0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tiểu học >

Bài giảng GA 1 TUAN 21 - CKT - KNS- 3 COT

Bài giảng GA 1 TUAN 21 - CKT - KNS- 3 COT

Bài giảng GA 1 TUAN 21 - CKT - KNS- 3 COT

... trờn * Lm SGK: - Bi 2 /11 3: Tớnh nhm 10 + 3 = 13 13 - 3 = 10 + lm nhanh PT 2 da vo PT 1 vỡ phộp tr l PT ngc li ca phộp cng - Bi 3 /11 3: Tớnh 11 + 3 4 = 10 12 + 5 7 = 10 +) Thc hin ln ... Kim tra ( 3- 5 ) - t tớnh ri tớnh 15 12 16 - 5 - 2 - 6 B. Bi mi (3 2 -3 5) 10 25 *Lm bng - Bi 1/ 1 13 : t tớnh ri tớnh + KT cht: Nờu cỏch t tớnh v tớnh ca 19 - 9 * Lm SGK: - Bi 2 /11 3: Tớnh ... hp (dng 17 -7 ).II. Chun b dựng:III.Lờn lpA.Kim tra ( 3- 5 )-H lm bng con: Tớnh nhm 12 + 3- 3 = 17 -2 - 4=B.Bi mi (12 -1 5 ) 18 1. GTB ( 1- 2)2. Gii thiu phộp tr dng 17 -7 - G yờu cu H ly 17 que tớnh...
 • 21
 • 303
 • 0
Bài giảng GA 4 TUAN 21 - CKT - KNS - 3 COT

Bài giảng GA 4 TUAN 21 - CKT - KNS - 3 COT

... HS 1. KTBC. 2 .Bài mới.5’ 35 ’-Làm bài tập 4/ VBT / 21 -Nhận xét ghi điểm . - 3HS lên bảng làm bài, lớp chú ý theo dõiTrêng TiĨu häc Tµ C¹ – Gi¸o ¸n líp 4 – Tn 21 – N¨m häc 2 010 - 2 011 Gi¸o ... H 3. * Bài 1 Yêu cầu HS đọc bài 1. * 1 HS đọc to trước Trêng TiĨu häc Tµ C¹ – Gi¸o ¸n líp 4 – Tn 21 – N¨m häc 2 010 - 2 011 Gi¸o viªn: Ph¹m ThÞ MaiLàm vở. Bài 4.Nhóm 2. Bài 5.Nhóm 3 3.Củng ... bảng . - HS tự viết bài vào vởˆTrêng TiĨu häc Tµ C¹ – Gi¸o ¸n líp 4 – Tn 21 – N¨m häc 2 010 - 2 011 Gi¸o viªn: Ph¹m ThÞ Main tập. Bài 1. Bảng con Bài 2 Nhóm 2. Bài 3 Cá nhân 3. Củng c - dặn...
 • 24
 • 276
 • 0
Bài soạn GA 1 TUAN 21 - CKT - KNS- 3 COT

Bài soạn GA 1 TUAN 21 - CKT - KNS- 3 COT

... trờn * Lm SGK: - Bi 2 /11 3: Tớnh nhm 10 + 3 = 13 13 - 3 = 10 + lm nhanh PT 2 da vo PT 1 vỡ phộp tr l PT ngc li ca phộp cng - Bi 3 /11 3: Tớnh 11 + 3 4 = 10 12 + 5 7 = 10 +) Thc hin ln ... Kim tra ( 3- 5 ) - t tớnh ri tớnh 15 12 16 - 5 - 2 - 6 B. Bi mi (3 2 -3 5) 10 25 *Lm bng - Bi 1/ 1 13 : t tớnh ri tớnh + KT cht: Nờu cỏch t tớnh v tớnh ca 19 - 9 * Lm SGK: - Bi 2 /11 3: Tớnh ... sang phi . - Bi 4 /11 3: in >,<,= ? 16 6 < 12 .+ Thc hin p/t ri so sỏnh.-Bi 5 /11 3: Vit phộp tớnh thớch hp 13 Trờng Tiểu học Tà Cạ - Giáo án lớp 1 Tuần 21 Năm học: 2 010 - 2 011 Giáo viên:...
 • 21
 • 333
 • 0
Bài giảng GA 2 TUAN 20 - CKT - KNS- 3 COT

Bài giảng GA 2 TUAN 20 - CKT - KNS- 3 COT

... Tuần 20 Năm học 2 010 - 2 011 Giáo viên: Lơng Thị Hoa 18 - 3c ly my ln ? -3 chm trũn c ly 1 ln bng 3 chm trũn -3 c ly mt ln bng 3 . Vit thnh : 3 x 1= 3 c l 3 nhõn 1 bng 3. - a tip 2 tm bỡa ... nhau 3 v. - L s 12 vỡ : 9 + 3 = 12 .-Thc hin phộp tớnh nhõn vi 3 c dóy s. - Mt em lờn bng lm . - Lp lm vo v .6 3 3 12 Trờng Tiểu học Tà Cạ Giáo án lớp 2 Tuần 20 Năm học 2 010 - 2 011 Giáo ... giỏo khoa - Mt nhúm 3 hc sinh . - 10 nhúm . - Ta ly 3 nhõn 10 .-C lp lm vo vo v bi tp .-Mt hc sinh lờn bng gii bi GiiS HS mi nhúm cú l : 3 x 10 = 30 (h s ) / S :30 HS-m thờm 3 v/s thớch...
 • 23
 • 300
 • 0
Tài liệu GA 1 TUAN 21 - CKT - KNS- 3 COT

Tài liệu GA 1 TUAN 21 - CKT - KNS- 3 COT

... tra ( 3- 5 ) - t tớnh ri tớnh 15 12 16 - 5 - 2 - 6 B. Bi mi (3 2 -3 5) 10 25 *Lm bng - Bi 1/ 1 13 : t tớnh ri tớnh + KT cht: Nờu cỏch t tớnh v tớnh ca 19 - 9 * Lm SGK: *Lm bng - Bi 1/ 1 13 : t ... hin phộp tớn - Bi 4 /11 3: in >,<,= ? +KT cht : in ỳng du phi lm gỡ?-Bi 5 /11 3: Vit phộp tớnh thớch hp+ KT cht: Nờu cỏch lm bi toỏn - Bi 2 /11 3: Tớnh nhm 10 + 3 = 13 13 - 3 = 10 + lm nhanh ... con: - Bi 1/ 112 : t tớnh ri tớnh+ Vit KQ di gch ngang , cỏc s phi thng ct . * Lm SGK: - Bi 2 /11 2: Tớnh 15 5 = 10 12 2 = 10 +) 2 tr 2 bng 0 vit 0 . Vit 1 trc 0 . Vy 12 -2 = 10 - Bi 3 /11 2:...
 • 21
 • 285
 • 0
Bài giảng GA 2 TUAN 22 - CKT - KNS- 3 COT

Bài giảng GA 2 TUAN 22 - CKT - KNS- 3 COT

... phần. -3 x 2 =6. -6 : 2 = 3. -6 : 3 = 2.a) 3x5 =15 b) 4x3 =12 c)2x5 =10 -Bảng con. HS yếu làmbảng lớp.-BT 2 /10 8:Tínha- 3x4= 12 :3= 12 :4=b- 4x5=20:4=20:5=-Làm vở, 1 em chữa bài. Nhậnxét. - ổi ... 25’2’ 103 8’2’II-Hoạt động 2: Bài mới. 1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích u cầu bài à Ghi. 2-Hướng dẫn nghe viết:-GV đọc bài viết. - oạn viết nói chuyện gì? -Bài chính tả có 1 câu hỏi ... 5’ 351 3 5’I-Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: - cho học sinh nhắc lại các bảng nhân đã họcII-Hoạt động 2: Bài mới. 1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài à Ghi. 2-Nhắc lại phép nhân: 3 x...
 • 19
 • 308
 • 0
Bài giảng GA L5 - TUẦN 21-CKT-KNS-3CỘT

Bài giảng GA L5 - TUẦN 21-CKT-KNS-3CỘT

... nghacõu chuyn.-Lp nhn xột, bỡnh chn.-HS lng nghe. 19 Trờng Tiểu học Tà Cạ - Giáo án lớp 5 Tuần 21 Năm học 2 010 - 2 011 Giáo viên : Lý Đức Chiến 1 3 33 1- n nh lp : 2- Kim tra bi c: - Nờu c im ... :Luyn tp - HS c. - 1 HS nờu cỏc bc gii. - HS lm bi.SAEB = (84 x 28) :2 = 11 76 m2SAEGD = 84 x 63 = 5292 m2SGBC = ( 63 + 28) x 30 : 2 = 13 65 m2S mnh t :11 76 + 5292 + 13 65 =7 833 m2 - HS ... NG HC SINH 1 5 1 1- n nh lp : 2- Kim tra bi c : 3 - Bi mi : a- Gii thiu bi : Luyn tp v tớnh din - Hỏt - HS nghe.8Trờng Tiểu học Tà Cạ - Giáo án lớp 5 Tuần 21 Năm học 2 010 - 2 011 Giáo viên...
 • 32
 • 258
 • 0
Bài soạn ga L1 - TUAN 20 - CKT-KNS - 3 COT

Bài soạn ga L1 - TUAN 20 - CKT-KNS - 3 COT

... tớnh. 17 * 7 tr 3 bng 4 vit 4 3 * h 1, vit 1 14 Vy 17 3 = 14 . - 1 HS nhc li cỏch tớnh. 3- Luyn tp:Bi 1( a): - Cho HS c yờu cu ca bi. - Cho HS lm bi ri lờn bng cha - Tớnh - 3 HS lờn bng. - Yờu ... thờm 15 thờm 1 l mi sỏu - 21 HS nờu-HS nhm ming-Nhiu HS nờu cỏch nhmMi HS nhm 1 phộp tớnh 12 Trêng TiĨu häc Tµ C¹ - Gi¸o ¸n líp 1 – Tn 20 – N¨m häc: 2 010 - 2 011 Gi¸o viªn: L¬ng Thanh Sü 1 7’ ... nhanh nhất. - HS quan sát và nhận xét. - Tính - GV ghi bảng: 11 + 5 = - Các em nhẩm như sau: 1 + 5 = mấy? - Bằng 6 - 10 + 6 = bao nhiêu? - Bằng 16 - Vậy ta đươc kết quả là bao nhiêu? - 16 - Đó chính...
 • 20
 • 252
 • 0
Tài liệu GA 4 TUAN 21 - CKT - KNS- 3 COT

Tài liệu GA 4 TUAN 21 - CKT - KNS- 3 COT

... của học sinh 1. KTBC. 2 .Bài mới.H 1. GTB.HĐ2. Luyện tập .Bài 1. Bảng con Bài 2:Nhóm 4. Bài 3: Làm vở.5’ 35 ’ -Làm bài 1 /SGK /11 3 - Nhận xét ghi điểm . -Giới thiệu bài trực tiếp. ... 9 12 13 16 32 15 45 - GV nhận xét, cho điểm - 2HS lên bảng thực hiện,lớp chú ý theo dõi 2. Bài mới .H 1. GTBHĐ2 .Luyện tập. Bài 1 Bảng con Bài 2 Làm vở . Bài 3 Nhóm cặp Bài ... động của HS 1. KTBC. 2 .Bài mới.H 1. GTB.5’ 35 ’-Làm bài tập 4/ VBT / 21 -Nhận xét ghi điểm .-Giới thiệu bài trực tiếp . Trong đó một phân số bằng 3 1 - 3HS lên bảng làm bài, lớp chú...
 • 23
 • 328
 • 0
Bài soạn lớp 1 tuần 23 CKT- KNS ( 3 cột )

Bài soạn lớp 1 tuần 23 CKT- KNS ( 3 cột )

... từ 1 chục đến 9 chục và ngược lại.-HS: viết ( theo mẫu)-HS làm bài - 2 HS-HS: viết số tròn chục-HS làm bài -2 HS-HS: điền dấu -HS làm bài - 3 HS sửa - 2 HS27Ngày soạn : 31 / 01/ 2 011 Ngày ... lớp2 – 3 Hs đọc đề bài Hs viết tóm tắtHS làm VBT + B lớpSố cái bút có là: 12 + 3 = 15 (bút) 16 1 1+2 +3 10103 - ọc câu ứng dụng-GV treo tranh hỏi: tranh vẽ gì?-Tgắn câu ứng dụng-GV: ... thiệu 1 chục.-HS làm vào phiếuHS quan sát, trả lời:+ hai chục-HS thực hiện +1 chục que tính+ 10 -HS đọc: mười-HS thực hiện như trên26Ngày soạn : 31 / 01/ 2 011 Ngày dạy : 10 /02/2 011 Môn :...
 • 27
 • 340
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng điện tử toán lớp 1 tuần 21bài giảng giáo án tuần 19 lớp 1 cktkn docbai soạn kỹ năng sống lớp 1 tuần 21bài giảng giáo án lớp 2 tuần 22 kns 3 cộtbài giảng ga lớp 3 tuần 2210 buổi cktknbài giảng giao an tuan 26 lop 4 cktkn knsbài giảng ga tuần 28 lớp 5 chuẩn ktknbài giảng toán 1thiết kế bài giảng toán 1bải giảng chương 1 kiến thức cơ sở về solidworkgiáo án lớp 1 tuần 21bài giảng số 1 trong phép nhân và phép chiatự nhiên xã hội lớp 1 tuần 21bài giảng chương 1 hình học lớp 7bài giảng toán 1 hayBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam