0

Cơ sở lý luận của việc xây dựng chính sách khoan hồng nhằm phá vỡ các thoả thuận hạn chế cạnh tranh tại việt nam

69 0 0
  • Cơ sở lý luận của việc xây dựng chính sách khoan hồng nhằm phá vỡ các thoả thuận hạn chế cạnh tranh tại việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:07

LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan: Khóa luận tốt nghiệp kết nghiên cứu riêng tôi, thực hướng dẫn khoa học Tiến sĩ Phạm Trí Hùng, đảm bảo tính trung thực tuân thủ quy định trích dẫn, thích tài liệu tham khảo Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm lời cam đoan Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng năm 2017 Tác giả khoá luận Nguyễn Thị Ngọc Châu LỜI CẢM ƠN Khoá luận tốt nghiệp cử nhân Luật chuyên ngành Luật thương mại với đề tài “Cơ sở lý luận việc xây dựng sách khoan hồng nhằm phá vỡ thoả thuận hạn chế cạnh tranh Việt Nam” kết q trình cố gắng khơng ngừng thân tác giả giúp đỡ, động viên khích lệ thầy cơ, bạn bè người thân Qua trang viết tác giả xin gửi lời cảm ơn tới người giúp đỡ em thời gian học tập - nghiên cứu khoa học vừa qua Em xin tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc thầy TS Phạm Trí Hùng trực tiếp hướng dẫn sửa chữa khoá luận cho em cách tận tình từ ngày đầu em bắt tay vào làm, giúp em hồn thành khố luận cách tốt Em xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, khoa Luật Thương mại tạo điều kiện cho em hồn thành tốt cơng việc nghiên cứu khoa học Sinh viên thực Nguyễn Thị Ngọc Châu DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BLHS Bộ Luật Hình số 100/2015/QH13 Quốc hội ban hành 27/11/2015 CSKH Chính sách khoan hồng DOJ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ DPPC Viện trưởng Viện Công Tố Canada EU Liên minh Châu Âu JFTC Uỷ ban cạnh tranh công Nhật Bản LCT 2004 Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11 Quốc hội ban hành ngày tháng 12 năm 2004 OECD Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế Liên hợp quốc TTHCCT Thoả thuận hạn chế cạnh tranh VCA Cục Quản lý cạnh tranh Việt Nam LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THOẢ THUẬN HẠN CHẾ CẠNH TRANH VÀ CHÍNH SÁCH KHOAN HỒNG 1.1 Những vấn đề chung thoả thuận hạn chế cạnh tranh .6 1.1.1 Khái niệm đặc điểm thoả thuận hạn chế cạnh tranh .6 1.1.2 Thuộc tính bí mật khó phát thoả thuận hạn chế cạnh tranh 10 1.1.3 Những công cụ giúp điều tra xử lý thoả thuận hạn chế cạnh tranh .12 1.2 Những vấn đề chung sách khoan hồng 15 1.2.1 Khái niệm đặc điểm Chính sách khoan hồng 15 1.2.2 Ý nghĩa việc xây dựng sách khoan hồng kiểm soát thoả thuận hạn chế cạnh tranh 17 KẾT LUẬN CHƯƠNG 21 CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH KHOAN HỒNG NHẰM KIỂM SỐT CÁC THOẢ THUẬN HẠN CHẾ CẠNH TRANH 22 2.1 Xây dựng sách khoan hồng dựa nguyên lý trò chơi: “Thế lưỡng nan người tù” 22 2.1.1 Giới thiệu nguyên lý trò chơi “Thế lưỡng nan người tù” 22 2.1.2 Những nỗ lực tạo lưỡng nan thơng qua xây dựng sách khoan hồng nhằm phá vỡ thoả thuận hạn chế cạnh tranh .24 2.1.3 Động lực khuyến khích doanh nghiệp tự thú tìm kiếm khoan hồng 27 2.2 Chính sách khoan hồng pháp luật số quốc gia giới 29 2.2.1 Chính sách khoan hồng pháp luật Hoa Kỳ 29 2.2.2 Chính sách khoan hồng pháp luật Liên minh Châu Âu (EU) 31 2.2.3 Chính sách khoan hồng pháp luật Canada .32 KẾT LUẬN CHƯƠNG 35 CHƯƠNG 3: CƠ SỞ THỰC TIỄN VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ NHẰM XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH KHOAN HỒNG TẠI VIỆT NAM…………………….36 3.1 Thực tiễn điều tra xử lý TTHCCT Việt Nam 36 3.2 Những kiến nghị nhằm xây dựng sách khoan hồng để kiểm soát thoả thuận hạn chế cạnh tranh 38 3.2.1 Về xây dựng nội dung sách khoan hồng 38 3.2.2 Những điều kiện tảng giúp thực thi CSKH đạt hiệu tối ưu .45 KẾT LUẬN CHƯƠNG 50 KẾT LUẬN 51 LỜI MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Năm 1978, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (viết tắt DOJ) lần ban hành sách với tên gọi “Corporate Leniency Policy”, nội dung dành hội để miễn trừ áp dụng hình phạt doanh nghiệp chủ động báo cáo hành vi thông đồng hợp tác với quan cạnh tranh1 Dù chưa hoàn chỉnh, móng đời sách khoan hồng mà ngày nay, ghi nhận 65 quốc gia giới2 Đánh giá vai trị sách này, DOJ nhấn mạnh, “đây công cụ điều tra hiệu thiết kế để chống lại thoả thuận hạn chế cạnh tranh”3 Hiện có nhiều quốc gia áp dụng sách khoan hồng chiến chống lại thoả thuận hạn chế cạnh tranh (TTHCCT), bật Hoa Kỳ, Cộng đồng Châu Âu, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, HongKong, Singapore… Trong số nước có thu nhập trung bình có thu nhập thấp, Brazil, Mêhicơ, Liên bang Nga Nam Phi nước xây dựng sách khoan hồng tích cực, thu hút ý từ phía doanh nghiệp4 Các chương trình họ mang nét tương tự với chương trình Hoa Kỳ Liên minh châu Âu, xem hình mẫu hiệu xây dựng thực thi sách khoan hồng Tuy nhiên, pháp luật cạnh tranh hầu có thu nhập trung bình thấp chưa thiết lập chương trình khoan hồng Chính sách khoan hồng xây dựng trước hết dựa vào vai trị việc phá vỡ TTHCCT từ bên trong, công cụ giúp quan thực thi pháp luật cạnh tranh cải thiện việc thu thập chứng thông tin thoả thuận tạo lập tinh vi bí mật Thực tiễn Việt Nam cho thấy số lượng ỏi vi phạm liên quan đến TTHCCT bị phát xử lý, nhiều lĩnh vực khác nhau, biểu thông đồng cấu kết doanh nghiệp tồn gây hại đến môi trường kinh doanh lành mạnh nước ta Vì cần thiết phải thiết lập biện pháp giúp nâng cao hiệu thực thi pháp luật, kinh nghiệm Eleanor Fox and Daniel Crane (2010), Global Issues in Antitrust and Competition Law, Thomson Reuters tr 93 Morgan Lewis (2017), 2016 Global cartel enforcement, https://www.morganlewis.com/~/media/files/publication/report/2016-year-end-cartel-report-january2017_optimized.ashx truy cập 20/7/2017, tr 18 Ca Hồ Anh Thư (2010), Cơ sở lý luận thực tiễn xây dựng sách khoan hồng nhằm phá vỡ thoả thuận hạn chế cạnh tranh Việt Nam, Khoá luận Tốt nghiệp, Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, tr 27 Hội nghị Liên hợp quốc Thương mại Phát triển, viết tắt UNCTAD (2010), The use of leniency programmes as a tool for the enforcement of competition law against hardcore cartels in developing countries, Geneva, 8–12 November 2010 quốc gia giới thực thi có hiệu chương trình khoan hồng tảng quan trọng để Việt Nam học hỏi áp dụng Cho đến Việt Nam, sách khoan hồng vừa bước đầu đưa vào quy định Dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi) vào đầu năm 20175 Với bối cảnh đầy mẻ vậy, với việc chưa có cơng trình nghiên cứu riêng biệt thực liên quan đến sở lý luận việc xây dựng sách khoan hồng Việt Nam; tác giả nhận thấy cần phải có khái quát kiến thức lý luận sách khoan hồng xác lập hệ thống sở lý thuyết vững chắc, rõ ràng liên quan đến việc xây dựng sách khoan hồng, mối liên hệ với điều kiện thực tiễn riêng biệt Việt Nam nay, từ đưa sách trở thành công cụ pháp lý hữu hiệu hồng nhằm phá vỡ TTHCCT thực tế; đồng thời tạo nên sở cho việc tiến hành nghiên cứu liên quan Để thực mục tiêu trên, tác giả mạnh dạn lựa chọn đề tài khoá luận tốt nghiệp: “Cơ sở lý luận việc xây dựng sách khoan hồng nhằm phá vỡ thoả thuận hạn chế cạnh tranh Việt Nam” TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI Trong phạm vi trường Đại học Luật TP.HCM, tác giả tìm đọc nghiên cứu số cơng trình chủ đề như: Luận văn cử nhân thực năm 2010 “Cơ sở lý luận thực tiễn xây dựng sách khoan hồng nhằm phá vỡ thoả thuận hạn chế canh tranh Việt Nam” tác giả Ca Hồ Anh Thư, Luận văn cử nhân thực năm 2015 “Chính sách khoan hồng việc kiểm soát thoả thuận hạn chế cạnh tranh” tác giả Võ Thị Kim Liên, Luận văn cử nhân thực năm 2016 “Chính sách khoan hồng pháp luật kiểm soát thỏa thuận hạn chế cạnh tranh Liên minh Châu Âu - Kinh nghiệm cho Việt Nam” tác giả Hoàng Trân Bửu Châu Bài viết “Cơ sở lý luận thực tiễn áp dụng sách khoan hồng theo luật cạnh tranh số nước giới đề xuất bổ sung cho Việt Nam” tác giả Nguyễn Anh Tuấn đăng tạp chí Khoa học pháp lý số 1/2013 Trong phạm vi nước, tác giả tra cứu tham khảo số viết như: viết “Chính sách khoan hồng tác động phá vỡ – ten” tác giả Phan Công Thành đăng tạp chí Nghiên cứu lập pháp Số 2(117) năm 2008, tài liệu toạ đàm “Chính sách khoan hồng phá vỡ Cartel” tổ chức vào tháng 11/2008 Dự thảo Luật cạnh tranh (sửa đổi) đăng tải Trang thông tin điện tử Cục Quản lý cạnh tranh thuộc Bộ Công thương Việt Nam nhằm lấy ý kiến đóng góp từ nhân dân vào ngày 05-04-2017 http://www.vca.gov.vn/NewsDetail.aspx?ID=3562&CateID=274, truy cập ngày 10/6/2017 Cục Quản lý cạnh tranh, “Chính sách khoan hồng – cơng cụ hữu hiệu khám phá thoả thuận hạn chế cạnh tranh” tác giả Lê Thu Hà biên dịch từ “Khuyến khích hợp tác sách khoan hồng” “Thoả thuận hạn chế cạnh tranh nghiêm trọng, bước tiến thử thách phía trước (Hard core Cartels – Recent Progress and Challenges ahead) Tổ chức Hợp tác kinh tế phát triển (OECD) ấn hành Về nội dung viết, tác giả mô tả, phân tích sở lý luận thực tiễn việc xây dựng sách khoan hồng cách khái quát, nguyên tắc hoạt động sách khoan hồng qua mơ hình khoan hồng bật số nước lớn giới, qua đúc kết học kinh nghiệm cho việc xây dựng sách khoan hồng Việt Nam Riêng mặt sở lý luận, nghiên cứu viết thường nên khái niệm, đặc điểm sách khoan hồng, giải thích nguyên lý việc xây dựng sách khoan hồng bắt nguồn từ thuộc tính bí mật dễ bị phã vỡ từ bên TTHCCT, số tác giả dựa lý thuyết trò chơi kinh doanh Hiện chưa có cơng trình nghiên cứu độc lập tiến hành sâu vào vấn đề nghiên cứu sở lý luận, giải triệt để tảng lý thuyết, tiền đề việc xây dựng sách khoan hồng nhằm phá vỡ thoả thuận hạn chế cạnh tranh pháp luật cạnh tranh Việt Nam Ở phạm vi quốc tế, tác giả tìm đọc nhiều tài liệu như: sách chuyên khảo Leniency in Antitrust Enforcement: Theory and Practice, 30 World Competition Wouter P.J Wils, The impact of Leniency and Whistleblowing Programs on Cartels Cecile Aubert, Patrick Rey William E Kovacic, The Perks of Being a Whistleblower: Designing Efficient Leniency Programs in New Antitrust Jurisdictions Sandra Marco Colino… Nhìn chung phạm vi quốc tế, vấn đề nghiên cứu sách khoan hồng để kiểm soát thảo thuận hạn chế cạnh tranh nước tiến tập trung nghiên cứu từ lâu kết có nhiều cơng trình nghiên cứu hữu ích đời, tạo thành kim nam hành động đảm bảo thực thi có hiệu sách cạnh tranh giới Trong bối cảnh đó, đề tài tác giả mong muốn tập trung khái quát lý thuyết sâu vào giải thích, tìm ngun tắc hoạt động hiệu sách khoan hồng, tạo thành hệ thống lý luận minh bạch rõ ràng, có tính ứng dụng cao thực tiễn Việt Nam bối cảnh nay, đảm bảo tính mới, tính khoa học sát với tình hình thực tiễn 3 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI Mục tiêu khố luận nhằm nghiên cứu, phân tích sở lý luận việc xây dựng sách khoan hồng nhằm xác định thoả thuận hạn chế cạnh tranh, trả lời cho vấn đề lý luận: Chính sách khoan hồng gì? Việc xây dựng sách khoan hồng dựa sở nào? Những nguyên tắc giúp thực thi sách khoan hồng đạt hiệu thực tế Việt Nam? Cơ sở lý luận có giá trị tảng để dựa vào tiến hành nghiên cứu lý thuyết tiếp theo, đồng thời cung cấp hệ thống lý luận, trở thành cơng cụ để đưa sách vào thực hành thực tế Để đạt mục tiêu trên, cần giải triệt để vấn đề lý luận sau: Phân tích vấn đề chung thoả thuận hạn chế cạnh tranh sách khoan hồng, làm rõ chất thoả thuận hạn chế cạnh tranh, thấy nguy hiểm, khó khăn việc phát hiện, điều tra xử lý thực tế Từ đưa sở lý thuyết sách khoan hồng khái niệm, đặc điểm, chất sách khoan hồng, ý nghĩa việc xây dựng sách khoan hồng nhằm kiểm soát TTHCCT Giải thích nguyên lý hoạt động quy định liên quan đến sách khoan hồng, từ thấy vai trị tác dụng sách việc kiểm soát thoả thuận hạn chế cạnh tranh; minh hoạ cho tảng lý thuyết cách đưa số mơ hình sách khoan hồng hoạt động hiệu giới Phân tích sở thực tiễn tình hình điều tra, xử lý vi phạm liên quan đến thoả thuận hạn chế cạnh tranh, sau đưa kiến nghị giải pháp nhằm xây dựng thực thi hiệu sách khoan hồng thực tế Việt Nam ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI Trong khuôn khổ đề tài này, tác giả tập trung nghiên cứu sở lý luận việc xây dựng sách khoan hồng nhằm phá vỡ thoả thuận hạn chế cạnh tranh Việt Nam, bao gồm: (i) Những vấn đề chung liên quan đến thoả thuận hạn chế cạnh tranh khái niệm, đặc điểm, khó khăn việc điều tra xử lý TTHCCT, (ii) Xác định chất sách khoan hồng, đưa khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa nhằm làm bật tác dụng phá vỡ TTHCCT sách này; (iii) Dựa sở lý thuyết trò chơi, nghiên cứu vấn đề xây dựng sách khoan hồng, giải thích nguyên tác hoạt động hiệu sách (iv) Nghiên cứu số mơ hình sách khoan hồng giới rút số kinh nghiệm cho Việt Nam (iv) Nghiên cứu sở thực tiễn điều tra xử lý TTHCCT Việt Nam (v) Đưa kiến nghị nhằm xây dựng sách khoan hồng để kiểm soát thoả thuận hạn chế cạnh tranh xây dựng nội dung sách khoan hồng điều kiện tảng giúp thực thi CSKH đạt hiệu tối ưu PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU Khoá luận xây dựng dựa kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu sau: -Phương pháp phân tích, áp dụng việc phân tích quy định pháp luật vụ việc thực tế để rõ vấn đề liên quan đến đặc tính TTHCCT Phân tích làm rõ khái niệm, đặc điểm ý nghĩa sách khoan hồng kiểm sốt TTHCCT Ngồi tác giả sử dụng phương pháp phân tích nhằm sâu vào nghiên cứu nguyên lý trò chơi nhằm tìm ngun tác xây dựng sách khoan hồng hiệu -Phương pháp tổng hợp sử dụng nhằm tổng hợp vấn đề lý luận, thực tiễn, pháp lý nghiên cứu từ cơng trình thực phạm vi Việt Nam giới, liên quan đến việc kiểm soát thoả thuận hạn chế cạnh tranh xây dựng sách khoan hồng, củng cố cho lập luận sở xây dụng sách khoan hồng Việt Nam -Phương pháp so sánh luật nhằm so sánh lý thuyết thực tế, pháp luật thực tiễn Việt Nam với nước giới để xác định kinh nghiệm xây dựng sách khoan hồng Việt Nam BỐ CỤC TỔNG QUÁT CỦA ĐỀ TÀI Bên cạnh lời mở đầu, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, kết luận, nội dung khố luận cấu trúc thành ba chương: Chương 1: Những vấn đề chung thoả thuận hạn chế cạnh tranh sách khoan hồng Chương 2: Xây dựng sách khoan hồng nhằm kiểm soát thoả thuận hạn chế cạnh tranh Chương 3: Cơ sở thực tiễn kiến nghị nhằm xây dựng sách khoan hồng có hiệu Việt Nam CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THOẢ THUẬN HẠN CHẾ CẠNH TRANH VÀ CHÍNH SÁCH KHOAN HỒNG Có học giả cho kinh tế thị trường, “nếu quan hệ cung cầu cốt vật chất, giá diện mạo cạnh tranh linh hồn thị trường”6 Cạnh tranh từ lâu thừa nhận tượng mang tính qui luật tất yếu kinh tế, động lực đường phát triển7 Quá trình cạnh tranh khốc liệt buộc doanh nghiệp phải nỗ lực vượt lên đối thủ khác để tồn tìm kiếm lợi nhuận Nhưng thay nâng cao lực cạnh tranh phát triển bối cảnh mới, số doanh nghiệp chọn đường dễ dàng dàn xếp, thỏa thuận với đối thủ cạnh tranh thị trường giá cả, sản xuất, thị trường, khách hàng nhằm trì thị phần lợi nhuận kinh doanh cho tất doanh nghiệp tham gia thỏa thuận8 Sự cấu kết xác định thoả thuận hạn chế cạnh tranh (TTHCCT) Mặc dù tất TTHCCT gây hại cho thị trường bị cấm tuyệt đối9 Tuy nhiên thực tế, việc kiểm soát TTHCCT tốn khó khăn quan cạnh tranh Những TTHCCT bị pháp luật ngăn cấm kiểm soát buộc chủ thể tham gia vào phải sức sử dụng nhiều chiêu thức, thủ đoạn tinh vi, bí mật, ngầm thơng đồng hành động nhằm che giấu vi phạm10 Xuất phát từ khó khăn mà nay, pháp luật cạnh tranh nhiều quốc gia giới thừa nhận công cụ hữu hiệu giúp quan thực thi pháp luật dùng làm vũ khí cơng phá vỡ TTHCCT từ bên trong, xây dựng sách khoan hồng Nghiên cứu vấn đề này, trước tiên tác giả chất TTHCCT để tìm sở việc xây dựng sách khoan hồng, xác định khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa tác động sách khoan hồng phá vỡ TTHCCT 1.1 Những vấn đề chung thoả thuận hạn chế cạnh tranh Cách diễn tả PGS Nguyễn Như Phát, Bùi Nguyên Khánh, trích TS Lê Văn Vĩnh, Hoàng Xuân Bắc, Th.S Nguyễn Ngọc Sơn (2006), Pháp luật cạnh tranh Việt Nam, Nhà xuất Tư Pháp, Hà Nội, tr.17 Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh (2012), Giáo trình Pháp luật cạnh tranh giải tranh chấp thương mại, Nhà xuất Hồng Đức, tr 8 Cục Quản lý cạnh tranh phối hợp Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) Nam (2012) Báo cáo rà soát quy định Luật Cạnh tranh Việt Nam, tr Ví dụ, nhiều quốc gia cho phép doanh nghiệp hợp tác lĩnh vực nghiên cứu, phát triển sản phẩm (R&D), nghiên cứu, phát triển tiêu chuẩn thống cho sản phẩm để kích thích lợi kinh tế qui mô, thúc đẩy tiến kỹ thuật, cơng nghệ mang lại lợi ích cho người tiêu dùng toàn kinh tế 10 OECD (2001), Using Leniency to Fight Hard Core Cartels, Policy Brief tr.1 KẾT LUẬN Dựa nghiên cứu toàn diện nghiêm túc, tác giả thực Khoá luận tốt nghiệp với đề tài “Cơ sở lý luận việc xây dựng sách khoan hồng nhằm phá vỡ thoả thuận hạn chế cạnh tranh Việt Nam”, qua thực mục tiêu xây dựng tảng nhằm trả lời câu hỏi tổng quát xuyên suốt đề tài: Chính sách khoan hồng Việt Nam xây dựng dựa sở nào? Thứ nhất, sách khoan hồng Việt Nam xây dựng bắt nguồn từ thuộc tính bí mật khó khăn việc điều tra, xử lý thu thập chứng vi phạm liên quan đến TTHCCT, phát sinh nhu cầu cần thiết phải có biện pháp tác động vào ổn định, giúp phá vỡ TTHCCT Thứ hai, sách khoan hồng công cụ hữu hiệu giúp quan thực thi pháp luật cạnh tranh nâng cao hiệu phát hiện, xử lý TTHCCT, đồng thời khiến cho việc hình thành, trì TTHCCT tương lai bị ảnh hưởng Qua thực thi hiệu sách cạnh tranh, tạo mơi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh cho tất chủ thể tham gia trực tiếp gián tiếp hoạt động kinh doanh thị trường Thứ ba, sách khoan hồng thơng lệ quốc tế Chính ban hành sách pháp luật cạnh tranh khơng giúp hồn thiện khung pháp lý cạnh tranh Việt Nam mà đưa pháp luật cạnh tranh Việt Nam tiệm cận với chuẩn mực quốc tế lĩnh vực này125 Qua kinh nghiệm xây dựng áp dụng thành cơng sách khoan hồng pháp luật cạnh tranh nhiều nước giới đặt vấn đề giúp nhà lập pháp Việt Nam nghiên cứu, học tập áp dụng nhằm tối ưu hoá hiệu kiểm soát TTHCCT Thứ tư, xuất phát thực tiễn điều tra xử lý TTHCCT Việt Nam nhiều năm qua nói lên thực trạng đáng báo động số lượng ỏi vụ việc xử lý triệt để, trong nhiều lĩnh vực kinh tế thơng đồng cấu kết doanh nghiệp diễn nhiều hình thức, đe doạ tác động tiêu cực đến môi trường kinh doanh lành mạnh Việt Nam Chính sách khoan hồng biện pháp giúp phá vỡ TTHCCT mà pháp luật cạnh tranh Việt Nam cần bổ sung thêm Bên cạnh mục tiêu lớn đó, tác giả phân tích làm rõ vấn đề lý luận chung khái niệm, đặc điểm, chất TTHCCT sách khoan hồng để làm tiền đề thống cho việc nghiên cứu Đồng thời, dựa sở lý luận phân tích, tác giả đưa kiến nghị giải pháp cụ thể 125 Nguyễn Hữu Huyên (2009), tlđd (106) 51 với mong muốn nhằm xây dụng mơ hình sách khoan hồng đạt hiệu thực thi pháp luật cạnh tranh Việt Nam DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Văn quy phạm pháp luật Bộ Luật Hình số 100/2015/QH13 Quốc hội ban hành 27/11/2015 Dự thảo Luật cạnh tranh (sửa đổi) đăng tải Trang thông tin điện tử Cục Quản lý cạnh tranh thuộc Công thương Việt Nam nhằm lấy ý kiến đóng góp từ nhân dân vào ngày 05-04-2017 Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11 Quốc hội ban hành ngày tháng 12 năm 2004 Nghị định số 116/2005/NĐ-CP Chính phủ ngày 15/09/2005 quy định chi tiết số điều Luật Cạnh tranh 2004 OECD Council Recommendation Concerning Effective Action against Hard Core Cartels 1998 European Commission, Commission Notice on Immunity from Fines and Reduction of Fines in Cartel Cases (2006) OJ C298/17 US Devision of Justice (DOJ), Corporate Leniency Policy 1993 US Devision of Justice (DOJ), Leniency Policy for Individuals 1994 Canadian Competition Act (R.S.C., 1985, c C-34) B Tài liệu tham khảo Tài liệu tham khảo tiếng Việt Bộ Công thương (2017), Báo cáo Đánh giá tác giá động dự án Luật cạnh tranh (sửa đổi) Ca Hồ Anh Thư (2010), Cơ sở lý luận thực tiễn xây dựng sách khoan hồng nhằm phá vỡ thoả thuận hạn chế cạnh tranh Việt Nam, Khoá luận Tốt nghiệp, Đại học Luật TP Hồ Chí Minh Cục Quản lý Cạnh tranh (2017), Báo cáo thường niên 2016 Cục Quản lý Cạnh tranh phối hợp Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) Nam (2012) Báo cáo rà soát quy định Luật Cạnh tranh Việt Nam, 52 Hồng Trân Bửu Châu (2016) “Chính sách khoan hồng pháp luật kiểm soát thỏa thuận hạn chế cạnh tranh Liên minh Châu Âu - Kinh nghiệm cho Việt Nam”, Khoá luận Tốt nghiệp, Đại học Luật TP Hồ Chí Minh N Gregory Mankiw (2016), Kinh tế học vi mô, tái lần thứ 6, Harvard University, Nxb Hồng Đức Nguyễn Anh Tuấn (2013), Cơ sở lý luận thực tiễn áp dụng sách khoan hồng theo luật cạnh tranh số nước giới đề xuất bổ sung cho Việt Nam, Tạp chí khoa học pháp lý số 1/2013 Nguyễn Hữu Huyên (2009), Nguyên tắc tỷ lệ Luật Thương mại Luật Cạnh tranh - Kinh nghiệm quốc tế khả áp dụng vào Việt Nam, Vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ Tư pháp Nguyễn Hữu Huyên (2009), Nhận dạng cartel theo luật cạnh tranh nước phát triển 10 Phan Công Thành (2008), “Chính sách khoan hồng tác động phá vỡ – ten” tác giả Phan Công Thành đăng tạp chí Nghiên cứu lập pháp Số 2(117) 11 Phí Mạnh Hồng (2009), Kinh tế vi mơ, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 12 Phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam (2009), Sổ tay "Hành vi hạn chế cạnh tranh: Một số vụ việc điển hình châu Âu", nằm khuôn khổ hoạt động Dự án Hỗ trợ Thương mại Đa biên (EU Việt Nam MUTRAP III) 13 Phùng Văn Thành (2014), “Kiểm soát thoả thuận hạn chế cạnh tranh theo pháp luật Hoa Kỳ” 14 Phùng Văn Thành (2014), Khái niệm, chất đặc trưng pháp lý thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam 15 Phùng Văn Thành (2014), Tổng quan pháp luật chống hành vi các-ten Ý, Cục Quản lý cạnh tranh 16 Thông tin vụ việc hạn chế cạnh tranh, trang thông tin điện tử Hội đồng cạnh tranh Việt Nam, http://www.hoidongcanhtranh.gov.vn/?page=news&do=list&category_id=1 17 Trần Việt Dũng, Phạm Hoài Huấn (2017), Hành Vi cung cấp thông tin đối thủ cạnh tranh: Một vài góp ý hồn thiện Dự thảo Luật cạnh tranh, Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp Dự thảo Luật cạnh tranh (sửa đổi) 18 Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh (2012), Giáo trình Pháp luật cạnh tranh giải tranh chấp thương mại, Nhà xuất Hồng Đức 19 Võ Duy Thái (2009), Một số vấn đề lý luận thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, Cục Quản lý cạnh tranh 20 Võ Thị Kim Liên (2015), “Chính sách khoan hồng việc kiểm soát thoả thuận hạn chế cạnh tranh”, Khoá luận tốt nghiệp, Đại học Luật TP.HCM 21 Vũ Thành Tự Anh (2011), Nhập môn lý thuyết trò chơi, Bài giảng Kinh tế học vi mô, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Tài liệu tham khảo tiếng nước Cécile Aubert, Patrick Rey and William Kovacic, The Impact of Leniency Programs On Cartels, International Journal of Industrial Organization, 24(6) (2006), Christopher Naudie and Shuli Rodal (2017), Competition Criminal Enforcement in Canada Christopher R Leslie (2004), Trust, Distrust, and Antitrust Christopher R Leslie (2006), Antitrust Amnesty, Game Theory, and Cartel Stability, Competition Bureau , Immunity Program đăng tải trang thông tin điện tử Cục Cạnh tranh Canada http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/h_02000.html Competition Bureau (2017), Quarterly Statistics Report for the period ending March 31, 2017, http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/04129.html truy cập 20/7/2017 Competition Bureau, Leniency Program, đăng tải trang thông tin điện tử Cục Cạnh tranh Canada http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/02816.html Competition Commission of Singapore (CCS), CCS Guidelines on Lenient Treatment for Undertakings Coming Forward with Information on Cartel Activity 2016 D.I Baker (2001), ‘The Use of Criminal Law Remedies to Deter and Punish Cartels and Bid-Rigging’ 69 George Washington Law Review 693 at 708 10 Eleanor Fox and Daniel Crane (2010), Global Issues in Antitrust and Competition Law, Thomson Reuters 11 Eleanor Fox and Daniel Crane, Global Issues in Antitrust and Competition Law, Thomson Reuters (2010); United Nations, Competition Guidelines: Leniency Programmes, UNCTAD MENA Programme (22 June 2016) 12 European Commission, Cartel Statistics (2016) 13 Gregory J Werden, ‘Sanctioning Cartel Activity: Let the Punishment fit the Crime’, (2009) European Competition Journal 19 at 23 14 INTERNATIONAL COMPETITION NETWORK- ANTICARTEL ENFORCEMENT MANUAL, Chapter Drafting and implementing an effective leniency 15 INTERNATIONAL COMPETITION NETWORK- CARTEL WORKING GROUP , Chapter Cartel Case Initiation Subgroup 2: Enforcement Techniques , March 2010 16 Joe Chen and Joseph E Harrington, Jr., ‘The Impact of the Corporate Leniency Program on Cartel Formation and the Cartel Price Path’, in 282 The Political Economy of Antitrust (2005) 17 Joseph E Harrington, “Optimal Corporate Leniency Programs”, 56 The Journal of Industrial Economics (June 2008), 18 Jostein Gaarder, Sophie’s World (20th anniversary edition), Weidenfeld & Nicolson (2015) 19 M.C Levenstein and V.Y Suslow, see also J.E Harrington, ‘How Do Cartels Operate?’ (June 2006), 20 McMillan LLP (2011), Competition and antitrust in Canada 21 Morgan Lewis (2017), 2016 Global cartel enforcement 22 Nocolo Zingales (2008), European and American Leniency programmes: Tow Models towards Convergence 23 OECD (2000), Hard Core Cartels 24 OECD (2001), Using Leniency to Fight Hard Core Cartels, Policy Brief 25 OECD (2002), Report on the Nature and Impact of Hard Core Cartels and Sanctions against Cartels under National Competition Laws 26 OECD (2010), Roundtable on Information Exchanges Between Competitors under Competition Law 27 Peter Franklyn and Peter Glossop (2012), Competition Law in Canada, Chapter 06 in Doing Business in Canada 28 Sandra Marco Colino (2011), Competition Law of the EU and UK (7th Edn), Oxford University Press 29 Sandra Marco Colino(2016), The Perks of Being a Whistleblower: Designing Efficient Leniency Programs in New Antitrust Jurisdictions, THE CHINESE UNIVERSITY OF HONG KONG FACULTY OF LAW, Research Paper No 2016-32 30 Scott D Hammond, Caught in the Act: Inside an International Cartel, OECD Competition Committee, Working Party No 3, Public Prosecutors Program (18 October 2005) 31 Scott D Hammond, The Evolution of Criminal Antitrust Enforcement over the Last Two Decades, 24th Annual National Institute on White Collar Crime, ABA Criminal Justice Section and ABA Center for Continuing Legal Education (25 February 2010) 32 UNCTAD (2010), Model Law on Competition (2010) – Chapter X, TD/RBP/CONF.7/L.10 United Nations Conference on Trade and Development, Sixth United Nations Conference to Review All Aspects of the Set of Multilaterally Agreed Equitable Principles and Rules for the Control of Restrictive Business Practices, United Nations 33 UNCTAD (2010), The use of leniency programmes as a tool for the enforcement of competition law against hardcore cartels in developing countries, Geneva, 8–12 November 2010 34 UNCTAD (2013), The impact of cartels on the poor 35 UNCTAD (2016), Competition Guidelines: Leniency Programmes, UNCTAD MENA Programme 36 US Devision of Justice (DOJ), Frequently Asked Questions About the Antitrust Division's Leniency Program and Model Leniency Letters, January 26, 2017 37 Wouter P.J Wils (2006), Leniency in Antitrust Enforcement: Theory and Practice, 30 World Competition 25 38 Wouter P.J Wils (2016), The Use of Leniency in EU Cartel Enforcement: An Assessment after Twenty Years 39 Yves Bériault and Oliver Borgers (2004), Overview of Canadian antitrust law, The Antitrust Review of the Americas 2004, McCarthy Tétrault LLP 40 Zhijun Chen and Patrick Rey (2013), ‘On the Design of Leniency Programs’, 56 Journal of Law and Economics Tài liệu tham khảo từ internet Bích Diệp (2016), Có chuyện độc quyền bảo hiểm tàu cá cho ngư dân? http://dantri.com.vn/kinh-doanh/co-chuyen-doc-quyen-trongbao-hiem-tau-ca-cho-ngu-dan-20160809083740627.htm Điều tra việc Hiệp hội thép thỏa thuận không hạ giá, https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/thoi-su/-16990/dieutra-viec-hiep-hoi-thep-thoa-thuan-khong-ha-gia truy cập ngày 30/6/2017 Hiếu Hà (2015), Bản quyền Ngoại hạng Anh: Nhà đài Việt Nam khó đồn kết, http://cand.com.vn/so-tay-the-thao/Ban-quyen-truyenhinh-giai-Ngoai-hang-anh-tai-Viet-Nam-Khong-bot-nong-371718/ truy cập 30/6/2017 Nga Linh (2016), 10 đơn vị truyền hình đấu quyền Ngoại hạng Anh, http://bongdaplus.vn/tin-bai/76/142052/10-don-vi-truyenhinh-quyet-dau-ban-quyen-ngoai-hang-anh.bdplus truy cập ngày 30/6/2017 Phan Chính – Trọng Hùng (2014), Hội Nông dân 'bắt tay' doanh nghiệp độc quyền thị trường, http://www.baomoi.com/hoi-nong-danbat-tay-doanh-nghiep-doc-quyen-thi-truong/c/12872045.epi truy cập 30/6/2017 Theo Thời báo kinh tế, Lãi suất thi “phá rào” (2007), http://www.vapcf.org.vn/modules.php?name=News&op=newsdetail&catid= 15&subcatid=14&id=1933, truy cập ngày 30/6/2017 Thiên Anh (2016), Vén bí mật đàm phán quyền ngoại hạng Anh, http://www.24h.com.vn/bong-da/ven-man-bi-mat-dam-phan-banquyen-ngoai-hang-anh-c48a786251.html truy cập 30/6/2017 Thuỷ Triều (2008), Hiệp hội Ngân hàng có khả bị kiện, http://www.thesaigontimes.vn/5294/Get-a-big-discount-withSaigontourist.html, truy cập ngày 30/6/2017 Trần Thuỷ (2015), Cạnh tranh nâng giá quyền Ngoại hạng Anh: Tự hại mình?, http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/canh-tranh-nang-giaban-quyen-ngoai-hang-anh-tu-hai-minh-271176.html truy cập 30/6/2017 10 Võ Phương (2012), Đằng sau mức phạt 1,47 tỉ euro cartel http://cafef.vn/tai-chinh-quoc-te/dang-sau-muc-phat-147-ti-eurodoi-voi-mot-cartel, truy cập ngày 30/6/2017 PHỤ LỤC Nội dung số vụ việc thoả thuận có dấu hiệu hạn chế cạnh tranh thị tường Việt Nam Thị trường thép thoả thuận không giảm giá thép Nhằm tìm biện pháp bình ổn thị trường thép đột ngột lao dốc giảm giá tháng cuối năm, thành viên Hiệp hội thép Việt Nam VSA thống giữ giá thép mức 13,5 triệu đồng/tấn đến 14 triệu đồng/tấn, nhằm ngưng việc giảm giá bán thép thị trường hội nghị giám đốc doanh nghiệp thép VSA tổ chức Hà Nội hôm 7/10 Lý thống này, theo VSA, nhằm cứu nhà sản xuất nước qua “nguy kịch”, doanh nghiệp thép đóng cửa, ngừng sản xuất từ đầu tháng hầu hết doanh nghiệp lại sản xuất cầm chừng nguồn cung dư thừa, khơng tiêu thụ Mức tồn, tính đến thời điểm ngày 7/10 360.000 thép thành phẩm 500.000 phôi, tiếp tục gia tăng ngày gần đây, đưa giá trị dư thừa lên đến tỉ đô la Mỹ.126 Theo thông tin từ Cục Quản lý cạnh tranh, vụ việc Hiệp hội Thép dừng lại doanh nghiệp chủ động xin rút Hiệp hội Ngân hàng ấn định lãi suất trần Ngày 29-4-2008, đa số ngân hàng TMCP tăng lãi suất huy động tiền gửi lên đến mức trần lãi suất cam kết với Hiệp hội Ngân hàng Theo đó, Ngân hàng thuộc Hiệp hội đồng loạt ấn định lãi suất trần 12%127 Trước đó, ngày 11/4/2007, Hiệp hội có thơng báo cụ thể mức lãi suất thỏa thuận có nhắc nhở thành viên thực Tuy nhiên, lãi suất hầu hết ngân hàng thương mại, quốc doanh lẫn cổ phần, vượt rào Sau họp đề nghị Hiệp hội Ngân hàng, số ngân hàng điều chỉnh, kéo lãi suất số kỳ hạn mức thỏa thuận Tuy nhiên, phần lớn thành viên khác khó thực hiện128 Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm, không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường, phát triển kinh doanh 126 Điều tra việc Hiệp hội thép thỏa thuận không hạ giá, https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phapluat/thoi-su/-16990/dieu-tra-viec-hiep-hoi-thep-thoa-thuan-khong-ha-gia truy cập ngày 30/6/2017 127 Thuỷ Triều (2008), Hiệp hội Ngân hàng có khả bị kiện, http://www.thesaigontimes.vn/5294/Get-abig-discount-with-Saigontourist.html, truy cập ngày 30/6/2017 128 Theo Thời báo kinh tế, Lãi suất thi “phá rào” (2007), http://www.vapcf.org.vn/modules.php?name=News&op=newsdetail&catid=15&subcatid=14&id=1933, truy cập ngày 30/6/2017 Ngày 25/10/2013, hội Nông dân tỉnh Nghệ An Tổng công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Nghệ An ký kết hợp đồng nguyên tắc số 01/2013/VTNN-HĐKT, có nhiều nội dung “quán triệt” hội Nông dân cấp huyện, thành, thị dùng phân bón giống trồng cơng ty Tại hợp đồng nói trên, ơng Nguyễn Hữu Nhị - chủ tịch hội Nông dân tỉnh Nghệ An, đồng ý với thỏa thuận nhằm muốn “đóng cửa” thị trường cạnh tranh tự Cụ thể, Khoản Điều 2, trách nhiệm hội Nơng dân có nội dung: “Hội Nơng dân tỉnh ký hợp đồng với Tổng công ty cổ phần VTNN Nghệ An việc phối hợp cung ứng loại giống, phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp địa bàn tỉnh mà không ký với tổ chức, đơn vị khác Hội Nông dân tỉnh đạo quán triệt Hội nông dân huyện, thành, thị trực tiếp ký kết hợp đồng kinh tế việc nhận cung ứng phân bón NPK loại,… Hội Nơng dân huyện, thành, thị ký kết hợp đồng với Công ty vật tư nông nghiệp huyện, thành, thị… Tuyệt đối không ký kết hợp đồng cung ứng vật tư phân bón, giống với đơn vị khác” Theo đó, bên thực thỏa thuận đến hết ngày 31/12/2016 Thỏa thuận có dấu hiệu vi phạm pháp luật cạnh tranh, cụ thể có dấu hiệu hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm theo quy định khoản Điều 8, khoản Điều Luật Cạnh tranh Điều 19 Nghị định 116/2005/NĐ-CP ngày tháng năm 2005 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Cạnh tranh Theo đó, thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm, khơng cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường, phát triển kinh doanh Theo quy định khoản Điều 19 Nghị định 116 thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm, khơng cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường việc thống không giao dịch với doanh nghiệp không tham gia thỏa thuận hành động hình thức yêu cầu, kêu gọi, dụ dỗ khách hàng khơng mua, bán hàng hóa, khơng sử dụng dịch vụ doanh nghiệp khơng tham gia thỏa thuận Trường hợp doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường (là doanh nghiệp có thị phần từ 30% trở lên thị trường liên quan có khả gây hạn chế cạnh tranh cách đáng kể) thỏa thuận hành vi lạm dụng vị trí độc quyền bị cấm theo quy định khoản Điều 12, khoản Điều 13 Luật Cạnh tranh thỏa thuận ngăn cản việc tham gia thị trường đối thủ cạnh tranh mới”129 Thị trường truyền hình trả tiền Việc doanh nghiệp truyền hình trả tiền có hành vi thống giá đàm phán mua quyền phát sóng chương trình giải bóng đá ngoại hạng Anh, Cục QLCT tổ chức làm việc với doanh nghiệp, quan đơn vị liên quan để thu thập thông tin xác minh vụ việc Vụ việc cuối năm 2015 Đầu tháng 10/2015, Công ty The Premier League thức đấu giá quyền truyền hình bóng đá Anh Việt Nam cho mùa giải 2016 - 2019 Chưa có số tiền thức công bố thông tin từ nguồn tư vấn tham gia đấu thầu cho biết, gói quyền cho mùa tới Việt Nam giá gấp lần so với mùa 2013-2016 vừa qua, lên tới khoảng 80 triệu USD130 Ngoại hạng Anh giải bóng đá nhiều người hâm mộ Đây nguyên nhân mà nhà đài Việt Nam, ln muốn giành quyền truyền hình giải đấu này, để làm đòn bẩy, gây thế, tạo thương hiệu, thu hút khán giả Nhất đài, kênh truyền hình thành lập, lại muốn có để nâng giá trị Tuy nhiên, đài truyền hình cạnh tranh để giành quyền theo cách làm “mạnh ai, người được” khiến cho giá liên tục bị đẩy lên Hiệp hội Truyền hình trả tiền Việt Nam (VNPayTV) nhận ủy quyền từ 10 đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền đàm phán mua quyền giải Ngoại hạng Anh giai đoạn 2016-2019 Các đơn vị gồm: VTV, VTV Cab, Công ty VTC Dịch vụ Truyền hình số (VTC Digital), SCTV, K+, AVG, VNPT Media, Viettel, FPT VTC (thuộc VOV)131 Được biết, Hiệp hội Truyền hình trả tiền Việt Nam gửi thư đến BTC giải Ngoại hạng Anh khẳng định không đồng ý việc chia gói độc quyền mua với giá cao 20% so với quyền giai đoạn 2013-2016 Trước đó, Hiệp hội gửi cơng văn đến Công ty MP & Silva khẳng định quan điểm kể Đặc biệt, Hiệp hội Truyền hình trả tiền Việt Nam nhấn mạnh khơng đến tiếng nói chung, thành viên thống không mua quyền giải Ngoại hạng Anh 129 Phan Chính – Trọng Hùng (2014), Hội Nông dân 'bắt tay' doanh nghiệp độc quyền thị trường, http://www.baomoi.com/hoi-nong-dan-bat-tay-doanh-nghiep-doc-quyen-thi-truong/c/12872045.epi truy cập 30/6/2017 130 Trần Thủy (2015), Cạnh tranh nâng giá quyền Ngoại hạng Anh: Tự hại mình? http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/canh-tranh-nang-gia-ban-quyen-ngoai-hang-anh-tu-hai-minh271176.html truy cập ngày 30/6/2017 131 Nga Linh (2016), 10 đơn vị truyền hình đấu quyền Ngoại hạng Anh, http://bongdaplus.vn/tinbai/76/142052/10-don-vi-truyen-hinh-quyet-dau-ban-quyen-ngoai-hang-anh.bdplus truy cập ngày 30/6/2017 K+ (kênh truyền hình sở hữu Cơng ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (VSTV)) từ chối ký vào cam kết không mua độc quyền giá vượt 20% so với hợp đồng cũ dù có tên liên minh đàm phán quyền Theo đó, đơn vị thức mua gói quyền giải Ngoại hạng Anh từ MP&Silva, với 380 trận đấu/mùa kéo dài từ mùa giải 2016/2017 đến 2018/2019132 Lưu ý K+ ủy quyền cho Canal+ (Công ty mẹ K+ đối tác VTV -PV) mua quyền thay trực tiếp ký kết Với 380 trận/mùa bóng, nhà đài độc quyền phát sóng số trận đấu cuối tuần quyền ưu tiên lựa chọn phát sóng trận đấu vòng diễn tuần Đơn vị này, sau tham khảo nhu cầu fan bóng đá, định thay độc quyền tồn trận ngày Chủ nhật (Super Sunday) độc quyền trận đấu muộn ngày Chủ nhật trận khác ngày thứ Bảy Các yếu tố khác chất lượng phát sóng, hình ảnh, âm thanh…, chi tiết quan trọng để giúp họ “ghi điểm” với đối tác bán quyền NHA, tiếp tục cám kết đảm bảo nhu cầu xem tốt cho fan bóng đá Theo cơng văn Bộ TT&TT Thứ trưởng Trương Minh Tuấn ký ban hành hôm 3/11, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), VOV đơn vị kinh doanh truyền hình trả tiền nước u cầu đồn kết lợi ích chung, tránh để nước trục lợi Bộ yêu cầu đơn vị phối hợp với Hiệp hội Truyền hình trả tiền Việt Nam (VNPaytivi) chủ động thành lập ban đàm phán mua quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh (EPL) mùa giải 2016-2019133 Một: giá quyền tăng nhanh, tăng mạnh, tăng phi mã, theo tính tốn dân kinh doanh truyền hình với đà này, chí giá quyền cho gói nhất, kéo dài mùa 2016 - 2019 lên tới tròm trèm 50 triệu USD Trong thời buổi kinh tế gặp nhiều khó khăn nay, phải số khủng khiếp để xem đá bóng lãng phí Hai, tại, đối tượng nắm giữ quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh mùa 2016 - 2019 hai hãng truyền hình lớn Sky Sports BT Sports, ngày 3/11/2015 , hai hãng mở hồ sơ mời thầu, dĩ nhiên có gói thầu quyền truyền hình giải Anh thị trường Việt Nam MP & Silva trúng gói thầu sau chia gói thầu thành gói nhỏ (trận đấu ngày chủ nhật, trận đấu ngày thứ bảy ) bán lại cho nhà đài Việt Nam Điều đáng nói 132 Thiên Anh (2016), Vén bí mật đàm phán quyền ngoại hạng Anh, http://www.24h.com.vn/bongda/ven-man-bi-mat-dam-phan-ban-quyen-ngoai-hang-anh-c48a786251.html truy cập 30/6/2017 133 Hiếu Hà (2015), Bản quyền Ngoại hạng Anh: Nhà đài Việt Nam khó đồn kết, http://cand.com.vn/so-taythe-thao/Ban-quyen-truyen-hinh-giai-Ngoai-hang-anh-tai-Viet-Nam-Khong-bot-nong-371718/ truy cập 30/6/2017 là, Công ty IMG Media sau giành quyền phân phối quyền Giải ngoại hạng Anh, lãnh thổ Việt Nam, đưa gói độc quyền, với số tiền lên đến gần 50 triệu USD, "tối hậu thư" cho nhà đài Việt Nam chọn, định khơng cho thương thảo, để có giá phù hợp134 Với đạo Bộ Thơng tin & Truyền thơng, tin nhà đài Việt Nam đồn kết lịng "trận đấu" với đơn vị trung gian này, thay người kiểu, người cửa, để đơn vị thoả sức ép xảy Trao đổi với Tiền Phong hơm qua, Phó chủ tịch kiêm TTK VNPaytivi Lê Đình Cường thừa nhận, để nhà đài Việt Nam “nhìn chung hướng” bối cảnh khó khăn Ơng Cường nói: “Chỉ đạo Bộ TT&TT hồn tồn đắn xét lợi ích người dân Việt Nam Chúng ta mong muốn khán giả xem giải đấu thể thao, có EPL với chi phí thấp Tuy nhiên việc đơn vị truyền hình trả tiền cạnh tranh thực tế Việc mua quyền EPL đấu giá cơng khai, người khơng đủ tiềm lực tài để mua phải chịu chuyện hiểu được”.135 Thị trường dịch vụ bảo hiểm tàu cá Trên sở phản ánh báo chí tình trạng số doanh nghiệp bảo hiểm có dấu hiệu thỏa thuận thị trường bảo hiểm tàu cá, Cục QLCT phối hợp tổ chức làm việc với quan, đơn vị có liên quan Trên sở thông tin thu thập được, Cục QLCT có đánh giá bước đầu vụ việc kiến nghị tiếp tục giám sát hoạt động cạnh tranh doanh nghiệp bảo hiểm thị trường bảo hiểm tàu cá Theo tờ báo điện tử Dân trí nhận định Hiện có doanh nghiệp tham gia bảo hiểm tàu cá Bảo Việt, Bảo Minh, Pjico PVI Đại diện Bộ Tài cho biết, doanh nghiệp tự phân công địa bàn nhiên quyền lợi với khách hàng khơng khác doanh nghiệp có tắc, điều khoản, chung biểu phí Về vấn đề này, ơng Nguyễn Quang Huyền - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài khẳng định, quy định theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP số sách phát triển thủy sản 134 Trần Thuỷ (2015), Cạnh tranh nâng giá quyền Ngoại hạng Anh: Tự hại mình?, http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/canh-tranh-nang-gia-ban-quyen-ngoai-hang-anh-tu-hai-minh271176.html truy cập 30/6/2017 Tuy nhiên, ơng Nguyễn Quang Huyền cho biết, việc phân chia địa bàn Bộ Tài định Tổng số tiền trách nhiệm bồi thường bảo hiểm tàu cá đến 12.000 tỷ đồng, theo ông Huyền, không doanh nghiệp bảo hiểm với tồn số tiền trách nhiệm nói trên, đó, nguyên tắc phải chia sẻ rủi ro Theo đó, doanh nghiệp tự phân công địa bàn nhiên quyền lợi với khách hàng khơng khác theo khẳng định ơng Huyền "các doanh nghiệp có tắc, điều khoản, chung biểu phí nên ngư dân hưởng quyền lợi nhau" Đại diện Bộ Tài đánh giá, bảo hiểm tàu cá có rủi ro lớn giá trị tàu cá cao, lên tới hàng chục tỷ đồng đặc thù đánh bắt xa bờ Bởi vậy, quan chức ban hành tiêu chí tới doanh nghiệp tham gia bảo hiểm phải đảm bảo lực tài chính, có kinh nghiệm, có mạng lưới phục vụ cho ngư dân có tổn thất Vị cho biết, sở hồ sơ tham gia doanh nghiệp, có doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện là: Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh, Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (Pjico) Tổng công ty Bảo hiểm PVI136 Thị trường du lịch: Trên sở đơn thư phản ánh Công ty TNHH Dũng Yển, hoạt động lĩnh vực kinh doanh lữ hành quốc tế, phản ánh việc Thường trực Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh đơn phương khai trừ Công ty Dũng Yển khỏi Hiệp hội Chủ tịch CLB Lữ hành 849 Quảng Ninh tự đặt định mức, hạn ngạch để khống chế số lượng đón khách du lịch Trung Quốc đơn vị kinh doanh lữ hành quốc tế Cục Quản lý Cạnh tranh (bộ Công thương) tiến hành điều tra về việc doanh nghiệp thực vận tải hành khách tàu cánh ngầm hải trình TP Hồ Chí Minh - Vũng Tàu có thỏa thuận để áp đặt mức giá người tiêu dùng Hiện có số thương hiệu khai thác tuyến đường Vina Express, Green Line, Petro Express với giá vé giống dành cho người lớn 200.000 đồng/người/chiều, trẻ em 100.000 đồng/người/chiều Riêng cuối tuần, ngày lễ, Tết, thương hiệu nâng giá vé lên 250.000 đồng cho người lớn 120.000 đồng cho trẻ em 136 Bích Diệp (2016), Có chuyện độc quyền bảo hiểm tàu cá cho ngư dân? http://dantri.com.vn/kinhdoanh/co-chuyen-doc-quyen-trong-bao-hiem-tau-ca-cho-ngu-dan-20160809083740627.htm Thị trường ngun liệu mía đường: Từ thơng tin phản ánh việc Hiệp hội mía đường gửi văn cho thành viên khuyến cáo không tự ý tăng giá thu mua mía nguyên liệu, Cục QLCT thu thập thông tin để báo cáo Lãnh đạo Cục văn khuyến cáo Hiệp hội doanh nghiệp Ngoài ra, Cục QLCT tiến hành thu thập thông tin liên quan đến số vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật cạnh tranh thông tin việc tăng giá thép doanh nghiệp; thông tin việc tăng giá gas; thông tin việc thống giá mua quyền truyền hình Giải bóng đá ngoại hạng Anh, thơng tin việc áp đặt giá dịch vụ bảo dưỡng bè cứu sinh bơm hơi; thông tin hành vi lạm dụng hoạt động quảng cáo137 137 Cục quản lý cạnh tranh (2017), Báo cáo thường niên năm 2016 ... chế cạnh tranh sách khoan hồng Chương 2: Xây dựng sách khoan hồng nhằm kiểm soát thoả thuận hạn chế cạnh tranh Chương 3: Cơ sở thực tiễn kiến nghị nhằm xây dựng sách khoan hồng có hiệu Việt Nam. .. trung nghiên cứu sở lý luận việc xây dựng sách khoan hồng nhằm phá vỡ thoả thuận hạn chế cạnh tranh Việt Nam, bao gồm: (i) Những vấn đề chung liên quan đến thoả thuận hạn chế cạnh tranh khái niệm,... nghĩa việc xây dựng sách khoan hồng kiểm sốt thoả thuận hạn chế cạnh tranh 17 KẾT LUẬN CHƯƠNG 21 CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH KHOAN HỒNG NHẰM KIỂM SOÁT CÁC THOẢ THUẬN HẠN CHẾ
- Xem thêm -

Xem thêm: Cơ sở lý luận của việc xây dựng chính sách khoan hồng nhằm phá vỡ các thoả thuận hạn chế cạnh tranh tại việt nam , Cơ sở lý luận của việc xây dựng chính sách khoan hồng nhằm phá vỡ các thoả thuận hạn chế cạnh tranh tại việt nam