0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tiểu học >

giao an thu cong lop 2 tuan 5

giao an thu cong lop 2 tuan 5

giao an thu cong lop 2 tuan 5

... Quang Dũng .// Mùa quả cọ .// Trang 7 .// -Luyện đọc:Phùng quán, vương quốc. -N2 đọc.GV theo dõi,hướng dẫn. -2N thi đọc. N khác nhận xét. -HS nêu -trang 52 -Quang Dũng - Tìm được truyện ở trang ... cộng 38 + 25 - Quan sát và lắng nghe giới thiệu . - HS thực hiện theo yêu cầu GV - Làm theo các thao tác như GV sau đó đọc kết quả 38 cộng 25 bằng 63 38 -Thực hiện từ phải sang trái. + 25 63 - Một ... Bài soạn lớp 2 TUẦN 5 Ngày soạn :26 /9 /20 08 Ngày giảng :29 /9 /20 08 Toán : 38 + 25 A. Mục đích yêu cầu (SGV) -HS biết cách đặt tính, cẩn thận trong...
 • 19
 • 742
 • 0
giao an thu cong lop 2 tuan 4

giao an thu cong lop 2 tuan 4

... TUẦN 4 : Ngày soạn : 12/ 9 /20 08 Ngày giảng :22 /9 /20 08 Toán: 2 9 + 5 I Mục tiêu: (SGV) II Đồ dùng dạy học: - Que tính, bảng gài. - Bảng phụ ghi ... ______________________________________________________________________ Toán t20 :28 + 5 . I. Mục đích yêu cầu : (sgv) II. Chuẩn bò :- Bảng gài - que tính . III. Lên lớp : Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Ổn đònh (1’) 2. Bài cũ : (5 ) - HS1 : đọc thu c lòng bảng ... luyện đọc. -Bài này cần đọc 5 vai. Người dẫn chuyện,thầy giáo,Hà,Tuấn,Các bạn gái. -Chọn vai bạn đọc tốt. -Tự nêu. Thöù 3 ngaøy 15 thaùng 9 naêm 20 09 Toán t16 : 49 + 25 I Mục tiêu: (SGV) II Đồ...
 • 28
 • 923
 • 0
giao an thu cong lop 2 tuan 10

giao an thu cong lop 2 tuan 10

... 3 c, 30 + x = 58 x = 58 - 30 x = 28 - Làm miệng Tóm tắt: Cam quýt : 45 quả Trong đó cam: 25 quả Quýt :quả ? Bài giải: Quýt có số quả là: 45 25 = 20 (quả) Đáp số: 20 quả A. x = 5 B. x = 10 C. ... tính gì ? B ớc 2 : Thực hiện phép trừ 40 18 84 *Chú ý: Các thao tác của bớc 2 là cơ sở của kỹ thu t trừ có nhớ. Kết quả là: Còn lại 2 bó (tức 2 chục) và 2 que tính rời còn lại 22 que tính. B ... đi đều 2 4 hàng dọc. C. Phần kết thúc. - Cúi ngời thả lỏng - Nhảy thả lỏng. - Trò chơi: Làm theo hiệu lệnh - Nhận xét giờ học. - Giao bài tập về nhà 7' 20 1 - 2lần 2 x 8N 5& apos; 5- 6 lần...
 • 25
 • 817
 • 0
giao an thu cong lop 2 tuan 12

giao an thu cong lop 2 tuan 12

... 9 = 18 x= 8 + 4 x = 18 + 9 x= 12 x = 27 - Nêu lại cách tính từng thành phần . - 2 em lên bảng làm . Số bò trừ 11 21 49 62 94 Số trừ 4 12 34 27 48 Hiệu 7 9 15 35 46 - Đọc yêu cầu đề 4.Củng cố ... nhận xét bài bạn . B2 :- Lớp thực hiện vào vở . -Ba em lên bảng thực hiện . 38 5 43 − 84 9 93 − 27 6 33 − B3 : a. x + 6 = 33 c. x – 5 = 53 x = 33 - 6 x = 53 + 5 x = 27 x = 58 - Em khác nhận xét ... Quan tâm giúp đỡ bạn là việc làm cần thiết..... . 4. Củng cố dặn dò : 5 -Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học -Giáo dục H ghi nhớ thực hiện theo bài học 1 -2 H nhắc kết luận. -N2 quan sát tranh...
 • 29
 • 857
 • 0
giao an thu cong lop 2 tuan 14

giao an thu cong lop 2 tuan 14

... B1:HS làm miệng B2: 37-17= 64 - 25 = 73-14= 85- 56= B2: 37 64 73 85 - - - - 17 25 14 56 20 39 59 29 B3: 3 em lên bảng B4: Giải Bao bé có số gạo là: 35 – 8 = 27 ( kg) Đ/s : 27 kg gạo B5: Độ dài đoạn ... dò: 5 - Khi đặt tính theo cột dọc ta cần chú ý điều gì -Dặn về nhà học và làm bài tập . 36 9 45 − 87 9 96 − 78 9 87 − 49 9 58 − B2; x + 9 = 27 7 + x = 35 x = 27 – 9 x = 35 – 7 x = 16 x = 28 B3: ... thực hiện . 35 72 81 50 - 7 - 36 - 9 - 17 28 36 72 33 B4:- Đọc đề . Một em lên bảng giải bài . Giải : Số lít sữa chi vắt : 50 - 18 = 32 ( l ) Đ/ S : 32 l . - Nhận xét bài làm của bạn . B5 : Đọc đề...
 • 33
 • 862
 • 3
giao an thu cong lop 2 tuan 15

giao an thu cong lop 2 tuan 15

... 25 32 24 29 53 − 36 8 44 − 24 6 30 − - Lớp hoạt động nhóm 2 . 42 - 12 - 8 = 22 ; 36 + 14 - 28 = 22 58 - 24 - 6 = 28 ; 72 - 36 + 24 = 60 x + 14 = 40 52 - x = 17 x - 22 = 38 x = 40 - 14 x = 52 ... B2:- Lớp thực hiện vào bảng con . - 4 em lên bảng làm bài . 38 18 5645 29 74 − 37 27 64 − 29 9 38 − B3: - Một em nêu đề bài . 32 - x = 18 x - 17 = 25 x = 32 - 18 x = 25 + 17 x = 14 x = 42 ... B1: - Lần lượt từng hs nêu kq – n/x B2: 42 71 60 83 - - - - 18 25 37 56 24 46 23 27 B3:a) Đi qua 2 điểm M,N M N b) Đi qua điểm O __________O_________ c)Đi qua 2 trong 3 điểm A B C ______________________________________________________________________________...
 • 26
 • 847
 • 7
Tài liệu Giao an thu cong lop 2 tuan 20CKTKN

Tài liệu Giao an thu cong lop 2 tuan 20CKTKN

... bài: 2. Học sinh thực hành cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng:- Treo quy trình- Gọi 1 hoặc 2 em lên bảng nêu lại các bước gấp cắt trang trí thiếp chúc mừng.- Yêu cầu thực hành gấp cắt trang ... Thủ công: CẮT, GẤP, TRANG TRÍ THIẾP CHÚC MỪNG (T2)I. Yêu cầu:- Biết gấp, cắt, trang trí thiếp chúc mừng.- Làm thành thạo các bước gấp , cắt , trang trí được thiếp chúc mừng.- HS ... viên trong tổ mình .-Lớp theo dõi giới thiệu bài - Quan sát- 2 em nhắc lại cách cắt gấp trang trí thiếp chúc mừng .- Thực hành cắt , gấp trang trí thiếp chúc mừng- Trưng bày sản phẩm trước...
 • 2
 • 619
 • 0
Bài soạn Giao an thu cong lop 2 tuan 20CKTKN

Bài soạn Giao an thu cong lop 2 tuan 20CKTKN

... bài: 2. Học sinh thực hành cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng:- Treo quy trình- Gọi 1 hoặc 2 em lên bảng nêu lại các bước gấp cắt trang trí thiếp chúc mừng.- Yêu cầu thực hành gấp cắt trang ... Thủ công: CẮT, GẤP, TRANG TRÍ THIẾP CHÚC MỪNG (T2)I. Yêu cầu:- Biết gấp, cắt, trang trí thiếp chúc mừng.- Làm thành thạo các bước gấp , cắt , trang trí được thiếp chúc mừng.- HS ... viên trong tổ mình .-Lớp theo dõi giới thiệu bài - Quan sát- 2 em nhắc lại cách cắt gấp trang trí thiếp chúc mừng .- Thực hành cắt , gấp trang trí thiếp chúc mừng- Trưng bày sản phẩm trước...
 • 2
 • 1,641
 • 3
Tài liệu Giao an thu cong lop 2 tuan 21CKTKN

Tài liệu Giao an thu cong lop 2 tuan 21CKTKN

... tập của học sinh - Nhận xét đánh giá .B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: 2. Hướng dẫn quan sát và nhận xét . - Cho HS quan sát mẫu phong bì? Phong bì có hình gì? ? Mặt trước và mặt sau của phong ... động 2 : Hướng dẫn mẫu . * Bước 1 :Gấp phong bì .- Gấp cắt tờ giấy hình chữ nhật . Gấp đôi tờ giấy -Các tổ trưởng báo cáo về sự chuẩn bị của các tổ viên trong tổ mình .- Nghe- Lớp quan sát ... cạnh còn lại. - So sánh và nêu nhận xét về kích thước phong bì so với thiếp chúc mừng . - Quan sát để nắm được cách gấp, cắt, Người gửi: Người nhận : ...
 • 2
 • 1,103
 • 8
Tài liệu Giao an thu cong lop 2 tuan 21CKTKN

Tài liệu Giao an thu cong lop 2 tuan 21CKTKN

... tập của học sinh - Nhận xét đánh giá .B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: 2. Hướng dẫn quan sát và nhận xét . - Cho HS quan sát mẫu phong bì? Phong bì có hình gì? ? Mặt trước và mặt sau của phong ... động 2 : Hướng dẫn mẫu . * Bước 1 :Gấp phong bì .- Gấp cắt tờ giấy hình chữ nhật . Gấp đôi tờ giấy -Các tổ trưởng báo cáo về sự chuẩn bịcủa các tổ viên trong tổ mình .- Nghe- Lớp quan sát ... cạnh còn lại. - So sánh và nêu nhận xét về kích thước phong bì so với thiếp chúc mừng . - Quan sát để nắm được cách gấp, cắt,Người gửi: Người nhận : ...
 • 2
 • 571
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án thủ công lớp 2 tuần 15giáo án thủ công lớp 2 tuần 35giáo án thủ công lớp 2 tuần 34giáo án thủ công lớp 2 tuần 33giao an thu cong lop 2 tuan 23giao an thu cong lop 3 tuan 5giao an thu cong lop 2 tuan 11thu vien giao an dien tu lop 2 tuan 5giáo án thủ công lớp 2giáo án thủ công lớp 2 năm 2012giáo án thủ công lớp 2 cả nămgiao an thu cong lop 2 ca bogiao an thu cong lop 2 ca namgiáo án thu cong lớp 2giao an thu cong lop 3 tuan 12Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ