0

Giải pháp giảm nghèo đa chiều trên địa bàn xã lương thượng, huyện na rì, tỉnh bắc kạn

62 1 0
  • Giải pháp giảm nghèo đa chiều trên địa bàn xã lương thượng, huyện na rì, tỉnh bắc kạn

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 06:00

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NÔNG MINH ĐÔ Tên đề tài: “GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO ĐA CHIỀU TRÊN ĐỊA BÀN XÃ LƯƠNG THƯỢNG HUYỆN NA RÌ TỈNH BÁC KẠN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài : Hướng ứng dụng Chuyên ngành : Phát Triển Nông Thôn Lớp : K49 – PTNT Khoa : Kinh tế & PTNT Khóa học : 2017 -2021 Giảng viên hướng dẫn : TS Bùi Thị Thanh Tâm Thái Nguyên - năm 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài "Giải pháp giảm nghèo đa chiều địa bàn xã Lương Thượng huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn" cơng trình nghiên cứu độc lập hướng dẫn TS Bùi Thị Thanh Tâm Những số liệu kết nghiên cứu hoàn toàn trung thực, thực ủy ban xã Lương Thượng, không chép từ nguồn khác Ngoài ra, báo cáo có sử dụng tham khảo số tài liệu trích dẫn nguồn ghi rõ ràng Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm trước khoa nhà trường cam đoan có vấn đề sảy Xác nhận GVHD Người cam đoan TS Bùi Thị Thanh Tâm Nông Minh Đô ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận này, em xin tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến giáo TS Bùi Thị Thanh Tâm tận tình hướng dẫn suốt trình viết báo cáo tốt nghiệp Em chân thành cảm ơn quý thầy, cô khoa Kinh tế Phát triên nơng thơn tận tình truyền đạt kiến thức năm em học tập Với vốn kiến thức tiếp thu trình học khơng tảng cho q trình nghiên cứu khóa luận mà cịn hành trang q báu để em bước vào đời cách vững tự tin Em chân thành cảm ơn bác, cô, chú, anh, chị cán làm việc Uỷ Ban xã Lương Thượng cho phép tạo điều kiện thuận lợi để em thực tập quan Cuối em kính chúc q thầy, dồi sức khỏe thành công nghiệp cao quý Do trình độ kinh nghiệm thực tiễn cịn hạn chế nên báo cáo tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô Em xin chân thành cảm ơn Thái Nguyên, tháng năm 2021 iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG v PHẦN 1.MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1.Mục tiêu chung 1.2.2.Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa đề tài PHẦN 2.TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở lí luận 2.1.1 Một số quan điểm nghèo giảm nghèo 2.1.1.1 Một số khái niệm định nghĩa nghèo 2.1.1.2 Khái niệm giảm nghèo quan điểm giảm nghèo 2.1.2 Nghèo đa chiều 2.1.2.1 Khái niệm nghèo đa chiều 2.1.2.2 Các khía cạnh nghèo đa chiều 2.1.2.3 Chuẩn nghèo đa chiều 2.2 Cơ sở thực tiễn đề tài 10 2.2.1 Tình hình nghèo cơng tác giảm nghèo Việt Nam 10 2.2.2 Kinh nghiệm giảm nghèo số địa phương 11 2.2.2.1 Huyện Na Hang 11 2.2.2.2 Huyện Định Hóa 12 2.2.3 Rút học khinh nghiệm cho công tác giảm nghèo đa chiều huyện Na Rì 13 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .14 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 14 iv 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 14 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 14 3.2 Nội dung phương pháp nghiên cứu 14 3.2.1 Nội dung nghiên cứu 14 3.2.2 Phương pháp nghiên cứu 14 3.3.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 14 3.3.2.2 Phương pháp xử lý phân tích thơng tin 16 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 17 4.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 17 4.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 17 4.1.2 Điều kiện kinh tế- xã hội 19 4.2 Thực trạng nghèo đa chiều xã Lương Thượng huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn 24 4.3 Tình hình chung nhóm hộ điều tra 25 4.3.1 Thực trạng nghèo đa chiều nhóm hộ điều tra 27 4.3.2 Mức độ thiếu hụt dịch vụ nhóm hộ điều tra 32 4.4 Phân tích yếu tố ảnh hưởng tới nghèo đa chiều 34 4.4.1 Ảnh hưởng thành phần dân tộc đến nghèo đa chiều 34 4.4.2 Ảnh hưởng quy mơ hộ gia đình đến nghèo đa chiều .35 4.4.3 Nguyên nhân dẫn đến nghèo đói hộ điều tra 36 4.5 Giải pháp giảm nghèo xã Lương Thượng huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn .37 4.5.1 Định hướng: 37 4.5.2 Giải pháp giảm nghèo bền vững nâng cao chất lượng nhóm hộ chiều nghèo 38 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 41 5.1 Kết luận 41 5.2 Kiến nghị 43 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Xóa đói giảm nghèo Uỷ ban nhân dân Kinh tế xã hội Trung học sở Trung học phổ thông Đại học Cao đẳng Trung cấp Mặt trận tổ quốc Nông nghiệp Lao động Đơn vị tính PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Trong lịch sử xã hội loài người, đặc biệt từ có giai cấp tới nay, vấn đề phân biệt giàu nghèo xuất tồn thách thức lớn phát triển bền vững cuốc gia, khu vực toàn văn minh đại Ở xã huyện Na Rì nói chung xã Lương Thượng nói riêng vấn đề xóa đói giảm nghèo Đảng Nhà nước quan tâm thực suốt trình xây dựng đất nước coi nhiệm vụ quan trọng để ổn định phát triển Cùng với địa phương khác huyện, xã Lương Thượng có nhiều cố gắng việc xóa đói giảm nghèo, tính đến thời điểm xã Lương Thượng có thơn với 2163 nhân khẩu/469 hộ, bên cạnh có 195 hộ nghèo cận nghèo chiếm 41,58% số hộ toàn xã Mức độ đói nghèo có chênh lệch khác vùng miền nước đặc điểm khác điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội Trong đó, đói nghèo khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa trầm trọng khu vực miền xi Tình trạng gây ảnh hưởng xấu tới chất lượng sống nhân dân vùng núi Là người xã sinh viên trường Trải qua q trình tìm tịi nghiên cứu em thấy tính cấp thiết của việc giảm nghèo, em định chọn đề tài “Giải pháp giảm nghèo đa chiều địa bàn xã Lương Thượng huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn” để nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1.Mục tiêu chung Trên sở nghiên cứu, phân tích thực trạng đói nghèo hộ nơng dân xã Lương Thượng theo tiêu chí nghèo đa chiều, đề tài nhằm đưa giải pháp nhằm giảm nghèo cho hộ nông dân xã Lương Thượng huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn 1.2.2.Mục tiêu cụ thể Đánh giá thực trạng nghèo đa chiều xã Lương Thượng Tìm nêu nguyên nhân dẫn đến nghèo đa chiều xã Lương Thượng Đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm giảm nghèo đa chiều xã Lương Thượng 1.3 Ý nghĩa đề tài - Ý nghĩa học tập nghiên cứu Để nâng cao kiến thức kinh ngiệm thực tế việc nghiên cứu đề tài hội để sinh viên tham gia thực hành áp dụng kiến thức học vào thực tế Nghiên cứu đề tài đòi hỏi sinh viên phải vận dụng nhiều kiến thức học để đưa vào thực tế, kỹ đặt câu hỏi khai thác thông tin, phương pháp PRA, khả phân tích xử lý số liệu, tổng hợp đưa lý luận từ vấn đề thực tiễn Những đề tài liên quan đến vấn đề nghèo đói ln mang tính cấp thiết quan trọng hàng đầu chương trình phát triển kinh tế xã hội toàn giới Việt Nam Nghèo đói gốc rễ dẫn đến nhiều vấn đề khác sống xã hội, mắt xích quan trọng để giải vấn đề - Ý nghĩa thực tiễn Đề tài góp phần vào việc đánh giá thực trạng đói nghèo địa phương, ngun nhân nghèo đói, hiệu sách, chương trình triển khai tới đời sống sinh hoạt sản xuất bà địa phương Kết nghiên cứu đề tài sở giúp quyền ban ngành đoàn thể xã đưa biện pháp giảm nghèo có hiệu PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở lí luận 2.1.1 Một số quan điểm nghèo giảm nghèo 2.1.1.1 Một số khái niệm định nghĩa nghèo Trên giới có nhiều khái niệm khác nghèo phổ biến nghèo tuyệt đối nghèo tương đối Theo nghĩa tuyệt đối, nghèo khổ trạng thái mà cá nhân thiếu nguồn lực thiết yếu để tồn Khái niệm nhằm vào phúc lợi kinh tế tuyệt đối người nghèo, tách rời với phân phối phúc lợi xã hội Điều có nghĩa mức tối thiểu xác định ranh giới nghèo khổ Ranh giới nghèo khổ phản ánh mức độ nghèo khổ tầng lớp dân cư định hời gian định Nó thay đổi với phát triển kinh tế sách điều chỉnh xã hội kế hoạch chung dài hạn quốc gia Ranh giới nghèo khổ xếp theo cách tiếp cận "đáp ứng nhu cầu bản", mức dinh dưỡng tối thiểu thực phẩm khác Theo nghĩa tương đối nghèo tình trạng thiếu hụt nguồn lực cá nhân nhóm tương quan thành viên khác xã hội, tức so với mức sống tương đối họ Như vậy, nghèo tương đối tình trạng phận dân cư có mức sống trung bình cộng đồng địa phương xem xét khái niệm thường nhà xã hội học ưa dùng nghèo tương đối liên quan đến chênh lệch nguồn lực vật chất, nghĩa bất bình đẳng phân phối xã hội.(Trịnh Son, 2012)[6] 2.1.1.2 Khái niệm giảm nghèo quan điểm giảm nghèo Khái niệm giảm nghèo hiểu giảm tình trạng dân cư thỏa mãn phần nhu cầu sống Ở cấp độ cộng đồng, giảm nghèo hiểu giảm số lượng hay tỷ lệ người hay hộ không thỏa mãn nhu cầu Ở cấp độ gia đình, giảm nghèo hiểu nâng cao mức độ thõa mãn nhu cầu hộ gia đình hay cịn gọi thu hẹp khoảng cách nghèo Trên thực tế, chuẩn nghèo thể mức thu nhập cụ thể Do vây, giảm nghèo hiểu nâng cao thu nhập (để nâng cao mức độ thỏa mãn nhu cầu bản) Bản chất giảm nghèo cải thiện hay nâng cao mức độ thỏa mãn nhu cầu Nhưng mục tiêu giảm nghèo phải thoát nghèo (vượt chuẩn nghèo) Do hoạt động hỗ trợ giảm nghèo đặt mục tiêu cải thiện mức độ thỏa mãn nhu cầu chưa đủ, mà cần phải xác định mục tiêu nghèo, có nghĩa thỏa mãn nhu cầu mức độ cao (so với chuẩn).(Bùi Tư, 2020)[9] 2.1.2 Nghèo đa chiều 2.1.2.1 Khái niệm nghèo đa chiều Theo Tổ chức Liên hợp quốc “Nghèo thiếu lực tối thiểu để tham gia hiệu vào hoạt động xã hội Nghèo có nghĩa khơng có đủ ăn, đủ mặc, không học, không khám chữa bệnh, đất đai để trồng trọt khơng có nghề nghiệp để nuôi sống thân, không tiếp cận tín dụng Nghèo có nghĩa khơng an tồn, khơng có quyền, bị loại trừ, dễ bị bạo hành, phải sống điều kiện rủi ro, không tiếp cận nước cơng trình vệ sinh” Vấn đề nghèo đa chiều đo tiêu chí thu nhập tiêu chí phi thu nhập Sự thiếu hụt hội, kèm với tình trạng suy dinh dưỡng, thất học, bệnh tật, bất hạnh tuyệt vọng nội dung quan tâm khái niệm nghèo đa chiều Thiếu tham gia tiếng nói kinh tế, xã hội hay trị đẩy cá nhân đến tình trạng bị loại trừ, khơng thụ hưởng lợi ích phát triển kinh tế - xã hội bị tước quyền người Tuy nhiên, chuẩn nghèo đa chiều số không liên quan đến 32 Nhận xét: Việc tiếp cận thông tin cần thiết, theo điều tra cho thấy gần 100% hộ gia đình thường xuyên cập nhật thông tin qua radio, tivi, hệ thống loa đài truyền Điện thoại di động loại phương tiện mà gia đình sử dụng có phần lớn kết nối internet để tiếp cận thơng tin thuận tiện nhiên cịn 46,43% số hộ nghèo 47,06% số hộ cận nghèo khơng sử dung dịch vụ internet Máy vi tính loại phương tiện truyền thơng có giá đắt đỏ nên có hộ cận nghèo có em học có máy tính 94,12% cịn lại khơng có máy tính Qua điều tra thấy nhóm hộ khơng nghèo họ có khả sử dụng tài sản tiếp cận thông tin đa dạng đại nhóm họ nghèo cận nghèo, điều cho thấy có chênh lệch thu nhập nhóm hộ khoảng cách xa để thu ngắn khoảng cách cịn cần nhiều thời gian địi hỏi có phương án giải pháp hiệu giảm nghèo đa chiều Như tiếp cận tài sản thông tin với mức tiêu chuẩn sống nghèo nàn, thiếu thốn rào cản gây nghèo đa chiều cho người dân 4.3.2 Mức độ thiếu hụt dịch vụ nhóm hộ điều tra 4.3.2.1 Mức độ thiếu hụt dịch vụ Bảng 4.13 Bảng phân tích mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội hộ điều tra Nhóm hộ điều tra Hộ nghèo Cận nghèo (Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra) Ghi chú: 33 (1) Trình độ giáo dục người lớn (2) Tình trạng học trẻ em (3) Tiếp cận dịch vụ y tế (4) Bảo hiểm ý tế (5) Chất lượng nhà (6) Diện tích nhà bình qn đâu người (7) Nguồn nước sinh hoạt (8) Hố xí/nhà tiêu (9) Sử dụng dịch vụ viễn thông (10) Tài sản phục vụ tiếp cận thông tin - Nhận xét: Qua bảng ta thấy số (2), (3), (4), (7) (9) hai loại hộ nghèo cận nghèo khơng có hộ thiếu hụt số này, nhiên số khác tồn sau: + Hộ nghèo: Chỉ số (1) cịn có hộ thiếu hụt, mức độ thiếu hụt Chất lượng nhà (5) gây nhiều khó khăn điều khó khắc phục với 26 hộ, bên cạnh Diện tích nhà bình qn đầu người (6) có hộ cịn chưa đủ điều kiện; Hố xí/nhà tiêu khơng hợp vệ sinh (8) có 24 hộ; Sử dụng dịch vụ viễn thơng (9) cịn có 13 hộ khơng sử dụng internet( di động); phần Tài sản phục vụ tiếp cận thông tin (10) cịn có 28 trường hợp thiếu loại tài sản mà có 100% hộ khơng sử dụng máy vi tính khơng có nhu cầu cần đến + Hộ cận nghèo: số (1) có hộ thiếu hụt, số thứ (5) cịn có hộ thiếu hụt; số thứ (6) có hộ thiếu hụt; số thứ (8) có 14 hộ thiếu hụt; số thứ (10) có 17 hộ thiếu hụt khơng có máy vi tính có 16 hộ, hộ cịn lại có máy vi tính khơng có đài radio 4.3.2.2 Ngưỡng thiếu hụt đa chiều Ngưỡng thiếu hụt đa chiều mức độ thiếu hụt mà hộ gia đình thiếu nhiều mức độ bị coi thiếu hụt dịch vụ xã hội Ngưỡng thiếu hụt đa chiều tiêu chí quan trọng với thu nhập để xác định hộ nghèo đa chiều, cận nghèo đa chiều, hộ dễ bị tổn thương Bảng 4.14 Tổng hợp ngưỡng thiếu hụt đa chiều hộ điều tra 34 Nhóm Ngưỡ Từ Dư (Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra) Nhận xét: - Hộ nghèo: có 25 hộ tương đương 89,29% thiếu hụt từ số trở lên, hộ tương đương 10,71% thiếu hụt số Trong có số mà nhiều hộ mắc phải số (5 Chất lượng nhà ở) có 26 hộ thiếu hụt, (10 Tài sản phục vụ tiếp cận thơng tin) có 28 hộ thiếu hụt - Cận nghèo: 100% số hộ cận nghèo thiếu hút số số thiếu hụt nhiều số (10 Tài sản phục vụ tiếp cận thơng tin) có 17 hộ thiếu hụt (8 Hố xí/nhà tiêu) có 14 hộ thiếu hụt 4.4 Phân tích yếu tố ảnh hưởng tới nghèo đa chiều 4.4.1 Ảnh hưởng thành phần dân tộc đến nghèo đa chiều Bảng 4.15 Cơ cấu dân tộc nhóm hộ điều tra Nhóm hộ điề Hộ nghè Hộ cận ngh Tổng (Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra) Nhận xét: Hộ nghèo có 27 hộ tương đương 96,43% dân tộc thiểu số, hộ cận nghèo có 17 hộ tương đương 100% dân tộc thiếu số Xã chủ yếu người dân tộc thiếu số sinh sống nên tỉ lệ cao tất yếu Người dân tộc thiểu số vùng cao cịn có khả tiếp cận trình độ cịn hạn chế 35 chương trình tuyên truyền lớp tập huấn kinh tế chưa đạt hiểu cao gây nên khó khăn việc phát triển kinh tế 4.4.2 Ảnh hưởng quy mơ hộ gia đình đến nghèo đa chiều Quy mơ hộ gia đình độ lớn gia đình đơn vị đo lường để thấy số lượng thành viên sống gia đình Do nói đến quy mơ hộ gia đình người ta thường đề cập đến số lượng thành viên gia đình bao gồm thành viên khác chung sống Bảng 4.16 Bảng quy mô hộ gia đình TT Nhận xét: - Hộ nghèo: Số hộ ≤2 người có hộ, từ 2-4 người có 11 hộ, ≥5 người có 16 hộ - Hộ cận nghèo: Số hộ Những hộ người thuộc vào trường hợp đặc biệt lý mẫu với gia đình, hay niên lập gia đình riêng ly hơn, hộ cần đặc biệt lưu ý có nhiều yếu tố gây ảnh hưởng đến sống sau dễ tăng lên tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo Những hộ có 2-4 thành viên gia đình thường hộ có độ tuổi lao động gia đình vào khảng ngồi 30 tuổi, hộ thường có kinh tế ổn định trường hợp khác độ tuổi lao động sung sức có kinh nghiệm làm việc Những hộ ≥5 thành viên gia đình thường hộ nhà sống chung từ hệ trở lên, ngồi có nhiều hộ hệ sinh nhiều người con, hộ thường dễ xảy trường hợp có nhiều 36 thành viên gia đình chưa đến qua độ tuổi lao động sống phụ thuộc vào lao động gia đình dễ dẫn đến tình hình thu nhập trung bình hộ bị giảm thấp đáng kể 4.4.3 Nguyên nhân dẫn đến nghèo đói hộ điều tra Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến đói nghèo các khu xã cho thấy, đói nghèo Lương Thượng có nhiều nguyên nhân Tuy nhiên thấy có ngun nhân ngun nhân chủ quan nguyên nhân khách quan sau - Nguyên nhân chủ quan: Thiếu vốn, không dám đầu tư, sợ rủi ro nên dám làm việc an toàn, lợi nhuận khơng cao, dẫn đến nghèo đói Hoặc có vốn vay câchs sử dụng vốn hợp lý, làm dụng vốn vào hoạt động không đem lại lợi nhuận Lao động khơng có việc làm thường xun Khơng có kỹ thuật kinh nghiệm sản xuất, lười học hỏi, ngại giao tiếp dẫn đến nghèo kiến thức Gia đình neo đơn Rủi ro tai nạn, bệnh tật, khả lao động khơng có tiếng nói gia đình cộng đồng Trây lười lao động Mắc phải tệ nạn xã hội Chi tiêu kế hoạch - Nguyên nhân khách quan: Do điểm xuất pháp thấp, địa hình phức tạp, thiên tai lũ lụt, hạn hán thường xuyên xảy ra; đồng ruộc bạc màu, nghèo dinh dưỡng; suất trồng thấp Trình độ dân trí chưa cao, nguồn vốn dân dành cho sản xuất hàng hóa cịn ít, nơng dân chưa thích ứng với lối sống sản xuất hàng hóa, chưa có sở chế biến nơng sản Cơng nghiệp, dịch vụ phát triển chậm chưa phát huy hết tiềm địa phương 37 Lực lượng lao động nơng nghiệp cịn chiếm tỷ lệ cao, có số sở tiểu thủ công nghiệp địa bàn lao động Lương Thượng sở chiếm tỷ lệ nhỏ Lao động khơng có việc làm thường xuyên Thiếu đất sản xuất, thiếu vốn đề đầu tư Ngồi cịn có ngun nhân chế sách nhà nước áp dụng sách cứng nhắc từ xuống, khơng phù hợp không phù hợp với đối tượng Chính sách đầu tư sở hạ tầng kém, chưa hoàn thiện đảm bảo sinh hoạt cộng đồng sản xuất phát triển Chưa hoàn thiện sách khuyến khích phát triển sản xuất, tự tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo (thuế, tín dụng ưu đãi), thiếu sách trợ giúp gia đình xã hội, sách tệ nạn xã hội Thiếu quan tâm chặt chẽ từ quyền địa phương tổ chức xã hội, sách giáo dục, y tế, việc làm chưa đồng chồng chéo 4.5 Giải pháp giảm nghèo xã Lương Thượng huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn 4.5.1 Định hướng: - Mục tiêu chung: Giảm nghèo bền vững trọng tâm Chiến lược phát triển KT - XH xã Động Đạt nhằm cải thiện bước nâng cao điều kiện sống hộ nghèo, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tồn diện thơn, thu hẹp khoảng cách chênh lệch nhóm người giàu nghèo Giúp người nghèo thoát nghèo bền vững gặp rủi do, thiên tai không dễ ràng rơi vào nghèo đói khơng có nguy làm ảnh hưởng đến nghèo tương lai - Mục tiêu cụ thể: Điều kiện sống người nghèo cải thiện rõ rệt, trước hết y tế, giáo dục, nhu cầu sống như: nhà ở, sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nhà vệ sinh tiêu chuẩn, sử dụng điện, tiếp cận tài sản tiêu dùng, v.v Cơ sở hạ tầng KT - XH thôn tập trung đầu tư đồng theo tiêu 38 chí nông thôn mới, trước hết hạ tầng thiết yếu như: giao thông, điện, nước sinh hoạt thủy lợi, v.v… Cộng đồng lớn mạnh, giúp người nghèo thoát nghèo vươn lên, gặp khó khăn nào, hộ khơng dễ dàng rơi vào nghèo đói 4.5.2 Giải pháp giảm nghèo bền vững nâng cao chất lượng nhóm hộ chiều nghèo Giải pháp giảm nghèo bền vững theo hướng tiếp cận đa chiều phủ định tác động việc đo nghèo đơn chiều thu nhập, phương pháp tiếp cận đa chiều phương pháp bổ sung với phương pháp tiếp cận nghèo đơn chiều giúp cho việc xác định nghèo đề sách giảm nghèo mang lại hiệu Do vậy, việc xây dựng sách giảm nghèo bền vững tồn diện bám chặt chẽ vào nhóm đối tượng nghèo đa chiều từ đó, tất yếu giải nhóm nghèo theo thu nhập 4.5.2.1 Giải pháp giảm nghèo nhóm hộ - Nhóm nghèo: Là hộ nghèo đa chiều hộ gia đình thiếu từ 1/3 đến 1/2 tổng số điểm thiếu hụt nhu cầu (33 đến 49 điểm) Là hộ có thu nhập thấp chưa giải vấn đề đến trường, sức khỏe, nhu cầu sống, tiếp cận thơng tin Sẽ có sách hỗ trợ để bù đắp số thiếu hụt Thực sách bù đắp chiều thiếu hụt Bên cạnh đó, cần bổ sung thêm sách làm tăng thu nhập cho hộ gia đình tiếp cận vay vốn, dạy nghề, giới thiệu việc làm tăng thêm thu nhập - Nhóm cận nghèo: Là hộ cận nghèo đa chiều hộ gia đình thiếu từ 1/5 đến 1/3 tổng số điểm thiếu hụt nhu cầu (20 đến 32 điểm) Thực sách hỗ trợ đào tạo nghề giúp nâng cao tay nghề, giới thiệu việc làm tạo thu nhập cho người lao động giúp hộ tăng thu nhập giúp thoát nghèo Cần phải thực sách tuyên truyền cho người dân, hộ cận nghèo có ý thức tự vươn 39 lên nghèo Thực tế, có nhiều hộ có tâm lý khơng muốn nghèo hộ nghèo nhận nhiều sách hỗ trợ nhà nước - Nhóm khơng nghèo: Đối với nhóm đối tượng có thu nhập mức sống tối thiểu tiếp cận đầy đủ chiều, sử dụng sách kinh tế vĩ mô để tác động, không thuộc đối tượng giảm nghèo an sinh xã hội Các hộ này, xây dựng sách gây quỹ ủng hộ người nghèo, thực buổi chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, kiến thức xã hội, kiến thức KH - KT áp dụng vào sản xuất, tay nghề chuyên môn với hộ nghèo giúp người nghèo định hướng tương lai có hội nghèo bền vững Ngồi người dân cần hỗ trợ thêm sách như: - Có sách hỗ trợ hộ có người ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo đảm bảo nguồn vốn gia đình - Thu mua sản phẩm cho người nghèo Liên kết nhà: Nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà nước, nhà nông chặt chẽ - Đầu tư vào Y tế, hỗ trợ chi phí thăm khám, miễn chi trả 100% viện phí cho người thuộc trường hợp đặc biệt - Đầu tư xây dựng sở hạ tầng đường xá, giao thông, thủy lợi, chợ, … ngày hồn thiện - Chính sách vay vốn ưu đãi hơn, quan tâm tới người nghèo - Tạo sách nghề nghiệp giúp cho người dân phụ thuộc vào nơng nghiệp 4.5.2.2 Giải pháp giảm nghèo chiều - Giáo dục: Để nâng cao kiến thức, tay nghề người lao động cần có hỗ trợ Nhà nước, địa phương Sau số giải pháp: + Khuyến khích trẻ em độ tuổi học tới trường cách giáo dục nhận thức cho cha mẹ chúng tầm quan trọng tri thức, cách 40 nỗ lực để tự nghèo thân họ + Thực miễn giảm học phí cho trẻ em hồn cảnh đặc biệt khó khăn, thương binh liệt sỹ, em gia đình sách + Cải thiện phương pháp giáo dục phù hợp với khả học sinh + Mở lớp đào tạo nghề ngắn hạn chung hạn cho người lao động khuyến khích họ học huyện xã Hướng nghiệp cho niên độ tuổi lao động có định hướng trước ngành nghề mình, để chủ động việc rèn luyện học tập + Tuyên truyền hộ dân thay đổi nhận thức, mạnh dạn làm ăn + Khoa học kỹ thuật yếu tố quan trọng hàng đầu thúc đầy sản xuất phát triển Hiện nhiều hộ dân xã chưa biết lập kế hoạch sản xuất cho gia đình mình, thiếu kiến thức sản xuất Cán xã, quyền địa phương cần tăng cường mở lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, quản lý sử dụng vốn nhiều cho người dân - Y tế: + Tuyên truyền, vận động người dân tham gia khám sức khỏe định kì giúp họ thay đổi nhận thức vấn đề sức khỏe quan trọng Có sức khỏe suất lao động tăng sống người dân cải thiện + Tăng cường chất lượng dịch vụ y tế + Giảm gánh nặng chi phí chăm sóc sức khỏe - Điều kiện sống: + Tuyên truyền, người dân sử dụng nước tiết kiệm hợp vệ sinh + Nhà nước hỗ trợ, chuyển giao khoa học kỹ thuật đến người dân, nhằm cho họ phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng sống + Tạo vốn luân chuyển tín dụng biện pháp cần thiết hộ nghèo họ đầu tư họ thiếu ăn + Mở lớp tập huấn sử dụng vốn kỹ thuật canh tác cho người dân để họ sử dụng vốn mục đích 41 + Có thể cấp vốn vật chất giống, phân bón… để tránh người nghèo sử dụng vốn sai mục đích vay Ngồi ta nên gắn việc khuyến nơng với việc cho vay vốn nhiều hình thức, hướng dẫn hộ nông dân áp dụng khoa học cơng nghệ sản xuất kinh doanh thích hợp thơng qua chương trình (hoặc dự án) tín dụng có mục tiêu - Tiếp cận thông tin: + Khắc phục hạn chế cơng tác khuyến nơng tình trạng thiếu thông tin: phải tạo lập mạng lưới cộng đồng giúp đỡ lẫn Điều khai thác nội lực nhân dân đảm bảo cho việc phát triển bền vững Để hộ nông dân giúp đỡ chỗ việc xóa đói giảm nghèo tốn chi phí thấp, hiệu cao + Bổ sung nhân lực thơng tin truyền thơng sở có đầu tư vè chuyên môn + Đầu tư xây nhà trạm phát truyền hình + Nâng cao nhân lực đội ngũ cán dân tộc sở - Nhà ở: Bổ sung nhân lực thông tin truyền thơng sở có đầu tư vè chun môn + Đầu tư xây nhà trạm phát truyền hình + Hỗ trợ thiết bị thu tín hiệu, thiết bị nghe - xem thiết bị phụ trợ + Nâng cao nhân lực đội ngũ cán dân tộc sở PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Nghiên cứu thực trạng nghèo xã Lương Thượng theo hướng tiếp cận nghèo đa chiều cho thấy: Tình hình nghèo cịn phổ biến, hộ nghèo tụt hậu xa so với mức độ trung bình tồn xã Ngưỡng thiếu hụt số cao 42 Số hộ nghèo 149 hộ chiếm tỷ lệ 31,77% toàn xã Hộ cận nghèo 46 hộ chiếm tỷ lệ 9,81% toàn xã Ngưỡng thiếu hụt dịch vụ xã hội cao xã số thứ số thiếu hụt Chất lượng nhà với 142 Các yếu tố ảnh hưởng tới nghèo: - Trình độ văn hóa chủ hộ: Các chủ hộ có trình độ văn hóa thấp thường tiếp cận thơng tin, cách làm cách thụ động - Dân tộc: Thực tế cho thấy hộ thuộc dân tộc thiểu số thường bảo thủ, tiếp thu đời sống sản xuất - Quy mô hộ gia đình: Số lượng người gia đình ảnh hưởng trực tiếp đến diện tích nhà chiều nghèo đa chiều, ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng lao động Đề xuất giải pháp giảm nghèo theo nhóm hộ chiều thiếu hụt để ta có giải pháp xác hiệu giúp họ thoát nghèo bền vững Giảm nghèo nhóm hộ, giảm nghèo theo chiều nghèo Chung quy lại kinh tế chưa phát triển - Tuy nhiên, đói nghèo lại nhiều nguyên nhân khác mang tính đặc thù Và lại điều kiện kinh tế nước ta nay, chấp nhận kinh tế nhiều thành phần vận động, phát triển phải chấp nhận tình trạng phân hóa giàu nghèo tương đối Vì vậy, xóa đói giảm nghèo khơng công việc cần thiết mà nhiệm vụ cấp bách quan trọng Chúng ta xác định phân hóa giàu nghèo tránh khỏi, nên tâm khơng để xảy tình trạng làm giàu vơ tội vạ lưng người khác, tình trạng “kẻ ăn không hết người lần không ra”, để người nghèo bị bỏ rơi trước mắt cộng đồng Ba là, xóa đói giảm nghèo cơng việc toàn xã hội.cần khẳng định cách mạnh mẽ rằng, xóa đói giảm nghèo khơng dừng lại việc thực sách xã hội khơng phải việc riêng ngành lao động – xã hội hay số ngành khác mà nhiệm vụ 43 trị, kinh tế, văn hóa, nhiệm vụ chung tồn Đảng tồn dân Muốn thực thành cơng việc xóa đói giảm nghèo, đặc biệt giảm nghèo bền vững, tất cán đảng, quyền, đồn thể phải quan tâm giải quyết, thực giải pháp cách đồng phải có tham gia toàn thể cộng đồng xã hội 5.2 Kiến nghị Qua tìm hiểu cơng tác xóa đói giảm nghèo địa bàn xã Lương Thượng tơi có số kiến nghị sau: Để đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đất nước nói chung ngành cơng tác xã hội nói riêng Xã Lương Thượng cần quan tâm đến việc quản lý sử dụng chương trình xóa đói giảm nghèo chặt chẽ để hạn chế vi phạm pháp luật, cần phổ biến sâu rộng sách pháp luật Nhà nước đế người dân hiểu biết sách pháp luật cương việc xử lý vi phạm công tác xóa đói giảm nghèo Nhanh chóng giải thắc mắc người dân, hướng dẫn cho trường hợp chưa hiểu sách hỗ trợ để đảm bảo cho việc thực cơng tác xóa đói giảm nghèo Cần củng cố hoàn thiện hệ thống tổ chức máy làm công tác XĐGN từ Trung uơng đến sở Bộ máy cần hỗ trợ kinh phí hoạt động, nâng cao lực cán để đạo, hướng dẫn đạt hiệu ngưòi dân hỗ trợ vốn Cần thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán công tác xã hội, tăng cường trang thiết bị để phục vụ công tác nhằm nâng cao hiệu quản lý Cần tiếp tục khẩn trương hồn thành cơng tác quy hoạch, định hướng phát Liên kinh tế, an sinh xã hội cho tồn thơn địa bàn xã để giúp cho trình quản lý hộ nghèo tiện lợi Đối vói cấp huyện: 44 Thường xuyên kiểm tra đánh giá thực trạng đói nghèo sở để có giải pháp cụ thể, tránh tình trạng quan liêu cán sở báo cáo khơng trung thực để lấy thành tích xóa đói giảm nghèo muốn trì xã nghèo để hưởng sách ưu đãi Thường xuyên tu sửa bảo dưỡng đường giao thông nông thơn chưa bê tơng hóa người dân lại cho thuận tiện Đối với đoàn thể, tổ chức cộng đồng: Tiếp tục phát động phong trào quỹ người nghèo cộng đồng để thu hút nguồn lực rộng rãi dân, hỗ trợ người nghèo vay vốn để phát triển sản xuất Đối với hộ nông dân nghèo: Cần giúp họ hiểu tầm quan trọng có nỗ lức để tự giác vươn lên giúp họ thoát khỏi nghèo Tránh tự ti, mặc cảm, cần chủ động tận dụng tối đa giúp đỡ nắm bắt hội tốt để nghèo Khơng ngừng học hỏi kinh nghiệm sản xuất, cách thức làm ăn hay, đạt hiệu quả, phát huy tính tự lực, tự chủ, khơng ỷ lại vào trợ giúp, tự vươn lên sản xuất đời sống sức lao động để cảnh đói nghèo TÀI LIỆU THAM KHẢO Tuấn Anh (2018), ''Nghèo đa chiều Việt Nam: số vấn đề sách thực tiễn'', Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam Phương Chi (2016), ''Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 20162020'', Báo Nhân dân điện tử Đỗ Huy (2021), ''Huyện Định Hóa triển khai đồng giải pháp giảm nghèo'', Tạp chí Lao động xã hội Thiên Nga (2020), ''Thành tích đạt khó khăn cịn tồn q trình giảm nghèo đa chiều'', Báo Tuyên Quang 45 Lê Văn Phong (2020), ''Báo cáo Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016- 2020'', Cổng thơng tin điện tử Chính phủ Trịnh Son (2012), Sáng kiến quản lý giới sách kinh tế Châu Á Thái Bình Dương - Giới Đói nghèo Nơng Đức Tun (2017), Báo cáo "Rà soát, thu thập số liệu xây dựng đề án xây dựng nơng thơn CT229" Phịng tài ngun mơi trường huyện Na Rì Trần Nguyệt Minh Thu (2019), Nghèo đa chiều dân cư vùng ven đô, Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam Bùi Tư (2020), ''Thực sách giảm nghèo'', Thời báo tài Việt Nam 10 UBND xã Lương Thượng (2020), Báo cáo đánh giá tình hình thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2016-2020 ... Kạn - Xác định nguyên nhân nghèo đói người dân xã Lương Thượng huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn - Đề xuất giải pháp phù hợp nhằm giảm nghèo đa chiều cho nhóm hộ xã Lương Thượng huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn. .. thể Đánh giá thực trạng nghèo đa chiều xã Lương Thượng Tìm nêu nguyên nhân dẫn đến nghèo đa chiều xã Lương Thượng Đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm giảm nghèo đa chiều xã Lương Thượng 1.3 Ý nghĩa... của việc giảm nghèo, em định chọn đề tài ? ?Giải pháp giảm nghèo đa chiều địa bàn xã Lương Thượng huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn? ?? để nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1.Mục tiêu chung Trên sở nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp giảm nghèo đa chiều trên địa bàn xã lương thượng, huyện na rì, tỉnh bắc kạn ,

Từ khóa liên quan