0

Pháp luật điều chỉnh về chi phí trong việc xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

57 10 0
  • Pháp luật điều chỉnh về chi phí trong việc xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:22

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HCM KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI HOÀNG TUẤN ANH PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH VỀ CHI PHÍ TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ TNDN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT Chuyên ngành Luật Thương mại TP HCM – 2009 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HCM KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH VỀ CHI PHÍ TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ TNDN SINH VIÊN THỰC HIỆN: HỒNG TUẤN ANH Khóa: 30 MSSV: 3020009 GVHD: Ths NGUYỄN THỊ THU HIỀN TP Hồ Chí Minh – 2009 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan khóa luận: “Pháp luật điều chỉnh chi phí việc xác định thu nhập chịu thuế TNDN” cơng trình nghiên cứu khoa học tơi thực Mọi trích dẫn số liệu nêu khóa luận trung thực, xác Tơi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan Người thực HOÀNG TUẤN ANH MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU Trang CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp .4 1.1.1 Khái niệm thuế thu nhập doanh nghiệp 1.1.2 Đối tượng chịu thuế đối tượng nộp thuế .5 1.1.2.1 Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 1.1.2.2 Đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp .8 1.1.2.3 Thu nhập miễn thuế 1.1.3 Căn tính thuế 10 1.1.3.1 Thu nhập tính thuế 11 1.1.3.2 Thuế suất 15 1.2 Chi phí việc xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp 16 1.2.1 Khái niệm chi phí kinh doanh 16 1.2.2 Ý nghĩa việc xác định xác khoản chi phí trừ tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp 17 1.2.2.1 Đối với nhà nước 17 1.2.2.2 Đối với doanh nghiệp 18 1.2.3 Sự cần thiết phải điều chỉnh pháp luật khoản chi phí trừ xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp 19 1.2.3.1 Đối với nhà nước 19 1.2.3.2 Đối với doanh nghiệp 19 1.2.4 Những yêu cầu đặt việc ban hành xây dựng pháp luật xác định chi phí trừ tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp 20 1.2.5 Điều kiện để khoản chi trừ xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định pháp luật 23 1.2.5.1 Phải khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 24 1.2.5.2 Phải có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định pháp luật 25 1.2.5.3 Không rơi vào khoản chi không trừ xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp quy định khoản Điều Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 27 Kết luận 32 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT ĐỂ XÁC ĐỊNH CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN 2.1 Việc áp dụng trực tiếp Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn 34 2.1.1 Sự cần thiết phải áp dụng trực tiếp Luật thuế thu nhập doanh nghiệp vào thực tiễn 34 2.1.2 Nhiều quy định Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 chung chung, thiếu tính cụ thể 35 2.1.3 Giải pháp hoàn thiện 37 2.2 Việc xác định chi phí trừ tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định pháp luật nhiều bất cập 37 2.2.1 Các khoản chi phí theo quy định pháp luật thuế TNDN dàn trải, thiếu rõ ràng 37 2.2.2 Giải pháp hoàn thiện 40 2.3 Quy định khống chế chi phí quảng cáo, khuyến mại chưa phù hợp với thực tiễn 41 2.3.1 Thực trạng áp dụng quy định khống chế chi phí quảng cáo, khuyến mại 41 2.3.1.1 Ưu điểm 41 2.3.1.2 Hạn chế 44 2.3.2 Giải pháp hoàn thiện 48 Kết luận 52 KẾT LUẬN 53 LỜI NĨI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Trong khoảng mười năm trở lại đây, kinh tế nước ta có bước chuyển mạnh mẽ, ngày hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới Kéo theo phát triển không ngừng doanh nghiệp số lượng lẫn quy mơ, đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách nhà nước Theo báo cáo “Tổng kết công tác thuế năm 2008, nhiệm vụ giải pháp thực công tác thuế năm 2008” Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh ngày 09 tháng năm 2009, số thu từ khu vực kinh tế chiếm tỉ trọng 79,5% dự toán thu, 109,96% dự toán pháp lệnh, tăng 40,86% so với năm trước Với tư cách sắc thuế đánh vào thu nhập tổ chức tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, thuế TNDN có ảnh hưởng to lớn đến phát triển chung kinh tế nguồn thu ngân sách nhà nước Vào năm 2008, bối cảnh kinh tế nước giới có nhiều biến động phức tạp, Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp 2008 Quốc hội thức thơng qua ngày 03 tháng năm 2008 đáp ứng mong mỏi hầu hết doanh nghiệp Với quy định thông thống, khuyến khích hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 đánh giá công cụ hiệu giúp kinh tế nước ta năm 2009 có điều kiện nhanh chóng phục hồi, vượt qua bão tài tồn cầu, rút ngắn khoảng cach kinh tế với quốc gia khu vực, xây dựng củng cố vị Việt Nam trường quốc tế Một nội dung quan trọng Luật thuế TNDN 2008 nhận quan tâm ý dư luận, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích doanh nghiệp nguồn thu ngân sách nhà nước pháp luật chi phí xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp So với Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2003, pháp luật chi phí xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp quy định Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 mang tính rõ ràng, minh bạch hẳn Đặc biệt, lần đầu tiên, pháp luật chi phí đưa điều kiện cụ thể để khoản chi phí trừ xác định thu nhập chịu thuế, giúp doanh nghiệp chủ động hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tạo sở pháp lý rõ ràng để doanh nghiệp tự bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Tuy có nhiều điểm đánh giá tiến bộ, phù hợp với tình hình mới, pháp luật chi phí xac định thu nhập cịn điểm thiếu sót, hạn chế suốt q trình từ khâu xây dựng dự thảo đến khâu tổ chức thực hiện, đe dọa kìm hãm phát triển kinh tế xã hội cách bền vững, đảm bảo hài hịa lợi ích nhà nước, xã hội với lợi ích doanh nghiệp Do đó, việc nghiên cứu hồn thiện pháp luật chi phí nội dung quan trọng cấp bách nhằm hạn chế đến mức tối đa thiệt hại xảy kinh tế, bảo vệ quyền lợi đáng doanh nghiệp người tiêu dùng, hướng tới xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, rõ ràng, bình đẳng Chính vậy, người viết định lựa chọn đề tài: “Pháp luật điều chỉnh chi phí xác định thu nhập chịu thuế thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp” để nghiên cứu viết khóa luận tốt nghiệp Thơng qua cơng trình nghiên cứu khoa học cẩn trọng nghiêm túc, người viết hy vọng góp phần nhỏ bé làm sáng tỏ vấn đề liên quan đến pháp luật chi phí mặt lý luận lẫn thực tiễn, bước hoàn thiện Luật thuế thu nhập daonh nghiệp 2008 Mục đích nghiên cứu: Người viết lựa chọn đề tài: “Pháp luật điều chỉnh chi phí xác định thu nhập chịu thuế thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp” để nghiên cứu viết khóa luận tốt nghiệp nhằm mục đích sau đây: Thứ nhất, làm rõ nội dung pháp luật chi phí xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp Từ phát điểm bất cập, chưa hợp lý kiến nghị số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật chi phí xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nói riêng Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 nói chung Thứ hai, tác giả hy vọng nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho quan tâm đến Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, mà đặc biệt pháp luật chi phí xác định thu nhập chịu thuế thu nhập daonh nghiệp Thứ ba, người viết hy vọng đóng góp ý kiến cá nhân quan nhà nước có thẩm quyền nhằm hạn chế thấp thiệt hại xảy áp dụng pháp luật vào thực tiễn Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 thức có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2009, đó, nội dung phức tạp, dẫn tới nhiều cách hiểu khác q trình áp dụng, là, pháp luật chi phí xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp Chính vậy, người viết đặc biệt quan tâm đến nội dung lấy làm đối tượng nghiên cứu Trên sở nghiên cứu quy định Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 văn hướng dẫn thi hành, người viết tập trung làm rõ vấn đề sau: Thứ nhất, lý luận chung thuế thu nhập doanh nghiệp pháp luật chi phí xác định thu nhập chịu thuế th nhập doanh nghiệp Thứ hai, phân tích, đánh giá quy định pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp dựa tảng lý luận nghiên cứu, nhằm tìm điểm bất cập, chưa hợp lý trình áp dụng pháp luật vào thực tiễn Thứ ba, đưa số kiến nghị nhằm đảm bảo thực tốt vai trò thuế thu nhập doanh nghiệp kinh tế thị trường Phương pháp nghiên cứu: Để kết luận đưa thực khách quan, khoa học, trình nghiên cứu, người viết dựa sở lý luận chung Chủ nghĩa Mác-Lênin nhà nước pháp luật Đồng thời, người viết sử dụng phương pháp: tổng hợp, so sánh, phân tích, đối chiếu thống kê để làm sáng tỏ nội dung cần nghiên cứu Bố cục khóa luận: Khóa luận gồm phần sau: Lời nói đầu Chương 1: Lý luận chung chi phí việc xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng áp dụng quy định pháp luật để xác định chi phí trừ tính thuế thu nhập doanh nghiệp vá giải pháp hoàn thiện Kết luận CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ TNDN 1.1 TỔNG QUAN VỀ PHÁP LUẬT THUẾ TNDN 1.1.1 Khái niệm thuế TNDN Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) loại thuế thu vào thu nhập xuất sớm lịch sử phát triển sắc thuế Sự đời thuế TNDN nói riêng thuế thu vào thu nhập nói chung chủ yếu bắt nguồn từ lý sau đây: Thứ nhất, đảm bảo nhu cầu tài cho nhà nước Đây xem nguồn gốc chủ yếu cho đời sắc thuế nào, có thuế TNDN Bằng quyền lực trị, nhà nước thu phần cải xã hội để tạo nên nguồn vật chất trì tồn thực chức Thứ hai, xuất phát từ nhu cầu tái phân phối thu nhập, đảm bảo công xã hội Bằng cách đánh vào thu nhập chủ thể có tiềm lực vốn, tài sản tư liệu sản xuất xã hội, thuế TNDN giúp nhà nước phân phối lại thu nhập cách gián tiếp, giảm thiểu gia tăng chênh lệch giàu nghèo, đảm bảo công xã hội Thứ ba, phục vụ cho nhu cầu quản lý điều tiết hoạt động kinh tế xã hội nhà nước Trong công cụ để điều tiết kinh tế thuế, mà đặc biệt thuế TNDN xem công cụ mang lại hiệu cao tác động vào thu nhập doanh nghiệp xã hội, từ hướng doanh nghiệp với tư cách chủ thể chủ yếu kinh tế phát triển theo định hướng nhà nước cách tự nguyện Trên lý dẫn đến hình thành thuế TNDN chúng vai trò chủ yếu thuế TNDN kinh tế thị trường Nhận thức rõ tầm quan trọng sắc thuế công đổi đất nước, Nhà nước ta sớm ban hành loại thuế đánh vào thu nhập sở sản xuất kinh doanh tên gọi thuế Lợi tức Trước năm 1990, loại thuế áp dụng cho kinh tế quốc doanh, doanh nghiệp quốc doanh áp dụng chế độ trích nộp lợi nhuận Kể từ sau năm 1990, với công cải cách thuế lần thứ I, Luật thuế lợi tức ban hành để áp dụng thống tất tổ chức, cá nhân kinh doanh thuộc thành phần kinh tế có thu nhập từ hoạt động kinh doanh phạm vi lãnh thổ Việt Nam Sau ban hành áp dụng thực tiễn, Luật thuế lợi tức mang lại kết khả quan so với chế độ thu cũ Tuy nhiên, sau năm thực hiện, thuế Lợi tức bộc lộ nhiều nhược điểm khơng cịn phù hợp với tình hình kinh tế Việt nam thời kỳ mới: thời kỳ đẩy mạnh hội nhập với kinh tế khu vực giới Vì vậy, Luật thuế TNDN Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 10/5/1997 (gọi tắt luật thuế TNDN 1997) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1999 thay cho Luật thuế lợi tức 1990 Trải qua mười năm phát triển, Luật thuế TNDN qua hai lần thay cho phù hợp với tình hình kinh tế xã hội đất nước Luật thuế TNDN Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng năm 2003 (gọi tắt luật thuế TNDN 2003) thay cho Luật thuế TNDN 1997, gần Luật thuế TNDN Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 03 tháng năm 2008 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 (gọi tắt Luật thuế TNDN 2008) thay cho Luật thuế TNDN 2003 Và thời điểm thực khóa luận này, Luật thuế TNDN 2008 văn quy phạm pháp luật có giá trị thi hành có hiệu lực pháp lý cao điều chỉnh thuế TNDN phạm vi nước kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 Trên sở quy định hành pháp luật, thuế TNDN hiểu cách khái quát sau: Thuế thu nhập doanh nghiệp loại thuế trực thu, đánh vào thu nhập phát sinh từ hoạt động kinh doanh tổ chức xã hội nhằm động viên phần thu nhập chủ thể vào ngân sách nhà nước, đồng thời thực sách điều tiết vĩ mô kinh tế đảm bảo công xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển 1.1.2 Đối tượng chịu thuế đối tượng nộp thuế Để đảm bảo tính khả thi sắc thuế, ban hành sắc thuế nào, nhà làm luật trước hết phải quy định rõ thuế đánh vào (đối tượng chịu thuế), người có nghĩa vụ nộp thuế tức đối tượng nộp thuế Do đó, việc nghiên cứu hai nội dung việc làm cần thiết bỏ qua nghiên cứu sắc thuế cụ thể 1.1.2.1 Đối tượng nộp thuế TNDN Đối tượng nộp thuế TNDN tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế Các tổ chức bao gồm: doanh nghiệp tổ chức khác có thực hoạt động sản xuất kinh doanh có thu nhập từ hoạt động kinh doanh Tìm hiểu đối tượng nộp thuế TNDN, cần phải xác định rõ khác biệt hai khái niêm: người nộp thuế đối tượng nộp thuế TNDN Nếu Điều Luật thuế TNDN 2003 quy định rõ đối tượng nộp thuế TNDN, Điều Luật thuế TNDN 2008 quy định người nộp thuế TNDN thay quy định đối tượng nộp thuế TNDN Điều nhằm đảm bảo thống Luật quản lý thuế 2006, với tư cách 38 toàn xã hội Vậy đâu giải pháp mà việc giải triệt để nguyên nhân không thể? 2.2.2 Giải pháp hoàn thiện: Như đề cập đến phần trên, nguyên nhân thực trạng xuất phát từ quy định pháp luật chi phí xác định thu nhập chịu thuế TNDN Nên giải cách triệt để, mà đưa giải pháp tăng cường tính rõ ràng, minh bạch cho quy định pháp luật khoản chi trừ không trừ, hạn chế đến mức tối đa tác động tiêu cực Và theo người viết, việc Tổng cục thuế ban hành văn hướng dẫn cách thức quy định pháp luật liên quan áp dụng ứng với khoản chi cụ thể giải pháp đơn giản mà hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực giảm bớt số lượng công văn phải ban hành để hướng dẫn cho trường hợp cụ thể trước kia, giúp tiết kiệm thời gian, công sức, đồng thời, tạo sở cho việc áp dụng cách thống quy định pháp luật, tránh diễn giải tùy tiện,… Việc Tổng cục thuế ban hành văn hướng dẫn quy định pháp luật cụ thể lĩnh vực liên quan hoàn toàn khác hẳn mặt chất so với việc Thơng tư , Nghị định hướng dẫn Luật Vì văn hướng dẫn Tổng cục thuế đơn tổng hợp quy phạm pháp luật cụ thể lĩnh vực liên quan không chứa đựng quy phạm pháp luật mới, cho dù khơng có văn hướng dẫn Tổng cục thuế quy định đương nhiên có hiệu lực áp dụng trực tiếp Chính vậy, văn tổng hợp Tổng cục thuế ban hành thực mang tính chất hướng dẫn, không hầu hết công văn hướng dẫn Tổng cục thuế, đơn giải đáp thắc mắc cụ thể doanh nghiệp Cục thuế địa phương Những hướng dẫn phải đáp ứng số yêu cầu nội dung hình thức Về nội dung, xuất phát từ tính ổn định khơng cao pháp luật nước ta nên nội dung hướng dẫn cần phải thường xuyên cập nhật quy định để đảm bảo tính xác hiệu lực thục tế Đồng thời, điều luật liên quan tổng hợp phải điều luật áp dụng cách trực tiếp thực tế, tránh dẫn chiế lịng vịng Về hình thức, nên tồn dạng công văn hướng dẫn Tổng cục thuế Vì thực chất, đơn văn tổng hợp quy định pháp luật sẵn có lĩnh vực có liên quan, tăng cường tinh minh bạch, rõ ràng cho pháp luật thuế TNDN không chứa đựng quy phạm phạm pháp luật đó, hồn tồn phù hợp với thẩm quyền Tổng cục thuế Tóm lại, việc quy định pháp luật chi phí, mà đặc biệt pháp luật khoản chi không trừ quy định chung chung, thiếu rõ ràng đã, 39 tiếp tục gây khó khăn cho doanh nghiệp quan nhà nước việc áp dụng, đồng thời gây tác động tiêu cưc đến phát triển kinh tế nhà làm luật khơng có giải pháp cụ thể Theo đánh giá người viết, phương pháp ban hành Cơng văn hướng dẫn vừa trình bày giải pháp không đơn giản hồn tồn nằm khả Tổng cục thuế, lại có hiệu cao việc hạn chế đến mức thấp tác động tiêu cực thực trạng 2.3 Quy định khống chế chi phí quảng cáo, khuyến mại chưa phù hợp với thực tiễn: 2.3.1 Thực trạng áp dụng quy định khống chế chi phí quảng cáo, khuyến mại : 2.3.1.1 Ưu điểm: Thứ nhất, đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước Xét mặt chất, thông qua việc quy định mức khống chế, nhà nước buộc doanh nghiệp phải nộp thuế TNDN cho phần chi phí quảng cáo, khuyến mại vượt q mức khống chế Chính lý mà việc bỏ nâng cao mức khống chế dẫn đến thất thu giảm đáng kể nguồn thu Ngân sách Nhà nước từ khu vực quảng cáo, khuyến mại Theo người viết, xem nguyên nhân, rõ ràng nguyên nhân chủ yếu để nhà làm luật định khống chế khoản chi kể Thứ hai, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Trong khoảng mười năm trở lại đây, với bước tiến vuợt bậc kinh tế mơi trường cạnh tranh doanh nghiệp ngày trở nên khốc liệt Có thể nói, bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu nay, chưa người tiêu dùng nước lại doanh nghiệp trọng đến Phương tiện thông tin truyền thông internet, báo chí, ti vi,… doanh nghiệp triệt để khai thác nhằm đưa thông tin sản phẩm, dịch vụ đến với người tiêu dùng Các sách nhằm đẩy mạnh việc tiêu thụ khuyến mại, hoa hồng môi giới doanh nghiệp đặc biệt xem trọng, xem sách sống cịn doanh nghiệp Tất nhiên, khơng phủ nhận lợi ích mà sách đem lại cho người tiêu dùng như: thuận tiện việc mua hàng đăng ký sử dụng dịch vụ, thoải mái lựa chọn sử dụng hàng hóa, dịch vụ mà cho phù hợp,… Nhưng bên cạnh lợi ích vừa kể nhận thấy chi phí cho sách ngày lớn trực tiếp cấu thành vào giá bán hàng hóa, dịch vụ Thậm chí, số doanh nghiệp, tổng chi phí cho sách đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ như: quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng mơi giới,… cịn lớn chi phí cần thiết để sản xuất sản phẩm, dịch vụ Như vậy, mối quan hệ này, người tiêu dùng vừa người hưởng lợi, đồng thời chủ thể 40 gánh chịu chi phí cho hoạt động thơng qua việc mua hàng hóa sử dụng dịch vụ doanh nghiệp Ví dụ cho trường hợp mặt hàng sữa dành cho em bé nhập từ nước Trong thời gian gần đây, dư luận liên tục phản ánh tượng tưởng chừng nghịch lý giá bán thị trường nước loại sữa bột dành cho em bé nhập từ nước liên tục tăng nguyên liệu sữa giới giá thấp So sánh với giá sữa bột nhập số nước khu vực Malaysia, Singapore, Thailand,… số quan chức đưa giá sữa nhập nước ta cao nhiều, có trường hợp cá biệt giá sữa nhập nước cao đến 200%13 Một lý đưa nhà nhập sữa đẩy mạnh quảng cáo, tiếp thị mức cần thiết khiến cho chi phí tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến giá bán nước, gây thiệt hại cho người tiêu dùng Việt Nam Tính chất nguy hiểm tăng lên hàng hóa hàng hóa thiết yếu, phục vụ cho nhu cầu người Cũng cần phải hiểu rằng, yêu cầu quan trọng pháp luật chi phí xác định thu nhập chịu thuế TNDN, trình bày mục 1.2.2.4 khóa luận này, đảm bảo tính trung lập, khơng can thiệp q sâu, bóp méo hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp Chính vậy, biện pháp khống chế khoản chi quảng cáo, khuyến mại trừ hạn chế bớt phần việc tăng giá bán hàng hóa, dịch vụ cách khơng cần thiết khơng thể triệt để ngăn chặn, đó, cần kết hợp với sách khác Chính phủ nhằm bình ổn giá cả, bảo đảm hài hịa lợi ích nhà nước, lợi ích người tiêu dùng lợi ích doanh nghiệp Trong đó, biện pháp khống chế khoản chi quảng cáo, khuyến mại trừ xem biện pháp nguồn, có tác dụng khuyến khích, định hướng cho doanh nghiệp sử dụng cách có hiệu sách kích thích tiêu dùng, bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng Thứ ba, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh Trước đây, có trường hợp đại diện nước ngồi (giữ phần vốn chi phối) số doanh nghiệp liên doanh sẵn sàng để công ty lỗ nặng nhiều năm, cách chi thật nhiều cho quảng cáo khuyến mại Sau đại diện phần vốn nước khơng thể tiếp tục góp vốn, cơng ty mẹ nước sẵn sàng bơm vốn loại bỏ dần đối tác Việt Nam khỏi chơi Với cách làm tương tự, doanh nghiệp FDI (doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi) với tiềm lực vốn mạnh mẽ, sẵn sàng chấp nhận lỗ nhiều năm để chiếm lĩnh thị trường, đe dọa đến thương hiệu nước 13 http://hanoimoi.com.vn/vn/42/213973/ 41 Do đó, việc khống chế khoản chi nêu việc làm cần thiết, để hạn chế tình trạng độc quyền, góp phần tạo mơi trường cạnh tranh lành mạnh cho doanh nghiệp Thứ tư, định hướng cho doanh nghiệp tập trung nguồn vốn đầu tư vào trình sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ Việc khống chế khoản chi quảng cáo khuyến mại mức 10% có tác dụng định hướng cho doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn cách có hiệu Bởi vì, doanh nghiệp tập trung nhiều vốn vào sách quảng cáo, khuyến mại,… hệ tất yếu doanh nghiệp thiếu hụt nguồn vốn để đầu tư vào trình sản xuất kinh doanh, đổi công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng ngày tốt nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng Về lâu dài, điều không tốt cho lợi cạnh tranh uy tín, thương hiệu doanh nghiệp thị trường Tóm lại, xuất phát từ ưu điểm vừa trình bày, theo người viết, việc khống chế khoản chi quảng cáo khuyến mại giai đoạn biện pháp quan trọng giúp thực tốt vai trò Luật thuế TNDN 2008 kinh tế, đồng thời đảm bảo cách hài hịa lợi ích nhà nước, người tiêu dùng lợi ích doanh nghiệp 2.3.1.2 Hạn chế: Nhìn chung, hạn chế việc áp dụng quy định khống chế khoản chi quảng cáo, khuyến mại thực tế bao gồm: Thứ nhất, vi phạm quyền tự chủ kinh doanh doanh nghiệp Đây ý kiến băn khoăn nhiều doanh nghiệp đại biểu Quốc hội thảo luận, góp ý cho dự thảo Luật thuế TNDN Về mặt nguyên tắc, doanh nghiệp quyền tự chủ hoạt động sản xuất kinh doanh mình, sở tuân thủ quy định pháp luật Không tổ chức, cá nhân chí nhà nước, có quyền cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh cách bình thường doanh nghiệp Và hoạt động quảng cáo, khuyến mại xem hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường doanh nghiệp, phù hợp với quy định pháp luật Chính vậy, việc nhà nước quy định mức khống chế gián tiếp hạn chế quyền tự chủ hoạt động quảng cáo, khuyến mại doanh nghiệp Tuy nhiên, điều kiện nay, xét cách tổng thể lợi ích doanh nghiệp với lợi ích người tiêu dùng, lợi ích xã hội rõ ràng hạn chế cần thiết để đảm bảo thực số mục tiêu định trình bày phần ưu điểm, góp phần đảm bảo phát triển cách nhanh chóng bền vững kinh tế Thứ hai, tiền thuế TNDN mà doanh nghiệp phải nộp vượt mức khống chế, thực tế, người tiêu dùng gánh chịu 42 Điều có nghĩa là, doanh nghiệp có khoản chi quảng cáo, khuyến mại vượt mức khống chế theo quy định hạch tốn phần chi phí khơng khấu trừ vào giá bán hàng hóa, dịch vụ Và thơng qua hành vi mua hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp, người tiêu dùng chủ thể cuối gánh chịu khoản thuế TNDN không khấu trừ Điều khiến cho giá tăng cao, ảnh hưởng đến sách kích cầu sách kiềm chế lạm phát Chính phủ Hơn nữa, việc khống chế khoản chi quảng cáo cắt giảm phần thông tin sản phẩm cho người tiêu dùng, làm hạn chế cạnh tranh Quảng cáo nguồn thông tin chủ yếu cho người tiêu dùng, cung cấp thơng tin tính lợi ích sản phẩm cách hiệu quả, giúp người tiêu dùng đánh giá thông tin tiết kiệm tiền thông qua việc nâng cao tính cạnh tranh, giúp làm giảm áp lực giá kiềm chế lạm phát Như vậy, thấy, việc khống chế khoản chi quảng cáo, khuyến thực “con dao hai lưỡi” Nếu phù hợp góp phần bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng, định hướng cho doanh nghiệp sử dụng vốn hiệu quả, đồng thời xây dựng mội trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng Nhưng khơng phù hợp, làm cho sách quảng cáo, khuyến mại doanh nghiệp không phát huy hiệu quả, hạn chế thơng tin người tiêu dùng, từ làm giảm sức tiêu thụ thị trường hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nếu mức khống chế khơng tính tốn cách thận trọng, phần thuế TNDN vượt mức khống chế mà doanh nghiệp phải nộp trực tiếp cấu thành vào giá bán, tạo thêm gánh nặng đè lên vai người tiêu dùng rõ ràng điều hạn chế sức tiêu dùng thị trường Thứ ba, ngược lại với xu hướng chung Quốc gia khu vực Hiện nước châu Á mà đặc biệt Trung Quốc hầu hết quốc gia khác giới công nhận chi phí xây dựng thương hiệu khoản chi phí thiếu hoạt động sản xuất kinh doanh chấp nhận tồn chi phí chi phí hợp lý xác định thu nhập chịu thuế14 15 16 Do đó, việc Việt Nam xóa bỏ khống chế khoản chi làm cho hệ thống thuế hịa nhập chung với thơng lệ quốc tế, làm minh bạch quan hệ thuế suất thực tế thuế suất danh nghĩa, góp phần thu hút đầu tư nước nhiều hơn, giảm lạm phát, nâng cao lợi nhuận doanh nghiệp Tuy nhiên, trình bày phần Tính Quốc tế mục 1.2.2.4 khóa luận này, việc giảm dần chênh lệch pháp luật Việt Nam với pháp luật nước khu 14 http://www.tinnhanhchungkhoan.vn/tintuc.php?nid=19323 http://www.thesaigontimes.vn/Home/doanhnghiep/phapluat/3827/ 16 http://vneconomy.vn/61998P6C601/thue-thu-nhap-doanh-nghiep-chung-toi-van-lo-mot-vai-diem.htm 15 43 vực giới phải dựa công trình so sánh cách khoa học cụ thể Trong đó, phải đặc biệt trọng đến trình độ điều kiện kinh tế xã hội đặc thù Việt Nam, tránh trường hợp pháp luật nước áp dụng cách máy móc vào pháp luật nước, gây hậu nghiêm trọng khó lường trước Thứ tư, nhà làm luật không đưa cứ, tiêu chí khoa học mà nhà làm luật dựa vào để đưa mức khống chế khoản chi quảng cáo, khuyến mại phù hợp Điều khiến cho doanh nghiệp, nhà khoa học có quyền nghi ngờ số 10% mà nhà làm luật ban hành hồn tồn xuất phát từ ý chí chủ quan “kinh nghiệm vốn có” nhà làm luật Trong bối cảnh kinh tế nay, mà chi phí quảng cáo, khuyến mại trở nên quan trọng doanh nghiệp kinh nghiệm chủ quan cần hạn chế đến mức tối đa, tránh gây tác động tiêu cực đến kinh tế phản ứng gay gắt từ phía cộng đồng doanh nghiệp Ngồi ra, từ việc khơng có tiêu chí xác định cách khoa học mà quy định mức khống chế đưa cứng nhắc, thiếu tính linh hoạt mềm dẻo Một yêu cầu quan trọng để đảm bảo tính cơng bằng, đề cập mục 1.2.2.4 khóa luận này, pháp luật chi phí xác định thu nhập chịu thuế TNDN phải xét đến cần thiết, khơng cần thiết, khoản mục chi phí doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lĩnh vực cụ thể khác nhau, để có điều chỉnh phù hợp Đối với chi phí quảng cáo, khuyến mại, hoa hồng môi giới không ngoại lệ Tuy nhiên, quy định mức khống chế, nhà làm luật khơng tính đến cần thiết khơng cần thiết khoản chi phí trình sản xuất kinh doanh ngành nghề, lĩnh vực khác nhau, mà quy định mức chung không 10% cho ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh ngoại trừ tiền hoa hồng môi giới lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm Theo người viết, quy định chưa phù hợp cứng nhắc, muốn xây dựng mức khống chế linh hoạt, mềm dẻo yếu tố cần phải xác định nhu cầu quảng cáo, khuyến mại ngành nghề, kinh doanh khác Mà điều rõ ràng khơng thể thực khơng có tiêu chí khoa học để nhà làm luật vào mà xác định nhu cầu quảng cáo doanh nghiệp Thứ năm, chưa thực có tác dụng bảo hộ nhiều doanh nghiệp nhỏ vừa thành lập Như biết, doanh nghiệp thành lập vào hoạt động sản xuất kinh doanh cách ổn định đem đến nhiều lợi ích cho kinh tế như: làm 44 gia tăng cạnh tranh thị trường, huy động thêm nguồn vốn cho kinh tế hay cho ngành nghề, lĩnh vực định, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh,… Tuy nhiên, để đứng vững thị trường bước đầu tạo lập cạnh tranh, doanh nghiệp phải trải qua thời kỳ đầu khó khăn với nhiệm vụ quan trọng phải nhanh chóng xây dựng thương hiệu Chính vậy, nhu cầu quảng cáo, khuyến mại doanh nghiệp thời kỳ lớn, chí trở thành chi phí chủ yếu doanh nghiệp Do vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thành lập nhanh chóng xây dựng thương hiệu, ổn định sán xuất, pháp luật chi phí quy định mức khống chế khoản chi quảng cáo, khuyến mại hoa hồng mơi giới có quy định riêng dành cho đối tượng Cụ thể, doanh nghiệp thành lập mới, phần chi vượt 15% tổng số chi trừ ba năm đầu, kể từ thành lập khơng tính vào chi phí trừ xác định thu nhập chịu thuế TNDN Theo người viết, quy định chưa thực mang tính hỗ trợ doanh nghiệp thành lập lý chủ yếu sau đây: Một là, doanh nghiệp thành lập cần nhiều nhu cầu quảng cáo, khuyến mại để bước đầu xây dựng thương hiệu, uy tín cho riêng Q trình đầu tư ban đầu, mua sắm thuê mướn tài sản cố định để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhà xưởng, máy móc, … tiêu hao phần lớn nguồn vốn doanh nghiệp Những chi phi thông thường chia thành nhiều phần phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh theo quy định chế độ trích khấu hao tài sản cố định Chính vậy, doanh nghiệp thành lập, tổng chi phí trừ nhỏ số vốn mà doanh nghiệp phải bỏ để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh Đối với phần vốn lại, doanh nghiệp tiếp tục cho hoạt động quảng cáo, khuyến mại, hoạt động mang tính chất sống doanh nghiệp lúc này, để nhanh chóng xây dựng thương hiệu bước đầu chiếm lĩnh thị trường cho riêng Có thể nói, nhu cầu quảng cáo, khuyến mại doanh nghiệp thành lập lớn, lại thường tập trung trong khoảng thời gian tương đối ngắn với chiến dịch rầm rộ Và vậy, quy định mức khống chế 15% dựa tổng số chi trừ (không kể khoản chi phí quảng cáo, khuyến mại, hoa hồng mơi giới,… ), phần lớn chi phí quảng cáo, khuyến mại vượt mức nêu trên, khiến cho doanh nghiệp khó tập trung nguồn vốn để tiếp tục trì phát triển hoạt động sán xuất kinh doanh Hai là, thời hạn để doanh nghiệp hưởng mức khống chế 15% có ba năm đầu kể từ thành lập, theo người viết q ngắn, khơng thể có tác dụng hỗ trợ doanh nghiệp việc xây dựng thương hiệu Thông thường, doanh nghiệp có quy mơ 45 vừa, sản xuất kinh doanh lĩnh vực có mơi trường cạnh tranh khơng qúa khốc liệt nhanh phải sau bốn năm bước đầu tạo thị phần cho riêng mình, bước đầu tạo lợi cạnh tranh so với doanh nghiệp Đó chưa kể điều kiện kinh doanh mang tính quốc tế nay, doanh nghiệp Việt Nam hướng đến không thị trường nước mà thị trường tiềm nước Trong trường hợp này, rõ ràng thời gian để xây dựng thương hiệu Việt thị trường nước phải dài nhiều, cần nhận quan tâm từ phía nhà làm luật 2.3.2 Giải pháp hoàn thiện: Một là, thừa nhận cần thiết phải khống chế khoản chi phí quảng cáo, khuyến mại thời điểm nay, phải hướng tới xóa bỏ khoản chi phí tình hình kinh tế xã hội cho phép Sự cần thiết việc khống chế khoản chi quảng cáo khuyến mại xuất phát từ điều kiện kinh tế xã hội nước ta giai đoạn Đó kinh tế cịn phát triển, tính cạnh tranh doanh nghiệp nước chưa cao, trình độ quản lý quy mô doanh nghiệp nước hạn chế,… Nên nhà nước cần phải bảo hộ kinh tế nước Hơn nữa, trình độ nhân thức người tiêu dùng chưa đủ để họ tự bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp nên nhà nước phải chăm lo bảo vệ quyền lợi đáng cho họ Trên xem lý khách quan ảnh hưởng trực tiếp đến việc tồn ba hạn chế đầu phần trước Mặc dù nhận thức mặt hạn chế việc tiếp tục trì khống chế chi phí quảng cáo, khuyến mại thời gian ngắn tới người viết xem điều cần thiết, nhằm đảm bảo hài hòa quyền lợi nhà nước, xã hội, người tiêu dùng với quyền lợi doanh nghiệp Tuy nhiên, xét cho cùng, việc khống chế khoản chi cịn ba hạn chế tồn gây thiệt hại cho doanh nghiệp, đồng thời làm giảm sức hấp dẫn môi trường đầu tư so với nước khu vực Do đó, phải nhanh chóng tiến tới xóa bỏ việc khống chế khoản chi quảng cáo, khuyến mại Muốn vậy, cần tập trung đẩy mạnh biện pháp sau đây: Thứ nhất, phải nhanh chóng phát triển kinh tế theo hướng bền vững, nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp Đây xem giải pháp then chốt giải pháp khó khăn để thực giải pháp cần phải thực hàng loạt sách kinh tế – xã hội khác, gắn liền với định hướng trung dài hạn Nền kinh tế phát triển theo hướng bền vững, theo quan điểm người viết kinh tế có cấu cân đối, hài hịa ngành công nghiệp, nông nghiệp dịch vụ, đồng thời, phải thân thiện với môi 46 trường bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng Điều không khiến cải thiện chất lượng sống nhân dân mà giúp doanh nghiệp nước mở rộng thị trường, nâng cao uy tín, thương hiệu lực cạnh tranh trước doanh nghiệp nước ngồi Bên cạnh đó, phải có sách thiết thực, cụ thể khuyến khích tạo điều kiện tối đa để doanh nghiệp không ngừng nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật, cải tiến quy trình cơng nghệ sản xuất, đáp ứng ngày cáng tốt nhu cầu người tiêu dùng Đến thời điểm định, người tiêu dùng nước số nước khu vực bắt đầu có thói quen tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp Việt Nam cung cấp đó, việc khống chế chi phí quảng cáo, khuyến mại xem xét xóa bỏ Thứ hai, nâng cao dân trí, cơng khai số liệu doanh nghiệp tỷ lệ % chi phí quảng cáo tính đơn vị sản phẩm kỳ tính thuế Điều giúp cho người tiêu dùng nhận biết đánh giá đâu doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực nghiêm túc có lựa chọn để tự bảo vệ tốt quyền lợi ích hợp pháp Đồng thời,đây xem biện pháp mềm dẻo, vừa không vi phạm tự chủ hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, vừa không ngược với xu hướng pháp luật nước khu vực Nhưng lại buộc doanh nghiệp phải có thận trọng định sử dụng nguồn vốn mình, nâng cao tính minh bạch hoạt động sản xuất kinh doanh Thứ ba, thừa nhận xu hướng loại bỏ việc khống chế chi phí điều kiện kinh tế – xã hội cho phép Theo người viết, nhận thức thúc đẩy nhanh trình đánh giá, xây dựng cơng trình so sánh khoa học, cụ thể để có thay đổi phù hợp tình hình thay đổi Đây xem giải pháp quan trọng, đặc biệt bối cảnh kinh tế tồn cầu nước có nhiều biến động phức tạp, giúp nhà nước đưa sách phù hợp chi phí quảng cáo, khuyến mại tình hình có thay đổi Hai là, nhanh chóng xây dựng sở cho việc xác định cách khách quan tương đối nhu cầu quảng cáo, khuyến mại doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực khác Một số tiêu chí mà người viết gợi ý khóa luận giúp xác định nhu cầu quảng cáo, khuyến mại doanh nghiệp bao gồm: Một là, dựa vào mức độ cần thiết hàng hóa hay dịch vụ thị trường Theo đó, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa hay dịch vụ thiết yếu phục vụ cho nhu cầu hoạt động hàng ngày người, kinh tế hay cho lợi ích chung tồn cộng đồng như: gạo, xăng dầu, điện, nước, dịch vụ vận chuyển cơng cộng 47 xe bus,… nhu cầu quảng cáo ít, gần khơng có Chính vậy, việc doanh nghiệp thực hoạt động quảng cáo, khuyến mại cấu thành vào giá bán hàng hóa, dịch vụ thiết yếu xem ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng Do đó, cần phải quy định mức khống chế thật thấp để hạn chế tình trạng Cịn doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm khơng thiết yếu nhà nước nên dựa vào tiêu chí sau để đưa cách điều chỉnh phù hợp Hai là, dựa vào mức độ cạnh tranh ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh Theo đó, ngành, lĩnh vực có mức độ cạnh tranh khốc liệt nên ghi nhận nhu cầu quảng cáo, khuyến mại cao ngành, lĩnh vực có cạnh tranh Riêng ngành, lĩnh vực xảy tình trạng độc quyền khơng nên ghi nhận nhu cầu quảng cáo, khuyến mại doanh nghiệp kinh doanh độc quyền lĩnh vực đó, cịn doanh nghiệp cịn lại lĩnh vực rõ ràng nhu cầu quảng cáo, khuyến mại lớn Để xác định mức độ cạnh tranh doanh nghiệp, nhà làm luật dựa vào số thông số sau đây: số lượng doanh nghiệp (không kể doanh nghiệp thành lập) sản xuất kinh doanh ngành, lĩnh vực; cung - cầu thị trường liên quan đến ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh,… Ba là, tỷ lệ bình quân hàng năm chi cho quảng cáo, khuyến mại doanh nghiệp ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh Tỷ lệ tính theo cơng thức sau: lấy chi phí quảng cáo, khuyến mại thực tất doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề, lĩnh vực (bao gồm chi phí quảng cáo, khuyến mại trừ, chi phí quảng cáo, khuyến mại khơng trừ có) chia cho tổng số doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực, ngành nghề Theo người viết, tỷ lệ cho ta xác định cách tương đối nhu cầu quảng cáo, khuyến mại kỳ tính thuế doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh không phục vụ cho nhu cầu thiết yếu, khơng xảy tình trạng độc quyền Chúng ta lấy tỷ lệ bình qn năm trước để sử dụng cho việc xây dựng mức khống chế chi phí quảng cáo, khuyến mại cho năm sau Tóm lại, số gợi ý mà theo người viết trở thành để từ nhà làm luật xác định nhu cầu quảng cáo, kinh doanh doanh nghiệp Nếu áp dụng, yếu tố phải cân nhắc mối tương quan hỗ trợ, bổ sung lẫn nhau, giúp xác định phân loại cách tương đối xác nhu cầu quảng cáo, kinh doanh doanh nghiệp kinh doanh tất ngành nghề, lĩnh vực khác Sau xác định nhu cầu quảng cáo, khuyến mại doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề, lĩnh vưc cụ thể, nhà làm luật nên tiến hành phân nhóm ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh thành ba nhóm: ngành nghề cần nhiều nhu cầu quảng cáo, khuyến mại; ngành nghề có nhu cầu quảng cáo, khuyến mại; nhóm thứ ba ngành 48 nghề khơng có nhu cầu quảng cáo, khuyến mại Từ đó, đưa mức khống chế phù hợp với ba nhóm phân loại Cụ thể: nhóm doanh nghiệp cần nhiều nhu cầu quảng cáo mức khống chế nên cao doanh nghiệp có nhu cầu quảng cáo, mức khống chế ngành nghề khơng có nhu cầu nhu cầu quảng cáo thấp Điều giúp đảm bảo tính linh hoạt, tính mềm dẻo cho quy định việc khống chế khoản chi quảng cáo, khuyến mại Đồng thời, đảm bảo việc thực vai trị điều tiết vĩ mơ kinh tế, định hướng cho doanh nghiệp phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh Ba là, nâng cao ưu đãi chi phí quảng cáo, khuyến mại cho doanh nghiệp vừa nhỏ Theo người viết, nhà làm luật quy định mức khống chế ưu đãi chi phí quảng cáo, khuyến mại dành cho doanh nghiệp thành lập nên gắn liền với vai trị thực điều tiết vĩ mơ kinh tế, thiết lập môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng cho doanh nghiệp Theo đó, nhà làm luật nên cân đối ưu đãi, cho thực tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vừa nhỏ Để họ có đủ thời gian khả củng cố, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh mình, bước xây dựng thương hiệu lợi cạnh tranh so với đối thủ cạnh tranh khác Muốn vậy, nhà làm luật cần thiết phải xây dựng mức khống chế khoảng thời gian doanh nghiệp hưởng mức khống chê ưu đãi theo hướng linh hoạt để phù hợp ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh Về mức khống chế ưu đãi, để phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh, nên nhà làm luật phải xây dựng dựa nhu cầu quảng cáo, khuyến mại lĩnh vực cụ thể nêu giải pháp trước Theo đó, xây dựng mức khống chế chi phí quảng cáo, khuyến mại dành cho ngành, lĩnh vực cụ thể nhà làm luật đồng thời xây dựng mức khống chế ưu đãi dành cho doanh ngiệp thành lập sản xuất, kinh doanh lĩnh vực Và mức khống chế ưu đãi tính mức khống chế thơng thường ngành nghề, lĩnh vực cụ thể cộng thêm tỷ lệ phần trăm định áp dụng chung cho tất ngành lĩnh vực Về thời gian hưởng ưu đãi, thời gian để doanh nghiệp xây dựng thương hiệu tạo dựng lợi cạnh tranh khác ngành nghề, lĩnh vực khác Cho nên, quy định mức thời gian hưởng ưu đãi chung cho ngành, lĩnh vực chưa phù hợp Nên chăng, nhà làm luật xây dựng khoảng thời gian hưởng ưu đãi, dựa tỷ lệ phần trăm doanh thu doanh nghiệp thành lập, doanh thu tất doanh nghiệp kinh doanh ngành, lĩnh vực cụ thể Và tỷ lệ xác định vào cuối năm, vậy, doanh nghiệp chấm dứt ưu đãi vào năm sau năm mà, doanh nghiệp đạt tỷ lệ 49 Ngồi ra, nhà làm luật nên quy định kèm thêm khoảng thời gian tối đa mà doanh nghiệp hưởng ưu đãi để kiên loại bỏ doanh nghiệp yếu theo quy luật đào thải tự nhiên vốn có kinh tế thị trường Theo đó, doanh nghiệp thành lập chấm dứt hưởng mức khống chế ưu đãi, vào năm sau năm, mà doanh thu doanh nghiệp thành lập, chiếm tỷ lệ định so với doanh thu tất doanh nghiệp kinh doanh ngành, lĩnh vực đó, tối đa khơng q số năm nhà làm luật quy định cụ thể KẾT LUẬN: Tóm lại, bên cạnh điểm tiến hoan nghênh, pháp luật chi phí xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nhiều điểm bất cập cần khắc phục, xuất phát từ yếu tố khách quan lẫn chủ quan trình xây dựng Luật thuế TNDN 2008 Những điểm bất cập này, theo đánh giá người viết, có ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực vai trò Luật thuế thu nhập doanh nghiệp kinh tế thị trường Chính vậy, thời gian tới, việc tiếp tục hoàn thiện pháp luật chi phí xác định thu nhập chịu thuế TNDN nội dung cần nhà làm luật đặc biệt quan tâm, nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển cách bền vững, tạo mơi trường đầu tư thơng thống, bình đẳng hấp dẫn, nhằm thu hút ngày nhiều đầu tư doanh nghiệp nước 50 KẾT LUẬN Thuế TNDN sắc thuế quan trọng hầu hết Quốc gia giới, có Việt Nam Khơng mang lại nguồn thu cho ngân sách nhà nước, thuế TNDN cịn cơng cụ hữu hiệu giúp nhà nước điều tiết vĩ mô kinh tế, tái phân phối thu nhập, đảm bảo công xã hội, đồng thời, giúp tạo lập mội trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng cho doanh nghiệp Ra đời bối cảnh suy thoái kinh tế tồn cầu có ảnh hưởng khơng nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh nước ta, Luật thuế TNDN 2008 xem công cụ pháp lý hữu hiệu giúp đất nước nhanh chóng khỏi khủng hoảng, khôi phục tốc độ tăng trưởng kinh tế Bằng hàng loạt quy định khuyến khích, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển, đồng thời nâng cao tính minh bạch, rõ ràng sắc thuế, Luật thuế TNDN 2008 đánh giá vượt trội so với Luật thuế TNDN 2003 Một điểm tiến quan trọng, nhà khoa học cộng đồng doanh nghiệp hoan nghênh, lần đầu tiên, Luật thuế TNDN 2008, mà cụ thể pháp luật chi phí đưa điều kiện để khoản chi phí trừ xác định thu nhập chịu thuế TNDN Đó phải liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định pháp luật không rơi vào trường hợp khoản chi không trừ quy định khoản Điều Luật thuế TNDN 2008 Khi hội đủ ba điều kiện khoản chi đương nhiên trừ xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định pháp luật Điểm sở pháp lý quan trọng, giúp doanh nghiệp bảo đảm quyền lợi đáng mình, đồng thời, hạn chế tình trạng “xin-cho” vốn tồn nhiều Luật thuế TNDN 2003 hiệu lực Tuy nhiên, bên cạnh điểm tiến bộ, pháp luật chi phí xác định thu nhập chịu thuế TNDN cịn điểm thiếu sót, hạn chế, đe dọa kìm hãm phát triển kinh tế Chính vậy, mục đích khóa luận cố gắng đưa giải pháp, dựa tảng lý luận nghiên cứu, để bước hồn thiện pháp luật chi phí xác định thu nhập chịu thuế TNDN, hướng tới hài hịa, cân đối lợi ích nhà nước, xã hội với lợi ích doanh nghiệp Trong đó, bất cập quy định mức khống chế chi phí quảng cáo, khuyến mại người viết tập trung đề cập Không xuất phát từ ảnh hưởng quan trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp quyền lợi người tiêu dùng mà cịn tác động tiêu cực mà mang lại cho việc thu hút vốn đấu tư nước ngồi sách kiềm chế lạm phát Chính phủ 51 Trong thời gian nghiên cứu thực khóa luận này, cố gắng, người viết khơng tránh khỏi có thiếu sót trình độ cịn nhiều hạn chế, thời gian áp dụng pháp luật thuế TNDN 2008 thực tế chưa nhiều, cộng thêm việc tiếp cận nguồn tài liệu tham khảo khó khăn Chính vậy, người viết kính mong nhận góp ý q thầy, q để tiếp tục hồn thiện khóa luận DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT: Bộ luật Dân năm 2005 Bộ luật Lao động năm 1994 (sửa đổi, bổ sung năm 2002, 2006, 2007) Luật Doanh nghiệp năm 2005 Luật Quản lý thuế năm 2006 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 Nghị định 89/2002/NĐ-CP ban hành ngày 01 tháng 11 năm 2002 Chính phủ quy định việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn Nghị định 124/2008/NĐ-CP Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật thuế TNDN Thông tư 91/2005/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2005 Bộ Tài quy định chế độ cơng tác phí cho cán bộ, cơng chức nhà nước cơng tác ngắn hạn nước ngồi ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí Thông tư số 13/2006/TT-BTC ngày 27 tháng năm 2006 Bộ Tài hướng dẫn chế độ trích lập sử dụng khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất khoản đầu tư tài chính, nợ khó địi bảo hành sản phẩm, hàng hố, cơng trình xây lắp doanh nghiệp 10 Thơng tư 23/2007/TT-BTC ngày 21 tháng năm 2007 Bộ Tài chế độ cơng tác phí cán cán công chức, viên chức nhà nước cử cơng tác ngắn hạn nước ngồi 11 Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2008 hướng dẫn thi hành số điều Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP 12 Thông tư số 134/2008/TT-BTC Bộ Tài hướng dẫn thực nghĩa vụ thuế áp dụng tổ chức, cá nhân nước kinh doanh Việt Nam có thu nhập Việt Nam  Website tham khảo: http://www.thesaigontimes.vn/ http://www.tinnhanhchungkhoan.vn/ http://vneconomy.vn/ http://www.vnexpress.net/ ... tính thu? ?? sau theo quy định pháp luật Thu nhập chịu thu? ??: xác định công thức: Thu nhập Doanh = chịu thu? ?? Chi phí - thu Các khoản + trừ thu nhập khác Như vậy, việc xác định thu nhập chịu thu? ??... nhập doanh nghiệp So với Luật thu? ?? thu nhập doanh nghiệp 2003, pháp luật chi phí xác định thu nhập chịu thu? ?? thu nhập doanh nghiệp quy định Luật thu? ?? thu nhập doanh nghiệp 2008 mang tính rõ ràng,... LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THU? ?? TNDN 1.1 TỔNG QUAN VỀ PHÁP LUẬT THU? ?? TNDN 1.1.1 Khái niệm thu? ?? TNDN Thu? ?? thu nhập doanh nghiệp (TNDN) loại thu? ?? thu vào thu nhập xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật điều chỉnh về chi phí trong việc xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp ,