0
 1. Trang chủ >
 2. Thể loại khác >
 3. Tài liệu khác >

26. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 truong thpt Da Phuc Ha Noi lan 1

26. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 truong thpt Da Phuc  Ha Noi lan 1

26. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 truong thpt Da Phuc Ha Noi lan 1

... ĐÁP ÁN C 11 D 21 D 31 C 41 A C 12 A 22 C 32 C 42 C D 13 B 23 D 33 D 43 D A 14 B 24 D 34 B 44 C B 15 B 25 D 35 C 45 A C 16 A 26 B 36 A 46 B B 17 C 27 C 37 A 47 B C 18 B 28 A 38 C 48 A A 19 A 29 ... 1 Câu 30 Tìm tập giá trị hàm số y  x2 A \ 2 B C \ 2 D z  D 729 D \ 1 Câu 31 Tính chất không với số phức z1 , z2 A z1  z2  z1  z2 B z1.z2  z1.z2 C z1  z2  z1  z D z1.z2  z1 ... fb.com/webthaygiaongheo để cập nhật tài liệu hay, Trang 2/6 - Mã đề thi 12 1 Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT x2  1 Câu 20 Cho  2 dx  ln a  ,  a  x  x  1  Tính 2a C D Câu 21...
 • 6
 • 118
 • 0
42. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 truong thpt chuyen KHTN  DH Quoc Gia Ha Noi lan 3

42. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 truong thpt chuyen KHTN DH Quoc Gia Ha Noi lan 3

... thi n sau: ĐÁP ÁN 1.D 6.A 11.B 16.C 21.A 26.C 31 .D 36 .D 41.D 46.D 2.D 7.B 12.A 17.A 22.C 27.B 32 .B 37 .C 42.D 47.A 3. D 8.D 13. D 18.D 23. D 28.C 33 .D 38 .B 43. D 48.B 4.C 9.C 14.C 19.B 24.C 29.D 34 .B ... x 1  y 3 z  Gọi A giao điểm 2 Follow facebook https://www.facebook.com/huyenvu2405 cập nhật thi, tàihay liệu Toán Like fanpage: Fb.com/webthaygiaogheo để cậpđểnhật tàiđềliệu THAYGIAONGHEO.NET ...  A 33  y 8 B C D 9 Câu 41: Cho x  log 5, y  log 3, z  log 10,   The best or nothing 2017? A 2017 B 2018 C 4 034 D 1;1;1 Gọi  đường thẳng qua D đứng A Y G cho bốn điểm A  3; 0;0...
 • 4
 • 101
 • 0
25. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 truong thpt ngo gia tu vinh phuc lan 1

25. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 truong thpt ngo gia tu vinh phuc lan 1

... x3  x  x  C A D 12 D 2 y   x4  x D y  x  - - HẾT 10 A C D B C D D B D C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D D D C B B D C A C ĐÁP ÁN 21 D 22 D 23 A 24 B ... Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT Câu 11 : Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y  x  m cos x đồng biến R A m  B m  C m  [ 1; 1] \{0} D 1  m  Câu 12 : Cho hàm ... fb.com/webthaygiaongheo để cập nhật tài liệu hay, Trang 5/6 - Mã đề thi 10 9 Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT 1 B C 24 48 Câu 49: Thể tích khối tứ diện có cạnh là: 2 A B C 12 Câu...
 • 6
 • 104
 • 0
18. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 truong thpt ngo si lien bac giang lan 1

18. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 truong thpt ngo si lien bac giang lan 1

... đa diện lồi - HẾT -1 D 11 A 21 B 31 C B 12 B 22 A 32 B A 13 D 23 D 33 B D 14 B 24 A 34 A B 15 C 25 D 35 C A 16 D 26 B 36 D A 17 D 27 D 37 B B 18 A 28 A 38 A 41 42 43 44 45 46 47 48 C C ... liệu hay, Trang 4/7 - Mã đề thi 13 2 Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT a3 3 15 11 a B a C a D 12 12 12 12 Câu 43: Số mặt đối xứng hình tứ diện A B 10 C D Câu 44: Mệnh đề sau mệnh ... ABCD là: 15 A B 15 a3 a C 16 15 a D 16 15 a 15 Like fanpage fb.com/webthaygiaongheo để cập nhật tài liệu hay, Trang 5/7 - Mã đề thi 13 2 Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT Câu...
 • 7
 • 188
 • 0
19. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 truong thpt ha trung thanh hoa lan 1

19. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 truong thpt ha trung thanh hoa lan 1

... TOÁN ĐỀ THI THỬ THPT LẦN NĂM HỌC 2 016 - 2 017 TRƯỜNG THPT TRUNG Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 A A C C D D D D D A Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu ... fb.com/webthaygiaongheo để cập nhật tài liệu hay, Trang 2/5 - Mã đề thi 10 2 Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT Câu 20 Tính P  log  log   log  log 10 A P  B P  C P  D P  1 Câu ... Hãy biểu diễn log18 42 theo a, b 1 a  b  ab a b A log18 42  C log18 42  B log18 42  2a 1 a  2a Câu 10 Giải phương trình x 3  84 x A x  B x  C x  Câu 11 Cho  a   b Khẳng...
 • 6
 • 126
 • 0
22. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 truong thpt luc ngan so 3 bac giang lan 1

22. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 truong thpt luc ngan so 3 bac giang lan 1

... khối lăng trụ A a3 3 B 3a3 16 C 2a 3 D a3 16 Câu 12 : Cho hàm số y  x  x  e x Tích giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số cho   0; 3 bao nhiêu? A 2e3 B 2e6 C 4e D 2e5 Câu 13 : Cho khối chóp ... Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT A Câu 44: A 12 a3 B 20a   Tìm tập xác định hàm số y  x  DR B D 10 2a3 C 10 a 5 D   ; 11;   C DR  1 D D   1; 1 Câu 45: Gọi x1 , x2 nghiệm ... 30 : a3 B a3 6 C a3 D a 15 log a (a > 0, a  1) bằng: a C D 3 Câu 31 : Cho lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’, cạnh đáy a Cho góc hợp (A’BC) mặt đáy 30 Thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ là: A 7 /3 B 3...
 • 6
 • 130
 • 0
24. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 truong thpt cai be tien giang

24. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 truong thpt cai be tien giang

... Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT A 16  15 B 17  15 C 18 15 D 19  15 x2 chia hình tròn có tâm gốc tọa độ, bán kính 2 thành phần, Tỉ số diện tích chúng thu c khoảng nào: A  ... C SOMM '  D SOMM '  4 Câu 35: Cho hình chóp S.ABCD Lấy điểm M thu c miền tam giác SBC Lấy điểm N thu c miền tam giác SCD Thi t diện hình chóp S.ABCD với (AMN) là: A Hình tam giác B Hình tứ ... nhật tài liệu hay, Thaygiaongheo.net – Video – Tài liệu học toán THPT x y 1 z  mặt phẳng    P  : x  2y  2z   Tìm tọa độ điểm M có tọa độ âm thu c d cho khoảng cách từ M đến Câu 48:...
 • 6
 • 70
 • 0
37. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 So GD Ba Ria Vung Tau lan 2

37. De thi thu mon toan trac nghiem 2017 So GD Ba Ria Vung Tau lan 2

... x + C D x cos + C 2 D x2 x e + C 2 x ò 3xe dx x2 e + C C 3e x + C - 3i + (5 - 4i )(- - i )là Câu 15: Phần thực số thức z = + 3i A x2 e + C B 2cos B 59 27 27 59 B  C D 2 2 Câu 16: Cho số ... - 2; - 1) tiếp xúc với mặt phẳng (P ): x + y - z - = ? 2 B (x - 1) + (y + 2) + (z + 1) = 2 D (x + 1) + (y - 2) + (z - 1) = A (x - 1) + (y + 2) + (z + 1) = C (x + 1) + (y - 2) + (z - 1) = 2 2 2 ... Câu 20 : Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho ba điểm A(1; 2; - 1), B (2; - 1;3), C (- 3;5;1) Tìm tọa độ điểm D cho tứ giác ABCD hình bình hành A D (- 4;8; - 3) B D (- 2; 2;5) C D (- 2; 8;...
 • 7
 • 156
 • 0
Đề thi thử môn toán có đáp án Trường THPT Trần Phú - Hà Tĩnh Lần 2 năm 2015

Đề thi thử môn toán có đáp án Trường THPT Trần Phú - Tĩnh Lần 2 năm 2015

... ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN THI THỬ THPT QUỐC GIA 20 1 4 -2 015, LẦN §iÓm Néi dung C©u C©u a) Điểm 2, 0 điÓm - Tập xác định D = R - Sự biến thi n y ' = −3x + 6x; y ' ... 0,5  x + y2 − 2x − 10y − 24 = x = x = ⇔ ∨  y = − x + y + =   y = 2  0 ,25 I C Vây A (-4 ;0), B(8;4), C (2 ; -2 ) A (-4 ;0), C(8;4), B (2 ; -2 ) Mặt phẳng (Q) song song (P) nên dạng x + 2y − z + ... cần tìm ( x − 2) + ( y − 2) + ( z + 1) = 24 + 2. 2 + + 1+ + Số phần tử A 6.A = 720 Số cách chọn số hàng đơn vị số 1.A 36 = 120 cách Số cách chọn số hàng đơn vị số 1.5.A 52 = 100 cách...
 • 5
 • 2,107
 • 4
Đề thi thử môn vật lý năm 2017 trường chuyên sư phạm hà nội lần 2 (có lời giải)

Đề thi thử môn vật lý năm 2017 trường chuyên sư phạm nội lần 2 (có lời giải)

... MÔN Tuyensinh247.com 1.B 2. B 3.D 4.C 5.A 6.A 7.D 8.C 9.D 10.C 11.D 12. C 13.D 14.B 15.C 16.D 17.A 18.A 19.C 20 .B 21 .B 22 .A 23 .C 24 .A 25 .B 26 .D 27 .C 28 .B 29 .A 30.B 31.D 32. D 33.B 34.B 35.D 36.A ... B 2 1 C 2 ω1 D ω1 /2 >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán – – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử - Địa tốt nhất! Page HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN VÀ GIẢI CHI TIẾT BAN CHUYÊN MÔN Tuyensinh247.com ... Câu 35: Vật dao động điều hòa với phương trình: x=6cos(ωt-π /2) (cm) Sau thời gian t1=0,5s kể từ thời điểm ban đầu vật quãng đường 3cm Sau khoảng thời gian t2 =20 ,5s kể từ thời điểm ban đầu vật quãng...
 • 8
 • 994
 • 9
300 ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN – TRẮC NGHIỆM 2017 – CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐÃ ĐƯỢC THẨM ĐỊNH – IN DÙNG NGAY – ĐỀ 26

300 ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁNTRẮC NGHIỆM 2017 – CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐÃ ĐƯỢC THẨM ĐỊNH – IN DÙNG NGAY – ĐỀ 26

... + y z + =0 Tọa độ điểm M nằm (P) cho MA2 + MB2 nhỏ là: A M(-2;1;1) B M(-3;1;1) C M(-2;1;3) D M(3;-1;1) MA TRẬN Đề thi minh họa kỳ thi THPT QG năm 2017 Môn: Toán Trang Tổng Số câu Phân môn ... Trang Phân môn Giải tích 34 câu (68%) Hình học 16 câu (32%) Tổng Chương Chương I 11 câu Chương II 10 câu Chương III 07 câu Chương IV 06 câu Chương I 04 câu Chương II 04 câu Chương ... nhỏ MI nhỏ Hay M hình chi u vuông góc I (P) I(2;3;1), ta tìm M(-2;1;3) Một số đánh giá nhận xét đề minh họa trường gữi lên Chúng xin số đánh sau: +) Cấu trúc đề theo đề minh họa Bộ +) Các trường...
 • 9
 • 336
 • 2
300 ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN – TRẮC NGHIỆM 2017 – CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐÃ ĐƯỢC THẨM ĐỊNH – IN DÙNG NGAY – ĐỀ 8

300 ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁNTRẮC NGHIỆM 2017 – CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐÃ ĐƯỢC THẨM ĐỊNH – IN DÙNG NGAY – ĐỀ 8

... 46-B 7-B 17-B 27-A 37-A 47-B 8- C 18- C 28- D 38- B 48- A 9-D 19-A 29-C 39-C 49-B 10-C 20-A 30-D 40-A 50-D LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án B Ta y = − x + sin x tập xác định D = ¡ y ' = −1 + cos x ... ( = (1+ i) ) 10 08 = ( 2i ) 10 08 = 210 08. i10 08 = 210 08 ( i ) 252 = 210 08 10 08 Mô đun: z = Câu 33: Đáp án A Phương trình z − 2z + 10 = ( 1) ∆ ' = − 10 = −9 < nên (1) hai nghiệm phức z1 = ... 3) với ∀a ∈ ¡ log 4x log x = khẳng định sau đúng: log 2x log16 8x A Phương trình hai nghiệm B Tổng nghiệm 17 C Phương trình ba nghiệm D Phương trình nghiệm Câu 21: Sự tăng trưởng loài...
 • 19
 • 599
 • 0
300 ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN – TRẮC NGHIỆM 2017 – CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐÃ ĐƯỢC THẨM ĐỊNH – IN DÙNG NGAY – ĐỀ 1

300 ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁNTRẮC NGHIỆM 2017 – CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐÃ ĐƯỢC THẨM ĐỊNH – IN DÙNG NGAY – ĐỀ 1

... điểm M ( 1; 1; ) vuông góc với mp ( β ) : 2x + y + 3z − 19 = là: A x 1 y +1 z − = = B x 1 y +1 z − = = 1 C x +1 y 1 z + = = D x 1 y 1 z − = = Đáp án Trang 1- A 11 -C 21- A 31- B 41- A 2-D 12 -D ... điểm M1 ( 1; −2;3) vtcp u1 = ( 1; 1; 1) uur d2 qua điểm M = ( 3 ;1; 5 ) vtctp u = ( 1; 2;3) uur uur  1 1 1  uuuuuur ; ; = 5; − 4 ;1 M ( ) ta  u1 , u  =  ÷ 1M = ( 2;3; ) 2 3 1 2 ... tiệm cận ngang A M1 ( 1; 1) ; M ( 7;5 ) B M1 ( 1; 1) ; M ( −7;5 ) C M1 ( 1; 1) ; M ( 7;5 ) D M1 ( 1; 1) ; M ( 7; −5 ) Câu 11 : Một đại lý xăng dầu cần làm bồn dầu hình trụ tôn tích 16 π m Tìm bán...
 • 17
 • 621
 • 0
300 ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN – TRẮC NGHIỆM 2017 – CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐÃ ĐƯỢC THẨM ĐỊNH – IN DÙNG NGAY – ĐỀ 2

300 ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁNTRẮC NGHIỆM 2017 – CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐÃ ĐƯỢC THẨM ĐỊNH – IN DÙNG NGAY – ĐỀ 2

... có: I = ∫ x.e dx Đặt  2x 2x dv = e dx  v = e  2x ⇒I= 2x 1 1 1  xe − ∫ e 2x dx = xe 2x − e 2x + C = e 2x  x − ÷+ C 2 2  Câu 26 : Đáp án C Dùng MTCT để kiểm tra π π Với phương án A: sin ... 1-B 11-A 21 -C 31-A 41-D 2- D 12- D 22 -C 32- A 42- A Trang 3-A 13-C 23 -D 33-A 43-C 4-B 14-C 24 -A 34-C 44-B 5-A 15-B 25 -B 35-B 45-A 6-A 16-C 26 -C 36-C 46-A 7-B 17-D 27 -C 37-D 47-B 8-A 18-C 28 -A 38-B ... (đồng) Câu 22 : Đáp án C Trang 12 1  1x   x x  x e = 2x.e + e − x = 2x − e ( ) x Có:  ÷  2  x    Câu 23 : Đáp án D ∫ cos ( 2x + 3) dx = sin ( 2x + 3) +C Chú ý: ∫ cos ( ax + b ) dx = sin (...
 • 17
 • 528
 • 1
300 ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN – TRẮC NGHIỆM 2017 – CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐÃ ĐƯỢC THẨM ĐỊNH – IN DÙNG NGAY – ĐỀ 3

300 ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁNTRẮC NGHIỆM 2017 – CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐÃ ĐƯỢC THẨM ĐỊNH – IN DÙNG NGAY – ĐỀ 3

... tròn bán kính (S) cắt mặt phẳng (Q) theo giao tuyến đường tròn bán kính r Xác định cho mặt cầu (S) thỏa yêu cầu B r = A r = D r = C r = Đáp án 1112 131 41- 2122 232 42- Trang 31 3 233 3 43- 4142 434 44- ... = Đáp án 1112 131 41- 2122 232 42- Trang 31 3 233 3 43- 4142 434 44- 5152 535 45- 6162 636 46- 7172 737 47- 8182 838 48- 9192 939 49- 102 030 4050- LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án C - Đồ thị hàm số nằm trục hoành y ... b3 = b ⇔ a = ±1     b =   a − 3b =  2  3a − b = −1 Vậy phương trình phức cho nghiệm Câu 31 : Đáp án D D biểu diễn cho + 2i Số phức modun 2 Câu 32 : Đáp án A ( Ta có: + 3i...
 • 17
 • 921
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: đề số 103 thpt đa phúc hà nội lần 2đề thi thử môn toánđề thi thử môn toán 2014đáp án đề thi thử môn toán khối bđề thi thử môn toán năm 2013đề thi thử môn toán học kì 2 lớp 11đề thi thử môn toán lớp 11 học kì 2đề thi thử môn toán 3đề thi thử môn toán 2013đáp án đề thi thử môn toánđề thi thử môn toán 4đề thi thử môn toán đại học khtn năm 2008đề thi thử môn toán khối ađề thi thử môn toán 12đề thi thử môn toán học kì 1 lớp 12Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansChuong 2 nhận dạng rui roTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ