0

Anh chị hãy nêu các đặc điểm cấu tạo và ý nghĩa của tiếng lóng trong tiếng việt phân tích ví dụ để minh họa

12 4 0
  • Anh chị hãy nêu các đặc điểm cấu tạo và ý nghĩa của tiếng lóng trong tiếng việt  phân tích ví dụ để minh họa

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 20:19

Mẫu 2B: Mẫu trình bày tập lớn theo hình thức tự luận ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ KHOA:VIỆT NAM HỌC BÀI TẬP LỚN HỌC PHẦN: DẪN LUẬN NGÔN NGỮ Sinh viên thực : ĐINH THỊ NHẬT MINH Mã sinh viên : 20F7510864 Nhóm học phần : NHÓM 22 Giảng viên phụ trách : LIÊU THỊ THANH NHÀN Huế, tháng 06 năm 2021 Mẫu 2B: Mẫu trình bày tập lớn theo hình thức tự luận MỤC LỤC PHẦN CÂU HỎI Câu hỏi ……………………………………………………………………… Trang Câu hỏi ……………………………………………………………………… Trang … PHẦN BÀI LÀM Câu ….……………………………………………………………………… Trang Câu … ……………………………………………………………………… Trang 8… Mẫu 2B: Mẫu trình bày tập lớn theo hình thức tự luận PHẦN CÂU HỎI Câu hỏi Anh/ chị kể tên loại hình ngơn ngữ phổ biến giới nêu đặc điểm loại Tiếng Việt loại hình anh/ chị học thuộc loại hình ngơn ngữ nào? Hãy phân tích ví dụ mặt ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp ngôn ngữ để làm rõ giống khác mặt loại hình hai ngơn ngữ Câu hỏi Anh/ chị nêu đặc điểm cấu tạo ý nghĩa tiếng lóng tiếng Việt Phân tích ví dụ để minh họa Có nhận định cho việc sử dụng tiếng lóng giới trẻ ngày hay “ ngôn ngữ thời @ “ , “ ngôn ngữ tuổi teen”, “ngôn ngữ mạng” làm sáng tiếng Việt Anh/chị nêu ý kiến cua nhận định Mẫu 2B: Mẫu trình bày tập lớn theo hình thức tự luận PHẦN BÀI LÀM Câu a) Các loại hình ngơn ngữ phổ biến giới: - Các ngơn ngữ đơn lập: Tiêu biểu cho loại hình tiếng Việt, tiếng Hán, tiếng Thái,… ĐẶC ĐIỂM CHÍNH + Từ khơng biến đổi hình thái Hình thái từ không quan hệ từ câu Qua hình thái, tất từ dường khơng có quan hệ với nhau, chúng đứng câu tương tự đứng biệt lập Chính xuất phát từ đặc điểm mà người ta gọi loại hình “đơn lập” + Quan hệ ngữ pháp ý nghĩa ngữ pháp biểu thị chủ yếu hư từ trật tự từ + Tính tình tiết, hạt nhân từ vựng từ đơn tiết Vì mà ranh giới âm tiết, hình vị từ khơng rõ ràng Vì từ ghép cụm từ khó phân biệt + Những từ có ý nghĩa đối tượng, tính chất, hành động,… không phân biệt mặt cấu trúc Tất diễn đạt từ không biến đổi Chính vậy, số nhà ngơn ngữ học cho ngơn ngữ đơn lập khơng có gọi “các từ loại’’ - Các ngôn ngữ không đơn lập: chia thành loại: + Các ngơn ngữ niêm kết (chắp dính): thuộc loại hình có tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Ugo Phần Lan, tiếng Bantu,… ĐẶC ĐIỂM CHÍNH: ∙ Sử dụng rộng rãi phụ tố để cấu tạo từ biểu thị mối quan hệ khác Đối với ngôn ngữ hịa kết, hình vị ngơn ngữ chắp dính có tính độc lập lớn mối liên hệ hình vị khơng chặt chẽ Chính tố hoạt động độc lập ∙ Mỗi phụ tố ngơn ngữ chắp dính biểu thị ý nghĩa ngữ pháp, ngược lại, ý nghĩa ngữ pháp biểu thị phụ tố Do từ có độ dài lớn Mẫu 2B: Mẫu trình bày tập lớn theo hình thức tự luận + Các ngơn ngữ hồ kết ( chuyển dạng): gồm ngơn ngữ tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Hy Lạp,…đặc điểm loại hình là: ∙ Có tượng biến đổi nguyên âm phụ âm hình vị, biến đổi mang ý nghĩa ngữ pháp gọi “biến tố bên trong” ∙ Ý nghĩa từ vựng ý nghĩa ngữ pháp dung hợp từ tách bạch phần biểu thị ý nghĩa từ vựng, phần biểu thị ý nghĩa ngữ pháp Chính xuất phát từ đặc điểm mà người ta gọi ngôn ngữ “hồ kết” ∙ Mỗi phụ tố ngơn ngữ hồ kết đồng thời mang nhiều ý nghĩa ngược lại, ý nghĩa diễn đạt phụ tố khác ∙ Các hình vị từ liên kết chặt chẽ với Mối liên hệ chặt chẽ thể chỗ tố khơng thể đứng ✶ Các ngơn ngữ hồ kết chia kiểu nhỏ : - Chuyển dạng - tổng hợp: mối quan hệ từ biểu dạng thức từ - Chuyển dạng - phân tích: mối quan hệ từ cụm từ câu thể dạng thức từ mà phụ trợ vị trí từ + Các ngôn ngữ hỗn nhập (đa tổng hợp): Đặc điểm: ∙ Một từ tương ứng với câu trong ngôn ngữ khác, đối tượng hành động, trạng thái hành động thành phần câu đặc biệt ( trạng ngữ, tân ngữ, định ngữ,…) mà thể phụ tố khác hình thái động từ ∙ Tuy nhiên, bên cạnh hình thức hỗn nhập có hình thức độc lập Nghĩa xuất từ tách rời, từ đơn ∙ Về mặt hình thái học, ngôn ngữ hỗn nhập thể cấu trúc hình thái riêng Các hình vị liên kết theo ngun tắc kết dính Vì xét mặt cấu trúc hình vị mối liên hệ chúng ngơn ngữ hỗn nhập vừa có đặc điểm ngơn ngữ chắp dính vừa có đặc điểm ngơn ngữ chuyển dạng b) Tiếng việt thuộc loại hình ngơn ngữ đơn lập, Tiếng em học tiếng anh thuộc ngôn ngữ hồ kết chuyển dạng c) Phân tích ví dụ mặt ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp ngôn ngữ để làm rõ giống khác mặt loại hình hai ngơn ngữ Loại ngôn ngữ Tiếng Việt Tiếng Anh Ngữ âm + Tiếng việt ngôn ngữ đơn âm nên từ câu phát âm thành khối hoàn chỉnh đứng độc lập nhau, Ví dụ: Cơ giáo viên (5 từ đứng độc lập, cách khoảng hở hoàn chỉnh phát âm) + Tiếng Anh ngơn ngữ đa âm, nhiều từ tiếng Anh không cấu tạo từ âm tiết, mà từ nhiều âm tiết Ví dụ: She is a teacher ( cô giáo viên, giống mặt biểu đạt ý nghĩa ví dụ trên, từ “teacher” từ Mẫu 2B: Mẫu trình bày tập lớn theo hình thức tự luận + Có khả cấu tạo nên từ Ví dụ: viên phấn, phấn hoa,… + Chỉ có cách phát âm đọc viết thế, khơng thay đổi Ví dụ: Tôi học sinh (sẽ đọc rõ ràng “tôi” “là” “một” “học” “sinh” hay “ sinh” “viên”, từ “sinh” đọc + Tiếng Việt có điệu, bao gồm thanh: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng, ngang đánh dấu âm tiết, riêng ngang khơng đánh dấu Ví dụ: Cơ hát hay + Tiếng Việt có nhiều nguyên âm tiếng Anh Ví dụ: a, ă, â, i, o, ô,… + Về phụ âm, từ tiếng việt có phụ âm chúng đứng đầu từ cuối từ Ví dụ: nghe (phụ âm “ngh” đứng đầu), tranh (phụ âm “tr” đứng đầu “nh” đứng cuối),… Từ vựng + Tiếng Việt từ khơng biến đổi hình thái hay cịn gọi khơng biến hình Ví dụ: Tơi tặng cho chị tơi sách chị cho tiền ( câu trên, “tơi” “chị tơi” không thay đổi mặt ngữ âm chữ viết) + Các từ giữ nguyên không tách rời mà đọc nối với âm tiết) + Khơng có khả tạo từ Tiếng Việt Ví dụ: farmer, doctor, teacher,… khơng thể tách tạo từ Tiếng Việt + Trong tiếng Anh chữ từ khác đọc khác chữ hoàn toàn khác từ khác lại đọc giống Ví dụ: buy by phát âm /bai/, … + Tiếng Anh khơng có điệu lại có trọng âm ngữ điệu Ví dụ: He dances very beautifully ( đọc có trọng âm, nhấn nhá, ngữ điệu, ) + Tiếng Anh có ngun âm lại có nguyên âm dài Ví dụ: /i:/, /u:/,… + Về phụ âm, phụ âm đứng đầu, sau, từ hầu hết phát âm rõ Ví dụ: English /’ɪŋglɪʃ/, teacher/ˈtiːtʃə(r)/,… + Tiếng Anh từ biến đổi hình thái Ví dụ: I gave my sister a book and she gave me money (ở câu có thay đổi “I” “my” “me” + Trong tiếng Anh, động từ Mẫu 2B: Mẫu trình bày tập lớn theo hình thức tự luận ngơi chủ chủ ngữ, số hay số nhiều động từ Ví dụ: Tơi có sách Tơi có ba sách thay đổi theo chủ ngữ danh từ biến đổi theo số lượng Ví dụ: I have a book I have three books ( “book” thay đổi từ số sang số nhiều “books” số lượng sách nâng lên ba quyển) Ngữ pháp + Trong tiếng Việt khơng có khái niệm từ gốc, tiền tố hậu tố từ để làm thay đổi ý nghĩa từ Ví dụ: “sung sướng” thêm “sự” thành “sự sung sướng” để thành danh từ, hay “một cách sung sướng” để tạo thành trạng từ,… + Khơng có biến đổi mặt cấu trúc Ví dụ: sách(số ít) 🡪 sách (số nhiều) + Về thì, tiếng Việt phân biệt thành chính; q khứhiện tương lai mà khơng phân biệt rạch rịi thời điểm nói thời điểm xảy hành động Động từ giữ nguyên, đơn giản thêm “đã”, “đang”, “sẽ” để đơn giản diễn tả Ví dụ: Tơi học Tôi học Tôi học + Trong tiếng Anh, việc thêm tiền tố hậu tố biến đổi ý nghĩa dạng từ Ví dụ: Với từ “happy” mang ý nghĩa hạnh phúc thuộc dạng tính từ, thêm tiền tố hậu tố để tạo thành ý nghĩa mới: Unhappy (tính từ): khơng hạnh phúc/bất hạnh Happiness (danh từ): hạnh phúc Happily (trạng từ): cách hạnh phúc + Có biến đổi hồn tồn khác biệt so với từ gốc Ví dụ: a child(một đứa trẻ) 🡪 children (những đứa trẻ), + Cịn tiếng Anh, có 12 thì, phân biệt mốc thời gian, thời điểm xảy hành động cụ thể Từng có công thức cho động từ thường, động từ tobe với thể khẳng định, phủ định, nghi vấn với dấu hiệu phải sử dụng hồn cảnh Ví dụ: vài tiếng Anh 🏵Thì tiếp diễn: I’m studying 🏵Thì khứ đơn: I studied last night Mẫu 2B: Mẫu trình bày tập lớn theo hình thức tự luận 🏵Thì tương lai: I will study tonight 🏵Thì hồn thành: I’ve already studied 🏵… Như vậy,qua ví dụ trên,đã làm rõ khác loại hình mà tiêu biểu loại hình phổ biến Tiếng Việt Tiếng Anh Tuy nhiên loại hình có điểm giống như: + Đều sử dụng chung hệ chữ Latinh + Sử dụng với mục đích giao tiếp diễn đạt mục đích ý nghĩa lời nói + Đều có cấu tạo mà đặc điểm riêng mặt ngữ âm,từ vựng ngữ pháp bật Biểu đạt ý nghĩa,mục đích nói qua hư từ ,biểu rõ ý nghĩa ngữ pháp ∙ Trên bình diện câu: Xét loại hình trật tự từ tiếng Anh tiếng Việt có chung loại hình thành phần câu, loại hình: S-V-O Ví dụ: Tiếng Việt : Tôi nhớ ban SVO Tiếng Anh: I miss you SVO ∙ Trên bình diện từ loại: Tiếng Việt tiếng Anh có danh từ (N), động từ (V), tính từ (Adj), quan hệ từ, thán từ, trợ từ, số từ Ví dụ: Tiếng Việt _ Tiếng Anh Bàn table Ăn eat Tơi I Đẹp beautiful Hai two Ví dụ trợ từ: Trong tiếng Việt: Anh ăn kem Tiếng Anh: He only eats an ice- cream Only bổ sung ý nghĩa anh ăn Câu 2.1: Các đặc điểm cấu tạo ý nghĩa tiếng lóng tiếng Việt Phân tích ví dụ để minh họa Đặc điểm cấu tạo: Mẫu 2B: Mẫu trình bày tập lớn theo hình thức tự luận + Tiếng lóng ngôn ngữ biến thể, sáng tạo ý nghĩa dựa ngơn ngữ chúng khơng công nhận ngôn ngữ + Biến thể nhiều mặt cấu trúc: biến đổi vần, âm đầu, thêm bớt âm tiết, hay biến đổi mặt điệu + Tiếng lóng tầng lớp xuất phát, tạo từ từ mà toàn dân biểu thị dùng phương pháp tạo từ vốn có để tạo từ lóng + Có từ lóng tạo nên từ nền, chất liệu ngôn ngữ vay mượn khác tiếng Hán, Pháp, Nga,… + Thường dùng văn nói văn viết, + Ngồi tiếng lóng phổ biến giới trẻ, dùng nhiều trang mạng xã hội, có nhiều từ viết tắt vay mượn tiếng nước ngoài, FB (Facebook), like is afternoon (thích chiều),… + Tiếng lóng có khả thay đổi theo thời gian Ý nghĩa tiếng lóng Tiếng Việt: + Cấp thêm ý nghĩa cho từ toàn dân + Tiếng lóng sinh mang nhiều ý nghĩa khác tuỳ thuộc vào tầng lớp tạo sử dụng chúng Vậy nên tiếng lóng lưu giữ đặc trưng văn hố nhóm người, tầng lớp xã hội + Trong tác phẩm văn học nghệ thuật, tiếng lóng dùng làm phương tiện tu từ học để khắc họa tính cách, miêu tả hồn cảnh sống nhân vật + Trong giao tiếp, người ta sử dụng tiếng lóng để rút ngắn khoảng cách người giao tiếp khiến bầu khơng khí trị chuyện trở nên cởi mở + Được dùng gián tiếp nhiều cơng tác tình báo, gián điệp phản gián với đặc trưng che giấu ý nghĩa, cho người biết quy định đọc hiểu + Tiếng lóng thường khơng mang ý nghĩa trực tiếp, nghĩa đen từ phát mà mang ý nghĩa tượng trưng, nghĩa bóng Ví dụ: + Ví dụ cụm từ “xu cà na” (thường xui xẻo, không may mắn công việc, tình yêu,…), “bánh bèo”( thường để điệu đà gái), “ATSM” (ảo tưởng sức mạnh, hoang tưởng điều đó),… Các tạo dựa từ gốc có nghĩa tự từ gốc, tầng lớp trẻ sử dụng rộng rãi tuỳ vào mục đích người dùng Mẫu 2B: Mẫu trình bày tập lớn theo hình thức tự luận + Bên cạnh đó, có nhiều từ tiếng lóng vay mượn tiếng Anh, Pháp,… LGBT: viết tắt Lesbian Gay Bisexual Transformed (thuộc giống biến đổi, chuyển giới), BFF: viết tắt BEST FRIEND FOREVER (bạn thân) từ “ex” để người yêu cũ ta thêm danh từ kèm phía sau boss 🡪 ex-boss (sếp cũ), ex-wife (vợ cũ),… nhiều “ex” có nghĩa example (ví dụ), exciter (người xúi giu, thường dễ nhầm sang xe Exciter),… sử dụng rộng rãi + Mỗi tầng lớp xã hội, nói “tiểu xã hội” có từ ngữ riêng (nhiều hay ít), sử dụng riêng, nhằm giữ bí mật riêng vui đùa riêng Ví dụ: Bộ đội phịng khơng–khơng qn có từ ngữ như: lính phịng khơng (chưa vợ), lái F (vợ cịn trẻ, chưa có con), lái bà già (vợ có vài con, vợ cứng tuổi), Rờ, bán kính (tranh thủ nhà khoảng cách gần), + Trong văn học, ví dụ truyện “Chúc ngày tốt lành” nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sử dụng nhiều tiếng lóng như: choai; sổng; chiếp un un (anh có khỏe khơng?); un un, chiếp un un (tơi khỏe, cịn anh?); un un (tôi khỏe); chiếp chiếp gô (cảm ơn);… với tần số lặp lại nhiều lần nhằm tăng thêm vui nhộn cho tồn truyện, qua tạo nên khơng khí cho nói chuyện đồng thời thể sáng tạo vận dụng ngôn ngữ linh hoạt nhà văn 2.2: Có nhận định cho việc sử dụng tiếng lóng giới trẻ ngày hay “ ngôn ngữ thời @ “ , “ ngôn ngữ tuổi teen”, “ngôn ngữ mạng” làm sáng tiếng Việt Anh/chị nêu ý kiến cua nhận định Có thực tế là, ngôn ngữ giới trẻ ngày nay, hệ 9X, 10X có nhiều thay đổi Một biểu thay đổi xuất tiếng lóng hay cịn gọi “ngôn ngữ thời @”, “ngôn ngữ tuổi teen”, “ngôn ngữ mạng” trình giao tiếp ngày có xu hướng lan rộng giới trẻ Bởi phát triển với tốc độ nhanh công nghệ gián tiếp làm hỏng tiếng Việt, mà người viết mà không cần bút, đọc mà chẳng cần sách làm cho vốn tiếng Việt bị “uy hiếp” cách trầm trọng, thay vào “lóng hố” Tiếng Việt Các trang mạng xã hội việc hấp thu yếu tố ngơn ngữ nước ngồi, nhu cầu muốn thể sắc, muốn tìm tịi, bắt nhịp với bất biến tốt hay xấu để tạo tơi riêng, xem ngun nhân khách quan chủ quan dẫn tới tượng nêu Ban đầu, từ mới, cách diễn đạt chấp nhận nhóm người định Tuy nhiên, nhờ trợ giúp truyền thông mà ngôn ngữ “chat” lan rộng, phổ biến giới trẻ sử dụng cách “hồn nhiên” Có thể nói, tiếng lóng khơng phải Mẫu 2B: Mẫu trình bày tập lớn theo hình thức tự luận tượng xã hội chưa tiếng lóng bị lạm dụng nhiều nay, nhiều người lo ngại tiếng Việt sử dụng nay, tương lai tiếng Việt vốn giàu đẹp đâu, việc định hướng việc sử dụng ngơn ngữ cần thiết Vậy việc lạm dụng tiếng lóng có tác hại gì? Việc sử dụng tiếng lóng giới trẻ có sai lệch chuẩn mực phát triển theo chiều hướng tiêu cực Giới trẻ lạm dụng mức việc sử dụng tiếng lóng ngơn ngữ hàng ngày rơi vào tình trạng sử dụng tuỳ hứng, tự tiện không phù hợp với ngữ cảnh giao tiếp làm tạo phản cảm Vì vậy, có nhiều trường hợp bố mẹ hay người lớn lướt web trang mạng xã hội Facebook, Instagram, diễn đàn giới teen không khỏi ngỡ ngàng trước loại từ ngữ lạ lẫm khơng hiểu ý nghĩa từ Đây số từ ngữ sử dụng ưa chuộng giới trẻ: “vãi” (khinh khủng), “xu cà na” (xui xẻo), “sao phải xoắn” (sao phải sợ), “xinh toá” (xinh q), “bít chít lìn” (biết chết liền),… chí, nhiều trường hợp, người nói cịn khơng phân biệt vai vế với người giao tiếp, ví dụ “Sức khoẻ bác có ngon khơng?”, hay “Chị đớp chưa?”,… Thêm vào đó, tượng sử dụng tiếng lóng lai căng, pha tạp tiếng “Tây” tiếng “Ta”nhằm muốn thể “đẳng cấp” Điều khơng thể trình độ ngoại ngữ giới trẻ mà làm sáng tiếng Việt, gây khó hiểu, khó nghe giao tiếp “thank-kiu cô”, “so ri bạn”, “ô cê thầy”,… dùng loạt từ viết tắt “Iiu” (I love you), “G9” (Good night), “Sul” (See you later),… chí “Việt hố” tiếng Anh: “Sugar you, you go, sugar me, me go” (đường anh, anh đi, đường em, em đi), “Like is afternoon” (Thích chiều),… Thói quen sử dụng ngơn ngữ “@” khơng sử dụng giao tiếp hàng ngày mà xuất trường học, có học sinh cịn dám đặc biệt danh cho thầy cơ, chẳng hạn, tuỳ thuộc vào hình dáng thầy để gọi tên “cây sậy”, “chú lùn”, “cá bảy màu”,…thói quen lạm dụng khiến thái độ học sinh bị lệch chuẩn nghiêm trọng Hơn nữa, có nhiều học sinh sử dụng tiếng lóng để ghi chép nhằm rút ngắn thời gian hay chép phao kiểm tra, từ sử dụng nhiều “đc” (được), “ak” (à), “cx” (cũng), “of” (của), “ko” (khơng),… có nhiều thói quen dẫn đến học sinh sử dụng tiếng lóng luận văn, kiểm tra làm có giáo viên khơng hiểu học sinh viết Bên cạnh đó, câu ca dao, tục ngữ bị giới trẻ thêm bớt để thành danh ngơn Mẫu 2B: Mẫu trình bày tập lớn theo hình thức tự luận cho mình, tạo xu hướng cho người học theo: “Trăm năm Kiều Kiều/Học sinh thi lại điều tất nhiên”, “Chú bé loắt choắt/Cái xách xinh xinh/Cái chân thoăn thoắt/Cái đầu cắt moi”,… Còn kinh khủng hơn, giới trẻ cịn biến tấu lại bảng tiếng Việt để chat, nói chuyện với phản cảm, gây khó hiểu, như: “4nk 0i, hum n@y iem pùn qué!” (Anh ơi, hơm em buồn q), “mk kó wen nkau ak!” (mình có quen à!), “ik chs k u” (đi chơi không bạn?),… Như vậy, việc lạm dụng thói quen thời gian dài khiến cho học sinh quên cách sử dụng từ ngữ theo chuẩn mực, hời hợt, cẩu thả, chí làm tê liệt tiếng Việt gây trở ngại việc giao tiếp với người không hệ Như vậy, vấn đề văn hóa ngơn ngữ giáo dục văn hóa ngơn ngữ cho hệ trẻ cho học sinh, sinh viên giai đoạn trở thành vấn đề cấp bách, cần chung tay lực lượng xã hội Trong đó, gia đình, nhà trường xã hội chưa làm tốt chức giáo dục giới trẻ sử dụng ngôn ngữ tiếng lóng mực Qua học, giáo viên cần tinh tế khơi gợi cho học sinh niềm tự hào tiếng Việt, nhắc nhở, điều chỉnh nâng cao ý thức học viên giữ gìn sáng tiếng Việt, nên giáo dục định hướng theo chiều hướng tích cực, cách, lúc, nơi chuẩn Song song đó, thân giới trẻ chủ thể quan trọng họ tương lai, chủ nhân đất nước cần sức góp phần giữ gìn sáng giàu đẹp tiếng Việt sở “kế thừa phát huy truyền thống đôi với việc sáng tạo giá trị phù hợp với tinh thần thời đại…” Cuối cùng, cần có khảo sát, thống kê, tiếng hành nghiên cứu toàn diện, sâu sắc thực tiễn đời sống ngơn ngữ giới trẻ, kịp thời có phản biện nhằm chấn chỉnh biểu lệch lạc đời sống ngơn ngữ Là sinh viên cịn ngồi ghế nhà trường, em ý thức tầm quan trọng tác động giới trẻ lên toàn xã hội, em cố gắng trau dồi, học hỏi có trách nhiệm việc bảo tồn sáng tiếng Việt Mẫu 2B: Mẫu trình bày tập lớn theo hình thức tự luận ... 2.1: Các đặc điểm cấu tạo ý nghĩa tiếng lóng tiếng Việt Phân tích ví dụ để minh họa Đặc điểm cấu tạo: Mẫu 2B: Mẫu trình bày tập lớn theo hình thức tự luận + Tiếng lóng ngôn ngữ biến thể, sáng tạo. .. mặt loại hình hai ngơn ngữ Câu hỏi Anh/ chị nêu đặc điểm cấu tạo ý nghĩa tiếng lóng tiếng Việt Phân tích ví dụ để minh họa Có nhận định cho việc sử dụng tiếng lóng giới trẻ ngày hay “ ngôn ngữ... từ, số từ Ví dụ: Tiếng Việt _ Tiếng Anh Bàn table Ăn eat Tôi I Đẹp beautiful Hai two Ví dụ trợ từ: Trong tiếng Việt: Anh ăn kem Tiếng Anh: He only eats an ice- cream Only bổ sung ý nghĩa anh ăn
- Xem thêm -

Xem thêm: Anh chị hãy nêu các đặc điểm cấu tạo và ý nghĩa của tiếng lóng trong tiếng việt phân tích ví dụ để minh họa , Anh chị hãy nêu các đặc điểm cấu tạo và ý nghĩa của tiếng lóng trong tiếng việt phân tích ví dụ để minh họa