0

Chế độ pháp lý về đăng kí, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

63 0 0
  • Chế độ pháp lý về đăng kí, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:05

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH BAN ĐIỀU HÀNH CÁC CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT CHUYÊN NGÀNH LUẬT THƢƠNG MẠI CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ ĐĂNG KÝ, KÊ KHAI, NỘP THUẾ, QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP SVTH: NGUYỄN THỊ THÙY TRANG MSSV: 0955010268 LỚP: CHẤT LƯỢNG CAO 34 GVHD: TH.S NGUYỄN THỊ THU HIỀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2013 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH BAN ĐIỀU HÀNH CÁC CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT HỆ CHÍNH QUY KHĨA 34 (KHĨA HỌC 2009 - 2013) CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ ĐĂNG KÝ, KÊ KHAI, NỘP THUẾ, QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP SVTH: NGUYỄN THỊ THÙY TRANG MSSV: 0955010268 LỚP: CHẤT LƯỢNG CAO 34 GVHD: TH.S NGUYỄN THỊ THU HIỀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2013 LỜI CAM ĐOAN  Em xin cam đoan khóa luận cơng trình nghiên cứu khoa học riêng em hướng dẫn chun mơn Thạc sỹ Nguyễn Thị Thu Hiền Tồn nội dung trình bày khóa luận kết q trình nghiên cứu độc lập em thực Mọi tham khảo từ nguồn tài liệu trích dẫn cụ thể, rõ ràng Em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm nội dung cam đoan Tác giả Nguyễn Thị Thùy Trang LỜI CẢM ƠN  Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ thầy cô, đặc biệt giúp đỡ chuyên môn Thạc sỹ Nguyễn Thị Thu Hiền giúp em hồn thành khóa luận “Chế độ pháp lý đăng kí, kê khai, nộp thuế, toán thuế thu nhập doanh nghiệp” Tác giả Nguyễn Thị Thùy Trang DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT  TNDN: thu nhập doanh nghiệp NSNN: Ngân sách nhà nước Nghị định 85/2007/ NĐ- CP: Nghị định Chính phủ số 85/2007/ NĐ- CP ngày 25 thàng năm 2007 hướng dẫn thi hành Luật Quản lí thuế Nghị định 43/2010/NĐ-CP: Nghị định Chính phủ số 43/2010/NĐ- CP ngày 15 tháng năm 2010 đăng kí doanh nghiệp Nghị định 35/2013/NĐ-CP: Nghị định Chính phủ số 35/ NĐ- CP ngày tháng năm 2013 giao dịch điện tử hoạt động ngân hàng Thông tư 80/2012/TT- BTC: Thông tư Bộ Tài Chính số 80/ 2012/ TTBTC ngày 22 tháng năm 2012 hướng dẫn Luật Quản lý Thuế đăng kí thuế Thơng tư 180/2010/TT-BTC: Thơng tư Bộ Tài Chính số 180/ 2010/ TTBTC ngày 10 tháng 11 năm 2010 hướng dẫn giao dịch điện tử lĩnh vực thuế Thông tư 28/2011/TT-BTC: Thông tư Bộ Tài Chính số 28/ 2011/ TTBTC ngày 28 tháng năm 2011 hướng dẫn thi hành số điều Luật Quản lý Thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định Chính phủ số 85/2007/ NĐCP ngày 25 thàng năm 2007 Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2010 Chính phủ MỤC LỤC  LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG KHÁI QUÁT CHUNG CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ ĐĂNG KÍ, KÊ KHAI, NỘP THUẾ, QUYẾT TỐN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò thuế thu nhập doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm Thuế TNDN 1.1.2 Đặc điểm thuế TNDN 1.1.3 Vai trò thuế TNDN 1.2 Khái niệm đăng kí, kê khai, nộp thuế, tốn thuế TNDN 1.2.1 Đăng kí thuế TNDN 1.2.2 Kê khai thuế TNDN 11 1.2.3 Nộp thuế TNDN 13 1.2.4 Quyết toán thuế TNDN 14 1.3 Phương thức thủ tục đăng kí, kê khai, nộp thuế, tốn thuế thu nhập doanh nghiệp 15 1.3.1 Đăng kí 16 1.3.2 Kê khai 20 1.3.3 Nộp thuế 24 1.3.4 Quyết toán thuế 25 1.4 Ý nghĩa việc đăng kí, kê khai, nộp thuế, toán thuế thu nhập doanh nghiệp 25 1.4.1 Đối với người nộp thuế 25 1.4.2 Đối với quan thuế 26 1.4.3 Đối với xã hội 26 Kết luận chương 27 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CHẾ ĐỘ PHÁP LÍ VỀ ĐĂNG KÍ, KÊ KHAI, NỘP THUẾ, QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN 28 2.1 Thực trạng đăng lí, kê khai, nộp thuế, toán thuế TNDN Việt Nam 28 2.1.1 Những thành tựu đạt từ Luật Quản lí thuế 2006 Luật Thuế TNDN 2008 đời 29 2.1.2 Những bất cập tồn 33 2.2 Những bất cập cụ thể nguyên nhân giải pháp kiến nghị 33 2.2.1 Nhiều văn điều chỉnh quan hệ đăng kí, kê khai, nộp thuế, tốn thuế TNDN dẫn đến mâu thuẫn chồng chéo 33 2.2.2 Thủ tục đăng kí, kê khai, nộp thuế, tốn thuế TNDN rườm rà, chưa phù hợp, trải qua nhiều loại giấy tờ, thiếu tính khả thi 37 2.2.3 Xác định chế hành thu với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi 41 2.2.4 Các phương thức đăng kí, kê khai, nộp thuế, toán thuế điện tử chưa phù hợp tương thích với văn hành 44 2.2.5 Tình trạng doanh nghiệp trốn thuế, nợ đọng thuế TNDN diễn phổ biến 46 Kết luận chương 49 KẾT LUẬN 50 LỜI MỞ ĐẦU  Lí chọn đề tài Trong hệ thống sách thuế nước, thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) sắc thuế quan trọng xét tiêu chí tỷ trọng thu ngân sách, mức độ ảnh hưởng tới môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư Nghiên cứu cấu thu ngân sách nước cho thấy, thuế TNDN ngày phát huy vai trò quan trọng hệ thống sách thuế nhiều nước, bao gồm nước phát triển phát triển Thu ngân sách từ thuế TNDN năm 2010 Anh 3,1% GDP, Thụy Điển năm 2010 3,5% GDP Trong khu vực châu Á, thu từ thuế TNDN Malaysia năm 2010 tương đương 4,7% GDP, Trung Quốc năm 2009 3,4% GDP Thái Lan 4,5% GDP.1 Không nằm ngồi xu hướng đó, Thuế TNDN Việt Nam sắc thuế có vai trị quan trọng đóng góp tỉ lệ thu cao cho Ngân sách nhà nước (NSNN) Cụ thể vào ba năm gần đây, năm 2010 82.297 tỉ đồng chiếm 22,5% tổng thu NSNN, năm 2011 96.600 tỉ đồng chiếm 22,4%, năm 2012 129.391 tỉ đồng chiếm 19,1%.2 Với tỉ trọng đóng góp cao chất thuế nói chung thuế thu nhập doanh nghiệp nói riêng hồn trả khơng trực tiếp Tức là, người nộp thuế việc thực nghĩa vụ thuế nhận lại lợi ích cách gián tiếp thơng qua sở hạ tầng, cơng trình cơng cộng, phúc lợi xã hội hay riêng với doanh nghiệp môi trường kinh doanh nhà nước tạo Bên cạnh đó, thuế TNDN lại loại thuế trực thu, lấy thu nhập làm sở tính thuế ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập sau thuế doanh nghiệp – người nộp thuế đồng thời người chịu thuế Chính thế, đứng vị trí doanh nghiệp, lợi ích phải chuyển giao dễ thấy, lợi ích nhận mờ nhạt Điều dễ dẫn tới mâu thuẫn lợi ích bên nhà nước với mục đích quản lí chặt chẽ nguồn thu quan trọng, nhằm trang trải cho chi phí hoạt động máy đồng thời thực nhiệm vụ xã hội, bên doanh nghiệp với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận Mâu thuẫn dễ dẫn tới tượng doanh nghiệp trốn thuế, lậu thuế, gian lận thuế, nợ đọng thuế Do đó, yêu cầu đặt mức thuế suất ưu đãi hợp lí, cần thiết phải có quy định rõ ràng, tiến hoạt động quản lí thuế TNDN Đặc Ts Lê Quang Thuận Viện Chiến lược Chính sách Tài chính, “Xu hướng cải cách thuế thu nhập doanh nghiệp giới”, Tạp chí Tài , Ts Lê Quang Thuận Viện Chiến lược Chính sách Tài chính, “ Xu hướng cải cách thuế thu nhập doanh nghiệp giới”, Tạp chí Tài biệt hoạt động: đăng kí, kê khai, nộp thuế, tốn thuế nhằm giúp cho thủ tục đơn giản, tiện lợi mà hiệu Từ đó, đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước mà khuyến khích doanh nghiệp nước đầu tư phát triển hoạt động kinh doanh.Thực tiễn cho thấy kinh tế phát triển số lượng doanh nghiệp thành lập phát triển theo, doanh nghiệp phải trải qua hoạt động đăng kí, kê khai, nộp thuế, tốn thuế TNDN Như vậy, dù đứng cương vị quản lí hay thực việc nghiên cứu chế độ pháp lí hoạt động nêu quan trọng Xuất phát từ yêu cầu đó, năm 2006 Quốc hội ban hành Luật Quản lí Thuế nhằm thống nhất, hệ thống quy định đăng kí, kê khai, nộp thuế, tốn thuế Luật Quản lí Thuế đời đạt nhiều thành tựu to lớn hoạt động quản lý thuế nói chung quản lí thuế TNDN nói riêng Để phù hợp với quy định quản lí thuế Luật Quản Lí thuế xây dựng, tách bạch khỏi sắc thuế, năm 2008 Luật Thuế TNDN thông qua Qua thời gian áp dụng vào thực tiễn hai Luật, Luật Quản lí Thuế 2006 Luật Thuế TNDN 2008 cộng với nỗ lực cải cách thủ tục hành ngành Thuế, thủ tục thu nộp thuế TNDN có nhiều thay đổi tích cực nhiên bộc lộ nhiều bất cập đòi hỏi phải có sửa đổi, bổ sung Với tính cấp thiết tính thực tiễn cao vậy, nhiên cơng trình nghiên cứu vấn đề cịn ít, số lại q cũ khơng cịn giá trị tham khảo Thêm vào đó, năm (2013) Quốc hội thông qua Luật số: 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung Luật Quản lí Thuế Luật số: 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung Luật Thuế TNDN Với hi vọng việc nghiên cứu đóng góp ý kiến hữu ích phạm vi vấn đề đăng kí, kê khai, nộp, tốn thuế TNDN, với yêu thích định hướng nghề nghiệp thân lí em chọn đề tài “Chế độ pháp lí đăng kí, kê khai, nộp thuế, toán thuế thu nhập doanh nghiệp” để nghiên cứu làm khóa luận tốt nghiệp Tình hình nghiên cứu Thuế TNDN sắc thuế quan trọng, có tỉ lệ đóng góp cao vào ngân sách nhà nước Chính đề tài Luật Thuế TNDN nhiều tác giả tìm hiểu, trình bày cơng trình nghiên cứu Các cơng trình nghiên cứu tiếp cận Luật thuế TNDN nhiều khía cạnh khác nhau, nhiên chủ yếu liên quan đến luật nội dung sắc thuế TNDN Qua khảo sát từ năm 2009 Luật Thuế TNDN 2008 có hiệu lực đến có số cơng trình sau: Cao Văn Tỵ (2012), “Pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản”, Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh; Võ Thanh Thủy (2012), “Áp dụng pháp luật kiểm soát chuyển giá thực tiễn quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp”, Luận văn thạc sĩ, Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh; Từ Vinh Thành (2009) “Pháp luật xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp - lý luận thực tiễn”, Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Diễm Thu (2010), “Pháp luật ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp”, Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh Riêng vấn đề quản lí thuế thu nhập doanh nghiệp trình tự thủ tục đăng kí, kê khai, thu nộp thuế, toán thuế cơng trình nghiên cứu, tiểu biểu có: Phạm Thị Thúy (2012), “Chế độ pháp lý đăng ký, kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp”, Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh Một cơng trình khác có liên quan: Nguyễn Thị Thảo (2012), “Chế độ pháp lý đăng ký, kê khai nộp thuế giá trị gia tăng”, Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh Đây vấn đề khó khăn cho tác giả nghiên cứu đề tài với tài liệu tham khảo lại có đề tài cấp độ nghiên cứu cử nhân thời gian cách chưa lâu Tuy nhiên, với điều chỉnh Luật Quản lí Thuế Luật Thuế TNDN tới Tin tưởng đề tài nghiên cứu có giá trị định Đối tƣợng nghiên cứu Chế độ pháp lí đăng kí, kê khai, nộp thuế, tốn thuế thu nhập doanh nghiệp hiểu tổng hợp quy phạm pháp luật điều chỉnh tồn trình tự, thủ tục suốt quy trình thực nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp gồm: Đăng kí, kê khai, nộp thuế, tốn thuế Chính vậy, đề tài sâu vào nghiên cứu toàn quy định pháp luật (Luật, văn luật) hành hoạt động nêu thực tiễn áp dụng Việt Nam Mục đích nghiên cứu Thơng qua việc nghiên cứu đề tài mục đích tìm hiểu, nắm vững quy định pháp luật hành đăng kí, kê khai, nộp thuế, tốn thuế thu nhập doanh nghiệp Tìm hiểu bất cập tồn đọng, đưa giải pháp góp phần hồn thiện quy định đăng kí, kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Phƣơng pháp nghiên cứu Từ mục đích nghiên cứu nói trên, đề tài nghiên cứu dựa tảng phương pháp vật biện chứng vật lịch sử kết hợp phương pháp phân tích, đánh giá, tổng hợp, hệ thống hóa Trong đó: Chương chủ yếu sử dụng 42 đầy đủ nghĩa vụ mình, nhà nước cần phải tạo điều kiện thuận lợi cụ thể thủ tục cần phải quy định theo hướng tối giản b) Nguyên nhân Đối với nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nước ta, pháp luật kim nam để điều chỉnh quan hệ xã hội Thủ tục đăng kí, kê khai, nộp thuế, toán thuế TNDN điều chỉnh Luật Quản Lý Thuế văn hướng dẫn Các thủ tục có rườm rà, khó hiểu, chưa hợp lý phần nguyên nhân quy định pháp luật, cụ thể kỹ thuật lập pháp việc áp dụng pháp luật Thứ kỹ thuật lập pháp, quy trình đăng kí, kê khai, nộp thuế, toán thuế TNDN bao gồm nhiều hoạt động áp dụng cho nhiều đối tượng nộp thuế TNDN cụ thể Vì muốn khái qt hóa, đơn giản hóa thủ tục mà đảm bảo hiệu thi hành địi hỏi trình độ, kỹ thuật lập pháp mức độ cao Với đất nước phát triển kỹ thuật lập pháp hạn chế nước ta, luật thường quy định theo phương thức liệt kê trường hợp, thừa thiếu dẫn tới hệ thống thủ tục hành cồng kềnh, hiệu Thứ hai, thân thủ tục thu – nộp thuế không phức tạp trình thực địa phương, cục thuế áp dụng pháp luật lại dựa tình hình thực tế xây dựng quy trình riêng, địi hỏi thêm giấy tờ khác không quy định văn quy phạm Việc làm địa phương làm cho thủ tục đăng kí, kê khai, nộp thuế, tốn thuế thêm nặng nề Ngồi ra, nguyên nhân khác khiến cho thủ tục chưa đơn giản tiện lợi để thực hoạt động đăng kí, kê khai, nộp thuế TNDN tồn song song hai phương thức qua mạng internet phương thức truyền thống Mỗi phương thức có đặc điểm khác từ dẫn tới quy trình thủ tục phải phù hợp với phương thức kết tồn song song hai quy trình thủ tục thực việc đăng kí, kê khai, nộp thuế, toán thuế TNDN c) Giải pháp Thứ nhất, tiếp tục thực cải cách thủ tục hành thuế đặc biệt thủ tục đăng kí, kê khai, nộp thuế Xác định cải cách hành nhiệm vụ cấp bách, khâu đột phá, có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội môi trường kinh doanh Cải cách thủ tục hành thuế phải dựa nguyên tắc 43 xem người nộp thuế đối tượng phục vụ nhằm đưa quy trình đăng kí, kê khai, nộp thuế thuận tiện nhất, tiết kiệm cho người nộp thuế Hiện nay, ngành thuế triển khai xây dựng Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành thuế Thứ hai, tiếp tục sửa đổi văn pháp luật quy định quan hệ thu – nộp thuế cho đơn giản, phù hợp với thực tế, triển khai đưa cửa cửa liên thông thủ tục có liên quan Ví dụ trường hợp đăng kí thuế doanh nghiệp có vốn đầu tư nước thành lập theo thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư hợp tác xã đăng kí hợp tác xã tích hợp với thủ tục đăng kí thuế tương tự thủ tục đăng kí doanh nghiệp.Về thời hạn nộp hồ sơ thuế toán TNDN đề xuất sửa đổi theo hướng giữ nguyên thời hạn 90 ngày doanh nghiệp vừa nhỏ, tăng thời hạn lên 180 ngày doanh nghiệp lớn, có nhiều đơn vị phụ thuộc Đối với hệ thống tờ khai tiếp tục rà soát, bãi bỏ tiêu không cần thiết trùng lắp mẫu, thống mẫu chung cho nghiệp vụ nhóm đối tượng nhằm giảm bớt loại giấy tờ 2.2.3 Xác định chế hành thu với doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngồi a) Thực trạng Với xu hướng hội nhập Việt Nam đã, mở cửa thị trường thu hút lượng vốn đầu tư nước lớn kéo theo doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi (FDI) tăng lên số lượng lẫn quy mô số có nhiều tập đồn đa quốc gia Việt Nam có 14.500 doanh nghiệp FDI, năm 2012, kim ngạch xuất doanh nghiệp FDI (không kể dầu thô) đạt 64,05 tỷ USD, tăng 33,8% so với kỳ, chiếm 55,9% kim ngạch xuất nước36 Về mặt phát triển kinh tế dấu hiệu tích cực, nhiên quan thuế lại thách thức Khi doanh nghiệp liên tục kê khai lỗ chí có doanh nghiệp từ thành lập tới chưa đóng thuế TNDN Và xu hướng kê khai lỗ ngày gia tăng bất chấp việc doanh nghiệp xin mở rộng đầu tư Cơ quan thuế phải đối mặt với tình hình kê khai thua lỗ ngày gia tăng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi (FDI), chiếm khoảng 50% tổng số doanh nghiệp FDI hoạt động nước Điển hình số địa phương như: Bình Dương, số doanh 36 Nguồn cổng thơng tin Bộ Công Thương Việt Nam 44 FDI kê khai lỗ năm 2010 754/1.490 doanh nghiệp, chiếm tỷ trọng 50,6%, TP Hồ Chí Minh Đồng Nai, tỷ lệ số doanh nghiệp FDI kê khai lỗ 60% 52,2%.”37 Thực chất hoạt động chuyển giá nhằm trốn thuế doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Chuyển giá hiểu việc thực sách giá hàng hóa, dịch vụ chuyển dịch thành viên tập đồn qua biên giới khơng theo giá thị trường nhằm tối thiểu hóa số thuế phải nộp cơng ty đa quốc gia toàn cầu Để làm điều này, công ty đa quốc gia thường nắm bắt vận dụng quy định khác biệt thuế quốc gia, ưu đãi quy định thuế để xây dựng áp dụng sách giá giao dịch nội tập đoàn Hoạt động chuyển giá gây nhiều hậu tiêu cực quốc gia, chuyển giá nhằm trốn thuế gây thất thu khoản tiền thuế lơn NSNN, lẽ doanh nghiệp đa quốc gia chủ yếu thương hiệu lớn, lợi nhuận hàng năm cao Mặc dù vấn đề chuyển giá trốn thuế liên quan chủ yếu đến vấn đề xác định doanh thu chi phí, xác định lãi lỗ nội dung quy định Thuế TNDN Tuy nhiên, tác động tới quy trình, kết thu nộp thuế TNDN Doanh nghiệp có hoạt động chuyển giá nhằm trốn thuế vừa vi phạm nghĩa vụ kê khai thuế trung thực vừa vi phạm nghĩa vụ nộp đúng, đủ số tiền thuế TNDN Vấn đề đặt trước thực trạng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi chuyển giá trốn thuế phải có quy định hành thu thuế TNDN doanh nghiệp nhằm chống lại trạng b) Nguyên nhân Nguyên nhân tượng chuyển giá xuất phát từ việc có chênh lệnh sách thuế quốc gia mong muốn tối thiểu hóa số tiền thuế phải nộp tập đoàn đa quốc gia Tại nước ta chuyển giá thường thực cách: Tăng chi phí khấu hao, giảm thu nhập chịu thuế sở nâng giá trị tài sản cố định, máy móc, thiết bị dịch vụ khác góp vốn đầu tư; chuyển giá thông qua NK nguyên vật liệu, phụ kiện cho sản xuất kinh doanh từ nước theo hướng 37 Nguyễn Quang Tiến (2012), “Quản lí thuế hoạt động chuyển giá: Thực trạng giải pháp”, tạp chí tài số 3/2012 45 cao thấp giá trị thực nhằm tối đa hóa lợi nhuận, tối thiểu hóa nghĩa vụ nộp thuế.38 Dẫn tới tình trạng cịn cách tính giá theo quy định Bộ Tài cịn phức tạp, việc quản lý giá giao dịch chuyển giao sản phẩm bên liên quan chưa quy định cụ thể Luật thuế hành, chưa có hệ thống tỷ suất lợi nhuận bình quân ngành, hệ thống giá… làm sở so sánh, ấn định thuế Một nguyên nhân khác mức độ xử phạt vi phạm hành lĩnh vực thuế nói chung tượng chuyển giá, trốn thuế nói riêng nhẹ, chưa đủ sức răn đe doanh nghiệp Hoạt động chuyển giá nhằm trốn thuế bị xử lí mức xử phạt kê khai sai 10%, phạt chậm nộp lãi suất 0,05%/1 ngày chậm nộp c) giải pháp Một giải pháp thường xuyên đề cập để chống chuyển giá quy định Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật Quản lý thuế áp dụng chế xác định trước giá tính thuế (APA) Theo đó, yếu tố để xác định giá chuyển nhượng phương pháp tính giá, yếu tố so sánh điều chỉnh hay giả định liên quan đến mức thay đổi giá chuyển nhượng tương lai, thỏa thuận trước có hiệu lực áp dụng giao dịch liên kết diễn thời kỳ định Áp dụng bắt buộc chế xác định trước giá tính thuế APA thủ tục đắn kịp thời chống chuyển giá, giúp cho việc kê khai thuế đúng, đủ doanh nghiệp đảm bảo Ngồi giải pháp khác phân hạng doanh nghiệp theo mức độ tuân thủ thuế Mỗi doanh nghiệp có hồ sơ nộp thuế riêng ghi nhận lịch sử nộp thuế doanh nghiệp Nhóm doanh nghiệp thường xun khơng tn thủ chế độ kê khai, nộp thuế thường xuyên kê khai lỗ nhận quan tâm đặc biệt quan thuế như: kiểm tra định kì, áp dụng chế tài nghiêm khắc quy định riêng 2.2.4 Các phƣơng thức đăng kí, kê khai, nộp thuế, toán thuế điện tử chƣa phù hợp tƣơng thích với văn hành a) Thực trạng 38 http://www.atc-audit.com/tin-nghe-nghiep/item/292-chuyen-gia-tron-thue-se-duoc-ngan-chan.html truy cập lúc 15 ngày 10/7/2013 46 Trong thời gian qua, phương thức đăng kí, kê khai, nộp thuế thơng qua mạng internet hay cịn gọi giao dịch điện tử lĩnh vực thuế ứng dụng mạnh mẽ Tuy nhiên, quy định pháp luật cịn chưa tương thích với thực trạng phát triển thủ tục đăng kí, kê khai, nộp thuế, toán thuế qua mạng Hiện quy định trình tự, thủ tục giao dịch điện tử thuế chưa quy định Luật Quản Lý Thuế mà quy định rải rác văn khác (trừ quy định khai thuế qua mạng Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Quản lý thuế quy định) như: Thông tư 180/2010/TT-BTC, Thông tư 28/2011/TT – BTC, Nghị định 43/2010/NĐ- CP,…Chính quan hệ phát sinh q trình đăng kí, kê khai, nộp thuế qua mạng internet chưa bao quát điều chỉnh đầy đủ Chẳng hạn giao dịch nộp thuế điện tử ngân hàng trung gian người nộp thuế quan thuế chưa có quy định điều chỉnh trách nhiệm tổ chức trung gian Mặt khác, nhiều quy định lĩnh vực quy định văn chưa thực thực tế khó thực Quy định vấn đề đăng kí thuế qua mạng tổ chức doanh nghiệp thực thủ tục đăng kí doanh nghiệp theo Nghị định 43/2010/ NĐ - CP Điều 14 Thông tư 180/2010/ TT-BTC cho phép tổ chức lập hồ sơ đăng kí thuế qua cổng thông tin điện tử quan thuế Tuy nhiên, thực tế quy định chưa triển khai Tổng Cục Thuế chưa có cổng thơng tin phục vụ cho việc đăng kí mã số thuế trực tuyến Theo Luật Quản lý thuế sửa đổi có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2013, tổ chức kinh doanh địa bàn có sở hạ tầng công nghệ thông tin phải thực kê khai, nộp thuế, giao dịch với quan quản lý thuế thông qua phương tiện điện tử Đây quy định nhằm ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin đại vào công tác khai thuế Tuy nhiên, việc triển khai thực tế vấp phải trở ngại Thứ nhất, sở hạ tầng cơng nghệ thơng tin, đến phủ chưa ban hành văn hướng dẫn địa phương xem “có sỏ hạ tâng cơng nghệ thơng tin” Thứ hai, phía doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng có xu hướng quay lại phương thưc truyền thống, doanh nghiệp chưa sử dụng phương thức tỏ dè dặt số lỗi kĩ thuật Do tâm lí đợi đến ngày cuối thời hạn nộp hồ sơ khai thuế doanh nghiệp nộp hồ sơ vào thời gian cao điểm tượng ngẽn mạng thường xuyên diễn Nguy hiểm trường hợp tờ khai không hợp lệ hệ thống khai thuế 47 nhận, lỗi hệ thống khiến tờ khai không chuyển đến quan thuế ứng dụng báo chuyển hành công với người khai thuế …Những lỗi kĩ thuật vơ tình làm doanh nghiệp vi phạm quy định kê khai, nộp thuế phải chịu chế tài oan Trong đó, theo doanh nghiệp phàn nàn, có nhiều trường hợp doanh nghiệp gọi đến đường dây nóng khơng có người trực phản ảnh lỗi kĩ thuật ghi nhận lại không hỗ trợ đầy đủ Nhiều hồ sơ khai thuế qua mạng tra cứu thông tin người nộp thuế đến chưa khắc phục gây nhiều phiền toái cho người nộp thuế Bởi vậy, xuất tình trạng doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng phải đến quan thuế thao tác tay diễn Tóm lại, kê khai, nộp thuế qua mạng điện tử hoạt động cải cách thủ tục hành thuế, mang lại nhiều lợi ích cho người nộp thuế quan thuế Thế nhưng, thực tế hoạt động kê khai thuế, nộp thuế qua mạng gặp nhiều cố làm cho tâm lý người nộp thuế hoang mang Trong tình hình đó, Luật Quản Lý Thuế sửa đổi, bổ sung lại quy định bắt buộc nộp thuế qua mạng nơi có sở hạ tầng thơng tin từ ngày luật có hiệu lực Các tác giả đánh giá quy định khó thực thời gian theo Luật quy định b) Nguyên nhân Nhìn chung, phương thức đăng kí, kê khai, nộp thuế, toán thuế TNDN qua mạng internet phương thức thu – nộp thuế đại, tiết kiệm chi phí, cơng sức, thời gian cho người thu người nộp thuế Với ưu điểm này, đưa vào thí điểm áp dụng, phương thức đăng kí, kê khai, nộp thuế, tốn thuế điện tử nhanh chóng phát triển ứng dụng rộng rãi Tuy nhiên, lúc văn điều chỉnh tình hình lại chưa kịp đời, xảy tình trạng quan hệ quản lý thu- nộp thuế TNDN điện tử phát sinh thiếu quy phạm điều chỉnh Mặt khác, trước tình hình phát triển mạnh phương thức thu – nộp thuế qua mạng, nhà quản lý nóng lịng muốn thực cải cách hành thuế, nhanh chóng ứng dụng cơng nghệ vào hành thu thuế TNDN nên đưa quy định làm tăng số lượng người nộp thuế qua mạng mà khơng tính đến việc phát triển đồng sở hạ tầng, kỹ thuật, trình độ cán thuế phục vụ cho việc đăng kí, kê khai, nộp thuế qua mạng Đây ngun nhân dẫn đến khơng tương thích quy định pháp luật 48 hành thực tiễn hoạt động đăng kí, kê khai, tốn thuế TNDN qua mạng internet c) Giải pháp Thứ nhất, áo cũ chật việc cần thiết phải thay đổi áo khác rộng rãi Các quan hệ phát sinh từ hoạt động đăng kí, kê khai, nộp thuế, tốn thuế qua mạng cần có quy định điều chỉnh Cơ quan quản lý cần sớm ban hành văn điều chỉnh quan hệ phát sinh Trong trình sửa đổi bổ sung Luật Quản lý Thuế quy định đăng kí, kê khai, nộp thuế, tốn thuế qua mạng thành chương riêng biệt độ rộng tầm quan trọng hoạt động Thứ hai, quy định nhằm đẩy nhanh tiến độ áp dụng phương thức điện tử vào đăng kí, kê khai, nộp thuế, toán thuế mà sở hạ tầng, kỹ thuật chưa tương thích nhà nước cần đầu tư xây dựng sở hạ tầng, kỹ thuật, xây dựng đội ngũ cán hỗ trợ cho quy định thực 2.2.5 Tình trạng doanh nghiệp trốn thuế, nợ đọng thuế TNDN diễn phổ biến a) Thực trạng Kết trình thu- nộp thuế việc người nộp thuế thực nghĩa vụ tài với nhà nước Thủ tục, quy trình đăng kí, kê khai, nộp thuế, tốn thuế có hiệu hay khơng đánh giá dựa vào kết cuối Thuế TNDN nguồn thu quan trọng nhà nước năm qua nhà nước khơng ngừng quan tâm điều chỉnh thủ tục hành thu thuế TNDN cho hiệu quả, tránh thất thu thuế Tuy nhiên, tình trạng trốn thuế, lậu thuế, chiếm dụng tiền thuế diễn phổ biến thường xuyên ngày tăng, kết thuế nợ đọng có xu tăng lên, đặc biệt nợ khó địi thuế nợ khơng có khả địi Theo Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, tháng đầu năm 2013, số tiền nợ thuế tăng 25,92% so với thời điểm cuối năm 2012, tương đương 3.907 tỉ đồng; lũy ngày 30/6, tổng số tiền thuế, tiền phạt đơn vị nợ Cục Thuế thành phố 18.900 tỉ đồng.39 Tất nhiên, tồn số tiền thuế cịn nợ đề cập khơng phải thuế 39 Nguồn http://petrotimes.vn/news/vn/kinh-te/tp-hcm-doanh-nghiep-no-thue-tang-cao.html truy cập lúc ngày 12 tháng năm 2013 49 TNDN, qua số liệu thấy tranh nợ thuế mà thuế TNDN thành phần chiếm tỉ trọng lớn Trốn thuế TNDN thực thủ thuật lách luật như: kê khai sai, toán sai, thành lập “doanh nghiệp ma” để kê chi phí khống…Ngồi cịn tồn tình trạng doanh nghiệp nợ thuế với số tiền khổng lồ sau bỏ trốn (doanh nghiệp giải thể, phá sản, bỏ trốn khỏi địa đăng ký kinh doanh) Ngày tháng năm 2013 nhiều tờ báo mạng như: Dân trí, Báo Tia Sáng đưa tin gần 1.300 doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh bỏ trốn “xù” tiền thuế Thực trạng cho thấy rằng, quy định pháp luật hành thu thuế chưa hồn thiện, cịn tồn nhiều kẽ hở để doanh nghiệp lợi dụng Quy trình thủ tục đăng kí, kê khai, nộp thuế, tốn thuế cịn chưa chặt chẽ cần thiết phải ln đổi cải cách theo hướng vừa đảm bảo chống thất thu thuế TNDN vừa tiện lợi cho người nộp thuế b) Nguyên nhân Nguyên nhân tình trạng trốn thuế, nợ đọng thuế TNDN trước tiên quy định pháp luật quản lí thuế TNDN cịn có kẽ hở để người nộp thuế lợi dụng Sau ngun nhân từ thân người nộp thuế với toan tính lợi ích lấn át tinh thần tuân thủ pháp luật Có nhiều quan điểm cho cách quy định chế tài chưa đủ mạnh vơ tình đẩy người nộp thuế TNDN vào tình trạng chây ỳ, khơng chịu đóng thuế Cụ thể theo quy định Điều 106 Luật Quản Lí Thuế 2006 hành vi chậm nộp thuế bị phạt 0,05%/ ngày tính số tiền thuế chậm nộp Sau tính tốn, lãi suất chậm nộp thuế thấp lãi suất cho vay trung bình ngân hàng dẫn đến nhiều doanh nghiệp cố tình chiếm dụng vốn, trì trệ việc đóng thuế Nguyên nhân thứ hai, nhiều trường hợp doanh nghiệp không cố ý vi phạm quy định đăng kí, kê khai nộp thuế quy định chưa điều chỉnh điều chỉnh không rõ ràng, gây hiểu nhầm người nộp thuế, cố kỹ thuật khách quan dẫn đến hành vi vi phạm người nộp thuế bị pháp luật xem trốn thuế, nợ thuế, gian lân thuế… Mặt khác, thủ tục đăng kí, kê khai, nộp thuế, toán thuế quy định nghĩa vụ người nộp thuế tức người nộp thuế khơng hồn thành nghĩa vụ đăng kí, kê khai, nộp thuế phải chịu chế tài định Nhưng người nộp thuế hoàn thành tốt nghĩa vụ pháp luật thuế lại khơng có ưu đãi Cách quy định không khuyến khích tinh thần tuân thủ pháp luật thuế người 50 nộp thuế TNDN Tóm lại, nguyên nhân đưa đến thực trạng người nộp thuế TNDN trốn thuế, nợ thuế, vi phạm nghĩa vụ thuế có hai nguyên nhân Thứ nhất, chế độ pháp luật hành thu-nộp thuế TNDN chưa thực minh bạch, dễ hiểu chặt chẽ làm cho người nộp thuế cịn có hiểu lầm cố tình lợi dụng nhằm trốn thuế, chây ỳ khơng đóng thuế Thứ hai, ý thức thân người nộp thuế c) Giải pháp Để hạn chế tình trạng vi phạm nghĩa vụ nộp thuế vào hai nguyên nhân nó, đưa hai nhóm giải pháp sau: Nhóm thứ nhất, tác động vào quy định pháp luật, sửa đổi bổ sung quy định chưa rõ ràng Đặc biệt, quy định chế tài đủ sức răn đe “Một toan tính lợi ích lấn át ý thức tuân thủ pháp luật thúc giục đối tượng nộp thuế tìm cách trục lợi từ việc chậm nộp thuế biện pháp hữu hiệu áp dụng khơng có tác dụng vơ hiệu toan tính mà cịn cần đủ để răn đe người vi phạm”.40 Đáng mừng là, bất cập chế tài xử lí vi phạm chậm nộp Quốc hội nhìn nhận thay đổi Luật sửa đổi bổ sung Luật Quản lí Thuế 2006 Điều 106 “Tiền chậm nộp theo mức luỹ tiến 0,05%/ngày tính số tiền thuế chậm nộp số ngày chậm nộp khơng q chín mươi ngày; 0,07%/ngày tính số tiền thuế chậm nộp số ngày chậm nộp vượt thời hạn chín mươi ngày” Với cách quy định tăng nặng chế tài hi vọng đủ sức răn đe người nộp thuế TNDN Nhóm biện pháp thứ hai, tác động vào tinh thần tuân thủ pháp luật thuế TNDN người nộp thuế Tất nhiên, tinh thần tuân thủ pháp luật cân đo đong đếm được, không dễ tác động thay đổi Tuy nhiên tác động vào hành vi họ quy định khuyến khích hành vi hạn chê hành vi khác Cụ thể, quan quản lý thuế thực phương án phân chia người nộp thuế TNDN theo thứ hạng Ví dụ hạng A, B C hạng A người nộp thuế luôn tuân thủ pháp luật giảm dần, hạng B trung bình hạng C yếu Cơ quan thuế dựa vào lịch sử nộp thuế doanh nghiệp phân chia theo thứ hạng Hồ sơ thông tin người nộp thuế có thêm thứ hạng, lịch sử tuân thủ thuế hay không quan thuế dễ dàng theo dõi,đốc thúc những người 40 Vũ Duy Cương (2012), “Quản lý thuế kinh tế thị trường Việt Nam- vấn đề lí luận thực tiễn”, luận án tiến sĩ 51 nộp thuế hạng C Ngược lại, đối tượng hạng A quan thuế cho hưởng ưu đãi, ưu tiên thủ tục thuế TNDN Cách xây dựng hệ thống người nộp thuế TNDN theo thứ bậc có hai tác dụng: (1) Khuyến khích tinh thần tuân thủ pháp luật người nộp thuế, (2) Giúp quan thuế tập trung quản lý nhóm đối tượng vịng nghi vấn Kết giảm thiểu hành vi vi phạm nghĩa vụ nộp thuế TNDN Kết luận chƣơng Chương sâu vào nghiên cứu, đánh giá thực trạng chế độ pháp lý đăng ký, kê khai, nộp thuế, toán thuế TNDN Việt Nam, tập trung vào xem xét bất cập cịn tồn tại, tìm hiểu ngun nhân đưa giải pháp Qua nghiên cứu thực trạng trạng chế độ pháp lý đăng ký, kê khai, nộp thuế, tốn thuế TNDN Việt Nam rút kết luận sau: (1) Luật Quản lý Thuế 2006 đời pháp lý thống cho việc thực đăng ký, kê khai, nộp thuế, toán thuế TNDN Việc áp dụng quy định Luật Quản Lý Thuế 2006 đem đến nhiều thành tựu làm thay đổi toàn chế độ thu – nộp thuế nói chung thu – nộp thuế TNDN nói riêng (2) Bên cạnh thành tựu đạt được, chế độ pháp lý đăng ký, kê khai, nộp thuế, toán thuế TNDN điều chỉnh Luật Quản lý Thuế 2006 văn hướng dẫn tồn bất cập Những bất cập bất cập thường gặp hệ thống pháp luật Việt Nam như: quy định cịn chưa rõ ràng, quy định có chồng chéo, mâu thuẫn, chưa phù hợp, nhiều quan hệ phát sinh chưa điều chỉnh, thủ tục hành cịn rườm rà, chưa đáp ứng u cầu cải cách hành (3) Để giải bất cập quy định đăng ký, kê khai, nộp thuế, toán thuế TNDN, cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống luật văn luật điều chỉnh quan hệ thu-nộp thuế TNDN Vừa qua, Quốc hội ban hành Luật sửa đổi bổ sung Luật Quản lí Thuế 2006 phần giải bất cập tồn trước Bên cạnh giải pháp phải tập trung vào việc khuyến khích tinh thần tự nguyện tuân thủ người nộp thuế TNDN KẾT LUẬN  Qua việc nghiên cứu chế độ pháp lý đăng kí, kê khai, nộp thuế tốn thuế TNDN rút số kết luận sau: Thứ nhất, thuế TNDN nguồn thu quan trọng NSNN nhà nước ln quan tâm tới việc quản lý, đảm bảo nguồn thu Trong có chế độ pháp lý đăng kí, kê khai, nộp thuế, toán thuế quy định thủ tục quy trình thu – nộp thuế TNDN Để nâng cao hiệu quản lý thuế TNDN nhà nước cần quan tâm điều chỉnh quy định cho phù hợp với thực tiễn Thứ hai, quy định đăng kí, kê khai, nộp thuế, tốn thuế TNDN quy định Luật Quản lí Thuế 2006 văn hướng dẫn, qua thời gian năm áp dụng quy định đem đến nhiều thành tựu như: áp dụng chế độ tự khai tự nộp tự chịu trách nhiệm người nộp thuế TNDN, ứng dụng khoa học công nghệ vào việc thu –nộp thuế, tiến hành cải cách giản lược thủ tục hành Tuy nhiên bên cạnh thành tựu đạt quy định tồn nhiều bất cập cần phải khắc phục là: chưa có phù hợp thống đồng luật văn luật, nhiều quan hệ phát sinh chưa có quy phạm điều chỉnh, quy định cịn có kẽ hở để người nộp thuế lợi dụng nhằm trốn thuế, nợ thuế, thủ tục hành chưa thuận tiện cho người nộp thuế…Đặc biệt, bối cảnh Việt Nam trình hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ nay, địi hỏi việc hồn thiện quy định đăng kí, kê khai, nộp thuế, tốn thuế TNDN ngồi việc tăng hiệu lực quản lý phải phù hợp với thông lệ quốc tế Thứ ba, Các giải pháp nhằm khắc phục bất cập chủ yếu tập trung tác động vào quy định pháp luật cách sửa đổi, bổ sung, ban hành văn Tuy nhiên, để hoạt động đăng kí, kê khai, nộp thuế, tốn thuế TNDN thực hiệu ngồi việc xây dựng hệ thống pháp luật điều chỉnh chặt chẽ thủ tục thu – nộp thuế TNDN, quan quản lý nên xây dựng mơ hình quản lý khuyến khích, đề cao tính tự nguyện người nộp thuế TNDN Thứ tư, nhận thấy bất cập tồn trình áp dụng Luật Quản lý Thuế 2006, vừa qua Quốc hội thông qua Luật số 21 sửa đổi, bổ sung số điều Luật Quản lí Thuế Nhiều bất cập đăng kí, kê khai, nộp thuế, toán thuế TNDN sửa đổi, nhiên số bất cập khác chưa Luật sửa đổi, bổ sung giải Vì thế, thời gian tới quan quản lý thuế cần tiếp tục hoàn thiện quy định đăng kí, kê khai, nộp thuế, tốn thuế TNDN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  I Văn quy phạm Hiến Pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992 Luật Quản lý Thuế 2006 Luật số: 21/2012/QH13 Quốc hội sửa đổi bổ sung số điều Luật Quản lý Thuế Luật Thuế Thu nhập Doanh nghiệp 2008 Luật Giao dịch Điện tử 2005 Nghị số 68/NQ-CP ngày 27/12/2010 Chính phủ việc đơn giản hóa thủ tục hành thuộc phạm vi chức quản lý Bộ Tài Nghị định Chính phủ số 85/2007 Nghị định 85/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý thuế Nghị định Chính phủ số 124/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp Nghị định Chính phủ số 43/ 2010/ NĐ – BTC ngày 15 tháng năm 2010 đăng kí doanh nghiệp 10 Nghị định Chính phủ số 122/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 124/2008/NĐCP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 11 Thông thư Bộ Tài số 85/2007/TT-BTC ngày 18 tháng năm 2007 hướng dẫn Luật Quản lý Thuế đăng kí thuế 12 Thơng tư Bộ Tài số 180/2010/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử lĩnh vực thuế 13 Thơng tư Bộ Tài số 28/2011/TT-BTC hướng dẫn Luật quản lý thuế, Nghị định 85/2007/NĐ-CP 106/2010/NĐ-CP 14 Thơng tư Bộ Tài số 80/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế đăng ký thuế 15 Thơng tư Bộ Tài số 35/2013/TT-BTC sửa đổi Thông tư 180/2010/TTBTC hướng dẫn Giao dịch điện tử lĩnh vực thuế 16 Quyết định Thủ tướng số 732/ QĐ – TTg ngày 17 / 5/ 2011 Chiến lược cải cách hệ thống thuế 2011 – 2020 II Sách, tạp chí, tài liệu mạng khác Trường Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh, Giáo trình Luật Thuế 2012 Ts Lê Quang Thuận Viện Chiến lược Chính sách Tài chính, “Xu hướng cải cách thuế thu nhập doanh nghiệp giới”, Tạp chí Tài Tổng Cục Thuế (2007), “Xây dựng mơ hình người nộp th tự kê khai, tự nộp thuế”, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Nguyễn Quang Tiến (2012), “Quản lí thuế hoạt động chuyển giá: Thực trạng giải pháp”, tạp chí tài số 3/2012 Ts Đinh Dũng Sỹ (2006), “Vấn đề luật khung Việt Nam: thực trạng giải pháp khắc phục”, tạp chí nghiên cứu lập pháp, số 4/2006 Tờ trình phủ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung số Điều Luật Quản lý thuế Phương án đơn giản hóa thủ tục hành phạm vi quản lí Bộ Tài Chính Tập hướng dẫn quy trình đăng kí doanh nghiệp qua mạng điện tử, Cục quản lí đăng kí kinh doanh III luận văn, khóa luận Vũ Duy Cương (2012), “Quản lý thuế kinh tế thị trường Việt Namnhững vấn đề lí luận thực tiễn”, luận án tiến sĩ Phạm Thị Thúy (2012), “Chế độ pháp lí đăng kí, kê khai, nộp thuế TNDN”, Khóa luận tốt nghiệp Trần Bình Minh (2010), “Quản lí thuế theo chế tự khai tự nộp”, Khóa luận tốt nghiệp Cao Văn Tỵ (2012), “Pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản”, Khóa luận tố nghiệp, Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh Võ Thanh Thủy (2012), “Áp dụng pháp luật kiểm soát chuyển giá thực tiễn quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp”, Luận văn thạc sĩ, Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh Từ Vinh Thành (2009) “Pháp luật xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp - lý luận thực tiễn”, Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Diễm Thu (2010), “Pháp luật ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp”, Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thảo (2012), “Chế độ pháp lý đăng ký, kê khai nộp thuế giá trị gia tăng”, Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh IV Website http://www.mof.gov.vn http://www.gdt.gov.vn http://www.rd.go.th http://www.hmrc.gov.uk http://www.nts.go.kr http://www.moit.gov.vn http://kekhaithue.gdt.gov.vn http://dangkykinhdoanh.gov.vn http://miraiaccounting.com.vn 10 http://tapchitaichinh.vn 11 http://www.baomoi.com 12 http://petrotimes.vn ... CHUNG CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ ĐĂNG KÍ, KÊ KHAI, NỘP THU? ??, QUYẾT TOÁN THU? ?? THU NHẬP DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò thu? ?? thu nhập doanh nghiệp Chế độ pháp lí đăng kí, kê khai, nộp thu? ??, toán. .. chung chế độ pháp lý đăng kí, kê khai, nộp thu? ??, tốn thu? ?? thu nhập doanh nghiệp Chương Thực trạng chế độ pháp lí đăng kí, kê khai, nộp thu? ??, toán thu? ?? thu nhập doanh nghiệp nguyên nhân giải pháp. .. chung đăng kí, kê khai, nộp thu? ??, tốn thu? ?? TNDN dựa quy định pháp luật thu? ?? Việt Nam Qua nghiên cứu lí luận đăng kí, kê khai, nộp thu? ?? rút kết luận sau đây: (1) Đăng kí, kê khai, nộp thu? ??, tốn thu? ??
- Xem thêm -

Xem thêm: Chế độ pháp lý về đăng kí, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp , Chế độ pháp lý về đăng kí, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp