0

lý thuyết tài chính tiền tệ

2 16 0
  • lý thuyết tài chính tiền tệ

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2022, 11:18

Môn Lý thuyết tài chính tiền tệ Câu 1 Hãy cho biết sự khác nhau giữa tiền tệ và tài chính Câu 2 Trình bày các bộ phận cấu thành hệ thống tài chính của một nền kinh tế Bài làm Câu 1 Tiền tệ là một hàng hóa đặc biệt được tách ra làm vật ngang giá chung cho tất cả các hàng hóa Các nhà kinh tế định nghĩa tiền ( hay lượng tiền cung ứng ) là bất cứ những cái gì được chấp nhận chung rộng rãi trong thanh toán hàng hóa dịch vụ hoặc trong việc hoàn trả các món nợ Tiền có thể bao gồm tiền kim loại, tiền gi. Mơn : Lý thuyết tài tiền tệ Câu : Hãy cho biết khác tiền tệ tài Câu : Trình bày phận cấu thành hệ thống tài kinh tế Bài làm Câu Tiền tệ hàng hóa đặc biệt tách làm vật ngang giá chung cho tất hàng hóa Các nhà kinh tế định nghĩa tiền ( hay lượng tiền cung ứng ) chấp nhận chung rộng rãi tốn hàng hóa dịch vụ việc hồn trả nợ Tiền bao gồm tiền kim loại, tiền giấy, tài khoản séc rộng khoản tiền gửi tiết kiệm Tài quan hệ kinh tế phát sinh trình phân phối tổng sản phẩm xã hội hình thái giá trị thơng qua việc hình thành sử dụng quỹ tiền tệ tập trung phi tập trung Là hoạt động liên quan đến tới tiền tệ với chức cho vay, vay, tốn khoản nợ phương tiện tích lũy nhằm tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ Câu Các phận cấu thành hệ thống tài kinh tế : Tài cơng : Tài cơng phản ánh quan hệ kinh tế gắn liền với trình tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ quốc gia nhằm thực chức nhiệm vụ nhà nước Đặc biệt tài cơng gắn liền với sở hữu nhà nước, quyền lực trị , chứa đựng lợi ích chung, lợi ích cơng cộng, phạm vi hoạt động Tài doanh nghiệp : Là quan hệ kinh tế phát sinh gắn liền với trình tạo lập, phân phối sử dụng quỹ tiền tệ trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp đạt tới mục tiêu định Tài doanh nghiệp đóng vai trị địn bẩy kích thích điều tiết sản xuất kinh doanh, công cụ giám sát , kiểm tra chặt chẽ hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Tài quốc tế : quan hệ kinh tế gắn liền với vận động tiền tệ sở thương mại chu chuyển vốn quốc tế Cùng với q trìnhphát triển tồn cầu hóa, tài quốc tế ngày phát triển trởthành nhân tố quan trọng tác động đến sách vĩ mơ quốc gia Tài cá nhân hộ gia đình : quan hệ tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ cá nhân hộ gia đình, hình thành chủ yếu từ khoản thu nhập, tiền lương lao động hay sản xuất kinh doanh, từ guồn thừa kế , biếu tặng,… sử dụng chủ yếu để trang trải nhu cầu thiết yếu sống đầu tư Tài tổ chức xã hội : bao gồm tài tổ chức cơng đồn, đồn niên, phụ nữ, đàng phái trị, hiệp hội nơng dân, hội bảo trợ,… hình thành từ đóng góp hội phí, ủng hộ ngồi nước,… nhằm mục đích tiêu dùng cho hoạt động tổ chức ...của doanh nghiệp Tài quốc tế : quan hệ kinh tế gắn liền với vận động tiền tệ sở thương mại chu chuyển vốn quốc tế Cùng với trìnhphát triển tồn cầu hóa, tài quốc tế ngày phát triển... trọng tác động đến sách vĩ mơ quốc gia Tài cá nhân hộ gia đình : quan hệ tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ cá nhân hộ gia đình, hình thành chủ yếu từ khoản thu nhập, tiền lương lao động hay sản xuất kinh... thừa kế , biếu tặng,… sử dụng chủ yếu để trang trải nhu cầu thiết yếu sống đầu tư Tài tổ chức xã hội : bao gồm tài tổ chức cơng đồn, đồn niên, phụ nữ, đàng phái trị, hiệp hội nơng dân, hội bảo
- Xem thêm -

Xem thêm: lý thuyết tài chính tiền tệ,