0

Cải thiện thang điểm Flacc thông qua bổ sung dung dịch Carbohydrate cho bệnh nhân trước phẫu thuật vá thông liên thất tại Bệnh viện Nhi Trung ương

9 1 0
  • Cải thiện thang điểm Flacc thông qua bổ sung dung dịch Carbohydrate cho bệnh nhân trước phẫu thuật vá thông liên thất tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 11:21

Bài viết trình bày đánh giá hiệu quả cải thiện mức độ khó chịu thông qua bổ sung dung dịch carbohydrate cho bệnh nhân trước phẫu thuật vá thông liên thất tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng có đối chứng trên 36 bệnh nhân có độ tuổi từ 2 - 12 tháng tuổi có chỉ định phẫu thuật vá thông liên thất đơn thuần. Journal of Pediatric Research and Practice, Vol 5, No (2021) 18-26 Research Paper Effects of Preoperative Carbohydrate Loading on Improving The Flacc Pain Score in Children Undergoing Ventricular Septal Defect Surgery in Vietnam National Children’s Hospital Luong Huu Bay1*, Nguyen Thi Thuy Hong1, Cao Viet Tung2, Tran Thi Na2, Le Thi Kim Mai2 Hanoi Medical University, Ton That Tung, Dong Da, Hanoi, Vietnam Vietnam National Children’s Hospital, 18/879 La Thanh, Dong Da, Hanoi, Vietnam Received 15 September 2021 Revised 20 September 2021; Accepted 15 October 2021 Abstract Objective: To evaluate the effectiveness of preoperative oral carbohydrate loading on reducing discomfort by using the FLACC pain scale in patients undergoing ventricular septal defect surgery in Vietnam National Children’s Hospital Methods: 36 patients aged from months to year old undergoing ventricular septal defect surgery were enrolled and randomized to receive 12.5% carbohydrate loading hours or be fasting for 4-6 hours before surgery The clinical signs and laboratory tests were evaluated pre- and post-operatively Results: The average FLACC pain score was lower in the intervention group (1.22 ± 0.55) than the control group (2.33 ± 0.84) (p
- Xem thêm -

Xem thêm: Cải thiện thang điểm Flacc thông qua bổ sung dung dịch Carbohydrate cho bệnh nhân trước phẫu thuật vá thông liên thất tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Cải thiện thang điểm Flacc thông qua bổ sung dung dịch Carbohydrate cho bệnh nhân trước phẫu thuật vá thông liên thất tại Bệnh viện Nhi Trung ương