0
 1. Trang chủ >
 2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
 3. Điện - Điện tử >

Tài liệu Tính ổn định của hệ thống điều khiển số pdf

Tài liệu Tính ổn định của hệ thống điều khiển số pdf

Tài liệu Tính ổn định của hệ thống điều khiển số pdf

... đc tính: ;1, ,ii ip jinα β= +=101 10nnnnap ap a p a−−+ +⋅⋅⋅+ + =Nghim ca phng trình đc tính: iu kin cn và đ v tính n đnh ca h thng điu khin liên tc tuyn tính 0!0!0 ... IU KIN CN VÀ  V TÍNH N NH CA H THNG LIÊN TC TUYN TÍNH• iu kin cn và đ đ h thng liên tc tuyn tính n đnh là tt c các nghim ca phng trình đc tính đu có phn thc ... thng và tính n đnh ca h thngVí d21()0.5Gzzz=++• Xét tính n đnh ca h thng có hàm truyn đt:2() 0.5zzz∆=++a thc đc tính: Thc hin phép bin đi lng tuyn tính: ()2112211()...
 • 22
 • 889
 • 5
KHẢO SÁT TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC

KHẢO SÁT TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC

... dùng để xét tính ổn định cho hệ thống có thông số bất biến và khái niệm độ dự trữ ổn định của hệ thống. 3.2 ĐIỀU KIỆN ỔN ĐỊNH CỦA HỆ THỐNG Vậy điều kiện ổn định của hệ thống là ( )lim 0tet→∞→(hoặc ... trữ ổn định của hệ thống điều khiển tự động không những đảm bảo khả năng ổn định của hệ thống khi có thông số thay đổi mà còn ảnh hưởng đến tính chất quá độ của hệ thống. Trị số cụ thể của độ ... 45 (1): Hệ thống ổn định và không dao động. (2): Hệ thống ổn định và dao động. (3): Hệ thống không ổn định và không dao động. (4): Hệ thống không ổn định và dao động. (5): Hệ thống dao...
 • 21
 • 3,914
 • 47
Tài liệu Hàm truyền đạt của hệ thống điều khiển số docx

Tài liệu Hàm truyền đạt của hệ thống điều khiển số docx

... dY*(p)TH thng có mt mch vòng kínD/AGP(p)M(p)A/DX*(p)E*(p)U*(p)Y(p)(-)Ym(p)Máy tính GC*(p)01()1CA zAGzz+=−PI s()1PKGppτ=+M(p) = 102IPK TAK=+12IPK ... mch vòng kínTTH0(p)GP(p)TA/DX*(p)E*(p)U*(p)U*(p)D/AY(p)Y*(p)(-)Máy tính GC*(p)Ym*(p)M(p)Ym(p)Bc 5: Bin đi s đ khi, xác đnh hàm truyn đtGC(z)H0GP(z)H0GPM(z)X(z) ... mch vòng kínTTH0(p)GP(p)TA/DX*(p)E*(p)U*(p)U*(p)D/AY(p)Y*(p)(-)Máy tính GC*(p)Y*(p)Y(p)...
 • 107
 • 728
 • 7
Tài liệu Đặc tính thời gian của hệ thống điều khiển số ppt

Tài liệu Đặc tính thời gian của hệ thống điều khiển số ppt

... TOÁN IU KHIN MÁY TÍNHD/AGP(p)A/DX*(p)E*(p)U*(p)Y(p)(-)Y(p)Máy tính GC*(p)PI sTín hiu điu khin đc xác đnh cng ging nh khi xác đnh đc tính thi gian ca ... dng tính cht Z ca hàm tr:4.3. MÔ PHNG H THNGIU KHIN S1. Xác đnh hàm truyn đt G(z) ca c h thng. Xác đnh đc tính đu ra ca h thng nh ca mt khâu.å Không có đc tính ... xkT⇒=Z()() () (). ()()YzGz Yz X zGzXz=⇒={ }1() ()ykT Y z−⇒=ZC.4:C.4:  C TÍNH THI C TÍNH THI GIANGIANCA H THNG IU KHIN SCA H THNG IU KHIN SLu đ thut toánNhp...
 • 24
 • 553
 • 0
Tài liệu Các phần tử của hệ thống điều khiển bằng thủy lực doc

Tài liệu Các phần tử của hệ thống điều khiển bằng thủy lực doc

... hànhPhần tử điều khiển Cơ cấu tạo năng lợngNăng lợng điều khiển Dòng năng lợng tác động lên quy trình 3.1.2. Sơ đồ cấu trúc hệ thống điều bằng thủy lực Cấu trúc hệ thống điều khiển bằng ... 61Chơng 3: các phần tử của hệ thống điều khiển bằng thủy lực 3.1. khái niệm 3.1.1. Hệ thống điều khiển Hệ thống điều khiển bằng thủy lực đợc mô tả qua sơ đồ hình 3.1, gồm ... Công nghệ chế tạo loại van này tơng đối khó khăn. a b c Hình 3.14. Các loại mép điều khiển của van đảo chiều a. Mép điều khiển dơng; b. Mép điều khiển âm; c. Mép điều khiển bằng...
 • 27
 • 790
 • 3
Tài liệu Các phần tử của hệ thống điều khiển bằng thủy lực_chương 3 ppt

Tài liệu Các phần tử của hệ thống điều khiển bằng thủy lực_chương 3 ppt

... tải) Van tràn p2 44Chơng 3: các phần tử của hệ thống điều khiển bằng thủy lực 3.1. khái niệm 3.1.1. Hệ thống điều khiển Hệ thống điều khiển bằng thủy lực đợc mô tả qua sơ đồ hình 3.1, ... Phần tử điều khiển Cơ cấu tạo năng lợng Năng lợng điều khiển Dòng năng lợng tác động lên quy trình 3.1.2. Sơ đồ cấu trúc hệ thống điều bằng thủy lực Cấu trúc hệ thống điều khiển ... Công nghệ chế tạo loại van này tơng đối khó khăn. a b c Hình 3.14. Các loại mép điều khiển của van đảo chiều a. Mép điều khiển dơng; b. Mép điều khiển âm; c. Mép điều khiển bằng...
 • 27
 • 621
 • 2
Tài liệu Khảo sát tính ổn định của hệ thống ppt

Tài liệu Khảo sát tính ổn định của hệ thống ppt

... 1: Số nhánh của quỹ đạo nghiệm số = bậc của phươngtrình đặc tính = số cực của G0(s)=n. Qui tắc 2: Khi K =0: các nhánh của quyõđaïonghieäm số xuấtphát tưøcácqyïgäpcực của ... 97.066,04,3jsTiêu chuẩn ổn đònh đại số: Tiêu chuẩn Routh Tiêu chuẩn ổn đònh đại số: Tiêu chuẩn Routh Thí du 4Thí du 4 Xét tính ổn đònh của hệ thống có phương trình đặc trưng là:Thí ... phức): hệ thống ổn đònh. Heäthốngcó cưc cóphần thưc bằng0(nằm trên truc ảo),các cưcägïpïg(ï),ïcòn lại có phần thực bằng âm: hệ thống ở biên giới ổn đònh. Hệ thống cóít...
 • 71
 • 724
 • 7
Khảo sát tính ổn định của hệ thống

Khảo sát tính ổn định của hệ thống

... QĐNSỉ Tiêu chuẩn ổn đònh tần số Ø Khái niệm về đặc tính tần số Ø Đặc tính tần số của các khâu cơ bảnØ Đặc tính tần số của hệ thống tự độngØ Tiêu chuẩn ổn đònh BodeØ Tiêu chuẩn ổn đònh NyquistNội ... chuẩn ổn đònh đại số: Tiêu chuẩn Routh Trường hợp đặc biệt 1Trường hợp đặc biệt 1ỉ Nếu bảng Routh có hệ số ở cột 1 của hàng nào đó bằng 0, các hệ số còn lại của hàng đó khác 0 thì ta thay hệ số ... tất cả các hệ số của hàng nào đó bằng 0:Ø Thành lập đa thức phụ từ các hệ số của hàng trước hàng có tất cả các hệ số bằng 0, gọi đa thức đó là A0(s).Ø Thay hàng có tất cả các hệ số bằng 0...
 • 98
 • 1,614
 • 0
KHẢO SÁT TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA HỆ THỐNG

KHẢO SÁT TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA HỆ THỐNG

... 19 d Hệ không ổn định 14/ Muốn xét ổn định của hệ thống, trước hết ta xét: a Lập định thức Hurwitz b Điều kiện đủ để hệ ổn định c Lập bảng Routh d Điều kiện cần để hệ ổn định ... trưng cho vùng nào của hệ thống? a Không có thông tin b Không ổn định c Ổn định d Biên giới ổn định 7/ Điều kiện cần thiết để một HTĐKTĐ ổn định là các hệ số của phương trình ... lên điều gì 27/ Theo tiêu chuẩn Hurwit, một hệ thống có phương trình đặc tính bậc 2 với các hệ số dương sẽ: a Luôn ở biên giới ổn định b Luôn không ổn định c Luôn ổn định d Ổn định...
 • 9
 • 1,247
 • 4
Tài liệu Sự ổn định của hệ đàn hồi ppt

Tài liệu Sự ổn định của hệ đàn hồi ppt

... bé.2.3. Tính thanh chịu uốn dọc() ()222min222min2ElEiFlEJFPthth====tlthtlE22otlE=2[]ooFP=- Điều kiện ổn định: Kol hệ số an ton về ổn định. ... CzCkzkBkzkAy()4321cossin CzCkzCkzCzy+++=Chơng 8: Sự ổn định của hệ đn hồi1. Khái niệm- Các thanh đảm bảo độ bền, độ cứng có thể bị phá huỷ do mất ổn định. - Xét ví dụ sau:Thanh chịu kéoThanh chịu ... Công thức ơle về lực tới hạn(M+dM) M Pdy = 0 Hay: (1) Giả sử khi mất ổn định thanh vẫn còn tính chất (2)đn hồi tuyến tính: oKPPth0=dzdyPdzdM22dzydEJMx=- Ph−¬ng tr×nh vi...
 • 5
 • 689
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: xét tính ổn định của hệ thống điều khiển tự động liên tụcxét ổn định của hệ thống điều khiển sốbài tập xét tính ổn định của hệ thốngxét tính ổn định của hệ thống bằng matlabkiểm tra tính ổn định của hệ thốngxác định tính ổn định của hệ thốngxét tính ổn định của hệ thốngkhảo sát tính ổn định của hệ thốngbài toán xét tính ổn định của hệ thốngcác phương pháp xác định tính ổn định của hệ thốngkhảo sát tính ổn định của hệ thống mạch hở đctđnhận xét tính ổn định của hệ thốngnâng cao tính ổn định của hệ thống điệntính ổn định của hệ thống tự độngdự báo đặc tính của hệ thống điều khiển sốBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP