0

Rừng tư nhân phục vụ cho phát triển kinh tế ở khu vực miền núi Nepal

8 12 0
  • Rừng tư nhân phục vụ cho phát triển kinh tế ở khu vực miền núi Nepal

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 09:48

Nepal là quốc gia nông nghiệp dựa và lợi thế khác nhau được lấy từ rừng tư nhân: cây thân gỗ cho năng lượng, xây dựng nhà ở và tăng thu nhập cho người dân. Bài viết nghiên cứu khu vực lâm nghiệp tư nhân nên được thực hiện bởi người nông dân và thân thiện với doanh nghiệp. Những thách thức liên quan đến quá trình xúc tiến của khu vực lâm nghiệp tư nhân cần được loại bỏ. Mời các bạn cùng tham khảo! RỪNG TƯ NHÂN PHỤC VỤ CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở KHU VỰC MIỀN NÚI NEPAL Bhola Bhattarai Diễn đàn vận động quốc gia, Nepal(NAFAN)Kathmandu Bối cảnh Trong việc phát triển lâm nghiệp quốc gia, việc quy hoạch tổng thể cho ngành Lâm nghiệp (1989- 2010) nhấn mạnh mặt quản lý rừng với tư cách cộng đồng quản lý rừng với tư cách tư nhân Luật lâm nghiệp năm 1993 Quy chế lâm nghiệp năm 1995 có riêng điều khoản dành cho rừng tư nhân Trong luật (khoản 38) rõ chủ sở hữu hồn tồn có quyền đầu tư, bán sử dụng sản phẩm phần rừng họ, tự điều chỉnh giá bán họ theo nhu cầu thân Tương tự vậy, Quy chế lâm nghiệp năm 1993 có điều khoản giành riêng cho việc đăng ký phần rừng riêng với văn phòng lâm nghiệp huyện Theo luật này, chủ sở hữu có quyền tiêu thụ sản phẩm khu vực mà khơng cần phải qua hình thức kiểm duyệt Tuy nhiên muốn bn bán ngồi phạm vi làng, chủ sở hữu bị xử phạt nhập lậu gỗ từ khu vực rừng tư nhân/ khơng thuộc tư nhân mà khơng đăng kí Các thủ tục rườm rà với thị không đồng từ dẫn tới vấn đề thấy rõ chúng trở thành rào cản cho việc người dân tự túc trồng trọt tư nhân Rừng tư nhân trước hếtcần có vai trị tạo điều kiện phát triển cho khu vực tư nhân cho doanh nghiệp phát triển rừng dựa vào rừng để phát triển nước Trong bối cảnh thị trường lâm nghiệp cạnh tranh nay, thiếu tham gia tích cực từ phía phận rừng tư nhân, quốc gia giải vấn đề đói nghèo lên trước mắt vấn đề phát triển lâm nghiệp bền vững sau Bên cạnh đó, cộng đồng người dân ngành lâm nghiệp quốc gia phải chịu áp lực vô lớn Bên cạnh nguồn tài nguyên gỗ sản phẩm từ thực vật, ngành lâm nghiệp cho số lượng lớn loại sản phẩm NTFs, nuôi giữ ong, sản phẩm nơng- lâm nghiệp loại hình doanh nghiệp có sản phẩm liên quan nhà máy sản xuất ván dăm, ván ép, nhà máy giấy, nhà máy cưa, … phát triển loại nhà máy có vai trị quan trọng cho phát triển ngày tốt ngành lâm nghiệp quốc gia Nhận thức rõ điều này, quan quốc gia gộp tất tổ chức lâm nghiệp tư nhân phận nhằm mang lại đoàn kết doanh nghiệp tư nhân để giúp tăng trưởng GDP quốc gia thông qua hoạt động doanh nghiệp lâm nghiệp mà hoạt động riêng lẻ không cho hiệu Các văn pháp quy phân loại rừng thành hai nhóm dựa quyền chủ sở hữu, là: i) Rừng quốc gia; ii) Rừng tư nhân Rừng tư nhân phần rừng quốc gia canh tác nuôi trồng bảo tồn cá nhân sở hữu theo pháp luật hành (theo luật lâm nghiệp năm 1993) Tại Nepal có số lượng lớn rừng tư nhân hình thành Theo luật lâm nghiệp năm 1993 Quy chế lâm nghiệp năm 1995, chủ sở hữu rừng đăng kí phần rừng quan quản lý huyện có liên quan (DFOs) để hưởng lợi từ sách phủ quy chế lâm nghiệp Tuy nhiên việc đăng ký rừng tư nhân lại không khuyến khích Tính đến nay, có 2455 phần rừng tư nhân bao gồm diện tích 2361 đăng ký quan quản lý lâm nghiệp huyện, (theo Sở tài chính, năm 2014) Khu vực rừng tư nhân ưu tiên hàng đầu Kế hoạch tổng thể cho ngành lâm nghiệp (MSFP) năm 1998 Tuy nhiên, đạt so với mục tiêu đề khơng đáng kể Mơ hình rừng tư nhân chưa 153 công nhận rộng rãi chủ rừng chưa nhận ưu đãi luật lâm nghiệp quy chế lâm nghiệp đưa ra.Mặc dù bị bỏ quên, nhiều báo cáo đưa số liệu khu vực rừng tư nhân giải gần 50% nhu cầu gỗ nước Với dân số hệ thống sở hạ tầng ngày gia tăng, nhu cầu sử dụng gỗ ngày tăng cao So với nhu cầu nước, lượng gỗ từ rừng nhà nước cung cấp thiếu hụt lớn.Và thiếu hụt gần giải hồn tồn hình thức rừng tư nhân Tuy nhiên thật đáng tiếc khu vực rừng tư nhân chưa nhận quan tâm lớn từ phía Chính phủ quan hỗ trợ Rừng ngày có vai trị to lớn so với vai trị truyền thống vấn đề thay đổi khí hậu Vì vậy, việc thúc đẩy hay giảm phát triển rừng tư nhân trở nên quan trọng Mặc dù khu vực rừng tư nhân có nhiều hội/phạm vi nhiều khía cạnh, khu vực phải đối mặt với nhiều vấn đề cần giải kịp thời Rừng tư nhân gì? Thuật ngữ rừng định nghĩa phân loại Nepal nhằm giản lược việc quản lý rừng Theo Luật lâm nghiệp năm 1993, rừng hiểu khu vực bao phủ phần toàn thực vật Theo luật này, rừng phân thành hai loại dựa tiêu chí chủ sở hữu rừng quốc gia rừng tư nhân Có điều khoản riêng việc quản lý rừng quốc gia dành cho Nhà nước nhiều nhóm sử dụng rừng khác Ví dụ loại rừng tôn giáo, rừng thuê, rừng cộng đồng rừng phòng hộ Việc quản lý rừng tư nhân thực chủ sở hữu rừng Nói cách đơn giản hơn, tất loại thực vật coi sở hữu tư nhân chúng trồng khu vực rừng đăng kí tên chủ sở hữu Về mặt pháp lý, theo Luật lâm nghiệp năm 1993, chương (k), rừng tư nhân hợp pháp rừng trồng trọt, canh tác bảo tồn đất người đăng kí tên Những người đăng kí tên vùng rừng tư nhân coi có quyền hợp 154 pháp sử dụng phần rừng Công viên quốc gia Luật bảo tồn động vật hoang dã 2029 chương (B) rõ vùng đất nằm bên vùng đệm khơng chịu ảnh hưởng luật nói (Ban quản lý sách pháp luật, 2051) Chủ quản lý khu vực rừng tư nhân nằm vùng đệm khơng có quyền sử dụng Có loại hình rừng tư nhân Nepal? Rừng nông- lâm kết hợp ý tưởng xây dựng nhằm mở rộng diện tích rừng tư nhân Các loại hình rừng nơng- lâm kết hợp trình bày đây: Vườn; Đất trồng trọt ; Xung quanh khu ranh giới; Sân thượng (Chakla); Bên khu vực có giá trị sản xuất cao (chè cà phê); Trồng xen canh hoa Xung quanh khu vực nuôi trồng thủy sản Lợi rừng tư nhân gì? Các lợi rừng tư nhân thể sau: a) Rừng tư nhân giúp giảm bớt áp lực nặng nề lên nguồn khác cách tăng tính độc lập sử dụng gỗ, củi, thức ăn gia súc, loại cỏ, lâm sản gỗ Rừng tư nhân đồng thời giúp ích cho việc bảo tồn rừng việc tạo loại hạt giống b) Rừng tư nhân giúp ích hiệu cho việc tăng thu nhập quốc dân giải vấn đề việc làm thành lập khu công nghiệp dựa vào tài nguyên rừng c) Rừng tư nhân hỗ trợ việc ổn định cho đất trì khu vực đầu nguồn d) Các loại thực vật trồng trọt khu vực rừng tư nhân đem lai nguồn lợi ích lớn cho xã hội e) Khu vực đồng thời bảo tồn đa dạng sinh học di truyền giúp tăng cường môi trường sống cho động vật hoang dã f) Giúp trì mơi trường xanh kết hợp người dân sống thượng nguồn hạ nguồn h) Giúp người bảo vệ sở hạ tầng quốc gia Các sách Chỉ thị việc phát triển khu vực rừng tư nhân 2068 cho phép khu vực phát triển làm thay đổi tình trạng rừng Rừng trồng thảo dược lâm sản gỗ thuộc loại Việc đầu tư khai phá rừng thường kéo dài khoảng 30 ngày Q trình đăng kí rừng tư nhân, bao gồm rừng trồng thảo dược rừng trồng lâm sản ngồi gỗ, thực theo nhóm Một nhóm rừng tư nhân đăng kí cho chủ sở hữu tư nhân Hệ thống chủ sở hữu tư nhân khu vực huyện văn phòng lâm nghiệp huyện ghi chép lại Chủ sở hữu tư nhân vùng ghi chép lại quyền vùng đó, cấp quốc gia ghi chép lại Cục lâm nghiệp Các chủ sở hữu nhóm chủ sở hữu tự thành lập đăng kí theo luật đăng kí hợp tác xã Các văn phòng lâm nghiệp huyện thành lập Ủy ban kĩ thuật gồm hai thành viên lựa chọn Ban điều phối khu vực lâm huyện đứng đầu cán kĩ thuật với vai trò tương đương với nhân viên văn phòng lâm nghiệp huyện Ủy ban kĩ thuật có vai trị kiểm sốt chất lượng trợ giúp kĩ thuật khu vực rừng tư nhân, nhận biết đầu tư vào tổ chức hoạt động cho phát triển rừng nông nghiệp khu vực, đánh giá chi phí dịch vụ cần thiết trợ giúp kĩ thuật quản lý thứ cần thiết khác Khi cần Ủy ban kĩ thuật yêu cầu trợ giúp từ nhân viên kĩ thuật Văn phòng Khảo sát Lâm nghiệp Nếu chủ sở hữu tư nhân buộc phải đốn rừng mình, họ cần phải thơng báo cho Văn phịng lâm nghiệp huyện cán lâm nghiệp ngày trước kèm theo tham chiếu từ Ủy ban phát triển nông thôn đô thị Nếu chủ sở hữu tư nhân buộc phải đốn lý thương mại, họ cần phải tường trình với văn phịng lâm nghiệp huyện thông tin số lượng, chủng loại số lượng bị chặt Đối với chủ sở hữu chưa đăng kí, việc cho phép văn phòng lâm nghiệp huyện chịu trách nhiệm Các chủ sở hữu khơng nên u cầu cho phép từ phía văn phòng lâm nghiệp huyện để sử dụng gỗ canh tác khu vực Để vận chuyển gỗ đến nơi khác, chủ sở hữu xin phép VDC huyện Nếu chủ sử hữu chưa đăng kí muốn vận chuyển gỗ khu vực huyện, chủ sở hữu nên xin phép huyện văn phòng lâm nghiệp khu vực Vượt phạm vi huyện, chủ sở hữu tư nhân phải thực quy trình tương tự Đối với việc vận chuyển loài “Ailani”, “Parti”, loài ghi nhận khơng có khu vực rừng quốc gia, sau đánh giá giá trị tài ngun thơng qua chủ rừng, từ trạm kiểm sốt huyện, chủ rừng vận chuyển hàng hóa Việc thực nhiên chưa thực cách triệt để mặc cho có thêm sở bổ sung khác Bộ bảo tồn rừng đất lâm nghiệp sẵn sàng thành lập luật sau xin giấy phép để thành lập quyền kiểm sốt lâm sản nhằm tạo điều kiện cho hệ thống bán hàng phân phối lâm sản cách đơn giản, dễ dàng Bộ bảo tồn rừng đất lâm nghiệp hi vọng tiến trình bán hàng phân phối lâm sản (Theo Ủy ban kế hoạch quốc gia, năm 2013) Các điểm mạnh sách trình độ hệ thống rừng tư nhân: Quyền độc lập sở hữu hiến pháp Kế hoạch tổng thể cho ngành Lâm nghiệp năm 1988 đặt chương trình ưu tiên hàng đầu Ai tự thiết lập khu vực rừng tư theo Luật lâm nghiệp Hiện có 2455 khu vực rừng tư nhân đăng kí với tổng diện tích 2360 Tăng diện tích trồng rừng Sự sẵn có gỗ từ khu vực rừng tư nhân Sự sẵn có thân gỗ Phân bố thực vật hoàn toàn tự nhiên Các lâm sản khu vực rừng tư nhân bn bán vận chuyển 155 Sự gia tăng mức độ quan tâm người dân Khái niệm quyền lâm sản Sự vui mừng chào đón nhà thương mại Khởi đầu cho ngành công nghiệp Trở thành thành viên Tổ chức thương mại Thế giới (WTO); Sự gia tăng phát triển khả Người nông dân trang bị đến mức định nhờ có thu nhập từ rừng tư nhân Sự thành lập vườn ươm tư nhân Cơ hội thách thức 4.1 Cơ hội Có có hội to lớn thấy rõ đầu tư phát triển khu vực rừng tư nhân khu vực có tiềm lớn việc thúc đẩy kinh tế quốc gia phát triển đảm bảo sinh kế người dân Rất nhiều chuyên gia lâm nghiệp nhà kế hoạch nhận định khu vực rừng tư nhân giữ vai trò to lớn kinh tế quốc gia việc cung cấp cho kinh tế quốc gia số lượng tối đa sản phẩm hàng hóa dịch vụ Dưới số hội nhận định từ buổi thảo luận: Luật lâm nghiệp, kế hoạch định kì có điều khoản pháp lý đặc biệt riêng để thúc đẩy phát triển lâm nghiệp Việc thúc đẩy nông- lâm nghiệp phát triển khu vực lâm nghiệp tư nhân mang lại hội to lớn Để nâng cao chất lượng sản phẩm, công nghệ nuôi cấy mô sẵn sàng nước sản xuất hàng triệu giống Dưới đạo Bộ lâm nghiệp bảo tồn đất, có chương riêng giúp phát triển lâm nghiệp tư nhân xuất DFRS DPR Bên cạnh hội to lớn chất lượng hàng hóa, hệ thống sinh thái nhận nhiều lợi ích từ nguồn khuyến khích tài khác Một số lơi ích cịn bao gồm lợi ích việc bảo vệ môi trường, nâng 156 cao trữ lượng các- bon, bảo vệ đa dạng sinh học dịch vụ sinh thái Đứng từ góc nhìn kinh tế, rừng tư nhân đóng góp lượng lớn tài cho nhà nước Các nguồn nguyên liệu thay hệ tiểu thủ công nghiệp tiềm lớn khu vực rừng tư nhân Người chủ đầu tư trì sinh kế họ tốt Các hội nhận đầu tư từ nhà đầu tư hỗ trợ làm ngừng tình trạng di cư huyện nhập cư quốc tế để lao động Các khu rừng tư có chất lượng tạo mơi trường thuận lợi để rừng quốc gia phát triển Khu vực đóng vai trò quan trọng sống việc thúc đẩy phát triển du lịch Rừng tư nhân phương pháp hữu hiệu để giảm bớt áp lực đè nặng lên khu Churia 4.2 Thách thức Mặc dù số điều luật đưa nhằm thức đẩy rừng tư nhân phát triển, tồn khó khăn to lớn chưa giải Trong suốt buổi hội thảo, Những người tham gia thảo luận rào cản sách tính khả thi chúng khu vực rừng tư nhân Vấn đề mấu chốt đưa bàn luận việc tổ chức thực sách thực tế, trợ giúp kĩ thuật khuyến khích từ phía nhà nước Dưới thách thức khu vực rừng tư nhân: Sự yếu văn hướng dẫn, mức độ thi hành theo luật thị cao khu vực rừng tư nhân Dù cho có tiềm lớn mặt kinh tế, khu vực rừng tư nhân lại chưa có nhân viên thức đảm nhận kế tốn thích hợp, cơng khai thơng tin liên lạc Các chủ rừng hạn chế kĩ quản lý rừng kiến thức lâm nghiệp Số lượng chất lượng hạt giống cần xem xét kĩ lưỡng Chỉ có nguồn tài hạn chế cho việc thúc đẩy tổ chức lâm nghiệp tư nhân Chưa có ngân hàng chịu đầu tư khu vực Khu vực rừng tư nhân nhận ưu tiên thấp trường phát triển Các thủ tục rườm rà khơng cần thiết sau q trình đăng kí khơng đem lại lợi ích cho chủ rừng Khu vực rừng tư nhân phải chịu thuế nặng bao gồm VAT Thuế áp ngành nơng nghiệp có nhập thiết bị, miễn ngành lâm nghiệp Khơng có chương trình phủ hỗ trợ thúc đẩy rừng tư nhân Nếu khơng có mảnh đất rộng, việc cấp đất cho khu vực tư nhân không khả thi Không có điều luật vấn đề cho thuê đất việc th đất khơng có giá trị Quá trình cho phép việc vậ chuyên tài nguyên lâm sản vô phức tạp quan liêu Phải khoảng thời gian tới hai tháng công sức tốn Đây vấn đề cộm bàn bạc buổi hội thảo Các nhân viên nhà nước cố gắng kiếm thêm thu nhập (nhưng không ghi chép tài liệu) cho cơng việc Có rào cản chuỗi giá trị Một số lượng lớn quan nhà nước có liên quan tới bước khác họ gần không nhận thức đầy đủ sách mức độ quan trọng việc phải tổ chức kết hợp có hiệu Các nghiên cứu phát triển lâm nghiệp doanh nghiệp gỗ cịn hạn chế Các lồi cơng nghệ cịn thiếu hụt so với quốc gia láng giềng Hệ thống kế tốn khu vực rừng tư nhân cịn yếu Khơng có liệu cụ thể rừng tư nhân (đã đăng kí hay chưa đăng kí) Kết luận số kiến nghị Rất nhiều sách luật đưa nhằm mang lại ưu tiên cho rừng tư nhân văn pháp lý khai thác hiệu chủ rừng người đề xuất luật nhiều nguyên nhân Tương tự vậy, số khoảng trống sách việc thúc đẩy rừng tư nhân phát triển thấy rõ Khu vực rừng tư nhân vừa có chức giảm áp lực cho ngành lâm nghiệp vừa gia tăng nguồn thu nhập việc làm cho quốc gia giúp tăng trưởng thu nhập bình quân GDP Có hội số cho việc thúc đẩy lâm nghiệp tư nhân khu vực tư nhân tham gia cụ thể hóa, nút cổ chai khuyến khích lâm nghiệp tư nhân cách giảm thiểu Số lượng đề xuất cho phận có liên quan tóm tắt bảng Bảng 2: Các kiến nghị để phận đưa chiến lược thúc đẩy lâm ngiệp tư nhân Kiến nghị Các phận Nhà nước/  Phát triển sách nhằm cung cấp thêm khuyến khích cho máy hoạt Bộ bảo tồn đất động, thường xuyên hỗ trợ chất lượng hay giống kĩ thuật lâm nghiệp  Cung cấp khuyến khích nhằm tổ chức thành cơng việc canh tác  Đơn giản hóa q trình đăng kí lâm nghiệp tư nhân q trình đăng kí để bn bán, trao đổi, chặt hạ gỗ  Đảm bảo trình thực thủ tục không bị chậm thay đổi  Tuân thủ nghiêm ngặt quy chế ban hành thưởng phạt nhân viên  Phát triển thực việc đưa luật cho thuê đất cho doanh nghiệp tư nhân  Phát triển hệ thống bền vững cho hệ thống liệu thường xuyên cập nhật  Liên hệ vấn đề giảm phát thải từ phá rừng suy thoái rừng (REDD) với 157       Các quan hỗ  trợ Đề án, tổ chức phi phủ,  kế hoạch lâm nghiệp tư nhân Đóng góp từ Rừng tư nhân để giảm áp lực lên khu lâm nghiệp khác phải công nhận chế REDD theo có lợi ích định Xây dựng sách để đầu tư phần lớn doanh thu từ khu vực rừng tư nhân vào phát triển địa phương Xây dựng sách sử dụng gỗ từ nguồn rừng bền vững, đánh giá thông qua chứng nhận lâm nghiệp Hỗ trợ việc canh tác trồng trọt Terai loại đất (tư nhân, cơng, phủ cộng đồng) Khuyến khích phụ nữ làm chủ rừng tư nhân: lý thuyết thực hành Phân phối tài nguyên ghi nhận hệ thống doanh nghiệp lâm nghiệp tư nhân Hỗ trợ việc xây dựng chuỗi giá trị gỗ dành cho người nông dân Hỗ trợ nông dân đăng ký Rừng tư nhân tạo điều kiện cho việc thực trích lập dự phịng luật, quy định hướng dẫn Tạo điều kiện hỗ trợ cho việc thiết lập hoạt động mạng lưới chủ rừng tư nhân  Tạo điều kiện vay vốn từ tổ chức tài  Hỗ trợ phủ nơng dân u cầu chất lượng số lượng sản xuất  Hỗ trợ việc chứng nhận chất lượng gỗ thí điểm khu vực lâm nghiệp tư nhân  Tạo điều kiện tăng khả cường tiếp cận thị trường  Tạo điều kiện cung cấp chứng các- bon cho chủ rừng tư nhân có liên kết tới REDD chế  Phát triển mở rộng nguồn tài nguyên hướng dẫn (kĩ thuật) để thúc đẩy ngành lâm nghiệp tư nhân phát triển  Hỗ trợ chủ rừng doanh nghiệp có tư đổi dám đưa công nghệ vào để tạo nguồn lức xử lý hiệu  Hỗ trợ việc trồng trọt quy mô lớn Terai loại đất khác (tư nhân, công, nhà nước hay cộng đồng)  Tạo điều kiện cho dịch vụ bảo hiểm trợ cấp bảo hiểm  Thúc đẩy vai trò người phụ nữ khu vực lâm nghiệp tư nhân: lý thuyết thực hành Khu vực tư nhân  Đầu tư hiệu cho gỗ kĩ thuật thay bao gồm việc đa dạng hóa sản phẩm  Chuẩn bị nguồn liệu cho khu vực lâm nghiệp tư nhân  Cung cấp nguồn vay tài (MFI)  Phát triển gói bảo hiểm cho khu vực lâm nghiệp tư nhân  Đẩy mạnh tiếp thị Các doanh nghiệp  Sự đa dạng loài thúc đẩy giá trị cao lớn nhanh bên cạnh phát triển tư nhân ảnh hưởng tới bảo tồn đa dạng sinh học  Hiện đại hóa khoa học kĩ thuật sản xuất chế biến nguyên liệu  Đầu tư bảo hiểm,  Xây dựng hệ thống kết nối cho doanh nghiệp tư nhân thực giao dịch thơng qua mạng lưới  Thành lập vườn ươm quy mô lớn Các nhà lập  Xây dựng sách theo nhu cầu nguyện vọng doanh nghiệp pháp/chính trị gia lâm nghiệp tư nhân tham gia vào chuỗi giá trị sản phẩm rừng khác Các nhà báo 158  Hỗ trợ cho việc công khai thông tin lâm nghiệp tư nhân Kết luận Các điểm mạnh cấp quản lý sách lâm nghiệp tư nhân nên thực hiệu mở rộng Nepal quốc gia nông nghiệp dựa lợi khác lấy từ rừng tư nhân: thân gỗ cho lượng, xây dựng nhà tăng thu nhập cho người dân Do đó, khu vực lâm nghiệptư nhân nên thực người nông dân thân thiện với doanh nghiệp Những thách thức liên quan đến trình xúc tiến khu vực lâm nghiệp tư nhân cần loại bỏ Sự phối hợp hợp tác bên liên quan quan trọng để đến thống chung Ngày điều cần thiết tất nên làm việc để lập kế hoạch phân tích thường xuyên nhằm hướng tới phát triển mạnh mẽ phát huy tiềm khu vực lâm nghiệp tư nhân Tài liệu tham khảo Acharya, K.P., Adhikari, J and Khanal, D.R 2008 Chế độ hưởng dụng rừng ảnh hưởng chúng sinh kế Nepal Tạp chí Nepal lâm nghiệp sinh kế 7(1): Chowdhary, C.L.,2013 Đánh giá, thành tích học Cộng đồng học tập trung tâm hành động (CLACs) Báo cáo nghiên cứu khoa học Hariyo Ban 2013 Dhungana, S.P and Bhattrai, R.C., 2008 Khám phá kích thước kinh tế thị trường ngành lâm nghiệp Nepal Tạp chí lâm nghiệp sinh kế 7(1): - FAO, 2013 Rừng rừng bên cần thiết cho an ninh lương thực tồn cầu dinh dưỡng Tóm tắt Hội nghị quốc tế vai trò rừng với an ninh lương thực dinh dưỡng FAO, Rome, Italy, 13–15, May, 2013 GoN, 2009 Nhìn lâm nghiệp khu vực Châu Á- Thái Bình Dương Tài liệu nghiên cứu Tài liệu nghiên cứu số ARỪNG TƯ NHÂNSOS II/WP/2009/05 TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP Ở NEPALBộ Lâm nghiệp Bảo tồn đất Singha Durbar, Kathmandu, Nepal Được hỗ trợ Tổ chức Nơng lương Văn phịng khu vực Liên Hợp Quốc châu Á Thái Bình Dương, Bangkok, 2009 GoN, 2009 Triển vọng phát triển lâm nghiệp tương lai Nepal năm 2020 Bộ lâm nghiệp bảo tồn đất Conservation Singha Durbar, Kathmandu, Nepal Được hỗ trợ Tổ chức Nơng lương Văn phịng khu vực Liên Hợp Quốc châu Á Thái Bình Dương, Bangkok, 2009 GoN, 2000 Vai trị khu vực lâm nghiệp tư nhân phát triển Nepal: Một cải thiện khung chương trình cho khu vực lâm nghiệp tư nhân.Bài nghiên cứu Cộng đồng nhà tài trợ Nepal dành cho diễn đàn phát triển Nepal (NDF) April 17 19, 2000 (Paris) www.ndf2004.gov.np/ndf2000/private.php Guru-Gharana, K.K 2001 WTO quốc gia phát triển nhất, trong: A.P Shrestha (Ed.), WTO, tồn cầu hóa Nepal Kathmandu: Nền tảng Nepal cho nghiên cứu khoa học cấp cao (NEFAS) - Huang, M & Upadhyaya, S.K 2007 Chi trả dịch vụ môi trường đầu nguồn Châu Á Báo cáo số 06-07 USA: Chương trình quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên Nông nghiệp Hợp tác nghiên cứu Hỗ trợ (SANREM CRSP) - Kanel, K.R 2004 24 năm cho cộng đồng lâm nghiệp: Sự đóng góp cho mục tiêu phát triển Millenium trong: K.R Kanel, P Matherma, B.R Kandel, D.R Niraula, A.R Dharma and M Gautam (Eds.), Kỷ yếu Hội thảo lần thứ tư quốc gia lâm nghiệp cộng đồng, 4-6 tháng Tám, năm 2004, Kathmandu, Nepal: Phòng Lâm nghiệp cộng đồng, Sở Lâm nghiệp - Maginnis, S.2011 Giám đốc IUCN toàn cầu - Nhóm Mơi trường Phát triển , Chương trình bảo tồn rừng toàn cầu Giám đốc IUCN trụ sở Gland, Thụy Sĩ: http://www.iucn.org/about/work/programmes/b usiness/?7286 - Pandit, B.H 2005 Nâng cao lợi ích cho người nghèo phụ thuộc rừng Học từ Thực tiễn tốt doanh nghiệp lâm nghiệp dựa vào cộng đồng Nepal, Báo cáo gửi CIFOR - PSD năm 2002 Phát triển khu vực tư nhân Nepal http://www.ndf2002.gov.np/consult/pdf/private pdf - Rebelo, C 2013 Nâng cấp Khu vực tư nhân đầu tư Trong lâm nghiệp: Các rủi ro hội Tháng Tư 15, 2013 • Bằng Urs Dieterich • Trong Hội nghị, diễn đàn Un lâm nghiệp 10 - Istanbul, Báo cáo Về Từ Yale / IUFRO phụ kiện https://environment.yale.edu/blog/2013/04/scal ing-up-private-sector-investment-in-foreststhe-ri.ks-and-rewards/ 159 Subedi, B.P Năm 2006, Doanh nghiệp xây dựng Nhà máy Liên kết cộng đồng địa phương để bảo tồn đa dạng sinh học Nepal Himalaya New Delhi: Nhà xuất Adroit - World Bank, 2013 Ngân hàng Thế giới: Một hìn tổng thể Nepal http://www.worldbank.org/en/country/nepal/ov erview 160 ... quản lý khu vực rừng tư nhân nằm vùng đệm khơng có quyền sử dụng Có loại hình rừng tư nhân Nepal? Rừng nông- lâm kết hợp ý tư? ??ng xây dựng nhằm mở rộng diện tích rừng tư nhân Các loại hình rừng nơng-... tiên cho rừng tư nhân văn pháp lý khai thác hiệu chủ rừng người đề xuất luật nhiều nguyên nhân Tư? ?ng tự vậy, số khoảng trống sách việc thúc đẩy rừng tư nhân phát triển thấy rõ Khu vực rừng tư nhân. .. thành lập vườn ươm tư nhân Cơ hội thách thức 4.1 Cơ hội Có có hội to lớn thấy rõ đầu tư phát triển khu vực rừng tư nhân khu vực có tiềm lớn việc thúc đẩy kinh tế quốc gia phát triển đảm bảo sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Rừng tư nhân phục vụ cho phát triển kinh tế ở khu vực miền núi Nepal,

Từ khóa liên quan