0

Tìm hiểu mô hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần giống gia cầm sao việt, huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên

64 2 0
  • Tìm hiểu mô hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần giống gia cầm sao việt, huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 06:02

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––– SÌ SÌ PA KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Tên đề tài: TÌM HIỂU MƠ HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG GIA CẦM SAO VIỆT - HUYỆN ĐỒNG HỶ TỈNH THÁI NGUYÊN Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài : Hướng ứng dụng Chuyên ngành : PTNT Khoa : Kinh tế & PTNT Khóa học : 2017 - 2021 Thái Nguyên - năm 2021 download by : skknchat@gmail.com ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––– SÌ SÌ PA KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Tên đề tài: TÌM HIỂU MƠ HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG GIA CẦM SAO VIỆT - HUYỆN ĐỒNG HỶ TỈNH THÁI NGUYÊN Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài : Hướng ứng dụng Chuyên ngành : PTNT Khoa : Kinh tế & PTNT Khóa học : 2017 - 2021 Giảng viên hướng dẫn : ThS Cù Ngọc Bắc Cán sở hướng dẫn : Đỗ Văn Thật Thái Nguyên - năm 2021 download by : skknchat@gmail.com i LỜI CẢM ƠN Được đồng ý tạo điều kiện giúp đỡ Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa kinh tế phát triển nông thôn với giúp đỡ thầy giáo hướng dẫn ThS Cù Ngọc Bắc em tiến hành thực khóa luận tốt nghiệp theo đề tài: “Tìm hiểu mơ hình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Giống gia cầm Sao Việt, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên” Để hồn thành khóa luận này, em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa tận tình giúp đỡ bảo, giảng dạy suốt trình nghiên cứu làm việc trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Em xin chân thành cảm ơn tới thầy giáo hướng dẫn Ths Cù Ngọc Bắc tận tình, chu đáo, hướng dẫn em thực khóa luận Em xin gửi lời cảm ơn đến Giám đốc thành viên Công ty Cổ phần Giống gia cầm Sao Việt, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên tạo điều kiện để em hoàn thành tốt tập tốt nghiệp Mặc dù có nhiều cố gắng để thực đề tài cách hồn chỉnh nhất, lần đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, làm việc thực tế sản xuất hạn chế kiến thức kinh nghiệm khơng thể tránh khỏi thiếu sót định mà thân em chưa thể nhận thấy Em mong nhận góp ý thầy, giáo bạn để khóa luận hồn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn! Ngày 25 tháng 05 năm 2021 Sinh viên Pa Sì Sì PA download by : skknchat@gmail.com ii DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Chi phí thường xun năm cơng ty 43 Bảng 3.2: Chi phí thường xuyên hàng năm công ty 43 Bảng 3.3: Doanh thu hàng năm công ty 44 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 3.1: Sơ đồ cấu tổ chức máy quản lý CTCP Giống gia cầm Sao Việt 23 Hình 3.2: Sơ đồ tổ chức Phịng Hành – Kế tốn .32 Hình 3.3: Sơ đồ tổ chức trang trại gà giống - Cơng ty CP Giống gia cầm Sao Việt 34 Hình 3.4: Sơ đồ tổ chức Trạm ấp trứng nở gà - Công ty CP Giống gia cầm Sao Việt 37 download by : skknchat@gmail.com iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt ĐB ĐVT HQKT HTX KTTT NN & PTNT NQ TSCĐ TT TW CTCP download by : skknchat@gmail.com iv MỤC LỤC Mục lục LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC HÌNH ẢNH ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .iii MỤC LỤC .iv PHẦN I: 1MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Nội dung phương pháp thực 1.3.1 Nội dung thực tập 1.3.2 Phương pháp thực 1.4 Thời gian địa điểm thực tập PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Về sở lý luận 2.1.1 Một số khái niệm liên quan tới công tác tổ chức sản xuất .6 2.1.2 Các văn pháp lý liên quan đến công tác tổ chức sản xuất 2.2 Cơ sở thực tiễn sản xuất download by : skknchat@gmail.com v 2.2.1 Kinh nghiệm địa phương khác tổ chức công tác sản xuất doanh nghiệp 2.2.2 Tích lũy kinh nghiệm từ thực tế địa phương khác công tác tổ chức sản xuất doanh nghiệp 13 2.2.3 Tình hình sản xuất cung ứng giống gia cầm Việt Nam .13 PHẦN III: KẾT QUẢ THỰC TẬP 18 3.1 Kết đánh giá khái quát địa bàn sở thực tập 18 3.1.1 Khái quát trang trại nơi thực tập .18 3.1.2 Những thông tin Công ty CP Giống gia cầm Sao Việt 20 3.2 Mô tả nội dung hoạt động tham gia sở thực tập 24 3.2.1 Tham gia trải nghiệm thực tế kỹ thuật chăn nuôi gà mái đẻ .24 3.2.2 Tham gia hoạt động nhặt xếp trứng gà 25 3.2.3 Thực công việc đảo trộn, bổ sung đệm lót chuồng .26 3.2.4 Thực việc vệ sinh chuồng trại 26 3.2.5 Kiểm tra chọn cách ly gà yếu, ốm .29 3.2.6 Tham gia việc tiêm vacxin cho gà .30 3.2.7 Tham gia chuẩn bị chuồng cho lứa .30 3.3 Kết tìm hiểu mơ hình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Giống gia cầm Sao Việt 31 3.3.1 Tìm hiểu mơ hình tổ chức Công ty Cổ phần Giống gia cầm Sao Việt 31 3.3.2 Tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Giống gia cầm Sao Việt 40 3.3.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty CP Giống gia cầm Sao Việt 44 PHẦN IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 48 4.1 Kết luận .48 4.1.1 Kết luận kết trình thực sở thực tập 48 4.2 Kiến nghị .49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 PHỤ LỤC .52 download by : skknchat@gmail.com PHẦN I MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Nước ta từ chuyển từ chế bao cấp sang kinh tế thị trường kinh tế nói chung nước có bước tiến nhảy vọt đáng kể Cùng với bước tiến phát triển kinh tế đất nước nay, đời sống người dân ngày cải thiện nâng cao cách rõ ràng Một số tất yếu khách quan phát triển đa dạng nhu cầu xã hội cho đời sống cho sản xuất hàng hóa chất lượng cao tạo nhiều hội kinh doanh cho doanh nghiệp phát triển Bên cạnh thách thức lớn dành cho doanh nghiệp buộc doanh nghiệp phải cố gắng nỗ lực tiếp cận khách hàng cạnh tranh thắng lợi thị trường Các doanh nghiệp phải liên tục nắm bắt thông tin thị trường, đổi phương thức quản lý tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp nhằm đạt hiệu kinh tế cao kinh doanh bền vững Bên cạnh nỗ lực doanh nghiệp, sách tạo mơi trường hành lang pháp lý thơng thống thành phần kinh tế, đặc biệt kinh tế tư nhân phát triển Đảng Nhà nước ta quan tâm Trong năm gần đây, với quán đường lối đổi Đảng, với sách kinh tế nhiều thành phần theo chế thị trường nhờ có quản lý Nhà nước, phương châm tạo điều kiện tốt doanh nghiệp phát triển Trong giây đoạn phát triển đất nước, Đảng Nhà nước mạnh dạn nhìn thẳng vào thật, ln tơn trọng thật, ln nói thật, với nỗ lực nhà lý luận hưởng ứng tồn dân kinh tế tư nhân thức công nhận đơn vị kinh tế tự chủ, lực lượng kinh tế lớn mạnh đổi vươn lên, bước sản xuất nhiều hàng hóa xuất đem lại nguồn ngoại tệ tương đối lớn cho quốc gia, góp phần tăng thu nhập, cải thiện nâng cao đời download by : skknchat@gmail.com 40 3.3.2 Tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Giống gia cầm Sao Việt Quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty CP Giống gia cầm Sao Việt gồm hạng mục: - 7000 gà thịt/lứa x lứa/năm Trọng lượng bình quân 2kg/con - 30.000 gà mái hậu bị/năm, gà hậu bị chuyển sang gà đẻ trứng - 60.000 gà mái đẻ, trứng đạt tiêu chuẩn chuyển sang trạm ấp - Trạm ấp trứng với 40 máy ấp, công suất thường xuyên 80.000 trứng con/tháng Một năm bình quân công ty xuất bán khoảng 960.000 gà thị trường Hiện nay, Công ty CP Giống Gia cầm Sao Việt sản xuất cung ứng loại giống gà giống gà mái Gà Lương Phượng Con giống thương phẩm bán thị trường là: (01) Mái Lương Phượng lai với trống Ri; (02) Mái Lương Phượng lai với trống Chọi; (3) Mái Lương Phượng lai với trồng Mía Tồn giống gà bố mẹ cơng ty ni khép kín trang trại ấp nở trạm ấp trứng công ty: Nuôi hậu bị -> Chọn lựa giống đạt tiêu chuẩn -> Lai giống -> Sản xuất trứng -> Ấp nở giống Quy trình khép kín đảm bảo chất lượng giống hạn chế nguồn dịch bệnh từ bên 1/ Tổng đầu tư xây dựng Công ty CP Giống Gia cầm Sao Việt 2.006.000.000 đồng, giá trị khấu hao hàng năm 200.600.000 đồng 2/ Tổng giá trị chi phí đầu tư thiết bị máy móc, phương tiện vận chuyển công ty 3.724.000.000 đồng, giá trị khấu hao hàng năm 409.800.000 đồng download by : skknchat@gmail.com 41 3/ Tổng chi phí thường xuyên năm 2020 công ty 8.490.000.000 đồng Bao gồm khoản chi như: như: Chi phí tiền điện, thức ăn chăn ni, vaccine thuốc thú y, chi phí tiền lương, thuế phải nộp, tiền thuê đất, lãi vay ngân hàng,… Cụ thể: Với quy mô chăn nuôi công ty là: 21.000 gà thịt (3 lứa x 70000 con/lứa), 30.000 gà mái hậu bị, 60.000 gà mái đẻ đầu tư thức ăn chăn nuôi lên đến 3.600.000.000 đồng/năm Công ty Sao Việt công ty chuyên sản xuất cung ứng giống gia cầm, nên hàng năm chi phí tiền điện nước cơng ty lớn: 2.300.000.000 đồng (gồm điện cho trạm ấp trứng, trang trại văn phịng cơng ty) Bình qn khoảng gần 200.000.000 đồng/tháng Với 26 cán công nhân viên người lao động cơng ty, hàng năm chi phí tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội khoảng 1.872.000.000 đồng Ngồi khoản chi hàng năm lớn trên, cơng ty cịn có khoản chi thường xun khác như: thuốc thú y vacxin 48.000.000 đồng; trả lãi vay ngân hàng 200.000.000 đồng; tiền thuê đất 150.000.000 đồng; tiền thuế phải nộp 200.000.000 đồng (là công ty thuộc lĩnh vực ưu đãi thuế) Chi phí hàng năm khác khoảng 200.000.000 đồng gồm: sửa chữa nhỏ, mua đệm lót chuồng trại, thùng đựng gà con, vật tư rẻ tiền khác download by : skknchat@gmail.com 42 Bảng 3.1: Chi phí thường xuyên nă STT Hạng mục chi Chi phí tiền điện, nước Tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội Thức ăn chăn nuôi Thuốc thú y, vacxin Lãi vay ngân hàng Tiền thuê đất Thuế phải nộp (Sản xuất giống ưu Chi phí hàng năm khác Tổng (3) (Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, khảo sá Tổng chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty năm 2020 sau: download by : skknchat@gmail.com 43 Bảng 3.2: Chi phí thường xuyên hàn STT Hạng mục chi Khấu hao xây dựng Khấu hao thiết bị, máy móc, phương tiện Chi phí thường xuyên hàng năm Tổng chi phí (Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra, khảo sát năm 2021) Doanh thu công ty gồm khoản : Thu từ chăn nuôi gà thịt, thu từ bán gà giống, thu từ bán gà mái thải loại (sau khai thác trứng), thu từ bán phân gà hàng năm từ trại chăn nuôi gà công ty Cụ thể sau : download by : skknchat@gmail.com 44 Bảng 3.3: Doanh thu hàng năm cô Stt Sản phẩm Gà thịt (7000c x lứa x 2kg) Gà Phân gà Gà mái loại thải (3 vạn x 2kg) Tổng (Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, khảo sát năm 2021) Lợi nhuận hàng năm Công ty = Tổng doanh thu – Tổng chi phí Lợi nhuận hàng năm Công ty = 13.998.000.000 – 9.100.400.000 = 4.897.600.000 (đồng) 3.3.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty CP Giống gia cầm Sao Việt Giải pháp chi phí chăn ni download by : skknchat@gmail.com 45 Từ kết phân tích ta thấy chi phí thức ăn chiếm tỷ trọng cao tổng chi phí chăn nuôi Và xem nhân tố tác động tỷ lệ nghịch đến lợi nhuận chăn ni Vì vậy, cần phân tích phần ăn cho gà đẻ kiểm sốt để tránh lãng phí thức ăn Ngồi ra, cơng ty kết hợp với nơng dân vùng cung cấp thêm loại thức ăn truyền thống ngơ, đỗ tương… để giảm bớt ảnh hưởng chi phí thức ăn tổng chi phí chăn ni giá thức ăn tổng hợp thị trường tăng cao Trong lĩnh vực chăn nuôi nói chung chăn ni gia cầm nói riêng gặp nhiều rủi ro, thời gian gần xuất dịch bệnh lạ Vì cần tăng cường cơng tác kiểm tra q trình phát triển tình hình dịch bệnh nhằm phát kịp thời để có biện pháp xử lý hiệu nhằm giảm tỷ lệ chết loại thải gà q trình chăn ni làm giảm chi phí chăn ni Ngồi việc sử dụng trấu làm đệm lót, cơng ty cần chủ động tìm kiếm ngun liệu khác, ví dụ như: mùn cưa, lõi bắp, vỏ bào để kết hợp thời gian nguồn nguyên liệu trấu khan Để nâng cao đảm bảo chất lượng sản phẩm trứng q trình chăn ni, cơng ty khơng nên sử dụng nhiều thuốc để điều trị bệnh, điều vừa tốn vừa ảnh hưởng đến chất lượng trứng Giải pháp tiêu thụ sản phẩm Hiện chăn nuôi gà thịt người dân tỉnh Thái Nguyên phát triển ngày mở rộng quy mơ Vì cần tiếp tục tăng cường xây dựng mối quan hệ mật thiết, gắn bó với trang trại, hộ chăn nuôi địa phương tỉnh Thái Nguyên để đẩy mạnh tiêu thụ tăng khả cạnh tranh sản phẩm thị trường Tiếp cận mở rộng mối quan hệ với khách hàng tỉnh khác Bắc Kạn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Giang,…để mở rộng thị trường download by : skknchat@gmail.com 46 tiêu thụ sản phẩm giống gia cầm Nắm bắt thơng tin nhu cầu thị trường kịp thời để có kế hoạch sản xuất giống phù hợp với yêu cầu khách hàng khu vực, địa phương Giải pháp lao động Một số lao động, lao động thời vụ thường khơng muốn gắn bó lâu dài với cơng ty tính chất cơng việc vất vả khơng có ngày nghỉ, nên cần quan tâm đến đời sống sinh hoạt công nhân, người lao động tạo điều kiện để công nhân thay phiên nghỉ, phân công xếp công việc khoa học Mỗi tuần nên tiến hành họp nội lần để đưa nhận xét công việc hồn thành chưa làm sở lập kế hoạch phân công công việc tuần Cần có nội quy phạt thưởng rõ ràng cho thực tốt không thực nghiêm túc nội quy trang trại (VD: nghỉ tự do, sử dụng điện thoại thời gian làm việc, không vệ sinh đồ bảo hộ….) Giải pháp phòng bệnh - Càng hạn chế người ngồi vào trại ni cơng ty tốt giảm tối thiểu khả lây nhiễm từ vào trại Cần kiểm tra, giám sát chặt chẽ không mang sản phẩm gia cầm (trứng, thịt gia cầm) vào trại để sử dụng Vệ sinh định kỳ bể chứa dụng cụ chứa đựng nước uống Kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán gia cầm sản phẩm gia cầm vào trại -Tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng nghiêm ngặt biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; đẩy mạnh xây dựng sở vùng chăn ni an tồn dịch bệnh - Chủ động phối hợp với địa phương tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh đàn gia cầm trại; tổ chức thực tốt cơng tác tiêm phịng vắc xin cúm cho đàn gia cầm - download by : skknchat@gmail.com 47 Tuyên truyền sâu rộng cho người dân dịch bệnh cúm gia cầm nói chung nguy hiểm chủng vi rút cúm gia cầm A/H5N8 - download by : skknchat@gmail.com 48 PHẦN IV KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận 4.1.1 Kết luận kết trình thực sở thực tập Thơng qua q trình thực tập sở thực tập sở trại gà văn lăng cơng ty việt khóa luận đưa số kết luận sau: Trang trại gà văn lăng chăn nuôi vạn gà đẻ thuộc giống hậu bị với phương thức nuôi nhốt hồn tồn với diện tích chuồng ni 700-850m2 diện tích tồn trang trại khoảng 1,2ha Tổng số lao động trang trại 10 lao động với chi phí 40 triệu đồng/tháng Trang trại thực biện pháp phòng chống dịch bệnh Bên cạnh hiệu kinh tế, trang trại chăn ni cịn mang lại hiệu xã hội môi trường Trang trại không tạo việc làm cho hoạt động mà nơi để sinh viên trải nghiệm thực tế phục vụ cho trình học tập Hiện trang trại sản xuất theo mơ hình ni nhốt hồn tồn, việc áp dụng mơ hình giúp trang trại kiểm sốt dịch bệnh tốt giải tốt vấn đề môi trường, góp phần bảo vệ mơi trường xung quanh, giảm lượng khí thải so với chăn ni nhỏ lẻ Những thuận lợi q trình chăn ni gà đẻ trang trại là: Trang trại xây dựng kiên cố vị trí thuận lợi, có diện tích đất rộng thống mát, hưởng nhiều sách ưu đãi Bên cạnh có khó khăn như: Nguyên liệu trấu phải phụ thuộc vào mùa vụ, tổng chi phí chăn ni cao, nhiều dịch bệnh ảnh hưởng đến hiệu chăn nuôi Để phát triển chăn nuôi, nâng cao hiệu kinh tế thời gian tới, trang trại cần thực đồng có hiệu giải pháp chủ yếu, là: Giải pháp chi phí, giải pháp tiêu thụ sản phẩm, giải pháp download by : skknchat@gmail.com 49 lao động, giải pháp phịng bệnh, nhóm giải pháp tăng cường vai trị quản lý nhà nước, quyền địa phương, đồng thời trọng phát huy mặt mạnh có được, tìm cách khắc phục hạn chế tiêu biểu việc lựa chọn sử dụng yếu tố đầu vào hoạt động sản xuất nhằm giảm thiểu chi phí mức tối ưu 4.2 Kiến nghị Với biện pháp đưa ra, để trang trại gà đẻ công ty cổ phần giống gia cầm việt phát triển với tiềm năng, đem lại nguồn thu lớn, em xin có số kiến nghị sau: Đối với trang trại - Lập kế hoạch chăn nuôi cụ thể rõ ràng - Tăng cường nghiên cứu thị trường để sàng lọc dự báo biến động giá đầu biến động giá thức ăn, từ có kế hoạch linh hoạt việc đầu tư số lượng nuôi loại thức ăn cho gà đẻ ăn cho đem lại hiệu chăn ni cao - Chủ động trực tiếp tìm hiểu, tìm kiếm mối quan hệ hợp tác chăn nuôi tiêu thụ sản phẩm Để hoạt động chăn ni tiêu thụ ổn định, an toàn - Cần quan tâm nhiều vào việc đầu tư xây dựng thương hiệu cho trang trại, để chủ động việc tiêu thụ sản phẩm giống nguồn cung cấp yếu tố đầu vào q trình chăn ni - Chấp hành cơng tác phịng dịch Đối với Nhà nước địa phương: Cần liên kết bốn nhà với nhau: Nhà sản xuất - Nhà nước - Nhà khoa học- Nhà kinh doanh thực phẩm, để xây dựng hợp tác xã bao tiêu sản phẩm để tạo tính ổn định giá đầu Cần lập tổ hợp tác, hội nông dân hội doanh nghiệp nhằm tạo download by : skknchat@gmail.com 50 Điều kiện thuận lợi cho nhà sản xuất, trang trại có mơi trường giao lưu trao đổi thông tin kinh nghiệm tiến kỹ thuật sản xuất Hiện kinh tế trang trại loại mơ hình kinh tế nhiều triển vọng, nhà nước cần phải có nhiều chương trình ưu đãi để khuyến khích phát triển download by : skknchat@gmail.com 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Phan Tố Anh (2013), Bài giảng Tổ chức sản xuất doanh nghiệp, Trường Đại học Học viện cơng nghệ bưu viễn thơng, Hà Nội Trương Hạnh Ly (2010), Bài giảng Tổ chức sản xuất doanh nghiệp Published (2015), Loại hình sản xuất phương pháp tổ chức sản xuất phù hợp cho doanh nghiệp Trích Nghị định số 90/2011/NĐ-CP: Ngày 14/10/2011, Chính phủ ban hành Nghị định Về phát hành trái phiếu doanh nghiệp Nghị định số 102/2010/NĐ-CP Chính phủ: Ban hành ngày 01/10/2010 Hướng dẫn chi tiết thi hành số điều Luật Doanh nghiệp Trích Nghị định số 43/2010/NĐ-CP Chính phủ: Ban hành ngày 15 tháng 04 năm 2010 đăng ký doanh nghiệp Trích Nghị định 56/2009/NĐ-CP: Ban hành ngày 30 tháng năm 2009 Về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Trích Quyết định số 03/2011/QĐ-TTG Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ vừa vay vốn ngân hàng thương mại Trích sách đất đai Việt Nam thời kỳ đổi Ban hành 08/09/2009 II Các tài liệu tham khảo từ Internet 10 Thainguyen.gv.vn [Ngày truy cập 27 tháng 05 năm 2021] 11 Nhandan.vn/tin-uc-inh-te [Ngày truy cập 27 tháng 05 năm 2021] 12 https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_L%C4%83ng [Ngày 27 tháng 05 năm 2021 ] 13 http://donghy.thainguyen.gov.vn/dieu-kien-tu-nhien [Ngày 27 tháng 05 năm 2021] download by : skknchat@gmail.com 52 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA CHO ĐỀ TÀI: download by : skknchat@gmail.com 53 Hình ảnh: Danh mục hình ảnh tham khảo trại gà download by : skknchat@gmail.com ... cần thiết 3.3 Kết tìm hiểu mơ hình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Giống gia cầm Sao Việt 3.3.1 Tìm hiểu mơ hình tổ chức Công ty Cổ phần Giống gia cầm Sao Việt 3.3.1.1 Phịng... quát công tác tổ chức sản xuất Công ty Cổ phần Giống Gia Cầm Sao Việt, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên - Cơ cấu tổ chức chức máy quản lý - Đánh giá sản xuất công ty thực tập làm việc - Đề xuất. .. sản xuất kinh doanh nhiều hạn chế Xuất phát từ thực tế kể em lựa chọn thực đề tài: ? ?Tìm hiểu mơ hình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh Công Ty Cổ Phần Giống Gia Cầm Sao Việt, Huyện Đồng Hỷ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu mô hình tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần giống gia cầm sao việt, huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên ,