0

lý thuyết tài chính tiền tệ

12 14 0
  • lý thuyết tài chính tiền tệ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2022, 11:26

MÔN LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ Đề bài 1 Anh (chị) hãy phân tích khái niệm, sự ra đời và các hình thái giá trị của tiền tệ 2 Anh (chị) hãy phân tích các chức năng của tiền tệ 3 Anh (chị) hãy phân tích đặc điểm và công dụng của tiền điện tử 4 Anh (chị) hãy phân tích khái niệm, đặc điểm và vai trò của thị trường tài chính 5 Dựa vào thuyết cung cầu hàng hóa và tiền tệ trong mùa covid hãy liên hệ đến cuộc sống của mình, gia đình qua đó cần đề xuất những kiến nghị gì? BÀI LÀM Câu 1 Anh (chị) hãy phân. MƠN: LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ Đề Anh (chị) phân tích khái niệm, đời hình thái giá trị tiền tệ Anh (chị) phân tích chức tiền tệ Anh (chị) phân tích đặc điểm công dụng tiền điện tử Anh (chị) phân tích khái niệm, đặc điểm vai trị thị trường tài Dựa vào thuyết cung cầu hàng hóa tiền tệ mùa covid liên hệ đến sống mình, gia đình qua cần đề xuất kiến nghị gì? BÀI LÀM Câu Anh (chị) phân tích khái niệm, đời hình thái giá trị tiền tệ a) Khái niệm tiền tệ : Tiền tệ phạm trù kinh tế khách quan , sản phẩm tất nhiên kinh tế hàng hóa Chính phát triển sản xuất trao đổi hàng hóa dẫn tới xuất tiền tệ , phát triển sản xuất trao đổi hàng hóa với can thiệp nhà nước , dẫn tới thay phương tiện tiền tệ phương tiện tiền tệ khác Tiền tệ bắt vật chấp nhận chung , thực chức phương tiện trao đổi , phương tiện đo lường phương tiện tích lũy giá trị Một cơng cụ lựa chọn làm phương tiện tiền tệ tùy thuộc chủ yếu vào mức độ phát triển sản xuất , trao đổi hàng hóa lịng tin cơng chúng vào quan có trách nhiệm quản lý Do đó, khơng thể có hàng hóa độc chiếm vai trị tiền tệ suốt trình phát triển sản xuất trao đổi hàng hóa Tiền bao gồm tiền kim loại, tiền giấy, tài khoản séc rộng khoản tiền gửi tiết kiệm b) Sự đời tiền tệ : Lịch sử hình thành phát triển tiền tệ trải qua nhiều giai đoạn mà mơi giai đoạn có đặc điểm khác Trong lịch sử phát triển loài người, lúc đầu người sống thành bầy đàn, kiếm ăn cách tự nhiên, chưa có chiếm hữu tư nhân, chưa có sản xuất trao đổi hàng hóa nên chưa có tiền tệ Tuy nhiên từ xã hội nguyên thủy xuất mầm móng trao đổi Lúc đầu trao đổi mang tính chất ngẫu nhiên trao đổi trực tiếp vật lấy vật khác Gía trị ( tương đối ) vật biểu giá trị sử dụng vật khác đóng vai trị vật ngang giá Khi phân công xã hội lần thứ xuất hiện, hoạy động trao đổi điễn thường xuyên Tương ứng với giai đoạn phát triển trao đổi hình thái mở rộng Tham gia trao đổi hai loại hàng hóa mà loạt hàng hóa khác2 Đây bước phát triển mới, tiến so với hình thái giá trị đơn giản song cịn bộc lộ số thiếu sót : - Biểu tương đối giá trị hàng hóa chưa hồn tất, cịn nhiều hàng hóa làm vật ngang giá - Các hàng hóa biểu cho giá trị hàng hóa khơng Phân công lao động xã hội sản xuất phát triển hình thức trao đổi hàng hóa trực tiếp ngày bộc lộ nhiều khuyết điểm Các hàng hóa trao đổi với người chủ có ý muốn trao đổi, ý muốn trùng khớp Như với phát triển sản xuất trao đổi trực tiếp ngày khó khăn làm cho mâu thuẫn lao động phân hóa lao động xã hội ngày khó khăn Do tất yếu địi hỏi phải có thứ hàng hóa đặc biệt đóng vai trị vật ngang giá chung tất từ tất thứ hàng hóa khác hàng hóa khác trao đổi với Thích ứng với giai đoạn phát triển trao đổi hình thái giá trị chung Nhưng giai đoạn , tác dụng vật ngang giá chung chưa cụ thể thứ hàng hóa , vùng khác tì có thứ hàng hóa khác có tác dụng làm vật ngang giá chung Cuộc phân công lao động xã hội lần thứ hai xuất , thủ công nghiệp tách khỏi nơng nghiệp làm cho sản xuất hàng hóa phát triển thị trường mở rộng Tình trạng nhiều hàng hóa có tác dụng vật ngang giá chung phát sinh mâu thuẫn với nhu cầu ngày tăng thị trường , thị trường đòi hỏi phải thống vật ngang giá đơn Khi vật ngang giá chung cố định loại hàng hóa sinh hình thái tiền tệ Khi , tất hàng hóa biểu giá trị thứ hàng hóa , thứ hàng hóa trở thành vật ngang giá chung Như , tiền tệ xuất sau trình phát triển lâu dài trao đổi hình thái giá trị Tóm lại , tiền tệ phạm trù lịch sử , sản phẩm tự phát kinh tế hàng hóa , sản phẩm phát triển hình thái giá trị Đồng thời sản phẩm phát triển mâu thuẫn lao động phân công lao động xã hội sản xuất hàng hóa Sự đời phát triển tiền tệ gắn liền với đời phát triển sản xuất trao đổi hàng hóa c) Các hình thái giá trị tiền tệ :  Hóa tệ (commodity money) - Hóa tệ phi kim loại loại tiền tệ xuất phát từ hàng hóa khơng phải kim loại Loại hóa tệ khác tùy theo tập quán địa phương, chẳng hạn có chứng cho thấy người ta dùng súc vật Ấn Độ, trà Trung Quốc, vỏ sò châu Phi, thuốc Mỹ để làm tiền tệ Hóa tệ rõ ràng bất tiện lưu thông với tư cách tiền tệ thuộc tính thuận lợi dễ hư hỏng, không bền theo thời gian, khó bảo quản vận chuyển, khó chia nhỏ thành đơn vị, khơng có tính đồng Những thuộc tính tiện lợi khiến cho hóa tệ tồn lâu dài bị đào thải khỏi lưu thông, người ta phát kim loại - Hóa tệ kim loại( kim tệ ) loại tiền tệ xuất phát từ hàng hóa hàng hóa hàng hóa kim loại Từ phát kim loại, người ta nhận thấy kim loại, thuộc tính tự nhiên nó, khắc phục nhược điểm hóa tệ khơng kimloại, chẳng hạn bền hơn, dễ bảo quản hơn, dễ vận chuyển đặc biệt chia nhỏ thành đơn vị Với thuộc tính ưu việt này, người ta có khuynh hướng nhanh chóng chuyển sang sử dụng kim loại làm tiền tệ Lúc đầu kim loại rẻ đồng, kẽm, chì sử dụng làm tiền tệ, sau người ta nhận thấy số loại kim loại tìm thấy có bạc vàng hai thứ kim loại ưu việt hết, sử dụng làm tiền tệ Ngồi tính chất bền; dễ bảo quản; dễ vận chuyển; dễ chia nhỏ, vàng bạc có tính chất ưu việt chỗ chúng kim loại quí nên cần lượng nhỏ đủ đại diện cho hàng hóa có giá trị tương đối lớn  Tín tệ ( Token Money ) Tức loại tiền mà thân khơng có giá trị, song nhờ tín nhiệm người mà lưu dùng Cũng ly mà nhiều lúc người ta gọi loại tiền tệ tệ Tín tệ gồm hai loại: Tín tệ kim loại tiền giấy - Tiền kim loại thuộc hình thái tín tệ khác với tiền kim loại thuộc hình thái hóa tệ chỗ: Trong hóa tệ kim loại giá trị kim loại làm thành tiền giá trị ghi bề mặt đồng tiền, cịn tín tệ kim loại, giá trị chất kim laọi đúc thành tiền giá trị ghi bề mặt đồng tiền khơng có liên hệ với nhau, gắn cho giá trị - Tiền giấy có hai loại: tiền giấy khả hốn tiền giấy bất khả hóan + Tiền giấy khả hoán: mảnh giấy in thành tiền tiền lưu hành, thay cho tiền vàng hay tiền bạc mà người ta k gửi ngân hàng Người có loại tiền nà đến ngân hàng để đổi lấy số lượng vàng hay bach tương đương với giá trị ghi tờ giấy sử dụng làm tiền vào cất lúc họ cần Tại phương Tây, tiền giấy khả hốn xuất vào kỷ 17, ơng Palmstruck, người sang lập ngân hàng Stockholm Thụy Điển vào kỷ 17 công nhận người sang chế tiền giấy khả hoán Ở Phương Đơng, tiền giấy khả hốn xuất sớm hẳn phương Tây + Tiền giấy bất khả hoán loại tiền giấy bắt buộc lưu hành dân chúng khơng thể đem đến ngân hàng để đổi lấy vàng hay bạc Đấy loại tiền giấy mà ngày tất quốc gia giới sử dụng Tại Việt Nam, tiền giấy đời vào kỷ 15, thời Hồ Qúy Ly Tại Pháp, tiền giấy trở thành bất khả hoán năm 1720, từ năm 1848 đến năm 1850, từ năm 1870 đến năm 1875, từ năm 1914 đến năm 1828 sau kể từ ngày 01-10-1936 đến Tại Hoa Kỳ, thời gian nội chiến vào năm 1862-1863, nhiều nước phá hành tiền giấy bất khả hoán Sau nội chiến kết thúc, trở thành khả hoán kể từ năm 1879 Có thể nói, chiến tranh giới lần thứ khủng hoảng kinh tế 1929- 1933 nguyên nhân để dẫn đến việc sử dụng tiền giấy bất khả hoán rộng khắp nước  Bút tệ ( Bank Money ) Bút tệ hay gọi tiền ghi sổ tạo phát tín dụng thông qua tài khoản ngân hàng,do vậy, bút tệ khơng có hình thái vật chất, 3con số trả tiền hay chuyển tiền thể tài khoản ngân hàng Thực chất, bút tệ tiền phi vật chất, có tính chất giống tiền giấy sử dụng tốn qua cơng cụ tốn ngân hàng như: séc, lệnh chuyển tiền…mà cịn có ưu điểm hẳn tiền giấy, là: an tồn hơn, chuyển đổi tiền giấy dễ dàng, toán thuận tiện, kiểm nhận nhanh Về nguồn gốc, kinh tế học người ta cho bút tệ xuất ngân hàng Anh vào kỷ 19, sau lan sang quốc gia khác Ngày nay, bút tệ sử dụng rộng rãi giao dịch nước công nghiệp, hậu công nghiệp  Tiền điện tử ( Electronic Money ) Tiền điện tử loại tiền đượ sử dụng qua hệ thống tốn tự động hay cịn gọi hộp ATM (Automated teller machine) Đó hệ thống máy tính nối mạng với tồn hệ thống ngân hàng trung gian hộp chuyển tiền phủ Khi đến ngân hàng trung gian gửi tiền, bên cạnh việc trao cho chứng thư xác nhận việc gửi tiền, ngân hàng trao cho card nhựa, bên mã hóa điện tử mật mã từ đến số để sử dụng Hai phút sau gửi tiền, toàn số tiền với mật mã số tài khoản máy tính điện tử thơng báo tồn hệ thống (Có thể phạm vi quốc gia) Khi cần dùng tiền mặt, cần chuyển tiền vào tài khoản người đó…chúng ta cần nhét card vào khe máy ATM, sau bấm mật mã, hình máy tính ATM xin lệnh, số tiền gửi rút tiền chuyển tiền qua ngân hàng Sau phút, tât việc hoàn tất Chúng ta có tiền mặt tay chuyển tiền xong, mẫu phiếu thơng báo tốn máy tính in ran gay sau rút tiền chuyển tiền, phiếu cho biết rõ ngày ta rút tiền mặt chuyển tiền, số tài khoản, số card, số tiền rút chuyển số tiền lại tài khoản Tấm card xem tiền, nhiên việc xem card hình thái tiền tệ chưa thống lẽ có số quan điểm cho phương tiện chi trả Câu Anh (chị) phân tích chức tiền tệ : Theo C.Mác tiền tệ có chức sau: a) Chức thước đo giá trị: - Do tiền tệ loại để biểu hiện, đồng thời đo lường loại hàng hóa có gía trị nào? Cho nên dùng tiền tệ để đo giá trị loại hàng hóa thân tiền tệ cần phải có giá trị trước Theo đó, tiền tệ có chức để nâng thước đo giá trị phải tiền vàng - Khi đo lường giá trị hàng hóa khơng thiết tiền tệ phải tiền mặt, mà cần thực việc so sánh với lượng vàng ý tưởng Bởi vì, giá trị hàng hóa giá trị vàng thực tế có mức tỷ lệ định Trong đó, từ sở tỷ lệ thời gian lao động mà xã hội cần thiết để hao phí sản xuất loại hàng hóa - Giá trị hàng hóa thể tiền gọi giá hàng hóa Như vậy, hiểu giá hình thức mà giá trị hàng hóa thể tiền Mà ta thấy: giá phải chịu ảnh hưởng từ yếu tố sau gồm: - Giá trị tiền - Giá trị hàng hóa - Mối quan hệ cung cầu hàng hóa Tuy nhiên, giá trị hàng hóa nội dung thuộc giá yếu tố giá trị nhân tố để định giá Để tiền làm với chức thước đo giá trị tiền tệ cần phải quy định đơn vị tiền tệ định để làm tiêu chuẩn đo lường giá hàng hóa Cụ thể, đơn vị trọng lượng định từ kim loại làm tiền tệ Trong thực tế, đơn vị tiền tệ tùy thuộc vào nước, loại tiền tệ có tên gọi khác Đơn vị tiền tệ thành phần chia nhỏ tiền tệ tiêu chuẩn giá Ví dụ: Ở Hoa Kỳ tiêu chuẩn giá đồng đô la hàm lượng vàng: 0,83333 gr Ở nước Pháp đồng Franc hàm lượng vàng: 0,170000 gr Khi tiền tệ dùng làm tiêu chuẩn giá hoàn toàn khơng giống với chức làm thước đo giá trị, cụ thể là: - Khi tiền tệ thước đo giá trị dùng để đo lường giá trị hàng hóa khác - Khi tiền tệ tiêu chuẩn giá tiền tệ dùng để đo lường thân kim loại để làm tiền tệ b) Là phương tiện lưu thông - Tiền phương tiện để môi giới trao đổi hàng hóa, tiền tệ có chức tiền tệ phải tiền mặt Theo đó, hàng hóa để trao đổi hàng hóa mà lấy tiền làm mơi giới gọi lưu thơng hàng hóa - Cơng thức lưu thơng hàng hóa : H – T – H, cụ thể tiền để làm mơi giới việc trao đổi hàng hóa làm cho việc mua – bán tách rời xét theo không gian thời gian Như vậy, mà hoạt động mua bán tác nhân khủng hoảng kinh tế - Ở thời kỳ định, việc lưu thơng hàng hóa cần phải có lượng tiền cần thiết đảm bảo cho lưu thơng, quy luật lưu thơng tiền tệ để xác định số lượng tiền Theo C.Mác khơng gian, thời gian khối lượng tiền tệ để đảm bảo cho lưu thơng tính theo cơng thức: T= (Gh * H)/N= G/N Trong đó: T số lượng tiền tệ cần để lưu thông H số lượng hàng hóa lưu thơng thị trường Gh giá trung bình loại hàng hóa định G hàng hóa có tổng giá bao nhiêu? N đồng tiền loại có số vịng lưu thơng? - Q trình để hình thành tiền giấy là: ban đầu tiền tệ tồn thại hình thức bạc nén, vàng thoi, sau thay tiền đúc Dần dân, qua q trình lưu thơng tiền đúc bị phần giá trị hao mòn Tuy vậy, tiền đúc xã hội chấp nhận đủ giá trị Tóm lại, tiền có giá trị thực tách rời giá trị với danh nghĩa nó, tiền làm phương tiện để lưu thơng thời gian ngắn định Con 5người lấy hàng đổi tiền, sau lấy số tiền để mua loại hàng khác mà họ cần, dù tiền thiết cần có đủ giá trị Dựa vào thực tế trên, nhà nước tìm cách để làm giảm bớt lượng kim loại đơn vị tiền tệ đúc tiền Ta thấy tiền đúc có giá trị thực bị thấp so với giá trị theo danh nghĩa Từ đó, tiền giấy hình thành – đời, thực tế tiền giấy khơng có giá trị, ký hiệu giá trị theo quy luật lưu thông tiền giấy mà nhà nước đặt c) Chức tiền tệ phương tiện cất giữ: - Khi tiền rút khỏi lưu thơng cất giữ, theo tiền cần phải có đủ chức Do tiền đại biểu cải xã hội với hình thái giá trị, cất giữ tiền cất giữ cải - Việc cất giữ làm cho tự phát thích ứng lưu thơng với nhu cầu tiền cần thiết sản xuất tăng hàng hóa nhiều tiền cất trữ bỏ để đảm bảo lưu thông ngược lại d) Là phương tiện toán - Thực tế, tiền dùng chi trả mua hàng, trả nợ, nộp thuế,… Khi việc sản xuất, trao đổi hàng hóa phát triển mức độ định hình thành việc mua bán chịu Theo đó, tiền tệ làm chức để định giá hàng hóa, đến kỳ hạn việc mua bán chịu tốn làm phương tiện để tốn lưu thơng e) Tiền tệ giới Khi việc trao đổi hàng hóa đưa khỏi biên giới quốc gia tiền tệ làm chức tiền tệ giới Theo đó, tiền cần đảm bảo đủ giá trị hình thái từ ban đầu vàng, vàng phương tiện để mua bán hàng hóa phương tiện để tốn quốc tế, biểu cải xã hội nói chung Qua chức tiền tệ nêu kinh tế hàng hóa có mối quan hệ mật thiết với chức tiền tệ Sự phát triển sản xuất lưu thơng hàng hóa phản ánh phát triển chức tiền tệ câu Anh (chị) phân tích đặc điểm công dụng tiền điện tử : a) Đặc điểm tiền điện tử : Tiền điện tử vật trao đổi ngang giá trung gian hoạt động mơi trường internet thuật tốn Có tính khoản cao Nó quốc gia khác sử dụng nhanh chóng thuận tiện Nó tuân theo quy tắc định không phát hành với số lượng nhiều để tránh lạm phát xảy b) Công dụng tiền điện tử - Mua hàng hóa Trong q khứ, việc tìm thấy cửa hàng chấp nhận toán tiền điện tử khó khơng khả thi Tuy nhiên, khác Có nhiều cửa hàng giới – trực tuyến hay offline – chấp nhận Bitcoin hình thức tốn hợp lệ Từ nhà bán lẻ trực tuyến lớn Overstock Newegg cửa hàng, nhà hàng địa phương Có thể dùng để tốn phịng khách sạn, đặt vé máy bay, mua trang sức, mua ứng dụng, thiết bị máy tính chí đại học Trên giới có hai thị trường chấp nhận toán tiền điện tử Bitify OpenBazaar - Công cụ đầu tư Tiền điện tử khó để chắn việc đầu tư vào chúng có tốt hay khơng Đầu tư tiền điện tử sinh lời nhanh khó việc địi hỏi tính kỹ lưỡng mạo hiểm Nếu định theo đuổi đầu tư tiền điện tử, cần dành thời gian theo dõi biến động đồng tiền Hơn hết, trước đầu tư vào tiền điện tử, phải thật hiểu đồng tiền định đầu tư Những người đầu tư tiền điện tử theo phong trào chưa biết cách đánh giá thị trường dễ rơi vào thua lỗ Câu Anh (chị) phân tích khái niệm, đặc điểm vai trị thị trường tài : a) Khái niệm thị trường tài Thị trường tài thực chức kinh tế dẫn luồng vốn trực tiếp từ người tiết kiệm sang người chi tiêu – vay Trên thị trường tài hay tài trực tiếp, người vay vay trực tiếp từ người cho vay cách bán cho người cho vay loại chứng khốn (hay cịn gọi cơng cụ tài chính) b) Đặc điểm thị trường tài Về đặc điểm thị trường tài sau : Điều kiện cần thiết trình hình thành thị trường tài  Một kinh tế hàng hóa phát triển có ổn định tiền tệ  Đa dạng cơng cụ tài  Các tổ chức sở trung gian tài hình thành có phát triển mạnh mẽ  Hồn thiện hệ thống sở pháp lý  Xây dựng hệ thống sở vật chất kỹ thuật  Có đội ngũ nhà hoạt động kinh doanh nhà quản lý có kiến thức am hiểu thị trường tài Các yếu tố thị trường tài  Đối tượng thị trường tài bao gồm cung cầu nguồn vốn  Công cụ hỗ trợ tham gia vào thị trường loại chứng từ mang giá trị chủ thể ban hành  Chủ thể thị trường bao gồm thể nhân với pháp nhân Cụ thể cơng ty tài hay công ty hoạt động bên lĩnh vực bảo hiểm, tín dụng, ngân hàng… c) Vai trị thị trường tài - Thị trường tài thu hút, huy động nguồn tài ngồi nước, khuyến khích tiết kiệm đầu tư; - Thị trường tài góp phần thúc đẩy, nâng cao hiệu sử dụng tài chính; - Khuyến khích tiết kiệm đầu tư - Thị trường tài thực sách tài chính, sách tiền tệ nhà nước Câu Dựa vào thuyết cung cầu hàng hóa tiền tệ mùa covid liên hệ đến sống mình, gia đình qua cần đề xuất kiến nghị gì? Các sách an sinh xã hội chi trả bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ người bị tạm thời ngưng việc, trợ cấp cho người nghèo, người bị kế sinh nhai,… cần phải ưu tiên hàng đầu nguồn lực thực nhanh chóng, đặc biệt bệnh dịch tái bùng phát nước Các sách hỗ trợ cần phải bao phủ nhóm đối tượng dễ bị tổn thương - người lao động trình độ thấp lao động khu vực phi thức họ chiếm tỷ trọng lớn, dễ tổn thương, chịu tác động nặng nề nhất, tốc độ suy giảm thu nhập nhanh kinh tế rơi vào suy thoái Phải triển khai nhanh, gọn, đối tượng, chuyển hỗ trợ nhiều kênh khác (trong đó, trọng ứng dụng công nghệ thông tin như: Dịch vụ mobile money, ví điện tử…) đảm bảo sách nhân văn sớm vào sống Liên quan đến bảo hiểm tự nguyện, Nhà nước nên cho phép doanh nghiệp sử dụng quỹ BHTN việc đào tạo kỹ cho người lao động thời gian giãn việc, nghỉ việc để mặt nâng cao trình độ cho người lao động, mặt khác giúp doanh nghiệp giảm chi phí tuyển dụng kinh tế doanh nghiệp hoạt động bình thường trở lại Đồng thời, người lao động, dù tạm thời chưa có việc làm, nên phép tiếp tục trì tham gia BHXH, từ bảo đảm quyền lợi BHTN bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Cải cách cải cách tài khóa theo hướng bền vững hỗ trợ tăng trưởng Cụ thể, cần cải cách hệ thống thuế nhằm giảm bớt gánh nặng thuế khóa, tạo nguồn thu ngân sách ổn định cân cần coi quan điểm chủ đạo Đồng thời, cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng ổn định gia tăng hiệu đầu tư phát triển - bố trí vốn ngân sách cho cơng trình thật cần thiết, có hiệu cao kiểm sốt chặt chẽ đầu tư cơng nhằm tránh đầu tư dàn trải gây lãng phí, thất thốt, tham nhũng Việc quản lý nợ công phải bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, kỷ luật, giám sát chặt chẽ, sử dụng hiệu đánh giá theo kết đầu ra, phù hợp với thông lệ chuẩn mực quốc tế Phản ứng sách nên tập trung vào hai mục tiêu trước mắt: Các biện pháp bảo vệ sức khỏe hỗ trợ kinh tế trọng vào cung cầu Đầu tiên, người lao động người sử dụng lao động gia đình họ cần phải bảo vệ khỏi rủi ro sức khỏe từ COVID-19 Các biện pháp bảo vệ nơi làm việc khắp cộng đồng nên giới thiệu tăng cường, đòi hỏi hỗ trợ đầu tư cơng có quy mơ lớn Thứ hai, nỗ lực sách đồng nhanh chóng quy mô lớn cần thực để hỗ trợ việc làm thu nhập, để kích thích kinh tế nhu cầu lao động Những biện pháp không giúp doanh nghiệp người lao động ứng phó với khả việc làm thu nhập trước mắt, mà giúp ngăn chặn chuỗi cú sốc cung (ví dụ tổn thất suất lao động người lao động) cú sốc cầu (ví dụ giảm tiêu dùng người lao động gia đình họ) – vốn khiến suy thối kinh tế kéo dài ... tài góp phần thúc đẩy, nâng cao hiệu sử dụng tài chính; - Khuyến khích tiết kiệm đầu tư - Thị trường tài thực sách tài chính, sách tiền tệ nhà nước Câu Dựa vào thuyết cung cầu hàng hóa tiền tệ. .. tiêu chuẩn giá tiền tệ dùng để đo lường thân kim loại để làm tiền tệ b) Là phương tiện lưu thông - Tiền phương tiện để mơi giới trao đổi hàng hóa, tiền tệ có chức tiền tệ phải tiền mặt Theo đó,... số tiền lại tài khoản Tấm card xem tiền, nhiên việc xem card hình thái tiền tệ chưa thống lẽ có số quan điểm cho phương tiện chi trả Câu Anh (chị) phân tích chức tiền tệ : Theo C.Mác tiền tệ
- Xem thêm -

Xem thêm: lý thuyết tài chính tiền tệ,