0

môn GIẢI PHẪU SINH lý

10 10 0
  • môn GIẢI PHẪU SINH lý

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 11:02

ĐỀ CƯƠNG MÔN GIẢI PHẪU SINH LÝ Câu 1 Tử cung là nơi a Xảy ra sự thụ tinh b Nơi tạo ra kinh nguyệt ở phụ nữ tuổi hoạt động c Bình thường nằm dưới bàng quang d Gồm có thân và eo tử cung Câu 2 Thuật ngữ màng não mềm dùng để chỉ a Màng nuôi và màng nhện b Màng nuôi và màng cứng c Màng cứng và màng nhện d Màng nuôi, màng cứng và màng nhện Câu 3 Bạch cầu hạt trung tính có đặc tính sau a Có khả năng khử độc protein lạ b Có khả năng bám mạch và xuyên mạch c Có khả năng giải phóng ra plasminogen d Có khả. ĐỀ CƯƠNG MÔN GIẢI PHẪU SINH LÝ Câu 1: Tử cung nơi: a Xảy thụ tinh b Nơi tạo kinh nguyệt phụ nữ tuổi hoạt động c Bình thường nằm bàng quang d Gồm có thân eo tử cung Câu 2: Thuật ngữ màng não mềm dùng để chỉ: a Màng nuôi màng nhện b Màng nuôi màng cứng c Màng cứng màng nhện d Màng nuôi, màng cứng màng nhện Câu 3: Bạch cầu hạt trung tính có đặc tính sau: a b c d Có khả khử độc protein lạ Có khả bám mạch xuyên mạch Có khả giải phóng plasminogen Có khả giải phóng heparin vào máu Câu 4: Gan tiết yếu tố gây đông máu sau đây: a Fibrin b Thrombokinase c Prothrombin d Ion Ca++ Câu 5: Sản phẩm cuối q trình đơng máu là: a Thrombin b Fibrin c Thromboplastin huyết tương hoạt động d Thrombokinase Câu 6: Thành phần xuất nước tiểu đầu là: a Albumin b Glucose c Hồng cầu d Lipid Câu 7: Thành phần xuất nước tiểu cuối là: a Bạch cầu b Acid hippuric c NaHCO3 d Glucose, globulin Câu 8: Chức quan trọng gan a Tạo tế bào máu b Chuyển hoá dự trữ sắt c Dự trữ máu d Tạo mỡ tiêu mỡ Câu 9: Thiểu thuỳ sau tuyến yên gây bệnh nào: a Đái tháo đường b Đái tháo nhạt c Đần độn d Nhược Câu 10: Chức bạch cầu đa nhân trung tính là: a Tiết Heparin b Thực bào c Đại thực bào d Chống dị ứng Câu 11: Tác dụng sinh lý hormone GH là: a b c d Tăng chuyển hoá muối Tăng phát triển mơ xương & sụn Tăng chuyển hố lipid Giảm chuyển hoá Glucose Câu 12: Chức dây thần kinh số I là: a b c d Dây thị giác Dây khứu giác Dây vận động nhãn cầu Dây tiền đình ốc tai Câu 13: Dây thần kinh VIII có chức năng: a b c d Điều hoà trương lực Nghe giữ thăng Nghe điều hoà trương lực Điều hoà huyết áp Câu 14: Chức dây thần kinh số II là: a b c d Nghe Nhìn Ngửi Cả a, b, c sai Câu 15: Q trình đơng máu cần có tham gia yếu tố sau đây: a Fe++ b Ion Ca++ c Ion Mg++ d HemophiliA Câu 16: Chức tiểu não là: a b c d Điều hoà huyết áp Điều hoà trương lực Nghe giữ thăng Phản xạ điều chỉnh Câu 17: Chức vỏ đại não: a Phân bán cầu đại não thành 10 thuỳ b Chỉ huy thống thể c Điều hoà hoạt động hệ nội tiết d Cả a, b, c sai Câu 18: Thiếu hormon insulin gây bệnh: a Đần độn b Hội chứng Cushing c Đái tháo đường d Đái tháo nhạt Câu 19: Iod cần cho bắt màu tế bào: a Tuyến yên b Tuyến giáp c Tuyến thượng thận d Tuyến sinh dục Câu 20: Buồng não thất IV nơi: a Chứa mạch máu thần kinh não b Chứa dịch não tuỷ c Chứa tuỷ gai d Cả, a, b, c Câu 21: Hồng cầu người trưởng thành sản sinh từ: a Gan b Tuỷ đỏ c Tuỷ vàng d Lách hạch bạch huyết Câu 22: Đời sống hồng cầu khoảng: a 100 – 120 ngày b 120 – 140 ngày c 140 – 160 ngày d 200 – 220 ngày Câu 23: Bilirubin hồng cầu vỡ, có tác dụng: a Chuyển đổi sắc tố mật b Chuyển đổi thành phần dịch tuỵ c Tạo màu cho phân d Cả a, b, c sai Câu 24: Thận sản xuất yếu tố sau đây: a Prothrombin b Erythropoietin c Fibrinogen d Histamin Câu 25: Yếu tố định số lượng hồng cầu nam cao nữ giới là: a Erythropoietin b Testosteron c Tyrosin d ACTH Câu 26: Hồng cầu tăng bệnh đây, ngoại trừ: a Suy tim b Suy thận c Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính d Mất nước Câu 27: Bạch cầu giảm gặp bệnh: a Nhiễm khuẩn cấp tính b Nhiễm vi rút c Suy tim d Suy thận Câu 28: Tế bào tinh hoàn sản xuất hormone testosterone: a Tế bào tuyến b Tế bào kẽ c Tế bào thành d Tế bào Leyding Câu 29: Thành phần chiếm tỷ lệ nhiều dịch mật là: a Cholesteron b Muối mật c Chất điện giải đồ d Nước Câu 30: Thành phần quan trọng dịch mật là: a Sắc tố mật b Cholesteron c Nước d Muối mật Câu 31: Độ PH dịch tuỵ là: a 4.5 – 5.5 b 5.5 – 6.5 c 6.5 – 7.5 d 7.5 – 8.5 Câu 32: Men tiêu hoá Lipid là: a Chymotrypsin b Trysinogen c Nuclease d Phospholipase Câu 33: ACTH hormone: a Hướng vỏ thượng thận b Kích thích tuyến giáp c Kích thích nang trứng d Tăng trưởng Câu 34: Tác dụng hormone ADH là: a Tăng tái hấp thu nước ống lượn xa ống góp b Tăng tái hấp thu Natri ống lượn xa c Tăng tái hấp thu Glucose ống lượn gần d Tăng thải Kali ống thận Câu 35: Vùng điều hoà hoạt động hệ nội tiết là: a Vùng đồi b Vùng lưng hành não c Vùng bụng hành não d Vùng não thất bên Câu 36: Tổn thương thuỳ trán gây: a b c d Rối loạn vận động Rối loạn cảm giác thân thể Rối loạn thị giác Rối loạn điều hoà trương lực Câu 37: Khoang nhện nơi: a b c d Chứa dịch não tuỷ Chứa nhân trước tường Chứa nhân bèo Chứa mạch máu để nuôi dưỡng cho não Câu 38: Thiếu vitamin B12 gây bệnh máu ác tính là: a b c d Bệnh hồng cầu to Bệnh hồng cầu nhỏ Bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm Bệnh đa hồng cầu Câu 39: Đời sống tiểu cầu khoảng: a b c d – 12 ngày 12 – 18 ngày 18 – 24 ngày 24 – 32 ngày Câu 40: Tác dụng dịch mật là: a b c d Tiêu hoá Glucid Thuỷ phân H2O Nhũ tương hoá lipid Cả a, b, c Câu 41: Không truyền nhóm máu B cho: a b c d Người có nhóm máu AB Người có nhóm máu Rh+ Người có nhóm máu O Người có nhóm máu Rh- Câu 42: Tác dụng hormone Testosteron là: a b c d Làm tăng số lượng hồng cầu Làm phát triển giới tính phụ nam giới Làm thay đổi ngoại hình Kích thích nỗn chin\ Câu 43: Máu có chức sau, ngoại trừ: a Vận chuyển b Chống đỡ c Điều nhiệt d Bảo vệ Câu 44: Hematocrit mẫu xét nghiệm cho kết quản 41%, nghĩa là: a b c d Hemoglobin chiếm 41% huyết tương Hơng cầu chiếm 41% thể tích máu tồn phần Huyết tương chiếm 41% thể tích máu tồn phần Các thành phần hữu hình chiếm 41% thể tích máu toàn phần Câu 45: Hemoglobin: a b c d Là lipoprotein Được cấu tạo nhân Hem bốn chuỗi polypeptide giống đơi Có thành phần globin giống loài Chiếm 34% trọng lượng tươi hồng cầu Câu 46: Khả vận chuyển 0xy tối đa máu do: a b c d Độ bão hoà 0xy máu Nồng độ Hemoglobin máu PH máu Nhiệt độ máu Câu 47: Vị trí thăm dị q trình tạo máu người trưởng thành: a b c d Gan Lách Tuỷ đỏ xương Tuỷ xương dẹt Câu 48: Erythropoietin sản xuất tăng lên khi: a b c d Mô bị thừa 0xy Người bệnh bị suy thận mạn Người bệnh bị suy trục tuyến yên – tuyến giáp Mô bị thiếu 0xy Câu 49: Suy giảm chức quan sau khơng liên quan đến q trình sản sinh hồng cầu: a b c d Thận Gan Dạ dày Tuỵ Câu 50: Nhận xét sau hồng cầu không đúng: a b c d Là tế bào khơng có nhân ty thể Số lượng lớn gấp nhiều lần bạch cầu Cần có nguyên liệu sản xuất sắt vitamin B12 Đời sống khoảng 12 tháng Câu 51: Khi xảy trình viêm: a b c d Bạch cầu hạt trung tính có mặt sau vài phút Đại thực bào mô tế bào trưởng thành bắt đầu trình thực bào Tăng huy động bạch cầu trung tính từ tuỷ xương kho dự trữ Bạch cầu mono tập trung nhanh chóng vùng viêm Câu 52: Loại tế bào khơng có khả thực bào là: a b c d Bạch cầu trung tính máu mô Bạch cầu mono máu Tế bào Kupffer Bạch cầu lympho máu Câu 53: Tế bào di động đến nơi có vật lạ xâm nhập là: a b c d Bạch cầu đa nhân trung tính Bạch cầu mono Đại thực bào Bạch cầu ưa base Câu 54: Bạch cầu hạt trung tính có đặc tính sau: a b c d Có khả khử độc protein lạ Có khả bám mạch xuyên mạch Có khả giải phóng plasminogen Có khả giải phóng heparin vào máu Câu 55: Chọn câu sai nói chức xương a Nâng đỡ b Bảo vệ c Tạo máu d Tạo mỡ Câu 56: Khớp gối tạo xương a xương b xương c xương d xương Câu 857: Chọn câu sai nói cấu tạo xương dài a Xương dài gồm có: thân xương hình ống đầu phình to gọi đầu xương b Thân xương cấu tạo chất xương đặc c Xương dài nhờ thân xương có buồng tuỷ tạo tế bào xương d Đầu xương tạo chất xương xốp Câu 5: Xương đòn thường gãy điểm nào: a Điểm nối 2/3 1/3 b Điểm nối 1/3 2/3 ngồi c Trung điểm xương địn d Bất điểm Câu 59: Chỏm xương cánh tay khớp với phần xương vai, tạo nên khớp vai? a Mỏm vai b Ổ chảo xương vai c Mỏm quạ xương vai d Gai vai Câu 60: Khớp khuỷu tay gồm có khớp? a khớp b khớp c khớp d khớp Câu 61: Khi bị ngã, chống tay xuống đất thường bị gãy xương nào: a Xương đòn b Xương cánh tay c Xương quay d Xương trụ Câu 62: Chỏm xương đùi tiếp giáp với phần xương chậu tạo nên khớp hông: a Diện nhĩ b Lồi củ chậu c Ổ cối d Lỗ bịt Câu 63: Ở người lớn tuổi, bị lỗng xương, xương đùi thường gãy vị trí nào: a Mấu chuyển lớn b Mấu chuyển bé c Cổ phẫu thuật d Cổ giải phẫu Câu 64: Phần xương chày không sờ da: a Lồi củ chày b Mặt xương chày c Mặt xương chày d Mắt cá Câu 65: Hệ tuần hồn gồm có: a Tuần hồn máu tuần hoàn bạch huyết b Tuần hoàn hệ thống tuần hoàn phổi c Tuần hoàn lớn tuần hoàn nhỏ d Tuần hoàn bạch huyết mạch bạch huyết Câu 66: Nếu lấy tim làm điểm bắt đầu máu tuần hồn hệ thống có đường sau: a Từ tim vào động mạch chủ đến mao mạch trở tĩnh mạch chủ để tim b Từ tim vào động mạch phổi đến mao mạch trở tĩnh mạch chủ để tim c Từ tim vào động mạch chủ đến mao mạch trở tĩnh mạch phổi để tim d Từ tim vào động mạch phổi đến mao mạch trở tĩnh mạch phổi để tim Câu 67: Nếu lấy tim làm điểm bắt đầu máu tuần hồn nhỏ có đường sau: a Từ tim vào động mạch chủ đến mao mạch trở tĩnh mạch chủ để tim b Từ tim vào động mạch phổi đến mao mạch trở tĩnh mạch chủ để tim c Từ tim vào động mạch chủ đến mao mạch trở tĩnh mạch phổi để tim d Từ tim vào động mạch phổi đến mao mạch trở tĩnh mạch phổi để tim Câu 68: Đỉnh tim đối chiếu lên lồng ngực: a Ngang mức khoang gian sườn V bên trái, đường xương đòn b Ngang mức khoang gian sườn V bên trái, đường nách trước c Ngang mức khoang gian sườn IV bên trái, đường xương đòn d Ngang mức khoang gian sườn VI bên trái, đường xương đòn Câu 69: Tĩnh mạch chủ trên: a Đổ máu tâm thất trái b Đổ máu tâm nhĩ trái c Đổ máu tâm nhĩ phải d Đổ máu tâm thất phải Câu 70: Tĩnh mạch chủ dưới: a Đổ máu tâm thất trái b Đổ máu tâm nhĩ trái c Đổ máu tâm nhĩ phải d Đổ máu tâm thất phải Câu 71: Van động mạch phổi: a Nằm tâm nhĩ phải với tâm thất phải b Nằm tâm nhĩ trái với tâm thất trái c Nằm tâm thất phải với động mạch phổi d Nằm tâm thất trái với động mạch chủ Câu 72: Hệ thống dẫn truyền tim có: a Nút xoang b Nút nhĩ thất c Bó His d Đáp án a, b, c Câu 73: Động mạch sau phát sinh từ động mạch thân tạng: a Động mạch gan chung b Động mạch vị mạc nối trái c Động mạch vị tá tràng d Động mạch vị phải Câu 74: Động mạch sau phát sinh từ động mạch lách: a Động mạch gan chung b Động mạch vị mạc nối trái c Động mạch vị trái d Động mạch vị phải Câu 75: Phần tá tràng sau di động: a 1/3 đầu khúc I b 2/3 đầu khúc I c Khúc II d Khúc III Câu 76: Tuỷ gai trải dài từ lỗ chẩm đến bờ của: a Đốt sống ngực XI b Đốt sống ngực XII c Đốt sống thắt lưng I d Đốt sống thắt lưng II Câu 77: Động mạch đại não của: a Động mạch cảnh b Động mạch cảnh c Động mạch đốt sống d Đông mạch Câu 78: Hành, cầu não cấp máu động mạch sau, trừ: a Động mạch gai trước b Động mạch gai sau c Các nhánh động mạch d Động mạch đại não Câu 79: Ống trung tâm tuỷ gai thông với: a Não thất III b Não thất IV c Cống Sylvius d Lỗ Magendie Câu 80: Cơ vân chi phối bởi: a Các sợi nhỏ có Myelin b Các sợi nhỏ không Myelin c Các sợi lớn có Myelin d Các sợi trung bình khơng Myelin Câu 81: Dây thần kinh sọ não số IX xuất phát từ: a Hành não b Hành khứu giác c Hành thị giác d Não thất IV Câu 82: Dây thần kinh sọ não số V, VI, VII, VIII xuất phát từ: a Cầu não b Tiểu não c Trung não d Đại não Câu 83: Tổn thương thần kinh số VII ngoại vi gây nên: a Liệt mặt b Chảy nước dãi c Lệch nhân trung d Đáp án a, b, c Câu 84: Các bụng bao gồm: a Cơ thẳng bụng b Cơ gian sườn c Cơ Delta d Cơ tam đầu Câu 85: Các xương cổ tay bao gồm a Xương thuyền, nguyệt, tháp, đậu b Xương thang, xương trụ, xương quay c Xương mắt cá, xương mác, chày, sên d Xương cả, xương móc, xương đốt bàn tay, xương nguyệt ... bị lỗng xương, xương đùi thường gãy vị trí nào: a Mấu chuyển lớn b Mấu chuyển bé c Cổ phẫu thuật d Cổ giải phẫu Câu 64: Phần xương chày không sờ da: a Lồi củ chày b Mặt xương chày c Mặt xương... thượng thận d Tuyến sinh dục Câu 20: Buồng não thất IV nơi: a Chứa mạch máu thần kinh não b Chứa dịch não tuỷ c Chứa tuỷ gai d Cả, a, b, c Câu 21: Hồng cầu người trưởng thành sản sinh từ: a Gan b... đặc tính sau: a b c d Có khả khử độc protein lạ Có khả bám mạch xuyên mạch Có khả giải phóng plasminogen Có khả giải phóng heparin vào máu Câu 55: Chọn câu sai nói chức xương a Nâng đỡ b Bảo vệ
- Xem thêm -

Xem thêm: môn GIẢI PHẪU SINH lý,