0

tho-uyen-nguyen-tap-2

96 9 0
  • tho-uyen-nguyen-tap-2

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2022, 23:32

thoaûng lôøi Kinh Nguyeän 2 ElizabEth traàn thò UyEån ngUyEän Caàu nguyeän laø nhöõng giaây phuùt thaân maät vôùi Ñaáng Thaàn Linh Khi moái töông quan naøy thöïc söï xaûy ra, coù moät söï trao ñoåi di[.] thoảng lời Kinh Nguyện Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện K thoảng lời inh guyện N Cầu nguyện giây phút thân mật với Đấng Thần Linh Khi mối tương quan thực xảy ra, có trao đổi diệu kỳ, bộc bạch, đơn sơ, sinh, kỳ bí lôi người cầu nguyện với Đấng Thần Linh ‘‘Thoảng Lời Kinh Nguyện” tự chuyện đời Elizabeth chị ‘‘hàn huyên’’ với Chúa, biến cố thường đời chị Và nói, giây phút huyền siêu tâm hồn Đấng Thần Linh ấp ủ Giêsu hiến mối tình Trao ban trọn vẹn, quên yêu u khơng toan tính bao nhiêu, Nhưng trao dâng hết, nhiều đắng cay Thoảng Lời Kinh Nguyện Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện MỐI TÌNH GIÊSU! * Giêsu có mối tình Tình trao tình hiến, ôi tình đẹp thay Tình không men rượu mà say, Có từ mn thuở đến nồng * Giêsu trao mối tình Ơi tình tuyệt hảo từ trời xuống đất Khơng biên cương, khơng giai cấp Tình giang tay rộng ủ ấp hàn * Giêsu có mối tình Khoan dung độ lượng thứ tha lỗi lầm Yêu thương ghi khắc tâm, Những hối lỗi chân thành ăn năn * Giêsu hiến mối tình Trao ban trọn vẹn, quên u u khơng toan tính bao nhiêu, Nhưng trao dâng hết, nhiều đắng cay * Giêsu có mối tình Sau sống lại nhiều lần Kiếm tìm mơn đệ gần xa, Truyền rao giảng Nước Cha gần kề * Giêsu mang mối tình Ra dọn chỗ đợi ngày đoàn viên Mối tình trọn hảo viễn miên, Giêsu sắm sẵn cho riêng dân Người Thoảng Lời Kinh Nguyện Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện NGỌC QÚY TIN U * Cám ơn Chúa cho Ngày năm tháng tuổi son tuổi vàng Ấu thơ có Mẹ dịu dàng Thương yêu dưỡng dục đặt hàng ưu tiên * Học đường mở lối hoa niên, Cho khôn lớn kết liên với đời Trăng tròn tuổi ngọc tuyệt vời, Tương lai chào đón gọi mời tiến lên Thoảng Lời Kinh Nguyện Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện * Nhưng chẳng khôn thêm, Ngỡ bất tận đời nầy Mấy chốc nhìn lại tóc mây, Sợi đen sợi trắng từ bạc dần * Soi gương chải tóc thầm Chao ơi! lỗi lầm Chúa Con lo vun xới đời, Bẵng quên nghiệp muôn đời ngàn sau * Phải chi lớn khôn mau, Trong ơn nghĩa Chúa đời sau phúc nhàn Lời Ngài cảnh báo rõ ràng, Thế gian lời lãi sánh đâu Thiên Đàng * Gẫm thấy bàng hoàng Như vừa tỉnh mộng: Thiên Đàng đâu? Ví ngọc quý ruộng sâu, Khổ cơng đào xới đâu sá * Cho mau mắn thực thi Tháng năm lại kiếm tìm Tìm ngọc quý Tin Yêu, Ruộng vườn bán hết trăm điều để mua Thoảng Lời Kinh Nguyện Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện LỜI CA TRONG ĐÊM * Ngợi khen Thiên Chúa Cha, Dựng nên vũ trụ bao la nghìn trùng Bình minh chói lọi uy hùng, Chiều bng đêm xuống tỏa vầng trăng * Ngợi khen Thiên Chúa Cha, Hằng hữu gian Cha nâng đỡ ủi an, Những sầu khổ gian nan đời Thoảng Lời Kinh Nguyện Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện * Ngợi khen Thiên Chúa Cha, Quan tâm kẻ không nhà neo đơn Mù lòa tàn tật thương hơn, Đem vào mái ấm đượm ơn Tình Ngài * Ngợi khen Thiên Chúa Cha, Lưu tâm lo lắng trẻ, già đói no Chúc phúc kẻ biết cho, Sớt cơm chia áo chăm lo dân nghèo * Ngợi khen Thiên Chúa Cha, Xót thương nhân loại cịn xa tình Ngài Lời Chúa rao giảng nối dài, Qua bao hệ, người tài sống khôn * Ngợi khen Thiên Chúa Cha, Vì thương nhân loại thiết tha muốn gần, Lắng nghe an ủi đỡ nâng, Bí Tích Thánh Thể ẩn thân đợi chờ * Ngợi khen Thiên Chúa Cha, Tình thương bao phủ chan hịa khắp nơi Tình Chúa chẳng vơi, Cho tín thác nơi Tình Ngài Thoảng Lời Kinh Nguyện Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện 10 XIN CHÚA CHIẾM HỮU CON * Chúa ơi! xin chiếm hữu con, Soi vào tâm trí cịn tối tăm, Thần khí Chúa viếng thăm, Xóa tan u uẩn băn khoăn hồn * Chúa ! xin chiếm hữu con, Trái tim rạn vỡ mỏng giịn đau thương Cho tình Chúa đường, Ngập tràn ánh sáng khơn lường phúc ân Thoảng Lời Kinh Nguyện Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện 82 ƠI GIÊSU CHÍ ÁI! * Ơi Giê-su chí ái! Phận hèn yếu đuối Chìm ngập vực sâu Trong thói hư tật xấu Chúa biết đau khổ Xao xuyến đến chừng nào! Xin Chúa điều trị Xoa dịu an ủi Chúa biết rõ Thấu suốt tận tâm cang Duy có Chúa Phù trợ đắc lực Xin lìa xa Thoảng Lời Kinh Nguyện Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện 83 * Ơi Giê-su chí ái! Tay trắng trước nhan Chúa Hồn đói lả Xin Chúa bổ sức Con đơn giá lạnh Xin sưởi ấm lịng Như mây mù che mắt Cho ánh sáng Chúa Tâm hồn rách nát Xin tình Chúa vá khâu * Ơi Giê-su chí ái! Cho biết hy sinh Dẹp bỏ ham muốn Không thuộc Thiên Chúa Xin giúp can đảm Theo Chúa đến đích Chúa biết thiếu thốn Cả nhu cầu khẩn thiết Đừng bỏ độc Vì có Chúa Mới đem lại hạnh phúc Mới thỏa mãn khát Trong hồn mà thơi Ơi Gê-su chí ái! Thoảng Lời Kinh Nguyện Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện 84 TÌNH YÊU ĐIÊN DẠI! * Giê-su xin trả lời Vì Ngài phải đổi dời xuống đây? Vua ngự chín tầng mây, Sao mà lại phải mang thây làm người? * Trên trời hạnh phúc vui tươi, Xuống để chịu chê cười làm chi? Trên trời Ngài đổ ân thi, Xuống để phải sống chi khó nghèo? * Trên trời Thần Thánh tn theo, Vì xuống để đeo cực hình? Trên trời Ngài tôn vinh, Xuống nhục nhã làm thinh chịu địn * Trên trời tình nghĩa sắt son, Xuống để chịu cảnh bán Thầy Trên trời hạnh phúc dư đầy, Xuống để chịu đọa đầy xác thân * Trên trời Thần Thánh vâng, Nằm máng cỏ Mẹ nâng ẵm bồng Trên trời nhẹ tựa bơng, Xuống mang nặng gai chơng vào Thoảng Lời Kinh Nguyện Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện 85 * Trên trời áo rạng bình minh, Xuống để chịu đóng đinh trần truồng Trên trời hạnh phúc ln ln, Cớ xuống lo buồn ai? * Trên trời phán dạy bảo sai, Xuống chịu chết khơng cứu Trên trời Ngài thật hiển vinh, Xuống án tử đóng đinh nhục hình * Ngài ơi! Ngài muốn chứng minh Vì yêu nên phải giáng sinh đọa đày? Tình u đẹp thay, Yêu chi yêu đến mê say quên * Giê-su ôi! Đấng thần linh, Ước chi chứng minh yêu Ngài Từ sửa sai, Chọn đường hẹp Ngài * Yêu Ngài phải thực thi, Lời Ngài dặn khắc ghi lòng Thương người mến Chúa song song, Dọn nơi Chúa ngự tâm hồn * Nguyện khơng toan tính bồn chồn, Thế gian khờ dại đổi khơn nước Trời Để nơi viên mãn tuyệt vời, Con với Chúa mn đời có Thoảng Lời Kinh Nguyện Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện 86 GIÁ TRỊ KHỔ ĐAU * Ơi Thập giá Chúa KiTơ, Con chiêm ngắm phân phô Ngài Ngài cứu Thiên sai, Con đường đau khổ bi Ngài từng! * Ngài khơng bỏ lưng chừng, Vì u chấp nhận mn phần gian nan Ngài khơng ốn trách than van, Chỉ mong cứu chuộc nhân gian lỗi lầm Thoaûng Lời Kinh Nguyện Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện 87 * Ngài u mối tình thâm, Khơng so thiệt, khâm phục Ngài Ngài không chấp lỗi sai, Yêu thương đón nhận quay * Dẫu mà tội lỗi nặng nề, Cho tin tưởng chẳng nghi nan Nhờ Thánh giá Chúa, bậc thang Đưa lên tới ngang hàng làm * Qúy thay giá máu chuộc con, Phương pháp đau khổ Chúa dùng Chịu chết mà chẳng ngại ngùng, Thực thi sứ mạng hợp ý Cha * Cho đừng có thiết tha Mong tìm an ủi chóng qua gian trần Can đảm vượt qua lần Gian truân đau khổ không ngừng vươn lên * Xin giúp sống cho nên, Biết nhìn lên Chúa treo thập hình Hy sinh chấp nhận tận tình, Tấm gương Chúa quên khổ đau * Tôi để lại bạn Nhớ câu tâm tình tội nghiệp : “Hai tháng có cơm với khô cá Mười tháng dành dụm ăn khoai ngô” Thương bạn nghèo tơi Nghìn trùng nhớ bạn khơng thơi Thoảng Lời Kinh Nguyện Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện 89 NHỚ BẠN NGHÈO Kỷ niệm chuyến viếng thăm người nghèo Việt Nam từ 15/11 đến 12/12/2006 Gia Đình Bác Ái Phaolơ * Bạn nghèo nơi xa Gặp vươn vấn ta Nhớ chuyến Quê hương sinh trưởng Thấy nhiều bạn nghèo sống vất vưởng Thiếu cơm rách áo đời tả tơi Tranh giành hứng lấy bát cơm vơi Nhiều trẻ em bị bỏ rơi Không cha chẳng mẹ cõi đời * Thơn q đói khổ khắp nơi nơi Người lớn, trẻ em, mù lòa, tàn tật Vẫn học, làm, cam phận Đáp tình tiếng reo vui Khi có người tới lui thăm hỏi * Đường lên núi rừng xa vời vợi Bạn nghèo ta Mái nhà cọng rơm phơi Không đủ che mưa rơi tầm tã Rét mướt gió Đơng nơi Và nắng cháy Hè tới nơi Áo quần tả tơi Thoảng Lời Kinh Nguyện Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện 90 Trẻ em trần truồng nắng phơi Vơ tư nơ đùa với cát bụi Khơng có đồ chơi, khơng nơi nằm Bạn nghèo vui có người thăm Hy vọng có ăn để ấm lịng Đón nhận q mừng vui hớn hở Tiếng cười rộ nở pháo Xuân * Tôi để lại bạn Nhớ câu tâm tình tội nghiệp : “Hai tháng có cơm với khô cá Mười tháng dành dụm ăn khoai ngơ” Thương bạn nghèo tơi Nghìn trùng nhớ bạn khơng thơi * Cịn trẻ em nằm nôi Bại não, liệt chân, không ngồi Chẳng nói cười biết ăn thơi Mái ấm TÌNH THƯƠNG Soeurs nuôi dưỡng Trẻ em bị nhiễm HIV Được học, chơi thời gian cuối Thương nhiều nhớ em Khóc hồi nghĩ lịng chưa vơi Tội tình chi em chịu hỡi!? * Nhiều mái ấm rải rác nơi nơi Mái BÌNH MINH trẻ em cứu sống - THIÊN PHƯỚC Chúa Trời đổ tình thương - NHẬT HỒNG ngày vui hy vọng - HOÀNG HÔN xuống dần diện đây! Người già lão đui mù neo đơn Thoảng Lời Kinh Nguyện Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện 91 Con cháu đâu ngồi thương nhớ Hồng xuống dần với họ Trong buổi chiều kinh, sáng nguyện cầu Đến phần ăn thật đạm Các Soeurs chia sẻ thắm tình người * Thơi từ tơi khơng khóc Xin phục vụ tiếng cười Để cảm tạ Chúa ơn Người Cho chúng gặp Người Trong anh em tật nguyền khốn khổ * Kết chuyến nhiều tốt đẹp Vui buồn lẫn lộn với cam go Đi từ tỉnh nhỏ đến tỉnh to Cà Mau tới Quảng Bình - Quảng Trị Đường trường nửa nước không lo Chỉ lo túi tiền qúa hạn hẹp *Thôi từ tơi khơng khóc Xin đốt lịng cháy lửa yêu thương Vươn dài cánh tay thêm thêm Xoa dịu cảnh lầm than nhiều * Các bạn nghèo bạn ! Dẫu xa xôi cách trở ngàn khơi Lịng khơng vơi niềm thương nhớ Hẹn bạn nghèo lộc nở chuyến sau muïc luïc thoảng lời kinh nguyện Mối tình Giêsu Ngọc quý tin yêu Lời ca đêm Xin Chúa chiếm hữu 10 Xin có Mẹ 12 Xin cho thấy 14 Mẹ Maria từ mẫu tuyệt vời 16 Tỉnh giấc chiêm bao 18 Còn có Ngài 21 Thâm tình Giêsu 22 Tình cho 24 Những qùa 26 Chứng nhân đức tin 29 Chúa tìm 32 Cho nghe tiếng Chúa 34 Gieo giống 37 Hãy vươn cao 38 Kiếm tìm gương Chúa 40 Đẹp thay từ Thiên Chúa 42 Những tiếng gọi yêu thương 45 Bàn tay ôi bàn tay 48 Mừng năm Linh Mục Dấu chân Phanxicô Thánh Elizabeth Hungari Lời cầu cho cháu Yêu Mẹ không Giêsu Ngài đâu Giêsu thấy Ngài Niềm hãnh diện Cha trời Xin cho biết đếm thời gian Mẹ Trà Kiệu Lời bình an Xin có tâm hồn tự Đi tìm bước tiến thiêng liêng Lời cho đủ Chúa Giêsu mục tử nhân lành Sinh nhật Mẹ Maria Ân sủng Chúa Ôi Giêsu chí Tình yêu điên dại Giá trị khổ đau Nhớ bạn nghèo 51 52 54 57 58 61 62 64 66 68 70 72 74 76 78 79 80 82 84 86 89 thoảng lời Kinh Nguyện Quà Tặng, không bán Nếu đồng cảm với Uyển Nguyện, mời gia nhập vào Gia Đình Bác Ái Phaolô gia đình thiêng liêng bác phục vụ người đói khổ tật nguyền, anh chị em Dân Tộc Thiểu Số, linh mục Phaolô Trần Đức Hùng,SDB làm linh hướng Xin liên lạc: 714-530-7388 714-230-9443 Hoặc thư về: Gia Đình Bác Ái Phaolô P.O Box 2472 Garden Grove, CA 92842 Email: stpaulfamilyofcharity@yahoo.com Website: conduongtinhyeu.org Tự Trần Thị Uyển Nguyện Vườn Nguyện Cầu Tên mang nghóa chữ vườn Ngàn đời Chúa chọn đường Vườn con: nắng gắt, mưa Như nước mắt chảy đơn côi Ý Chúa phải tuyệt vời, Không Thượng Uyển để đời vui chơi Mà vườn Giệt chơi vơi, Đá xanh bệ làm nơi nguyện cầu Ba lần than thở âu sầu, Nghó Thập Giáo đội đầu mão gai Xin Thầy ghi khắc phai, Tim dấu ấn mão gai Thầy Giúp chấp nhận đọa đầy, Đau buồn khốn khổ đời không nao Cho hồn vươn cao, Dõi theo tình Chúa ôi tuyệt vời Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện thoảng lời Kinh Nguyện
- Xem thêm -

Xem thêm: tho-uyen-nguyen-tap-2,