0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (96 trang)

NHỮNG TIẾNG GỌI YÊU THƯƠNG

Một phần của tài liệu THO-UYEN-NGUYEN-TAP-2 (Trang 45 -48 )

YÊU THƯƠNG

* Đẹp thay tiếng gọi yêu thương, Bên bờ biển rộng ngát hương đất trời. Lớp người chất phác giữa đời,

Trở nên mơn đệ rạng ngời lưu danh. Theo Chúa lịng được cao thanh, Vác theo khổ giá vượt ranh giới trần. Gieo rắc làm chứng Tin Mừng,

Hy sinh mạng sống chính mình nêu gương. * Một lần gặp gỡ khác thường,

Đàn bà kín nước bên đường khơng lâu. Bên bờ Gia-Cĩp giếng sâu,

thoảng lời Kinh ngUyEän 2

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện

46

Người nữ bứt rứt bồn chồn, Cớ sao Ngài biết tâm hồn bất an. Nên cầu Thiên Chúa thương ban, Xin cho thứ nước đời nàng đổi thay. * Hành trình rao giảng mỗi ngày, Nơi đâu Ngài đến cơ may nhiều người. Gia-kêu khơng sợ chê cười,

Leo cây nhìn xuống xem Người là ai. Gia-kêu liền được mở khai,

Nhìn ra sự lỗi điều sai đã làm. Xin dâng gấp bốn những lần,

Làm cho thiệt hại nhân quần trước sau. * Một làn sĩng chớp đến mau,

Phaolơ ngã ngựa thật đau trên đường. Âm thanh từ cửa Thiên Vương,

Hãy ngừng chém giết đau thương bao người. Sau khi nghe tiếng Chúa Trời,

Phaolơ hăng hái đổi đời tức khắc. Khơng cịn e ngại bất trắc,

* Nơi kia giữa bữa tiệc mừng,

Mọi người say chén tưng bừng hỉ hoan. Cĩ người phụ nữ lăng lồn,

Lặng qùy bên Chúa đổ tràn dầu thơm. Yêu thương với cả tâm hồn,

Suối tĩc buơng xuống lau hơn chân Ngài. Cùng với nước mắt tuơn dài,

Ướt đơi chân Chúa, tình Ngài xĩt thương. Giữa những xét đốn chê cười,

Giêsu mở lối tội người được tha. Từ đĩ nàng đã vượt qua,

Lánh xa tội lỗi thiết tha tình Ngài. * Chúa ơi! bất hạnh biết bao,

Nếu khơng cĩ Chúa lao đao cõi đời. Thế gian đang sống xa rời,

Niềm tin chối bỏ nên đời bất an. Lịng ai chai đá khơ khan,

Xin mau tìm Chúa vấn an đơi lời. Với tình yêu mến siêu vời,

thoảng lời Kinh ngUyEän 2

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện

48

Một phần của tài liệu THO-UYEN-NGUYEN-TAP-2 (Trang 45 -48 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×