0

slide thực phẩm hữu cơ: thủy sản hữu cơ

29 6 0
  • slide thực phẩm hữu cơ: thủy sản hữu cơ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 09:50

Báo cáo Thủy sản hữu cơ Báo cáo Thủy sản hữu cơ GVHD PGS TS Nguyễn Thị Thảo SVTH Nhóm 2 Đặng Phương Anh – 20160050 Trần Thị Nga – 20162880 Hoàng Kiều Chinh – 20160414 ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm Organic SeaFood Nội dung Phần 1 Tổng quan về thủy sản hữu cơ Phần 2 Phần 3 Phần 4 Tình hình sản xuất thủy sản hữu cơ Tiêu chuẩn, Chứng nhận hữu cơ Nguyên tắc và các yêu cầu cụ thể Phần 1 Tổng quan về thủy sản hữu cơ Tổng quan Organic SeaFood Hệ thống sản xuất t. ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Viện Công nghệ sinh học Công nghệ thực phẩm Báo cáo Thủy sản hữu GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Thảo SVTH: Nhóm Đặng Phương Anh – 20160050 Trần Thị Nga – 20162880 Hoàng Kiều Chinh – 20160414 Organic SeaFood Nội dung Phần Phần Phần Phần Tổng quan thủy sản hữu Tình hình sản xuất thủy sản hữu Nguyên tắc yêu cầu cụ thể Tiêu chuẩn, Chứng nhận hữu Phần Tổng quan thủy sản hữu Tổng quan Mục đích Mục Tiêu Cơ Bản Bảo vệ MT sinh thái, giảm bớt tỷ lệ phát sinh bệnh tật, giảm bớt sư tiêu hao thức ăn,… tăng độ ATTP nâng cao chất lượng sản phẩm Phát triển sản xuất liên tục, mạng lưới giám sát chặt chẽ, giảm thiểu ô nhiễm, hài hịa với sinh vật MT sống tự nhiên, khơng sử dụng phân bón hóa học, biến đổi gen,… Tiêu chuẩn Đảm bảo hữu nuôi trồng thủy sản, cung cấp chứng nhận, bảo vệ người tiêu dung, thúc đẩy phát triển sản xuất hiệu Tình hình Organic SeaFood Hệ thống sản xuất thủy sản, sử dụng hình thái công môi trường tự nhiên mà phụ thuộc, tái sử dụng lại vật phế thải tận dụng nguồn lợi tái sinh hệ thống mà không phá hoại hệ thống sinh thái tự nhiên Là ngành tương đối mới, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy phạm sản xuất Phần Tình hình sản xuất thủy sản hữu Tình hình NNHC giới Diện tích đất NNHC (triệu ha) Australia Agentina ORGANIC FOOD Mỹ Tây Ban Nha Trung Quốc It alya Pháp Uruguay Ấn Độ Đức 10 15 20 25 Tình hình NNHC giới Số lượng sáng chế NNHC Lĩnh vực nghiên cứu Braxin 14 00% Pháp 14 00% Úc 4 00% Canada Đan Mạch 28.00% Đài Loan Mỹ Kỹ thuật canh tác hữu Sản xuất sử dụng phân bón, chất điều hịa sinh trưởng hữu Sản xuất sử dụng chất diệt côn trùng Khác Nhật Hàn Quốc Trung Quốc 50 100 150 200 250 300 350 00 50 Tình hình NNHC giới Thị phần thực phẩm hữu khu vực: Khu vực Châu Đại Dương Châu Á Châu Âu Nam Mỹ Khác Tỉ lệ thị phần thực phẩm hữu (%) 2% 8% 42% 47% 1% Khác; 1.00% Châu Âu; 2.00% Nam Mỹ; 7.00% Châu Đại Dương; 2.00% Châu Á; 8.00% Châu Âu Châu Á Khác Châu Đại Dương Nam Mỹ Tình hình NNHC giới 10 quốc gia dẫn đầu thị trường thực phẩm hữu 30000 25000 20000 15000 10000 5000 Áo Thụy Điển Thụy Sĩ Ý Anh Canada Trung Quốc Pháp Đức Mỹ Tình hình thủy sản hữu Việt Nam Các mơ hình ni trồng thủy sản sinh thái, hữu xuất dần quay phục vụ thị trường nội địa Hiện nay, thị trường thực phẩm hữu nước phát triển, công ty xuất quay cung cấp hàng cho siêu thị, cửa hàng chuyên thực phẩm hữu để phục vụ người tiêu dùng nội địa Chun nghiệp hóa Từ năm 2000, mơ hình ni tôm sinh thái rừng ngập mặn triển khai Cà Mau Tổ chức Naturland (Đức) chứng nhận hữu Đối với cá tra, Công ty Binca Seafoods phát triển dòng sản phẩm hữu chứng nhận quốc tế xuất ổn định sang thị trường châu Âu, chủ yếu Thụy Sĩ Quy mơ nhỏ, số lượng Ni trồng thủy sản hữu có địa phương triển khai chủ yếu theo hướng hữu sinh thái Hiện tại, nước có tỉnh có mơ hình ni trồng thủy sản hữu với tổng diện tích 134.800 (Đầu năm 2019) Thủy sản hữu xuất chiếm tỉ lệ khiêm tốn minh chứng cho thấy Việt Nam đủ khả sản xuất dòng hàng cao cấp, đáp ứng yêu cầu ngặt nghèo từ nhà nhập Giống Giống khỏe, bệnh, sinh trưởng tốt, bảo vệ đa dạng sinh học, bền vững môi trường sinh thái Nội dung kiểm soát Yêu cầu tuân thủ Hướng dẫn áp dụng Khun khích ni trồng giống thủy sản địa Giống 1.1 Phù hợp với điều Nuôi trồng giống thủy sản ngoại lai nhà nước cho phép, phù hợp với môi nuôi kiện môi trường nuôi trường nuôi Không dùng giống biến đổi gen, giống tam bội thể 1.2 Đối với giống tạo Dùng giống sinh sản nhân tạo sử dụng hóc mơn tự nhiên (não thùy thể) kích thích sinh từ cơng nghệ di sản truyền Không dùng giống sinh sản nhân tạo sử dụng hóc mơn tổng hợp (HCG, LRHA, DOM) 1.3 Đối với giống sinh kích thích sinh sản -Khơng dùng giống chuyển đổi giới tính hóc mơn sản nhân tạo Không khai thác giống thủy sản tự nhiên thuộc danh mục sách đỏ để nuôi trồng Khai thác giống tự nhiên để nuôi trồng phải tuân thủ quy định quan quản lý mùa vụ, vùng, kích cỡ số lượng khai thác Chất lượng giống 2.1 Không dùng giống cận huyết 2.2 Không dùng giống dị hình Khuyến khích dùng giống từ sinh sản tự nhiên Con giống sinh sản từ nhiều cặp bố mẹ Chọn giống khơng dị hình bị dị hình, tỷ lệ dị hình < 2% Trước thả nuôi sàng lọc loại bỏ giống dị hình Sức khỏe giống thả ni 3.1 Giống tốt, bệnh, kháng bệnh, khơng bị stress Khuyến khích dùng giống bệnh, kháng bệnh, sản xuất địa phương Hạn chế giống phải vận chuyển xa, thời gian dài từ trại sản xuất giống, tới ao thả nuôi Thức ăn Thức ăn có chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng đối tượng thủy sản nuôi, hạn chế tối đa ảnh hưởng xấu đến môi trường, hệ sinh thái Khơng dùng thức ăn có chất bổ sung tổng hợp, không tự nhiên sản xuất thức ăn Nội dung kiểm soát Loại thức ăn Nguyên liệu chế biến thức ăn Yêu cầu tuân thủ Hướng dẫn áp dụng 1.1 Dùng thức ăn phù Dùng thức ăn tự nhiên, thức ăn chế biến kết hợp thức ăn tự nhiên hợp, ưa thích với tính thức ăn chế biến ăn đối tượng ni Sử dụng thức ăn tự nhiên ưa thích đối tượng ni mức tối đa 2.1 Thức ăn chế Chọn thức ăn không dùng sản phẩm biến đổi gen sản phẩm biến từ nguyên liệu tạo từ công nghệ gen làm nguyên liệu chế biến sản xuất sản phẩm tự nhiên thức ăn Chọn thức ăn dùng chất tạo màu tự nhiên (từ vỏ tôm, tảo, nấm men…), vitamin, chất chống xy hóa, khống chất, chất kết dính có nguồn gốc tự nhiên sản xuất chế biến thức ăn Khơng dùng thức ăn có chất kích thích sinh trưởng, chất kích thích ăn, hóc mơn, acid amin sản phẩm tổng hợp, không tự nhiên Không dùng bột máu, bột xương, cá tạp qua xử lý hóa chất Khơng dùng thức ăn có bổ sung: gelatin nguồn gốc đại gia súc (trâu bị, dê ) Thức ăn 2.2 Khơng dùng lồi ni làm thức ăn trực tiếp ngun liệu chế biến thức ăn nuôi vật nuôi -Không dùng tôm, phụ phẩm từ tôm làm thức ăn nuôi tôm Không dùng cá tra/cá rô phi phụ phẩm chế biến cá tra/cá rô phi làm thức ăn nuôi cá tra/cá rô phi 2.3 Chỉ dùng cá tạp, phụ phế phẩm từ chế biến thủy sản bền vững làm thức ăn trực tiếp nguyên liệu chế biến thức ăn -Dùng cá tạp khai thác tự nhiên, không cạnh tranh với mục đích dùng làm thực phẩm người -Phụ phế phẩm từ chế biến thủy sản khai thác tự nhiên, thủy sản nuôi trồng - Không dùng cá tạp, phụ phế phẩm thủy sản dùng hóa chất bảo quản, chế biến Chất lượng thức ăn 3.1 Đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng -Tùy theo nhu cầu dinh dưỡng đối tượng nuôi đối tượng ni trồng dùng thức ăn phù hợp -Khuyến khích dùng thức ăn chất lượng có hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR) thấp Cách cho ăn 4.1 Đảm bảo giảm tối thiểu chất Khẩu phần, tần suất cho ăn phù hợp với giai thải, ảnh hưởng xấu đến hệ sinh đoạn, điều kiện môi trường nuôi trồng thái, gây nhiễm mơi trường nước Phịng trị bệnh Lấy phịng bệnh trường hợp có bệnh biện pháp áp dụng phải giảm thiểu tối đa stress đến vật nuôi ảnh hưởng xấu tới mơi trường sinh thái Nội dung kiểm sốt Phịng bệnh Trị bệnh Yêu cầu tuân thủ 1.1 Sử dụng giống chất lượng 1.2 Mật độ ni thích hợp 2.1 Trị bệnh kịp thời Hướng dẫn áp dụng Sử dụng giống bệnh, kháng bệnh, giống tiêm vacxin phịng bệnh Mật độ ni tùy theo đối tượng ni, ni thưa mật độ thấp Ngay có dấu hiệu bệnh vật nuôi trồng áp dụng biện pháp phịng trị Khi có vật ni (cá/tơm/cua…) chết vớt bỏ khỏi ao/lồng nuôi Sử dụng thảo dược (tỏi, diệp hạ châu ), sản phẩm tự 2.2 Sử dụng sản phẩm tự nhiên, chế phẩm vi sinh, hạn chế tối đa việc dùng thuốc khơng có nhiên, hạn chế dùng sản nguồn gốc tự nhiên trị bệnh vật nuôi phẩm tổng hợp trị bệnh Chỉ dùng kháng sinh trị bệnh biện pháp trị bệnh khác Trong q trình nuôi phép sử dụng tối đa lần Khơng dùng thuốc trị bệnh có thành phần sinh vật biến đổi gen 2.3 Giảm thiểu ảnh hưởng môi Tuân thủ hướng dẫn sử dụng nhà sản xuất trường đảm bảo an tồn với người ni trồng thủy sản an toàn vệ sinh thực phẩm THU HOẠCH VÀ VẬN CHUYỂN SAU THU HOẠCH Nội dung kiểm soát Thời điểm thu hoạch Yêu cầu tuân thủ 1.1 Đảm bảo sản phẩm nuôi trồng chất lượng Hướng dẫn áp dụng - Phương pháp thu hoạch 2.1 Hạn chế tối đa stress, gây thương tích với vật nuôi - Không thu hoạch sản phẩm trước thời gian tối thiểu cần thiết sau sử dụng thuốc phòng trị bệnh, đảm bảo khơng cịn tồn dư thuốc vật nuôi Thời gian cần thiết sau sử dụng thuốc gấp lần thời gian quy định đảm bảo khơng cịn tồn dư thuốc với sản xuất thơng thường Ngừng cho vật ni ăn ngày, khơng nhiều ngày trước thu hoạch Dụng cụ cách đánh bắt hạn chế xây sát vật nuôi, không ảnh hưởng xấu đến ổn định hệ sinh thái Phân biệt sản phẩm 3.1 Không làm lẫn sản phẩm -Thùng chứa sản phẩm thu hoạch có nhãn mác ghi rõ: đối nuôi trồng thủy nuôi trồng hữu với sản phẩm tượng nuôi, sản hữu nuôi trồng thông thường sở nuôi, thời gian thu hoạch Vận chuyển sản 4.1 Đảm bảo chất lượng sản phẩm sau thu phẩm nuôi trồng hữu hoạch - Khơng dùng thuốc, hóa chất làm vệ sinh thùng vận chuyển Khơng dùng thuốc, hóa chất bảo quản sản phẩm trình vận chuyển Hồ sơ ghi chép Nội dung kiểm soát Phân biệt sở/vùng nuôi trồng thủy sản hữu Chất cải tạo, xử lý môi trường nước, đáy Yêu cầu tuân thủ Hướng dẫn áp dụng Phân biệt rõ vùng/khu vực nuôi trồng hữu nuôi trồng thông thường Cơ sở ni trồng sản xuất song song phải có biển báo nhận biết, phân biệt khu nuôi trồng hữu khu nuôi trồng thông thường Ghi chép trung thực, chi tiết chất cải tạo ao, xử lý nước cấp, nước q trình ni trồng Ghi chép đầy đủ: thời gian, loại, số lượng chất sử dụng cải tạo ao, xử lý nước q trình ni trồng thủy sản Giống Ghi chép trung thực, chi tiết nguồn gốc, chất lượng giống Ghi chép đầy đủ: giống nuôi, nơi sản xuất, sinh sản tự nhiên hay nhân tạo, hay kháng bệnh, tỷ lệ dị hình Thức ăn Ghi chép chi tiết, đầy đủ thức ăn dùng q trình ni Ghi chép hàng tháng: loại thức ăn, nhà sản xuất, số lượng thức ăn sử dụng Thuốc phòng trị bệnh Ghi chép đầy đủ, trung thực thuốc sử dụng q trình ni trồng Khi dùng thuốc trị bệnh cần ghi chép: bệnh vật nuôi, loại thuốc dùng, cách dùng, liều dùng, thời gian dùng Sản phẩm thu hoạch Phân biệt sản phẩm nuôi trồng hữu với sản phẩm nuôi trồng thông thường Ghi chép: Ngày thu hoạch, ao/vùng nuôi thu hoạch, sản lượng ao, vùng nuôi Phần Tiêu chuẩn, Chứng nhận hữu Chứng nhận hữu Chứng nhận sản phẩm hữu Việt Nam có hình thức : Chứng nhận hữu Chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế USDA, ACO, NSF, OASIS, ECO CRET, NASSA TCQT Chứng nhận TCVN TCVN PGS Là chứng nhận cấp cho sản phẩm nhằm khẳng định sản phẩm hữu cơ, tùy vào thành phần đạt lượng % hữu theo quy định có chứng nhận tương ứng Đây chứng nhận nhằm kiểm chứng độ an toàn, độ thực phẩm, hay mỹ phẩm TCVN nông nghiệp hữu thực sở tham khảo tiêu chuẩn quốc tế (CODEX, IFOAM ) tiêu chuẩn nước có nơng nghiệp hữu phát triển Mỹ, EU, Nhật nước khu vực Thái Lan, Philippines Trung Quốc Chứng nhận PGS Cấp cho nhóm nơng dân sản xuất tn theo quy trình tiêu chuẩn PGS xây dựng dựa tiêu chuẩn SXNN hữu 10TCN 602-2006 Bộ NN&PTNT ban hành Chứng nhận PGS Hình thức chứng nhận người sản xuất tham gia vào hệ thống tổ chức theo nhóm, theo dõi, giám sát lẫn chịu giám sát lãnh đạo nhóm, liên nhóm, nhà quản lý, hệ thống phân phối người tiêu dùng Tiêu chuẩn hữu PGS Việt Nam bao gồm Nguồn nước sạch, không ô nhiễm, khu vực sản xuất cách ly khỏi nguồn ô nhiễm PSG Organic Cấm tất loại thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích tăng trưởng, phân người, phân ủ chưa cho phép Không sử dụng túi vật đựng chất bị cấm canh tác hữu để vận chuyển cất giữ sản phẩm hữu Cấm đốt cành rơm rạ, ngoại trừ phương pháp du canh truyền thống Cấm sử dụng tất vật tư đầu vào có chứa sản phẩm biến đổi gen GMOs Khơng phép sản xuất song song: trồng ruộng hữu phải khác với trồng ruộng thơng thường Nếu ruộng gần kề có sử dụng chất bị cấm canh tác hữu ruộng hữu phải có vùng đệm để ngăn cản xâm nhiễm Các loại trồng ngắn ngày sản xuất theo tiêu chuẩn hữu trọn vẹn vòng đời từ làm đất đến thu hoạch, sau thu hoạch bán sản phẩm hữu Quy trình chứng nhận PSG Organic B1 Liên nhóm kiểm tra kế hoạch Tham gia nhóm, kí cam kết, tập huấn, nộp kế hoạch B2 B3 Hội đồng định tình trạng cấp chứng nhận ruộng Thanh tra chéo, làm báo cáo B4 B5 Tái tra hàng năm (nông dân lập kế hoạch trước tiến hành kiểm tra) Gửi giấy chứng nhận (hiệu lực năm) B6 B7 Tái tra, chứng nhận 10% thành viên nhóm Tiến trình tra, kết luận B3-B5 Kiểm tra dư lượng B8 Tiêu chuẩn chứng nhận hữu - TCVN Tiêu chuẩn nông nghiệp hữu VN quy định tiêu chuẩn đây: TCVN 11041-1:2017 Nông nghiệp hữu – Phần 1: Nông nghiệp hữu TCVN 11041-2:2017 Nông nghiệp hữu – Phần 2: Trồng trọt hữu TCVN 11041-3:2017 Nông nghiệp hữu – Phần 3: Chăn nuôi hữu Nội dung bao gồm: Yêu cầu chung sản xuất (Yêu cầu khu vực sản xuất, Chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ, Duy trì sản xuất hữu cơ, Sản xuất riêng rẽ (split production) sản xuất song song, Quản lý hệ sinh thái đa dạng sinh học, Phịng ngừa nhiễm, Các cơng nghệ khơng thích hợp, Các chất phép sử dụng sản xuất hữu cơ), chế biến, ghi nhãn sản phẩm, bảo quản, vận chuyển nông nghiệp hữu Quản lý sinh vật gây hại, ghi chép lưu giữ hồ sơ, truy xuất nguồn gốc thu hồi sản phẩm Yêu cầu chung sản xuất, chế biến, ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ; trồng trọt hữu cơ, chăn nuôi hữu cơ; tổ chức đánh giá, chứng nhận hệ thống sản xuất chế biến sản phẩm hữu Xây dựng sở tham khảo tiêu chuẩn quốc tế nông nghiệp hữu (CODEX, IFOAM), quy định tiêu chuẩn khu vực (EU, ASEAN), tiêu chuẩn Mỹ, Nhật Bản hay nước khu vực Thái Lan, Philippines, Trung Quốc…, đảm bảo hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia tổ chức khảo sát, khảo nghiệm tiêu chuẩn số sở sản xuất nông nghiệp hữu định hướng hữu có góp ý cho dự thảo cho tiêu chuẩn QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN NƠNG NGHIỆP HỮU CƠ Kết luận Với nhu cầu cấp thiết việc bảo vệ mơi trường an tồn sức khỏe người việc phát triển sản phẩm thực phẩm hữu vô cần thiết Tuy nhiên số lượng quy mô sản xuất hữu nhỏ hẹp đặc biệt thủy sản Cần đẩy mạnh phát triển, nghiên cứu, bước lên sản xuất hữu Danh mục tài liệu tham khảo http://vibiz.vn/upload/17604/20171029/Tinhhinhphattriennongnghiephuucotrenthegioi.pdf https://sfarm.vn/cac-nuoc-tren-the-gioi-dang-phat-trien-nong-nghiep-huu-co-nhu-the-nao/ http://khuyennonghanoi.gov.vn/Pages/san-xuat-nong-nghiep-huu-co-va-xu-the-phat-trien.aspx https://nld.com.vn/kinh-te/thuy-san-sinh-thai-huu-co-cho-nguoi-viet-20190324204709643.htm https://vinaucare.com/tu-van-dang-ky-chung-nhan-huu-co-chung-nhan-organic.html http://www.vsqi.gov.vn/upload/files/DT%203%20TCVN%2011041-2-2017%20T rong%20trot%20%20%20%20%20%20%202017.09.15.pdf https://doanhnhan.vn/vinamit-chia-se-cach-lay-chung-nhan-organic-d543.html Thanks For Listening ... Phần Phần Tổng quan thủy sản hữu Tình hình sản xuất thủy sản hữu Nguyên tắc yêu cầu cụ thể Tiêu chuẩn, Chứng nhận hữu Phần Tổng quan thủy sản hữu Tổng quan Mục đích Mục Tiêu Cơ Bản Bảo vệ MT sinh... 11041-3:2017 Nông nghiệp hữu – Phần 3: Chăn nuôi hữu Nội dung bao gồm: Yêu cầu chung sản xuất (Yêu cầu khu vực sản xuất, Chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ, Duy trì sản xuất hữu cơ, Sản xuất riêng rẽ (split... việc phát triển sản phẩm thực phẩm hữu vô cần thiết Tuy nhiên số lượng quy mơ sản xuất hữu cịn nhỏ hẹp đặc biệt thủy sản Cần đẩy mạnh phát triển, nghiên cứu, bước lên sản xuất hữu Danh mục tài
- Xem thêm -

Xem thêm: slide thực phẩm hữu cơ: thủy sản hữu cơ,

Từ khóa liên quan