0
 1. Trang chủ >
 2. Tài Chính - Ngân Hàng >
 3. Tài chính doanh nghiệp >

Một số ý kiến về kỹ thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của ngân hàng nhà nước

Kỹ thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, ngôn ngữ pháp lý

Kỹ thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, ngôn ngữ pháp

... ty b) Vi phạm quy định khác Luật công ty" 4.6 Sử dụng thuật ngữ pháp 4.6.1 Xác lập thuật ngữ pháp Thuật ngữ pháp từ, ngữ pháp luật quy định nghĩa Việc xác lập thuật ngữ pháp quan trọng, ... dụng thuật ngữ, kể thuật ngữ pháp lẫn thuật ngữ thông thường, người soạn thảo nên đặt cho câu hỏi mang tính kỹ thuật sau: a) Các văn pháp luật, án trước sử dụng thuật ngữ chưa? b) Các thuật ngữ ... biến thuật ngữ pháp dùng văn pháp luật Đây đòi hỏi quan trọng có khả đảm bảo tính xác, hiệu văn hay quy định cần soạn thảo Tính phổ biến thuật ngữ pháp đòi hỏi: a) Thuật ngữ phải thuật ngữ...
 • 8
 • 2,463
 • 13
Tài liệu Kỹ thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật ngôn ngữ pháp lý ppt

Tài liệu Kỹ thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật ngôn ngữ pháp lý ppt

... trị tài sản vật công ty b) Vi phạm quy định khác Luật công ty" 4.6 Sử dụng thuật ngữ pháp 4.6.1 Xác lập thuật ngữ pháp Thuật ngữ pháp từ, ngữ pháp luật quy định nghĩa Việc xác lập thuật ... dụng thuật ngữ, kể thuật ngữ pháp lẫn thuật ngữ thông thường, người soạn thảo nên đặt cho câu hỏi mang tính kỹ thuật sau: a) Các văn pháp luật, án trước sử dụng thuật ngữ chưa? b) Các thuật ngữ ... biến thuật ngữ pháp dùng văn pháp luật Đây đòi hỏi quan trọng có khả đảm bảo tính xác, hiệu văn hay quy định cần soạn thảo Tính phổ biến thuật ngữ pháp đòi hỏi: a) Thuật ngữ phải thuật ngữ...
 • 8
 • 1,120
 • 2
Kỹ thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật ppt

Kỹ thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật ppt

... công ty b) Vi phạm quy định khác Luật công ty" 4.6 Sử dụng thuật ngữ pháp lý 4.6.1 Xác lập thuật ngữ pháp Thuật ngữ pháp lý từ, ngữ pháp luật quy định nghĩa Việc xác lập thuật ngữ pháp lý quan ... cụm từ vô nghĩa Trong thực tế, nhiều nhà soạn thảo mang văn nói vào văn pháp luật Chính mà mà số văn pháp luật chứa đựng câu văn nghĩa từ Lý người soạn thảo nhiều không ý tránh lặp lại khái niệm ... giả tác phẩm biên soạn, giải, tuyển chọn đó" Trong soạn thảo văn pháp luật, gặp phải vấn đề phức tạp, liên quan nhiều vật nên sử dụng phương pháp trình bày so le Quy định sau Luật công ty 1990...
 • 6
 • 781
 • 2
Kỹ thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật 1

Kỹ thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật 1

... đảm bảo tính xác, hiệu văn hay quy định cần soạn thảo Tính phổ biến thuật ngữ pháp lý đòi hỏi: a) Thuật ngữ phải thuật ngữ dùng văn pháp luật hay dùng phổ biến luật học Pháp luật ban hành toàn thể ... phản ánh nội dung quy định cần soạn thảo Một số quy tắc sau cần đặc biệt ý văn soạn thảo đạt độ xác cao 4.2 .1 Trong văn pháp luật mức độ thể tính nghiêm khắc đòi hỏi pháp luật chủ thể Cần xác ... định pháp luật hướng tới phần lớn luật gia hay đối tượng có trình độ am hiểu sâu pháp luật Vì vậy, quy định pháp luật thể ngắn gọn có hiệu cao khả tiếp nhận từ phía đối tượng Các quy định pháp luật...
 • 6
 • 397
 • 0
Kĩ thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật ngôn ngữ pháp lý

thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật ngôn ngữ pháp

... ty b) Vi phạm quy định khác Luật công ty" 4.6 Sử dụng thuật ngữ pháp 4.6.1 Xác lập thuật ngữ pháp Thuật ngữ pháp từ, ngữ pháp luật quy định nghĩa Việc xác lập thuật ngữ pháp quan trọng, ... dụng thuật ngữ, kể thuật ngữ pháp lẫn thuật ngữ thông thường, người soạn thảo nên đặt cho câu hỏi mang tính kỹ thuật sau: a) Các văn pháp luật, án trước sử dụng thuật ngữ chưa? b) Các thuật ngữ ... nội dung dự thảo Khi xác lập thuật ngữ pháp lý, cần tuân thủ nguyên tắc sau: - Nội dung thuật ngữ pháp phải đầy dủ, rõ ràng, đủ để hiểu xác, thống trình thực văn quy phạm pháp luật ; - Ưu...
 • 5
 • 589
 • 0
Hoàn thiện pháp luật về thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan tư pháp địa phương pot

Hoàn thiện pháp luật về thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan tư pháp địa phương pot

... nguyên nhân pháp luật công tác thẩm định văn quy phạm pháp luật (VBQPPL) quan pháp địa phương chưa hoàn thiện Quy định pháp luật việc áp dụng thực tế Công tác thẩm định dự thảo VBQPPL địa phương ... phòng pháp (sau gọi là: quan pháp địa phương) tiến hành thẩm định VBQPPL HĐND, UBND cấp tỉnh UBND cấp huyện ban hành Để quy định chi tiết đối ng thẩm định quan pháp địa phương, Nghị định ... pháp tính thống dự thảo với hệ thống pháp luật; ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn quan pháp đưa ý kiến tính khả thi dự thảo nghị quy t, định, thị Đối với quy định phạm vi thẩm định số vấn đề...
 • 14
 • 978
 • 3
Quyết định phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2010

Quyết định phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2010

... văn bản, dự thảo, góp ý, thẩm định ban hành văn quy phạm pháp luật; e) Đổi nội dung, hình thức phương pháp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ soạn thảo văn quy phạm pháp luật ... nghiệp vụ soạn thảo văn cho công chức trực tiếp tham gia xây dựng, ban hành văn quy phạm pháp luật theo hướng cung cấp kỹ cần thiết hoạt động lập chương trình, kế hoạch xây dựng văn bản, dự thảo, ...
 • 2
 • 827
 • 1
Giải pháp nâng cao chất lượng công tác soạn thảo ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán Nhà nước

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác soạn thảo ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán Nhà nước

... quản quy phạm pháp luật thực trạng công tác soạn thảo, ban hành văn quy phạm pháp luật Kiểm toán Nhà nớc Chơng II: Những giải pháp nâng cao chất lợng công tác soạn thảo, ban hành văn quy phạm pháp ... nâng cao chất lợng công tác soạn thảo ban hành văn quy phạm pháp luật Kiểm toán Nhà nớc 39 Để bảo đảm cho công tác soạn thảo, ban hành văn quy phạm pháp luật Tổng Kiểm toán Nhà nớc phù hợp quy ... chung văn QPPL - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác soạn thảo ban hành văn quy phạm pháp luật Kiểm toán Nhà nớc - Đề xuất giải pháp nâng cao chất lợng công tác soạn thảo ban hành văn quy phạm...
 • 75
 • 1,212
 • 0
Bản thuyết minh về việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật

Bản thuyết minh về việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật

... ……………………………………………………………………………… … THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VĂN BẢN (Ký, ghi rõ họ tên) ...
 • 2
 • 1,195
 • 1
khắc phục các thiếu sót hạn chế trong việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục

khắc phục các thiếu sót hạn chế trong việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục

... + Các văn quy phạm pháp luật Bộ phải xây dựng sở bảo đảm tính thống pháp luật + Văn quy phạm pháp luật Bộ không trái với Hiến pháp, luật văn quy phạm pháp luật quan nhà nước cấp Văn quy phạm pháp ... rõ văn quy phạm pháp luật Bộ ban hành theo hình thức, thủ tục, trình tự quy định pháp luật + Việc sửa đổi văn quy phạm pháp luật: Văn quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ văn pháp ... Bộ việc xây dựng văn quy phạm pháp luật kiểm tra nội dung thể thức văn quy phạm pháp luật đơn vị thuộc Bộ ban hành - Bộ cần xây dựng, hoàn thiện quy trình soạn thảo ban hành văn quy phạm pháp luật...
 • 28
 • 853
 • 0
Mẫu Bản thuyết minh về việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật (Kèm theo doc

Mẫu Bản thuyết minh về việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật (Kèm theo doc

... DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ THẢO ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… IV ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ QUY ĐỊNH THỦ TỤC ... ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… THỦ TRƯỞNG Nơi nhận: ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VĂN BẢN - ……… ; (Ký, ghi rõ họ tên) - ……… ; - Lưu…… ...
 • 2
 • 1,039
 • 0
Nêu ý kiến bình luận về vai trò của hoạt động thẩm định, thẩm tra dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Nêu ý kiến bình luận về vai trò của hoạt động thẩm định, thẩm tra dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

... m pháp luậ t Vì vậy, tiểu luậ n xi n chọn đề t ài : “ Nêu ý kiến bình luận vai t rò hoạt động thẩm định, thẩm tra dự t hảo văn quy phạm pháp luật ” để t hông qu a qu trì nh phân tí ch, bì nh luận, ... Bài tập học kỳ Môn: Kỹ thẩm định, thẩm tra dự thảo VBQPPL Theo đó, thẩ m đị nh, thẩ m tr a dự thả o văn quy phạm pháp luậ t có t hể hiểu l hoạ t động chủ thể có thẩm quy n tr ong việ c xem xét ... luận, góp phầ n làm rõ hơ n vai tr ò hoạt động II P H ẦN NỘ I DUNG * Gi t rị p h áp l ý vài t rò, ý nghĩ a hoạt động thẩm đ ị n h , th ẩm tra dự t h ảo văn quy phạm pháp l uật Vớ i tư cách giai...
 • 9
 • 3,046
 • 18

Xem thêm

Từ khóa: yêu cầu chung về kỹ thuật soạn thảo văn bảnnhững yêu cầu về kỹ thuật soạn thảo văn bảncác câu hỏi về kỹ thuật soạn thảo văn bảnmau cau hoi ve ky thuat soan thao van ban phap luatyêu cầu về kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý nhà nướcnêu ý kiến cá nhân về vai trò ý nghĩa của hoạt động thẩm định thẩm tra dự thảo văn bản quy phạm pháp luậthãy trình bày những hiểu biết về hoạt động thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luậtbáo cáo thực tập ve hoạt động rà soát văn bản quy phạm pháp luật ở huyệnbáo cáo thực tập về hoạt động rà soát văn bản quy phạm pháp luậthệ thống văn bản quy phạm pháp luật của trung ương quy định về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệphệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh bắc ninh quy định về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệpcác ngân hàng thương mại kinh doanh có điều kiện chịu sự kiểm soát chặt chẽ của pháp luật của ngân hàng nhà nướcbảng giảng kỹ thuật soạn thảo văn bảngiáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bảntài liệu kỹ thuật soạn thảo văn bảnNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ