0

Xây dựng WEBSITE cung cấp dịch vụ lưu trữ và giải pháp công nghệ

128 0 0
  • Xây dựng WEBSITE cung cấp dịch vụ lưu trữ và giải pháp công nghệ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 21:45

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM -🙞🙜🕮🙞🙜 - BÁO CÁO ĐỒ ÁN ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ LƯU TRỮ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GVHD: Nguyễn Thị Thanh Trúc Sinh viên thực hiện: Nguyễn Lê Minh - 18520100 Nguyễn Đặng Phương Nam - 18521125 TP.Thủ Đức, tháng 10 năm 2021 Copyright © 2020 by HOMIES team Báo cáo cuối kì Đồ án ver1 LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, nhóm tác giả xin chân thành cảm ơn quý thầy cô khoa Công nghệ Phần mềm, trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin, ĐHQG TP.HCM, tận tình hướng dẫn nhóm suốt thời gian qua Những kiến thức mà thầy cô truyền đạt tảng quan trọng để nhóm hồn thành đề tài Nhóm tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành lòng biết ơn sâu sắc đến ThS Nguyễn Thị Thanh Trúc, cảm ơn tận tình hướng dẫn tạo điều kiện tốt cho nhóm hồn thành đề tài Những lời động viên, góp ý chân tình động lực q báu để nhóm vượt qua khó khăn tìm hiểu thực đề tài Trong thời gian tháng thực đề tài, nhóm tác giả cố gắng vận dụng kiến thức tảng học, kết hợp học hỏi tìm hiểu cơng nghệ để ứng dụng xây dựng đề tài môn học Tuy nhiên trình thực hiện, kiến thức kinh nghiệm cịn nhiều hạn chế, khó tránh khỏi thiếu sót Chính vậy, nhóm tác giả mong nhận góp ý từ q thầy để nhóm hồn thiện thêm kiến thức mà nhóm học tập, làm hành trang q báu cho nhóm cơng việc sau Sau cùng, nhóm tác giả xin kính chúc q thầy khoa Cơng nghệ phần mềm cô Nguyễn Thị Thanh Trúc thật dồi sức khỏe, niềm tin để tiếp tục thực sứ mệnh cao đẹp truyền đạt kiến thức cho hệ mai sau Xin chân thành cảm ơn q thầy ! Nhóm tác giả Copyright © 2021 by Dteam Báo cáo cuối kì Đồ án ver1 NHẬN XÉT (Của giáo viên hướng dẫn) Copyright © 2021 by Dteam Báo cáo cuối kì Đồ án ver1 DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM Tên thành viên MSSV Nguyễn Lê Minh 18520100 Nguyễn Đặng Phương Nam 18521125 Copyright © 2021 by Dteam Báo cáo cuối kì Đồ án ver1 MỤC LỤC TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI .8 1.1 Dịch vụ lưu trữ web 1.1.1 Dịch vụ lưu trữ web ? 1.1.2 Doanh Thu .8 1.1.3 Tại sử dụng dịch vụ lưu trữ web? 1.1.4 Làm để bắt đầu công ty lưu trữ web ? .9 Lợi ích 10 Về việc cạnh tranh 10 1.1.5 Có dịch vụ lưu trữ tốt góp phần tăng doanh thu? 12 1.1.6 Thống kê công ty lưu trữ web vào năm 2020, 2021? 134 86 2.1 Đặt vấn đề 166 2.2 Giải pháp 16 2.3 Mục tiêu đề tài 17 2.4 Phạm vi đề tài .17 2.5 Công cụ sử dụng 18 2.6 Nhà cung cấp Hostinger .18 2.7 Khảo sát đánh giá website cung cấp dịch vụ lưu trữ có 18 2.7.1 Nhà cung cấp Hostinger 18 2.7.2 Dịch vụ lưu trữ Hosting Việt Nam 19 CƠ SỞ LÝ THUYẾT .21 2.1 Về mặt kỹ thuật .21 2.1.1 Nodejs-Expressjs 21 2.1.2 MongoDB 21 2.1.3 JWT 26 2.1.4 ReacJS .28 2.1.5 Axios 29 2.1.6 GraphQL 30 KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH ĐẶC TẢ YÊU CẦU .32 3.1 Khảo sát trạng .32 Copyright © 2021 by Dteam Báo cáo cuối kì Đồ án ver1 4.1.1 Phương pháp khảo sát .32 3.2 Danh sách yêu cầu 34 3.2.1 Yêu cầu khách hàng 34 Yêu cầu nghiệp vụ .36 Danh sách yêu cầu nghiệp vụ 36 Danh sách biểu mẩu quy định 36 Yêu cầu tiến hóa 42 Yêu cầu hiệu 42 Yêu cầu tiện dụng 45 Bảng trách nhiệm cho yêu cầu 47 Yêu cầu nghiệp vụ 47 Yêu cầu tiến hóa 49 Yêu cầu hiệu qủa .51 Yêu cầu tiện dụng 53 Yêu cầu phần cứng 56 3.3 Quy tắc nghiệp vụ 57 3.4 Báo cáo khả thi 58 3.4.1 Báo cáo tóm tắt đề tài .58 3.4.1.1 Mô tả đề tài 58 3.4.1.2 Thời gian hoàn thiện 58 3.4.1.3 Địa điểm triển khai 58 3.4.1.4 Kinh phí 59 3.4.2 Nền tảng dự án 59 3.4.2.1 Sự cần thiết dự án 59 3.4.2.2 Lợi ích dự án 59 3.4.3 Chi tiết dự án 59 3.4.3.1 Quy mô 59 3.4.3.2 Nền tảng công nghệ .59 3.4.4 Đánh giá 59 3.4.3.1 Nguy 60 3.4.3.1 Financial Benefits 60 3.5 Usecase, Đặc tả usecase sơ đồ hoạt động 60 Copyright © 2021 by Dteam Báo cáo cuối kì Đồ án ver1 3.5.1 Usecase tổng quát .62 3.5.2 Usecase cho Khách 62 3.5.3 Usecase cho Thành viên 71 Usecase cho Lập trình viên .76 Usecase cho Quản lý 81 3.6 Sơ đồ 91 Sơ đồ việc xem sản phẩm 91 Sơ đồ cho việc đăng ký Domain 91 Sơ đồ cho việc nhập sản phẩm .91 Sơ đồ cho việc thêm tài khoản 92 Sơ đồ cho việc thêm sản phẩm .93 Sơ đồ cho việc thuê dịch vụ-sản phẩm 93 3.7 Sơ đồ trạng thái 94 Sơ đồ trạng thái cho Đăng nhập .94 Sơ đồ trạng thái cho Thêm tài khoản 95 95 Sơ đồ trạng thái cho Tạo sản phẩm 98 Sơ đồ trạng thái cho Tạo phiếu nhập hàng 98 State Diagram cho Lập hóa đơn bán hàng .99 3.8 Sơ đồ lớp 99 Mơ hình thực thể ERD hoàn thiện 99 Sơ đồ lớp 102 Mô tả sơ đồ lớp 103 THIẾT KẾ HỆ THỐNG 108 4.1 Sơ đồ logic 108 Thiết kế sơ đồ logic 108 Mô tả sơ đồ logic 109 4.1.2.1 Danh sách lớp đối tượng quan hệ .109 4.1.2.2 Mô tả chi tiết lớp đối tượng 109 4.2 Thiết kế kiến trúc 115 Kiến trúc tổng quan 115 4.2.1.1 Designing models 115 Copyright © 2021 by Dteam Báo cáo cuối kì Đồ án ver1 4.2.1.2 Rendering views 117 4.2.1.3 Authoring controllers 117 4.2.1.4 Mơ hình MVC thành phần bên MVC 117 4.3 Thiết kế giao diện 122 Đăng nhập .122 Đăng ký 122 Trang chủ 122 Hosting 122 Kiểm tra mua Domain 122 VPS 122 Servers(máy chủ vật lý) 123 Khuyến Error! Bookmark not defined.23 Thay đổi thông tin cá nhân .123 Đổi mật 123 Thanh toán 125 PHÁT TRIỂN VÀ CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG 12025 5.1 Môi trường phát triển ứng dụng 12525 5.2 Môi trường triển khai ứng dụng 12525 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 12625 6.1 Kết luận 12626 Kết đạt .126 Điểm đặc sắc đề tài 126 6.2 Hướng phát triển 12726 Copyright © 2021 by Dteam Báo cáo cuối kì Đồ án ver1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1/ GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 1.1 Dịch vụ lưu trữ web Dịch vụ lưu trữ web ? Dịch vụ lưu trữ web cung cấp dịch vụ lưu trữ chia sẻ dành riêng cho nhiều dịch vụ cho khách hàng họ Thường sử dụng để lưu trữ trang web, dịch vụ lưu trữ web sử dụng để lưu trữ email, tệp, trò chơi nội dung khác công ty Dịch vụ lưu trữ web cho phép công ty ký hợp đồng phụ nhiều chức cốt lõi dựa web cho nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ Điều cho phép công ty tập trung nguồn lực vào việc hỗ trợ khách hàng phát triển hoạt động kinh doanh (Theo Cơng Ty Công nghệ Rackspace chuyên gia giải pháp đa đám mây) Doanh Thu • Tại Hoa Kỳ, doanh thu năm 2015 thị trường dịch vụ lưu trữ web 16 tỷ đô la, tốc độ tăng trưởng hàng năm thị trường thường vượt 11 phần trăm doanh nghiệp tăng cường liệu hoạt động web họ • Các cơng ty lưu trữ web bao gồm nhà cung cấp dịch vụ cung cấp hỗ trợ quản lý web rộng rãi nhà cung cấp dịch vụ cho thuê máy chủ ảo riêng Dịch vụ lưu trữ bao gồm: Lưu trữ quản lý - Trong lưu trữ quản lý, nhà cung cấp dịch vụ sở hữu vận hành máy chủ cho khách hàng thuê Nhà cung cấp chịu trách nhiệm quản lý máy chủ, dịch vụ lưu, bảo trì phần mềm, bảo mật, hỗ trợ kỹ thuật Dịch vụ lưu trữ đám mây - Với dịch vụ lưu trữ đám mây, nhà cung cấp dịch vụ cung cấp đám mây riêng, công cộng hỗn hợp khách hàng trả tiền cho thời gian hệ thống dung lượng Dung lượng đám mây tăng giảm, tùy thuộc vào nhu cầu tính tốn khách hàng Các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây hàng đầu bao gồm Microsoftđ v Amazon Web Servicesđ Copyright â 2021 by Dteam Báo cáo cuối kì Đồ án ver1 Cơ sở định vị - Cơ sở định vị lưu trữ máy chủ công ty cung cấp kết nối Internet, nguồn điện môi trường kiểm sốt khí hậu Hầu hết sở colocation sở hữu điều hành nhà cung cấp địa phương (Theo Công Ty Công nghệ Rackspace chuyên gia giải pháp đa đám mây) Tại sử dụng dịch vụ lưu trữ web? Hiệu suất cao Tính linh hoạt đám mây Tăng cường an ninh Kiểm sốt tốt (Theo Cơng Ty Công nghệ Rackspace chuyên gia giải pháp đa đám mây) Làm để bắt đầu công ty lưu trữ web ? 1.1.4.1 Lợi ích Nó khiến việc trở nên dễ dàng : Thực sự, nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web thực hầu hết cơng việc Họ xử lý khó khăn kỹ thuật khiến hầu hết người sợ hãi rời bỏ ngành giữ cho dịch vụ hoạt động trơn tru Tất bạn phải làm giữ cho khách hàng cá nhân bạn hài lòng cung cấp giải pháp lưu trữ phù hợp cho họ tổ chức họ Khi chạy, hầu hết trang web có xu hướng tiếp tục chạy mà không cần nhiều nỗ lực chuyên môn Tạo nguồn thu nhập thụ động : Bắt đầu kinh doanh dịch vụ lưu trữ giúp bạn có thêm túi tiền mà không bị công việc hàng ngày thêm số lượng công việc không hợp lý Ngoài thiết lập ban đầu đăng ký khách hàng mới, bạn cần xem tài khoản ngân hàng phát triển Một mức giá chung bao gồm chi phí bạn mang lại dịng tiền giúp chi phí giá dễ hiểu cho bạn khách hàng bạn Là bước tiến quan trọng business theo hướng out source : Nếu bạn điều hành doanh nghiệp kỹ thuật số, đặc biệt thiết kế web, việc sử dụng dịch vụ lưu trữ vào gói bạn làm cho dịch vụ bạn trở nên "bao gồm tất cả" Điều mang lại cho bạn lợi cần thiết so với đối thủ cạnh tranh giúp bạn trở Copyright © 2021 by Dteam Báo cáo cuối kì mơn học Cơng nghệ phần mềm chuyên sâu 113 bandwidth string private Ram string private Ram CPU string private CPU type_server string private kiểu server id_server string PK mã server id_product string FK mã sản phẩm 4.1.2.2.14 Hosting STT Tên thuộc tính Loại Ràng buộc Ý nghĩa/ghi id_hosting string PK mã lưu trữ id_product string FK mã sản phẩm SSD_memory string private ổ SSD type_hosting number private kiểu lưu trữ RAM string private Ram bandwidth string private 4.1.2.2.15 VPS STT Tên thuộc tính Loại Ràng buộc Ý nghĩa/ghi cloud_storage string private lưu trữ đám mây CPU string private CPU id_vps string PK mã vps type_vps string private kiểu vps RAM string private Ram bandwidth string private id_product string FK mã sản phẩm 4.1.2.2.16 Template STT Tên thuộc tính Loại Ràng buộc Copyright © 2021 by Dteam Ý nghĩa/ghi Báo cáo cuối kì mơn học Cơng nghệ phần mềm chun sâu 114 id_template string PK mã template type_business array private kiểu doanh nghiệp type_technical array private kiểu kĩ thuật router array private định tuyến images array private ảnh description string private mô tả id_product string FK mã sản phẩm 4.1.2.2.17 Projects STT Tên thuộc tính Loại Ràng buộc Ý nghĩa/ghi id_project string PK mã dự án id_product string FK mã sản phẩm description string private mô tả type_business Array(string) private kiểu doanh nghiệp images array private ảnh feature array private đặc tính type_technical array private kiểu kĩ thuật Copyright © 2021 by Dteam Báo cáo cuối kì mơn học Cơng nghệ phần mềm chun sâu 4.2 Thiết kế kiến trúc Kiến trúc tổng quan Hệ thống sử dụng kiến trúc sử dụng mơ hình MVC(Model-View-Control) • Model : database MongoDB để lưu trữ liệu • View : dùng React để tạo giao diện • Control : dùng NodeJs-Expressjs để tạo object, truy xuất sở liệu, chuyển cho view để đưa giao diện Hình 1: Kiến trúc tổng quát hệ thống 4.2.1.1 Designing models Mơ hình liệu tạo nên thiết lập Odoo riêng người , lưu trữ sở liệu MongoDB Odoo cấu trúc sở liệu thường xác định mô-đun Odoo thời điểm chúng cài đặt Odoo Framework lấy định nghĩa mơ hình tự động tạo cấu trúc bảng cần thiết bên sở liệu MongoDB Hơn nữa, giao diện web Odoo cho phép quản trị viên dễ dàng mở rộng mơ hình liệu Odoo theo nhiều cách khác mà sửa đổi mã nguồn Odoo Copyright © 2021 by Dteam 115 Báo cáo cuối kì mơn học Công nghệ phần mềm chuyên sâu 4.2.1.2 Rendering views Mỗi dạng xem Odoo định nghĩa tài liệu XML Odoo Framework chịu trách nhiệm hiển thị tệp dạng xem trình duyệt web Các chế độ xem thay xây dựng để hiển thị chức Odoo tảng khác thiết bị di động 4.2.1.3 Authoring controllers Thành phần điều khiển kiến trúc nơi Odoo tiến hành áp dụng logic kinh doanh quy tắc luồng hoạt động lên Chúng viết ngôn ngữ Python lưu trữ dạng đối tượng mơ-đun Odoo *MVC nói chung: MVC Mơ hình source code thành phần, tương ứng từ Mỗi từ tương ứng với hoạt động tách biệt mơ hình 4.2.1.4 Mơ hình MVC thành phần bên MVC 4.2.1.4.1 Model (M): Là phận có chức lưu trữ tồn liệu ứng dụng Bộ phận cầu nối thành phần bên View Controller Model thể hình thức sở liệu có đơn giản file XML bình thường Copyright © 2021 by Dteam 116 Báo cáo cuối kì mơn học Cơng nghệ phần mềm chuyên sâu Model thể rõ thao tác với sở liệu cho phép xem, truy xuất, xử lý liệu,… 4.2.1.4.2 View (V): Đây phần giao diện (theme) dành cho người sử dụng Nơi mà người dùng lấy thơng tin liệu MVC thông qua thao tác truy vấn tìm kiếm sử dụng thơng qua website Thông thường, ứng dụng web sử dụng MVC View phần hệ thống, nơi thành phần HTML tạo Bên cạnh đó, View có chức ghi nhận hoạt động người dùng để tương tác với Controller Tuy nhiên, View mối quan hệ trực tiếp với Controller, khơng lấy liệu từ Controller mà hiển thị u cầu chuyển cho Controller mà thơi Ví dụ: Nút “delete” tạo View người dùng nhấn vào nút có hành động Controller 4.2.1.4.3 Controller (C): Bộ phận có nhiệm vụ xử lý yêu cầu người dùng đưa đến thông qua view Từ đó, C đưa liệu phù hợp với người dùng Bên cạnh đó, Controller cịn có chức kết nối với model 4.2.1.4.4 Luồng tương tác thành phần MVC: Ví dụ: Chức thêm viết trang quản trị website Nơi có trường nhập tiêu đề nội dung viết, đó: ● View hiển thị phần nhập form tiêu đề nội dung ● Controller lấy liệu từ trường gửi tới Model ● Model lúc nhận liệu từ Controller để lưu trữ sở liệu Mỗi phận thực chức định, chúng có thống nhất, liên kết với tạo nên mơ hình MVC Mơ hình tương đối nhẹ Nó tích hợp nhiều tính có ASP.NET Ví dụ authentication (q trình xác thực) Copyright © 2021 by Dteam 117 Báo cáo cuối kì mơn học Công nghệ phần mềm chuyên sâu 4.2.1.4.5 Dataflow MVC: Khi yêu cầu từ máy client gửi tới server, Controller thực nhiệm vụ tiếp nhận xử lý yêu cầu Trong trường hợp cần thiết, liên hệ Model – phận làm việc với database để hỗ trợ Khi xử lý xong yêu cầu, kết trả View Tại View tạo mã HTML thành giao diện trả hiển thị trình duyệt 4.2.1.4.6 Ưu & nhược điểm MVC? 4.2.1.4.6.1 Ưu điểm ● Nhẹ, tiết kiệm băng thông: MVC không sử dụng viewstate nên tiết kiệm diện tích băng thơng Khi sử dụng, người dùng sử dụng ứng dụng web cần tương tác gửi nhận liệu cách liên tục Do đó, việc giảm băng thơng giúp cho website hoạt động tốt ổn định ● Kiểm tra dễ dàng: Với MVC, bạn dễ dàng kiểm tra, rà soát lỗi phần mềm trước tới tay người tiêu dùng, đảm bảo chất lượng độ uy tín cao ● Chức control: Trên website ngơn ngữ lập trình CSS, HTML, Javascript có vai trị vơ quan trọng Việc sử dụng mơ hình MVC giúp bạn có control ưu việt tảng ngôn ngữ đại với nhiều hình thức khác Copyright © 2021 by Dteam 118 Báo cáo cuối kì mơn học Công nghệ phần mềm chuyên sâu ● View size: View nơi lưu trữ liệu Càng nhiều u cầu thực kích thước tệp lớn Khi đó, đường truyền mạng giảm tốc độ load Việc sử dụng mơ hình MVC giúp bạn tiết kiệm diện tích băng thơng cách tối ưu ● Chức Soc (Separation of Concern): Chức cho phép bạn phân tách rõ ràng phần Model, giao diện, data, nghiệp vụ ● Tính kết hợp: Việc tích hợp mơ hình MVC cho phép bạn thoải mái viết code tảng website Khi đó, server bạn giảm tải nhiều ● Đơn giản: Đây mô hình với kết cấu tương đối đơn giản Dù bạn khơng có q nhiều chun mơn sử dụng 4.2.1.4.6.2 Nhược điểm MVC thường sử dụng vào dự án lớn Do đó, với dự án nhỏ, mơ hình MVC gây cồng kềnh, tốn thời gian trình phát triển thời gian trung chuyển liệu 4.2.1.4.7 Ứng dụng mô hình MVC vào lập trình Mơ hình MVC ứng dụng nhiều ngơn ngữ lập trình khác nhau, phổ biến ứng dụng ASP.NET MVC hay PHP MVC MVC mơ hình ứng dụng nhiều lập trình Hệ thống MVC phát triển tốt cho phép phát triển front – end, back – end hệ thống mà khơng có can thiệp, chia sẻ, chỉnh sửa tập tin hai bên làm việc Copyright © 2021 by Dteam 119 Báo cáo cuối kì mơn học Công nghệ phần mềm chuyên sâu Đăng ký + Copyright © 2021 by Dteam 120 Báo cáo cuối kì mơn học Công nghệ phần mềm chuyên sâu Trang chủ Hosting Copyright © 2021 by Dteam 121 Báo cáo cuối kì môn học Công nghệ phần mềm chuyên sâu Kiểm tra mua Domain VPS Copyright © 2021 by Dteam 122 Báo cáo cuối kì mơn học Cơng nghệ phần mềm chuyên sâu Servers(máy chủ vật lý) Khuyến Copyright © 2021 by Dteam 123 Báo cáo cuối kì mơn học Công nghệ phần mềm chuyên sâu Thay đổi thông tin cá nhân Đổi mật Thanh tốn Copyright © 2021 by Dteam 124 Báo cáo cuối kì mơn học Cơng nghệ phần mềm chuyên sâu PHÁT TRIỂN VÀ CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG 5.1 Mơi trường phát triển ứng dụng • Hệ điều hành: Windows 10 • Ngơn ngữ: Python, HTML/CSS • Hệ quản trị sở liệu: MariaDb 10 • Framework: Odoo 14, XAMPP • Cơng cụ phân tích thiết kế: Odoo Module • Cơng cụ chạy ứng dụng: Visual studio 2019 + Visual code, LogMeIn Hamachi 5.2 Môi trường triển khai ứng dụng • Hệ điều hành: Windows/ Linux/ MacOSX • RAM: 1GB • Mơi trường chạy hệ thống: công cụ duyệt web Microsoft Egde, Chrome (khuyến khích), Firefox, Yandex,… Copyright © 2021 by Dteam 125 Báo cáo cuối kì mơn học Cơng nghệ phần mềm chuyên sâu KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 6.1 Kết luận: 7.1.1 Kết đạt được: • • Website thực chức website mang đến thị trường sản phẩm Web Hosting, Cloud VPS, Email Business…có mức độ an tồn cao để phục vụ cho doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng CNTT vào việc quảng bá thương hiệu Internet Xây dựng website có giao diện thân thiện với người dùng dễ dàng tương tác Website hỗ trợ tính giúp cho người dùng tiếp cận với sản phẩm tốt Nhóm thực hoàn chỉnh chức đặt đề tài • Giao diện thân thiện, dễ sử dụng • Thực việc kiểm thử, có testcase • 7.1.2 Điểm đặc sắc đề tài: ➢ Mật bảo mật hash ➢ Tài khoản xác thực đăng nhập JWT ➢ Giao Diện thân thiện dễ sử dụng ➢ Hỗ trợ loại ngôn ngữ tiếng anh tiếng việt ➢ Phần mêm quản lý tài khoản theo vai trò ➢ Các tương tác thực thiện realtime ➢ Có mục quản lý để dễ dàng cập nhật chỉnh sửa thông tin ➢ Các thông báo cập nhật thường xuyên cho người dùng ➢ Mang đến giải pháp tối ưu, đáng tin cậy cho khách hàng, tạo tảng cho sáng tạo phát triển đối tác doanh nghiệp ➢ Cung cấp hệ sinh thái dịch vụ đầy đủ cho doanh nghiệp ➢ Nhà cung cấp uy tín, chuyên nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ lưu trữ giải pháp cơng nghệ Copyright © 2021 by Dteam 126 Báo cáo cuối kì mơn học Công nghệ phần mềm chuyên sâu 6.2 Hướng phát triển • Liên kết ứng dụng toán để tiện lợi cho người dùng • Phát triển UI thêm animation • Thêm tính hồn tiền • Sẽ tiếp tục nghiên cứu để phát triển hoàn thiện nữa, sửa chữa sai sót website đưa vào hoạt động thực tiễn • Thêm tính để hiểu rõ nhu cầu khách hàng chatbot, kênh social media Youtube, Facebook, TikTok để bắt kịp xu hướng mở rộng thị trường • Thêm chức forum hỗ trợ khách hàng vấn đề bảo hành, sửa chữa, tư vấn mua hàng • Đầu tư -> Phát triển vận hành giải pháp công nghệ lõi trọng điểm, nhằm phục vụ cho hạ tầng lưu trữ bền vững, dễ dàng mở rộng nâng cấp sản phẩm dịch vụ số an toàn bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế • Tự động hóa -> Số hóa quy trình quản lý vận hành, giảm thiểu tối đa sai xót từ người, tự động hóa tồn q trình vận hành hệ thống sản phẩm, tối ưu với nguồn lực tinh gọn đảm bảo khả mở rộng linh hoạt • Chất lượng dịch vụ -> Duy trì uptime ->99%, cam kết chất lượng dịch vụ cung cấp Mọi yêu cầu hỗ trợ phản hồi vòng phút Nâng cấp dịch vụ phát triển sản phẩm phù hợp với xu hướng nhu cầu thị trường Copyright © 2021 by Dteam 127 ... 1/ GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 1.1 Dịch vụ lưu trữ web Dịch vụ lưu trữ web ? Dịch vụ lưu trữ web cung cấp dịch vụ lưu trữ chia sẻ dành riêng cho nhiều dịch vụ cho khách hàng... cung cấp dịch vụ cung cấp hỗ trợ quản lý web rộng rãi nhà cung cấp dịch vụ cho thuê máy chủ ảo riêng Dịch vụ lưu trữ bao gồm: Lưu trữ quản lý - Trong lưu trữ quản lý, nhà cung cấp dịch vụ sở hữu... thuê Nhà cung cấp chịu trách nhiệm quản lý máy chủ, dịch vụ lưu, bảo trì phần mềm, bảo mật, hỗ trợ kỹ thuật Dịch vụ lưu trữ đám mây - Với dịch vụ lưu trữ đám mây, nhà cung cấp dịch vụ cung cấp đám
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng WEBSITE cung cấp dịch vụ lưu trữ và giải pháp công nghệ , Xây dựng WEBSITE cung cấp dịch vụ lưu trữ và giải pháp công nghệ