN HÓA GIAO TIẾP, VĂN HÓA ẨM THỰC CỦA NHẬT BẢN,

Từ khóa liên quan