0

Đổi mới tổ chức bộ máy cơ quan thi hành án dân sự

109 1 0
  • Đổi mới tổ chức bộ máy cơ quan thi hành án dân sự

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH ĐỔI MỚI TỔ CHỨC BỘ MÁY CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Đức Chính Học viên: Trần Thị Bích Thủy THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 2006 MỤC LỤC Lời mở đầu Chương 1: Những vấn đề lý luận chung tổ chức máy quan thi hành án dân 1.1 Khái niệm thi hành án dân 1.1.1 Khái niệm thi hành án 1.1.2 Khái niệm thi hành án dân 1.2 Cơ quan thi hành án dân 13 1.2.1 Vị trí 13 1.2.2 Chức năng, nhiệm vuï 15 1.2.3 Bản chất 16 1.3 Sự hình thành phát triển quan thi hành án dân 16 1.3.1 Giai đoạn trước năm 1993 16 1.3.2 Giai đoạn 1993 – 2003 19 1.3.3 Giai đoạn 2004 đến 22 1.3.3.1 Cô quan thi hành án dân 22 1.3.3.2 Cơ quan quản lý thi hành án dân 25 1.3.3.3 Cán công chức quan thi hành án dân 28 1.3.4 Vài nét hình thành phát triển quan thi hành án dân Tp.Hồ Chí Minh mặt tổ chức 31 Chương 2: Thực trạng tổ chức máy quan thi hành án dân 33 2.1 Thực trạng tổ chức máy quan thi hành án dân 33 2.1.1 Thực trạng quan thi hành án dân 33 2.1.2 Thực trạng quan quản lý thi hành án dân 42 2.2 Thực trạng mối quan hệ quan THADS quan hữu quan 50 2.2.1 Cơ quan THA quan quản lý THA 50 2.2.2 Quan hệ với Ủy ban nhân dân cấp 52 2.2.3 Quan hệ với Ban đạo thi hành án 54 2.2.4 Quan hệ với quan tiến hành tố tụng 56 2.2.5 Quan heä với Cảnh sát hỗ trợ tư pháp 58 2.3 Thực trạng Chấp hành viên, cán làm công tác thi hành án 62 Chương3: Phương hướng đổi máy quan thi hành án dân 67 3.1 Ý nghóa việc đổi tổ chức máy quan thi hành án dân 67 3.2 Xác định rõ vị trí, chức quan THADS 69 3.3 Hoàn thiện tổ chức quan THADS 70 3.3.1 Nhu cầu biên chế 70 3.3.2 Các đơn vị trực thuộc THADS cấp tỉnh 72 3.3.3 Thành lập quan THADS khu vực 76 3.3.4 Cán công chức 78 3.4 Hoàn thiện chế quản lý THADS 81 3.4.1 Phân cấp quản lyù THADS cho UBND 82 3.4.2 Thống hoạt động THADS 83 3.5 Đề cao chế phối hợp THADS 85 3.6 Xã hội hóa số nội dung hoạt động THADS 87 Kết luận LỜI MỞ ĐẦU Thi hành án dân hoạt động quan trọng nhà nước nhằm đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp công dân sở thi hành án, định có hiệu lực Tòa án Trong năm qua, hoạt động góp phần quan trọng vào việc bảo vệ pháp chế nhà nước, bảo vệ quyền lợi đáng cho nhà nước công dân Tuy nhiên thực tiễn thi hành, tổ chức quan thi hành án dân bộc lộ bất cập cần khắc phục, đổi trước yêu cầu cơng cải cách hành chính, cải cách tư pháp Đây chủ trương quan trọng quán Đảng vaø Nhaø nước đề trước xu hội nhập quốc tế khu vực Quan tâm đến hoạt động thi hành án dân sự, số báo tạp chí chuyên ngành đề cập đến công tác nhìn chung chúng dừng lại mức độ khai thác khía cạnh, góc độ định thi hành án dân Ở mức độ cao hơn, công trình nghiên cứu khoa học cấp bộ, luận án tiến só mà tác giả tham khảo như: chuyên đề “Xã hội hóa hoạt động THADS Một số vần đề lý luận thực tiễn” Viện nghiên cứu khoa học pháp lý; đề tài cấp nhà nước “Đổi tổ chức hoạt động thi haønh án Việt Nam” ông Nguyễn Đình Lộc thực hiện; luận án tiến só “Đổi tổ chức hoạt động quan tư pháp theo hướng xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam” tác giả Trần Huy Liệu… khai thác dạng tương tự Nhìn chung, viết chưa sâu vào tổ chức máy quan thi hành án dân sự; có mảng nhỏ đề tài; theo hướng đề cập thi hành án dân hình viết Chính thế, tác giả mạnh dạn chọn đề tài: “Đổi tổ chức máy quan thi hành án dân sự” làm luận văn thạc só với mong muốn đóng góp phần luận văn góp phần nâng cao hiệu hoạt động thi hành án dân đưa số giải pháp nhằm đổi tổ chức quan thi hành án ngày gọn nhẹ, hoạt động ngày có hiệu Trên sở sử dụng phương pháp đối chiếu, so sánh, thống kê số liệu theo trình tự thời gian kết hợp với phương pháp khoa học vật biện chứng, tác giả phân tích luận văn từ mức độ khái quát chung đến vấn đề cụ thể có phân tích, đánh giá tổng hợp Nhưng hạn chế khâu tìm số liệu nên tác giả giới hạn đề tài từ thực tiễn Tp Hồ Chí Minh Luận văn xây dựng gồm có chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận chung tổ chức máy quan thi hành án dân Chương 2: Thực trạng tổ chức máy quan thi hành án dân Chương 3: Phương hướng đổi tổ chức máy quan thi hành án dân Cũng người công tác ngành thi hành án dân sự, muốn góp tiếng nói công tác mức độ định góp phần khắc phục thiếu sót, hạn chế pháp luật hành thực tiễn thi hành Mong nhận đóng góp chân thành Quý thầy cô, bạn bè đồng nghiệp để tác giả hoàn thiện luận văn tốt có kiến thức vững vàng công việc Trân trọng Tp Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2006 CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 1.1 Khái niệm thi hành án dân 1.1.1 Khái niệm thi hành án Thi hành án nhiều vấn đề đặt cần phải nghiên cứu cách toàn diện Mặc dù gần có đề tài nghiên cứu khoa học đề cập đến vấn đề nhìn chung đề tài đặt giải số khía cạnh vấn đề thi hành án (THA) mức độ định Về mặt lý luận, nhiều vướng mắc chưa giải  Thuật ngữ “thi hành án” Cụm từ ghép “thi hành án” thường dùng chung với từ khác như: lĩnh vực THA, giai đoạn THA, đặc điểm THA, hoạt động THA Nếu hiểu nhóm từ lĩnh vực, giai đoạn, hoạt động khái niệm “thi hành án” chưa Bởi cụm từ có nghĩa khơng giống nên ghép với cụm từ “thi hành án” mang ý nghĩa khác Mặt khác, sử dụng nhóm từ với từ khác như: chất, chức năng, đặc điểm… sai lệch tăng thêm Điều thể chỗ từ cơng tác, hoạt động, chất khơng cịn ý nghĩa ban đầu mà thấy rõ nghĩa cụm từ “thi hành án” Thông thường, khái niệm thường diễn đạt danh từ hay cụm từ, danh từ hay cụm từ từ loại cịn tính từ kết hợp để hình thành khái niệm nhánh trong từ loại [16] Ví dụ, khái niệm quản lý nhà nước tác động liên tục, có tổ chức, có định hướng chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý [23] Do đó, để đảm bảo tính chặt chẽ khái niệm khoa học có liên quan đến THA “thi hành án” cần sử dụng khái niệm độc lập [16], có khái niệm loại hình THA THA hình sự, THA dân (THADS), THA hành Từ có cách hiểu, cách nhìn nhận vấn đề THA chất, chức năng, đặc trưng mức độ chung cụ thể theo loại hình cụm từ công tác THA, hoạt động THA, lĩnh vực THA sử dụng theo nghĩa chúng Thi hành án (nói chung) trước năm 1993 Tòa án nhân dân (TAND) cấp thực xem giai đoạn tố tụng vì: “Có xét xử phải có THA, thi hành án dựa sở công tác xét xử Xét xử THA hai mặt thống trình bảo vệ lợi ích đương sự” [2] Mỗi loại hình THA có đặc trưng riêng, chẳng hạn THA hình thể tính quyền lực nhà nước; THADS đặc trưng bật quyền tự định đoạt, tự thỏa thuận đương Điều ảnh hưởng không nhỏ đến việc xác định tính chất loại hình THA  Thi hành án hình Hoạt động THA hình có đặc thù riêng, thông qua thủ tục chặt chẽ, theo trình tự định Mặc dù việc THA kết thúc quan chức có nghóa vụ phải tiếp tục theo dõi bị cáo mãn hạn tù hay chưa để làm thủ tục xóa án Chánh án TAND định Theo PGS.TS Trần Đình Nhã, hoạt động quan tiến hành tố tụng thực nên THA hình giai đoạn tố tụng [29] tách hoạt động mục tiêu chung toàn trình tố tụng không thực Bản án Tòa án dừng lại việc phán người có tội hay vô tội văn bản, giấy tờ Muốn thực thực tế, cần phải có giai đoạn THA, phụ thuộc nhiều vào hiệu hoạt động THA Vì vậy, THA hình giai đoạn trình xét xử [29], hoạt động gắn liền với trình xét xử Theo ông Nguyễn Công Bình, THA hình giai đoạn tố tụng vì: [29] , - Hoạt động THA gắn liền với trình xét xử, sau trình xét xử nhằm đảm bảo phán Tòa án thi hành - Thi hành án hoạt động bảo vệ pháp luật khác với chất hoạt động hành tổ chức quản lý Mặt khác Bộ luật tố tụng hình 2003, phần THA dành phần thứ năm (gồm Chương) để quy định nguyên tắc, thủ tục chung số hình phạt cụ thể Mặc dù Điều 33 Bộ luật không xác định quan THA hình quan tiến hành tố tụng không xác định người có thẩm quyền quan THA người tiến hành tố tụng thực tế tranh luận tính chất hoạt động giai đoạn tố tụng hay Hành - Tư pháp không đáng kể Hiện nay, xem THA hình giai đoạn tố tụng hoạt động quan tiến hành tố tụng thực thông qua việc định THA Chánh án Tòa án Như vậy, thi hành án hình giai đoạn tố tụng cuối kết thúc vụ án xét xử nhằm thực phán Tòa án thực tế  Thi hành án dân Hiện nhiều quan điểm khác hoạt động THADS chuyển giao sang quan thuộc Chính phủ quản lý Có quan điểm cho rằng: THADS giai đoạn tố tụng; quan điểm khác cho THADS hoạt động Hành - Tư pháp? Để trả lời cho câu hỏi này, cần có xem xét toàn diện quy định pháp luật quan điểm đạo, đường lối Đảng Nhà nước thông qua Nghị hoạt động THADS phù hợp với vị trí, tính chất, chức chủ yếu hoạt động 1.1.2 Khái niệm thi hành án dân  Là giai đoạn tố tụng Việc điều tra, hòa giải, xét xử vụ án giai đoạn đầu trình bảo vệ quyền lợi đương Ở giai đoạn này, Tòa án định giải nội dung vụ án, xác định quyền nghóa vụ bên Các định Tòa án muốn trở thành thực sống phải thông qua hoạt động THA Tổng hợp hành vi pháp lý thực định Tòa án án, định đưa thi hành thành giai đoạn độc lập trình tố tụng dân Giai đoạn gọi giai đoạn THA [24] Là khâu trình tố tụng dân sự, THADS giai đoạn nằm trình giải vụ án, theo giai đoạn trước giai đoạn xét xử giai đoạn chuẩn bị xét xử, THADS giai đoạn hậu xét xử, giai đoạn thực thi phán Tòa án [16] , giai đoạn kết thúc trình tố tụng dân Ở giai đoạn này, hành vi quan THA, người tham gia vào trình THA nhằm thực định Tòa án án thực theo nguyên tắc pháp luật quy định Mặt khác, hoạt động THADS mang dấu hiệu đặc trưng tố tụng dân quyền tự định đoạt đương sự, đương có quyền tự thỏa thuận với thời gian, địa điểm phương thức toán không trái pháp luật Không giống phương pháp sử dụng THA hình hay hoạt động quản lý hành mang tính quyền lực, mệnh lệnh, phục tùng Chính thế, định THA đình theo thỏa thuận bên hoãn, tạm đình Ngoài ra, hoạt động mang tính tố tụng không phụ thuộc hoàn toàn vào hoạt động quan thực (cơ quan hành pháp hay quan tư pháp) theo quan điểm Đảng Nhà nước, nước ta có quyền quyền lập pháp, quyền hành pháp quyền tư pháp phân chia rạch ròi quyền Có phân công, phối hợp để thực tốt chức năng, nhiệm vụ giao mà Mặc dù, hoạt động THADS quan thuộc Chính phủ quản lý xem giai đoạn cuối tố tụng dân [17] quy định pháp luật thực định Vì thế, Bộ luật tố tụng dân Quốc hội thông qua ngày 15/6/2004 (có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 01/01/2005) dành Chương, Điều để quy định THADS Ngoài theo Điều Bộ luật thì: Bộ luật tố tụng dân quy định nguyên tắc tố tụng dân sự; trình tự thủ tục khởi kiện để Tòa án giải vụ án dân sự, việc dân Tòa án; thi hành án dân Cùng quan điểm này, theo thạc só Nguyễn Hoài Phương tập giảng Luật tố tụng dân Việt Nam cho rằng: “THADS giai đoạn độc lập tố tụng dân án định có hiệu lực pháp luật đưa thi hành, giai đoạn kết thúc trình bảo vệ quyền lợi đương sự” Như vậy, theo quan điểm THADS giai đoạn tố tụng nhằm làm cho phán Tòa án có hiệu lực thực tế  Là hoạt động Hành - Tư pháp THADS khơng phải hoạt động tố tụng, hoạt động để xác lập chất vụ án, vụ việc Hoạt động chứng minh tranh chấp pháp luật hay không pháp luật hoạt động quan xét xử Cịn án có hiệu lực pháp luật quan THA có trách nhiệm phải tơn trọng nghiêm chỉnh thi hành, người liên quan phải thực theo quy định Tòa án tuyên Trong Bộ luật tố tụng dân nay, quy định quan tố tụng người tiến hành tố tụng, khơng nói ñeán quan THA quan tố tụng Chấp hành viên (CHV) khơng xem người tiến hành tố tụng Quá trình tố tụng mà trọng tâm việc xét xử Tòa án chấm dứt Tòa án phán nhân danh Nhà nước xác định quyền nghóa vụ bên Còn việc thi hành phán Tòa án giai đoạn khác, không phụ thuộc vào trình tố tụng [16,17] Theo GS TS Lê Minh Tâm, hoạt động THADS giai đoạn tố tụng có tính chất khác với tố tụng, có mục đích khác với mục đích tố tụng: tố tụng tìm thật vụ việc diễn thực tế giải 90 - Đây hoạt động định trực tiếp đến quyền lợi thiết thân người, không cho phép có sai sót, phải quan chuyên môn có chức THA thực - Phải tách bạch hoạt động quan hành địa phương với hoạt động quan tư pháp Như vậy, việc phân cấp quản lý hoạt động THADS cho UBND cấp có thuận lợi có trở ngại định Để trả lời cho câu hỏi có phân cấp hay không cần phải xét đến vần đề thống hoạt động THADS 3.4.3 Thống hoạt động THADS Để công tác quản lý THA tập trung, thống nhất, thể rõ quan điểm cải cách hành chính, cải cách tư pháp, đồng thời đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế, Nghị Trung ương III khóa VIII, Nghị số 48, 49 Bộ Chính trị xác định mục tiêu cụ thể từ đến 2010 phải chuẩn bị điều kiện cán bộ, sở vật chất để thực việc chuyển giao công tác THA cho Bộ Tư pháp Định hướng đến năm 2020 “xây dựng Bộ luật THA điều chỉnh tất lĩnh vực THA; xác định Bộ Tư pháp quan giúp Chính phủ quản lý nhà nước thống công tácTHA” Theo Dự thảo 10 Bộ luật THA, Điều 19 quy định hệ thổng tổ chức THA gồm có Tổng cục THA trực thuộc Bộ Tư pháp, Cục THA cấp tỉnh Chi cục THA cấp huyện Căn vào hệ thống quan THA hành Tổng cục THA quan THA lại khơng cần thiết Bởi bản, việc THA phải thực sở, địa bàn dân cư nơi người phải THA cư trú, làm việc, có trụ sở có tài sản Thành lập quan có nhiệm vụ THA Trung ương không phù hợp lý luận không cần thiết thực tiễn Theo Công văn 1224/VPQH-TH ngày 10/07/2006 Văn phòng Quốc hội việc thực kế hoạch khảo sát công tác THA, chế quản lý THA xây dựng phương án 91 - Phương án 1: Bộ Tư pháp thống quản lý công tác THADS - Phương án 2: Bộ Tư pháp quản lý vó mô giao cho UBND cấp tỉnh trực tiếp quản lý - Phương án 3: (kết hợp quản lý Bộ Tư pháp với địa phương theo hướng phân cấp) Thơng qua thực tiễn công tác quản lý tổ chức nhân quan THADS, sau xem xét phương án gợi ý Văn phịng Quốc hội, chúng tơi cho phương án phù hợp nhất: “Boä Tư pháp quản lý vó mô giao cho UBND cấp tỉnh trực tiếp quản lý ” lý do: - Cơng tác THA có đặc thù gắn liền với lãnh đạo đạo cấp quyền địa phương - Hoạt động THADS thực nơi người phải THA có tài sản Theo quy định pháp luật, UBND quan quản lý nhà nước địa phương nên có điều kiện theo dõi, nắm bắt xác tình hình dân cư, kinh tế xã hội (nói chung) tình trạng cư trú, tài sản cá nhân tổ chức (nói riêng) Vì vậy, việc giao cho UBND trực tiếp quản lý công tác THADS đảm bảo tính xác, kịp thời việc cung cấp thơng tin cần phục vụ hiệu cho hoạt động THA - Tồn q trình THA (xác minh, cưỡng chế, định giá tài sản, bán đấu giá tài sản) thực địa phương Các hoạt động cần có quan tâm đạo sâu sát quyền địa phương phối hợp quan ban ngành địa phương - Hoạt động THA gắn liền với việc bảo vệ biên chế, đảm bảo an ninh trị, an toàn trật tự xã hội địa phương Việc giao cho UBND trực tiếp quản lý hoạt động THA phát huy tính chủ động, sáng tạo, đề cao trách nhiệm địa phương việc vận dụng biện pháp tổ chức THA hiệu quả, thuyết phục công tác vận động quần chúng 92 - Hoạt động THADS theo nguyên tắc tôn trọng tự nguyện THA bên đương (trừ trường hợp phải thi hành nghĩa vụ cho ngân sách nhà nước) Các bên có quyền thỏa thuận thời gian, địa điểm, phương thức THA không trái quy định pháp luật đạo đức xã hội Trong giai đoạn nào, bên cần tự do, tự nguyện hòa giải, thỏa thuận, định có tiếp tục yêu cầu quan THADS thi hành nội dung án hay không Vì vậy, vai trị quyền, đồn thể địa phương việc hòa giải bên tự nguyện THA quan trọng nhằm hạn chế số vụ việc cưỡng chế phức tạp, phát sinh khiếu kiện gay gắt 3.5 Ñeà cao chế phối hợp THADS Hoạt động THADS khơng có hiệu túy quan THADS thực nhiệm vụ, quyền hạn giao Các quan hữu quan giữ vai trò quan trọng công tác phối hợp, hỗ trợ hoạt động THADS Do đó, cần phát huy mặt tích chế phải tìm giải pháp để khắc phục vướng mắc Đề cao trách nhiệm Tòa án án, định, đảm bảo có tính khả thi chịu trách nhiệm việc tuyên án Tòa án có trách nhiệm việc hỗ trợ quan THA, người THA việc yêu cầu người phải THA, người liên quan kê khai giá trị tài sản, địa điểm có tài sản, Tòa án có thẩm quyền buộc trả lời chế tài thích đáng cho hành vi không thực Các quy định tội không chấp hành án (Điều 304) Tội không THA (Điều 305) Bộ luật hình cần thực thi nghiêm chỉnh Tòa án có thẩm quyền xử lý nghiêm hành vi khơng chấp hành Tòa án có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung án, định trường hợp có sai sót kỹ thuật soạn thảo chuyển giao án, định theo thời gian luật định cho quan THA 93 Trước phán quyết, Tòa án có thẩm quyền định cần thiết nhằm bảo quản tài sản bị đơn Cơ quan THA Tòa án phối hợp tạm thu án phí bị cáo trước xét xử làm giảm phần lớn số án tồn đọng Xác định lại thẩm quyền cá nhân, quan có quyền u cầu hỗn; kháng nghị án có chế tài nghiêm khắc cho trường hợp yêu cầu hoãn, kháng nghị thời hạn không trả lời Cầm sớm ban hành quy định pháp luật bồi thường thiệt hại THADS Trách nhiệm giải thích án, định Tịa án phải quy định rõ ràng, cụ thể pháp luật THADS: người trực tiếp xét xử phải có trách nhiệm giải thích; trường hợp người xét xử chuyển cơng tác Chánh án Tịa án phải có trách nhiệm giải thích ấn định thời gian cụ thể cho việc trả lời 15 ngày kể từ ngày nhận yêu cầu giải thích quan THA Trong trường hợp Thẩm phán trực tiếp giải thích án Viện kiểm sát không trí đưa lấy ý kiến họp liên ngành Toøa án - Kiểm sát - THA Đẩy mạnh hoạt động phối hợp liên ngành Ban đạo THADS cấp giải vụ việc THA tồn đọng, khiếu kiện kéo dài theo thẩm quyền Nâng cao hiệu hoạt động Ban đạo THADS Thành phố Ban đạo quận, huyện: hoạt động thường xun, khơng mang tính hình thức Cần có chế độ bồi dưỡng thành viên Ban đạo 3.6 Xã hội hóa số nội dung hoạt động THADS Như quy luật tất yếu sống, tranh chấp dân xảy ngày nhiều tập trung khu dân cư, trung tâm kinh tế lớn Số lượng án phải thi hành ngày nhiều, năm sau cao năm trước, 94 công việc tình trạng tải Những vụ việc THA thu cho Nhà nước chiếm tỉ lệ nhỏ, phần lớn thu cho tổ chức công dân Do số lượng công việc ngày tăng, số lượng biên chế có chưa thể hoàn thành nhiệm vụ giao mà tình trạng tải Thực tiễn cho thấy, nhu cầu THA cấp tỉnh THA cấp huyện cần tăng biên chế, bình quân nơi cần khoảng từ đến người, có nơi nhu cầu tăng gấp nhiều lần, chẳng hạn nhö THA Thành phố Hà Nội Tp Hồ Chí Minh Nếu thường xun tăng biên chế để giải cơng việc tạo máy THADS cồng kềnh, chi phí ngân sách cho hoạt động THA lớn Mặt khác, theo quy định pháp luật THADS (Nghị định 173, Nghị định 164…) số lượng việc chủ động THA tách triệt để theo hồ sơ án phí hoàn trả tài sản tang vật, tạm ứng án phí nên số lượng loại giấy tờ mà quan THA phải tống đạt chiếm số lượng lớn phải CHV cán THA thực hiện, nhiều thời gian công sức cho công việc thay giao cho cá nhân, tổ chức Nhà nước thực Thi hành án dân dạng đặc biệt hoạt động dân sự, đặc trưng THADS quyền tự định đoạt đương Điều thể THADS hoạt động mang tính chất tư quyền nên Nhà nước nghóa vụ phải bao cấp toàn Do đó, công tác THADS cần thể nét đặc thù riêng nó, không giống THA hình (thể tính quyền lực nhà nước) Để bảo vệ quyền lợi cho mình, người THA thuê mướn cá nhân tổ chức tư nhân đảm bảo cho quyền lợi Điều đồng nghóa với việc Nhà nước phải nhanh chóng xã hội hóa số hoạt động công tác THA 95 Ngoài ra, chủ trương xã hội hóa hoạt động THADS Đảng Nhà nước đề Nghị số 08-NQ/TW, Nghị 48-NQ/TW gần Nghị 49-NQ/TW tiếp tục khẳng định “từng bước thực việc xã hội hóa quy định hình thức, thủ tục để giao cho tổ chức quan nhà nước thực số công việc THA” nhằm nâng cao hiệu THA chất lượng phục vụ yêu cầu đáng người dân, góp phần giảm nhẹ gánh nặng cho quan THA tình trạng tải công việc Những lợi ích việc xã hội hóa hoạt động THADS: - Giảm tải khối lượng công việc làm gọn nhẹ máy - Giảm biên chế ngân sách, tập trung việc mà quan THA thật cần - Chất lượng công tác THA nâng cao (do cạnh tranh hiệu quan, tổ chức), đa dạng quan THA không theo tên gọi mà biến đổi chất, phong cách, lề lối làm việc, tạo lựa chọn, bảo đảm quyền tự định đoạt, khuyến khích người dân tham gia Tóm lại, xã hội hóa hoạt động THA lợi cho nhà nước kinh phí, ngân sách, biên chế mà hạn chế tình trạng quan liêu, hách dịch, góp phần kiện toàn máy có lợi cho nhân dân, người dân có hội phát huy khả năng, có quyền lựa chọn chủ thể để yêu cầu, nhanh chóng, nâng cao tính tự chịu trách nhiệm, giám sát nhân dân Vấn đề xã hội hóa có nhiều quan điểm khác nhau: Có quan điểm cho rằng, cần xã hội hóa toàn hoạt động THADS lập lại tổ chức Thừa phát lại thực việc THA Nói khác hơn, cần khôi phục tổ chức Thừa 96 phát lại với chức năng, nhiệm vụ có lịch sử nước ta trước Quan điểm khác cho nên xã hội hóa số nội dung hoạt động THADS Có thể thấy quan điểm nêu phương án việc xã hội hóa cần nghiên cứu để chọn phương án tối ưu đáp ứng cho nhu cầu Đối với phương án thứ khó khả thi tâm lý người dân vốn tin tưởng vào quyền lực nhà nước nên xã hội hóa mẻ, tin tưởng vào cá nhân hay tổ chức thi hành Bên cạnh đó, tổ chức xã hội hóa phải đảm nhiệm toàn trình, thủ tục THA kể việc áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên, trả nhà Công việc đòi hỏi tổ chức phải có tư cách quyền lực nhà nước quyền yêu cầu quan công quyền khác hỗ trợ mang tính công quyền, cần sử dụng quyền lực nhà nước định THA, áp dụng biện pháp cưỡng chế Để triển khai thực mô hình phải có thay đổi lớn tổ chức hoạt động THA, tổ chức hệ thống TAND Cụ thể, phải xác định chức danh đội ngũ Thẩm phán Tòa án [28] Thẩm phán THA có quyền theo dõi, giám sát, kiểm tra tổ chức THA xã hội hóa, có quyền xem xét, lệnh Chấp hành viên yêu cầu áp dụng biện pháp cưỡng chế… Đối với phương án thứ hai, luật sư Trương Thị Hòa với tham luận “Thừa phát lại tiến trình xã hội hóa công vụ THADS” cho rằng: công tác THADS từ từ xã hội hóa phần, xã hội hóa toàn Theo luật sư có loại việc giao cho Thừa phát lại thực Đó là: - Giúp người THA xin án, định Tòa án làm cho việc xin THA; - Giúp người THA thực quyền yêu cầu THA ; 97 - Giúp người THA làm đơn, nộp đơn xin THA quan THA; - Xác minh trường hợp người phải THA ốm nặng; - Xác minh tình trạng tài sản người phải THA; - Tống đạt định THADS cho đương người có liên quan; - Tống đạt định cưỡng chế THADS Tóm lại, thực xã hội hóa hoạt động THADS cần thiết, đáp ứng nhu cầu thực tiễn nước ta giai đoạn đồng thời quán triệt chủ trương Đảng Nhà nước Nghị 48, 49 Bộ Chính trị Tuy nhiên, việc xã hội hóa nước ta giai đoạn theo Phương án thứ hai phù hợp Dự thảo 10 Bộ luật THA (Điều 14) xây dựng theo Phương án này, cụ thể: - Cho phép tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định thực số công việc THA thu phí - Phát triển hệ thống tổ chức tư vấn, dịch vụ xác minh tài sản người phải THA; dịch vụ tống đạt giấy tờ THA; nhận giữ tài sản THA tư nhân; dịch vụ mua bán nợ THA Để thực Phương án này, trước mắt nên thí điểm số Thành phố lớn Hà Nội Tp Hồ Chí Minh số hoạt động tống đạt loại giấy tờ THA xác minh tài sản để THA Sau tổng kết thực tiễn tiến hành mở rộng nước Đồng thời, Chính phủ phải xây dựng hành lang pháp lý cho tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia hoạt động Nên tổ chức Văn phòng Thừa phát lại thực công việc nêu đặt bên cạnh quan THA Văn phòng Thừa phát lại hoạt động độc lập, tự lấy thu bù chi, tự tuyển dụng nhân sự, người đứng đầu văn phòng Nhà nùc bổ nhiệm theo tiêu chuẩn định 98 thực công việc không cần đến sức mạnh quyền lực Hay nói khác khôi phục lại chế định Thừa phát lại trước 99 KẾT LUẬN Thi hành án dân hoạt động phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi ích thiết thân người Điều đòi hỏi án, định có hiệu lực Tòa án phải quan thi hành án thi hành đúng, kịp thời đầy đủ Muốn thực điều phải có máy quan thi hành án đủ mạnh, có quyền hạn tương xứng với nhiệm vụ; có đội ngũ cán thi hành án với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, có phẩm chất đạo đức sạch; có phối hợp hài hòa quan hữu quan hoạt động thi hành án dân cách hữu hiệu… Tất yêu cầu thực sở khắc phục thiếu sót, bất cập pháp luật thi hành án dân nói chung tổ chức quan thi hành án nói riêng hay nói khác đổi tổ chức quan thi hành án dân giai đoạn nay./ TÀI LIỆU THAM KHẢO I VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hiến pháp 1992 sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình năm 1999 Bộ Luật tố tụng Hình năm 2003 Bộ luật tố tụng dân năm 2004 Pháp lệnh thi hành án dân ngày 21/04/1993 Pháp lệnh thi hành án dân ngày 14/01/2004 Pháp lệnh cán công chức (đã sửa đổi, bổ sung năm 2000, 2003) Nghị 08/NQ-TW ngày 02/01/2002 Bộ Chính trị số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới Nghị số 49/NQ-TW ngày 02/06/2005 Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 10 Nghị định số 30/CP ngày 02/06/1993 Chính phủ tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn quan quản lý công tác THADS, quan THADS CHV 11 Nghị định số 62/2003/NĐ-CP ngày 06/06/2003 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Tư pháp 12 Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 Chính phủ việc tuyển dụng, sử dụng quản lý cán bộ, công chức quan nhà nước 13 Nghị định số 164/2004/NĐ-CP ngày 14/09/2004 Chính phủ kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất để bảo đảm THA 14 Nghị định số 173/2004/NĐ-CP ngày 30/09/2004 Chính phủ quy định thủ tục, cưỡng chế xử phạt vi phạm hành THADS 15 Nghị định 50/2005/NĐ-CP ngày 11/04/2005 Chính phủ quan quản lý THADS, quan THADS cán bộ, công chức làm công tác THADS 16 Quyết định số 133/2004/QĐ-BTP ngày 04/03/2004 việc thành lập Phòng chuyên môn thuộc Cục THADS 17 Quyết định số 1145/2005/QĐ-BTP ngày 18/05/2005 Bộ trưởng Bộ Tư pháp việc ban hành Quy chế làm việc Hội đồng tuyển chọn CHV quan THADS 18 Quyết định số 1148/2005/QĐ-BTP ngày 18/05/2005 Bộ trưởng Bộ Tư pháp việc ban hành Quy chế ủy quyền quản lý tổ chức, cán THADS caáp tỉnh, THADS caáp huyện cho Giám đốc Sở Tư pháp 19 Chỉ thị số 20/2001/CT-TTg ngày 11/09/2001 Thủ tướng Chính phủ tăng cường nâng cao hiệu công tác THADS 20 Thông tư số 05/2002/TT-BTP ngày 27/02/2002 Bộ Tư pháp hướng dẫn chuyển giao số vụ việc THA cho UBND xã, phường, thị trấn trực tiếp đôn đốc thi hành 21 Thông tư số 04/TTLT-TP-NV ngày 05/05/2005 Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước công tác tư pháp địa phương 22 Thông tư 06/TT-BTP ngày 24/06/2005 hướng dẫn tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức CHV 23 Thông tư 01/2006/TTLT-BTP-BNV-BTC ngày 23/05/2006 hướng dẫn thực chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề CHV Công chứng viên 24 Cơng văn số 1224/VPQH-TH ngày 10/07/2006 Văn phòng Quốc việc thực kế hoạch khảo sát công tác THA 25 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán công chức ban hành kèm theo Quyết định số 161/2003/QĐ-TTg ngày 04/08/2003 Thủ tướng Chính phủ 26 Quy chế tổ chức hoạt động Sở Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 32/2003/QĐ-UB ngày 11/03/2003 UBND Tp.Hồ Chí Minh 27 Quy chế phối hợp định giá tài sản THADS địa bàn Tp.Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 72/2006/QĐ-UB ngày 16/05/2006 UBND Tp.Hồ Chí Minh II SÁCH, BÁO Lê Thị Thu Ba (2003), “THADS chặng đường 10 năm”, Tạp chí Dân chủ & Pháp luật, (Số đặc biệt), tr.13-17 Nguyễn Công Bình (1998), “Mấy vấn đề THADS việc soạn thảo Bộ luật tố tụng dân sự”, Tạp chí Luật học, (5), tr.43-44 Bộ Tư pháp, Báo cáo công tác THADS năm 2004, năm 2005 tháng đầu năm 2006 Bộ Tư pháp, Dự thảo 10 Bộ luật THA Cục THADS - Bộ Tư pháp (2006), Đề án xây dựng biên chế đến năm 2010 cho quan THADS địa phương (dự thảo) Mai Phương Hoa (2005), “Một số suy nghó chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quan THADS theo quy định mới”, Tin THADS, (5), tr.11-12 Chu Thị Hoa (2005), “Bàn cấu tổ chức quan THADS”, Tạp chí Dân chủ & Pháp luật, (12), tr.36,37-39 Học viện Tư pháp (2005), Kỹ THADS”, Nxb Thống kê, Đồng Nai Trần Phương Hồng (2006), “Một số vần đề tổ chức THADS caáp tỉnh, Tin THADS, (2), tr.20-21 10 Hoàng Thọ Khiêm (1999), “Một số ý kiến chế quản lý công tác THADS nay”, Thông tin khoa học pháp lý, (8), tr.61-63 11 Hoàng Thế Liên, Nguyễn Thanh Thủy (2001), “Những vướng mắc chế phối hợp THADS”, Tạp chí Dân chủ & Pháp luật, (5), tr.11-14 12 Sở Tư pháp Tp Hồ Chí Minh (2005), Về tiến công tác THADS năm 2004 Tp Hồ Chí Minh 13 Sở Tư pháp Tp Hồ Chí Minh (2006), Hoàn thiện chế THADS Kinh nghiệm Tp Hồ Chí Minh 14 Tạp chí Dân chủ & Pháp luật (2005), Số chuyên đề Bộ luật THA (Dự thảo), Nxb Bộ Tư pháp, Hà Nội 15 Tạp chí Dân chủ & Pháp luật (2005), Số chuyên đề nghiệp vụ THADS, Nxb Bộ Tư pháp, Hà Nội 16 Lê Minh Tâm (2001), “Thử bàn vấn đề lý luận THA”, Tạp chí Luật học, (2), tr.21-26 17 Nguyễn Quang Thái (2005), “Một số quan niệm THA THADS Việt Nam”, Tạp chí Dân chủ & Pháp luật, (5), tr.43-48 18 Thi hành án dân Tp Hồ Chí Minh (2005), Bình luận quyền hạn, nhiệm vụ, tổ chức quan THADS nêu Dự thảo Bộ luật THA 19 Thi hành án dân Tp Hồ Chí Minh (2005), Báo cáo Số 2916/THA cơng tác THADS năm 2005 (phục vụ kỳ họp Quốc hội thứ Khóa X) 20 Thi hành án dân Tp Hồ Chí Minh (2006), Một số giải pháp nâng cao hiệu công tác THADS Tp Hồ Chí Minh 21 Thi hành án dân Tp Hồ Chí Minh (2006), Báo cáo số 2406/THA kết THA tháng (từ 01/10/2005 đến 30/06/2006) 22 Thi hành án dân Tp Hồ Chí Minh, Thống kê kết THA theo việc theo giá trị từ năm 2003 đến tháng đầu năm 2006 23 Trường đại học luật Hà Nội (2000), Giáo trình Luật hành Việt Nam”, Nxb CAND, Hà Nội 24 Trường đại học luật Hà Nội (2000), Giáo trình luật tố tụng dân Việt Nam”, Nxb CAND, Hà Nội 25 Nguyễn Xuân Tùng (2005), “Một số vấn đề quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức THADS”, Tin THADS, (12), tr.12-15 26 Từ điển Luật học (1999), Nxb Từ điển Bách khoa Hà Nội, tr 464 27 UBND Tp Hoà Chí Minh (2006), Báo cáo tình hình cơng tác THADS Tp Hồ Chí Minh (phục vụ kế hoạch khảo sát cơng tác THA Quốc hội) 28 Viện nghiên cứu khoa học pháp lý (2001), Xã hội hóa hoạt động THADS Một số vần đề lý luận thực tiễn, Nxb Bộ Tư pháp, Hà Nội 29 Viện nghiên cứu khoa học pháp lý (2002), Báo cáo tổng thuật hội thảo số vấn đề lý luận THA, Nxb Bộ Tư pháp, Hà Nội ... máy quan thi hành án dân Chương 2: Thực trạng tổ chức máy quan thi hành án dân Chương 3: Phương hướng đổi tổ chức máy quan thi hành án dân Cũng người công tác ngành thi hành án dân sự, muốn góp... chung tổ chức máy quan thi hành án dân 1.1 Khaùi niệm thi hành án dân 1.1.1 Khái niệm thi hành án 1.1.2 Khái niệm thi hành án dân 1.2 Cơ quan thi hành án dân. .. Cơ quan thi hành án dân 22 1.3.3.2 Cô quan quản lý thi hành án dân 25 1.3.3.3 Cán công chức quan thi hành án dân 28 1.3.4 Vài nét hình thành phát triển quan thi hành án dân
- Xem thêm -

Xem thêm: Đổi mới tổ chức bộ máy cơ quan thi hành án dân sự , Đổi mới tổ chức bộ máy cơ quan thi hành án dân sự