0

Tác động của tài nguyên giáo dục mở đến việc xây dựng và phát triển nền giáo dục mở

8 1 0
  • Tác động của tài nguyên giáo dục mở đến việc xây dựng và phát triển nền giáo dục mở

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 11:26

Bài viết trình bày các quan điểm, khái niệm, đặc trưng của giáo dục mở và tài nguyên giáo dục mở. Đặc biệt, nhóm tác giả phân tích làm rõ yếu tố tài nguyên giáo dục mở tác động như thế nào đến việc xây dựng và phát triển nền giáo dục mở. NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI TÁC ĐỘNG CỦA TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ ĐẾN VIỆC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN GIÁO DỤC MỞ Trương Bảo Đức, ThS Nguyễn Hồng Minh Trường Đại học Hà Nội Tóm tắt: Giáo dục mở xu hướng phát triển giáo dục giới Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư diễn toàn giới Sự phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin internet góp phần tạo nên khối lượng lớn thông tin, cho phép người thu thập, lưu trữ, sử dụng dễ dàng tiện lợi Việc xây dựng phát triển tảng giáo dục mở chịu tác động cách mạng cơng nghiệp lần thứ tư, điều địi hỏi người hoạt động lĩnh vực giáo dục cần phải tận dụng thành internet công nghệ thông tin hoạt động giảng dạy, học tập nghiên cứu Trong đó, tài nguyên giáo dục mở yếu tố cấu thành nên giáo dục mở Bài viết trình bày quan điểm, khái niệm, đặc trưng giáo dục mở tài nguyên giáo dục mở Đặc biệt, nhóm tác giả phân tích làm rõ yếu tố tài nguyên giáo dục mở tác động đến việc xây dựng phát triển giáo dục mở Từ khoá: Giáo dục mở; tài nguyên giáo dục mở; giáo dục THE IMPACT OF OPEN EDUCATIONAL RESOURCES ON DEVELOPMENT OF OPEN EDUCATION Abstract: : Open Education is the current development trend of education in many countries The Fourth Industrial Revolution has been taking place all over the world The development of information technology and the Internet has created a huge mass of information which allows people to collect, store and use them more effectively The construction and development of OE are also affected by the Fourth Industrial Revolution, which requires the application of information technology and the Internet in teaching, learning and conducting research Open Educational Resources (OER) is one of the elements constituting OE This article presents the views, concepts and characteristics of OE as well as OER In particular, authors and clarifies the impact of OER on the construction and development of OE Keywords: Open Education; Open Educational Resources; education Mở đầu Giáo dục mở bao gồm tri thức mở, phủ mở, truy cập mở, liệu mở, mã nguồn mở văn hóa mở, có nguồn gốc từ kỷ XVII dựa theo tư tưởng John Amos Comenius - Ông đề xuất tiếp cận Giáo dục mở (GDM) mục tiêu cốt lõi Từ năm 1960-1970 thuộc thời kỳ hậu chiến, giới diễn khủng hoảng giáo dục, hệ thống giáo dục đáp ứng chậm nhu cầu giáo dục đại học thời đại kinh tế khoa học Sự phát triển nhu cầu người học, địi hỏi mơ hình để đáp ứng cho người học với mục tiêu học tập suốt đời; từ đó, cần phải thành 20 THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU - 6/2021 lập hệ thống giáo dục từ xa mở toàn cầu Hiện nay, đời GDM với tư cách phận thiếu giáo dục thống, đặc biệt giáo dục đại học; đồng thời, có liên quan trực tiếp đến phát triển trường đại học theo mơ hình GDM từ năm 1970 [Wikipedia, 2021b] Trên giới nay, có nhiều sở giáo dục đại học nhiều quốc gia tiến hành xây dựng phát triển GDM dựa tảng giáo dục truyền thống, bật như: Đại học Mở Anh; Đại học Athabasca Đại học Thompson Rivers Học tập Mở (Thompson Rivers University - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI Open Learning (TRU-OL)) Canada; Đại học Mở Catalonia Tây Ban Nha;… Đây quốc gia có sở giáo dục thành công triển khai theo mơ hình hệ thống GDM Để cấu thành nên GDM, cần nhiều yếu tố: tư duy, sách xây dựng phát triển, chế vận hành quản lý, nguồn tài chính, đất đai, nguồn nhân lực, nguồn tài nguyên GDM, chương trình đào tạo,… Trong đó, tài nguyên giáo dục mở (TNGDM) yếu tố quan trọng, tất yếu để xây dựng phát triển giáo dục mở (GDM) Bài viết nhằm làm sáng tỏ vai trò tác động ảnh hưởng tài nguyên GDM đến việc xây dựng phát triển GDM Những vấn đề chung giáo dục mở tài nguyên giáo dục mở 1.1 Khái niệm đặc điểm giáo dục mở - Khái niệm Hiện nay, có nhiều quan điểm, khái niệm khác thuật ngữ “Giáo dục mở”; nội hàm GDM chưa nhà khoa học, quan ban ngành chức nhận thức cách toàn diện sâu sắc Trong viết này, nhóm tác giả đưa quan điểm, khái niệm GDM số nhà khoa học trang web uy tín TS Lê Thị Mai Hoa- Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đào tạo, Dạy nghề cho rằng: “Giáo dục mở hiểu mở rộng khả tiếp cận giáo dục cho người so với giáo dục quy thơng thường qua nhiều phương thức đào tạo, nhiều nguồn tư liệu từ tài nguyên giáo dục mở môi trường học tập khác nhau, khóa học mở Giáo dục mở coi triết lý với hoạt động thực hành có hiệu tích cực, kỳ vọng tập trung vào người học, linh hoạt liên thông yếu tố bên hệ thống, tạo hội tiếp cận giáo dục cho người Từ “mở” “giáo dục mở” có hàm ý: dỡ bỏ bớt rào cản - hạn chế hội tham dự người học công nhận kết học tập sở giáo dục” [Lê Thị Mai Hoa, 2021] Website Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam nêu: “Giáo dục mở thuật ngữ mô tả mô hình/hệ thống giáo dục thiết kế để mở rộng tiếp cận việc học tập so với giáo dục quy (truyền thống, thơng thường) nhiều biện pháp, đặc biệt nhấn mạnh phát triển nguồn học liệu giáo dục mở (trên tảng công nghệ đại) môi trường học tập với nhiều hình thức khác nhau” [Nguyễn Hồng Sơn, 2017] Website Văn phịng Cơng nghệ Giáo dục (OET) Bộ Giáo dục Hoa Kỳ nói GDM sau: “Chúng tơi tin hội giáo dục nên dành cho tất người học Tạo hệ sinh thái giáo dục mở liên quan đến việc cung cấp tài liệu học tập, liệu hội giáo dục mà không bị giới hạn luật quyền, rào cản truy cập hệ thống độc quyền thiếu khả tương tác hạn chế trao đổi thông tin tự do” [Office of Educational Technology, 2021] Theo trang web Opensource.com: “Giáo dục mở triết lý cách người nên sản xuất, chia sẻ xây dựng dựa tri thức” [Opensource.com, 2021] Tóm lại, theo nhóm tác giả, GDM mơ hình tạo điều kiện thuận lợi cho người dạy người học tiếp cận, học hỏi kiến thức nhiều phương thức khác nhau: dạy - học trực tuyến từ xa, sử dụng tài nguyên giáo dục mở (TNGDM),… Tính “mở” GDM giúp người dạy người học thoát khỏi rào cản - hạn chế không gian, thời gian dạy học; quyền nguồn tài nguyên học liệu,… phục vụ giảng dạy, học tập nghiên cứu; kết học tập công nhận sở giáo dục Người dạy người học tự xây dựng, sản xuất chia sẻ tự tri thức tạo nên THƠNG TIN VÀ TƯ LIỆU - 6/2021 21 NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI - Đặc điểm Trên thực tế, đặc điểm chung GDM tạo điều kiện, hội cho người dạy người học tiếp cận tri thức thông qua tài nguyên giáo dục mở, sách giáo khoa mở, học bổng mở,… Mở rộng hội nhập quốc tế, liên kết hợp tác với người từ khắp nơi giới vượt qua rào cản khoảng cách địa lý, thời gian, văn hóa,… làm tốt việc họ trở thành cơng dân tồn cầu Nền GDM giúp cho người học sáng tạo tự sáng tạo kiến thức, kỹ dựa nên tảng kiến thức kỹ truyền thụ từ người dạy Từ đó, cho phép người dạy người học chép, sửa đổi, sáng tạo nên tài nguyên Theo Hiệp hội Giáo dục mở (The Open Education Consortium - OEC): “Trên thực tế, chia sẻ có lẽ đặc điểm giáo dục: giáo dục chia sẻ kiến thức, hiểu biết thơng tin với người khác, qua kiến thức, kỹ năng, ý tưởng hiểu biết xây dựng” [Open Education Consortium, 2021] Đây coi đặc điểm quan trọng GDM, chia sẻ kiến thức, kỹ năng, thông tin giúp cho nguồn tài nguyên phổ biến rộng rãi đến với người dạy người học, thông qua sức mạnh mạng internet Đặc biệt, GDM giúp người dạy, người học tích hợp phương pháp giảng dạy, học tập thức khơng thức Phương pháp dạy học thức phương pháp đưa vào chương trình giảng dạy, có kế hoạch cụ thể theo quy định Đối với phương pháp dạy học khơng thức khơng cố định theo thời gian, địa điểm cụ thể nào; mang tính chất tự phát sáng tạo; khơng thiết phải tuân thủ theo chương trình, quy định cụ thể,… [Wikipedia, 2021a] 22 THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU - 6/2021 1.2 Khái niệm đặc trưng tài nguyên giáo dục mở - Khái niệm Trong năm gần đây, giới Việt Nam, thuật ngữ Tài nguyên giáo dục mở (TNGDM) không xa lạ người dạy, người học; xuất nhiều hội thảo, hội nghị, xuất phẩm,… Hiện nay, có nhiều quan, tổ chức cá nhân - nhà nghiên cứu khoa học đưa định nghĩa TNGDM Trong viết này, nhóm tác giả lựa chọn đưa số định nghĩa bao quát đầy đủ nội hàm TNGDM Theo Học viện công nghệ Massachusetts MIT: “Khái niệm tài nguyên giáo dục mở hiểu tập hợp có tổ chức giảng, lịch học, danh mục tài liệu tham khảo, tập nhà, thi, thí nghiệm… phép truy cập, sử dụng lại, dịch sửa đổi chúng cách tự (miễn phí) cho mục đích giảng dạy, học tập nghiên cứu thông qua internet” [Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, 2015, p 211] Định nghĩa Hewlett Foundation: “Tài nguyên giáo dục mở nguồn lực dùng để giảng dạy, học tập nghiên cứu tồn phạm vi/miền công cộng (sử dụng chung) lưu hành theo giấy phép sở hữu trí tuệ cho phép sử dụng miễn phí tái sử dụng theo mục đích người khác Tài nguyên giáo dục mở bao gồm tất khoa học, tài liệu học tập, mô-đun, sách giáo khoa, video thời gian thực, kiểm tra, phần mềm công cụ, tài liệu, công nghệ sử dụng để hỗ trợ cho việc tiếp cận tri thức” [Wickline, 2013] UNESCO đưa định nghĩa: “Tài nguyên giáo dục mở coi tài liệu giáo dục nằm phạm vi/miền công cộng phát hành theo giấy phép mở, chép, sử dụng, sửa đổi chia sẻ cách hợp pháp tài liệu OER giáo NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI trình, khung chương trình đào tạo, đề cương môn học, giảng, luận, kiểm tra, dự án, âm thanh, video hình ảnh động” [UNESCO, 2021] Qua định nghĩa nêu trên, nhóm tác giả thấy định nghĩa UNESCO sử dụng rộng rãi; đồng thời bao quát đặc trưng, thành phần dạng TNGDM - Đặc trưng Tài nguyên giáo dục mở bao gồm đặc trưng sau: Thứ nhất, TNGDM nguồn tài nguyên học thuật phục vụ mục tiêu hoạt động giáo dục TNGDM giúp cho người phát triển mặt nhận thức, phát huy lực tiềm ẩn cá nhân; đồng thời, thúc đẩy phát triển giáo dục nói chung việc xây dựng GDM nói riêng, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt Bên cạnh việc phục vụ cho mục tiêu giáo dục, TNGDM có đóng góp khơng nhỏ phát triển hoạt động giáo dục, cụ thể hoạt động giảng dạy, học tập nghiên cứu người dạy người học Thứ hai, TNGDM nguồn tài nguyên miễn phí - đặc trưng mà người sử dụng quan tâm Nó nằm tuyên bố vấn đề quyền kèm theo nguồn học liệu TNGDM thường kèm với giấy phép Creative Commons (CC), giấy phép bao gồm loại (Creative Commons, 2017): (1) Attribution (CC BY): Ghi nhận công tác giả, (2) Attribution-ShareAlike (CC BY-SA): Ghi nhận công tác giả - Chia sẻ tương tự, (3) Attribution-NoDerivs (CC BY-ND): Ghi nhận công tác giả - Không phái sinh, (4) Attribution-NonCommercial (CC BY-NC): Ghi nhận công tác giả - Phi thương mại, (5) Attribution-NonCommercial - ShareAlike (CC BY-NC-SA): Ghi nhận công tác giả - Phi thương mại - Chia sẻ tương tự, (6) Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND): Ghi nhận công tác giả - Phi thương mại - Không phái sinh Đặc trưng thứ ba TNGDM sử dụng công nghệ mở Tác dụng công nghệ mở giúp người sử dụng tiếp cận nguồn tài nguyên cách dễ dàng, từ sửa đổi, chia sẻ nguồn tài nguyên Một nguồn tài nguyên giáo dục phải định dạng mở để sửa đổi, cập nhật để tạo tài liệu Để TNGDM tiếp cận đến người sử dụng với điều kiện công nghệ khác nhau, việc tạo chuẩn công nghệ mở điều quan trọng cần thiết Vai trò tài nguyên giáo dục mở việc xây dựng phát triển giáo dục mở Một chương trình đào tạo GDM bắt buộc phải có nguồn học liệu để người dạy người học có để tham khảo trình giảng dạy học tập Bên cạnh học liệu truyền thống đưa vào chương trình đào tạo, TNGDM có chất lượng mặt nội dung khơng học liệu truyền thống Vì vậy, chương trình đào tạo cần phải đưa thêm TNGDM vào phần học liệu tham khảo Trong giảng, giáo án giảng viên/giáo viên cần đưa nguồn TNGDM vào nhằm giới thiệu, hướng dẫn học sinh/sinh viên sử dụng để phục vụ học tập nghiên cứu Nguồn TNGDM đến từ khắp nơi giới, vận dụng tốt người học có thêm luận phong phú cho tập, thi Để đáp ứng yêu cầu GDM người dạy ln phải cập nhật nội dung giảng cho kịp với xu hướng thời đại, công nghệ,…; người học phải ln chủ động q trình học tập nghiên cứu; TNGDM giúp cho người dạy người học làm điều Khác với giáo dục truyền thống, GDM chia sẻ kiến thức Để kiến thức lan tỏa rộng rãi đến với người dạy người học thuận lợi, TNGDM THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU - 6/2021 23 NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI giúp cho chia sẻ thông tin, kiến thức, kỹ từ khắp nơi giới Với chia sẻ này, TNGDM tạo nên môi trường giáo dục đại, giàu tri thức với tính mở Nền giáo dục truyền thống GDM ln đặt người học làm trung tâm; vậy, việc tạo hội cho người học tiếp cận với điều kiện kiến thức, kỹ điều vô quan trọng TNGDM mở rộng hội cho người học tiếp cận, sử dụng kiến thức kỹ mà đem lại TNGDM giúp cho người dạy người học truy cập sử dụng nhiều nguồn tài nguyên miễn phí, giúp cho GDM giảm chi phí cho việc đầu tư học liệu Những dạng học liệu truyền thống với chi phí đắt đỏ, người dạy người học kỳ vọng vào nguồn tài nguyên học liệu miễn phí chất lượng, TNGDM đáp ứng điều Trong GDM, người dạy người học phải không ngừng sáng tạo giảng dạy, học tập nghiên cứu Chính họ người sản xuất tri thức - tạo nên TNGDM cho GDM Nền giáo dục phát triển theo hướng mở đòi hỏi người dạy người học phải không ngừng học hỏi, sáng tạo tri thức có TNGDM; từ đó, giúp cho GDM ngày phát triển theo nghĩa Đối với giáo dục truyền thống, sử dụng nguồn học liệu: sách, báo, tạp chí,… dạng in với rào cản, vướng mắc vấn đề quyền tạo nên khó khăn cho người dạy người học; GDM với việc người dạy người học tiếp cận, sử dụng TNGDM phục vụ giảng dạy, học tập nghiên cứu giảm bớt rào cản vấn đề quyền dựa vào giấy phép CC họ phép sử dụng miễn phí, chia sẻ, chỉnh sửa,… TNGDM 24 THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU - 6/2021 Ở mơ hình giáo dục nào, việc kiểm định chất lượng sở giáo dục đào tạo nói chung, kiểm định chất lượng chương trình đào tạo kiểm định chất lượng thư viện nói riêng vấn đề quan trọng nhằm đánh giá chất lượng đào tạo sở giáo dục Dù kiểm định chất lượng sở giáo dục, hay thu hẹp chương trình đào tạo thư viện, tiêu chí đánh giá chất lượng tất yếu nguồn học liệu Đặc biệt, đánh giá theo tiêu chí GDM, học liệu khơng nguồn truyền thống mà phải có nguồn TNGDM để người phục vụ giảng dạy, học tập nghiên cứu Tài nguyên giáo dục mở việc xây dựng phát triển giáo dục mở Học liệu yếu tố thiếu giáo dục nói chung GDM nói riêng GDM mở rộng, không giới hạn thời gian địa điểm; vậy, cơng cụ phục vụ cho việc đào tạo trực tuyến quan trọng Từ trước đến nay, công cụ để cung cấp thông tin cho người dạy người học: tài liệu in, băng ghi âm, đĩa CD,… Tuy nhiên, để đáp ứng cho GDM cần đến phương tiện trực tuyến: trang web, Youtube, iTunesU,… nhằm cung cấp học liệu phục vụ nhu cầu giảng dạy, học tập nghiên cứu, có TNGDM Mở đầu cho việc đưa TNGDM để phục vụ đào tạo đầu năm 1999, Đại học Tubingen Đức công bố giảng video lên internet Ngay sau đó, Học viện Cơng nghệ Massachusetts - MIT Hoa Kỳ lên phương án đề xuất xây dựng dự án học liệu mở Dấu mốc quan trọng phong trào TNGDM thực lớn mạnh vào đầu tháng 10/2002, MIT thúc đẩy MIT OpenCourseWare (https://ocw.mit.edu/index.htm) với mong muốn “thúc đẩy việc học nhân loại toàn giới cách tạo sẵn trang web tri thức,…” Điều chứng minh giới, nguồn TNGDM quan tâm NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI xây dựng từ cuối kỷ XIX đầu kỷ XX để phục vụ cho việc đào tạo tiến tới xây dựng GDM sở giáo dục, đặc biệt giáo dục đại học Khóa học trực tuyến mở đại chúng (Massive open online course - MOOC) lần xuất vào năm 2008, sau số khóa học trực tuyến miễn phí thử nghiệm, thuật ngữ MOOC chấp nhận rộng rãi Từ đây, nhiều trường đại học quan tâm đến việc xây dựng phát triển MOOCs việc cung cấp chương trình đào tạo kiểu MOOC; điển hình cuối năm 2011, Đại học Stanford cung cấp khóa học trực tuyến miễn phí khóa học có khoảng 100 nghìn học viên tham gia Với xu hướng GDM nay, MOOCs giải pháp ưu việt nhằm hỗ trợ cho việc giảng dạy, học tập điện tử (E-learning) Trong đó, E-learning phương thức đại, phù hợp đáp ứng yêu cầu GDM Ngày tháng năm 2012, Đại học Harvard phối hợp với MIT cho mắt edX, coi mối quan hệ đối tác mang tính chuyển đổi giáo dục trực tuyến; chứng minh phát triển mạnh mẽ khóa học trực tuyến miễn phí dành cho sinh viên Hiện nay, edX nhà cung cấp khóa học trực tuyến mở đại chúng bậc đại học lớn giới Nó giúp cải thiện mơi trường giáo dục, mở hội để xây dựng giáo dục đại - GDM Đúng Chủ tịch MIT Susan Hockfield khẳng định rằng: “EdX đại diện cho hội để cải thiện giáo dục khn viên chúng tơi thơng qua học tập trực tuyến, đồng thời tạo đường GDM táo bạo cho hàng triệu người học toàn giới” [Harvard University, 2012] Tại châu Á, Trung Quốc quốc gia tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng TNGDM Tháng 9/2008, Trung Quốc tổ chức liên kết trường đại học lớn lại với nhau, có Đại học Mở Trung Quốc triển khai sử dụng TNGDM Trung Quốc; đồng thời, Chính phủ thành lập Viện Nguồn lực mở cho Giáo dục (CORE) để điều phối hoạt động Hàn Quốc quốc gia hưởng ứng phong trào TNGDM, có nhiều động thái từ năm cuối kỷ XIX - sang năm kỷ XX với việc ban hành kế hoạch: năm 1996 với Kế hoạch tổng thể quốc gia I (1996-2000), Kế hoạch tổng thể II (2000-2005) Đặc biệt, năm 2004 Chính phủ Hàn Quốc cơng bố sách trắng Giáo dục Thích ứng Kỷ ngun thơng tin 2004 ghi nhận sách quốc gia, kết ban đầu định hướng tương lai e-learning [Vũ Hữu Đức & Cộng sự, 2019-2020] Một số nhà cung cấp MOOC tiếng Hàn Quốc K-MOOC thành lập năm 2015 Ngoài ra, Ấn Độ Nhật Bản nước có hoạt động mạnh triển khai việc sử dụng TNGDM nước Như vậy, việc đưa tài liệu giảng lên internet, việc xây dựng phát triển MOOC cho thấy quốc gia nói chung trường đại học nói riêng có ý thức xây dựng, phát triển sử dụng nguồn TNGDM hoạt động giảng dạy học tập nghiên cứu để theo hướng GDM Chính quốc gia hay trường đại học quan tâm xây dựng ứng dụng mạnh mẽ TNGDM vào hoạt động đào tạo, nên họ hướng theo giáo dục đại, có giáo dục phát triển theo nghĩa mở Đặc biệt, MOOCs coi tượng làm thay đổi tảng hệ thống giáo dục, có hệ thống GDM Mặc dù, có nhiều ý kiến khác lợi ích nhược điểm mơ hình MOOC, dù nhiều người cơng nhận “thành THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU - 6/2021 25 NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI cơng MOOC làm thay đổi cấu trúc công nghiệp giáo dục đại học tương lai” [Nguyễn Hồng Sơn, 2017] Thực tế cho thấy rằng, quốc gia nói chung sở giáo dục đại học nói riêng xây dựng TNGDM quốc gia có giáo dục phát triển theo hướng GDM như: Mỹ, Đức, Hàn Quốc,… trường đại học: Đại học Tubingen, Học viện Công nghệ Massachusetts, Đại học Harvard,… ngày có danh tiếng có nhiều người học từ khắp nơi giới tiếp cận sử dụng nguồn TNGDM họ Tại Việt Nam nay, có số nguồn TNGDM để phục vụ nhu cầu giảng dạy, học tập nghiên cứu như: Trang thông tin điện tử Tạp chí Khoa học Việt Nam Trực tuyến-VJOL (https://vjol.info.vn/) nguồn học liệu mở số trường đại học: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội,… Trước có số nguồn TNGDM khác khơng cịn truy cập nữa: Mạng giáo dục Edunet (http://edu.net.vn/media/), Thư viện học liệu mở Việt Nam (http://voer.edu.vn/), Như nói trên, MOOC coi tượng làm thay đổi tảng hệ thống GDM, Việt Nam chưa có nhà cung cấp MOOC Đây toán đặt cho giáo dục Việt Nam, để phát triển GDM Việt Nam phải xây dựng nguồn TNGDM dùng chung cho sở giáo dục, có nhà cung cấp MOOC; phạm vi hẹp sở giáo dục tự xây dựng phát triển TNGDM để phục vụ hoạt động đào tạo Khi nhắc đến sứ mạng phát triển GDM từ xa Việt Nam, không nhắc đến hai sở giáo dục đại học: Trường Đại học Mở Hà Nội Trường Đại học Mở Tp Hồ Chí Minh Tuy nhiên, hai sở giáo dục đại học chưa xây dựng TNGDM chưa đầu tư xứng đáng với sứ mạng đề ra, nên phát triển 26 THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU - 6/2021 chậm cho với nhiều trường đại học mở khu vực giới Năm 2018, kiện bật Trường Đại học Mở Hà Nội xây dựng Kho Tài nguyên Giáo dục mở (https://oer.hou.edu.vn/) nhằm cung cấp hàng trăm khóa học miễn phí để phục vụ cộng đồng; nhiên nay, số lượng khóa học cịn khiêm tốn - khoảng 40 khóa học với chủ đề khác Bên cạnh đó, Kho TNGDM dừng lại việc cung cấp khóa học, mà chưa xây dựng học liệu mở nhiều lĩnh vực khác Từ xây dựng kho TNGDM, Trường Đại học Mở Hà Nội có thêm nguồn tài nguyên phục vụ cộng đồng nói chung người học trường nói riêng, đồng thời nâng cao vị trường tiến trình phát triển giáo dục theo hướng mở Để thực mục tiêu xây dựng GDM Việt Nam, Nghị số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013, Hội nghị Trung ương khóa XI đổi bản, tồn diện giáo dục đào tạo sở giáo dục Việt Nam, đề cập vấn đề này, đặc biệt trường đại học cần phải đẩy mạnh xây dựng TNGDM để phục vụ nhu cầu giảng dạy, học tập nghiên cứu cộng đồng nói chung người dạy, người học trường đại học nói riêng Từ đó, phát triển mơi trường giáo dục đào theo hướng mở trở nên thuận lợi thực tế hơn, đáp ứng yêu cầu GDM Từ vấn đề nêu trên, thấy đất nước hay sở giáo dục muốn phát triển theo hướng GDM cần phải xây dựng TNGDM Đây yếu tố quan trọng bắt buộc, TNGDM có tác động lớn đến việc xây dựng phát triển GDM Một GDM chắn sử dụng nguồn tài nguyên truyền thống, mà đòi hỏi phải có tài nguyên số hóa đưa lên internet, sử dụng giấy phép công NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI nghệ mở để người dạy người học tiếp cận sử dụng dễ dàng Kết luận Giáo dục mở xu hướng tất yếu thời đại tồn cầu hóa cơng nghiệp 4.0 với phát triển mạnh mẽ công nghệ thơng tin internet Với lợi đó, nguồn thông tin tư liệu ngày phát triển số lượng chất lượng nhiều dạng khác nhau; đó, TNGDM coi nguồn thơng tin học liệu đại phục vụ đắc lực cho GDM Nếu khơng có TNGDM, khơng tạo nên GDM thể tiên tiến, chia sẻ tài ngun học thuật TNGDM đóng vai trị quan trọng việc xây dựng phát triển GDM, tháo gỡ rào cản vấn đề quyền, phí sử dụng; nhằm hỗ trợ cho mục đích giảng dạy, học tập nghiên cứu TÀI LIỆU THAM KHẢO Creative Commons (2017) About The Licenses Retrieved 7.7.2021 from https:// creativecommons.org/licenses/ Harvard University (2012) MIT and Harvard announce edX Retrieved 1.9.2021 from https://news.harvard.edu/gazette/story/2012/05/ mit-and-harvard-announce-edx/ Lê Thị Mai Hoa (2021) Phát triển giáo dục mở góp phần đổi tồn diện giáo dục, đào tạo Tạp chí Ban Tuyên giáo Trung ương Retrieved 8.7.2021 from http://tuyengiao.vn/ khoa-giao/giao-duc/phat-trien-giao-duc-mo-gopphan-doi-moi-can-ban-va-toan-dien-giao-ducdao-tao-132712 Nguyễn Hồng Sơn (2017) Hệ thống giáo dục mở Bộ Giáo dục Đào tạo Retrieved 7.7.2021 from https://moet.gov.vn/giaoducquocdan/giao-duc-thuong-xuyen/Pages/tin-tuc aspx?ItemID=4545 Office of Educational Technology (2021) Open Education The U.S Department of Education Retrieved 19.7.2021 from https:// tech.ed.gov/open/ Open Education Consortium (2021) About The Open Education Consortium Retrieved 22.7.2021 from https://www.oeconsortium.org/ about-oec/ Opensource.com (2021) What is open education? Retrieved 19.7.2021 from https:// opensource.com/resources/what-open-education Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn (2015) Xây dựng tảng học liệu mở cho giáo dục đại học Việt Nam Đề xuất sách, tạo lập cộng đồng phát triển giải pháp công nghệ In (pp 67,211) Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội UNESCO (2021) Open Educational Resources (OER) Retrieved 9.7.2021 from https:// en.unesco.org/themes/building-knowledge-societies/oer 10 Vũ Hữu Đức & Cộng (2019-2020) Nghiên cứu phương thức học tập, đào tạo dựa công nghệ thông tin (E-learning) giáo dục Đại học đào tạo trực tuyến mở dành cho đại chúng MOOCs (Massive Online Open Courses): Kinh nghiệm giới ứng dụng Việt Nam [Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh] http://chuongtrinhkhgd.moet gov.vn/content/dauthaudautucong/Lists/DuAn/ Attachments/104/%C4%90T.043a.pdf 11 Wickline, H (2013) Open educational resources: Breaking the lockbox on education California, USA: William and Flora Hewlett Foundation 12 Wikipedia (2021a) Informal learning Retrieved 27.7.2021 from https://en.wikipedia org/wiki/Informal_learning 13 Wikipedia (2021b) Open education Retrieved 10.7.2021 from https://en.wikipedia org/wiki/Open_education (Ngày Tòa soạn nhận bài: 15-9-2021; Ngày phản biện đánh giá: 12-10-2021; Ngày chấp nhận đăng: 15-11-2021) THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU - 6/2021 27 ... làm sáng tỏ vai trò tác động ảnh hưởng tài nguyên GDM đến việc xây dựng phát triển GDM Những vấn đề chung giáo dục mở tài nguyên giáo dục mở 1.1 Khái niệm đặc điểm giáo dục mở - Khái niệm Hiện... cứu Tài nguyên giáo dục mở việc xây dựng phát triển giáo dục mở Học liệu yếu tố thiếu giáo dục nói chung GDM nói riêng GDM mở rộng, không giới hạn thời gian địa điểm; vậy, cơng cụ phục vụ cho việc. .. hay sở giáo dục muốn phát triển theo hướng GDM cần phải xây dựng TNGDM Đây yếu tố quan trọng bắt buộc, TNGDM có tác động lớn đến việc xây dựng phát triển GDM Một GDM chắn sử dụng nguồn tài nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của tài nguyên giáo dục mở đến việc xây dựng và phát triển nền giáo dục mở, Tác động của tài nguyên giáo dục mở đến việc xây dựng và phát triển nền giáo dục mở