0

Bài soạn Giáo án thủ công lớp 2 chuẩn

44 1,162 25

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 21:11

Tr ờng TH Ch ơng D ơng GV: Nguyễn Thị Hiên Th ngy thỏng nm 20. Tuần 1: gấp tên lửa ( tuần 1) A/ Mục tiêu:TCKT B/ Đồ dùng dạy học: - GV: Một tên lửa gấp bằng giấy thủ công khổ to.Quy trình gấp tên lửa, giấy thủ công. - HS : Giấy thủ công, bút màu. C/ Phơng pháp: Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập. D/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. ổn định tổ chức: (1 ) 2. Kiểm tra đồ dùng học tập:(1-2 ) 3. Bài mới: (30 ) a. Giới thiệu bài: - Ghi đầu bài: b. Quan sát và nhận xét: - GT chiếc tên lửa hỏi: ? Trên tay cô cầm vật gì. ? Tên lửa gồm những bộ phận nào. ? Đợc gấp từ vật liệu gì. Tên lửa thật đợc làm bằng sắt dùng để phóng vào vũ trụ, vào bầu trời. ? Tên lửa đợc gấp bởi hình gì. c. HD thao tác: - Treo quy trình gấp. * Bớc 1: Gấp tạo mũi và thân tên lửa. - Đặt tờ giấy lên mặt bàn, phần dòng kẻ ô ở trên, gấp đôi tờ giấy để lấy đờng dấu giữa. - Mở giấy gấp theo đờng dấu gấp ở H1 đợc H2. - Gấp theo đờng dấu gấp ( theo chiều mũi tên) ở H 2 đợc h3. - Gấp theo đờng dấu ở H3 đợc H4. - Sau mỗi lần gấp miết theo đờng gấp cho thật phẳng. *Bớc 2: Tạo tên lửa và sử dụng: - Bẻ các mép gấp sang hai bên đờng dấu giữa và miết theo đờng dấu đợc tên lửa H5. - Cầm vào nếp gấp giữa cho hai cánh tên lửa ngang ra đợc H6. Phóng tên lửa theo hớng chếch lên không chung. - YC nhắc lại các bớc. d. Thực hành: - YC cả lớp gấp tên lửa trên giấy nháp. - Quan sát giúp h/s còn lúng túng. 4. Củng cố dặn dò: (2 ) - Hát - Để đồ dùng lên bàn. - Nhắc lại. - Mô hình tên lửa. - Phần mũi, thân, mũi tên lửa dài. - Gấp bằng giấy. - Gấp bằng tờ giấy hình chữ nhật. - Quan sát. - Lắng nghe. - Theo dõi các bớc gấp. Tr ờng TH Ch ơng D ơng GV: Nguyễn Thị Hiên - YC nhắc lại các bớc gấp tên lửa. - Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp tên lửa trên giấy thủ công. - Nhận xét tuần học. - Nhắc lại. - 2 h/s lên bảng thao tác lại các bớc gấp. - Cả lớp quan sát. - Thực hành gấp trên giấy nháp. Tr ờng TH Ch ơng D ơng GV: Nguyễn Thị Hiên Th ngy thỏng nm 20. TH CễNG Tuần 2: gấp tên lửa ( tuần 2) A/ Mục tiêu: 1. Kiến thức: Học sinh biết cách gấp tên lửa đúng và đẹp. 2. Kỹ năng: Gấp thành thạo, nhanh, chính xác. 3. GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu quý sản phẩm mình làm ra. B/ Đồ dùng dạy học: - GV: Một tên lửa gấp bằng giấy thủ công khổ to. Quy trình gấp tên lửa, giấy thủ công. - HS : Giấy thủ công, bút màu. C/ Phơng pháp: Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập. D/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. ổn định tổ chức: (1 ) 2. Kiểm tra bài cũ:(1-2 ) ? Gấp tên lửa gồm mấy bớc. - Nhận xét. 3. Bài mới: (30 ) a. Giới thiệu bài: - Ghi đầu bài: b.Thực hành: c. HD thao tác: - Treo qui trình gấp HD thực hành. -YC nhắc lại các thao tác gấp. * Bớc 1: Gấp tạo mũi và thân tên lửa. *Bớc 2: Tạo tên lửa và sử dụng: d. Thực hành: - YC các nhóm thực hành gấp tên lửa trên giấy thủ công - Phát giấy khổ to cho các nhóm trình bày sản phẩm. - Quan sát giúp h/s còn lúng túng. 4. Củng cố dặn dò: (2 ) - YC nhắc lại các bớc gấp tên lửa. - Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp tên lửa trên giấy thủ công. - Nhận xét tuần học. - Hát - Gấp tên lửa gồm 2 bớc: Bớc1: Gấp tạo mũi và thân tên lửa, bớc2: Tạo tên lửa và sử dụng. - Nhắc lại. - Quan sát - 1 h/s nhắc lại qui trình gấp. - 2 h/s lên bảng thực hành gấp tên lửa. - Cả lớp quan sát. - 3 nhóm thực hành gấp và trang trí tên lửa, rồi ghi tên mình vào cánh tên lửa sau đó dán tên lửa và trang trí bức tranh của nhóm mình cho sinh động bằng cách dùng bút màu vẽ thêm các hoạ tuần. - Các nhóm trình bày sản phẩm. - Nhận xét bình chọn - 2 h/s lên thực hành phóng tên lửa. - Đại diện các nhóm phóng thi. - Nhận xét bình chọn. Tr ờng TH Ch ơng D ơng GV: Nguyễn Thị Hiên Th ngy thỏng nm 20. Tuần 3: gấp máy bay phản lực ( tuần 1) A/ Mục tiêu:TCKT B/ Đồ dùng dạy học: - GV: Một máy bay phản lực gấp bằng giấy thủ công khổ to. Quy trình gấp máy bay, giấy thủ công. - HS: Giấy thủ công, bút màu. C/ Phơng pháp: Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập. D/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. ổn định tổ chức: (1 ) 2. Kiểm tra đồ dùng học tập:(1-2 ) 3. Bài mới: (30 ) a. Giới thiệu bài: - Ghi đầu bài: b. Quan sát và nhận xét: - GT chiếc máy bay phản lực hỏi: ? Trên tay cô cầm vật gì. ? Máy bay gồm những bộ phận nào. - Cho h/s quan sát tên lửa và máy bay để so sánh sự giống và khác nhau ntn. ? Tên lửa đợc bằng gì, gấp bởi hình gì. c. HD thao tác: - Treo quy trình gấp. * Bớc 1: Gấp tạo mũi và thân và cánh máy bay. - Gấp giống nh tên lửa. - Gấp đôi từ giấy theo chiều dài để lấy đờng dấu giữa. - Mở giấy ra đợc hình 1 và 2. - Gấp toàn bộ phần trên theo đờng dấu gấp ở H2, Sao cho đỉnh A trùng với đờng dấu giữa đợc H3 - Gấp theo đờng dấu gấp ở hình 3 sao cho 2 đỉnh tiếp giáp nhau ở đờng dấu giữa đợc H4. - Gấp theo đờng dấu gấp ở H4 đợc H5. - Gấp tiếp theo đờng dáu gấp ở H5 sao cho 2 đỉnh phía trên và 2 mép bên sát vào đờng dấu giữa nh H6. *Bớc 2: Tạo máy bay và sử dụng: - Bẻ các mép gấp song song hai bên đờng dấu gấp và miết dọc theo đờng dấu giữa đợc máy bay phản lực. - Hát - Để đồ dùng lên bàn. - Nhắc lại. - Quan sát. - Máy bay phản lực. - Gồm mũi, thân và cánh máy bay. Mũi bằng. - Quan sát máy bay phản lực và tên lửa. + Giống: Gồm mũi, thân và cánh. + Khác: Mũi tên lửa nhọn, mũi máy bay bằng. - Đợc gấp bằng giấy. Từ hình chữ nhật. - Quan sát Lắng nghe. - Lắng nghe. - 2 h/s nêu lại các bớc gấp. - Thực hành trên giấy nháp. Tr ờng TH Ch ơng D ơng GV: Nguyễn Thị Hiên - Cầm vào nếp gấp giữa cho hai cánh máy bay chếch lên không chung để phóng nh phóng tên lửa. - YC nhắc lại các bớc. d. Thực hành: - YC cả lớp gấp tên lửa trên giấy nháp. - Quan sát giúp h/s còn lúng túng. 4. Củng cố dặn dò: (2 ) - YC nhắc lại các bớc máy bay. - Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp máy bay trên giấy thủ công. - Nhận xét tuần học. Tuần 4: gấp may bay phản lực ( tuần 2) A/ Mục tiêu (TCKT) B/ Đồ dùng dạy học: - GV: Một máy bay gấp bằng giấy thủ công khổ to. Quy trình gấp máy bay, giấy thủ công. - HS : Giấy thủ công, bút màu. C/ Phơng pháp: Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập. D/ Các hoạt động dạy học: Tr ờng TH Ch ơng D ơng GV: Nguyễn Thị Hiên Hoạt động dạy Hoạt động học 1. ổn định tổ chức: (1 ) 2. Kiểm tra bài cũ:(1-2 ) ? YC nhắc lại các bớc gấp máy bay phản lực. - Nhận xét. 3. Bài mới: (30 ) a. Giới thiệu bài: - Ghi đầu bài: b. HD thao tác: - Treo qui trình gấp HD thực hành. -YC nhắc lại các thao tác gấp. * Bớc 1: Gấp tạo mũi và thân và cánh máy bay. - Gấp giống nh tên lửa. - Gấp đôi từ giấy theo chiều dài để lấy đờng dấu giữa. - Mở giấy ra đợc hình 1 và 2. - Gấp toàn bộ phần trên theo đờng dấu gấp ở H2, Sao cho đỉnh A trùng với đờng dấu giữa đợc H3. *Bớc 2: Tạo máy bay và sử dụng: - Bẻ các mép gấp song song hai bên đờng dấu gấp và miết dọc theo đờng dấu giữa đợc máy bay phản lực. - Cầm vào nếp gấp giữa cho hai cánh máy bay chếch lên không chung để phóng nh phóng tên lửa. d. Thực hành: - YC các nhóm thực hành gấp tên lửa trên giấy thủ công - Phát giấy khổ to cho các nhóm trình bày sản phẩm. - Quan sát giúp h/s còn lúng túng. - Hát - Gấp máy bay gồm 2 bớc: Bớc1: Gấp tạo mũi thân và cánh máy bay, bớc2: Tạo máy bay và sử dụng. - Nhắc lại. - Quan sát - 1 h/s nhắc lại qui trình gấp. - 2 h/s lên bảng thực hành gấp máy bay - Cả lớp quan sát. - 3 nhóm thực hành gấp và trang trí máy bay phản lực, rồi ghi tên mình vào cánh máy bay sau đó dán máy bay và trang trí bức tranh của nhóm mình cho sinh động bằng cách dùng bút màu vẽ thêm các hoạ tuần. - Các nhóm trình bày sản phẩm. - Nhận xét bình chọn - 2 h/s lên thực hành phóng máy bay. - Đại diện các nhóm phóng thi. Tr ờng TH Ch ơng D ơng GV: Nguyễn Thị Hiên 4. Củng cố dặn dò: (2 ) - YC nhắc lại các bớc gấp tên lửa. - Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp máy bay đuôi rời . - Nhận xét tuần học. - Nhận xét bình chọn. Th ngy thỏng nm 20. Tuần 5: gấp máy bay đuôI rời ( tuần 1) A/ Mục tiêu: 1. Kiến thức: Học sinh biết cách gấp máy bay đuôi rời. 2. Kỹ năng: Học sinh gấp đợc máy bay đuôi rời đúng và đẹp. 3. GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu thích môn học. B/ Đồ dùng dạy học: - GV: Một máy bay đuôi rời gấp bằng giấy thủ công khổ to. Quy trình gấp máy bay, giấy thủ công. Tr ờng TH Ch ơng D ơng GV: Nguyễn Thị Hiên - HS: Giấy thủ công, bút màu. C/ Phơng pháp: Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập. D/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. ổn định tổ chức: (1 ) 2. Kiểm tra đồ dùng học tập:(1-2 ) 3. Bài mới: (30 ) a. Giới thiệu bài: - Ghi đầu bài: b. Quan sát và nhận xét: - GT chiếc máy bay đuôi rời hỏi: ? Trên tay cô cầm vật gì. ? Máy bay gồm những bộ phận nào. ? Máy bay đợc bằng gì, gấp bởi hình gì. c. HD thao tác: - Treo quy trình gấp. * Bớc 1: Gấp chéơ tờ giấy hình chữ nhật theo đ- ờng dấu. Gấp ở H1a sao cho cạnh ngắn trùng với canh dài đợc H1b. - Gấp đờng dấu giữa ở H1b (chú ý miết mạnh để tạo nếp gấp) Sau đó mở tờ giấy ra và cắt theo đ- ờng nếp gấp đợc 1 hình vuông, một hình chữ nhật. *Bớc 2: Gấp đầu và cánh máy bay: - Gấp đôi tờ giấy hình vuông theo đờng chéo đợc hình tam giác(H3a) Gấp đôi theo đờng dấu gấp ở H3a để lấy đờng dấu giữa rồi mở ra đợc H3b. - Gấp theo đờng dấu gấp ở H3 sao cho đỉnh B trùng với đỉnh A (H4) - Lật mặt sau gấp nh mặt trớc sao chođỉnh C trùng với đỉnh A đợc H5. - Lồng hai ngón tay cái vào lòng tờ giấy HV mới gấp kéo sang hai bên đợc H6. - Gấp hai nửa cạnh đáy H6 vào đờng dấu đợc H7. Gấp theo các đờng dấu gấp (Nằm ở phần mới gấp lên) vào đờng dấu giữa nh H8. - Dùng ngón tay trỏ và ngón tay cái luồn vào hai góc HV ở hai bên ép vào theo nếp gấp đợc máy - Hát - Để đồ dùng lên bàn. - Nhắc lại. - Quan sát. - Máy bay đuôi rời. - Gồm đầu, thân, cánh và đuôi máy bay. - Đợc gấp bằng giấy. Từ hình chữ nhật sau đó gấp tạo hình vuông. - Quan sát Lắng nghe. - Lắng nghe. Tr ờng TH Ch ơng D ơng GV: Nguyễn Thị Hiên bay nh hình 9. Gấp theo đờngdấu ở H9 bvề phía sau đợc đầu cánh máy bay nh H10. * Bớc 3: Làm thân và đuôi máy bay. - Dùng phần giấy HCN để làm đuôi máy bay. - Gấp đôi tờ giấy HCN theo chiều dài, gấp đôi tờ giấy theo chiều rộng, mở tờ giấy ra và đánh dấu khoảng 1/4 chiều dài để làm đuôi máy bay (H11) Dùng kéo cắt bỏ phần gạch chéo đợc H12. * Bớc 4: Lắp máy bay hoàn chỉnh và sử dụng. - Mở phần máy bay ra cho thân máy bay vào (H14) Gấp lại nh cũ đợc máy bay hoàn chỉnh (H14) Gấp đôi máy bay theo chiều dài và miết theo đờng vừa gấp đợc (H15) YC nhắc lại các bớc. d. Thực hành: - YC cả lớp gấp trên giấy nháp. - Quan sát giúp h/s còn lúng túng. 4. Củng cố dặn dò: (2 ) - YC nhắc lại các bớc máy bay đuôi rời. - Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp máy bay trên giấy thủ công. - Nhận xét tuần học. - 2 h/s nêu lại các bớc gấp. - 2 h/s thực hành gấp. - Cả lớp quan sát Nhận xét. - Thực hành trên giấy nháp. Tr ờng TH Ch ơng D ơng GV: Nguyễn Thị Hiên Th cụng: Tuần 6 : gấp máy bay đuôI rời ( tuần 2) A/ Mục tiêu: (TCKT) 1. Kiến thức: Học sinh gấp đợc máy bay đuôi rời đúng và đẹp. 2. Kỹ năng : Biết trình bày sản phẩm và phóng máy bay. 3. GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu thích môn học. B/ Đồ dùng dạy học: - GV: Một máy bay đuôi rời gấp bằng giấy thủ công khổ to. Quy trình gấp máy bay, giấy thủ công. - HS : Giấy thủ công, bút màu. C/ Phơng pháp: Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập. D/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. ổn định tổ chức: (1 ) 2. Kiểm tra bài cũ :(1-2 ) ? Gấp máy bay đuôi rời cần thực hiện theo mấy bớc. 3. Bài mới: (30 ) a. Giới thiệu bài: - Ghi đầu bài: b. Thực hành: ? Nêu lại các thao tác gấp máy bay đuôi rời. - Chia nhóm bầu nhóm trởng - YC các nhóm thực hành gấp. - Quan sát giúp h/s còn lúng t - Gợi ý cho h/s cách trang trí máy bay nh vẽ ngôi sao, lá cờ. - YC các nhóm trình bày. - Chọn những sản phẩm đẹp để trng bày tuyên dơng. - Cho h/s thi phóng máy bay. 4. Củng cố dặn dò: (2 ) - YC nhắc lại các bớc gấp máy bay đuôi rời. - Đánh giá sản phẩm. - Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp thuyền phẳng đáy không mui. - Nhận xét tuần học. - Hát - Cần thực hiện qua 4 bớc. - Nhắc lại. - 2,3 h/s nêu * Bớc 1: Gấp chéơ tờ giấy hình chữ nhật theo đờng dấu *Bớc 2: Gấp đầu và cánh máy bay: * Bớc 3: Làm thân và đuôi máy bay. * Bớc 4: Lắp máy bay hoàn chỉnh và sử dụng. - Các nhóm trình bày sản phẩm của nhóm mình. - Bình chọn nhận xét. - Từng nhóm lên thi phóng máy bay trớc lớp. [...]... cần thực hiện mấy bớc? trên giấy nháp - Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp cắt, dán biển báo giao thông trên giấy thủ công - Nhận xét tuần học - Thực hành qua 2bớc Thủ công Tit 16 : cắt, dán biển báo giao thông (tuần 2) A/ Mục tiêu:( TCKT) 1 Kiến thức: Học sinh gấp, cắt, dán đợc biển báo giao thông đẹp, cân đối 2 Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng gấp, cắt, dán biển báo chỉ lối đi thuận chiều và... cắt, dán phong bì d Cho h/s thực hành gấp, cắt, dán phong bì trên giấy nháp - Quan sát h/s giúp những em còn lúng túng - Thực hiện qua 3 bớc 4 Củng cố dặn dò: (2 ) - Để gấp, cắt đợc phong bì ta thực hiện my bớc? - Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp, cắt, dán phong bì.- Nhận xét tuần học Thủ công: Tuần 22 : gấp, cắt , dán phong bì (tuần2) A/ Mục tiêu (TCKT) 1 Kiến thức: Học sinh gấp, cắt, dán... lên trình bày 4 Củng cố dặn dò: (2 ) - Đánh giá sản phẩm, nhận xét tinh thần, thái độ học tập, sự chuẩn bị của h/s - Nhận xét tuần học Hoạt động học - Hát - Nhắc lại - Quan sát - H/S nêu: - Bài1 4: Gấp, cắt, dán hình tròn - Bài1 6: Gấp, cắt, dán biển báo giao thông - Bài1 8: Gấp, cắt, dán biển báo cấm đỗ xe - Bài2 0:Gấp, cắt, trang trí thiếp chúc mừng - Bài2 2: Gấp, cắt, dán phong bì - Các nhóm thực hành... dặn dò: (2 ) - Để làm đợc dây xúc xích ta cần thực hiện qua - Thực hiện qua 2 bớc Bớc1 Cắt các những bớc nào? nan giấy, bớc 2 dán các nan giấy - Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành làm thành dây xúc xích dây xúc xích - Nhận xét tuần học Thủ công: Tuần 26 : làm dây xúc xích trang trí (tuần2) A/ Mục tiêu:( TCKT) 1 Kiến thức: Học sinh biết cách làm dây xúc xích trang trí bằng giấy thủ công 2 Kỹ năng:... - Hát 2 Kiểm tra bài cũ :(1 -2 ) - Để gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe - Cần thực hiện qua 2 bớc: Gấp, cắt cần thực hiện qua mấy bớc? và dán biển báo - Nhận xét 3 Bài mới: (30 ) a Giới thiệu bài: - Ghi đầu bài: - Nhắc lại b.Thực hành trên giấy nháp - Cho h/s thực hành gấp, cắt, dán hình trên giấy thủ công - YC h/s nhắc lại quy trình gấp, cắt, dán biển báo - Nêu quy trình gấp, cắt, dán biển... gia đình c Đánh giá sản phẩm: - Sản phẩm dán phẳng, màu sắc đẹp - Chọn sản phẩm tuyên dơng 4 Củng cố dặn dò: (2 ) - Nhận xét về sự chuẩn bị, ý thức, tinh thần học tập của HS - Chuẩn bị giấy thủ công bài sau làm đồng hồ đeo tay - Nhận xét tuần học Hoạt động học - Hát - Bớc 1: Cắt các nan giấy - Bớc 2: Dán các nan giấy - Nhắc lại - 2 h/s nhắc lại - Thực hành làm dây xúc xích Thủ công: Tuần 27 : làm đồng... gấp bằng giấy thủ công khổ to Quy trình gấp thuyền, giấy thủ công - HS : Giấy thủ công, bút màu C/ Phơng pháp: Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập D/ Các hoạt động dạy học: Trờng TH Chơng Dơng Hoạt động dạy 1 ổn định tổ chức: (1 ) 2 Kiểm tra bài cũ :(1 -2 ) - Nhắc lại cách gấp thuyền phẳng đáy có mui - Nhận xét 3 Bài mới: (30 ) a Giới thiệu bài: - Ghi đầu bài: b Thực hành: - YC 2, 3 h/s nhắc... Củng cố dặn dò: (2 ) - Thực hiện qua 3 bớc - Để gấp, cắt, dán đợc hình tròn ta cần thực hiện mấy bớc? - Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp cắt, dán hình tròn Thủ công: Tuần 14 : gấp, cắt, dán hình tròn (tuần 2) A/ Mục tiêu: (TCKT) 1 Kiến thức: Học sinh gấp, cắt, dán đợc hình tròn đúng và đẹp 2 Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng gấp, cắt, dán hình tròn Trờng TH Chơng Dơng GV: Nguyễn Thị Hiên 3 GD... đẹp tuyên dơng 4 Củng cố dặn dò: (2 ) - Nhận xét tuần học - Chuẩn bị giấy thủ công bài sau gấp, cắt trang trí phong bì - Các nhóm thực hành gấp, cắt, dán phong bì - Trình bày sản phẩm Thủ công: Tuần 23 : ôn tập chơng II -phối hợp gấp, cắt, dán hình A/ Mục tiêu (TCKT) 1 Kiến thức: Ôn tập kỹ năng về chơng II Phối hợp gấp, cắt, dán hình 2 Kỹ năng: Rèn kỹ năng gấp, cắt, dán hình 3 GD h/s có tính kiên chì,... giấy thủ công khổ to Quy trình gấp thuyền, giấy thủ công - HS : Giấy thủ công, bút màu C/ Phơng pháp: Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập D/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học Trờng TH Chơng Dơng 1 ổn định tổ chức: (1 ) 2 Kiểm tra bài cũ :(1 -2 ) - Nhắc lại cách gấp thuyền phẳng đáy không mui - Nhận xét 3 Bài mới: (30 ) a Giới thiệu bài: - Ghi đầu bài: b Thực hành: - YC 2, 3 . dặn dò: (2 ) - YC nhắc lại các bớc gấp thuyền. - Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp thuyền trên giấy thủ công. - Nhận xét tuần học. - 2 h/s nêu. định tổ chức: (1 ) 2. Kiểm tra bài cũ :(1 -2 ) - KT sự chuẩn bị của h/s. - Nhận xét. 3. Bài mới: (30 ) a. Giới thiệu bài: - Ghi đầu bài: Bài hôm nay các con
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Giáo án thủ công lớp 2 chuẩn, Bài soạn Giáo án thủ công lớp 2 chuẩn,

Hình ảnh liên quan

? Tên lửa đợc gấp bởi hình gì. - Bài soạn Giáo án thủ công lớp 2 chuẩn

n.

lửa đợc gấp bởi hình gì Xem tại trang 1 của tài liệu.
*Bớc 1: Gấp chéơ tờ giấy hình chữ nhật theo đ- đ-ờng dấu. Gấp ở H1a sao cho cạnh ngắn trùng với  canh dài đợc H1b. - Bài soạn Giáo án thủ công lớp 2 chuẩn

c.

1: Gấp chéơ tờ giấy hình chữ nhật theo đ- đ-ờng dấu. Gấp ở H1a sao cho cạnh ngắn trùng với canh dài đợc H1b Xem tại trang 8 của tài liệu.