0

(LUẬN văn THẠC sĩ) một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần cao su kỹ thuật đồng phú

136 5 0
  • (LUẬN văn THẠC sĩ) một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần cao su kỹ thuật đồng phú

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/04/2022, 21:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - HỒ THỊ HƯƠNG TRÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU KỸ THUẬT ĐỒNG PHÚ LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã số ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 09 năm 2017 download by : skknchat@gmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - HỒ THỊ HƯƠNG TRÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU KỸ THUẬT ĐỒNG PHÚ LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS DƯƠNG CAO THÁI NGUYÊN TP HỒ CHÍ MINH, tháng 09 năm 2017 download by : skknchat@gmail.com CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: PGS TS DƯƠNG CAO THÁI NGUYÊN (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 22 tháng năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên Chức danh Hội đồng TS Trương Quang Dũng Chủ tịch TS Nguyễn Quyết Thắng Phản biện TS Lê Tấn Phước Phản biện TS Nguyễn Tấn Quang Ủy viên TS Hoàng Trung Kiên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV download by : skknchat@gmail.com TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng… năm 20 … NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: HỒ THỊ HƯƠNG TRÀ Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 17/08/1984 Nơi sinh: Quảng Ngãi Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh MSHV: 1541820246 I- Tên đề tài: Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Cao su Kỹ thuật Đồng Phú II- Nhiệm vụ nội dung: Thứ nhất, luận văn nêu lên vấn đề cạnh tranh lực cạnh tranh Thứ hai, luận văn giới thiệu tổng quan phân tích thực trạng Cơng ty Cp Cao su Kỹ thuật Đồng Phú Thứ ba, luận văn đưa giải pháp để nâng cao lực cạnh tranh cho Công ty Cp Cao su Kỹ thuật Đồng Phú III- Ngày giao nhiệm vụ: 24/01/2017 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 31/08/2017 V- Cán hướng dẫn: PGS.TS Dương Cao Thái Nguyên CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) download by : skknchat@gmail.com i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) Hồ Thị Hương Trà download by : skknchat@gmail.com ii LỜI CÁM ƠN Để hoàn thành Luận văn hồn thành q trình học tập nghiên cứu, nhận quan tâm giúp đỡ tận tình q Thầy, nhiều tổ chức cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ trình học tập nghiên cứu đề tài Trước hết, cho phép xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Cơng nghệ TP Hồ Chí Minh, Viện Đào tạo Sau Đại học, Giảng viên tham gia giảng dạy giúp đỡ, tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu thực hoàn thành luận văn tốt nghiệp Đặc biệt tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Dương Cao Thái Nguyên người giành thời gian tâm huyết hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi suốt trình nghiên cứu thực đề tài Xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Cao su Kỹ thuật Đồng Phú tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình cơng tác để tập trung hồn thành đề tài luận văn tốt nghiệp Xin tri ân Ban Giám đốc, Trưởng phịng ban chun mơn, Cán cơng nhân viên Công ty Cổ phần Cao su Kỹ thuật Đồng Phú nhiệt tình giúp đỡ, chia sẻ thơng tin q trình nghiên cứu đề tài giúp cho tơi có sở để nghiên cứu Xin cám ơn Anh/chị học viên lớp Quản trị kinh doanh 15SQT21, đồng nghiệp, bạn bè gia đình giúp đỡ động viên tơi q trình học tập nghiên cứu đề tài Xin trân trọng cám ơn! Học viên thực Luận văn HỒ THỊ HƯƠNG TRÀ download by : skknchat@gmail.com iii TÓM TẮT Thị trường xây dựng ngày bị thu hẹp DN kinh doanh lĩnh vực sản xuất nệm gối từ cao su thiên nhiên nhiều, cạnh tranh DN tham gia sản xuất kinh doanh ngành ngày trở lên gay gắt khốc liệt Trước tình hình đó, DN khác vấn đề “Nâng cao lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Cao su Kỹ thuật Đồng Phú” yêu cầu cấp thiết, có ý nghĩa chiến lược cơng ty Do đó, việc nghiên cứu đề tài cần thiết Tác giả tập trung nghiên cứu, tham khảo tài liệu liên quan đến đề tài để từ chọn lọc hệ thống hóa kiến thức làm sở lý luận cho đề tài, sở phân tích yếu tố chủ yếu mơi trường nội bên tiêu đánh giá lực cạnh tranh DN, sau xây dựng ma trận hình ảnh cạnh tranh để rút hạn chế, mặt đạt được, nguyên nhân nào, từ đề biện pháp để nâng cao lực cạnh tranh DN với đối thủ khác Trên sở phân tích yếu tố ma trận hình ảnh cạnh tranh, vào mục tiêu, phương hướng phát triển kinh doanh nguồn lực công ty, giải pháp tác giả chọn lựa để nâng cao lực cạnh tranh công ty là: nâng cao chất lượng sản phẩm hạ tối đa giá thành sản phẩm, tăng cường công tác thu hồi vốn kết hợp với việc lựa chọn nguồn vốn huy động vốn cho phù hợp, thực tổ chức, xếp lại tăng cường giáo dục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tài chính, trình độ trang thiết bị công nghệ, lực nghiên cứu phát triển, lực Marketing lực quản trị yếu tố tác động đến lực cạnh tranh doanh nghiệp…Tiếp theo giải pháp số kiến nghị tác giả sách Nhà nước, ngành cần thực để nâng cao lực cạnh tranh công ty năm tới download by : skknchat@gmail.com iv ABSTRACT The construction market is increasingly narrowed by businesses doing business in the production of pillows from natural rubber a lot, so the competition between enterprises while participating in manufacturing and business industry this day The more harsh and fierce Facing with that situation, like other companies, the issue of "Raising the competitiveness of Dong Phu Technical Rubber Joint Stock Company" is now an urgent and strategic requirement for the company Therefore, research on this topic is very necessary The author focuses on the research and reference materials related to the topic so as to select and systematize knowledge as the basis for the topic, based on the analysis of the major elements of the internal environment Inner sets and indicators assess the competitiveness of enterprises, then build a competitive image matrix to draw the limitations, the aspects achieved, the cause of how it, from which Measures to improve the competitiveness of enterprises with other competitors Based on the analysis of the elements in the competitive image matrix, based on the company's goals and business development orientations and resources, the solutions chosen by the authors to enhance their competitiveness Improve product quality and lower the cost of construction and installation of works, enhance the recovery of capital combined with the selection of capital and mobilize capital accordingly, Reorganize and strengthen education and training, improve the quality of human resources, finance, qualifications of equipment and technology, research and development capacity, marketing capacity and management capacity Factors affecting the competitiveness of enterprises Following the solutions are some recommendations of authors for the State's policies, industry should take to improve the competitiveness of the company in the coming years download by : skknchat@gmail.com v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH xi PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm cạnh tranh lực cạnh tranh 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 1.1.2 Khái niệm lợi cạnh tranh 1.1.3 Khái niệm lực cạnh tranh 1.2.Các yếu tố cấu thành lực cạnh tranh doanh nghiệp 1.2.1 Nguồn nhân lực 12 1.2.2 Năng lực tài 13 1.2.3 Trình độ trang thiết bị công nghệ 14 1.2.4 Năng lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ 14 1.2.5 Thương hiệu uy tín doanh nghiệp 15 1.2.6 Năng lực nghiên cứu phát triển 16 1.2.7 Hệ thống thông tin sở liệu 16 download by : skknchat@gmail.com vi 1.2.8 Năng lực quản trị doanh nghiệp 17 2.1 Giới thiệu Công ty CP Cao Su Kỹ Thuật Đồng Phú 24 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 24 2.1.2 Sản phẩm dịch vụ 26 2.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý 27 2.1.4 Chức năng, nhiệm vụ, sách chất lượng, tầm nhìn sứ mạng Cơng ty CP Cao su Kỹ Thuật Đồng Phú 28 2.1.5 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty: 29 BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TỪ NĂM 2013 2016 29 2.2 Đánh giá thực trạng lực cạnh tranh Công ty CP Cao su Kỹ Thuật Đồng Phú 35 2.2.1 Nguồn nhân lực 35 2.2.2 Năng lực tài 38 2.2.3 Trình độ trang thiết bị cơng nghệ 43 2.2.4 Sự đa dạng sản phẩm dịch vụ 44 2.2.5 Chất lượng sản phẩm 46 2.2.6 Giá sản phẩm 48 2.2.7 Thương hiệu uy tín doanh nghiệp 49 2.2.8 Năng lực nghiên cứu phát triển 50 2.2.8 Hệ thống thông tin sở liệu 52 2.2.10 Năng lực quản trị doanh nghiệp 54 2.2 Đánh giá lực cạnh tranh DORUFOAM qua ma trận hình ảnh cạnh tranh 58 2.4 Đánh giá chung 62 2.4.1 Những ưu điểm cần phát huy 62 2.4.1.1 Trình độ trang thiết bị cơng nghệ 62 2.4.1.2 Hệ thống thông tin sở liệu 62 2.4.1.3.Năng lực nghiên cứu phát triển 62 2.4.2 Những hạn chế cần khắc phục cải thiện 63 download by : skknchat@gmail.com PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CHUYÊN GIA Kính thưa quý ông/bà, học viên cao học Trường Đại học Công Nghệ TP.HCM Hiện thực đề tài Luận văn Thạc sĩ kinh tế: “Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Công ty Cp Cao su Kỹ thuật Đồng Phú” Kính mong q ơng/bà trả lời giúp số câu hỏi nghiên cứu sau Ý kiến khách quan ông/bà góp phần định thành cơng nghiên cứu Tôi xin đảm bảo thông tin nhận từ ông/bà dùng cho nghiên cứu giữ bí mật Câu 1: Ơng/bà vui lịng cho biết số thông tin sau: Họ tên: Nơi công tác: Chức vụ: Câu 2: Xin ơng/bà cho biết ý kiến tầm quan trọng yếu tố cấu thành lực cạnh tranh sau đến lực cạnh tranh lĩnh vực sản xuất kinh doanh hàng tiêu dùng nệm gối cao su thiên nhiên Việt Nam, theo quy ước: 1) Hồn tồn khơng quan trọng; 2) Ít quan trọng; 3) Quan trọng mức trung bình; 4) Khá quan trọng; 5) Rất quan trọng Số TT Yếu tố cấu thành Lựa chọn Nguồn nhân lực Năng lực tài Trình độ trang thiết bị công nghệ Năng lực nghiên cứu phát triển 5 Hệ thống thông tin sở liệu Năng lực quản trị doanh nghiệp Câu 3: Xin ơng/bà cho biết đánh giá lực cạnh tranh theo tiêu chí cụ thể doanh nghiệp việc sản xuất kinh doanh download by : skknchat@gmail.com hàng tiêu dùng nệm gối cao su thiên nhiên theo quy ước: 1: yếu 2: yếu 3: trung bình 4: mạnh 5: mạnh Ghi chú: Trên dịng số cột có điểm số giống tiêu chí công ty Quý ông/bà cho ý kiến có mức độ (rất yếu/ yếu/ trung bình/ mạnh/ mạnh) Tiêu chí cụ thể TT Điểm số đánh giá DORU KYM VẠN FOAM 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 DAN Nguồn nhân lực Nguồn nhân lực công ty đáp ứng yêu cầu công việc Lao động cơng ty đào tạo có chun mơn phù hợp Lao động cơng ty có khả sáng tạo Động lực làm việc lao động Chính sách đánh giá đãi ngộ lao động Năng lực tài Cơng ty huy động vốn dễ dàng Cơng ty có lợi nhuận kỳ vọng Cơng ty có tính khoản tốt Cơng ty có tình hình tài lành Quy mạnhmơ vốn Cơng ty Trình độ trang thiết bị công nghệ Hệ thống trang thiết bị cơng nghệ đại Quy trình vận hành bảo dưỡng máy móc, thiết bị hợp lý Cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu công Ứng việc dụng khoa học công nghệ kịp thời Khả tốc độ đổi download by : skknchat@gmail.com THÀNH Năng lực nghiên cứu phát triển 4.1 4.2 4.3 4.4 Phương tiện thiết bị dành cho nghiên cứu phát triển tốt Nguồn nhân lực cho nghiên cứu phát triển đáp ứng yêu cầu Số lượng sản phẩm cải tiến sản phẩm nhiều Mức độ đầu tư cho nghiên cứu phát triển sản phẩm Hệ thống thông tin sở liệu 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Ứng dụng công nghệ thông tin vào hệ thống quản lý tốt Bộ phận IT chun trách có trình độ Cơ cao sở liệu công ty đầy đủ Cơ sở liệu hệ thống giao cập nhật liên tục Năng lực quản trị doanh nghiệp Lãnh đạo cơng ty có lực tốt Cơng ty có mơ hình tổ chức phù hợp Cơng ty bố trí lao động hợp lý Cơng ty có chiến lược kinh doanh tốt Cơng ty định xác Cơng ty có sách nhân tốt Cơng ty có hệ thống kiểm sốt hữu hiệu Xin cảm ơn giúp đỡ quý ông/bà! download by : skknchat@gmail.com PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN KHÁCH HÀNG Kính thưa q ơng/bà, tơi học viên cao học Trường Đại học Công Nghệ TP.HCM Hiện thực đề tài Luận văn Thạc sĩ kinh tế: “Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Công Ty Cp Cao su Kỹ thuật Đồng Phú” Kính mong q ơng/bà trả lời giúp số câu hỏi nghiên cứu sau Ý kiến khách quan ơng/bà góp phần định thành công nghiên cứu Tôi xin đảm bảo thông tin nhận từ ông/bà dùng cho nghiên cứu giữ bí mật Câu 1: Ơng/bà vui lịng cho biết số thơng tin sau: Họ tên: Nơi công tác: Chức vụ: Câu 2: Xin ông/bà cho biết đánh giá lực cạnh tranh theo tiêu chí cụ thể doanh nghiệp việc sản xuất kinh doanh hàng tiêu dùng nệm gối cao su thiên nhiên theo quy ước: 1: yếu 2: yếu 3: trung bình 4: mạnh 5: mạnh Ghi chú: Trên dịng số cột có điểm số giống tiêu chí cơng ty Q ơng/bà cho ý kiến có mức độ (rất yếu/ yếu/ trung bình/ mạnh/ mạnh) download by : skknchat@gmail.com Điểm số đánh giá Tiêu chí cụ thể TT DORUFOAM KYMDAN Năng lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ 1.1 1.2 Sản phẩm dịch vụ công ty đa dạng chủng loại, mẫu mã Sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng Tiếp nhận, xử lý cung cấp sản 1.3 phẩm, dịch vụ thời gian ngắn Năng lực cạnh tranh chất lượng sản phẩm Công ty áp dụng hệ thống 2.1 quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế 2.2 2.3 dụng Sản phẩm dịch vụ đảm bảo chất lượng cam kết Giá sản phẩm 3.1 3.2 3.3 Sản phẩm an toàn cho người sử Giá cạnh tranh Chính sách giá cho Đại lý hấp dẫn có hiệu Chính sách quảng cáo, khuyến sản phẩm tốt Thương hiệu uy tín download by : skknchat@gmail.com VẠN THÀNH doanh nghiệp 4.1 4.2 4.3 Thương hiệu Công ty nhiều người biết đến Nhận biết logo công ty dễ dàng Thương hiệu Công ty đáng tin cậy Xin cảm ơn giúp đỡ quý ông/bà! download by : skknchat@gmail.com PHỤ LỤC TỐNG HỢP KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN CHUYÊN GIA VỀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÁC YẾU TÓ CẤU THÀNH NĂNG LỰC CẠNH TRANH DORUFOAM Số thứ YẾU TỐ CẤU THÀNH tự Nguồn nhân lực Năng lực tài KYMDAN VẠN THÀNH Tầm Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm quan phân phân phân trọng loại lực loại lực loại lực trung cạnh trung cạnh trung cạnh bình tranh bình tranh bình tranh 0.11 3.87 0.43 4.02 0.44 3.65 0.40 0.09 4.01 0.34 4.25 0.36 3.14 0.27 0.10 4.38 0.44 4.34 0.43 3.49 0.35 0.09 4.02 0.35 4.23 0.36 4.15 0.36 0.10 4.42 0.44 4.46 0.44 3.79 0.37 0.12 3.52 0.41 3.69 0.43 3.99 0.46 0.10 4.07 0.42 4.47 0.46 4.12 0.43 0.10 3.88 0.38 3.48 0.34 2.92 0.28 Trình độ trang thiết bị công nghệ Sự đa dạng sản phẩm dịch vụ Chất lượng sản phẩm Giá sản phẩm Thương hiệu uy tín Doanh nghiệp Năng lực nghiên download by : skknchat@gmail.com cứu phát triển Hệ thống thông tin sở 0.09 4.13 0.36 3.41 0.29 2.94 0.25 0.12 3.26 0.38 4.29 0.50 3.84 0.45 liệu 10 Năng lực quản trị doanh nghiệp TỔNG ĐIỂM 1.00 3.93 4.07 download by : skknchat@gmail.com 3.63 PHỤ LỤC TỔNG HỢP KẾT QUẢ MA TRẬN HÌNH ẢNH CẠNH TRANH LỰA CHỌN ĐIỂM SỐ Số YẾU TỐ CẤU THÀNH TT 10 Cộng Nguồn nhân lực Năng lực tài Trình độ trang thiết bị công Năng nghệ lực cạnh tranh sản Chất sảnvụphẩm, chương phẩmlượng dịch trình khuyến mãi, bảo hành Sự đa dạng sản phẩm dịch vụ Thương hiệu uy tín Năng nghiên cứu phát doanhlực nghiệp Hệ triểnthống thông tin sở Năng liệulực quản trị doanh nghiệp TỐNG CỘNG điểm Tầm quan trọng 0 0 8 51 32 81 31 31 21 16 19 16 0.11 0.09 0.10 0.09 03 17 19 11 1884 0.10 3 15 29 220 0.12 0 0 13 81 52 14 02 31 11 3 19 18 16 22 1.9053 0.10 0.10 0.09 0.12 download by : skknchat@gmail.com PHỤ LỤC DANH SÁCH CHUYÊN GIA ĐÃ KHẢO SÁT Số TT Họ tên Vũ Văn Nhất Trình độ chuyên mơn Đại học Nguyễn Vĩnh Hịa Đại Học Mai Quốc Huy Đại Học Chức vụ Trưởng chi nhánh Miền Bắc Trưởng chi nhánh Miền Trung Trưởng chi nhánh Đơn vị Phòng Kinh doanh Phòng Kinh doanh Phòng Kinh doanh HCM Phạm Văn Nghỉ Đại Học Trưởng chi nhánh Phòng Kinh doanh Miền Tây Nguyễn Xuân Thủy Đại Học Ngô Thế Đức Đại Học Nguyễn Hữu Giang Đại Học Cao Ngọc Trúc Trung cấp Trưởng chi nhánh Miền Đông Tây Nguyên chi Saleman nhánh miền Tây Saleman chi nhánh miền Tây Saleman chi Phòng Kinh doanh Phòng Kinh doanh Phòng Kinh doanh Phòng Kinh doanh nhánh miền Tây Trần Thị Xuân Ngân Trung cấp Saleman chi Phòng Kinh doanh nhánh TP HCM 10 Nguyễn Minh Luận Đại Học Saleman chi Phòng Kinh doanh nhánh TP HCM Saleman chi 11 Phạm Văn Nhận Đại Học nhánh Miền Đơng Phịng Kinh doanh Tây Ngun download by : skknchat@gmail.com Saleman chi 12 Nguyễn Thanh Hương Đại Học nhánh Miền Đơng Phịng Kinh doanh Tây Ngun Saleman chi 13 Nguyễn Đình Hịa Đại Học nhánh Miền Đơng Phịng Kinh doanh Tây Ngun Saleman chi 14 Lê Hồng Minh Đại Học nhánh Miền Đơng Phịng Kinh doanh Tây Nguyên Saleman chi 15 Huỳnh Thị Ngọc Thảo Cao đẳng nhánh Miền Đơng Phịng Kinh doanh Tây Ngun Saleman chi 16 Phan Ngọc Lý Đại Học nhánh Miền Đơng Phịng Kinh doanh Tây Nguyên Saleman chi 17 Trần Thị Nina Cao đẳng nhánh Miền Đơng Phịng Kinh doanh Tây Ngun Saleman chi 18 Lê Thị Mỹ Tín Trung cấp nhánh Miền Phòng Kinh doanh Trung Saleman chi 19 Nguyễn Hương Cúc Trung cấp 20 Nguyễn Văn Việt Cao đẳng nhánh Miền Bắc Phòng Kinh doanh Saleman chi nhánh Miền Bắc Phòng Kinh doanh download by : skknchat@gmail.com Saleman chi 21 Nguyễn Hoàng Phương Đại Học 22 Nguyễn Anh Phương Trung cấp Bộ Phận Logictis Phịng CN&QLCL 23 Nguyễn Đình Thăng Trung cấp Bộ Phận Logictis Phòng CN&QLCL 24 Lê Văn Vàng Trung cấp Bộ Phận Logictis Phòng CN&QLCL 25 Thiều Thanh Minh Đại Học Bộ Phận Kế Tốn Phịng Kế tốn 26 Trần Đình Cương Đại học Phịng Kế Hoạch Phòng Kế Hoạch 27 Nguyễn Văn Thủy Đại học Bộ phận XLNT 28 Trần Nga Mi Đại học 29 Ngô Thanh Tân Cao Đẳng nhánh Miền Bắc Bộ phận công nghệ Tổ phó Phịng Kinh doanh Phịng CN& QLCL Phịng CN& QLCL Tổ Bảo Vệ download by : skknchat@gmail.com 30 Bùi Đinh Thái Hùng Đại học 31 Phan Toản Sơ cấp 32 Phan Văn Thuyết Sơ cấp 33 Nguyễn Văn Tuấn Trung cấp 34 Lưu Quốc Tú Trung cấp Phòng Kế Hoạch Phòng Kế Hoạch Bộ Phận Sản Xuất Bộ Phận Sản Xuất Bộ Phận Sản Xuất Bộ Phận Sản Xuất Phòng CN& QLCL Phòng CN& QLCL Phòng CN& QLCL Phòng CN& QLCL 35 Cao Trường Vũ Trung cấp Phòng Kỹ Thuật Phòng Kỹ Thuật 36 Nguyễn Xuân Tự Đại học Phòng Kỹ Thuật Phòng Kỹ Thuật 37 Nguyễn Văn Phượng Đại học Phịng Kế Tốn Phịng Kế Tốn 38 Nguyễn Thị Hiền Hòa Đại học Bộ Phận KCS Phòng CN& QLCL download by : skknchat@gmail.com 39 Lê Thị Hồng Cẩm Trung cấp 40 Nguyễn Văn Nhân Trung cấp 41 Đỗ Quốc Tùng Cao đẳng 42 Nguyễn Thanh Bình Trung cấp 43 Hoàng Trung Quang Cao đẳng 44 Nguyễn Văn Hường Cao đẳng 45 Mai Ngọc Sương Trung cấp 46 Bùi Thanh Bình Trung cấp 47 Nguyễn Thành Cơng Cao đẳng Bộ Phận KCS Phòng CN& QLCL Phòng Tổ Chức Phịng Tổ Chức Hành Hành Chính Chính Phịng Tổ Chức Phịng Tổ Chức Hành Hành Chính Chính Phịng Tổ Chức Phịng Tổ Chức Hành Hành Chính Chính Tổ Bảo Vệ Tổ Bảo Vệ Bộ Phận Sản Xuất Bộ Phận Sản Xuất Bộ Phận Sản Xuất Bộ Phận KCS Phòng CN& QLCL Phòng CN& QLCL Phòng CN& QLCL Phòng CN& QLCL download by : skknchat@gmail.com 48 49 50 Trương Thị Vân Anh Nguyễn Thị Mây Nguyễn Thị Hồng Phượng Sơ cấp Tổ may Phòng CN& QLCL Sơ cấp Tổ may Phòng CN& QLCL Sơ cấp Tổ may Phòng CN& QLCL download by : skknchat@gmail.com ... cạnh tranh doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh Công ty Cổ Phần Cao Su Kỹ Thuật Đồng Phú Chương 3: Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Công ty Cổ Phần Cao Su Kỹ Thuật Đồng Phú. .. + Phân tích thực trạng lực cạnh tranh Công ty Cổ Phần Cao Su Kỹ Thuật Đồng Phú + Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Công ty Cổ Phần Cao Su Kỹ Thuật Đồng Phú Đối tượng phạm vi nghiên... nâng cao lực cạnh tranh công ty 68 3.3 Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Công Ty Cp Cao su Kỹ thuật Đồng Phú 69 3.3.1 Giải pháp Nguồn nhân lực 69 3.3.2 Giải pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN văn THẠC sĩ) một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần cao su kỹ thuật đồng phú ,