0

Chế độ pháp lý về nhượng quyền thương mại theo quy định của luật thương mại

63 0 0
  • Chế độ pháp lý về nhượng quyền thương mại theo quy định của luật thương mại

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:05

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HCM KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI TRẦN MỸ LOAN CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT THƯƠNG MẠI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT Chuyên ngành Luật Thương mại TP HCM – 2008 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TPHCM KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT THƯƠNG MẠI NĂM 2005 SVTH : TRẦN MỸ LOAN Khóa: 29 MSSV:2920108 GVHD : Tiến sĩ PHAN HUY HỒNG TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2008 LỜI CAM ĐOAN Phạm vi đề tài khóa luận rộng kiến thức tác giả có giới hạn nên điều trình bày khóa luận tất nhiên khơng thể tránh khỏi sơ xuất, thiếu sót định Đề tài có sử dụng nhiều tư liệu sách báo, tạp chí, nhiên, tác giả cam đoan kết trình nghiên cứu cách nghiêm túc chưa công bố phương tiện NHỮNG TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN Nhượng quyền thương mại NQTM Chuyển giao công nghệ CGCN Sở hữu trí tuệ SHTT Sở hữu cơng nghiệp SHCN Nhãn hiệu NH Hàng hóa HH Dịch vụ DV MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 Nhượng quyền thương mại gì? Khái niệm nhượng quyền thương mại Đặc điểm nhượng quyền thương mại Phân loại nhượng quyền thương mại 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 So sánh nhượng quyền thương mại số hoạt động khác Nhượng quyền thương mại đại lý thương mại Nhượng quyền thương mại chuyển giao công nghệ 11 Nhượng quyền thương mại Lixăng nhãn hiệu 13 1.3 1.3.1 1.3.2 Ưu điểm hạn chế nhượng quyền thương mại 15 Ưu điểm nhượng quyền thương mại 16 Hạn chế nhượng quyền thương mại 20 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 Thực trạng nhượng quyền thương mại Việt Nam 23 Thực trạng nhượng quyền thương mại café Trung Nguyên 23 Thực trạng nhượng quyền thương mại Phở 24 24 So sánh hệ thống nhượng quyền café Trung Nguyên, Phở 24 25 CHƯƠNG 2: NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM 30 2.1 2.1.1 2.1.2 Điều kiện nhượng quyền thương mại 30 Đối với bên nhượng quyền 30 Đối với bên nhận quyền 32 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 Hợp đồng nhượng quyền thương mại 33 Chủ thể hợp đồng 33 Hình thức hợp đồng 34 Nội dung hợp đồng 34 Đối tượng hợp đồng 41 2.3 Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại 46 2.4 Nhượng quyền thương mại vấn đề hạn chế cạnh tranh 48 2.5 Trách nhiệm liên đới bên nhượng quyền chất lượng hàng hóa, dịch vụ bên nhận quyền cung ứng, sản xuất 52 KẾT LUẬN 55 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Nhượng quyền thương mại ( NQTM) hay cịn gọi franchise mơ hình kinh doanh gặt hái nhiều thành cơng quốc gia giới thừa nhận cách rộng rãi Hình thức sơ khai lối kinh doanh nhượng quyền manh nha xuất vào khoảng kỷ 17–18 Châu Âu thức thừa nhận Hoa Kỳ vào kỷ 19 Ở Việt Nam, franchise xem manh nha xuất vào thập niên 90, mà đồng loạt xuất hệ thống quán café Trung Nguyên khắp miền đất nước Trong thời gian khái niệm franchise gần xa lạ, chưa luật hóa Năm 1998, lần Thơng tư 1254/1998/BKHCN hướng dẫn Nghị định 45/1998/NĐ-CP chuyển giao công nghệ (CGCN) có nhắc đến cụm từ “cấp phép đặc quyền kinh doanh” Tháng 02/2005, Chính phủ ban hành Nghị định 11/2005/NĐ-CP CGCN, có nhắc đến việc cấp phép đặc quyền kinh doanh xem CGCN, chịu điều chỉnh luật Tiếp đến, Đ755 Bộ Luật Dân Sự năm 2005 quy định hành vi cấp phép đặc quyền kinh doanh đối tượng CGCN Năm 2005, Luật Thương mại đời NQTM thức cơng nhận luật hóa Luật Thương mại thức dành nguyên Mục Chương VI để quy định hoạt động Đồng thời Chính Phủ ban hành Nghị định 35/2005/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương Mại hoạt động NQTM, đến ngày 25/05/2005 Bộ Thương Mại ban hành Thông tư 09/2006/TT-BTM hướng dẫn đăng ký hoạt động NQTM Có thể nói, nay, có khung pháp lý tương đối hồn chỉnh vấn đề NQTM Việt Nam chưa có nhà nhượng quyền tầm cỡ mang tính xuyên quốc gia việc thực hoạt động nhượng quyền đa phần mang tính thử nghiệm, chập chững Nguyên nhân tượng nhà nước chưa có sách thúc đẩy phát triển hoạt động nhượng quyền cịn có chồng chéo, mâu thuẫn bất hợp lý quy định pháp luật Từ tình hình thực tế hoạt động nhượng quyền nước ta thời gian vừa qua đặt nhu cầu cần nghiên cứu quy định pháp luật, tìm ưu điểm hạn chế nhằm tạo hành lang pháp lý toàn diện, ưu việt để thúc đẩy hoạt động nhượng quyền phát triển Kết việc nghiên cứu quan trọng cấp thiết hoàn cảnh nay, đặc biệt Việt Nam gia nhập WTO Trong bối cảnh Việt Nam mở cửa hội nhập với giới, cách cửa thị trường mở rộng cho tập đoàn quốc tế chuyên phân phối sản phẩm, dịch vụ thông qua kênh nhượng quyền tiến vào thị trường nước đồng thời đưa thương hiệu nước tiếp cận thị trường nước ngồi thơng qua mơ hình franchise Khi đó, hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, rõ ràng yếu tố cần thiết Do đó, cơng tác nghiên cứu quy định pháp luật giúp ta tìm diểm mạnh, điểm yếu, kịp thời sửa chữa tạo hội cho bước tiến xa hoạt động nhượng quyền tương lai Tình hình nghiên cứu Cho đến nay, chưa có cơng trình nghiên cứu mang tính chun sâu vấn đề NQTM Việt Nam Mặc dù hoạt động nhượng quyền thu hút quan tâm nhiều đối tượng xã hội từ doanh nghiệp đến luật sư nhà nghiên cứu dừng lại việc cung cấp kiến thức khái quát NQTM thực trạng nhượng quyền Việt Nam mà chưa sâu nghiên cứu quy định pháp luật mơ hình khinh doanh Tháng 01/2004, NXB CAND cho xuất sách Hợp đồng thương mại quốc tế, có chương Tiến sĩ Duơng Anh Sơn viết hợp đồng đặc quyền thương mại chương nêu lên số vấn đề NQTM xem xét hợp đồng NQTM góc độ Hợp đồng thương mại quốc tế Tháng 8/2005, NXB Trẻ phát hành sách “Franchse – Bí thành cơng mơ hình nhượng quyền kinh doanh” năm 2007 “ Mua franchse – hội cho doanh nghiệp Việt Nam” tác giả Lý Qúy Trung Nội dung chủ yếu hai sách tập trung vào vấn đề thương mại nhượng quyền vấn đề pháp lý Luật thương mại có số điều quy định NQTM Trước thơng tin tình hình nghiên cứu cho thấy, rõ ràng mơ hình kinh doanh nhượng quyền chưa quan tâm đầu tư mức nước ta Vì vậy, việc nghiên cứu NQTM góc độ pháp lý cần thiết, đặc biệt Việt Nam gia nhập WTO Phương pháp nghiên cứu Nhằm mục đích làm sáng tỏ nội dung đề tài, phương pháp so sánh, phân tích, tổng hợp cở sở tìm hiểu khai thác quy định pháp luật, tài liệu đề cập đến vấn đề sử dụng Phạm vi nghiên cứu Việc nghiên cứu nhằm làm rõ khái niệm, thuật ngữ, thực trạng nhượng quyền Việt Nam để nhận diện khác hoạt động NQTM hoạt động khác Ngồi ra, khóa luận chủ yếu tiếp cận NQTM góc độ pháp lý nên tập trung nghiên cứu quy định pháp luật hành Việt Nam NQTM nhằm cung cấp kiến thức pháp luật cần thiết cho đối tượng có nhu cầu nhượng quyền nhận quyền thương mại Việt Nam Mục đích nghiên cứu đề tài Việc nghiên cứu đề tài nhằm cung cấp kiến thức tảng mơ hình kinh doanh NQTM, thực trạng hoạt động nhượng quyền nước ta chế độ pháp lý hoạt động nhượng quyền theo quy định pháp luật Việt Nam Qua thấy mặt tích cực hạn chế quy định pháp luật, rút kinh nghiệm, học quý báu sách pháp luật hoạt động quản lý nhà nước mơ hình kinh doanh Cơ cấu khóa luận Để đảm bảo mục đích đặt ra, khóa luận cấu sau: Lời mở đầu Mục lục CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI CHƯƠNG 2: NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM Kết luận danh mục tài liệu tham khảo CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI 1.1 Nhượng quyền thương mại gì? 1.1.1 Khái niệm nhượng quyền thương mại Trên giới, nhượng quyền thương mại phương thức kinh doanh mang lại doanh thu lớn với tỉ lệ thành công cao Mặc dù hoạt động tương đối Việt Nam đánh giá bùng nổ thời gian tới, đặc biệt Việt Nam gia nhập WTO Vậy “nhượng quyền thương mại” gì? Có thể hiểu cách đơn giản NQTM phương thức kinh doanh mà doanh nghiệp nhượng quyền trao cho bên nhận quyền sử dụng mơ hình kinh doanh, kỹ thuật, sản phẩm hay dịch vụ thương hiệu Đổi lại, bên nhận quyền phải trả cho bên nhượng quyền khoản tiền gọi phí nhượng quyền Tổng thể NQTM phương pháp phân phối hàng hóa (HH) dịch vụ (DV) mà đó, bên nhượng quyền với khoản phí trả cho mình, cho phép bên nhận quyền độc lập tiến hành kinh doanh cách sử dụng nhãn hiệu (NH) hàng hóa, tên thương mại, dấu hiệu, dẫn thương mại phương pháp, bí kinh doanh bên nhượng quyền hướng dẫn, trợ giúp, kiểm soát chất lượng thường xuyên bên nhượng quyền Với phát triển nhanh chóng hoạt động nhượng quyền kinh doanh, nhiều định nghĩa đưa Do khác quan điểm mơi trường kinh tế, trị, xã hội quốc gia nên định nghĩa thường khác Theo từ điển Anh – Việt Viện ngơn ngữ franchise cho phép thức bán HH hay DV cơng ty khu vực cụ thể Từ điển Webster Anh định nghĩa franchise đặc quyền trao cho người để phân phối hay bán sản phẩm chủ thương hiệu Theo Hiệp Hội Nhượng Quyền Quốc Tế - IFA (International Franchise Association) định nghĩa Frachise “ quan hệ tiếp diễn bên nhựơng quyền cung cấp quyền sử dụng đặc quyền (licensed privilege) kinh doanh cộng với giúp đỡ việc tổ chức, huấn luyện quản lý người nhận quyền ”1 Theo định nghĩa này, vai trò bên nhận quyền thương mại việc đầu tư vốn điều hành doanh nghiệp đặc biệt nhấn mạnh so với trách nhiệm bên giao quyền http://www.franchise.org.au/content/?id=183 Định nghĩa Theo Hội Đồng Thương mại Liên Bang Hoa Kỳ - FTC (Federal Trade Comisssion ) lại nhấn mạnh tới việc bên nhượng quyền hỗ trợ kiểm soát bên nhận quyền hoạt động, theo “ Franchise hợp đồng hay thỏa thuận hai người, người mua franchise đuợc cấp quyền bán hay phân phối sản phẩm, DV theo kế hoạch hay hệ thống tiếp thị người chủ thương hiệu Hoạt động kinh doanh người mua franchise phải triệt để tuân theo kế hoạch hay hệ thống tiếp thị gắn liền với NH, thương hiệu, biểu tượng, hiệu, tiêu chí, quảng cáo biểu tượng thương mại khác chủ thương hiệu Người mua franchise phải trả khoản phí, trực tiếp hay gián tiếp, gọi phí franchise.”2 Cộng đồng chung Châu Âu EC ( liên minh Châu Âu EU ) lại định nghĩa NQTM theo hướng nhấn mạnh tới quyền bên nhận quyền sử dụng tập hợp quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) Mặc dù ghi nhận vai trị thương hiệu hệ thống, bí kinh doanh bên giao quyền định nghĩa không đề cập tới đặc điểm khác nhượng quyền EC định nghĩa quyền thương mại “tập hợp quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) SHTT liên quan tới NH hàng hóa, tên thương mại, biển hiệu cửa hàng, giải pháp hữu ích, kiểu dáng, quyền tác giả, bí sáng chế khai thác để bán sản phẩm, cung cấp DV tới người sử dụng cuối cùng”3 NQTM có nghĩa việc chuyển nhượng quyền thương mại định nghĩa Luật Thương mại Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Khóa XI, kỳ họp thứ VII thơng qua ngày 14 tháng năm 2005 có hiệu lực thi hành từ ngày tháng năm 2006 lần đưa định nghĩa NQTM sau: “ NQTM hoạt động thương mại, theo bên nhượng quyền cho phép yêu cầu bên nhận quyền tự tiến hành việc mua bán HH, cung ứng DV theo yêu cầu sau đây: Việc mua bán HH, cung ứng DV tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh bên nhượng quyền quy định gắn với NH hàng hóa, tên thương mại, bí kinh doanh, hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo bên nhượng quyền ; Bên nhượng quyền có quyền kiểm sốt trợ giúp cho bên nhận quyền việc điều hành công việc kinh doanh.” Định nghĩa theo Luật Thương mại 2005 có cách tiếp cận gần giống với quy định nước nêu lên nét chính, đặc trưng NQTM định nghĩa bỏ qua yếu tố nhượng quyền phí nhượng quyền Do NQTM hoạt động thương mại, hai bên tham gia quan hệ nhượng Lý Qúy Trung, [15], trang11 http://vietnambranding.com/kien-thuc/tong-quan-thuong-hieu/399/Nhuong-quyen-kinh-doanh-o-Viet-Nam 10 tiếng hay không bên tự chứng minh xảy tranh chấp trước quan nhà nước có thẩm quyền Tóm lại, tiến hành nhượng quyền, đặc biệt nhượng quyền từ nước vào Việt Nam, điều mà bên quan tâm đảm bảo pháp lý NH xâm phạm từ bên thứ ba không ảnh hưởng đền bên nhận quyền mà bên tồn hệ thống Vì vậy, thiết nghĩ hệ thống pháp luật hoàn chỉnh SHCN nói chung NH nói riêng cần thiết nhằm đảm bảo hoạt động NQTM phát triển mạnh mẽ lành mạnh Thứ hai, tên thương mại Tên thương mại – đối tượng hợp đồng NQTM, quy định Luật Thương mại Luật SHCN tồn nhiều mâu thuẫn Theo quy định Luật SHTT việc chuyển giao quyền SHCN bao gồm hai trường hợp: chuyển nhượng quyền sở hữu chuyển quyền sử dụng Tuy nhiên, tên thương mại, K1 Đ142 Luật SHTT quy định quyền sử dụng không chuyển giao K3 Đ139 đề cập đến điều kiện hạn chế việc chuyển nhượng quyền SHCN, đó, quyền tên thương mại chuyển nhượng với việc chuyển nhượng toàn sở kinh doanh hoạt động kinh doanh tên thương mại Trong khí đó, tên thương mại trường hợp NQTM lại không thuộc hai trường hợp mà Luật SHTT quy định, chất, bên nhượng quyền chuyển quyền sử dụng tên thương mại cho bên nhận quyền đối tượng khác, điều không đồng nghĩa với việc chuyển nhượng toàn sở Luật SHTT quy định tên thương mại khơng tính đến trường hợp đặc thù NQTM Như vậy, theo Luật SHTT bên nhượng quyền khơng chuyển quyền sử dụng cho bên nhận quyền Vì vậy, NQTM cần có quy định riêng nhằm đảm bảo tính đặc thù hoạt động Thứ ba, bí kinh doanh Trước Luật Thương mại 2005 đời, theo quy định Bộ luật Dân 2005, NQTM hoạt động cấp phép đặc quyền kinh doanh Tại K6 Đ4 NĐ11 định nghĩa Cấp phép đặc quyền kinh doanh sau: “Cấp phép đặc quyền kinh doanh, theo Bên nhận sử dụng tên thương mại, NH hàng hoá bí Bên giao để tiến hành hoạt động kinh doanh lĩnh vực dịch vụ thương mại Thời hạn Hợp đồng cấp phép đặc quyền kinh doanh hai Bên thoả thuận theo quy định pháp luật.”Như vậy, trước Luật Thương mại 2005 đời đối tượng Cấp phép đặc quyền kinh doanh “bí quyết” theo K2 Đ5 NĐ11 bí kinh nghiệm, kiến thức, thơng tin kỹ thuật quan trọng, mang tính chất bí mật tích lũy, khám phá q trình nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, có khả tạo sản phẩm, DV có chất lượng cao, đem lại 49 hiệu kinh tế lớn, có khả tạo lợi cạnh tranh thị trường Vậy, bí có khác với bí mật kinh doanh theo quy định Lụât SHTT 2005? Bí mật kinh doanh dạng thơng tin bí mật Bí mật kinh doanh hiểu thông tin liên quan đến sản xuất, kinh doanh, giữ bí mật qua có giá trị kinh tế định tạo cho người nắm giữ thơng tin lợi trước đối thủ cạnh tranh Theo K23 Đ4 Luật SHTT 2005 bí mật kinh doanh thơng tin thu từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa bộc lộ có khả sử dụng kinh doanh Đ84 luật quy định điều kiện để bảo hộ danh nghĩa bí mật kinh doanh Tựu chung lại, bí quyết, bí mật kinh doanh mang hai đặc tính bí mật định bí lại thể dạng thông tin kỹ thuật có tính chất bí mật, định cạnh tranh nhà sản xuất mặt hàng cung cấp DV bí xem loại bí mật kinh doanh đặc thù suy ra, đối tượng cịn lại khơng phải bí coi bí mật kinh doanh Mặc dù có điểm giống NĐ11 cơng nhận bí mà khơng cơng nhận bí mật kinh doanh đối tượng hợp đồng cấp phép đặc quyền kinh doanh Điều hạn chế đối tượng chuyển giao hợp đồng dĩ nhiên, bí mật kinh doanh khơng chuyển giao tính đồng hệ thống nhượng quyền khơng đảm bảo Ngồi ra, việc chuyển giao quyền sử dụng bí mật kinh doanh khơng phải đăng ký, phê duyệt nên khả bí mật bị tiết lộ thấp trường hợp chuyển giao bí chuyển giao bí coi CGCN phải đăng ký, phê duyệt.25 Từ Luật Thương mại đời “xếp” NQTM hoạt động thương mại, chịu điều chỉnh Luật Thương mại Theo Đ284 Luật Thương mại 2005 bên nhượng quyền tự tiến hành việc mua bán HH, cung ứng DV theo “cách thức tổ chức kinh doanh bên nhượng quyền quy định gắn với NH hàng hóa, tên thương mại, bí kinh doanh…của bên nhượng quyền” Như vậy, đối tượng hợp đồng NQTM bí kinh doanh, bí kinh doanh gì? Là bí kỹ thuật theo quy định Luật CGCN hay bí mật thương mại theo quy định Luật SHTT? Ngồi Luật Thương mại, khơng có văn pháp luật kể Luật SHTT Luật CGCN đề cập đến thuật ngữ Luật Thương mại lại khơng giải thích Như vậy, luật áp dụng để điều chỉnh bí kinh doanh? Như nói, NĐ11 tỏ thiếu sót khơng quy định bí mật kinh doanh đối tượng chuyển giao hợp đồng cấp phép đặc quyền kinh doanh Thực tế, họat động nhượng quyền, mà bên thỏa 25 Lê Nết, [14], trang 121 50 thuận để chuyển giao phần lớn bí mật kinh doanh khơng phải bí bí dễ bị tiết lộ trình tiến hành đăng ký Trong hoạt động nhượng quyền, bí mật bí bị tiết lộ nhiều nguy quyền kiểm sốt lớn tình trạng làm hàng nhái khơng tránh khỏi Vì vậy, cách tốt để bên tự bảo vệ chuyển giao, trao đổi bí mật nội hệ thống nhượng quyền Do đó, đối tượng lựa chọn chuyển giao thường bí mật kinh doanh Nhưng không lọai trừ trường hợp đối tượng mà bên chuyển giao thông tin kỹ thuật có tính chất bí mật, lúc dù muốn hay không, bên phải tiến hành đăng ký Luật Thương mại đời nằm tạo hành lang pháp lý cho hoạt động nhượng quyền phát triển khắc phục hạn chế quy định pháp luật nhượng quyền trước Một hạn chế quy định việc chuyển giao bí quyết, bí mật kinh doanh Vì vậy, bí kinh doanh Luật Thương mại nên hiểu nghĩa rộng, bao hàm bí mật kinh doanh bí kỹ thuật Tùy trường hợp, đối tượng mà bên chuyển giao để định luật áp dụng, bí kỹ thuật Luật CGCN điều chỉnh, ngược lại bí mật kinh doanh thuộc phạm vi điều chỉnh Luật SHTT Tóm lại, đối tượng trình bày yếu tố quan trọng góp phần tạo nên thành cơng hệ thống nhượng quyền Chính yếu tố thành tố tạo nên sắc thương hiệu hệ thống Bản sắc thương hiệu giá trị cốt lõi đặc trưng thương hiệu, dấu ấn tồn tâm trí khách hàng cách sâu đậm tạo nên khác biệt so với thương hiệu khác Xây dựng thương hiệu xoay quanh phần hồn giá trị cốt lõi để tạo dựng hình ảnh cam kết khách hàng cách quán Có thể nói, giá trị lớn hợp đồng thương hiệu nhượng quyền nằm việc chuyển tải sắc đến người nhượng quyền lợi cạnh tranh ưu việt giúp họ xây dựng công việc kinh doanh cách nhanh chóng Nhưng thương hiệu nhượng quyền khó bảo vệ giá trị phụ thuộc vào người nhượng quyền có giữ tính tồn vẹn hình ảnh thương hiệu mức định hay không Hệ thống nhượng quyền lớn, họ dễ quyền kiểm sốt sắc thương hiệu khơng củng cố bảo vệ Ngoài ra, hành lang pháp lý hoàn thiện nhân tố giúp bên giữ vững sắc thương hiệu 2.3 Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại Trước tiến hành hoạt động NQTM, thương nhân dự kiến nhượng quyền, bao gồm dự kiến nhượng quyền ban đầu dự kiến nhượng quyền thứ cấp, phải đăng ký hoạt động NQTM với quan có thẩm quyền 51 Để đăng ký hoạt động NQTM Việt Nam, nhà nhượng quyền cần vào Nghị định 35/2006/NĐ-CP Chính phủ Thơng tư 09/2006/TT-BTM Bộ Thương mại Cơ quan đăng ký: Bộ Thương mại: Đăng ký hoạt động nhượng quyền từ nước vào Việt Nam, bao gồm hoạt động nhượng quyền thương mại từ Khu chế xuất, Khu phi thuế quan khu vực hải quan riêng theo quy định pháp luật Việt Nam vào lãnh thổ Việt Nam; ngược lại Sở Thương mại: thực đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại nước trừ hoạt động chuyển giao qua ranh giới Khu chế xuất, Khu phi thuế quan khu vực hải quan riêng theo quy định pháp luật Việt Nam Hồ sơ đăng ký: Khi đăng ký hoạt động nhượng quyền, nhà nhượng quyền cần chuẩn bị loại giấy tờ sau: (i) Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền theo mẫu Bộ Thương mại; (ii) Bản giới thiệu nhượng quyền theo mẫu; (iii) Bản Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh giấy chứng nhận đầu tư, nhà nhượng quyền nước ngồi thay giấy tờ khác có giá trị tương đương; (iv) Bản có cơng chứng văn bảo hộ quyền SHCN Việt Nam nước trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng đối tượng quyền SHCN cấp văn bảo hộ; (v) Trường hợp nhà nhượng quyền thứ cấp, cần cung cấp thêm giấy tờ chứng minh chấp thuận cho phép nhượng quyền lại bên nhượng quyền ban đầu Cần lưu ý giấy tờ phải thể tiếng Việt dịch sang tiếng Việt có công chứng Các giấy tờ chứng nhận đăng ký kinh doanh nhà nhượng quyền nước phải dịch tiếng Việt hợp pháp hóa lãnh quan đại diện ngoại giao Việt Nam nước Tuy nhiên, cần thấy rằng, NQTM bên ký kết đồng thời hai hợp đồng: hợp đồng NQTM hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tượng SHCN Theo quy định K2 Đ10 NĐ35 “phần chuyển giao quyền SHCN hợp đồng NQTM chịu điều chỉnh pháp luật sở SHCN” quan có thẩm quyền đăng ký trường hợp Cục sở hữu trí tuệ sở Khoa học Công nghệ Như vậy, điều quan trọng làm Bộ Thương mại Bộ Khoa học Công nghệ phối hợp hoạt động nhằm tránh trường hợp rầy rà, phiền phức thủ tục đăng ký, tạo điều kiện cho bên tiến hành việc nhượng quyền cách nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc tận dụng hội kinh doanh 52 2.4 Nhượng quyền thương mại vấn đề hạn chế cạnh tranh Hợp đồng NQTM nội dung quyền nghĩa vụ bên, thời hạn hợp đồng … có điều kiện hạn chế cạnh tranh (HCCT) bên nhượng quyền bên nhận quyền Việc quy định điều kiện HCCT cần thiết coi yếu tố thể chất hoạt động NQTM, bảo vệ mức tốt lợi ích bên Đó biện pháp nhằm giúp bên hạn chế rủi ro xảy q trình kinh doanh tên thương mại chung Tuy nhiên, HCCT mức độ điều quan trọng nhạy cảm với pháp luật cạnh tranh quốc gia quốc tế Thực tế có ba loại HCCT: - Các hạn chế không trái với quy định pháp luật cạnh tranh bên đưa chúng vào hợp đồng - Những điều kiện HCCT mà bên đưa chúng vào hợp đồng, nhiên, chúng bị coi khơng có hiệu lực theo u cầu quan chống độc quyền hay từ quan chức khác hạn chế xuất phát từ đặc điểm thị trường tương ứng điều kiện kinh tế bên , trái với quy định pháp luật quốc gia hay quốc tế cạnh tranh.26 - Những HCCT mà bên đưa vào hợp đồng NQTM hoạt động thương mại đặc thù, khơng giống với hình thức kinh doanh khác, vậy, vấn đề HCCT NQTM khơng thể áp dụng cách máy móc hoạt động thương mại khác Tuy nhiên, Luật Thương mại 2005 Luật Cạnh tranh Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004 (Luật Cạnh tranh 2004) không quy định trường hợp HCCT áp dụng NQTM với tính chất điều khoản đặc thù gắn liền với mơ hình kinh doanh thiếu sót Vấn đề HCCT NQTM thể khía cạnh sau: Thứ nhất, Điều khoản trì tính đặc trưng uy tín mạng lưới NQTM có phải “thỏa thuận áp đặt cho doanh nghiệp khác điều kiện ký kết hợp đồng mua bán HH, DV…”(K5 Đ8 Luật Cạnh tranh)? Trong hợp đồng NQTM, đặc biệt lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, thường có điều khoản, theo mặt bên nhượng quyền có trách nhiệm cung cấp cho bên nhận quyền kỹ thuật nấu ăn theo thực đơn đặc biệt, thiết bị nấu ăn đặc biệt, hướng dẫn chuẩn bị ăn, chí phải mua thức ăn từ nguồn cung cấp bên nhượng quyền định…Thỏa thuận liệu có bị coi thỏa thuận áp đặt cho doanh nghiệp khác điều kiện ký kết hợp đồng mua bán HH, DV? 26 Nguyễn Văn Luyện – Lê Thị Bích Thọ - Dương Anh Sơn,[ 13 ], trang 287 53 Có thể thấy, thỏa thuận thỏa thuận HCCT bên nhượng quyền đưa yêu cầu điều kiện tiên cho bên lại ký kết hợp đồng Nhưng, thiết kế thỏa thuận dạng này, dù mang tính chất HCCT coi tồn hợp pháp Lá chắn u cầu tính đồng hệ thống NQTM Sự đồng phải đạt mức độ khách hàng bất lực việc phân biệt sở nhượng quyền với ngoại trừ yếu tố vị trí địa lý.27 Để có đồng này, chất lượng hàng HH, DV sở nhượng quyền cung ứng phải khơng có khác biệt Về lý thuyết, điều thực cách đơn giản, dễ dàng cách bên nhượng quyền bên bán nguyên liệu, HH cho tất sở nhượng quyền định bên thứ ba tin cậy làm nguồn cung ứng hàng hóa, nguyên liệu cho hệ thống nhượng quyền xây dựng Quy định khơng tìm thấy Luật Thương mại 2005 áp dụng tương tự Luật SHTT Luật Cạnh tranh Áp dụng K2.c Đ144 Luật SHTT, không cấm việc bên hợp đồng ký kết điều khoản trì tính đặc trưng uy tín mạng lưới NQTM Tuy nhiên, điều khoản bị coi thỏa thuận HCCT theo quy định K5Đ8 Luật Cạnh tranh , là: “Thỏa thuận áp đặt cho doanh nghiệp khác điều kiện ký kết hợp đồng mua bán HH, DV…” Theo quy định K2 Đ9 Luật Cạnh tranh, thỏa thuận bị cấm “các bên tham gia thỏa thuận có thị phần kết hợp thị trường liên quan từ 30% trở lên” Như vậy, bên tham gia có thị phần kết hợp thị trường liên quan 30% thỏa thuận trì tính đặc trưng uy tín mạng lưới NQTM , bị coi thỏa thuận HCCT phép thực Ngoài ra, theo K1 Đ10 Luật Cạnh tranh, thỏa thuận trì tính đặc trưng uy tín mạng lưới NQTM bị coi “thỏa thuận áp đặt cho doanh nghiệp khác điều kiện ký kết hợp đồng mua bán HH, DV” “các bên tham gia thỏa thuận có thị phần kết hợp thị trường liên quan từ 30% trở lên” miễn trừ có thời hạn đáp ứng điều kiện quy định Đ10 Thứ hai, Khi điều kiện phân chia thị trường bên nhượng quyền bên nhận quyền vi phạm Luật Cạnh tranh? Thỏa thuận phân chia thị trường (PCTT) hiểu việc doanh nghiệp thống số lượng HH, DV, nhóm khách hàng nguồn cung cấp HH, DV mà doanh nghiệp tham gia thỏa thuận quyền định Trong NQTM tồn trường hợp bên tham gia thỏa thuận PCTT tiêu thụ, nguồn cung cấp HH, cung ứng DV thông qua việc ký hợp đồng NQTM độc quyền Theo đó, phạm vi, khu vực địa lý định, thị trường xác định, bên 27 Vũ Đặng Hải Yến, [24], trang 63 54 nhượng quyền NQTM cho bên nhận quyền Bên nhận quyền tự khai thác quyền thương mại nhượng cách an toàn ổn định hạn chế đối thủ cạnh tranh tiềm tham gia vào thị trường Có thể nói, quan hệ NQTM tạo hệ thống cửa hàng, sở kinh doanh tên thương mại cửa hàng lại kinh doanh đồng vốn , nghĩa độc lập với tài tự gánh chịu rủi ro khả cửa hàng cạnh tranh với để giành giật khách hàng điều không tránh khỏi Tuy nhiên, điều khoản cấm cạnh tranh hệ thống nhượng quyền làm cho bên nhận quyền không phép sáng tạo lợi cạnh tranh cho riêng Dưới tên thương mại nhất, bên nhượng quyền bắt buộc phải đảm bảo lợi ích tất bên nhận quyền cách công Nhưng, liệu điều có vi phạm Luật Cạnh tranh? Nếu nhìn nhận dấu hiệu nói áp đặt quy định cấm thỏa thuận PCTT NQTM q máy móc, khơng tính đến yếu tố đặc thù mơ hình kinh doanh Mục đích quy định điều chỉnh hành vi HCCT nhằm bảo vệ quyền lựa chọn khách hàng Thỏa thuận hai doanh nghiệp kinh doanh loại sản phẩm có khả thay cho mang hai NH khác nhau, chất lượng giá thành khác ảnh hưởng đền quyền lựa chọn khách hàng Thế nhưng, điều hoàn toàn khác trường hợp NQTM Mặc dù độc lập với bên hệ thống nhượng quyền kinh doanh tên thương mại chung, sản phẩm mang NH với chất lượng giá tương đương Như vậy, việc PCTT NQTM không nhằm mục đích hạn chế lựa chọn khách hàng Chỉ tính đồng bơ hệ thống nhượng quyền bị mất, nghĩa sản phẩm với giá cả, chất lượng… khác thỏa thuận bị coi hạn chế quyền lựa chọn khách hàng Tuy nhiên, điều khó xảy tính đồng có nghĩa đặt dấu chấm hết cho thành công hệ thống nhượng quyền khách hàng tìm thấy khác biệt cửa hàng nhượng quyền, lúc hệ thống NQTM có nguy đổ vỡ Mặt khác, theo quy định K2 Đ9 Luật Cạnh tranh, thỏa thuận PCTT tiêu thụ bị cấm “các bên tham gia thỏa thuận có thị phần kết hợp thị trường liên quan từ 30% trở lên” Tuy nhiên, theo quy định K1Đ10 Luật Cạnh tranh, thỏa thuận bị cấm nêu miễn trừ đáp ứng điều kiện quy định điều Như vậy, trường hợp bên tham gia thỏa thuận có thị phần kết hợp thị trường liên quan tới 30% thỏa thuận PCTT bị coi thỏa thuận HCCT, phép thực Tóm lại, NQTM, khơng phải tất thỏa thuận bên nhượng quyền bên nhận quyền thỏa mãn điều kiện thị phần kết hợp từ 30% trở 55 lên thỏa thuận phân chia thị trường Khi tiến hành xem xét, cân tính đến yếu tố đặc thù NQTM để kết luận có hay khơng thỏa thuận phân chia thị trường bên Thứ ba, Điều khoản “đề xuất” giá bán cho thành viên hệ thống NQTM có vi phạm quy định Luật Cạnh tranh “ thỏa thuận ấn định giá HH, DV cách trực tiếp gián tiếp” (K1Đ8 Luật Cạnh tranh)? Luật Cạnh tranh cấm doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm có khả thay cho thực hành vi thỏa thuận, thống đặt mức giá cơng thức tính giá chung cho HH, DV mà họ kinh doanh Đây coi thỏa thuận HCCT quy định Đ8 Luật Cạnh tranh Bằng thỏa thuận này, doanh nghiệp tạo mặt chung giá hậu thỏa thuận ấn định giá tước quyền lựa chọn khách hàng mức giá cạnh tranh tối ưu Và thỏa thuận này, doanh nghiệp khơng cịn cạnh tranh với giá Nhưng quy định áp dụng NQTM cần cân nhắc Thực tế thường thấy hợp đồng NQTM thường có quy định ấn định giá bán cho thành viên hệ thống nhượng quyền Đơn cử trường hợp hệ thống nhượng quyền Phở 24 công khai ấn định giá bán 24000 đồng/ tô phở cho bên nhận quyền liên quan Tuy nhiên, không nên vào việc ấn định kết luận doanh nghiệp nhượng quyền vi phạm Luật Cạnh tranh Như đề cập, việc trì tính đồng yếu tố sống hệ thống nhượng quyền Trong đó, việc trì mức giá thống điều kiện hoàn cảnh cho sản phẩm giống yếu tố tính đồng Mặt khác, việc ấn định giá xem xét có vi phạm Luật Cạnh tranh hay không kết hợp với yếu tố thị phần Theo quy định K2Đ9 Luật Cạnh tranh, thỏa thuận HCCT bị cấm “các bên tham gia thỏa thuận có thị phần kết hợp thị trường liên quan từ 30% trở lên” Tuy nhiên, NQTM cần phải thấy rằng, yếu tố thị phần đáp ứng cao ngưỡng cho phép mức giá ấn định hợp lý, nhằm trì tính đồng mơ hình NQTM thỏa thuận khơng nên cấm khơng ảnh hưởng đến quyền lợi khách hàng Tóm lại, NQTM, điều khoản HCCT chấp nhận để phát triển hệ thống NQTM, thương nhân bắt buộc phải thiết kế thỏa thuận hợp đồng NQTM với điều khoản ràng buộc lẫn Mức độ rủi ro cao kinh doanh nhượng quyền trở thành để pháp luật công nhận chấp nhận vài khía cạnh HCCT thỏa thuận thiết lập bên nhựợng quyền bên nhận quyền Những rủi ro thuộc chất quan hệ nhượng quyền làm cho bên 56 quan hệ nhượng quyền nghĩ tới công cụ, phương pháp, cách thức để lọai trừ tối đa rủi ro Tuy nhiên, dễ dàng thấy rằng, trình tiêu diệt rủi ro đó, bên quan hệ NQTM đồng thời loại trừ cạnh trạnh cần thiết kinh tế Đó sau q trình kinh doanh, hệ thống nhượng quyền lớn mạnh, chiếm lĩnh thị trường thỏa thuận cho phép lại trở thành công cụ hữu hiệu để bên nhượng quyền bên nhận quyền loại bỏ đối thủ cạnh tranh tiềm năng, hạn chế trường cách ấn định giá cả, ràng buộc độc quyền PCTT Điều dễ xảy “liên minh” bên nhượng quyền bên nhận quyền NQTM bền chặt nhiều so với doanh nghiệp riêng lẻ khác Một có mục đích, quyền lợi có phụ thuộc lẫn bên NQTM sẵn sàng phối hợp với chặt chẽ để thao túng thị trường, loại bỏ đối thủ…Chính vậy, chấp nhận thỏa thuận NQTM có tính HCCT nên dừng lại giới hạn định Một số nước giới xác lập giới hạn để từ nhận diện thỏa thuận NQTM coi hợp pháp thỏa thuận HCCT Cũng vậy, từ giới hạn chấp nhận nói trên, pháp luật kết luận thỏa thuận NQTM thực vi phạm Luật Cạnh tranh nhắm ngăn cản loại bỏ chúng khỏi quan hệ NQTM.28 Tuy nhiên, Việt Nam mà ghi nhận Luật Thương mại mơ hình NQTM mẻ Luật Cạnh tranh chưa có điều khoản để điều chỉnh quan hệ xảy NQTM với tính cách điều khoản đặc thù nên làm cho việc xác định ranh giới hợp pháp thỏa thuận nhượng quyền mối tương quan với HCCT trở nên khó khăn Mặc dù việc tìm để phân biệt định trường hợp miễn trừ pháp luật cạnh tranh quan hệ NQTM cần thiết Làm có nghĩa pháp luật tạo hội cho hoạt động thương mại tương đối mẻ nước ta NQTM có hội để phát triển đồng thời tránh cho kinh tế Việt Nam khỏi tác động tiêu cực việc HCCT 2.5 Trách nhiệm liên đới bên nhượng quyền chất lượng hàng hóa, dịch vụ bên nhận quyền cung ứng, sản xuất Pháp luật tồn khơng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp bên quan hệ mà hướng đến đối tượng khác cao hơn, quyền, lợi ích toàn xã hội Trong NQTM, pháp luật “thiết kế” việc bảo vệ bên quan hệ phải bảo vệ lợi ích người tiêu dùng 28 Vũ Đặng Hải Yến, [24], trang 64 57 Tính đồng hệ thống nhượng quyền cao, tính đồng khơng cho phép có phân biệt HH, DV bên nhượng quyền bên nhận quyền Nếu khách hàng có phân biệt lúc hệ thống nhượng quyền có nguy sụp đổ HH, DV hệ thống nhượng quyền phải thống dù thực chất doanh nghiệp làm sản phẩm doanh nghiệp độc lập Dưới góc độ pháp lý, bên nhượng quyền bên nhận quyền chủ thể độc lập thực giao dịch nhân danh nguyên tắc, không bên chịu trách nhiệm xuất phát từ nghĩa vụ bên Tuy nhiên, đòi hỏi tính đồng khiến hai bên có trách nhiệm ràng buộc với có trách nhiệm bên thứ ba mà không phụ thuộc vào việc bên thiết lập quan hệ với bên thứ ba Sự địi hỏi tính đồng hệ thống nhượng quyền khiến người tiêu dùng phân biệt HH, DV bên nhượng quyền cấp HH, DV bên nhận quyền lẽ hai hoạt động NH NH giúp người tiêu dùng định hướng lựa chọn phân biệt với sản phẩm loại khác NH mà thơi Chính việc người tiêu dùng coi bên nhượng quyền bên nhận quyền chủ thể thống hai chủ thể độc lập giải thích bên nhượng quyền có quyền kiểm tra, giám sát hoạt động bên nhận quyền nhằm đảm bảo ổn định chất lượng HH, DV nghĩa vụ chịu trách nhiệm chất lượng HH, DV Mặt khác, quyền chuyển giao theo nguyên tắc sử dụng với mục đích mở rộng thị trường tiêu thụ HH hay cung ứng DV bên nhượng quyền chất lượng HH, DV bên nhận quyền sản xuất chất lượng HH, DV bên nhượng quyền tự sản xuất phía mình, bên nhượng quyền phải có trách nhiệm kiểm tra, giám sát chất lượng HH, DV Trong trường hợp này, hồn tồn hợp lý thiết lập trách nhiệm bên nhượng quyền trước người thứ ba chất lượng HH, DV bên nhận quyền sản xuất, cung ứng không phù hợp với điều kiện hợp đồng Trách nhiệm trách nhiệm liên đới hay trách nhiệm bổ sung.29 Tuy nhiên, lần nữa, điều lại không Luật Thương mại quy định với tính chất quy định mang tính đặc thù Rõ ràng, khơng thể áp dụng quy định bảo vệ người tiêu dùng nói chung, theo người sản xuất phải chịu trách nhiệm HH, DV cung cấp Đối với NQTM cần quy định bên nhượng quyền không trực tiếp sản xuất, cung ứng HH, DV phải chịu trách nhiệm Khi định chọn HH, DV thuộc hệ thống nhượng quyền, người tiêu dùng khơng có nghĩa vụ phải tìm hiểu HH, DV bên sản xuất, cung ứng vậy, có vấn đề xảy họ khơng có nghĩa vụ chứng minh bên quan hệ nhượng quyền cung ứng sản phẩm mà họ cần 29 Nguyễn Văn Luyện – Lê Thị Bích Thọ - Dương Anh Sơn,[ 13 ], trang 291 58 biết sản phẩm thuộc hệ thống nhượng quyền Thực tế, bên nhượng quyền bên có tiềm lực tài mạnh nên bảo vệ kịp thời quyền lợi khách hàng so với bên nhận quyền Tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh rằng, bên nhượng quyền chịu trách nhiệm trường hợp HH bên nhựơng quyền sản xuất sở hợp đồng NQTM phẩm chất khối lượng, loại hàng, tính đồng bộ, thời hạn điều kiện hợp đồng khác bên nhận quyền khách hàng Tóm lại, NQTM mơ hình kinh doanh đầy triển vọng tương lai đồng thời hoạt động thương mại tương đối phức tạp bên cạnh quan hệ pháp luật hợp đồng, hoạt động NQTM tồn quan hệ pháp luật cạnh tranh, CGCN, SHTT Tuy nhiên, quy định pháp luật hành tỏ vừa thiếu, vừa thừa mơ hình kinh doanh mẻ Như phân tích trên, số trường hợp, pháp luật lại tỏ cứng nhắc, can thiệp sâu vào quyền tự định đoạt bên có trường hợp lẽ cần điều chỉnh pháp luật lại bỏ ngõ vấn đề HCCT, trách nhiệm bên nhượng quyền chất lượng HH, DV bên nhận quyền sản xuất, cung ứng Chính từ thực trạng địi hỏi bên quan hệ nhượng quyền phải soạn thảo hợp đồng nhượng quyền cách chặt chẽ, đầy đủ mở rộng phạm vi tìm hiểu sang lĩnh vực pháp luật khác nhằm tránh tranh chấp, khiếu kiện đáng tiếc xảy thực tế NQTM mơ hình kinh doanh hấp dẫn không tiềm tàng rủi ro, đặc biệt điều kiện pháp luật chưa thực hồn thiện, vậy, tự bảo vệ trước có can thiệp pháp luật điều cần thiết 59 KẾT LUẬN Từ năm 1986, Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần VI xác định chuyển đổi từ chế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa thực sách mở cửa để tạo thuận lợi cho Việt Nam chủ động hội nhập bước với khu vực quốc tế Đặc biệt đời Luật Đầu tư 1987 Luật Doanh nghiệp 1999 tạo nên sức sống cho kinh tế Việt Nam Thành tựu bất Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối cao nhiều năm liên tục Trong nhiều thành tựu nên kinh tế Việt Nam thấp thoáng bóng dáng NQTM Từ chỗ xem dạng CGCN, với phát triển thực tiễn kinh tế với nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, NQTM pháp luật Việt Nam công nhận hoạt động thương mại đặc thù thức xuất Luật Thương mại 2005 NQTM xem “chìa khóa vàng” mở vùng đất thương trường Mặc dù hoạt động tương đối Việt Nam đánh giá bùng nổ thời gian tới, đặc biệt Việt Nam gia nhập WTO Những thương hiệu Việt Nam thành công bước đầu rõ ràng café Trung Nguyên, Phở 24, bánh Kinh Đô… Hệ thống NQTM Việt Nam “nóng” lên ngày Tuy nhiên, cần thấy rằng, phát triển nhượng quyền nước ta gặp không khó khăn Thứ nhất, quy định pháp luật Việt Nam NQTM tương đối đầy đủ hạn chế định, số nội dung văn pháp luật quản lý, hướng dẫn hoạt động nhượng quyền chưa thực phù hợp với tình hình phát triển hoạt động NQTM Việt Nam, kết nối đạo luật liên quan chưa thể liên thông gặp phải trở ngại mang tính kỹ thuật lập pháp nên tổ chức thực hiện, số vướng mắc phát sinh tương lai Thứ hai, nhận thức doanh nghiệp nhượng quyền cịn mơ hồ đơn giản Chính yếu tố làm cho hoạt động NQTM phát triển thành công nước Việt Nam bị xem mơ hình kinh doanh mẻ chưa có nhiều doanh nghiệp tham gia Hy vọng thời gian tới, nỗ lực lập pháp, tạo hành lang pháp lý hoàn chỉnh, trang bị cho doanh nghiệp kiến thức cần thiết nhượng quyền để mơ hình NQTM thực phát triển mạnh mẽ nước ta, góp phần thúc đẩy phát triển nên kinh tế 60 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A VĂN BẢN PHÁP LUẬT Bộ luật Dân 2005 Luật Thương mại 2005 Luật Cạnh tranh 2004 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 Luật Chuyển giao công nghệ 2006 Luật Giao dịch điện tử năm 2005 Nghị định 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Sở hữu trí tuệ sở hữu công nghiệp Nghị định 54/2000/NĐ-CP ngày 03/10/2000 bảo hộ quyền sở hữu cơng nghiệp bí mật kinh doanh, dẫn địa lý, tên thương mại bảo hộ quyền chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến sở hữu công nghiệp Nghị định 11/2005/NĐ-CP ngày 02/02/2005 quy định chi tiết chuyển giao công nghệ (sửa đổi) 10 Nghị định 35/2006/NĐ-CP ngày 31/03/2006 quy định chi tiết luật Thương mại hoạt động nhượng quyền thương mại 11 Thông tư 09/2006/TT-BTM ngày 25/05/2006 hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại B SÁCH, BÁO, TẠP CHÍ 12 Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Thương mại-tập 2, Nhà Xuất Bản Cơng An Nhân Dân, 2006 13 Nguyễn Văn Luyện – Lê Thị Bích Thọ - Dương Anh Sơn, Hợp đồng thương mại quốc tế, Nhà Xuất Bản Công An Nhân Dân, 2004 14 Lê Nết, Quyền sở hữu trí tuệ, Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia Tphcm 15 Lý Qúy Trung, Franchise – Bí thành cơng mơ hình nhượng quyền thương mại, Nhà Xuất Bản Trẻ,2005 61 Lý Quý Trung, Mua franchise – hội cho doanh nghiệp Việt 16 Nam., Nhà Xuất Bản Trẻ,2006 Nguyễn Như Phát – Nguyễn Ngọc Sơn, Phân tích luận giải quy 17 định pháp luật hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền để hạn chế cạnh tranh., nhà xuất tư pháp, 2006 Vũ Ngọc Long, Hợp đồng nhượng quyền thương mại theo pháp luật Việt 18 Nam, Luận văn thạc sỹ luật học, Trường Đại Học Luật Tphcm Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nhượng quyền thương mại theo luật Thương 19 mại 2005, Luận văn cử nhân, Trường Đại Học Luật Tphcm Phan Ngọc Tâm, Bảo hộ nhãn hiệu tiếng theo pháp luật Việt Nam 20 so sánh với pháp luật Châu Âu va Hoa Kỳ, Luận văn thạc sỹ luật học, Trường Đại Học Luật TPHCM, 2004 Nguyễn Bá Diên, Bản chất loại hình hợp đồng Li-xăng, Tạp chí 21 Nhà Nước Pháp Luật 7/1999, trang 52-63 Nguyễn Thanh Tâm, Một số kinh nghiệm chuyển giao quyền sở hữu 22 cơng nghiệp từ góc độ so sánh qua pháp luật Eu, Tạp chí Khoa Học Pháp Lý 6(25)2004, trang 36-44 Nguyễn Bá Bình, Nhượng quyền thương mại – chất mối quan hệ 23 với họat động chuyển giao công nghệ, hoạt động Lixăng, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 02(69) 2008, trang 21-26 Vũ Đặng Hải Yến, Mối quan hệ hoạt động nhượng quyền thương 24 mại thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, Tạp chí Luật học số 2/2008, trang 5864 25 Trần Thị Nguyệt, Về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, Tạp chí Nhà Nước Pháp Luật số 1(237) 2008, trang 47-54 26 Hồ Hưũ Hoành, Một số vướng mắc quản lý hoạt động franchise, http://www.vietfranchise.com/index.php?Module=Content&Action=view&id=1 13&Itemid=15 27 Nguyễn Khánh Trung, Nhượng quyền thương mại, lợi hai, http://www.vneconomy.vn/?home=detail&page=category&cat_name=05&id=9e 1cba62ffbbe7 62 28 Theo Vneconomy, Từ American Motor đến… Trung Nguyên, http://www.vnmedia.vn/newsdetail.asp?CatId=24&NewsId=98882 29 Nhượng quyền thương mại, hội rủi ro, http://www.moi.gov.vn/BForum/detail.asp?Cat=9&id=1065 30 Phan Anh, Nhượng quyền thương mại - vừa làm vừa lo, http://vnexpress.net/vietnam/kinh-doanh/2005/06/3b9df95c 31 Kimberly Ellis (sưu tập LANTABRAND), Nhượng quyền việc bảo vệ thương hiệu bạn, http://www.unicom.com.vn/article.aspx?article_id=14436 32 Điều kiện để Franchise thành công http://www.unicom.com.vn/article.aspx?article_id=14436 33 Nguyễn Khánh Trung, Lưu ý nhận nhượng quyền thương mại, http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=184656&ChannelID =11 34 Lantabrand , nhân tố thành công việc nhượng quyền thương hiệu , http://www.unicom.com.vn/article.aspx?article_id=14348 C WEBSITES 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 www.franchise.org www.vietfranchise.com www.franchisesvietnam.com www.moi.gov.vn www.vneconomy.vn www.pho24.com.vn www.trungnguyen.com.vn www.vhdn.com.vn www.vietnamnet.vn www.saovangdatviet.com.vn 63 ... thương mại chung ; c) Quy? ??n Bên nhượng quy? ??n thứ cấp cấp lại cho Bên nhận quy? ??n thứ cấp theo hợp đồng nhượng quy? ??n thương mại chung; d) Quy? ??n Bên nhượng quy? ??n cấp cho Bên nhận quy? ??n quy? ??n thương mại. .. hoạt động nhượng quy? ??n nước ta chế độ pháp lý hoạt động nhượng quy? ??n theo quy định pháp luật Việt Nam Qua thấy mặt tích cực hạn chế quy định pháp luật, rút kinh nghiệm, học quý báu sách pháp luật. .. luật để quy định vấn đề 20 Theo đó, thương nhân nhượng quy? ??n có quy? ??n: Thứ nhất, nhận tiền nhượng quy? ??n Tiền nhượng quy? ??n khoản phí mà bên nhận quy? ??n phải trả cho bên nhượng quy? ??n Phí nhượng quy? ??n
- Xem thêm -

Xem thêm: Chế độ pháp lý về nhượng quyền thương mại theo quy định của luật thương mại , Chế độ pháp lý về nhượng quyền thương mại theo quy định của luật thương mại