0

Cách mạng công nghiệp 4.0 và E-learning

10 2 0
  • Cách mạng công nghiệp 4.0 và E-learning

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 09:30

Bài viết trình bày về việc xây dựng môi trường học tập trực tuyến đòi hỏi ngày càng hoàn thiện đáp ứng hiệu quả các hoạt động học tập của người học. Sự phát triển không ngừng của công nghệ trong cuộc CMCN 4.0 mang lại cơ hội lớn nhưng cũng ẩn chứa nhiều thách thức với phương thức đào tạo E-Learning. Mời các bạn cùng tham khảo! Ngô Thái Hà Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Nguyễn Đức Khiêm Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc Tóm tắt: Sự phát triển cách mạng công nghiệp 4.0 tác động sâu sắc đến lĩnh vực đời sống xã hội, giáo dục trường hợp ngoại lệ Cùng với đó, tác động mạnh mẽ, với diễn biến phức tạp, khó lường đại dịch Covid-19 việc học trực tuyến giải pháp ưu tiên hàng đầu mà học sinh đến trường theo cách học truyền thống Do đó, xây dựng môi trường học tập trực tuyến đại, thiết kế nội dụng dạy - học đại thông qua mạng internet phát triển theo hướng ngày tiếp cận gần với người học Người học khai thác nội dung học tập trực tuyến từ thiết bị điện tử thông minh, hay học tập mơ hình giáo dục ảo E-learning nhiều phương pháp giảng dạy tiếp cận gần với việc chuyển đổi số giáo dục tảng cách mạng 4.0 Từ khóa: E-learning, phương pháp giảng dạy, đổi giáo dục Đặt vấn đề Đào tạo trực tuyến E-Learning khơng cịn xu hướng mới, cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN) mang lại cho hình thức đào tạo thay đổi tích cực Xây dựng mơi trường học tập trực tuyến địi hỏi ngày hồn thiện đáp ứng hiệu hoạt động học tập người học Sự phát triển không ngừng công nghệ CMCN 4.0 mang lại hội lớn ẩn chứa nhiều thách thức với phương thức đào tạo E-Learning Nội dung 2.1 Khái lược cách mạng công nghiệp 4.0 Khoa học công nghệ thực thâm nhập vào lĩnh vực sản xuất, trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, tham gia ngày nhiều chiếm tỷ trọng lớn trình tạo cải vật chất phục vụ đời sống, giúp người phát triển ngành sản xuất tìm nguồn/dạng lượng Sự phát triển tác động CMCN 4.0 hạt nhân tạo tảng vững tạo nên thời kỳ phát triển - thời kỳ kinh tế số, giáo dục số với kho dự liệu giáo dục mở khổng lồ số hóa lĩnh vực đời sống xã hội Cuộc CMCN lần thứ xuất nước Anh vào nửa đầu kỷ XVIII kéo sang đầu kỷ XIX với việc thay đổi phương thức sản xuất từ lao động 181 chân tay, lao động thủ công sang lao động sản xuất dựa máy móc, khí nhờ vào đời máy nước động nước ví đại cách mạng phương thức tạo sản phẩm vật chất văn hóa tinh thần phục vụ nhu cầu người xã hội loài người Cuộc CMCN lần thứ hai diễn vào nửa cuối kỷ XIX nhờ dầu mỏ động đốt Thời kỳ này, xu thị hóa bắt đầu tăng nhanh gây hệ lụy định xã hội quy mơ phát triển đến mức phải tìm thuộc địa để cung ứng nguồn nhân lực nguyên liệu, phải tranh giành thị trường chiến tranh CMCN lần thứ ba diễn tiến hạ tầng điện tử, máy tính số hố đời, xúc tác phát triển chất bán dẫn, siêu máy tính, máy tính cá nhân Internet Phạm vi ảnh hưởng tầm tác động CMCN lần thứ ba khơng cịn giới hạn lĩnh vực sản xuất công nghiệp Khoảng cách không gian rút ngắn với tiến công nghệ giao thông vận tải truyền thông Năm 2011, Hội chợ công nghiệp Hanover, thuật ngữ CMCN 4.0 gọi tắt công nghệ 4.0 sử dụng thức đưa lên bàn nghị Diễn đàn kinh tế giới Có nhiều cách tiếp cận khác CMCN 4.0, nhiên dù tiếp cận từ góc độ mục đích nghiên cứu nào, nhà khoa học, chuyên gia giới nghiên cứu thống khẳng định: CMCN 4.0 biểu sinh động biểu tượng cho quyền lực kinh tế tri thức Mặc dù hai thuật ngữ “CMCN 4.0 kinh tế tri thức” có khác biệt lớn nội hàm khái niệm dấu hiệu chung chất hai khái niệm hướng đến khẳng định: Tri thức công nghệ quyền lực, nguồn nguyên liệu đầu vào trình sản xuất vật chất xã hội đại Sự phát triển CMCN 4.0 dựa thành tựu đột phá công nghệ thông tin tri thức khoa học Thông tin tri thức khoa học trở thành nguồn nguyên liệu đầu vào quan trọng q trình sản xuất, trí cịn quan trọng nguồn ngun liệu sẵn có tự nhiên, quan trọng tài nguyên thiên nhiên quốc gia Thực tế phát triển nhiều quốc gia chứng minh: Dù quốc gia nghèo tài ngun khống sản, ln phải gánh chịu tác động tiêu cực tự nhiên: Hạn hán, lũ lụt, động đất, song thần, trở thành quốc gia phát triển hùng cường Điển hình: Hàn Quốc gia nghèo tài nguyên khoảng sản, bị chiến tranh tàn phá nặng nề trở thành bốn rồng Châu Á Tài sản lớn phát triển xứ sở “Kim Chi” phát triển nguồn nhân lực, khoa học kỹ thuật công nghệ hay Nhật Bản, sau chiến tranh kết thúc, việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguồn viện trợ cộng đồng quốc tế vốn FDI coi nguồn lực ngoại sinh phát triển “thần kỳ” đất nước mặt trời mọc Nguồn lực nội sinh tạo nên phát triển Nhật Bản nguồn lao động có kỷ luật, có kỹ thuật cao, biết kết hợp văn hóa địa với văn hóa kỹ 182 thuật phương Tây Ngược lại, số nước: Ghinê, Côlômbia, Nirênia, quốc gia giàu tài nguyên khoảng sản nghèo Đặc trưng bật CMCN 4.0 khơng sử dụng máy móc, thiết bị cơng nghệ đại thay dần diện người hoạt động lao động sản xuất vật chất mà cịn dựa tảng trí tuệ nhân tạo, cơng nghiệp tự động hóa, vật liệu cơng nghệ thơng tin phân tích liệu Với đặc thù này, cấu ngành nghề thay đổi nhanh, hầu hết tư liệu tiêu dùng tư liệu sinh hoạt xã hội đại thiết bị đa ngành Nói cách khác, sản phẩm lao động làm thời đại in dấu ấn văn hóa, tri thức, trí tuệ hàng ngàn, hàng vạn người lao động toàn cầu Nếu so sánh với ba CMCN diễn lịch sử CMCN 4.0 diễn với tốc độ cấp số mũ Do đó, giáo dục đào tạo - nơi cung ứng nguồn nhân lực có chất lượng cho trình phát triển kinh tế - xã hội cần phải thay đổi có giải pháp tiếp cận phù hợp để hội nhập cộng đồng quốc tế Thách thức đặt với nguồn nhân lực qua đào tạo lớn, thói quen sính cấp, chọn trường danh tiếng để theo học hay bảng điểm cao để dễ dàng tìm kiếm việc làm có thu nhập cao bị thay đổi bối cảnh cách mạng lần thứ tư diễn toàn cầu Cách mạng 4.0 trở thành xu phát triển tất yếu khách quan, trở thành thực sinh động nước ta Nó tác động trực diện đến tất lĩnh vực đời sống xã hội, giáo dục trường hợp ngoại lệ Tuy nhiên, tác động trực tiếp, mạnh mẽ đặt nhiều vấn đề cộm giáo dục nghề nghiệp - nơi cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, có khả tiếp biến lĩnh hội thành tựu khoa học công nghệ đại, biến khả năng, hội thành thực đất nước Điều trở nên có ý nghĩa quan trọng q trình đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa (CNH, HĐH) chủ động hội nhập kinh tế quốc tế nước ta Đảng ta xác định: “Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao, trọng tâm đại hóa giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng yêu cầu phát triển bối cảnh CMCN lần thứ tư hội nhập quốc tế sâu rộng”1 Nhằm thực hóa quan điểm trên, Đảng ta khẳng định: “Đẩy mạnh giáo dục kỹ năng, ứng dụng tiến khoa học - kỹ thuật, công nghệ thông tin, công nghệ số giáo dục - đào tạo”2 Như vậy, CMCN 4.0 tác động mạnh mẽ nhiều lĩnh vực, đặt yêu cầu đòi hỏi ngày khắt khe với nguồn nhân lực, điều địi hỏi giáo Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, HN, tr.127-128 Sđd, tr.129 183 dục đào tạo - nơi tri thức hóa nguồn nhân lực phải có thay đổi để đào tạo nguồn nhân lực đủ đáp ứng yêu cầu thực tiễn Nhờ công nghệ, người máy làm việc thơng minh, có khả ghi nhớ, học hỏi vô biên, ngược lại, khả người ngày suy giảm theo thời gian trưởng thành nguồn nhân lực So với phương pháp giáo dục kỷ trước, CMCN 4.0 trọng đến phương pháp giáo dục “cá thế”, “lấy người học làm trung tâm” Cuộc CMCN 4.0 tác động mạnh mẽ toàn diện đến giáo dục đào tạo, liên kết lĩnh vực vật lý, sinh học, học, điện tử, tốn học, hóa học, hình thành ngành nghề đào tạo mới, đặc biệt ngành nghề liên quan đến tương tác người với máy 2.2 E-Learning giai đoạn phát triển Học tập trực tuyến xây dựng môi trường học tập trực tuyến quan tâm ý đưa vào triển khai hệ thống giáo dục quốc dân nước ta nói chung, sở giáo dục nghề nghiệp nói riêng với phạm vi mức độ khác Đào tạo trực tuyến (E-learning) phương pháp đào tạo tiên tiến, tồn diện, có khả kết nối chia sẻ tri thức hiệu Sự đời E-learning đánh dấu bước ngoặt việc áp dụng công nghệ thông tin truyền thông (CNTT&TT) vào lĩnh vực giáo dục đào tạo Song song với phát triển mạnh mẽ CNTT&TT, E-Learning trở thành xu học tập giới đương đại, môi trường học tập E-Learning tạo hội cho người học tham gia khóa học tự lựa chọn thời gian, địa điểm trình độ thích hợp để học tập Hệ thống E-Learning phân phối nội dung học thông qua công cụ điện tử đại: Điện thoại thông minh, laptop, mạng Internet, Intranet, đó, nội dung học thể nhiều hình thức đa dạng phong phú: text, audio, video, mô Trong môi trường học tập này, không người dạy người học mà tất thành viên tham gia đào tạo qua E-Learning dễ dàng giao tiếp với qua hệ thống mạng máy tính hình thức như: thư điện tử, thảo luận trực tuyến, diễn đàn, hội thảo video Thậm chí nghe giọng nói nhìn thấy hình ảnh người giao tiếp hình Cùng với phát triển trí tuệ nhân tạo, hệ thống ELearning khơng môi trường cung cấp học liệu kênh giao tiếp túy người dạy người học mà hệ thống cịn đóng vai trị cố vấn hướng dẫn học tập tích cực CMCN 4.0 có vai trị ngày quan trọng lĩnh vực đời sống xã hội, đặc biệt lĩnh vực kỹ thuật số có vai trị quan trọng E-Learning vấn đề phủ nhận Bởi, đặc thù phương thức giảng dạy ELearning dựa tảng khoa học công nghệ, chủ yếu dựa hạ tầng CNTT, thế, cơng nghệ thực tế ảo dần thay đổi cách dạy học truyền thống 184 với việc hình thức giáo dục, đào tạo đời phát triển mạnh như: Cousera; Khan Academy, sinh viên đeo kính VR ngồi nhà cảm giác ngồi giảng đường nghe giảng, với hỗ trợ tai nghe, máy tính, laptop smartphone thiết bị truyền tin thơng minh, sinh viên truy cập Internet nơi để nghe giảng; Thi truy cập tài liệu nghiên cứu dựa tảng CNTT số hóa; buổi serminar sinh viên khơng thiết phải có mặt, em dễ dàng nghe, phát biểu xây dựng học thông qua thiết bị điện tử đại E-Learning hệ thống học tập trực tuyến qua môi trường mạng Internet, dựa tảng công nghệ Web Từ đời với phát triển công nghệ, E-Learning trải qua ba giai đoạn phát triển: Giai đoạn 1: E-Learning 1.0: Hệ thống E-Learning chủ yếu cung cấp cho người học tài nguyên học tập dạng trang web tĩnh, khơng có nhiều cơng cụ để hỗ trợ người học trình học tập; Giai đoạn 2: E-Learning 2.0: Các hệ thống E-Learning cung cấp cho người học hệ thống nội dung học liệu hình thức text, video, kênh thảo luận nhóm dạng text đơn thuần; Giai đoạn 3: E-Learning 3.0-4.0: E-Learning bắt đầu cung cấp cho người học nội dung học tập cách mềm dẻo, linh hoạt tùy theo hành vi tương tác người học hệ thống, hệ thống E-Learning cung cấp cho người học nhiều công cụ hỗ trợ như: chat, video, online, Học tập E-Learning có nhiều ưu điểm với người học như: (1).Không bị giới hạn không gian thời gian: Sở dĩ bởi, phổ cập Internet làm mờ đi khoảng cách thời gian khơng gian cho E-Learning Một khố học E-Learning chuyển tải qua mạng tới thiết bị điện tử thông minh có kết nối internet: Laptop, Smartphone, người học, điều cho phép học viên học không gian thời gian người học học; (2).Tính hấp dẫn: Với hỗ trợ cơng nghệ Multimedia, giảng tích hợp text, hình ảnh minh hoạ, âm tăng thêm tính hấp dẫn cho nội dung học Thông qua thiết bị điện tử thông minh, người học không nghe giảng mà cịn xem ví dụ minh hoạ trực quan tương tác trực diện với giảng viên học nên khả lĩnh hội kiến thức tăng lên; (3).Tính linh hoạt: Nhu cầu người học ln ưu tiên hàng đầu khoá học E-Learning mà không thiết phải bám theo thời gian biểu cố định Do vậy, người học tự điều chỉnh trình học, lựa chọn cách học phù hợp với thời gian điều kiện cá nhân; (4).Dễ tiếp cận truy nhập ngẫu nhiên: Điều có bởi, trước lựa chọn khóa học, người học quyền biết trước bảng danh mục Phan Thanh Toàn (2017), E-Learing 4.0 - Hệ thống học tập trực tuyến thông minh Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Đào tạo trực tuyến thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, tr.123-130 185 giảng, tạo điều kiện thuận lợi để học viên lựa chọn đơn vị tri thức, tài liệu cách tuỳ ý theo trình độ kiến thức điều kiện truy nhập mạng Học viên tự tìm kĩ học cho riêng với giúp đỡ tài liệu trực tuyến; (5).Tính cập nhật: Nội dung, hình thức khố học thường xuyên cập nhật đổi nhằm đáp ứng phù hợp tốt cho học viên Những ưu điểm phương thức học tập qua E-Learing khơng thể hồn tồn thay phương thức đào tạo truyền thống, điều cho thấy E-Learning lựa chọn giải pháp tối ưu nhằm giải vấn đề nan giải lĩnh vực giáo dục nhu cầu đào tạo người lao động số lượng sinh viên tăng lên tải so với khả sở đào tạo Bởi, E-Learning có sức lơi nhiều người học, phù hợp với hoàn cảnh người làm muốn nâng cao trình độ Các chương trình đào tạo từ xa giới đạt đến trình độ phong phú giao diện, sử dụng nhiều hiệu ứng đa phương tiện: âm thanh, hình ảnh, hình ảnh động ba chiều, kĩ xảo hoạt hình, có độ tương tác cao người sử dụng chương trình, đàm thoại trực tiếp qua mạng Tất điều đó, đem đến cho học viên thú vị, say mê trình tiếp thu kiến thức hiệu học tập Bên cạnh đó, E-Learning cho phép người học làm chủ hồn tồn q trình học thân, từ thời gian, lượng kiến thức cần học thái độ, tinh thần ý thức tự học, đặc biệt hình thức học tập này, cho phép người học tra cứu trực tuyến kiến thức có liên quan đến học cách tức thời, duyệt lại phần học cách nhanh chóng, tự trao đổi với bạn học giáo viên trình học, điều mà theo cách học truyền thống khơng thể địi hỏi chi phí cao Tuy vậy, nay, E-Learning chưa thể thay hoàn toàn phương pháp giảng dạy truyền thống lí sau đây: Phương pháp dạy học truyền thống phương thức chủ yếu phổ biến phù hợp với tất người học gắn liền với người học Với cách học truyền thống, người học cảm thấy an toàn nghe giảng trực tiếp, giải vấn đề trực tiếp với giáo viên, phù hợp với nhiều đối tượng khác Đối với học viên không tự giác, khơng có thói quen tự làm việc hay chủ động làm việc cách học truyền thống nhiều có tác động đến họ họ học trực tiếp với giáo viên lớp Giáo viên quan sát thái độ học tập khả học tập học viên qua tiếp xúc trực tiếp Trong đó, mơ hình đào tạo E-Learning phù hợp với tất người, phát huy hiệu người học có nhu cầu, có tính độc lập tự giác cao 186 Đối với học, khơng phải nội dung học dễ dàng chuyển đổi sang E-Learning, có nhiều mơn học, ngành học phần nội dung có tính thực hành, tính thực tế cao khó dùng E-Learning để giảng dạy, Ví dụ: ngành liên quan đến chế tạo máy, khoa học người, loại hình nghệ thuật thứ bảy: Sân khấu, âm nhạc, hội họa, với môn học thiên rèn luyện kĩ hoạt động theo quy trình, có thay đổi nhanh nội dung học tập, có yêu cầu cập nhật kịp thời, nội dung thích hợp E-Learning E-Learning tương lai gần chưa thể thay hoàn toàn cách học truyền thống, mà cần phải có kết hợp với để đem lại kết tốt trình dạy - học Một khố học sử dụng thành cơng E-Learning địi hỏi người dạy phải biết kết hợp hai phương pháp: dạy học E-Learning dạy học truyền thống để đem lại hiệu cao cho người học Trong giới đương đại, việc học trực tuyến khơng cịn mẻ nước phát triển Tuy vậy, Việt Nam, phương pháp học tập phát triển vài năm gần Cộng hưởng với việc áp dụng phương pháp học tập nhờ việc kết nối internet băng thông rộng triển khai mạnh mẽ tới tất sở giáo dục Sự hữu ích, tiện lợi E-learning rõ, để đạt thành cơng, cấp quản lý cần có sách hợp lý Thực Chỉ thị số 29/2001/CT-BGDĐT Bộ giáo dục đào tạo việc tăng cường giảng dạy, đạo tạo ứng dụng công nghệ thông tin ngành giáo dục giai đoạn 2001 2005 Chỉ thị số 55/2008/CT-BGDĐT Bộ giáo dục đào tạo việc tăng cường giảng dạy, đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn ngành giáo dục 2008- 2012, năm qua, hạ tầng CNTT ngành giáo dục đầu tư mạnh mẽ với việc hoàn thành “mạng giáo dục Edunet” năm 2010 (chương trình hợp tác Bộ giáo dục đào tạo với tập đồn viên thơng qn đội Viettel), kết nối Internet băng thông rộng đến tất sở giáo dục từ mầm non đến đại học Nhiều trường đại học, cao đẳng trang bị hạ tầng CNTT, thiết bị dạy học đại bước triển khai E-Learning Chủ trương Bộ giáo dục Đào tạo giai đoạn tới tích cực triển khai hoạt động xây dựng xã hội học tập mà cơng dân có hội học tập, lúc nào, nới đâu học tập suốt đời Để thực mục tiêu trên, E-Learning có vai trị chủ đạo việc tạo môi trường học tập ảo Các trường đại học Việt Nam bước đầu nghiên cứu triển khai ELearning Một số đơn vị bước đầu triển khai phần mềm hỗ trợ đào tạo cho kết khả quan: Đại học công nghệ - Đại học quốc Gia Hà Nội, Viên CNTT- Đại học quốc Gia Hà Nội, Học viện Bưu viễn thơng, Đại học Sư phạm Hà Nội Bên cạnh đó, số cơng ty phần mềm Việt Nam cung ứng thị trường số sản phẩm hỗ trợ đào tạo Tuy nhiên triển khai giảng dạy E-Learning Việt Nam gặp phải số khó khăn 187 Thứ nhất, để soạn giảng E-Learning có chất lượng địi hỏi tốn nhiều cơng sức giảng viên Hiện chế độ hỗ trợ chưa phù hợp với công sức bỏ để soạn giảng E- Learning, chưa khuyến khích giảng viên Cùng với đó, đội ngũ nhà giáo gặp nhiều khó khăn: áp lực thi cử, cơng việc cịn mang nặng tính hành chính, đối phó: hồ sơ, sổ sách, bệnh thành tích giáo dục, hệ lụy giảng viên khơng có thời gian đầu tư cho E-Learning Mặt khác, có thực tế tồn tại, nhiều giáo viên hạn chế việc sử dụng phần mềm cơng nghệ: ghi hình, thu âm, quay video giảng, tạo hiệu ứng âm cho nội dung học, nên chưa dám mạnh dạn sử dụng E-Learning vào giảng Thứ hai, học tập theo phương pháp E-Learning địi hỏi người học phải có tinh thần tự học, ảnh hưởng cách học thụ động truyền thống, tâm lí học phải có thầy, nội dung học, mơn học cịn nặng nên việc tham gia học ELearning chưa trở thành động lực học tập Bên cạnh đó, điều kiện kinh tế người học không giống nhau, vùng sâu vùng xa, chưa thể trang bị máy vi tính kết nối Internet, nhiều thông tin mạng Internet chưa kiểm sốt dẫn đến gia đình lo lắng em vào mạng, Thứ ba, để triển khai hiệu phương thức đào tạo E-Learning hiệu quả, đòi hỏi phải có hạ tầng CNTT đủ mạnh, có đường truyền cáp quang ổn định, xây dựng Website trường học Website E-Learning hồn chỉnh chi phí cao, khơng tận dụng hết khả Web gây lãng phí Đồng thời, phải có đội ngũ cán chuyên trách phục vụ hoạt động hệ thống E-Learning Tuy nhiên, theo quy định chưa có chế cho hoạt động trường Như vậy, thành tựu mà CMCN 4.0 đặt giáo dục trước nhiều thách thức lớn Trong đó, xuất công nghệ làm thay đổi tảng sản xuất đặt yêu cầu lực nhân sự, đòi hỏi các sở giáo dục phải thay đổi chương trình đào tạo để đáp ứng yêu cầu công nghiệp 4.0 Đặc biệt, tiến CNTT làm xuất nhiều loại hình đào tạo Hệ thống đào tạo trực tuyến đại chúng, đào tạo online, loại hình đào tạo thách thức phương thức đào tạo truyền thống Do đó, Chính phủ xác định: “Thay đổi mạnh mẽ sách, nội dung, phương pháp giáo dục dạy nghề nhằm tạo nguồn nhân lực có khả tiếp nhận xu cơng nghệ sản xuất mới, cần tập trung vào thúc đẩy đào tạo khoa học, cơng nghệ, kỹ thuật tốn học (STEM), ngoại ngữ, tin học chương trình giáo dục phổ thơng; đẩy mạnh tự chủ đại học, dạy nghề; thí điểm quy định đào tạo nghề, đào tạo đại học số 188 ngành đặc thù Biến thách thức dân số giá trị dân số vàng thành lợi hội nhập phân công lao động quốc tế”4 2.3 Một số giải pháp phát triển E-Learning giảng dạy Để phát huy ưu điểm E-Learning khắc phục khó khăn, nhóm tác giả đưa số giải pháp sau: Thứ nhất, bình diễn vĩ mơ, Nhà nước cần ban hành sách, sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật liên quan trực diện đến phương thức ELearning, nhằm tạo hành lang pháp vững tạo tiền đề thúc đẩy hoạt động liên quan đến phương thức E-Learning phát triển, bắt kịp với thay đổi mà CMCN 4.0 mang lại Bên cạnh đó, Nhà nước cần hỗ trợ sở vật chất cần thiết cho sở đào tạo E-Learning Thứ hai, điều kiện nay, để hịa nhập khơng bị lạc bước kinh tế số nhân tố đóng vai trò định chất lượng nguồn nhân lực hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao Do vậy, cần phải cải cách hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào trình đào tạo tất cấp học, bậc học nhằm đảm bảo tính đồng tạo tảng kiến thức vững cho nguồn nhân lực Mơ hình giáo dục 4.0 mơ hình giáo dục thông minh, tảng mối quan hệ biện chứng ba thành tố: Nhà trường - Doanh nghiệp nhà quản lý nhằm tạo điều kiện để đổi mới, sáng tạo tăng suất lao động xã hội tri thức Giáo dục 4.0 giúp hoạt động dạy học diễn lúc, nơi, giúp người học cá nhân hóa, hồn tồn định việc học tập theo nhu cầu thân Chuyển mục tiêu phát triển giáo dục đào tạo từ trọng giáo dục nhân cách nói chung sang kết hợp giáo dục nhân cách với phát huy tốt tiềm trí tuệ cá nhân, tức đề cao coi trọng phẩm chất, lực cá nhân người học sau trình đào tạo Thứ ba, cần phải đầu tư cho khoa học công nghệ, đầu tư cho CNTT Việc đầu tư phải đặt lên đầu mà trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật số phát triển vũ bão hạ tầng, sở vật chất cho việc đào tạo E-Learning nhanh chóng bị lạc hậu Do đó, đầu tư vào sở vật chất, trang thiết bị, máy móc, phần mềm tiện ích cơng nghệ thơng tin có vai trị then chốt để đảm bảo cho phương thức E-Learning ln phát huy tối đa tính vượt trội E-Learning so phương thức đào tạo truyền thống Bên cạnh đó, cần thường xuyên mở lớp tập huấn, Thủ tướng Chính phủ (2017), Chỉ thị số 16/CT-TTg việc tăng cường tiếp cận cách mạng công nghiệp lần thứ 4, truy cập ngày 14/4/2021 tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Chi-thi-16-CTTTg-tang-cuong-nang-luc-tiep-can-cuoc-Cach-mang-cong-nghiep-lan-thu-4-2017-348297.aspx 189 bồi dưỡng lực dạy học qua E-learning cho đội ngũ nhà giáo, đảm bảo giáo viên thực hành ứng dụng thực tiễn dạy học mơn học đảm nhiệm Qua đó, giúp giáo viên nâng cao lực thiết kế, xếp, tổ chức, giám sát, đánh giá hoạt động học tập, thể kỹ năng: Xác định mục tiêu, nội dung cần phát triển cho người học; Thiết kế hoạt động hướng dẫn học tập cụ thể tảng ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông, Kết luận CMCN 4.0 tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực đời sống xã hội có giáo dục - đào tạo Bởi vậy, nâng cao hiệu chất lượng giáo dục - đào tạo nhân tố định tồn phát triển quốc gia Hơn nữa, việc học tập không giới hạn việc học phổ thông, học đại học mà học suốt đời E-Learning phương pháp giảng dạy tiếp cận gần với cách mạng công nghiệp 4.0 Sự đời E-Learning hình thức học tập mang đến cho người học môi trường học tập hiệu với tinh thần tự giác tích cực Tài liệu tham khảo: [1] 1.Bộ Giáo dục Đào tạo (2008), Chỉ thị 55/2008/CTBGDĐT “Về tăng cường giảng dạy, đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin ngành giáo dục giai đoạn 2008 - 2012”, Hà Nội [2] 2.Bộ khoa học công nghệ Việt Nam (2019), Tương lai kinh tế số Việt Nam - Hướng tới năm 2030 2045 Báo cáo tóm tắt, Hà Nội [3] 3.Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội [4] 4.Phan Thanh Toàn (2017), E-Learing 4.0 - Hệ thống học tập trực tuyến thông minh Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Đào tạo trực tuyến thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân [5] 5.Thủ tướng Chính phủ (2017), Chỉ thị số 16/CT-TTg việc tăng cường tiếp cận cách mạng công nghiệp lần thứ 4, truy cập ngày 14/4/2021 tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Chi-thi-16-CT-TTg-tangcuong-nang-luc-tiep-can-cuoc-Cach-mang-cong-nghiep-lan-thu-4-2017348297.aspx 190 ... vực sản xuất công nghiệp Khoảng cách không gian rút ngắn với tiến công nghệ giao thông vận tải truyền thông Năm 2011, Hội chợ công nghiệp Hanover, thuật ngữ CMCN 4.0 gọi tắt công nghệ 4.0 sử dụng... giới hạn việc học phổ thông, học đại học mà học suốt đời E-Learning phương pháp giảng dạy tiếp cận gần với cách mạng công nghiệp 4.0 Sự đời E-Learning hình thức học tập mang đến cho người học môi... Phan Thanh Toàn (2017), E-Learing 4.0 - Hệ thống học tập trực tuyến thông minh Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Đào tạo trực tuyến thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân,
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách mạng công nghiệp 4.0 và E-learning,