0

thực trạng và một số chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần địa sinh giai đoạn 2011 - 2016.

60 709 0
  • thực trạng và một số chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần địa sinh giai đoạn 2011 - 2016.

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/02/2014, 22:35

iĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCMKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPNgành: Quản Trị Kinh DoanhTHỰC TRẠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA SINHGVHD: ThS. Trịnh Đặng Khánh ToànSVTH: Trần Hưng TháiMSSV: 506401293Lớp : 06VQT2THÁNG 04/2011TP.HCM,11/ 2010GVHD: SVTH:MSSV: … TP.HCM, 2010LỜI CAM ĐOANEm xin cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của em. Những kết quả cácsố liệu trong khóa luận được thực hiện tại công ty cổ phần Địa Sinh, không sao chépbất kỳ nguồn nào khác. Em hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự camđoan này.TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2010Sinh viên (ký tên)iiĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCMKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPNgành: Quản Trị Kinh DoanhTHỰC TRẠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA SINHGVHD: ThS. Trịnh Đặng Khánh ToànSVTH: Trần Hưng TháiMSSV: 506401293Lớp : 06VQT2THÁNG 04/2011TP.HCM,11/ 2010GVHD: SVTH:MSSV: … TP.HCM, 2010LỜI CẢM ƠNXin cảm ơn chân thành của em đến quý thầy trường Đại Học Kỹ Thuật CôngNghệ TPHCM – Khoa Quản Trị Kinh Doanh. Các Thầy đã truyền đạt cho emnhững kiến thức hết sức quý báo trong thời gian qua. Đặc biệt em gửi lời cảm ơnđến thầy ThS. Trịnh Đặng Khánh Toàn, hướng dẫn góp ý, giúp em thể hoànthành đề tài. Xin chân thành cám ơn Thầy.Xin trân trọng cảm ơn Ban Giám Đốc, cùng toàn thể anh chị cán bộ công nhân viêntrong công ty Cổ phần Địa Sinh, đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em trong suốtquá trình thực hiện đề tài nàyĐề tài còn nhiều thiếu xót, mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các Thầy vàlãnh đạo công ty.Xin chân thành cảm ơn. Sinh Viên Trần Hưng TháiiiiCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc NHẬN XÉT THỰC TẬPHọ tên sinh viên : Trần Hưng TháiMSSV : 506401293Khoá : 06VQT21. Thời gian thực tập………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2. Bộ phận thực tập………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3. Tinh thần trách nhiệm với công việc ý thức chấp hành kỷ luật…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4. Kết quả thực tập theo đề tài………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5. Nhận xét chung…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Đơn vị thực tậpivNHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Ngày Tháng Năm 2011 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪNThS TRỊNH ĐẶNG KHÁNH TOÀNvMỤC LỤCLời mở đầu 11.Lý do ý nghĩa của đề tài 12.Mục tiêu nghiên cứu đề tài 23.Đối tượng phạm vi nghiên cứu 24.Kết cấu của đề tài 2CHƯƠNG I: SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC TRONG KINH DOANH1.1 Khái niệm bản về chiến luợc trong kinh doanh 31.1.1 Khái niệm về chất lượng 31.1.2 Vai trò của chiến lược trong kinh doanh 41.2 Nội dung của chiến lược trong kinh doanh 61.2.1 Các quan điểm nội dung chiến lược trong kinh doanh 61.2.1.1 Sự du nhập vào lĩnh vực kinh doanh của thuật ngữ chiến lược 61.2.1.2 Một số cách tiếp cận chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp 71.2.1.3 Các quan điểm về chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp 81.2.2 Nội dung chủ yếu của chiến lược trong kinh doanh 101.2.3 Qui trình xây dựng chiến lược kinh doanh : 111.2.3.1 Những yêu cầu căn cứ xây dựng chiến lược kinh doanh 111.2.3.2 Các quan điểm cần quán triệt khi xây dựng chiến lược kinh doanh 131.2.3.3 Các bước xây dựng chiến lược kinh doanh 141.2.3.4 Những yếu tố ảnh hưởng tới chiến lược 251.2.3.5 Các giải pháp công cụ chiến lược 27viCHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNGTY CỔ PHẦN ĐỊA SINH TRONG NHỮNG NĂM 2005- 2010 282.1 Giới thiệu về công ty 282.1.1 Quá trình hình thành phát triển 282.1.2 Lĩnh vực hoạt động của công ty 282.1.3 Những yếu tố ảnh hưởng tới quá trình xây dựng chiến lược tại công tytrong thời gian qua (2005- 2010) 312.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Địa Sinh 322.3 Những nguyên nhân không hiệu quả của quá trình hoạt động kinh doanh cùacông ty cổ phần Địa Sinh 36CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA SINH TRONG GIAI ĐOẠN 2011-2016 423.1 Mục tiêu phương hướng 423.2 Các giải pháp đề xuất 423.2.1Giải pháp xây dựng cấu tổ chức, tuyển dụng các vị trí nhân sự phùhợp với công việc kinh doanh của công ty 423.2.2 Giải pháp cắt giảm một số ngành nghề 433.2.3 Giải pháp hạn chế tình trạng nợ động 463.2.4 Giải pháp đẩy mạnh ngành nghề kinh doanh XNK 47Kết luận chung 50Tài liệu tham khảo 51viiDANH MỤC CÁC BẢNG BIỂUHình 1.1 đồ quá trình xây dựng chiến lược 14Hình 1.2 Môi trường tác động chiến lược doanh nghiệp 17Hình 2.1 đồ tổ chức của Công ty…………………………… 45Bảng 2.1 phân tích doanh thu – chi phí từ năm 2008 – 2010 48Bảng 2.2 Bảng kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 50Biểu đồ 2.1 Biểu đồ hiển thị kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 52Sơ đồ 3.1: đồ đường đi của chứng từ nhập khẩu 65viiiKÝ HIỆU VIẾT TẮTBĐSĐT Bất động sản đầu tưCNV Công nhân viênGĐ Giám ĐốcKD Kinh doanhHĐQT Hội đồng quản trịVLXD Vật liệu xây dựngXNK Xuất nhập khẩuXD Xây dựngixLời mở đầuLỜI MỞ ĐẦU1.Lý do ý nghĩa của đề tài:Khi nói đến kinh doanh thì cho dù dưới hình thức nào vấn đề được nêu ratrước tiên cũng là hiệu quả. Hiệu quả kinh doanh là mục tiêu phấn đấu của một côngty, là thước đo về mọi mặt của nền kinh tế quốc dân cũng như từng đơn vị kinhdoanh. Lợi nhuận kinh doanh trong nền kinh tế thị trường là mục tiêu lớn nhất củamọi doanh nghiệp. Để đạt được điều đó mà vẫn đảm bảo chất lượng tốt, giá thànhhợp lý, doanh nghiệp vẫn vững vàng trong cạnh tranh thì các doanh nghiệp phảikhông ngừng nâng hiệu quả hoạt động kinh doanh, trong đó chiến lược kinh doanhlà vấn đề quan trọng ý nghĩa quyết định đến kết quả hiệu quả kinh doanh củadoanh nghiệp.Công ty Cổ Phần Địa Sinhmột doanh nghiệp hoạt động với các ngànhnghề đa dạng. Nhưng hiện nay, với sự biến động của nến kinh tế toàn cầu, công tycũng gặp không ít khó khăn sự cạnh tranh gay gắt.Công ty cũng đang cố gắngtìm tòi sáng tạo cho mình một chiến lược phát triển kinh doanh tương đối bền vữngtrên sở vận dụng lý luận khoa học quản trị chiến lược vào điều kiện thực tiễn củacông ty nhằm tạo ra cho mình một chiến lược kinh doanh trong định hướng 5-10năm tới hoặc dài hơn nữa.Tuy nhiên môi trường kinh doanh luôn thay đổi việc hoạch định chiếnlược kinh doanh cũng phải điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh mới cũng cóthể nói không thể đề ra một chiến lược được xem là hoàn hảo nhấtDựa trên lý thuyết đã được trang bị căn cứ tình hình thực tế công ty,em đã chủ động chọn đề tài “ Thực trạng một số giải pháp nhằm hoànGVHD: ThS. Trịnh Đặng Khánh Toàn 10 SVTH: Trần Hưng Thái[...]... nhiều thiếu sót mong rằng sẽ hoàn thiện hơn nửa 4.Kết cấu của đề tài Đề tài của em kết cấu ba chương: - Chương I: Cở sở lý luận về chiến lược phát triển kinh doanh - Chương II: Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty Cổ Phần Địa Sinh trong những năm 200 5-2 010 - Chương III: Một số chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty Cổ Phần Địa Sinh giai đoạn 201 1- 201 CHƯƠNG I:... khăn thuận lợi gì? Nguyên nhân do đâu? Trên sở đó em đưa ra một số giải pháp nhằm góp phần giúp công ty một số ý kiến tham khảo đưa ra chiến lược phát triển nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh 3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ở đề tài này em lấy thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty Cổ Phần Địa Sinh là chính Nhưng do thời gian hạn nên sự tìm hiểu về bộ tiêu chuẩn này vào thực. .. khả thi của các giải pháp công cụ, đảm bảo hiệu lực hiệu quả của chiến lược Các phương án của chiến lược còn được xây dựng trên sở phân tích, ứng dụng các mô hình chiến lược lý thuyết, kinh nghiệm, ý kiến của các chuyên gia, các nhà quản lí Chiến lược kinh doanhchiến lược cấp công ty nên thể ứng dụng các mô hình chiến lược tổng quát cấp công ty như: chiến lược ổn định, chiến lược tăng... nhờ được chiến lược kinh doanh tối ưu ngược lại cũng những nhà tỷ phú, do sai lầm trong đường lối kinh doanh của mình đã trao ngơi kinh doanh của mình cho địch thủ trong một thời gian ngắn Sự đóng cửa những công ty làm ăn thua lỗ sự phát triển của những doanh nghiệp hiệu quả trong sản xuất kinh doanh cao, thực sự phụ thuộc một phần đáng kể vào chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp... trong một thời hạn nhất định Chiến lược kinh doanh mang các đặc điểm : - Chiến lược kinh doanh là các chiến lược tổng thể của doanh nghiệp xác định các mục tiêu phương hướng kinh doanh trong thời kỳ tương đối dài (5:10 năm ) được quán triệt một cách đầy đủ trong tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển bền vững - Chiến lược kinh doanh. .. kinh doanh công ty Cổ phần Địa Sinh a Khẳng định đường lối của doanh nghiệp Một trong các căn cứ để xây dựng chiến lược là đường lối của doanh nghiệp vì thế trong khi xây dựng chiến lược cần phải khẳng định lại sứ mệnh, mục tiêu tối cao của doanh nghiệp Sứ mệnh của doanh nghiệp là một khái niệm dùng để chỉ mục đích của doanh nghiệp Nó là lí do, là ý nghĩa sự tồn tại của doanh nghiệp + Sứ mệnh của doanh. .. án chiến lược Thực chất của bước này là đề ra hệ thống các giải pháp công cụ để thực hiện mục tiêu của chiến lược * Căn cứ để xây dựng phương án chiến lược: - Mục tiêu của chiến lược: bởi vì các giải pháp công cụ chiến lược được xác định là để thực hiện mục tiêu - Nguồn lực của doanh nghiệp: các phương án chiến lược phải được dựa trên sở nguồn lực của doanh nghiệp để đảm bảo tính hợp lí và. .. phương thức tốt nhất để thực hiện những mục tiêu nhiệm vụ đó Xây dựng chiến lượcgiai đoạn quan trọng nhất của quá trình quản lý chiến lược Vì kết quả của giai đoạn này là một bản chiến lược với các mục tiêu phương thức thực hiện mục tiêu Các kết quả của giai đoạn này ảnh hưởng trực tiếp tới sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp Giai đoạn này tiêu tốn thời gian nguồn lực nhiều nhất... sở tăng sự liên kết của các nhân viên với các quản trị viên trong việc thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp  Chiến lược kinh doanh giúp cho các doanh nghiệp sử dụng nguồn lực một cách hợp lý nhất 1.2 Nội dung của chiến lược trong kinh doanh 1.2.1 Các quan điểm nội dung chiến lược trong kinh doanh 1.2.1.1 Sự du nhập vào lĩnh vực kinh doanh của thuật ngữ chiến lược Thuật ngữ chiến lược nguồn gốc từ... nguồn tài nguyên động viên phối hợp nguồn nhân lực nhằm từng bước đi đến mục tiêu của chiến lược Cho đến nay các công ty thường đầu tư quá nhiều vào giai đoạn hoạch định chiến lược mà không chú trọng giai đoạn thực hiện chiến lược Họ cho rằng chỉ cần đề ra được chiến lược tốt, còn việc thực hiện chiến lược đó sẽ diễn ra một cách nghiễm nhiên Vì thế nhiều công ty đã đề ra được chiến lược tưởng chừng
- Xem thêm -

Xem thêm: thực trạng và một số chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần địa sinh giai đoạn 2011 - 2016., thực trạng và một số chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần địa sinh giai đoạn 2011 - 2016., , CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA SINH TRONG GIAI ĐOẠN 2011-2016 42