0

Suy ngẫm về triết học tiên khởi – wikipedia tiếng việt

12 4 0
  • Suy ngẫm về triết học tiên khởi – wikipedia tiếng việt

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 14:59

Suy ngẫm về Triết học Tiên khởi Suy ngẫm về Triết học tiên khởi, với tựa đề con Chứng minh sự tồn tại của Chúa trời và sự khác biệt thực sự giữa tâm và thân, (tên Latinh Meditationes de prima philosophia, in qua Dei existentia et animae immortalitas demonstrantur) là cuốn sách viết bởi René Descartes được xuất bản lần đầu năm 1641 Nội dung cuốn sách mở rộng hệ thống triết học của Descartes mà ông đã giới thiệu lần đầu trong cuốn Phương pháp luận (1637) Cuốn sách bao gồm 6 tự luận, trong đó, Desc. Suy ngẫm Triết học Tiên khởi Bài viết cần thêm thích nguồn gốc để kiểm chứng thơng tin Tìm hiểu thêm Suy ngẫm Triết học tiên khởi, với tựa đề Chứng minh tồn Chúa trời khác biệt thực tâm thân, (tên Latinh: Meditationes de prima philosophia, in qua Dei existentia et animae immortalitas demonstrantur) sách viết René Descartes xuất lần đầu năm 1641 Nội dung sách mở rộng hệ thống triết học Descartes mà ông giới thiệu lần đầu Phương pháp luận (1637) Cuốn sách bao gồm tự luận, đó, Descartes loại bỏ niềm tin không tuyệt đối xác định, cố gắng xác lập mà ta tin Các tự luận Tự luận I: Về ta nghi ngờ Trong Tự luận I, tác giả sử dụng thứ văn phong biện chứng, bước xé bỏ kiến giải nguyên tắc thơng suốt Ngun tắc là: ta nên kiềm chế để không khẳng định điều không xác định, thể sai Tuy nhiên, ơng cơng nhận tâm thức có thói quen tin vào nhận thức được, đó, ý chí phải cẩn trọng giả thiết niềm tin có sẵn sai Để hỗ trợ luận đề đó, ông bàn ba cấp độ: cảm giác, giấc mơ, giả thuyết quỷ dối lừa Mặc dù ba làm sai lạc nhận thức chúng ta, Descartes xác nhận chúng khơng có đủ lực để làm sai lạc kiện ta "có vẻ như" nhận thức Năng lực tư tồn xem bất khả xâm phạm Tự luận II: Về chất tâm thức người - hiểu biết nhiều thể xác Trong Tự luận II, Descartes đưa giải thích hình thái tư tưởng, đơi cịn gọi chủ nghĩa đại diện, để tiếp nối nghi ngờ Tự luận I Ông xác định năm bước lý thuyết này: Ta tiếp cận giới ý niệm ta; vật giới tự nhiên tiếp cận cách gián tiếp Các ý niệm hiểu bao gồm nội dung trí tuệ, có nhận thức, hình dung, ký ức, khái niệm, niềm tin, chủ ý, định, v.v Các ý niệm đại diện cho vật tách rời ý niệm Những vật đại diện nhiều "nằm ngồi" trí tuệ Các ý niệm đại diện cách xác sai lạc Descartes lý luận lý thuyết đại diện tách rời giới khỏi trí tuệ, dẫn tới cần thiết có dạng cầu nối hai bên mang lại lý đáng để tin ý niệm đại diện xác giới bên ngồi Có thể thấy ván mà ông dùng để xây dựng cầu trích đoạn sau: Tơi tự thuyết phục thân giới khơng có - khơng trời, khơng đất, khơng trí tuệ, khơng thể xác Có phải nghĩa không tồn tại? Không, chắn tơi phải tồn tơi người bị thuyết phục điều Nếu có kẻ lừa đảo quyền giảo hoạt với mục đích làm cho tơi ln ln bị lừa dối Nhưng tơi bị lừa dối chắn tơi tồn Cho lừa dối tôi, khơng khẳng định tơi hư vơ, tơi nghĩ Do vậy, sau cân nhắc cẩn thận suy xét, cuối phải đến kết luận tuyên bố "Tôi tồn tại" phải đắn tơi phát biểu suy nghĩ Descartes, Tự luận II: Về chất tâm thức người - hiểu biết nhiều thể xác Nói cách khác, ý thức người hàm ý tồn người Tại trả lời Descartes tới bình luận phản đối sách, ơng tóm tắt điều câu nói tiếng Tơi tư duy, nên tồn Khi chắn tự tồn mình, Descartes tìm cách tìm hiểu "tơi" Ơng chối bỏ phương pháp truyền thống tìm kiếm định nghĩa sau từ định nghĩa cần định nghĩa Ơng tìm thuật ngữ đơn giản mà khơng cần phải định nghĩa mà nghĩa chúng cần "nhìn thấy" Từ đó, thật hiển nhiên, thuật ngữ phức tạp xây dựng Điểm thật hiển nhiên chứng minh Descartes tồn xem xét lại từ cách nhìn mới: Vậy tơi ai? Một tư Đó gì? Cái nghi ngờ, hiểu, khẳng định, phủ nhận, muốn, từ chối, cảm nhận giác quan có hình dung trí óc Descartes, Tự luận II: Về chất tâm thức người - hiểu biết nhiều thể xác Để định nghĩa thân rõ hơn, Descartes tìm đến ví dụ sáp nến Ông khẳng định sáp nến sáp nến màu sắc, hình dạng kết cấu bề mặt, tất đặc điểm thay đổi chất sáp nến Do đó, ơng phân biệt nhận thức thơng thường đánh giá Hiện thực sáp nến "lĩnh hội, giác quan hay lực hình dung trí tuệ, mà hiểu biết." Khi ta hiểu nguyên lý toán học chất, chẳng hạn giãn nở nhiệt độ cao, hình dạng chế, tri thức sáp nến rõ ràng xác thực Nếu chất chẳng hạn sáp nến hiểu theo kiểu này, thân hiểu cách tương tự Khi đó, thân ta khơng xác định ta cảm nhận - cánh tay này, đầu này, đôi mắt - mà điều ta suy nghĩ Do đó, ta "khơng thể nắm bắt dễ dàng rõ ràng tâm thức mình" Tự luận III: Về tồn Chúa trời Trên tảng "Tôi tồn tại", Tự luận III', Descartes tìm cách chứng minh "Tơi khơng độc" Trong q trình đó, ơng giải tốn hồi nghi tiêu chí lý lẽ sau: Tôi tồn thực thể tư Làm để chắn điều đó? Vì tơi hiểu rõ ràng xác thực đến mức khơng thể sai Bất hiểu cách rõ ràng xác thực Tiếp theo, trước tiếp tục lý lẽ mình, Descartes xếp lại nội dung tâm thức người thành ý niệm ý niệm hành động Có ba nguồn gốc ý niệm; chúng bẩm sinh, thu từ bên thân, thân tạo Các ý niệm hành động tạo từ nhận xét, ý muốn cảm xúc Ông phân biệt thực hình thức thực chủ quan Thực hình thức có thực (chẳng hạn hươu cao cổ thật) suy nghĩ thật hươu cao cổ) Còn thực chủ quan đại diện cho ý niệm tự tạo (ví dụ thần núi hay ngựa sừng) Sử dụng tiêu chí "rõ ràng xác thực", Descartes tìm cách chứng minh ông không cô độc cách chứng minh Chúa tồn Ơng chọn phương pháp khơng có kiến thức việc Chúa có tồn hay khơng Chúa có phải kẻ lừa dối hay khơng, khơng có cách để bàn thách thức thực kẻ lừa dối đầy quyền Để làm điều đó, ơng thiết lập nguyên lý nhân quả: Mức độ thực tế nguyên nhân phải mức độ thực tế kết Ví dụ, suy nghĩ voi gây tranh vẽ voi, tranh phải có mức độ thực tế khơng nhỏ suy nghĩ Nếu khơng, khơng thể tạo suy nghĩ Sử dụng nguyên lý nhân này, Tự luận III, Descartes đưa hai lý lẽ thể học tồn Chúa trời Lý lẽ thứ bắt đầu thật người có ý niệm Chúa trời, lý lẽ thứ hai bắt đầu với thật thân ta tồn Lý lẽ 1 Tơi có ý niệm Chúa trời (một thể hồn hảo vơ cùng) Ý niệm phải có ngun nhân Khơng có đến từ hư vơ Ngun nhân phải có mức độ thực tế không ý niệm Tôi không hồn hảo vơ Tơi khơng thể ngun nhân ý niệm Phải có nguyên nhân mà hồn hảo vơ Chúa trời tồn Lý lẽ Tôi tồn Sự tồn tơi phải có ngun nhân Nguyên nhân phải khả sau: a) thân tơi b) tơi luôn tồn c) cha mẹ hay khơng hồn hảo Chúa trời d) Chúa trời Không phải a Nếu tạo tơi làm cho thân hồn hảo 2 Khơng phải b Việc tơi ln tồn không dẫn đến chuyện tồn tại, trừ có nguyên nhân bảo tồn Không phải c Nguyên nhân hẳn phải hồn hảo khơng tơi lại tạo ta từ nguyên nhân khác Điều dẫn tới hồi quy vô hạn d Chúa trời tồn Quá trình truy ngược tìm nguyên nhân kết thúc nguyên nhân cuối - sở hữu tồn tự thân (self-existence) hoàn hảo sở hữu điều hoàn hảo mà từ xuất phát ý niệm tơi Từ lý lẽ này, Descartes cảm thấy ông chứng minh ơng khơng đơn độc vũ trụ cịn có Chúa trời - thể hồn hảo, quyền mẫn tuệ vô Không thế, ông chứng minh vị Chúa trời khơng thể kẻ lừa dối: Tồn lý lẽ dẫn đến: Tôi nhận thức tồn với chất mà lại có tâm thức ý niệm vị Chúa trời, trừ Chúa trời thực tồn Đó vị Chúa trời mà ý niệm ngài ngự tơi, thực thể sở hữu tất điều hồn hảo mà tâm thức có chút khái niệm thông hiểu trọn vẹn, thực thể mà rõ ràng khơng thể có chút khiếm khuyết Do vậy, Ngài khơng thể lừa dối Vì ánh sáng tự nhiên cho ta thấy, gian lận lừa dối bắt nguồn từ khiếm khuyết Descartes, Tự luận III: Về tồn Chúa trời Tự luận IV: Về sai Các kết luận Tự luận khác "tôi" "Chúa trời" tồn dẫn đến vấn đề khác: Nếu Chúa trời nhân hậu vô nguồn gốc điều thiện, cách mà sai lầm lừa dối lại có chỗ để tồn tại? Descartes cố gắng trả lời câu hỏi Tự luận IV .nếu tơi có thứ từ nơi Chúa trời Ngài khơng cho tơi khả lầm lỗi, tơi khơng lầm lỗi Descartes, Tự luận IV: Về sai Dàn lý lẽ ông tập trung vào Cây sống (Great Chain of Being - scala naturae), thiện hoàn hảo Chúa trời tương ứng với thực thể hồn thiện Ngài Cịn đầu thước đo trống rỗng hồn tồn, cực điểm ác Do đó, người trung gian hai cực điểm đó, khơng "thực" hay "thiện" Chúa trời, "thực" "thiện" trống rỗng Do đó, lầm lỗi (như phần ác) thực tích cực, vắng mặt Theo cách đó, tồn phép hoàn cảnh vị Chúa trời không lầm lỗi Tôi nhận thấy "trung gian" Chúa trời trống rỗng, thực thể tối cao phi thực thể Do sáng tạo thực thể tối cao, khơng có tơi chịu trách nhiệm việc bị lừa dối bị đưa đến chỗ phạm sai lầm Nhưng lý mà tơi có phần hư vơ hay phi thực thể, nghĩa tơi khác với thực thể tối cao cịn thiếu nhiều thứ, nên chuyện tơi phạm sai lầm khơng có đáng ngạc nhiên Do vậy, hiểu thân sai lầm thiếu hụt có thực phụ thuộc vào Chúa trời Từ đó, tơi hiểu tơi lầm lỗi khơng phải Chúa cho tơi khả đặc biệt để làm điều đó, mà tơi rơi vào lầm lỗi lực Chúa trời ban tặng để phân biệt sai vô hạn Descartes, Tự luận IV: Về sai Descartes cịn thừa nhận hai điểm cho phép khả ơng sai lầm Trước hết, ơng ghi nhận tri thức hạn chế ông ngăn cản ông hiểu Chúa trời lại định tạo ông theo cách mà ông phạm sai lầm Nếu ơng thấy Chúa thấy, với tầm nhìn vơ tận đầy đủ, có lẽ ơng đánh giá khả phạm lỗi lựa chọn tốt Ơng dùng điểm để cơng cấu trúc nguyên nhân Aristotle Như Aristotle miêu tả, nguyên nhân cuối đối tượng nguyên để tồn Nhưng Descartes khẳng định ơng khơng có khả thấu hiểu tâm thức Chúa trời, nên qua khoa học ta hiểu hoàn toàn nguyên (tại sao) mà hiểu chế (bằng cách nào) .Tơi nhận không nên ngạc nhiên việc Chúa trời làm điều mà giải thích Tơi khơng nên nghi ngờ tồn Ngài đơi tơi khơng thể hiểu hay cách Ngài tạo Tơi hiểu chất tơi yếu có hạn, chất Chúa trời vĩ đại, vơ tận khơng thể hình dung Do đó, tơi khơng cịn gặp khó khăn hiểu có vơ vàn việc nằm quyền Ngài mà nguyên chúng vượt ngồi khả tâm thức tơi Chỉ riêng suy xét đủ để thuyết phục tơi việc giải thích vật vật lý tự nhiên theo mục đích chúng vơ dụng Sẽ liều lĩnh cho khám phá mục đích Chúa trời Descartes, Tự luận IV: Về sai Thứ hai, ơng nhận Chúa trời có khả sáng tạo nhiều thứ mà ông phần chúng Có lẽ sai sót biểu nhìn cá thể hóa giải nhìn tồn thể .khi muốn xét xem tạo vật Chúa trời hồn hảo đến đâu, ta cần nhìn tất lúc riêng lẻ tạo vật Vì đối tượng, khơng hồn hảo có giới, lại hồn hảo xem phần vũ trụ Tất nhiên, mục đích tơi nghi ngờ thứ, tơi chưa biết cịn có khác tồn bên cạnh Chúa trời Nhưng xét đến quyền vĩ đại Chúa, phủ nhận Ngài tạo ra, tạo ra, nhiều thứ khác Và vậy, tơi giữ vị trí phần toàn thể vĩ đại tạo vật Ngài Descartes, Tự luận IV: Về sai Cuối cùng, Tự luận IV quy nguồn gốc sai lầm cho không quán hai tặng phẩm thần thánh: hiểu biết ý nguyện Hiểu biết cho dạng khơng hồn chỉnh, chất, ý nguyện cho cách hồn chỉnh khơng cho Nếu người thu số hiểu biết định sau "chọn" cách hành động ngồi hiểu biết đó, người phạm sai lầm Do đó, hai tặng phẩm Chúa trời (hiểu biết ý nguyện) luôn điều tốt đẹp, có việc sử dụng khơng đắn sai lầm Nếu tơi tạm hỗn việc đánh giá vật tơi chưa lĩnh hội cách rõ ràng xác thực, rõ ràng làm khơng bị lừa dối Cịn tơi khẳng định phủ nhận nó, tơi không sử dụng đắn ý nguyện tự Nếu tơi khẳng định điều sai, rõ ràng tơi bị lừa dối Cịn điều tơi đánh giá đúng, lại lỡ bỏ qua nó, tơi người có lỗi Vì ánh sáng tự nhiên khẳng định lực tri giác hiểu biết phải luôn trước định ý nguyện Nằm việc dùng lầm ý nguyện tự thiếu hụt mà cấu thành lầm lỗi Và khẳng định thiếu hụt nằm hành động xuất phát từ tơi, khơng nằm lực ý nguyện mà Chúa trời ban tặng, hành động xuất phát từ Ngài Descartes, Meditation IV: Tự luận IV: Về sai Tự luận V: Về chất đối tượng vật chất bàn thêm tồn Chúa trời Tự luận V mở đầu với mục đích mở rộng "những điều biết" Chúa trời thân để bao hàm đối tượng vật chất bên Descartes để dành phần cho Tự luận V thay cho điều mà ông cho tảng theo hướng: bàn luận ý niệm vật ngoại vi Trong q trình đó, ơng tình cờ gặp chứng minh logic khác tồn Chúa trời .trước hỏi xem ngồi tơi cịn tồn vật không, cần cân nhắc ý niệm tư vật đó, xem ý niệm rõ ràng, ý niệm mơ hồ Descartes, Tự luận V: Về chất đối tượng vật chất bàn thêm tồn Chúa trời Trong cân nhắc ý niệm vật bên này, Descartes nhận chúng chia thành hai nhóm: ý niệm rõ ràng xác thực, ý niệm lộn xộn mơ hồ Nhóm thứ bao gồm ý niệm mở rộng, khoảng thời gian chuyển động Các ý niệm hình học bị hiểu sai bị kết hợp theo cách làm cho chúng trở nên sai Ví dụ, ta xây dựng ý niệm sinh vật có đầu hươu cao cổ, thân sư tử đuôi hải ly, câu hỏi đặt sinh vật có ruột già hay khơng, người ta phải bịa câu trả lời Nhưng, cho dù ta kết hợp xếp tính chất tốn học nữa, tổng ba góc tam giác 180 độ cạnh lớn ln đối diện góc lớn Do vậy, Descartes phát chân lý có chất hồn tồn độc lập với suy nghĩ hay kiến giải người .Tơi tìm thấy thân vô số ý niệm vật mà dù chúng khơng tồn bên ngồi tơi ta khơng thể nói chúng khơng Tuy tơi có chút điều khiển suy nghĩ vật này, bịa chúng, chúng có chất thực bất biến Chẳng hạn, giả sử tơi có hình ảnh tư tam giác Tuy hình vẽ khơng tồn chưa tồn bên ngồi suy nghĩ tơi, hình có chất cố định, bất biến vĩnh cửu Bản chất khơng phải tơi tạo không phụ thuộc vào tâm thức Descartes, Tự luận V: Về chất đối tượng vật chất bàn thêm tồn Chúa trời Trong suy nghĩ độc lập ý niệm đối tượng ngoại vi này, Descartes nhận ông chắn Chúa trời chắn khái niệm tốn học nhiêu Ơng khẳng định điều tự nhiên, có ý niệm Chúa trời hàm ý tồn Chúa Ơng sử dụng ví dụ núi thung lũng Tuy người ta khơng thể hình dung núi khơng có thung lũng, điều khơng có nghĩa tồn núi hay thung lũng Tuy nhiên, điều lại có nghĩa núi thung lũng khơng thể tách rời, cho dùng chúng có tồn hay khơng Cịn tơi khơng thể hình dung Chúa trời mà lại cho Chúa không tồn tại, điều có nghĩa tồn khơng thể tách rời khỏi Ngài Nói cách đơn giản, lý lẽ ông xếp sau: Chúa trời định nghĩa thực thể vô hoàn hảo Sự hoàn hảo bao hàm tồn Vậy, Chúa trời tồn Tuy Descartes khẳng định tồn Chúa qua lý lẽ trước, lý lẽ cho phép ông giải khơng hài lịng mà ơng có tiêu chí ông "rõ ràng xác thực" thật Với việc tồn Chúa trời khẳng định, nghi vấn ta nghĩ thực giấc mơ loại bỏ Khi nhận thức điều này, Descartes khẳng định khơng có tri thức chắn tồn thực thể hoàn hảo tối cao, đảm bảo cho thật khơng thể Do đó, tơi thấy rõ ràng độ chắn tính chân thực tồn khoa học phụ thuộc vào tri thức vị Chúa trời đích thực, đến mức tơi chưa biết Ngài, tơi khơng thể có tri thức hồn hảo điều Và đây, biết Ngài, sở hữu phương tiện để đạt tri thức hồn hảo vơ số vấn đề, không Chúa trời thực thể trí tuệ khác mà cịn chất đối tượng vật lý, đối tượng tốn học túy - ngành khoa học khơng quan tâm đến chuyện chúng có tồn hay khơng Descartes, Tự luận V: Về chất đối tượng vật chất bàn thêm tồn Chúa trời Tự luận VI: Về tồn đối tượng vật chất khác biệt thực tâm thức thể xác Trong Tự luận VI, Descartes bàn tồn tiềm tàng vật chất bên thân Chúa trời Đầu tiên, ông thiết lập đối tượng vật tồn đơn giản Chúa trời có khả tạo chúng .ít tơi biết chúng tồn tại, chúng đối tượng nghiên cứu toán học túy, mà khía cạnh tơi hình dung chúng cách rõ ràng xác thực Do khơng có nghi ngờ Chúa trời sở hữu quyền sáng tạo đối tượng mà hình dung chúng cách xác thực, tơi chưa cho điều khơng thể Ngài, trừ gặp mâu thuẫn cố gắng hình dung cách đắn Descartes, Tự luận VI: Về tồn đối tượng vật chất khác biệt thực tâm thức thể xác Biết tồn đối tượng có thể, Descartes dựa vào phổ biến hình ảnh trí óc để tìm cách chứng minh Để làm điều này, ông phân biệt hiểu biết túy hình dung Hiểu biết hiểu khơng nhìn thấy trí óc Cịn hình dung nhìn thấy ảnh trí óc Ơng giải thích ví dụ sau đây: Khi tơi có hình dung, chẳng hạn hình tam giác, tơi khơng hiểu hình có biên đoạn thẳng, mà tơi cịn "nhìn" đoạn thẳng thể chúng trình bày trước mắt tâm thức tơi Và mà tơi gọi hình dung Cịn tơi nghĩ đa giác nghìn cạnh, tơi hiểu hình có nghìn phía tơi hiểu tam giác hình có ba phía Nhưng tơi khơng thể hình dung cạnh hay "nhìn" chúng thể chúng đặt trước mắt Descartes, Tự luận VI: Về tồn đối tượng vật chất khác biệt thực tâm thức thể xác Tuy nhiên, Descartes chưa đưa chứng minh đối tượng ngoại vi tồn tại, ông tồn chúng giải thích cách thuận tiện q trình trí óc Để đạt chứng minh này, ông xem lại tiền đề cho "Tự luận" - tin tưởng giác quan, ơng dạy "bởi thiên nhiên" khơng có tín nhiệm Tuy nhiên, ơng nhìn luận ngữ cảnh mới; sau viết "Tự luận I", ông chứng minh tồn ơng vị Chúa trời hồn hảo Do vậy, Descartes nhanh chóng nhảy đến chứng minh phân chia thể xác tâm thức tồn vật vật chất: Chứng minh thể xác tách biệt với tâm thức Chúa trời tạo mà tơi nhận thức cách rõ ràng xác thực Nếu Chúa tạo thứ để độc lập với thứ khác, chúng tách biệt với Tôi hiểu cách rõ ràng xác thực tồn thực thể tư (mà khơng địi hỏi tồn thể xác) Do vậy, Chúa trời tạo thực thể tư độc lập với thể xác Tôi hiểu cách rõ ràng xác thực thể xác thứ mở rộng (mà khơng địi hỏi tâm thức) Do vậy, Chúa trời tạo thể xác độc lập với tâm thức Do vậy, tâm thức thực tách biệt khỏi thể xác Vậy (một thực thể tư duy) tồn mà khơng cần thể xác Chứng minh thực vật vật chất ngoại vi Do giác quan mà tơi có "xu hướng mạnh" tin vào thực vật vật chất bên Chúa trời hẳn tạo với chất Nếu vật vật chất độc lập khơng tồn tại, Chúa kẻ lừa dối Nhưng Chúa kẻ lừa dối Vậy, vật vật chất tồn chứa đựng tính chất chất chúng Sau sử dụng hai luận để xua thuyết ngã chủ nghĩa hoài nghi, Descartes dường thành công việc định nghĩa thực thành ba phần: Chúa trời (vô hạn), tâm thức, vật vật chất (hai loại sau hữu hạn) Ông kết thúc bàn luận chi tiết khác thực mà số người xem mâu thuẫn, chẳng hạn cảm giác chi bị cụt, bệnh phù (dropsy) giấc mơ Phản hồi phản đối Những người phản đối Descartes đưa thảo cho số nhà triết học, thần học logic học trước xuất Tự luận ông Các phản đối họ phản hồi ông (đôi dài nhiều trang) kèm theo lần xuất thứ Tự luận Do đó, đối thoại coi phần quan điểm Descartes biểu đạt Tự luận Có bảy phản đối: Nhà thần học người Hà Lan Johannes Caterus (hay Johan de Kater); nhiều nhà thần học triết học người bạn thơng tín viên Descartes Friar Marin Mersenne tập hợp; triết gia người Anh Thomas Hobbes; nhà thần học luận lý học Antoine Arnauld; nhà triết học Pierre Gassendi; đối chiếu khác Mersenne; thầy tu dòng Tên Pierre Bourdin Xem thêm René Descartes Triết học đại Tham khảo Melchert, Norman (2002) The Great Conversation: A Historical Introduction to Philosophy (h ttps://archive.org/details/greatconversatio00norm) McGraw Hill ISBN 0-19-517510-7 Descartes, Rene (1999) Cottingham, John (biên tập) Meditations on First Philosophy Nhà xuất Đại học Cambridge ISBN 0-521-55818-2 Liên kết The Meditations (http://www.classicallibrary.org/descartes/meditations/) Essays about The Meditations (http://www.prevos.net/ola/descartes.htm) Meditationes de prima philosophia, éd de Amstelodami, ex typographia Blavania, 1685 (Vicifons) Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php? title=Suy_ngẫm_về_Triết_học_Tiên_khởi&oldid=64 378471” Sửa đổi lần cuối cách tháng InternetArchiveBot Wikipedia Nội dung phát hành theo CC BY-SA 3.0 , ngoại trừ có ghi khác ... 1685 (Vicifons) Lấy từ “https://vi .wikipedia. org/w/index.php? title =Suy_ ngẫm_ về_ Triết_ học_ Tiên_ khởi& oldid=64 378471” Sửa đổi lần cuối cách tháng InternetArchiveBot Wikipedia Nội dung phát hành theo... Thomas Hobbes; nhà thần học luận lý học Antoine Arnauld; nhà triết học Pierre Gassendi; đối chiếu khác Mersenne; thầy tu dòng Tên Pierre Bourdin Xem thêm René Descartes Triết học đại Tham khảo Melchert,... bảy phản đối: Nhà thần học người Hà Lan Johannes Caterus (hay Johan de Kater); nhiều nhà thần học triết học người bạn thông tín viên Descartes Friar Marin Mersenne tập hợp; triết gia người Anh Thomas
- Xem thêm -

Xem thêm: Suy ngẫm về triết học tiên khởi – wikipedia tiếng việt,