0

THẢO LUẬN học PHẦN QUẢN TRỊ đa văn HOÁ đề tài văn hóa DOANH NGHIỆP của VINAMLIK

29 2 0
  • THẢO LUẬN học PHẦN QUẢN TRỊ đa văn HOÁ đề tài văn hóa DOANH NGHIỆP của VINAMLIK

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 17:02

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ - - BÀI THẢO LUẬN HỌC PHẦN QUẢN TRỊ ĐA VĂN HOÁ ĐỀ TÀI: VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CỦA VINAMLIK Giảng viên : Ths Phan Thu Trang Mã LHP : 2121ITOM1811 Nhóm : 10 Hà Nội, 2021 BẢNG ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN NHÓM 10 STT MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU NỘI DUNG PHẦN I CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Khái niệm văn hóa, văn hóa doanh nghiệp .6 1.2 Đặc điểm văn hóa doanh nghiệp 1.3 Cấu trúc văn hóa doanh nghiệp .7 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp .8 1.5 Ảnh hưởng văn hóa tác động đến phát triển doanh nghiệp PHẦN II GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VINAMILK 12 2.1 Lịch sử hình thành, lĩnh vực hoạt động, thành tựu 12 2.2 Cơ cấu tổ chức 16 PHẦN III VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CỦA VINAMILK 17 3.1 Tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu doanh nghiệp 17 3.2 Cấu trúc văn hóa doanh nghiệp Vinamilk 17 3.2.1 Quy trình cấu trúc hữu hình Vinamilk 17 3.2.2 Các giá trị tuyên bố 19 3.2.3 Những quan niệm chung 21 3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp Vinamilk 23 3.3.1 Người đứng đầu/ chủ doanh nghiệp 23 3.3.2 Lịch sử truyền thống doanh nghiệp 24 3.3.3 Ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp 25 3.3.4 Loại hình sở hữu doanh nghiệp 25 3.3.5 Mối quan hệ thành viên doanh nghiệp 26 3.3.6 Văn hóa quốc gia hay văn hóa vùng miền 26 3.4 Mơ hình văn hóa doanh nghiệp VINAMILK 27 KẾT LUẬN 29 LỜI MỞ ĐẦU Trong thời kỳ mở cửa kinh tế hội nhập nước ngoài, bên cạnh tầm quan trọng tiến khoa học kĩ thuật hay thành tích phát triển doanh nghiệp văn hóa doanh nghiệp nhân tố quan trọng hướng doanh nghiệp đến thành cơng Vì văn hóa khơng thể trình độ nhận thức doanh nghiệp mà cịn mơi trường làm việc giúp tạo suất, hiệu cho việc kinh doanh Thông qua văn hóa, mục tiêu kinh doanh doanh nghiệp đảm bảo hơn, đồng thời thể “tâm” “tầm” nhà quản trị doanh nghiệp Nắm bắt đặc điểm đó, nhiều năm qua Vinamilk sớm xây dựng cho văn hóa doanh nghiệp từ ngày đầu thành lập ln trì, phát triển cho văn hóa lành mạnh, văn minh, sáng tạo mơi trường doanh nghiệp Vinamilk thương hiệu thực phẩm số Việt Nam chiếm thị phần hàng đầu, tốc độ tăng trưởng 30%/năm chứng tỏ văn hóa doanh nghiệp góp phần tác động tạo nên môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo để đạt thành tựu to lớn Để làm sáng tỏ điều này, nhóm 10 chúng em định lựa chọn đề tài: “Văn hóa doanh nghiệp Vinamilk” NỘI DUNG PHẦN I CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Khái niệm văn hóa, văn hóa doanh nghiệp - Khái niêṃ văn hóa: Văn hoa nên đươc đê câpp̣ đên la môṭtâpp̣ hơp cua đăcp̣ trưng vê tâm hôn, vâṭchât, tri thưc va xuc cam cua môṭxa hôịhay môṭnhom xa hôịva no chưa đưng, ngoai văn hoc va nghê p̣thuât,p̣ ca cach sông, phương thưc chung sông, tp̣ hông gia tri, truyên thông va đưc tin - Khái niêṃ văn hóa doanh nghiêp:: Văn hoa doanh nghiêpp̣ la toan bô c p̣ ac gia tri văn hoa đươc xây dưng nên suôt qua trinh hinh thanh, tôn tai va phat triên cua môṭ doanh nghiêp;p̣ trơ cac gia tri, cac quan niêṃ va tâpp̣ quan, truyên thông ăn sâu vao hoat đôngp̣ cua doanh nghiêpp̣ ây va chi phôi tinh cam, nêp suy nghi va hanh vi cua moi viên cua doanh nghiêpp̣ viêcp̣theo đuôi va thưc hiêṇ cac muc tiêu ma doanh nghiêpp̣ đa đê 1.2 Đặc điểm văn hóa doanh nghiệp - Tính tởng thể: văn hóa tổ chức phải nhìn theo góc độ tổng thể khơng có yếu tố rời rạc, đơn lẻ, xây dựng thể thông qua yếu tố hữu cấu tổ chức, slogan,… yếu tố ẩn sâu bên tầm nhìn sứ mệnh, chiến lược,… - Tính lịch sử: nhìn vào văn hóa doanh nghiệp nhiều hình dung q trình phát triển doanh nghiệp Tinh nghi thưc: doanh nghiệp thường có nghi thức, biểu tượng đặc trưng cho doanh nghiệp - Tính cơng: đờng: q trình hoạt động doanh nghiệp tương tác qua lại đội ngũ quản lý nhân viên doanh nghiệp góp phần ảnh hưởng đến biến đổi triển văn hóa doanh nghiệp theo thời gian - Có sự thích ứng: văn hóa doanh nghiệp có thích ứng đội ngũ nhân viên tiếp nhận thay dổi để thích nghi với thay đổi mơi trường bên ngồi thấy rõ vai trò họ doanh nghiệp 1.3 Cấu trúc văn hóa doanh nghiệp 1.3.1 Tâng thư nhât: Những quy trình cấấu trúc hữu hình tổ ch ứấc Tầng giá trị bao gồm dấu hiệu hữu hình mà người nhìn, nghe cảm thấy tiếp xúc với doanh nghiệp có văn hóa xa lạ như: Phong cách thiết kế kiến trúc, nội ngoại thất, cấu tổ chức máy, chuẩn mực hành vi, hình thức sử dụng ngơn ngữ… Cấp độ văn hóa chịu ảnh hưởng nhiều tính chất ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh khác doanh nghiệp, từ quan điểm cấp lãnh đạo 1.3.2.Tầầng thứấ hai: Những giá trị tuyên bố (các chiến lược, mục têu, triết lý tổ chứấc) Bất kì doanh nghiệp có quy định, nguyên tắc, triết lý, mục tiêu chiến lược hoạt động riêng mình; chúng thể với nội dung, phạm vi mức độ khác doanh nghiệp Đây coi kim nam cho hoạt động toàn nhân viên doanh nghiệp doanh nghiệp công bố rộng rãi công chúng để thành viên thực hiện, chia sẻ xây dựng 1.3.3 Tầầng thứấ ba: Những quan niệm chung (niềm tn, nhận th ứấc, suy nghĩ tnh cảm có tnh vơ thứấc, cơng nhận tổ chứấc) Đây tầng giá trị sâu văn hóa tổ chức, quan niệm tảng chung, hình thành tồn thời gian dài, ăn sâu vào tâm lý hầu hết nhân viên văn hóa trở thành điều mặc nhiên, phổ biến, công nhận trở thành quan niệm tảng Những ngầm định tạo nên tảng giá trị, lối suy nghĩ, cách hành động họ Là thước đo sai, xác định nên làm khơng nên làm cách hành xử chung 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp - Người đứứ́ng đầu/chủ doanh nghiệp: yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp, người định đến cấu tổ chức; công nghệ áp dụng doanh nghiệp, người sáng tạo có tiếng nói việc lựa chọn quy tắc, biểu tượng, niềm tin, … doanh nghiệp Có thể nói, nhân cách người đứng đầu hay chủ doanh nghiệp định đến chất lượng văn hóa doanh nghiệp Văn hóa doanh nghiệp chịu tác động lớn từ giá trị cá nhân người đứng đầu doanh nghiệp - Lị:ch sửử̉, truyền thống doanh nghiệp: doanh nghiệp có lịch sử phát triển riêng Nhìn vào đó, hiểu q trình vận động, thay đổi doanh nghiệp, lại có điều chỉnh thay đổi văn hóa doanh nghiệp Những truyền thống, tập quán nhân tố văn hóa xuất định hình q trình phát triển văn hóa doanh nghiệp vừa chỗ dựa rào cản tâm lý vượt qua việc xây dựng phát triển văn hóa đặc trưng cho doanh nghiệp Vì vậy, tùy vào tình hình thực tế phát triển mình, nhà quản lý lãnh đạo cần tùy biến điều chỉnh văn hóa doanh nghiệp hợp lý, từ khai thác tác động tích cực văn hóa doanh nghiệp đem lại - Ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp: ngành nghề hay lĩnh vực hoạt động khác sản xuất, thương mại, dịch vụ, có đặc thù yêu cầu riêng Từ đó, tạo khác biệt văn hóa doanh nghiệp hoạt động ngành nghề khác Bên cạnh đóa, văn hóa ngành nghề thể rõ việc xác định rõ mối quan hệ phòng ban phận khác doanh nghiệp dẫn đến khó phối hợp hoạt động làm giảm khả sản xuất tất đơn vị việc đảm bảo hiệu công việc chung đề - Loại hình sở hữu doanh nghiệp: doanh nghiệp 100% vốn nước ngồi, cơng ty trách nhiệm hữu hạn, hay doanh nghiệp nhà nước có giá trị văn hóa khác khác vai trò sở hữu, quản lý điều hành loại hình doanh nghiệp - Mối quan hệ cáứ́c thành viên doanh nghiệp: yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ đến văn hóa tồn phát triển doanh nghiệp Các thành viên cần hiểu rõ nhiệm vụ, vai trị người xung quanh thông qua quy định, giá trị, niềm tin doanh nghiệp để tạo đồn kết tập thể Nhờ đó, doanh nghiệp phát huy cao nguồn nhân lực, phát huy sức mạnh đoàn kết để thực phần công việc sản xuất kinh doanh - Văn hóứ́a quốc gia hay văn hóứ́a vùng miền: doanh nghiệp mà đội ngũ nhân viên đến từ quốc gia hay vùng miền khác khác biệt văn hóa rõ nét Văn hóa doanh nghiệp không dễ dàng giảm loại trừ văn hóa dân tộc/vùng miền ăn sâu nhân viên họ làm việc doanh nghiệp chịu tác động chung từ văn hóa doanh nghiệp 1.5 Ảnh hưởng văn hóa tác động đến phát triển doanh nghiệp 1.5.1 Ảnh hưởng tch cực: Văn hóa doanh nghiệp đóng vai trị tài sản vơ hình doanh nghiệp, có tác động tích cực đến q trình hình thành phát triển bền vững doanh nghiệp - Văn hóứ́a doanh nghiệp góứ́p phần tạo nên đặc trưng riêng doanh nghiệp: Văn hóa doanh nghiệp cấu thành từ nhiều thành tố triết lý kinh doanh, tập tục, lễ nghi, thói quen, cách thức đào tạo nhân lực, truyền thuyết, huyền thoại số thành viên doanh nghiệp… Tất yếu tố tạo nên phong cách riêng doanh nghiệp; điều giúp cho ta phân biệt doanh nghiệp với doanh nghiệp với tổ chức xã hội, đồng thời giúp xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp cho sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp, qua nâng cao lực cạnh tranh thị trường - Văn hóứ́a doanh nghiệp góứ́p phần tạo nên hệ thống kiểử̉m soáứ́t nội doanh nghiệp: Văn hóa doanh nghiệp ảnh hưởng tới định hành vi đội ngũ quản lý nhân viên doanh nghiệp Một phần văn hóa bao gồm yếu tố quy định, chuẩn mực, thói quen… hình thành, lan tỏa cách có ý thức vơ thức đội ngũ nhân viên cơng ty qua góp phần gián tiếp điều khiển thành viên hướng theo kỳ vọng hay mục tiêu chung mà tổ chức đề - Văn hóứ́a doanh nghiệp tạo nên chất kết díứ́nh tập thểử̉: Chức văn hóa chất kết dính tập thể ngày thể vai trị quan trọng góp phần thu hút nhân viên mới, giữ chân người tài, củng cố lòng trung thành đội ngũ nhân viên với doanh nghiệp Người lao động trung thành gắn bó với doanh nghiệp họ cảm thấy đảm bảo vững vàng mặt kinh tế, làm việc môi trường thân thiện thuận lợi, đồng thời khuyến khích tạo điều kiện để phát huy hết lực thân, qua có hội khẳng định có hội thăng tiến Những điều đạt doanh nghiệp xây dựng cho văn hóa chất lượng, thành viên ý thức vị trí vai trị tập thể, qua phấn đấu để đạt mục tiêu chung mà doanh nghiệp đề - Văn hóứ́a doanh nghiệp khíứ́ch lệ quáứ́ trình đổử̉i sáứ́ng tạo: Tại doanh nghiệp mà mơi trường văn hóa ngự trị mạnh mẽ cá nhân thành viên thường thấy rõ mục tiêu, định hướng chất cơng việc làm; giúp họ cảm giác làm cơng việc có ý nghĩa, hãnh diện thành viên doanh nghiệp Chính điều khuyến khích đội ngũ nhân viên tích cực tham gia vào cơng việc, chủ động đưa ý kiến hay sáng kiến để góp phần nâng cao hiệu cơng việc cá nhân tập thể, kích thích sáng tạo nâng cao lực làm việc 1.5.2 Ảnh hưởng tiêu cực: - Mơi trường văn hóa với niềm tin khơng qn có mục tiêu rõ ràng thảo luận rộng rãi song dừng lại với mục tiêu lượng hóa có ảnh hưởng xấu đến tâm lý làm việc, đến đời sống nhân viên tác động tiêu cực đến kết hoạt động kinh doanh tồn cơng ty Doanh nghiệp có văn hóa q mạnh khơng phải điều tốt chúng có khả hoạt động hiệu so với doanh nghiệp có độ mạnh văn hóa mức trung bình Bởi doanh nghiệp có văn hóa mạnh thường đóng khung khuôn mẫu cứng nhắc, đồng thời nhà quản lý cịn bỏ qua tác động 10 Huân chương Độc lập Hạng II (2010) Huân chương Độc lập Hạng III (2005, 2016) Huân chương Lao động hạng III (1985, 2005), hạng II (1991), hạng I (1996) Top 200 Doanh nghiệp Vừa Nhỏ châu Á Forbes Asia bình chọn (2010,2019) Top 10 thương hiệu người tiêu dùng yêu thích Việt (Nielsen Singapore 2010) Top doanh nghiệp tư nhân lớn thị trường Việt Nam (VNR500) Top 50 Doanh nghiệp sữa có doanh thu lớn giới (Đứng thứ 49) - Theo báo cáo Euromonitor & KPMG (2016) Top 10 1.000 thương hiệu hàng đầu Châu Á (Đứng hàng thứ 4) - Tạp chí Campaign Asia-Pacific (dựa theo AC Nielsen) (2016) Top 300 công ty động châu Á (Asia 200) - Tạp chí Nikkei (2016) Top nơi làm việc tốt Việt Nam (2014-2016) - Công ty Nghiên cứu thị trường Nielsen mạng Anphabe.com Top 10 Hàng Việt Nam chất lượng cao (1995) Đạt Thương hiệu quốc gia (Bộ Công Thương, 2012) Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn Việt Nam (Công ty Cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam, 2013) Top 50 Doanh nghiệp niêm yết tốt Việt Nam (theo Tạp chí Forbes, 2013) Top 10 Doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2016 (Phịng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam (VCCI), 2016) Top 50 Thương hiệu giá trị Việt Nam (theo Tạp chí Forbes, 2016) 15 2.2 Cơ cấu tổ chức ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BAN KIỂM TOÁN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC KIỂM SOÁT NỘI BỘ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊ N LIỆU GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT & PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀN H CHUỖ I CUNG ỨNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH TÀI GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH DỰ CHÍNH ÁN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH MARK ETING GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH KINH DOANH GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH HÀNH CHÍN H NHÂN SỰ 16 PHẦN III VĂN HĨA DOANH NGHIỆP CỦA VINAMILK 3.1 Tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu doanh nghiệp - Tầm nhìn: “Trở thành biểu tượng niềm tin hàng đầu Châu Á sản phẩm dinh dưỡng phục vụ sống người” - Sứứ́ mệnh: “Vinamilk cam kết mang đến cho cộng đồng nguồn dinh dưỡng tốt nhất, chất lượng trân trọng, tình u trách nhiệm cao với sống người xã hội” - Mục Tiêu: + Đến năm 2030, chiếm lĩnh thị trường châu Á sản phẩm dinh dưỡng khoảng 30% thị phần + Năm 2020 xây dựng 30 chi nhánh thị trường lớn châu : Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan, Mã Lai, Đài Loan,… + Năm 2025 xây dựng 15 nhà máy sản xuất Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia + Năm 2030 xây dựng xong 500 nghìn điểm phân phối khu vực 3.2 Cấu trúc văn hóa doanh nghiệp Vinamilk 3.2.1 Quy trình cấấu trúc hữu hình Vinamilk Các giá trị: – Trang phục làm việc – Môi trường làm việc – Khen thưởng – Cấu trúc tổ chức – Các mối quan hệ Đó sản phẩm người, thứ nhìn cảm nhận rõ tiếp xúc với Vinamilk, dễ nhìn thấy khó lý giải 17 Là nhãn hiệu sữa tiếng Việt Nam Vinamilk đặt chất lượng lên hàng đầu Tại nhà máy quan làm việc Vinamilk sơn hai màu xanh trắng Nó thể đồng logo, nhãn hiệu hiệu Vinamilk - Logo: Biểu tượng hình khối trịn logo Vinamilk tượng trưng cho trịn đầy, hồn hảo, bảo vệ che chở Bên có hai biểu tượng điểm lượn logo Vinamilk tượng trưng cho giọt sữa ngào, mát đầy dưỡng chất Tiếp theo biểu tượng chữ Vinamilk cách điệu nối liền với tạo nên hình tượng dịng sữa mềm mại - Nhãn hiệu : tên Vinamilk có ý nghĩa đặc biệt, Vina viết tắt Việt Nam, “M” chữ đầu “Milk” nghĩa “Sữa” “V” chữ đầu “Victory” có nghĩa “Chiến thắng” với Slogan: ‘Chất lượng quốc tế, chất lượng vinamilk” bật không nhân viên mà người tiêu dùng thuộc lịng - Trang phục: cơng ty Vinamilk công ty định lựa chọn hai tơng màu chủ đạo màu xanh dương màu trắng, màu xanh dương biểu tượng cho hi vọng, cho niềm tin, cho điều hoàn hảo nhất,… màu trắng khiến người ta liên tưởng đến giọt sữa tươi nhất, thơm ngon - Không gian văn hóứ́a (phong cáứ́ch trang tríứ́ văn phịng) + Các biểu tượng văn hóa: vào sảnh Vinamilk có mơ hình thuyền Văn hóa Vinamilk lướt sóng vươn biển lớn rộng 5m2 (được Ban lãnh đạo chọn làm biểu tượng văn hóa giai đoạn q trình triển khai dự án TOPPION), cánh buồm giá trị + Bài hát truyền thống: tương ứng với biểu tượng thuyền văn hóa, Vinamilk có hát Vinamilk – Ai hoa tiêu + Văn hóa ứng xử mà cảm nhận tiếp xúc, làm việc với hệ thống người Vinamilk, từ bảo vệ, lễ tân đến đội ngũ quản lý (chẳng hạn chuyên nghiệp, tính hệ thống, tính quy củ, quy mô…).Thái độ làm việc nhân viên ln phải thân thiện, nhiệt tình tâm huyết Trước 18 nhân viên tham gia làm việc thức, Vinamilk trước tiên đào tạo trình độ chuyên môn bản, quy định tác phong làm việc + Nhân viên nhận thức tác phong làm việc nghiêm túc từ quy định tới phong cách, đồng phục làm việc gọn gàng + Lợi ích Bảo đảm thu nhập lương có chế độ khen thưởng đầy đủ, kịp thời 3.2.2 Các giá trị tuyên bố - Giáứ́ Trị: cốt lõi: Chính trực, Tơn trọng, Cơng bằng, Đạo đức, Tn thủ - Triết lý kinh doanh: Vinamilk mong muốn trở thành sản phẩm yêu thích khu vực, lãnh thổ Vì chúng tơi tâm niệm chất lượng sáng tạo người bạn đồng hành Vinamilk Vinamilk xem khách hàng trung tâm cam kết đáp ứng nhu cầu khách hàng - Chíứ́nh sáứ́ch chất lượng: Ln thỏa mãn có trách nhiệm với khách hàng cách đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm với giá cạnh tranh, tôn trọng đạo đức kinh doanh tuân theo luật định - Hành vi điều hành tối thiểử̉u đội ngũ quản lý: Đây yếu tố quan trọng văn hóa, hành vi điều hành tối thiểu đội ngũ lãnh đạo định 70% việc hình thành văn hóa NỘI DUNG CỦA HÀNH VI LÃNH ĐẠO Làm việc có KPIs, kế hoạch báo cáo Quan tâm động viên lúc Quan sát lực đào tạo Tạo môi trường tốt kết nối tốt bên bên ngồi Khối/Phịng Cần biết “tán xương”- đưa hướng dẫn, không làm thay Là “người lớn” hành xử Là huynh trưởng người phục vụ 19 - Chiến lược kinh doanh + Hiểu rõ thu nhập người dân Việt Nam chưa nhiều nước khác nên Vinamilk cố gắng cho tầng lớp uống sữa với chi phí hợp lý + Đạt lợi cạnh tranh thông qua việc tạo sản phẩm xem nhất, độc đáo thỏa mãn nhu cầu khách hàng mà đối thủ khác không làm + Công ty trọng việc thiết kế mẫu mã bao bì phù hợp Ngày dạng hóa sản phẩm với mẫu mã hút mắt không bổ, ngon mà hấp dẫn, phù hợp với sống đại + Đẩy mạnh quảng cáo hình ảnh công ty + Cho đời sản phẩm có chất lượng cao theo cơng nghệ tiên tiến - Tráứ́ch nhiệm doanh nghiệp nhân viên xã hội + Đối với nhân viên : Vinamilk cam kết tạo điều kiện làm việc an toàn chăm sóc sức khỏe nhân viên toàn thể người lao động Phát triển đội ngũ nhân viên, người lao động đa dạng, tôn trọng khác biệt không phân biệt đối xử Quan hệ Vinamilk người lao động xác lập sở tự nguyện Vinamilk cam kết đảm bảo tất quyền lợi người lao động thuộc công ty Giá trị lao động nhân viên ghi nhận bù đắp thoả đáng + Đối với xã hội Vinamilk nhận thức vai trò trách nhiệm việc phát triển kinh tế đất nước góp phần vào việc giúp phủ quản lý, điều hành tốt kinh tế 20 Nghiên cứu mang tới sản phẩm phù hợp với thể trạng, nhu cầu dinh dưỡng, sức khỏe, độ tuổi, điều kiện sống khí hậu vùng miền Hướng đến việc cải thiện sức khỏe, góp phần giảm thiểu nguy ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt nâng cao thể chất cho hệ tương lai Với thông điệp “Vinamilk phát triển bền vững, thân thiện với mơi trường có trách nhiệm xã hội”, công ty chủ động thực hiện giải pháp cho thông điệp như: phát triển sản phẩm dinh dưỡng có giá trị gia tăng ngày cao, đáp ứng nhu cầu thị trường; sử dụng tài nguyên tiết kiệm hiệu Bên cạnh Vinamilk cịn liên tục thực nhiều hoạt động ý nghĩa như: trao học bổng cho em học sinh bến tre hàng năm, phụng dưỡng nhiều bà mẹ Việt Nam anh hùng Quảng Nam, Bến Tre; ủng hộ nhiều tỷ đồng cho cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển lực lượng kiểm ngư Đồng thời cơng ty cịn thành lập trung tâm tư vấn dinh dưỡng sức khoẻ nước, khám cung cấp sữa miễn phí hàng năm cho hàng ngàn lượt trẻ em, học sinh tiểu học đối tượng suy dinh dưỡng 3.2.3 Những quan niệm chung - 06 nguyên tắc văn hóa tối thượng từ người bảo vệ gác cổng Tổng giám đốc Vinamilk phải tôn trọng dùng giải vấn đề, hành xử định: Trách nhiệm: Khi việc xảy ra, nguyên nhân tơi Hướng kết quả: Hãy nói chuyện với lượng hóa Sáng tạo Chủ động: Đừng nói khơng, ln tìm kiếm giải pháp Hợp tác: Người lớn không cần người lớn giám sát Chính trực: Lời nói tơi Tơi Xuất sắc: Tôi chuyên gia theo tiêu chuẩn quốc tế lĩnh vực 21 - Vinamilk ước nguyện chăm sóc sức khoẻ cộng đồng ,cho tương lai hệ mai sau, tất lịng hình thành niềm tin ,nhận thức tình cảm có tính vô thức, công nhận doanh nghiệp Vinamilk - Nhân viên vinamilk ln có niềm tin vào phát triển công ty, ý thức trách nhiệm ban giám đốc, chế độ ưu đãi cơng ty nhân viên Họ tin cố gắng thúc đẩy cơng ty phát triển qua góp phần thúc đẩy tiến xã hội, trợ cấp xã hội tốt Họ nhận thức vai trò trách nhiệm việc thúc đẩy cơng ty lên, trách nhiệm cung cấp sản phẩm chất lượng cao sẵn sàng đáp ứng nhu cầu ngồi nước Coi nhu cầu thích đáng khách hàng vừa mục tiêu, động lực, vừa tiêu chuẩn hoat động kinh doanh sản xuất công ty thành viên công ty Họ cảm thấy cơng ty đại gia đình tứ hai họ, nhân viên thành viên tích cực gia đình ,các thành viên có mối quan hệ thân thiết với ln nằm quy định cụ thể công ty thành viên tự nguyện thực theo ngun tắc mà khơng cần phải bảo Họ tự hào phát triển cơng ty, mà cơng ty cống hiến cho xã hội Họ cảm thấy hãnh diện đóng góp sức lực vào phát triển cơng ty - Văn hóa doanh nghiệp Vinamilk cịn tập trung vào việc xây dựng sách giữ chân nhân tài, thường xuyên tổ chức đợt liên hoan, tuyên dương cá nhân xuất sắc làm việc Gắn kết tất nhân viên lại với buổi liên hoan văn nghệ, giải bóng đá giao lưu - Ngồi việc sản xuất kinh doanh, Vinamilk quan tâm đến công tác tài trợ cho hoạt động thông qua quỹ tài trợ như: Quỹ học bổng mang tên “VINAMILK ươm mầm tài trẻ Việt Nam” Quỹ học bổng dành cho em học sinh, cán đoàn viên xuất sắc Quỹ học bổng hàng năm mang tên Vừ A Dính Quỹ phòng chống suy dinh dưỡng quốc gia năm 22 Chương trình “Sữa học đường” cho em học sinh toàn quốc 3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp Vinamilk 3.3.1 Người đứấng đầầu/ chủ doanh nghiệp Bà Mai Kiều Liên nằm ban quản trị đưa định hướng tương lai Vinamilk bà người hiểu rõ đường mà Vinamilk nào, với đóng góp ý kiến, định, thơng qua Hội đồng quản trị tập đồn Bà Mai Kiều Liên hướng đến mục tiêu Vinamilk phải tìm sản phẩm có lợi cho sức khỏe người tiêu dùng để chiếm lĩnh thị trường Hơn 90% sản phẩm công ty đưa thị trường hàng năm phát triển dựa ý tưởng bà Mai Kiều Liên Trong kinh doanh bà áp dụng châm ngôn: Kinh doanh phục vụ Chính bà ln đặt khách hành lên vị trí hàng đầu, ln quan tâm phục vụ hết khả cho khách hàng Đặc biệt, bà quan tâm đến lứa tuổi trẻ em, bà lập quỹ hỗ trợ cho em nhỏ đặc biệt em vùng cao thiếu thốn nhiều mặt chất dinh dưỡng, công ty thường xuyên phát sữa miễn phí cho em với hộp sữa nhỏ lại chứa đựng nhiều ý nghĩa chất lượng lẫn tình cảm tình yêu thương mà công ty muốn dành tặng cho em Phong cách lãnh đạo đặc biệt bà ấn tượng dễ thấy mà người cảm nhận nữ doanh nhân Mai Kiều Liên đốn, linh hoạt xử lý tình hình theo kiểu “kỷ trị” so với thiên hướng “nhân trị” Châu Á, làm cho bà “nổi” trẻ so với tuổi tác Có nghĩa bà xử lý việc theo kỷ luật, sai hay khen thưởng xử phạt mà cơng ty quy định đề ra,mọi nhân viên thực Đứng trước khó khăn, bà Liên ln có tinh thần lạc quan có lẽ phẩm chất sở vững mà công ty thành công vậy: “Chẳng có doanh 23 nghiệp thành cơng mà cần phải có q trình phấn đấu, vươn lên Tôi nghĩ thành công mặt quản trị, áp dụng theo mơ hình quản trị quốc tế mà doanh nghiệp nước tiên tiến áp dụng thành công hàng trăm năm nay, người sau phải “đi tắt, đón đầu”, tận dụng cơng nghệ áp dụng thành cơng vào doanh nghiệp mình,nếu áp dụng khơn ngoan hợp lí tơi đốn thành cơng” Bằng lĩnh kiên cường, trái tim nóng đầu lạnh, Mai Kiều Liên đội ngũ vượt khó, vươn lên, mang lại sức sống mạnh khỏe cho thương hiệu Cùng với việc niêm yết thị trường chứng khoán nước chuẩn bị tham gia thị trường chứng khoán quốc tế, Vinamilk hội nhập sâu với tiêu chí hành động xun suốt q trình dựng nghiệp: minh bạch, công khai 3.3.2 Lịch sử truyền thống doanh nghiệp Hơn 40 năm thành lập phát triển với lĩnh vững vàng, đón đầu cơng nghê, sáng tạo động, Vinamilk trở thành điểm sáng kinh tế Việt Nam trao tặng nhiều huân chương giấy chứng nhận : Huân chương lao động hạng I, II, BI ; Huân chương Độc Lập hạng I, II ; Top 10 hàng Việt Nam chất lượng cao từ 1995 tới ; Thương hiệu quốc gia Bộ Công Thương trao ; Đứng thứ top 10 doanh nghiệp tư nhân lớn Việt Nam 2013 VNR Vietnamnet đánh giá, nhiều giải thưởng cao quý khác Công ty vươn tầm giới, có mặt 20 quốc gia phát triển hàng chục loại sản phẩm Vinamilk biết tự thiết lập cho khoảng trống để tự hoạch định phát triển Vinamilk tự thúc ép minh, không ngủ quân chiến thắng mà đón bắt thay đổi để thích nghị hội nhập Chính nguồn lực Vinamilk đầu tư cho phát triển ngành sửa Từ đó, tạo thương hiệu văn hóa 24 doanh nghiệp riêng giúp họ ngày tự tin, dẫn đầu khơng ngừng phục cột mốc 3.3.3 Ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp Ngành nghề kinh doanh Vinamilk đa dạng, chủ yếu sản xuất kinh doanh sản phẩm sữa nên logo công ty thiết kế để phù hợp với sản phẩm kinh doanh Logo - biểu tượng hình khối trịn, bên có hai biểu tượng điểm lượn logo Vinamilk tượng trưng cho giọt sữa ngào, mát đầy dưỡng chất Tiếp theo biểu tượng chữ Vinamilk cách điệu nối liền với tạo nên hình tượng dịng sữa mềm mại Ngồi trang phục cơng ty với tông màu chủ đạo màu xanh dương trắng, khiến người ta liên tưởng đến giọt sữa tươi nhất, thơm ngon 3.3.4 Loại hình sở hữu doanh nghiệp Vinamlik thành lập theo phương thức chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần, tổ chức hoạt động theo Luật Doanh Nghiệp Theo đó, Cơng Ty có tư cách pháp nhân kể từ Ngày Thành Lập, cổ đông chịu trách nhiệm nợ nghĩa vụ tài sản khác Công ty phạm vi số vốn góp vào Cơng ty Thực tế thấy Vinamilk công ty tư nhân, hoạt động kinh doanh không dựa vào nguồn vốn nhà nước Các hoạt động mà Vinamlik điều hành mang thiên hướng tính chủ động, tự giác nêu cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ lãnh đạo nhân viên Đối với chủ sở hữu doanh nghiệp, Vinamilk nỗ lực để mang lại lợi ích vượt trội cho cổ đơng sở sử dụng hiệu bảo vệ nguồn tài nguyên Đối với nhân viên, Vinamilk đối xử tôn trọng công với nhân viên Vinamilk tạo dựng cho họ hội tốt để phát triển bình đẳng, xây dựng trì mơi trường làm việc an tồn, thân thiên, cởi mở Đối với người tiêu dùng, Vinamilk cung cấp sản phẩm dịch vụ đa dạng với chất lượng đạt tiêu chuẩn cao nhất, giá cạnh tranh trung thực giao dịch Đối với nhà nước, Vinamilk tuân thủ luật pháp nhà nước luật pháp nơi mà doanh nghiệp hoạt động 25 3.3.5 Mối quan hệ thành viên doanh nghiệp Trong doanh nghiệp có mơi trường văn hóa làm việc tốt, nhân viên ln khuyến khích đưa ý tưởng Nhân viên trở nên động, sáng tạo gắn bó với doanh nghiệp Tại Vinamilk nhân viên tôn trọng, lắng nghe, chia sẻ; nhân viên cảm nhận mắt xích quan trọng tập thể đoàn kết vững mạnh Mọi nỗ lực thành họ công ty công nhận khen thưởng kịp thời- động lực lớn để thành viên tìm thấy hứng khởi sẵn sàng đón nhận thách thức công việc Các hoạt động thể thao văn nghệ, khiêu vũ tổ chức thường xuyên giúp nhân viên có khoảnh khắc vui vẻ, bổ ích; qua nhân viên có hội để hiểu biết phát huy tinh thần làm việc đồng đội hiệu Với người lao động cơng ty cổ phần sửa Vinamilk văn hóa doanh nghiệp giúp cho quan hệ người lao động với người lao động, người lao động với người sử dụng lao động ngày tốt hơn, từ tạo đồn kết, gắn bó bên doanh nghiệp Giúp họ có thêm động lực để hồn thành tốt cơng việc Chính điều tác động lớn đến việc giữ chân họ lại với cơng ty 3.3.6 Văn hóa quốc gia hay văn hóa vùng miền Tại doanh nghiệp Vinamilk, đội ngũ nhân viên đến từ nhiều vùng miền nhiều quốc gia khác tập hợp thành tổng thể mục tiêu lợi nhuận, phát triển doanh nghiệp Những cá nhân thể nét văn hóa hình thành từ trước tạo nên nét văn hóa riêng biệt doanh nghiệp Theo cách đó, Vinamilk ln hướng đến xây dựng trì văn hóa thân thiện, gần gũi cơng ty Bên cạnh doanh nghiệp cịn thường xuyên tổ chức, tham gia hoạt động từ thiện, giúp đỡ hồn cảnh khó khăn khuyến khích gương sáng từ tạo cho nhân viên nhìn sâu sắc đồn kết với 26 3.4 Mơ hình văn hóa doanh nghiệp VINAMILK Vinamilk lua chọn inhđ hưong doanh nghiep theo mo hinh văn hoa kiểu gia đình (FAMILY) - Vinamilk ton trong, tran nhữngongđ góp, ý kien nhân vien Vi vay nhân vien Vinamilk luon đuoc ton trong, lang nghe va chia sẻ Vinamilk khong co loi lanh đao áp atđ va ep buộc nhân vien phai theo mot loi mon Nhan vien co the tu đua nhữngangs kien, đong góp uac minh đe cong ty tro nen hoan thien hon - Tao moi truong thoai mai ve tinh than cho nhân vien yen tam lam viec Khi họ amc thay tinh thâǹ thoai mai, chăć chăń sựang bo va niem đam me voi công việce sđuoc đay cao Tu đo ho se tan tam, nhiệt huyet va cong hien nhiêù cho công ty - Co khen co chê: Đua muc khen thuong cho nhung nhân vien luon co gang cham chỉ, on luc lam viec vi cong ty Co nhữngucm ki luat đoi voi nhân vien thieu nghiêm truong lam viec chuyen nghiệp,anth thien oic mo Đieu se pha vo khoang cach nhân vien vớianhl đao, nhân vien với nhân vien, nguoi moi voi nguoi cu nhămm̀ muc đich thuc đay atphtrien ongc ty - Tao su thoai tuc cong việc,aml anh hưong toi tiêń đo cua cong ty - Đoi voi đoi ngu nhân vien: + Đoi xu ton trong, cong bang vớioimnhân vien Vinamilk tao oih tot nhâtt́cho moi nhân vien đe phat trien sựinhb đang, xay dung tri moi truong lam viec than thien, an toan oic mo + Tro nơiaml viec tot nhâtt́va ly tuong nhâtt́cho nguoi lao đong luon mot nhung muc tiêu angh đau ma Vinamilk huong toi Xuat phat tu su thau hiêu ̉nhữngeuđi nhân vien quan tâm, Vinamilk ađ thiet lap mot tieu chuan moi ve noi lam viec ly tuong, noi tat ca nhân vien đuoc cam ket quan tam toan diện phat trien toi đa Qua đo, chung mong muôn,t́ nguoi lao đong Vinamilk luon gan ket va đong góp hêtt́minh, mang lại giá tri ben vung cho doanh nghiệp, 27 cho xa hoi, cung nhưnhận lại nhiêù giá tri cho họ, av gop phâǹ xay dung mot Viet Nam thịnh uong,v giàu epđ anhh phúc on”h (Ba Bui Thị HuongGiám ocđ đieu hanh Vinamilk) + Tai Vinamilk, đoi ngu nhân sựetrđuoc tao đieu kien đe phat trien thu thach ban than với vị tri quản lý Với uongch trình Quản tri vien tap su (Management Trainee - MT), ứng viên es đuoc đao tao ve ky nang quản lý, nang lựco tchuc, đac biet la phat trien tu duy, tam nhìn lãnh đao đe co đay đu nang lực,anb linh trởthành nhàquản lý apc trung apc cao Vinamilk Vinamilk san sang trao co hoi phat trien so nghiệp cho ungnh tai nang tre, ho đuoc trao quyên,m̀ quyêǹ đe xuat y tuong, quyêǹ thuc ac quyêǹ chịu trach nhiệm trongongc việc euĐi tao đong luc cho nhân vien lien tuc no luc, phan đau đe hoan công việcotmcach tot nhâtt́ - Vinamilk luon nỗ luc tao mot moi truong lam viec chuyen nghiệp khong kem phan than thien, coi mo đe moi cánhân oc the tu phát huy inht sáng ao,t giải phong đuoc tiêmm̀ nang cua ban than, đe tu đo tao ackh biet riêng - Cac yeu to ve phat trien ngưoi va xay dung moi truong lam viec mo đuoc Vinamilk thuc otmthanh công đem ail giá tri van hoa doanh nghiep moi, đam net đac trung rieng biet 28 KẾT LUẬN Như vậy, văn hóa doanh nghiệp giá trị chuẩn mực chung thành viên doanh nghiệp tuân theo, hướng người vào mục tiêu chung phát triển doanh nghiệp Tạo nên giá trị niềm tin thành viên tổ chức với niềm tin đối tác hay khách hàng doanh nghiệp Vinamilk cơng ty có văn hóa doanh nghiệp mạnh, xây dựng cho văn hóa riêng biệt mà doanh nghiệp làm Vinamilk Văn hóa Vinamilk ngày đạt tới thành cơng nhờ vào chia sẻ niềm tin hệ thống giá trị nhân viên, tạo nên bầu khơng khí làm việc thoải mái, sáng tạo, hiệu đầy tính chuyên nghiệp 29 ... chủ doanh nghiệp định đến chất lượng văn hóa doanh nghiệp Văn hóa doanh nghiệp chịu tác động lớn từ giá trị cá nhân người đứng đầu doanh nghiệp - Lị:ch sửử̉, truyền thống doanh nghiệp: doanh nghiệp. .. làm việc doanh nghiệp chịu tác động chung từ văn hóa doanh nghiệp 1.5 Ảnh hưởng văn hóa tác động đến phát triển doanh nghiệp 1.5.1 Ảnh hưởng tch cực: Văn hóa doanh nghiệp đóng vai trị tài sản... DUNG PHẦN I CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Khái niệm văn hóa, văn hóa doanh nghiệp .6 1.2 Đặc điểm văn hóa doanh nghiệp 1.3 Cấu trúc văn hóa doanh nghiệp .7 1.4
- Xem thêm -

Xem thêm: THẢO LUẬN học PHẦN QUẢN TRỊ đa văn HOÁ đề tài văn hóa DOANH NGHIỆP của VINAMLIK , THẢO LUẬN học PHẦN QUẢN TRỊ đa văn HOÁ đề tài văn hóa DOANH NGHIỆP của VINAMLIK

Từ khóa liên quan