0

Thiết lập bộ số liệu chuẩn về đường bão hòa để đối chiếu với số liệu quan trắc đập đất

7 2 0
  • Thiết lập bộ số liệu chuẩn về đường bão hòa để đối chiếu với số liệu quan trắc đập đất

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 11:35

Bài viết tập trung phân tích đánh giá an toàn thấm cho đập đất thông qua so sánh số liệu quan trắc với bộ số liệu chuẩn. Việc định lượng được chi tiết ba mức đánh giá an toàn thấm căn cứ theo trạng thái vật liệu của đập đất, điều kiện thấm và mực nước hồ chứa là một đề xuất hiệu quả, trực quan và tin cậy trong việc thiết lập bộ số liệu chuẩn để đối chiếu với số liệu quan trắc trong đánh giá an toàn đập. BÀI BÁO KHOA HỌC THIẾT LẬP BỘ SỐ LIỆU CHUẨN VỀ ĐƯỜNG BÃO HÒA ĐỂ ĐỐI CHIẾU VỚI SỐ LIỆU QUAN TRẮC ĐẬP ĐẤT Nguyễn Phương Dung1, Nguyễn Quang Thanh2, Khuất Duy Phước3 Tóm tắt: Đảm bảo an tồn thấm cho đập đất mối quan tâm nhà quản lý, chủ sở hữu đối tượng sử dụng nước từ hồ chứa Việc tính tốn kiểm tra an toàn thấm để thành lập số liệu chuẩn, từ đối chiếu với liệu quan trắc bước hồn thiện quy trình đánh giá an tồn cơng trình dâng nước nói chung đập đất nói riêng Bài viết tập trung phân tích đánh giá an tồn thấm cho đập đất thơng qua so sánh số liệu quan trắc với số liệu chuẩn Việc định lượng chi tiết ba mức đánh giá an toàn thấm theo trạng thái vật liệu đập đất, điều kiện thấm mực nước hồ chứa … đề xuất hiệu quả, trực quan tin cậy việc thiết lập số liệu chuẩn để đối chiếu với số liệu quan trắc đánh giá an toàn đập Kết thiết lập số liệu chuẩn trình bày logic, khoa học trực quan dễ sử dụng công tác đánh giá an tồn thấm đập đất Từ khố: Bộ số liệu chuẩn, phân tích thấm, số liệu quan trắc ĐẶT VẤN ĐỀ * Với số lượng 6873 đập dâng nước lãnh thổ Việt Nam vấn đề đảm bảo an tồn đầu mối hồ chứa ln có tính thời cần thường xun cập nhật (Tổng cục Thủy lợi, 2021) Để kiểm soát làm việc an toàn đập đất, hệ thống thiết bị quan trắc thiết kế, lắp đặt, vận hành để cung cấp số liệu trạng thái làm việc đập Trong vận hành khai thác đập, vấn đề đặt số liệu quan trắc so sánh với chuẩn để kết luận đập làm việc bình thường hay không đưa định phù hợp Trong thực tế nay, số liệu quan trắc thường so sánh với trị số giới hạn thiết kế tổng lượng nước thấm cho phép, vị trí đường bão hòa mực nước định, giới hạn độ bền thấm …Các trị số quan trắc đạt giới hạn tổ hợp tải trọng cực đoan có mưa lũ, động đất vượt cấp tải trọng thiết kế cố thiết bị Khoa Cơng trình, Đại học Thủy lợi Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam Trung tâm Khoa học Triển khai kỹ thuật thủy lợi, Đại học Thủy lợi thoát nước thường gặp thực tế Trong số liệu quan trắc chủ yếu thu từ tổ hợp tải trọng bản, có trị số khác so với giới hạn nêu Các trị số cần so sánh với giới hạn thông thường Đây thành phần số liệu chuẩn để đối chiếu với số liệu quan trắc công trình Vấn đề thiết lập số liệu chuẩn chưa hiểu đầy đủ, chưa có hướng dẫn cụ thể, việc áp dụng chúng đánh giá an tồn đập cịn bất cập Việt Nam Thực tế đập xây dựng, chưa có cơng trình cơng bố đầy đủ số liệu chuẩn để đối chiếu với kết quan trắc vận hành, khai thác đập Vì số liệu quan trắc đập không sử dụng hiệu quả, gây lãng phí đầu tư, câu hỏi “Đập có làm việc an tồn khơng?” chưa trả lời thỏa đáng Trong viết tác giá đưa ra: (1) khái niệm giới hạn mức mức đại lượng tính tốn ; (2) hướng dẫn cụ thể q trình thu thập, xử lý tài liệu; (3) tính tốn phân tích kết để thiết lập số liệu chuẩn cao trinh đường bão hòa thấm cho đập đất KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - SỐ ĐẶC BIỆT (12/2021) 51 CƠ SỞ THIẾT LẬP CÁC GIỚI HẠN CỦA ĐƯỜNG BÃO HÒA THẤM 2.1 Các mức độ biểu thị trạng thái đường bão hòa thấm qua thân đập đất Để mô tả trạng thái làm việc cơng trình đầu mối hồ chứa nước, tiêu trạng thái sử dụng Bộ giá trị quan trắc thực tế so sánh với giá trị chuẩn (Nguyễn Chiến nnk, 2018) Khi đó, trạng thái cơng trình thể theo mức: - Mức 1: trạng thái làm việc bình thường, số đo đại lượng quan trắc nằm giới hạn làm việc bình thường đập Cơng trình phép khai thác theo thiết kế - Mức 2: số đo vượt giới hạn bình thường, cơng trình chuyển từ trạng thái làm việc bình thường sang khơng bình thường Cơng trình phép khai thác, mức độ hạn chế (ví dụ, khống chế mực nước hồ mức MNDBT); tiến hành tìm hiểu ngun nhân để khắc phục, đưa cơng trình trạng thái làm việc bình thường - Mức 3: số đo vượt giá trị tới hạn, công trình chuyển từ trạng thái làm việc khơng bình thường sang trạng thái có nguy bị phá hoại Khi phải dừng khai thác (tháo cạn hồ), tiến hành khảo sát, nghiên cứu tổng thể để xác định nguyên nhân giải pháp khắc phục Sơ đồ mức giới hạn đường bão hòa thấm đập đất biểu thị hình Hình Các mức giới hạn đường bão hòa ứng với mực nước thượng lưu Vùng 1: đập làm việc bình thường; vùng 2: đập làm việc khơng bình thường thấm; vùng 3: đập có nguy cố thấm 52 2.2 Xác định giá trị giới hạn mức Giá trị giới hạn mức đường bão hịa giới hạn giới hạn điều kiện làm việc bình thường cơng trình ứng với thơng số đầu vào (các đặc tính vật liệu thân, đập từ số liệu hồn cơng, điều kiện biên điều kiện ban đầu) có giá trị biến động phạm vi thơng thường (từ Amin đến Amax) Tuy nhiên, với đại lượng quan trắc lại có nhiều thông số ảnh hưởng, thông số đầu vào lại biến động phạm vi định Do để giảm bớt khối lượng tính tốn mà đạt mục đích đề ra, cần thiết phải phân nhóm thơng số ảnh hưởng đến đại lượng quan trắc, cụ thể sau: a) Nhóm thơng số mặc định cho trường hợp tính tốn (kích thước thơng số cơng trình, mực nước tính tốn…) b) Nhóm thơng số có ảnh hưởng trực tiếp đến đại lượng quan trắc (dựa vào chất vật lý vật), cần tính đến giá trị cực đại cực tiểu chúng, xét tổ hợp cực đoan hay kịch (KB) tính tốn điển hình: - KB1 gồm giá trị đầu vào làm tăng trị số đại lượng quan trắc (xác định Smax1) - KB2 gồm giá trị đầu vào làm giảm trị số đại lượng quan trắc (xác định Smin1) c) Nhóm thơng số có ảnh hưởng gián tiếp, ảnh hưởng khơng đáng kể đến đại lượng quan trắc: lấy theo giá trị tiêu chuẩn tính tốn Hình Biểu diễn đường giới hạn đường bão hòa thân đập đất (tại điểm) Bộ giá trị giới hạn mức trình bày dạng ma trận biểu đồ dạng (S max1, KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - SỐ ĐẶC BIỆT (12/2021) Smin1-Z), Z cao trình mực nước hồ, cho nhiều đại lượng quan trắc, nhiều mặt cắt đại diện nhiều điểm tính tốn mặt cắt (tương ứng với vị trí đặt thiết bị quan trắc) Cụ thể số liệu tính tốn thấm trình bày phần 2.3 Xác định giá trị giới hạn mức Giá trị giới hạn mức đại lượng quan trắc giới hạn phá hủy phận cơng trình (giới hạn phá hủy cục bộ) trình chịu tải trọng Cụ thể đập đất, trị số giới hạn mức ứng với mực nước thượng lưu xác định theo điều kiện giới hạn ổn định trượt ổn định thấm đập mặt cắt xét (mặt cắt đặt TBQT đường bão hòa áp lực thấm đáy đập): - Giới hạn đường bão hòa: xác định theo điều kiện ổn định trượt mái đập - Giới hạn đường bão hòa: xác định theo điều kiện ổn định thấm thân đập PHƯƠNG PHÁP TÍNH TỐN XÁC ĐỊNH GIỚI HẠN CHO ĐƯỜNG BÃO HỊA TRONG THÂN ĐẬP ĐẤT 3.1 Đường bão hòa giới hạn mức 3.1.1 Trình tự tính tốn xử lý kết Bài tốn thấm qua đập có việc xác định vị tri đường bão hịa giải theo mơ hình phần tử hữu hạn (PTHH) Để giải toán thấm theo phương pháp PTHH cần thực theo bước sau: Thiết lập sơ đồ tính tốn theo vị trí quan trắc; Số liệu đặc tính vật liệu; Trường hợp tính tốn; Các kịch tính tốn để xác định giới hạn số cho nội dung quan trắc vị trí đường bão hịa; Xây dựng mơ hình; Phân tích trạng thái đường bão hịa; Phân tích lựa chọn kết để đưa vào danh mục chuẩn an tồn cho đường bão hịa Xử lý kết tính tốn: Khi phân tích vị trí đường bão hòa theo phương pháp PTHH, kết tính tốn thấm đảm bảo thỏa mãn tiêu vật liệu, điều kiện biên điều kiện ban đầu (như phương trình 1) 3.1.2 Phương pháp mơ hình tính tốn Mơ hình tính tốn xây dựng với sơ đồ kích thước Hình Trong nghiên cứu sử dụng phương pháp PTHH phân tích thấm, phương trình có dạng: (1)  K H   M H , t  Q Với:  K  - ma trận phần tử đặc trưng;  M  ma trận khối lượng phần tử; Q  - vector lưu lượng phần tử; H  - vector cột nước nút; t - thời gian Phương trình (1) phương trình phần tử hữu hạn tổng quát cho phép phân tích tốn thấm khơng ổn định Mơ hình tốn sau thiết lập bao hàm đặc trưng vật liệu từ q trình thi cơng cột nước thực tế hồ chứa, từ khảo sát mức giới hạn đường bão hòa 3.2 Xác định giá trị giới hạn mức đường bão hòa 3.2.1 Giới hạn mức đường bão hòa Với giới hạn này, đường bão hòa cao gây ổn định mái hạ lưu đập Cách xác định ứng với trị số MNTL (Z) sau: - Giả thiết điểm đường bão hịa cao đỉnh thiết bị nước thấp MNTL xét - Tính hệ số an tồn ổn định Kminmin đường bão hịa giả thiết (tính với trị số , C nhỏ cuả đất, KB 2-1) - Vị trí đường bão hịa giả thiết cho Kminmin = Kcp giới hạn mức đường bão hòa mặt cắt xét (trị số Kcp tra theo cấp cơng trình, với tổ hợp đặc biệt) - Trường hợp giả thiết đường bão hòa mức cao (ngang MNTL), có Kminmin > Kcp kết luận khơng có giới hạn mức đường bão hòa 3.2.2 Giới hạn mức đường bão hòa Với giới hạn này, đường bão hòa nằm thấp làm tăng gradient thấm J, tạo nguy xói ngầm thân đập Cách xác định ứng với trị số MNTL sau: KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - SỐ ĐẶC BIỆT (12/2021) 53 - Giả thiết điểm đường bão hịa nằm trước phạm vi thiết bị nước (rút ngắn chiều dài đường thấm xuất khe hở thân đập) - Tính tốn thấm cho mặt cắt với đường bão hòa giả thiết trị số tiêu chuẩn hệ số thấm (KB2-2), xác định trị số lớn gradient thấm cục (Jcbmax) gradient thấm trung bình (Jtbmax) Khi đạt điều kiện sau đường bão hòa giả thiết giới hạn mức đường bão hịa mặt cắt tính tốn, với MNTL xét: Jcbmax = Jcbcp ; Jtbmax < Jkcp; Jtbmax = Jkcp ; Jcbmax < Jcbcp; Jcbmax = Jcbcp ; Jtbmax = Jkcp; -Từ đường bão hòa giới hạn mức xác định cao trình đường bão hòa Zmin2 TBQT đường bão hòa đập bố trí ÁP DỤNG TÍNH TỐN CHO ĐẬP VĨNH SƠN B 4.1 Thơng số tính tốn Mặt cắt tính tốn: Sơ đồ tính tốn thấm cho đập Vĩnh Sơn B thể hình với tiêu lý lớp đất cho bảng 1, tiêu thiết kế ban đầu đập Chi tiết tiêu tính toán thấm kịch - ứng với giới hạn trên-dưới mức giới hạn trêndưới mức cho bảng đến bảng Các vị trí đặt thiết bị quan trắc trường hợp tính toán đập Vĩnh Sơn B: Bộ số liệu chuẩn cần lập cho tất vị trí có đặt thiết bị quan trắc Trong khuôn khổ nghiên cứu tổng hợp số liệu cho số vị trí đại biểu: vị trí ống đo áp P1, P2 P3 (ứng với hồnh độ tính tốn 230, 280 300 hình 3) Số liệu quan trắc đường bão hòa điểm so sánh với số liệu chuẩn xác định từ kết tính tốn Trường hợp tính tốn: đại lượng quan trắc cao trình đường bão hịa Mực nước thượng lưu (Z) tính với giá trị đặc trưng sau: - Trường hợp (TH1): Mực nước chết MNC = 813,6m; - TH2: Mực nước dâng bình thường MNDBT = 826,0m; - TH3: Mực nước lũ thiết kế MNLTK = 830,92m, mực nước hạ lưu tương ứng 800,1m Hình Sơ đồ tính tốn thấm đập Vĩnh Sơn B Bảng Chỉ tiêu lý dùng tính tốn đập đất TT Chỉ tiêu Dung trọng tự nhiên Dung trọng bão hịa Góc ma sát bão hịa Lực dính kết bão hòa Hệ số thấm Ký hiệu γw γbh φ C K Đơn vị KN/m3 KN/m3 độ KN/m2 cm/s Lớp đất đắp 18.6 18.9 18005' 24.6 4.3x10-5 Nền lớp 18.0 18.7 16044’ 24.0 4.0x10-6 Nền lớp 19.3 19.5 20044’ 17.0 2.4x10-4 Lăng trụ 22.0 22.5 30 10-2 Bảng Chỉ tiêu lý cho KB1-1 (xác định giới hạn mức đường bão hòa) TT Chỉ tiêu Ký hiệu Đơn vị Lớp đất đắp Nền lớp Nền lớp Lăng trụ Dung trọng tự nhiên Dung trọng bão hịa Góc ma sát bão hịa/CĐKC Lực dính kết bão hòa/CĐKC Hệ số thấm (ngang) Hệ số thấm dị hướng γw γbh φ C K Kh/Kv KN/m3 KN/m3 độ KN/m2 cm/s 19.1 19.7 19053' 27 8.1x10-5 19.2 19.8 18024’ 26 3.4x10-6 21.1 21.4 22048’ 19 2.0x10-4 24.2 24.5 30 10-2 54 KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - SỐ ĐẶC BIỆT (12/2021) Bảng Chỉ tiêu lý cho KB1-2 (xác định giới hạn mức đường bão hòa) TT Chỉ tiêu Dung trọng tự nhiên Dung trọng bão hịa Góc ma sát bão hịa Lực dính kết bão hịa Hệ số thấm (ngang) Hệ số thấm dị hướng Ký hiệu γw γbh φ C K Kh/Kv Đơn vị KN/m3 KN/m3 độ KN/m2 cm/s Lớp đất đắp 16.7 18.0 16016' 22.1 5.0x10-5 Nền lớp 16.2 17.8 15004’ 21.6 4.6x10-6 Nền lớp 17.6 18.5 18040’ 15.3 2.8x10-4 Lăng trụ 19.8 19.9 27000’ 10-2 Bảng Chỉ tiêu lý cho KB2-1 (xác định giới hạn mức đường bão hòa) TT Chỉ tiêu Dung trọng tự nhiên Dung trọng bão hịa Góc ma sát bão hịa Lực dính kết bão hịa Hệ số thấm (ngang) Hệ số thấm dị hướng Ký hiệu γw γbh φ C K Kh/Kv Đơn vị KN/m3 KN/m3 độ KN/m2 cm/s Lớp đất đắp 16.7 18.0 16016' 22.1 25.0x10-5 Nền lớp 16.2 17.8 15004’ 21.6 4.6x10-6 Nền lớp 17.6 18.5 18040’ 15.3 2.8x10-4 Lăng trụ 19.8 19.9 27000’ 10-2 Bảng Chỉ tiêu lý cho KB2-2 (xác định giới hạn mức đường bão hịa) TÍNH TỐN Chỉ tiêu Dung trọng tự nhiên Dung trọng bão hịa Góc ma sát bão hịa Lực dính kết bão hòa Hệ số thấm Hệ số thấm dị hướng Ký hiệu γw γbh φ C K Kh/Kv 4.2 Kết tính tốn 4.2.1 Giới hạn mức đường bão hòa Để xác định giới hạn mức 1, tiêu tính tốn lấy từ bảng bảng Với tiêu lý biến động từ giá trị lớn đến nhỏ (số liệu bảng 2, bảng 3), miền biến động đường bão hòa nằm giới hạn giới hạn mức Theo kết quan trắc nằm vùng câu trả lời trạng thái an tồn thấm đập bình thường (hình 4) 4.2.2 Giới hạn mức đường bão hòa - Giới hạn mức đường bão hịa tính Đơn vị KN/m3 KN/m3 độ KN/m2 cm/s Lớp đất đắp 18.6 18.9 18005' 24.6 4.3x10-5 Nền lớp 18.0 18.7 16044’ 24.0 4.0x10-6 Nền lớp 19.3 19.5 20044’ 17.0 2.4x10-4 Lăng trụ 22.0 22.5 30 10-2 theo điều kiện ổn định trượt mái (khống chế K minmin = Kcp) Khi điểm đường bão hòa điểm 1’, 2’ 3’ hình Tương ứng với điểm hệ số an tồn chống trượt có giá trị 1,27/1,19/1,15 Các giá trị so sánh với Kcp=1,15 Như vị trí đường bão hòa với điểm 3’ giới hạn mức đường bão hòa đập Vĩnh Sơn B - Giới hạn mức đường bão hịa tính theo điều kiện ổn định thấm (khống chế Jmax = Jcp) Logic thiết lập vị trí giới hạn mức đường bão hòa thực tương tự: KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - SỐ ĐẶC BIỆT (12/2021) 55 giả thiết điểm đường bão hòa 1-2-3 thân đập kiểm tra giá trị ổn định thấm thân đập Kết cho thấy, điểm cho giá trị J3=Jcp nên điểm đường bão hòa giới hạn mức cần tìm Chỉ tiêu lý dành cho tính tốn giới hạn mức lấy từ bảng 4, Hình Kết xác định đường bão hịa giới hạn mức ứng với MNDBT Hình Tổng hợp kết tính tốn ổn định để xác định giới hạn mức ĐBH (TH2) Đây kết trực quan định lượng rõ ràng trạng thái an toàn đập dựa theo kết quan trắc đường bão hòa thấm ràng buộc với điều kiện ổn định trượt ổn định thấm nêu Hình Tổng hợp kết xác định vị trí ĐBH để xác định giới hạn mức (TH2) 4.2.3 Thiết lập số liệu chuẩn cho điểm quan trắc Từ kết tính tốn trên, xây dựng biểu đồ giới hạn cao độ đường bão hòa vị trí mốc quan trắc theo mực nước khác (trong nghiên cứu MNC, MNDBT MNLTK) Ví dụ hình biểu thị cao độ giới hạn đường bão hòa mốc quan trắc P2, với hồnh độ 280 Khi có trị số quan trắc cao độ đường bão hòa mức nước thượng lưu xác định, ta chấm điểm quan trắc lên hệ trục này, điểm chấm rơi vào vùng kết luận đập làm việc bình thường (an tồn); điểm chấm nằm vùng có vấn đề khơng bình thường thấm đập an toàn; điểm chấm rơi vào vùng kết luận đập có nguy cố thấm 56 Hình Tổng hợp kết số liệu chuẩn đường bão hòa thấm mốc quan trắc P2 KẾT LUẬN Nghiên cứu phần Tiêu chuẩn quốc gia “Đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước”, phát triển dựa số liệu tiêu lý đập nền, tài liệu hồn cơng cơng trình số KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - SỐ ĐẶC BIỆT (12/2021) liệu quan trắc đường bão hòa để đưa số liệu chuẩn đánh giá an toàn đập Từ kết nghiên cứu kết luận sau: 1) Bộ số liệu chuẩn tài liệu cần thiết để đối chiếu với số liệu quan trắc nhằm xác định nhanh trạng thái làm việc thực tế đập để có giải pháp quản lý tương ứng 2) Nghiên cứu đưa luận điểm thiết lập số liệu chuẩn để đối chiếu với số liệu quan trắc đường bão hịa thân đập đất (nên ghpes ln với đoạn trên) 3) Nghiên cứu cụ thể hóa bước tính tốn, xác định giới hạn mức mức đường bão hòa tương ứng với mực nước thượng lưu khác đập Vĩnh Sơn B 4) Kết tính tốn nêu làm sở để xây dựng số liệu chuẩn cho đập đất khác, dùng đánh giá an toàn thấm cho đập có số liệu quan trắc thực tế Kết nghiên cứu giúp khai thác hiệu số liệu quan trắc đường bão hòa thân đập, giúp nhận diện nhanh trực quan kết quan trắc, nâng cao chất lượng công tác đánh giá an toàn đập đất TÀI LIỆU THAM KHẢO Tổng cục Thủy lợi, http://thuyloivietnam.vn/home#hientrangcongtrinh Nguyễn Chiến nnk, Sổ tay Quan trắc đập bê tông, NXB Xây dựng, 2018 Công ty thủy điện Vĩnh Sơn-Sơng Hinh, Hồ sơ hồn cơng cơng trình thủy điện Vĩnh Sơn, 1995 Viện kỹ thuật cơng trình, Báo cáo kiểm định an tồn đập thủy điện Vĩnh Sơn, 2016 GeoStudio, 2018 User’s Manual (2018) Abstract: SETTING THE STANDARD DATASET OF PHREATIC SURFACES TO COMPARE WITH EARTH DAM MONITORING DATA Ensuring the seepage safety of earth dams is always the concern of managers, owners, and consumer, those are in need of water from the reservoir The establishment of the relationship between the seepage analysis, the standard dataset and the monitoring data is a sufficient step to complete safety assessment for hydraulic works in general and earth dams in particular This article focuses on assessment the seepage safety for earth dam from three states of a standard dataset The detailed quantification of three levels of seepage safety assessment is based on the state of the earth dam's material, seepage conditions, and reservoir water level… Moreover, these results are used to evaluate the phreatic surface position – thereby, assessing seepage safety issues This is a big step forward in calculation and management of hydraulic works The calculation results are presented scientifically, easy to look up in the assessment of seepage safety in earth dam Keywords: Standard dataset, seepage analysis, monitoring data Ngày nhận bài: 08/10/2021 Ngày chấp nhận đăng: 27/10/2021 KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - SỐ ĐẶC BIỆT (12/2021) 57 ... việc thực tế đập để có giải pháp quản lý tương ứng 2) Nghiên cứu đưa luận điểm thiết lập số liệu chuẩn để đối chiếu với số liệu quan trắc đường bão hòa thân đập đất (nên ghpes với đoạn trên) 3)... đưa số liệu chuẩn đánh giá an toàn đập Từ kết nghiên cứu kết luận sau: 1) Bộ số liệu chuẩn tài liệu cần thiết để đối chiếu với số liệu quan trắc nhằm xác định nhanh trạng thái làm việc thực tế đập. .. đường bão hòa tương ứng với mực nước thượng lưu khác đập Vĩnh Sơn B 4) Kết tính toán nêu làm sở để xây dựng số liệu chuẩn cho đập đất khác, dùng đánh giá an tồn thấm cho đập có số liệu quan trắc
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết lập bộ số liệu chuẩn về đường bão hòa để đối chiếu với số liệu quan trắc đập đất, Thiết lập bộ số liệu chuẩn về đường bão hòa để đối chiếu với số liệu quan trắc đập đất