0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Ôn thi Đại học - Cao đẳng >

152 lệnh tắt cơ bản trong Auto Cad

152 lệnh tắt cơ bản trong auto cad

152 lệnh tắt bản trong auto cad

... V hỡnh nờm/chờm X 146 X- EXPLODE Phõn ró i tng 151 XR - XREF Tham chiu ngoi vo cỏc File bn v Z 152 Z - ZOOM Phúng to-Thu nh to phớm tt cho lnh no ú ta thc hin nh sau: Vo menu Tool - chn Customize...
 • 4
 • 147,475
 • 5,425
152 lệnh tắt cơ bản trong Auto Cad

152 lệnh tắt bản trong Auto Cad

... V hỡnh nờm/chờm X 146 X- EXPLODE Phõn ró i tng 151 XR - XREF Tham chiu ngoi vo cỏc File bn v Z 152 Z - ZOOM Phúng to-Thu nh to phớm tt cho lnh no ú ta thc hin nh sau: Vo menu Tool - chn Customize...
 • 4
 • 1,792
 • 8
Các lệnh vẽ cơ bản trong Auto CAD

Các lệnh vẽ bản trong Auto CAD

... dài phân đoạn vẽ + Undo + Huỷ bỏ nét vẽ trớc + Vẽ cung tròn nối tiếp với đờng thẳng + Arc 2.6 Lệnh vẽ đa giác Polygon (POL) Menu bar Draw/Polygon Nhp lnh Polygon POL Command : pol - Vẽ đa giác ngoại ... 2.7 Lệnh vẽ hình chữ nhật Rectang (REC) Menu bar Nhp lnh Toolbars Rectang REC Draw/Rectangle Draw Lệnh REC dùng để vẽ hình chữ nhật Hình chữ nhật đa tuyến ta dùng lệnh Pedit để hiệu chỉnh lệnh ... rộng hình chữ nhật 2.8 Lệnh vẽ đờng Spline (SPL) lệnh vẽ đ ờng cong Đờng SPline qua tất điểm mà ta chọn Lệnh đợc dùng để tạo đờng cong trơn có hình dạng không cố định (các đờng cong tự nhiên.v.v...
 • 8
 • 61,405
 • 1,746
152 lệnh tắt cơ bản trong AutoCAD docx

152 lệnh tắt bản trong AutoCAD docx

... ny bn gừ OC/PC l lnh copy autocad - Tỡm hiu Dimesion Style AutoCAD Nhng ngi mi hc Autocad luụn cm thy khú khn vi nhiu thao tỏc cú th gi l phc vic nh dng v ghi kớch thc Autocad. Do vy mỡnh s gii ... V hỡnh nờm/chờm X 146 X- EXPLODE Phõn ró i tng 151 XR - XREF Tham chiu ngoi vo cỏc File bn v Z 152 Z - ZOOM Phúng to-Thu nh to phớm tt cho lnh no ú ta thc hin nh sau: Vo menu Tool - chn Customize ... Dng mi tờn cho kớch thc th hai - Leader : Dng mi tờn cho ng chỳ thớch - Arrow size : ln u mi tờn Trong khung chn dng mi tờn cú dũng cui l User arrow:khi ú hp thoi hin ra, ta nhp tờn block dựng...
 • 10
 • 103,862
 • 1,851
Một số lệnh tắt cơ bản trong autocad

Một số lệnh tắt bản trong autocad

... ảnh nh tham số Tạo đờng biên dành cho đối tợng hình ảnh đơn Chèn hình ảnh dạng khác vào file vẽ AutoCad Hiệu chỉnh hình ảnh chèn Hiển thị hộp thoại cho phép nhập dạng file khác vào AutoCad Tạo ... thớc bán kính Hiển thị DraffSetting để đặt chế độ cho Snap end Grid, Polar tracking Vẽ mục văn bản( hiển thị văn hình giống nh nhập vào) Xác lập phép chiếu song song chế độ xem cảnh E 42 E ERASE ... giao hay nhiều cố thể tạo cố thể tổng hợp từ thể tích chung chúng Chèn đối tợng liên kết nhúng vào AutoCad L 69 70 71 L LA -LA LINE LAYER -LAYER 72 LE LEADER 73 LEN LENGTHEN 74 Ls,LI LIST 75 76 77...
 • 6
 • 6,741
 • 190
những câu lệnh viết tắt sử dụng trong autocad

những câu lệnh viết tắt sử dụng trong autocad

... OC/PC l lnh copy Read more: http://forum.vietdesigner.net/threads/tong-hop-cac-lenh-co-ban-trongautocad.37559/#ixzz2yxXjGhDy ...
 • 6
 • 1,848
 • 7
Một số phím tắt cơ bản trong word-giúp soạn thảo văn bản

Một số phím tắt bản trong word-giúp soạn thảo văn bản

... tên Di chuyển qua ký tự Ctrl + Home Về đầu văn ́ Ctrl + End Về vị trí cuôi văn ́ ̣ Ctrl + Shift + Home Chọn từ vị trí hiên đên đầu văn ́n cuôi văn ́ ̣ Ctrl + Shift + End Chọn từ vị trí hiên ... chọn giá trị danh sách sô ̉ ̣ ESC tắt nôi dung danh sách sô ̉ Làm viêc với bảng biêu: ̣ ̉ ́ ́ ̣ Tab di chuyên tới chọn nôi dung ô kế tiêp Hoặc tạo dòng nêu đứng ́i bảng ô cuô ̉ ̣ Shift + Tab di ... di chuyên tới chọn nôi dung ô liền kế trước ̉ ̣ Nhấn giữ phím Shift + phím mũi tên đê chọn nôi dung ô ́ ̣ Ctrl + Shift + F8 + Các phím mũi tên mở rông vùng chọn theo khôi ́i Shift + F8 giảm...
 • 4
 • 2,591
 • 43
Tài liệu Các lệnh Shell cơ bản trong Linux docx

Tài liệu Các lệnh Shell bản trong Linux docx

... điều thú vị khác lệnh dạng pipe Bạn xuất lệnh thông qua lệnh khác Ví dụ: man mkdir | tail đưa thông tin dòng cuối trang xem "thủ công" lệnh mkdir Nếu lúc yêu cầu phải đăng nhập với tài khoản gốc ... nào, bạn dùng phím TAB để tự động hoàn chỉnh lệnh tên file Điều hữu ích bạn quen với lệnh Bạn sử dụng phím lên, xuống để cuộn xem lệnh nhập Bạn dùng lệnh đa dòng dòng Ví dụ như, muốn tạo ba thư ... eth() Bạn cài đặt thiết lập mạng địa IP cách dùng lệnh (xem man ifconfig) Nếu có điều chưa xác, bạn stop start (tức ngừng khởi_động) giao diện cách dùng lệnh ifconfig up/down -...
 • 4
 • 2,009
 • 5
Tài liệu Những phím tắt cơ bản trong window pptx

Tài liệu Những phím tắt bản trong window pptx

... dùng chuột kết hợp giữ phím Ctrl để chọn vùng ô không liên tục cần chọn Chuyển đổi bảng tính mở Ctrl + Tab, Ctrl + F6: để chuyển đổi qua lại bảng tính mở Chuyển đổi trang bảng tính (sheet) Ctrl ... cột, dòng, trang bảng tính Ctrl + Spacebar: Chèn cột Shift + Spacebar: Chèn dòng Shift + F11: Chèn trang bảng tính Công thức mảng: Ctrl + G: Bật hộp thoại Go to để đến mảng đặt tên bảng tính Shift ... Insert Function Ctrl + Shift + Enter : Kết thúc công thức mảng Ctrl + F3: Đặt tên mảng cho vùng liệu F3: Dán tên mảng vào công thức Ẩn cột Ctrl + : Ẩn cột chọn Ctrl + Shift + 0: Hiện cột bị ẩn...
 • 3
 • 1,598
 • 3
Các phím tắt cơ bản trong altium

Các phím tắt bản trong altium

... H) : Căn chỉnh linh kiện cách theo hàng ngang - Ctrl+Shift+V (hoặc A V) : Căn chỉnh linh kiện cách theo hàng dọc - Fliped Board : Lật ngược mạch in - Teardrop (Phím tắt T E) để tạo teardrop ... ): - Tạo file PCB lưu lại - Lấy linh kiện cần thiết cho mạch phím tắt P C - Thực định nghĩa Net (tương tự dây bên mạch nguyên lý) cách: design > netlis > edit net - Quay lại dây bình thường...
 • 2
 • 3,716
 • 11
chuong (2) : các lệnh vẽ cơ bản trong Autocad

chuong (2) : các lệnh vẽ bản trong Autocad

... edge: Trỏ điểm thứ nhất(1) Second endpoint of edge: Trỏ điểm thứ hai(2) Khoảng cách điểm (1) điểm (2) cạnh Polygon 45 Ch-ơng : Các Lệnh Vẽ Bản Vẽ Kỹ Thuật Bằng AutoCAD2 004 2.7 Lệnh RECTANG ( Vẽ ... xuất phát vẽ cung (2) 39 Ch-ơng : Các Lệnh Vẽ Bản Vẽ Kỹ Thuật Bằng AutoCAD2 004 2.3.11 Vẽ cung tiếp tuyến với đ-ờng thẳng cung tròn tr-ớc Đây cách vẽ có ý nghĩa đặc biệt, giúp ta vẽ đ-ợc đ-ờng ... axis: nhập điểm (2) Specify distance to other axis or [Rotation ]: nhập điểm (3) (hoặc gõ số trực tiếp) 40 Ch-ơng : Các Lệnh Vẽ Bản Vẽ Kỹ Thuật Bằng AutoCAD2 004 2.4.2 Toạ độ tâm trục Cách vẽ...
 • 24
 • 7,059
 • 132
Giới thiệu giao diện-các lệnh tắt cơ bản và chức năng của thanh công cụ tool pps

Giới thiệu giao diện-các lệnh tắt bản và chức năng của thanh công cụ tool pps

... n¨ng cđa c«ng tool - §Ĩ xt hiƯn c«ng Tool ta vμo Window chän Toolbars råi chän Toolbox cã c¸c tÝnh n¨ng sau: Gi¸o tr×nh CorelDraw c¬ b¶n * Biªn so¹n: Ngun Lª Minh Trang: - Pick Tool: Dïng ®Ĩ ... - F5: Chän bót vÏ (Freehand Tool) - F6: Dïng vÏ « vu«ng (Rectangle Tool) - F7: Dïng vÏ h×nh trßn hay Ellipse (Ellipse Tool) - F8: Lμm viƯc víi kiĨu ch÷ (Text Tool) - F9: Zoom trμn mμn h×nh ... c¸c ®èi t−ỵng hay ®Ĩ xoay lËt, v.v - Shape Tool: HiƯu chØnh c¸c nót ®iĨm trªn ®èi t−ỵng - Zoom Tool: C¸c chøc n¨ng vỊ qu¶n lý vïng nh×n - Freehand Tool: C¸c c«ng nμy cho phÐp b¹n vÏ c¸c ®èi t−ỵng...
 • 25
 • 1,911
 • 1
Các phím tắt cơ bản trong Altium Designer

Các phím tắt bản trong Altium Designer

... Ctrl+V ok Cách đo khoảng cách board mạch PCB: 1.ở bên pcb bạn chọn Reports ->Board Information có bảng nhấn kết hợp ctrl+m P, D, D :trong trình vẽ muốn thay đổi qua lại max,min,normal ấn phím 3, ... : Căn chỉnh linh kiện cách theo hàng ngang ctrl+shift+V (hoặc A+V) : Căn chỉnh linh kiện cách theo hàng dọc View Þ Fliped Board : Lật ngược mạch in Tool Þ Teardrop… (Phím tắt T+E) để tạo teardrop ... Nhấn D S R để cắt Board theo hình dạng Hiện tượng chập dây bạn đặt luật chạy Altium Designer chưa Để đặt lại luật, nhấn phím D,R, thẻ Short-Circuit, chọn ShortCircuit, bỏ chọn Allow Short Circuit,...
 • 11
 • 4,173
 • 36
Phím tắt cơ bản trong tin học ôn thi công chức thuế

Phím tắt bản trong tin học ôn thi công chức thuế

... qua tác vụ Giữ Shift bỏ đĩa CD ngăn cản việc chạy chương trình tự động từ đĩa CD Phím tắt hộp thoại Phím tắt Chức Ctrl + Tab chuyển sang thẻ hộp thoại Ctrl + Shift + Tab chuyển thẻ phía trước ... giá trị đối tượng kích hoạt Backspace trở thư mục cấp cao liền kế hộp thoại lưu mở Phím đặc biệt bàn phím Phím Chức win Hiển thị thực đơn lệnh khởi động Start Menu win + D Thu nhỏ phục hồi tất ... phía trước Alt + Ký tự gạch chân thực lệnh tương ứng có ký tự gạch chân Enter thực thi t lập nút nhấn kích hoạt Phím cách chọn bỏ chọn ô chọn (checkbox) Mũi tên chọn nút nhóm có nhiều nút chọn...
 • 9
 • 1,232
 • 1
CÁC PHÍM tắt cơ bản TRONG WORD và EXCELL

CÁC PHÍM tắt bản TRONG WORD và EXCELL

... công thức excel làm kế toán 1) Phím tắt thông dụng Excel Phím tắt ứng dụng MS Office tính hữu ích nhất, giúp cho người sử dụng thao tác nhanh Xin liệt kê số phím tắt thông dụng Excel 2)Vẽ hình ... ngược lại Bạn tạo xong bảng lại muốn chuyển dòng thành cột cột thành dòng Sau cách thực hiện: Chọn bảng Chọn Edit.Copy Chọn ô bạn muốn dán bảng vào Chọn Edit.Paste Special Trong khung hội thoại ... Cuối cùng, dùng chuột điều chỉnh kích thước sơ đồ để hình ảnh đẹp Page of 10 NHỮNG PHÍM TẮT TRONG WORD Những phím tắt thường dùng Ctrl+N: tạo tài liệu Ctrl+O: mở tài liệu Ctrl+S: lưu tài liệu Ctrl+C:...
 • 10
 • 1,866
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: các lệnh vẽ cơ bản trong auto cadthao tac cac lenh co ban trong auto cadcác lệnh tắt cơ bản trong autocad 2007các lệnh tắt cơ bản trong autocad 2004các lệnh vẽ cơ bản trong cadcác lệnh vẽ cơ bản trong cad 2007các lệnh vẽ cơ bản trong cad 3dlệnh vẽ cơ bản trong cadtong hop phim tat co ban trong cadcác lệnh vẽ cơ bản trong autocad 3dcác lệnh vẽ cơ bản trong autocad 2010các lệnh vẽ cơ bản trong autocad 2dcác lệnh vẽ cơ bản trong autocad 2004các lệnh vẽ cơ bản trong autocad 2008các lệnh vẽ cơ bản trong autocad 2007Một số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam