0

Bài soạn Giao an thu cong lop 2 tuan 20CKTKN

2 1,641 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2013, 17:11

Thủ công: CẮT, GẤP, TRANG TRÍ THIẾP CHÚC MỪNG (T2) I. Yêu cầu: - Biết gấp, cắt, trang trí thiếp chúc mừng. - Làm thành thạo các bước gấp , cắt , trang trí được thiếp chúc mừng. - HS hứng thú làm thiếp chúc mừng để sử dụng; Yêu quý sản phẩm tự làm. II. Chuẩn bị : - Mẫu một số thiếp chúc mừng . Quy trình gấp , cắt và trang trí thiếp chúc mừng. Giấy thủ công và giấy nháp khổ A4, bút màu, kéo, thước . III. Các hoạt động dạy - học: Hoạt động dạy Hoạt động học A. Kiểm tra: - Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh - Nhận xét đánh giá . B.Bài mới: 1. Giới thiệu bài: 2. Học sinh thực hành cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng: - Treo quy trình - Gọi 1 hoặc 2 em lên bảng nêu lại các bước gấp cắt trang trí thiếp chúc mừng. - Yêu cầu thực hành gấp cắt trang trí thiếp chúc mừng . -GV tổ chức cho các em tập gấp , cắt , trang trí thiếp chúc mừng để hoàn thành sản phẩm - Cho HS trưng bày sản phẩm , GV chọn những sản phẩm đẹp để tuyên dương trước lớp . . -Nhận xét đánh giá tuyên dương các sản phẩm HS . 3. Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét đánh giá tiết học -Dặn về nhà học bài và chuẩn bị dụng cụ cho tiết sau thực hành gấp cắt dán phong bì . -Các tổ trưởng báo cáo về sự chuẩn bị của các tổ viên trong tổ mình . -Lớp theo dõi giới thiệu bài - Quan sát - 2 em nhắc lại cách cắt gấp trang trí thiếp chúc mừng . - Thực hành cắt , gấp trang trí thiếp chúc mừng - Trưng bày sản phẩm trước lớp . - Nhận xét bình chọn những sản phẩm đẹp . - Nghe, ghi nhớ Chúc mừng Sinh nhật . xét đánh giá . B .Bài mới: 1. Giới thiệu bài: 2. Học sinh thực hành cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng: - Treo quy trình - Gọi 1 hoặc 2 em lên bảng nêu. . -Lớp theo dõi giới thiệu bài - Quan sát - 2 em nhắc lại cách cắt gấp trang trí thiếp chúc mừng . - Thực hành cắt , gấp trang trí thiếp chúc mừng - Trưng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Giao an thu cong lop 2 tuan 20CKTKN, Bài soạn Giao an thu cong lop 2 tuan 20CKTKN,

Hình ảnh liên quan

- Gọi 1 hoặc 2 em lên bảng nêu lại các bước gấp cắt  trang trí  thiếp chúc mừng. - Bài soạn Giao an  thu cong lop 2 tuan 20CKTKN

i.

1 hoặc 2 em lên bảng nêu lại các bước gấp cắt trang trí thiếp chúc mừng Xem tại trang 1 của tài liệu.