0
 1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Tiến sĩ >

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học tật khúc xạ và hiệu quả một số biện pháp can thiệp hạn chế cận thị ở học sinh 6- 15 tuổi tại Hà Nội (2007- 2009) FULL TEXT

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học tật khúc xạ và hiệu quả một số biện pháp can thiệp hạn chế cận thị ở học sinh 6- 15 tuổi tại Hà Nội (2007- 2009) FULL TEXT

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học tật khúc xạ hiệu quả một số biện pháp can thiệp hạn chế cận thị học sinh 6- 15 tuổi tại Nội (2007- 2009) FULL TEXT

... tiêu nghiên cứu sau: 1- Mô tả dặc điểm dịch tễ học tật khúc xạ học sinh - 15 tuổi số trường tiểu học trung học sở Nội năm 2007 - 2008 2- Đánh giá hiệu số biện pháp can thiệp hạn chế cận thị học ... phòng hạn chế tỷ lệ cận thị học sinh áp dụng giải pháp đơn lẻ mà phải phối hợp biện pháp làm giảm tỷ lệ mắc cận thị học sinh chưa bị cận thị hạn chế gia tăng mức độ cận thị cho học sinh mắc cận thị ... TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 2.1.1 Đối tượng - Học sinh tiểu học trung học sở (học sinh từ đến 15 tuổi) thành phố Nội - Cha/mẹ học sinh giáo viên lớp chọn vào mẫu nghiên...
 • 149
 • 439
 • 1
Nghiên cứu sự hài lòng của người bệnh về khám,chữa bệnh tại 3 bệnh viện đa khoa hạng I thuộc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh và hiệu quả một số biện pháp can thiệp (2010 - 2012) (TT)

Nghiên cứu sự hài lòng của người bệnh về khám,chữa bệnh tại 3 bệnh viện đa khoa hạng I thuộc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh hiệu quả một số biện pháp can thiệp (2010 - 2012) (TT)

... v i 13, 2% trước can thiệp; CSHQ 31 ,8%; p < 0,05 16 3. 4 3, 28 3, 32 3, 29 3, 17 3, 2 3. 2 3, 19 3, 21 3, 22 3, 17 3, 03 2,98 3, 04 2.8 3, 05 3, 03 3,07 3, 03 Trƣớc can thiệp 3, 03 Sau can thiệp Biểu đồ 3. 13 i m ... 1.1 .3 Nghiên cứu h i lòng ngư i bệnh dịch vụ y tế gi i 1.1.4 Nghiên cứu h i lòng ngư i bệnh dịch vụ y tế Việt Nam 1.1.5 Các y u tố ảnh hưởng đến h i lòng ngư i bệnh dịch vụ y tế 1.1.5.1 M i liên ... Sau can thiệp Biểu đồ 3. 8 Sự h i lòng ngƣ i bệnh thủ tục hành Ngư i bệnh h i lòng h i lòng thủ tục hành bệnh viện sau can thiệp 12,2% so v i 6,0% trước can thiệp; CSHQ 1 03, 3%; p < 0,05 13 3 .3. 4...
 • 24
 • 1,492
 • 8
Nghiên cứu sự hài lòng của người bệnh về khám,chữa bệnh tại 3 bệnh viện đa khoa hạng I thuộc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh và hiệu quả một số biện pháp can thiệp (2010 - 2012)

Nghiên cứu sự hài lòng của người bệnh về khám,chữa bệnh tại 3 bệnh viện đa khoa hạng I thuộc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh hiệu quả một số biện pháp can thiệp (2010 - 2012)

... v i 13, 2% trước can thiệp; CSHQ 31 ,8%; p < 0,05 16 3. 4 3, 28 3, 32 3, 29 3, 17 3, 2 3. 2 3, 19 3, 21 3, 22 3, 17 3, 03 2,98 3, 04 2.8 3, 05 3, 03 3,07 3, 03 Trƣớc can thiệp 3, 03 Sau can thiệp Biểu đồ 3. 13 i m ... 1.1 .3 Nghiên cứu h i lòng ngư i bệnh dịch vụ y tế gi i 1.1.4 Nghiên cứu h i lòng ngư i bệnh dịch vụ y tế Việt Nam 1.1.5 Các y u tố ảnh hưởng đến h i lòng ngư i bệnh dịch vụ y tế 1.1.5.1 M i liên ... Sau can thiệp Biểu đồ 3. 8 Sự h i lòng ngƣ i bệnh thủ tục hành Ngư i bệnh h i lòng h i lòng thủ tục hành bệnh viện sau can thiệp 12,2% so v i 6,0% trước can thiệp; CSHQ 1 03, 3%; p < 0,05 13 3 .3. 4...
 • 24
 • 838
 • 2
Nghiên cứu sự hài lòng của người bệnh về khám,chữa bệnh tại 3 bệnh viện đa khoa hạng I thuộc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh và hiệu quả một số biện pháp can thiệp (2010 - 2012)

Nghiên cứu sự hài lòng của người bệnh về khám,chữa bệnh tại 3 bệnh viện đa khoa hạng I thuộc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh hiệu quả một số biện pháp can thiệp (2010 - 2012)

... v i 13, 2% trước can thiệp; CSHQ 31 ,8%; p < 0,05 16 3. 4 3, 28 3, 32 3, 29 3, 17 3, 2 3. 2 3, 19 3, 21 3, 22 3, 17 3, 03 2,98 3, 04 2.8 3, 05 3, 03 3,07 3, 03 Trƣớc can thiệp 3, 03 Sau can thiệp Biểu đồ 3. 13 i m ... 1.1 .3 Nghiên cứu h i lòng ngư i bệnh dịch vụ y tế gi i 1.1.4 Nghiên cứu h i lòng ngư i bệnh dịch vụ y tế Việt Nam 1.1.5 Các y u tố ảnh hưởng đến h i lòng ngư i bệnh dịch vụ y tế 1.1.5.1 M i liên ... Sau can thiệp Biểu đồ 3. 8 Sự h i lòng ngƣ i bệnh thủ tục hành Ngư i bệnh h i lòng h i lòng thủ tục hành bệnh viện sau can thiệp 12,2% so v i 6,0% trước can thiệp; CSHQ 1 03, 3%; p < 0,05 13 3 .3. 4...
 • 24
 • 565
 • 0
Luận án tiến sĩ Nghiên cứu thực trạng thiếu máu ở phụ nữ mang thai tại huyện Củ Chi,thành phố Hồ Chí Minh và hiệu quả một số biện pháp can thiệp

Luận án tiến sĩ Nghiên cứu thực trạng thiếu máu phụ nữ mang thai tại huyện Củ Chi,thành phố Hồ Chí Minh hiệu quả một số biện pháp can thiệp

... Hồ Chí Minh hiệu số biện pháp can thiệp Mục tiêu nghiên cứu: 1) Mô tả thực trạng xác định số yếu tố liên quan đến thiếu máu phụ nữ mang thai tháng đầu thai kỳ huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh ... TRẠNG THIẾU MÁU CỦA PHỤ NỮ MANG THAI TRONG THÁNG ĐẦU THAI KỲ HUYỆN CỦ CHI (2011) VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN 3.1.1 Thực trạng thiếu máu phụ nữ mang thai tháng đầu thai kỳ Bảng 3.1 Tình hình thiếu ... (2011) 2) Đánh giá hiệu số biện pháp can thiệp phòng chống thiếu máu cho phụ nữ mang thai huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh (20112012) 3 CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 THIẾU MÁU DINH DƯỠNG PHỤ NỮ TRONG...
 • 134
 • 7,866
 • 76
thực trạng nhiễm hiv và các nhiễm trùng lây qua đường tình dục ở phụ nữ bán dâm 4 quận hà nội và hiệu quả một số biện pháp can thiệp bản tóm tắt tiếng anh

thực trạng nhiễm hiv các nhiễm trùng lây qua đường tình dục phụ nữ bán dâm 4 quận nội hiệu quả một số biện pháp can thiệp bản tóm tắt tiếng anh

... 13 .4% to 3.8% (p=0.0001) CHAPTER 4: DISCUSSION 4. 1 HIV/ STI situation and related factors in FSWs in districts of Ha Noi 2005 -2006 4. 1.1 HIV/ STI prevalence in FSW in Ha Noi 2005 -2006 4. 1.1.1 HIV ... 2005-2006 3.1.1 HIV/ STI prevalence in FSW Figure 3 .4 HIV prevalence by FSW type and by drug use behavior The survey 2005-2006 showed that 16.6% FSW got HIV infected According to figure 3 .4, HIV prevalence ... proportion among FSW 4. 2 .4 Effect of HIV prevalence After our intervention, HIV prevalence did not decreased, similarly with many studies of Nguyen Manh Cuong (2008), Hoang Duc Hanh (2010), Nguyen...
 • 28
 • 902
 • 0
tóm tắt luậ án thực trạng nhiễm hiv và các nhiễm trùng lây qua đường tình dục ở phụ nữ bán dâm 4 quận hà nội và hiệu quả một số biện pháp can thiệp

tóm tắt luậ án thực trạng nhiễm hiv các nhiễm trùng lây qua đường tình dục phụ nữ bán dâm 4 quận nội hiệu quả một số biện pháp can thiệp

... ng Quyt Hc vin Quõn Y Luận án đợc bảo vệ trớc Hội đồng chấm luận án cấp Vin Tổ chức Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ơng Vào hồi .phút, ngày tháng .năm Có thể tìm hiểu luận án tại: - Th viện quốc ... STI 4. 2 Hiu qu mt s bin phỏp can thip phũng nhim HIV/ STI ca ph n bỏn dõm H Ni nm 2005-2010 4. 2.1 Hiu qu can thip i vi hiu bit v HIV/ STI Can thip ó lm tng t l PNBD cú cỏc hiu bit ỳng c bn v HIVv ... Chlamydia gim t 13 ,4% xung 3,8% (p=0,0001, CSHQ =72%) 21 CHNG 4: BN LUN 4. 1 Thc trng v mt s yu t liờn quan n nhim HIV v STI ph n bỏn dõm ti qun H Ni nm 20052006 4. 1.1 T l nhim HIV v mt s STI ca...
 • 29
 • 977
 • 0
đánh giá thực trạng rối loạn giọng nói của nữ giáo viên tiểu học thành phố thái nguyên và hiệu quả một số biện pháp can thiệp

đánh giá thực trạng rối loạn giọng nói của nữ giáo viên tiểu học thành phố thái nguyên hiệu quả một số biện pháp can thiệp

... B GIÁO D C VÀ ÀO T O I H C THÁI NGUYÊN TR N DUY NINH ÁNH GIÁ TH C TR NG R I LO N GI NG NÓI C A N GIÁO VIÊN TI U H C THÀNH PH THÁI NGUYÊN VÀ HI U QU C A M T S BI N PHÁP CAN THI P Chuyên ... lo n gi ng nói c a n giáo viên ti u h c thành 74 ph Thái Nguyên 4.2 Y u t liên quan n r i lo n gi ng nói c a n giáo viên ti u h c 78 thành ph Thái Nguyên 4.3 Các phương pháp hi u qu can thi p ... n c a giáo viên ng c th c a thành viên tham gia mô 61 hình truy n thông 3.22 Ki n th c c a giáo viên v gi ng nói th i i m trư c sau 62 can thi p 3.23 Thái c a giáo viên i v i gi ng nói Số hóa...
 • 121
 • 678
 • 3
luận án tiến sĩ y học tình trạng nhiễm hiv, các nhiễm trùng lây qua đường tình dục ở phụ nữ bán dâm tại 4 quận hà nội và hiệu quả một số biện pháp can thiệp

luận án tiến sĩ y học tình trạng nhiễm hiv, các nhiễm trùng lây qua đường tình dục phụ nữ bán dâm tại 4 quận nội hiệu quả một số biện pháp can thiệp

... tả tình trạng số y u tố liên quan đến nhiễm HIV nhiễm trùng l y qua đường tình dục phụ nữ bán dâm quận nội năm 2005- 2006 Đánh giá hiệu số biện pháp can thiệp phòng nhiễm HIV nhiễm trùng l y ... nhiễm HIV, nhiễm trùng l y qua đường tình dục phụ nữ bán dâm quận Nội hiệu số biện pháp can thiệp Nghiên cứu thực nhằm chứng minh cho giả thiết: “tỷ lệ nhiễm HIV STI phụ nữ bán dâm cộng đồng quận ... liên quan đến nhiễm HIV STI phụ nữ bán dâm 1 .4. 1 Thực trạng tình hình nhiễm HIV STI phụ nữ bán dâm 1 .4. 2 Đặc điểm hành vi nguy phụ nữ bán dâm 13 1 .4. 3 Liên quan hành vi nhiễm...
 • 152
 • 586
 • 1
tóm tắt luận án ts y khoa tiếng anh nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học nhiễm helicobacter pylori ở trẻ em vùng tây nguyên, việt nam

tóm tắt luận án ts y khoa tiếng anh nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học nhiễm helicobacter pylori trẻ em vùng tây nguyên, việt nam

... Vietnam, several studies on H pylori infection in children have initially assessed the H pylori infection rates However, there remains a paucity of information on the H .pylori infection rates by ... long time Only until 1983, however, B Marshall and R Warren have successfully isolated and cultured Helicobacter pylori (H pylori) bacteria The results from this research have demonstrated the ... identifying the H pylori infection rate in children of major ethnic groups in Tay Nguyen, Vietnam 2/ The thesis had identified several factors relating to the H pylori infection in the study population...
 • 38
 • 557
 • 1
Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học tật khúc xạ và đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp ở học sinh 6  15 tuổi tại thành phố hà nội

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học tật khúc xạ đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp học sinh 6 15 tuổi tại thành phố nội

... điểm dịch tễ học tật khúc xạ học sinh 6- 15 tuổi số trường tiểu học trung học sở Nội 2007- 2008 - Đánh giá hiệu số biện pháp can thiệp hạn chế cận thị học đường học sinh tiểu học, trung học sở ... Nội với cỡ mẫu lớn - Nghiên cứu biện pháp can thiệp hiệu phòng, chống cận thị học đường - Đánh giá hiệu lâu dài số biện pháp can thiệp phòng, chống cận thị học đường học sinh địa bàn Nội ... 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 THỰC TRẠNG TẬT KHÚC XẠ VÀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ HÀ NỘI 3.1.1 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu Phân bố đối tượng nghiên cứu Bảng...
 • 24
 • 763
 • 3
Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học tật khúc xạ và đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp ở học sinh 6  15 tuổi tại thành phố hà nội (2007

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học tật khúc xạ đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp học sinh 6 15 tuổi tại thành phố nội (2007

... điểm dịch tễ học tật khúc xạ học sinh - 15 tuổi số trường tiểu học trung học sở Nội năm 2007 - 2008 2- Đánh giá hiệu số biện pháp can thiệp hạn chế cận thị học đường học sinh tiểu học, trung học ... lồi giác mạc, cận thị trở lại 38 Chương ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 2.1.1 Đối tượng - Học sinh tiểu học trung học sở (học sinh từ đến 15 tuổi) thành phố Nội ... học sinh giáo viên lớp chọn vào mẫu nghiên cứu Tiêu chuẩn lựa chọn - Học sinh tiểu học trung học sở từ đến 15 tuổi - Cha/mẹ học sinh lớp học chọn vào mẫu nghiên cứu - Giáo viên lớp học chọn vào...
 • 149
 • 570
 • 0
Tiểu luận nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học tật khúc xạ và đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp ở học sinh 6  15 tuổi tại thành phố hà nội (2007  2009)

Tiểu luận nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học tật khúc xạ đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp học sinh 6 15 tuổi tại thành phố nội (2007 2009)

... lồi giác mạc, cận thị trở lại 36 Chương ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 2.1.1 Đối tượng - Học sinh tiểu học trung học sở (học sinh từ đến 15 tuổi) thành phố Nội ... học sinh giáo viên lớp chọn vào mẫu nghiên cứu Tiêu chuẩn lựa chọn - Học sinh tiểu học trung học sở từ đến 15 tuổi - Cha/mẹ học sinh lớp học chọn vào mẫu nghiên cứu - Giáo viên lớp học chọn vào ... học sinh, cha/mẹ học sinh giáo viên tật khúc xạ biện pháp dự phòng tật khúc xạ + Phân tích số yếu tố liên quan đến tật khúc xạ học đường Dựa vào kết nghiên cứu mô tả giai đoạn này, xây dựng nội...
 • 147
 • 554
 • 0
Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học bệnh bụi phổi - silic ở công nhân sản xuất vật liệu xây dựng và hiệu quả biện pháp can thiệp

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học bệnh bụi phổi - silic công nhân sản xuất vật liệu xây dựng hiệu quả biện pháp can thiệp

... nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học bệnh bụi phổi - silic công nhân sản xuất vật liệu xây dựng đề xuất biện pháp can thiệp Mục tiêu nghiên cứu - Xác định số đặc điểm dịch tễ học ... động 22 Kết luận Một số đặc điểm dịch tễ học bệnh bụi phổi - silic công nhân sản xuất vật liệu xây dựng - Tỷ lệ mắc bệnh bụi phổi - silic công nhân sản xuất vật liệu xây dựng 3,8% khác nhóm nghề, ... mắc bệnh bụi phổi - silic Những đóng góp luận án - Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ học bệnh bụi phổi - silic công nhân sản xuất vật liệu xây dựng: xác định tỷ lệ mắc, tỷ lệ mắc, số mật độ mắc -...
 • 28
 • 1,737
 • 17
Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học bệnh lao và lâm sàng, cận lâm sàng lao HIV tại Hà Nội

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học bệnh lao lâm sàng, cận lâm sàng lao HIV tại Nội

... lao (M) Mô tả số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ngời bệnh lao HIV( +) điều trị bệnh viện Lao -Bệnh phổi Nội từ năm 2000 đến năm 2006 2 ý nghĩa đề tài Nghiên cứu xác định số số dịch tễ học ... Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ngời lao HIV( +): Gồm 110 bệnh nhân lao/ HIV (+) khám điều trị bệnh viện lao bệnh phổi Nội, thời gian từ 2000- 2006, thoả mãn tiêu chuẩn chọn bệnh ... tử vong (M), tỷ lệ lao (I) tổng số lao (P): M = 2I(AFB(+)) = P ( AFB(+) ) 1.5 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh lao HIV( +) Biểu lâm sàng cận lâm sàng lao phụ thuộc nhiều vào số lợng tế bào...
 • 15
 • 1,816
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và vi rút học của cúm anghiên cứu đặc điểm dịch tễ học lâm sàng bệnh tay chân miệng tại bv nhi trung ươngnghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ tình trạng kháng insulin và hiệu quả can thiệp ở người cao tuổi mắc hội chứng chuyển hóanghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh lý lâm sàng và biện pháp phòng trị bệnh sán dây chónghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh lý lâm sàng và biện pháp phòng trị bệnh giun kết hạt oesophagostomosis ở lợn tại một số huyện thuộc tỉnh thái nguyênnghiên cứu một số yếu tố nguy cơ đẻ con thấp cân và đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp trước sinh tại bệnh viện phụ sản hà nộinghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh giun đũa bê nghé ở huyện nghĩa đàn và quỳ hợp tỉnh nghệ an và biện pháp phòng trịtiểu luận nghiên cứu đặc điểm dịch tễnghiên cứu thực trạng bệnh tật và hiệu quả một số giải pháp chăm sóc y tế cho người cai nghiện ma túytóm tắt chi phí và hiệu quả của các biện phápnghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học lâm sàng viêm phổi không điển hình do vi khuẩn ở trẻ emnghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học đánh giá thiệt hại và đề xuất biện pháp phòng bệnh lở mồm long móng trên đàn bò nuôi tại tỉnh đăk lăknghien cuu mot so dac diem dich te hoc tren trau bonghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học tai biến mạch máu não tại tỉnh thái nguyêntóm tắt luận án đặc điểm dịch tễ học nhiễm khuẩn phổi bệnh viện tại khoa hồi sức tích cực bệnh viện bạch mai 20082009Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ