0

BÁO CÁO CUỐI KỲ MÔN: KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM CHỦ ĐỀ: TÌM HIỂU VỀ NỀN VĂN HÓA ĐẤT NƯỚC TRUNG QUỐC

38 6 0
  • BÁO CÁO CUỐI KỲ  MÔN: KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM CHỦ ĐỀ: TÌM HIỂU VỀ NỀN VĂN HÓA  ĐẤT NƯỚC TRUNG QUỐC

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2022, 11:56

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM TRUNG TÂM TƯ VẤN HỖ TRỢ SINH VIÊN  BÁO CÁO CUỐI KỲ MÔN KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM CHỦ ĐỀ TÌM HIỂU VỀ NỀN VĂN HÓA ĐẤT NƯỚC TRUNG QUỐC Giảng viên hướng dẫn GV ThS TRƯƠNG CÔNG HẬU Nhóm thực hiện TÍ HON Lớp 422000357518 DHDKTD16BTT Hồ sơ gồm 1 Các biểu mẫu thành lập nhóm 4 Video thực hiện kế hoạch 2 Kế hoạch thực hiện làm việc nhóm 5 Báo cáo kết quả thực hiện 3 Hình ảnh thực hiện kế hoạch 6 Biên bản họp nhóm MỤC LỤC I BIỂU MẪU THÀNH LẬ. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM TRUNG TÂM TƯ VẤN & HỖ TRỢ SINH VIÊN  BÁO CÁO CUỐI KỲ MƠN: KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHĨM CHỦ ĐỀ: TÌM HIỂU VỀ NỀN VĂN HĨA ĐẤT NƯỚC TRUNG QUỐC Giảng viên hướng dẫn: GV.ThS.TRƯƠNG CƠNG HẬU Nhóm thực hiện: TÍ HON Lớp: 422000357518-DHDKTD16BTT Hồ sơ gồm 1.Các biểu mẫu thành lập nhóm 4.Video thực hiện kế hoạch 2.Kế hoạch thực hiện làm việc 5.Báo cáo kết quả thực hiện nhóm 3.Hình ảnh thực hiện kế hoạch 6.Biên bản họp nhóm MỤC LỤC I.BIỂU MẪU THÀNH LẬP NHÓM 1.BẢNG ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN NHÓM LÀM VIỆC BIÊN BẢN THÀNH LẬP NHÓM 3 NỘI QUI Điều Qui định địa điểm, thời gian họp nhóm, số buổi họp nhóm Điều Qui định nói, nghe , phát biểu ý kiến họp nhóm Điều Qui đinh các việc làm, không làm Điều Qui định bảo mật thơng tin nhóm Điều Qui định quyền lợi thành viên nhóm Điều Qui định bổ sung, loại bớt thành viên nhóm Điều Qui định giải thể nhóm Điều Tổ chức thực hiện QUI CHẾ Điều Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Điều Mục tiêu nhóm Điều Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm chức danh Điều Cơ cấu tổ chức nhóm Điều Nguyên tắc, chế làm việc nhóm Điều Khen thưởng kỉ luật Điều Tổ chức thực hiện II KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 10 1.Mục tiêu, nhiệm vụ 10 Các nguồn lực thiết yếu: Sử dụng nguyên tắc 5M 10 Phương pháp thực hiện 10 Phương pháp phối hợp 11 Bước : Các việc cần thực hiện 11 Bước 2+3: Trình tự cơng việc thời gian thực hiện 11 Bước : Xác định thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc 12 Bước : Bảng mô tả phân tích cơng việc 12 Bước : Vẽ sơ đồ Gantt: 13 Phương pháp đánh giá ( kiểm soát, kiểm tra ) 13 Phương án dự phòng (hành động khắc phục) 14 Dự tốn chi phí 14 8.Báo cáo tiến độ hồn thành cơng việc theo bảng sau 15 III HÌNH ẢNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CỦA NHÓM 16 IV TỔNG HỢP VIDEO 16 V BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 17 VI BIÊN BẢN HỌP NHÓM 18 1.Biên bản họp để thành lập nhóm 18 Biên bản họp để xác định mục tiêu – nhiệm vụ thực hiện kế hoạch 19 Biên bản họp tổng kết 20 VII ĐỀ TÀI THẢO LUẬN 21 I.BIỂU MẪU THÀNH LẬP NHÓM 1.BẢNG ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN NHĨM LÀM VIỆC 1.Mục tiêu nhóm 2.Các hoạt động dự kiến 3.Các kết dự kiến • Hồn thành báo cáo mơn học và đạt kết quả cao • Gắn kết và làm quen nhiều mối quan hệ sống • Cùng học hỏi trao đổi kiến thức • Rèn luyện tốt kỹ năng: giao tiếp trước đám đông, linh hoạt cơng việc học tập • Lên thời gian, địa điểm họp nhóm, thống đề tài, phân cơng nhiệm vụ, tìm hiểu nội dung chủ đề để thực hiện • Họp nhóm • Lên kịch bản dựng video • Giúp thành viên hiểu gắn kết • Có người yêu • Rút nhiều học sống cho bản thân mọi người • Giảm áp lực cơng việc, học tập Những nguồn lực sẵn có Khó khăn • • • • • • • • 6.Những kỹ khả cần thiết • Kỹ tổ chức họp • Kỹ giao tiếp, lắng nghe • Khả sử dụng máy quay phần mềm chụp ảnh , Nhân lực: thành viên khỏe heo (5 nam nữ) Kinh tế ( trích quỹ) Thiết bị: điện thoại, laptop,… Một số thành viên trang thiệt bị laptop Nhóm trưởng khơng có khả lãnh đạo thành viên Chênh lệch giới tính Lựa chọn thời gian Phụ thuộc vào mạng di động( tình hình mùa dịch liên hệ biện pháp online) • Quan điểm tính cánh thành viên khác nên dễ gây xung đột dẫn đến bất • Cá nhân ỷ lại tập thể edit video, word • Kỹ giải quyết vấn đề • Khả xử lý tình xấu ngồi ý muốn có thể xảy chuẩn bị phương án đề phòng Khoảng thời gian(Từ thành lập nhóm kết thúc học phần) • Từ 19/3 đến 20/6 2 BIÊN BẢN THÀNH LẬP NHÓM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN THÀNH LẬP NHĨM Hơm nay, ngày: 19/3/2021 Tên nhóm: TÍ HON Mục tiêu nhóm: TÌM HIỂU VỀ NỀN VĂN HĨA ĐẤT NƯỚC TRUNG QUỐC Thời gian: từ ngày 19/3/2021 đến ngày 20/6/2021 Các thành viên nhóm TT Chức vụ Họ tên sinh viên Nhóm Nguyễn trưởng Phạm Minh Ngọc MSSV Người Phạm điều Anh phối Khoa 20108901 Điều khiển và TĐH Người Trần Gia 20105721 Điều khiển giám Quý và TĐH Chuyên môn(Ngành học) 20062991 Điều khiển và TĐH Công việc phụ trách Thông tin liên hệ -Lập kế hoạch cho Email: nhóm npmn0 -Gắn kết thành 612@g viên, công mail.co việc thành m viên Sđt: -Phân công nhiệm 038843 vụ, công việc cho 6646 cá nhân nhôm -Đóng góp ý kiến Email: hoàn chỉnh báo teolu57 cáo 60@g -Ngăn chặn mail.co sai xót lỗi m nhỏ báo Sđt: cáo 035938 -Kiểm tra nội dung 3945 thông tin báo cáo -Theo dõi tiến độ Email: công việc trangia sát thành viên -Đánh giá kết quả nhiệm vụ giao cho thành viên Người Phan Thị 20030591 Kế toán phát Kim Chi kiến -Đưa ý tưởng mới, ý tưởng hay cho nhóm thực hiện -Lắng nghe ý kiến thành viên gợi ý hay để phát triển thêm cho nhóm Võ Phú Quan 20114711 Điều khiển và TĐH Người Phạm phản Thành biện Nhân 20104041 Điều khiển và TĐH -Phân tích, tìm điểm yếu, hạn chế để đưa giải pháp tối ưu cho nhóm -Bảo vệ ý kiến quan điểm nhóm Người Nguyễn ngoại Thị giao Dung 20037231 Kế tốn -Đóng góp ý kiến hồn chỉnh báo cáo -Ngăn chặn sai xót lỗi nhỏ báo cáo -Kiểm tra nội dung thông tin báo quy056 @gmai l.com Sđt: 033713 5749 Email: chibe2 308@g mail.co m Sđt: 034667 4208 Email: vophuq uan123 @gmai l.com Sđt: 090813 9793 Email: phamth anhnha n9870 @gmai l.com Sđt: 078872 5470 Email: Dungn guyen2 829@g mail.co m Sđt: 096080 4623 Người Văn Phú 20035731 Kế toán thực Hồng Ân hiện cáo -Thư ký, thủ quỹ cuả nhóm - Tổng hợp cơng việc nhóm lại tổng thể - Cùng mọi người thống ý kiến để hoàn thành mục tiêu -Hoàn thành nội dung Chữ ký xác nhận Trưởng nhóm thành viên Trưởng nhóm Đã ký Thư ký Đã ký Văn Phú Hồng Ân Nguyễn Phạm Minh Ngọc Phan Thị Kim Chi Nguyễn Thị Dung Võ Phú Quan Trần Gia Qúy Phạm Thành Nhân Phạm Anh Khoa Email: vphan1 401200 2@gm ail.com Sđt: 077688 9147 Các thành viên Đã ký Đã ký Đã ký Đã ký Đã ký Đã ký NỘI QUI NỘI QUI CỦA NHÓM Điều Qui định địa điểm, thời gian họp nhóm, số buổi họp nhóm -Địa điểm: Linh động -Thời gian: Linh động -Số lần họp: Linh động Điều Qui định nói, nghe , phát biểu ý kiến họp nhóm -Nói khơng dài dịng lan man -Khơng ngắt lời người khác -Người nói phải có người nghe -Không làm việc riêng có người phát biểu ý kiến -Đóng góp ý kiến đến lượt -Khơng đóng góp ý kiến ngồi lề, vơ nghĩa Điều Qui đinh việc làm, không làm Những điều thành viên nhóm thực phải thực hiện: -Đi họp giờ, nghiêm túc tham gia hoạt động nhóm -Tơn trọng lẫn -Đoàn kết -Giúp đỡ thành viên khác gặp khó khăn -Có tinh thần trách nhiệm hồn thành tốt cơng việc giao -Lắng nghe và đóng góp ý kiến Những điều thành viên nhóm khơng thực hiện: -Gây đoàn kết( Nói xấu, đâm chọt, chia bè kéo phái, gây hiềm khích ) -Trì hỗn cơng việc giao -Không đổ lỗi cho các thành viên nhóm đạt kết quả không tốt -Không tiết lộ thông tin nhóm bên ngồi Điều Qui định bảo mật thơng tin nhóm -Khơng tiết lộ thơng tin, tài liệu, ý tưởng, nhóm bên ngồi Điều Qui định quyền lợi thành viên nhóm -Được phát biểu ý kiến góp ý có nhu cầu -Đảm bảo tham gia đầy đủ hoạt động nhóm -Hồn thành nhiệm vụ Điều Qui định bổ sung, loại bớt thành viên nhóm • Bổ sung: +Cơng việc nhóm nhiều, thành viên khơng đảm bảo để hồn thành nhiệm vụ giao +Có thể thêm thành viên để hồn thành công việc tiến độ +Thành viên phải chấp nhận nghiêm chỉnh thực hiện nội quy • Loại bớt: +Thành viên khơng bận tâm cơng việc chung nhóm +Thành viên ích kỷ, ỷ lại, khơng hợp tác, gây rối, ảnh hưởng đến q trình hoạt động nhóm +Vi phạm quy định mà nhóm đề Điều Qui định giải thể nhóm -Khi mâu thuẫn trở nên quá căng thẳng -Khi kết thúc học phần Điều Tổ chức thực -Mọi thành viên đến và địa điểm hẹn tránh cao su - Các thành viên cần í đến mục tiêu nơi nhóm tránh lung tung - Các thành viên nên chuẩn bị tốt vật chất để thực hiện hiệu quả - Thành viên vi phạm lần nộp phạt vào quỹ chung 50k VII ĐỀ TÀI THẢO LUẬN CHỦ ĐỀ: TÌM HIỂU NỀN VĂN HÓA ĐẤT NƯỚC TRUNG QUỐC Trung Quốc là nước có diện tích lớn thứ thế giới sau Nga Canada Đây là nước đông dân thế giới, dân số tỷ người Hơn nữa, quốc gia có kinh tế phát triển mạnh và đạt nhiều thành tựu đáng kể Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa cả thế giới biết đến nôi văn hóa nhân loại bên cạnh danh lam đẹp tiếng thế giới cái nôi văn minh nhân loại sớm Văn minh Trung Quốc là số văn minh, với Lưỡng Hà cổ (người Sumer), Ấn Độ (Văn minh lưu vực sông Ấn Độ), Maya Ai Cập Cổ đại (mặc dù có thể học từ người Sumer), tự tạo chữ viết riêng Trung Quốc có lịch sử lâu đời trải dài triều đại khác Bên cạnh đó, văn hóa TQ đa dạng, văn hóa tích lũy và gìn giữ qua hàng ngàn năm lịch sử tại trung quốc, có nhiều dân tộc sống với có nhiều tơn giáo song song tồn tại tạo thành đất nước trung hoa rộng lớn Văn hóa Trung Quốc văn hóa lâu đời phức tạp thế giới Các vùng mà văn hóa Trung Quốc thống trị trải dài khu vực địa lý rộng lớn miền Đông châu Á với phong tục truyền thống nhiều điểm khác thị trấn, thành phố tỉnh Văn hóa Trung Quốc lan truyền ảnh hưởng mạnh mẽ đến dân tộc, quốc gia lân cận Triều Tiên (bây gồm Bắc Triều Tiên Hàn Quốc), Đài Loan, Nhật Bản Việt Nam 21 Một nét văn hóa đặc trưng văn hóa Trung Quốc *Con người Trung Hoa Trung Quốc thức cơng nhận 56 dân tộc đó người Hán chiếm số dân đông khoảng 91,51 % tổng dân số Hiện nay, Trung Quốc có khoảng 20% loài người sinh sống với số dân là 1,3 tỷ người tổng số 6,4 tỷ dân toàn thế giới Người Trung Hoa trọng đến nhiều vấn đề: Cất nhà, mở rộng sở buôn bán, cửa hàng, chuyện gả chồng cho gái… Đặc biệt dân tộc Á Đông, nhà là nơi ngụ quan trọng đời người liên quan đến vận mệnh, thành bại các thành viên gia đình Do đó, họ ý và cẩn thận chi tiết nhỏ *Văn hóa ẩm thực Trung Hoa Đất nước Trung Hoa không biết đến là đất nước có lịch sử văn hóa lâu đời nhì thế giới Nền ẩm thực văn hóa Trung Hoa vô đặc sắc và độc đáo sự kết hợp sắc, vị, hương và cả cách thức trình bày món ăn Họ cực kỳ coi trọng sự trọn vẹn, vậy nên cả món ăn thể hiện đầy đủ Nếu bị thiếu đó là điều chẳng lành với hàm nghĩa sự việc không “đầu xuôi đuôi lọt” Chẳng hạn như, các món ăn từ cá làm nguyên con, gà chặt miếng xếp đầy đủ lên đĩa… đồng thời món ăn phải có màu sắc và hương vị hấp dẫn say lòng thực khách Khi ăn, các món ăn đặt đĩa lớn và xếp vị trí bàn để tất cả thành viên gia đình dùng chung Khi nhà hàng, các món ăn bày biện mặt bàn tròn lớn xoay giúp mọi người có thể xoay thức ăn qua chỗ mình Bạn có biết, đôi đũa dụng cụ để ăn người Trung Hoa phát minh đó 22 Ẩm thực Trung Hoa ví cái nôi nhiều trường phái ẩm thực, dẫn đến sự hình thành các miền văn hóa ẩm thực đất nước Trung Hoa chia thành vùng lớn gọi là “八大菜系” Bát đại thái hệ Cụ thể sau: Ẩm thực Tứ Xuyên *Lẩu trùng khánh *Đậu phụ mapo *Sủi cảo sốt cay *Đậu hủ cà tím tay cầm *Mực xào tứ xuyên 23 Ẩm thực Sơn Đông *Súp sữa ức gà *cá chép chua ngọt *Đậu Phụ Nhất Phẩm Sơn Dông *GÀ Hầm Đức Châu 24 Ẩm thực Chiết Giang *Thịt Đông Pha *Bánh ú Gia Hưng Bánh trôi nước Ninh Ba *Cá Giấm Tây Hồ Ẩm thực Quảng Đông *Vịt quay Quảng Đông *Cá Thu Nhồi Thịt 25 Ẩm thực An Huy * Vịt hồ lô * Bồ câu hầm Hoàng Sơn Ẩm thực Hồ Nam *Đầu cá hấp Ẩm thực Giang Tô *Cơm chiên dương châu *Thịt xông khói xào ớt *Vịt muối Nam Kinh 26 Ẩm thực Phúc Kiến *Tôm chiên kim sa *Phật trèo tường *Mì Xào Phúc Kiến 27 Nghệ thuật Trà đạo Trung Quốc là cái nôi trà đạo Uống trà, trồng trà và thưởng thức trà có nguồn gốc từ đất nước Trung Hoa Dù trải qua 4.000 năm lịch sử, thưởng trà là thói quen không thể thiếu sinh hoạt người Trung Hoa Trà đạo Trung Quốc là nghệ thuật uống Trà có mục đích thực hành đạo, để hiểu đạo, rèn luyện tâm tính và là để tu thân Trà đạo Trung Quốc là sự kết hợp nghệ thuật, đạo đức, triết học, thẩm mỹ và tôn giáo Đó không là thói quen uống trà mà là nét tinh túy, cảm nhận vị trí, đàm thoại lời dạy từ cổ nhân Xường xám - Trang phục truyền thống người Trung Quốc Sườn xám (hay gọi là Xường xám), gọi là áo dài Thượng Hải (Thượng Hải trường bì bào) Xuất hiện từ thời nhà Thanh, sự kết hợp văn hóa dân giao thoa văn hóa khác xường xám vẫn là trang phục truyền thống điển hình hiện Loại trang phục này thịnh hành các chị em phụ nữ Trung Quốc, nó thể hiện phong thái đoan trang, đường nét mĩ miều, yêu kiều, mềm mại người phụ nữ Bên cạnh đó nó thể hiện nét giao thoa văn hóa phương Đông và phương Tây Đây sự kết hợp hài hòa dân gian và học thuật 28 Quan điểm “Âm - Dương - Ngũ- Hành” “Âm dương” và “ngũ hành” là yếu tố có sự tương sinh, hỗ trợ cho Trong triết học cổ điển Trung Quốc, “Âm dương ngũ hành” coi là yếu tố cực kỳ then chốt quan trọng việc đánh giá sự vật hiện tượng xung quanh “Âm dương” là thái cực đối nghịch và có sự liên kết nhau, là bản chất mọi sự vật, sự việc và hiện tượng sống Âm - Dương chúng là sự thống nhất, Dương có sự phát triển, mầm mống Âm và ngược lại “Ngũ hành” là quá trình vận hành và thay đổi theo nguyên tố bản: Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ Thuyết vật cổ đại cho rằng, nguyên tố này là yếu tố bản tạo nên tất cả mọi vật chất Từ nghiên cứu “ Âm dương ngũ hành” người Trung tìm thuyết Âm Dương và quy luật tương sinh tương khắc: Thuyết tương sinh: Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim và kim sinh thủy Thuyết tương khắc: Thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy 29 Gốm sứ Trung Quốc Trung Quốc, đất nước có văn minh cổ đại lâu đời thế giới có thành tích đóng góp đáng kể cho sự phát triển và tiến xã hội loài người Trong đó, nghệ thuật gốm sứ đóng vai trò cực kỳ quan trọng Nghệ thuật gốm sứ Trung Quốc xuất hiện từ năm 4500 Trước Công nguyên Qua triều đại, thời kỳ nghệ thuật Gốm sứ kết tinh nét ưu việt riêng Và hiện tại, với sự đa dạng mẫu mã, hoa tiết hoa văn chất lượng nghệ thuật gốm sứ Trung Quốc trở nên tiếng và xuất khắp thế giới Võ thuật Trung Hoa Võ thuật là nét văn hóa truyền thống đặc sắc Trung Quốc Với lịch sử hàng nghìn năm, võ thuật Trung Hoa là tên gọi chung khí cơng và võ tḥt Trung Quốc người Trung Hoa sáng tạo nên Khoảng đầu thế kỷ XX, sự sụp đổ triều đại nhà Thanh võ thuật Trung Hoa đạt đến vị thế định và trở thành môn phát thiên Wushu (tính thể thao cao) Cho đến ngày nay, võ thuật cổ vũ phát triển phương thức luyện tập thể dục thể thao 30 Tuồng Côn Sơn Tuồng Cơn Sơn hay cịn biết đến với tên gọi dân giã là côn khúc Đây là dạng hí khúc dùng giọng Cơn Sơn để hát Tuồng Cơn Sơn lưu hành chủ yếu miền Nam Giang Tô, Bắc Kinh Năm 2001 Tuồng Côn Sơn dược công nhận là di sản văn hóa phi vật thể Côn sơn đờ i cách 600 năm và là loại hình biểu diễn hoàn chỉnh lịch sử hí khúc Trung Quốc Chúng đóng vai trò đặc biệt quan trọng âm nhạc, văn học Trung Quốc động tác trữ tình và tinh tế Côn Sơn là sự kết hợp nghệ thuật hát và biểu diễn Học thuật văn học Trung Hoa Người Trung Quốc chế nhiều nhạc cụ tiêu biểu Cổ tranh, sáo và nhị hồ sử dụng phổ biến khắp Đông Nam Á Trong suốt lịch sử, chữ Trung Quốc có nhiều biển thể và cách viết Đến thế kỷ XX, tại đại lục Trung Quốc, chữ “giản thể hóa” Nghệ thuật tại Trung Quốc là thư pháp nhiều người biết đến cả âm nhạc và hội họa Thư pháp gắn liền với chủ nhân là quan lại, học giả ưu tú Những tác phẩm đó đánh giá cao và thương mại hóa Văn hóa Trung Quốc thú vị không nào các bạn Hy vọng rằng, qua chủ đề khám phá đời sống văn hóa Trung Quốc hôm giúp bạn hiểu đất nước Trung Hoa ngàn năm văn hiến 31 CÁCH CHÀO HỎI Người TQ có câu chào gặp đó là “ Ni hạo” Ở lần gặp Bạn không nên bắt tay quá chặt văn hóa giao tiếp với người Trung Hoa Hãy thả lỏng tay và nhẹ nhàng chào hỏi Lưu ý: Nên chào hỏi người có vị trí cao trước Không nên sử dụng ngón tay thẳng vào người khác Khi xưng hô tên gọi bạn không nên gọi thẳng tên mà gọi Họ người đó Nếu là người có chức vụ bạn nên gọi chức vụ kèm Họ để thể hiện sự tơn kính Ngoài họ chuộgn sự tơn kính cách ôm nhẹ và vỗ vào vai Đb, người TQ quan trọng văn hóa ăn uống Bạn nên ý là người chủ bữa tiệc Nếu bạn là tiệc, bạn nên chủ động mời rượu đón tiếp nồng hậu tuyệt nhiên không nên gắp thức ăn vào bát khách Ngược lại, nếu bạn là khách, bạn nên tỏ rụt rè, mời rót rượu nên bày tỏ cám ơn Trong bữa tiệc, bạn nên có lần nâng cốc chúc sức khỏe cám ơn đối phương Ngoài ra, bạn nên hạn chế giành trả tiền chia đôi tiền bữa ăn Một là bạn để họ trả toàn bộ, hai là bạn trả toàn Tặng quà cho Tránh tặng món quà này văn hóa giao tiếp ▪ Thứ nhất, không tặng đồng hồ vì đồng âm với từ “Chung” có nghĩa là hết, kết thúc, mong người khác chết ▪ Thứ hai, không tặng ô cho vì chữ “Tản” có nghĩa là ly tán, không gặp ▪ Thứ ba, không tặng giày vì chữ “Hài” đồng âm với chữ “Tà” có nghĩa tà khí ▪ Thứ tư, không tặng cúc trắng vì tượng trưng cho hoa tang lễ ▪ Thứ năm, không cắm đũa lên bát cơm vì thể hiện sự chết chóc 32 Văn hóa giao tiếp du lịch Trung Quốc Người Trung Quốc ngại giao tiếp với người Âu Mỹ vì họ không rành tiếng Anh Và họ dùng ngoại ngữ giao tiếp Cũng vì lẽ đó mà du lịch Trung Quốc, chắn bạn khó khăn nếu bạn chưa biết tiếng Trung Quốc Vì vậy, nếu gặp trường hợp này bạn nên hỏi bảo an cảnh sát để giúp đỡ, hỗ trợ nhiều Hoặc có thể tham khảo gg vài tiếng thông dụng bản để tạo cho cảm giác an toàn bình tĩnh tới TQ 33 Văn Hóa ni dạy TQ - Luôn theo sát mọi lúc mọi nơi - Luôn ưu tiên sự giáo dục cái lên hàng đầu - Luôn thể hiện tình yêu “không lời” - Phần lớn người Trung Quốc cấm mình không yêu đương sau tốt nghiệp cấp - Họ coi việc yêu sớm trước học xong phổ thơng có hại, gây xao nhãng chuyện học hành lãng phí thời gian - Nói chuyện khứ, truyền thống gia đình và đạo Khổng Thư pháp Thư Pháp là nghệ thuật viết chữ Hán “Giáp cốt văn” thời nhà Ân, “Kim văn” thời nhà Chu, “Chữ triện” thời nhà Tần, “Lối chữ lệ” thời nhà Hán, “Khải thư, hành thư, thảo thư” từ thời Đông Tấn đến thời nhà Đường, nghệ thuật thư pháp Trung Hoa hoàn thiện, không ngừng phát triển 34 Châm cứu Châm cứu di sản quý giá khoa học truyền thống và văn hóa dân tộc Hán Liệu pháp châm cứu phận di sản y học Trung Hoa, là loại thủ pháp trị bệnh mà người Trung Hoa có Sau châm cứu phổ truyền rộng rãi đến các nước khác thế giới 35 ... tiêu, nhiệm vụ -Mục tiêu: TÌM HIỂU VỀ NỀN VĂN HĨA ĐẤT NƯỚC TRUNG QUỐC -Nhiệm vụ: + Họp nhóm lên kế hoạch tìm hiểu văn hóa Trung Quốc + Khảo sát Trung Quốc có văn hóa gì + Chuẩn bị thiết... https://hot-f6-zvc-te-vnno-zn1.zadn.vn/6206b6643e9dd7c38e8c/6233367406923888148 16 V BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH Tên nhóm: Nhóm Tí Hon Chủ đề báo cáo: TÌM HIỂU VỀ NỀN VĂN HÓA ĐẤT NƯỚC TRUNG QUỐC Thời gian thực hiện kế hoạch: 15... theo sau họp Trưởng Nhóm Thư Ký Đã ký Đã ký Nguyễn Phạm Minh Ngọc Văn Phú Hồng Ân 20 VII ĐỀ TÀI THẢO LUẬN CHỦ ĐỀ: TÌM HIỂU NỀN VĂN HĨA ĐẤT NƯỚC TRUNG QUỐC Trung Quốc là nước có diện tích lớn
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO CUỐI KỲ MÔN: KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM CHỦ ĐỀ: TÌM HIỂU VỀ NỀN VĂN HÓA ĐẤT NƯỚC TRUNG QUỐC,