0

tong hop phim tat co ban trong cad

Một số phím tắt cơ bản trong word-giúp soạn thảo văn bản

Một số phím tắt bản trong word-giúp soạn thảo văn bản

Tư liệu khác

... khỏi Ms Word Alt + F5 phục hồi kích cỡ cửa sổ Alt + F7 tìm lỗi tả ngữ pháp văn Alt + F8 chạy marco Alt + F9 chuyển đổi mã lệnh kết tất trường Alt + F10 phóng to cửa sổ Ms Word Alt + F11 hiển thị ... Alt + Shift + F2 thực lệnh lưu văn (tương ứng Ctrl + S) Alt + Shift + F9 chạy lệnh GotoButton MarcoButton từ kết trường văn Alt + Shift + F11 hiển thị mã lệnh Kết hợp Alt + Ctrl + phím F Ctrl...
 • 4
 • 2,601
 • 43
Tổng hợp phím tắt quen thuộc trong Microsoft Word

Tổng hợp phím tắt quen thuộc trong Microsoft Word

Tin học văn phòng

... Xem hình ảnh nội dung file trước in Ctrl + P: In văn Ctrl + A: Dùng để bôi đen toàn văn Ctrl + C: Copy đoạn văn bôi đen lưu vào clipboard Ctrl + X: Cắt đoạn văn bôi đen lưu vào clipboard Ctrl +...
 • 7
 • 491
 • 2
Giáo trình tổng hợp những điều cơ bản trong hệ thống vay vốn từ ngân hàng phần 1 ppt

Giáo trình tổng hợp những điều bản trong hệ thống vay vốn từ ngân hàng phần 1 ppt

Cao đẳng - Đại học

... quay vốn thực tế kế hoạch (Vtt , Vkh) Vòng vốn quay vốn thực tế = Doanh số trả nợ thực tế Dtt (Trong đó, doanh số trả nợ thực tế tổng doanh phát sinh dùng để trả nợ ngân hàng tài khoản vãng ... hàng chất lượng tín dụng tốt Những khách hàng vòng quay vốn thực tế không đạt mức kế hoạch coi vi phạm hợp đồng phải chòu mức phạt cụ thể ngân hàng đưa Thứ tư, thời điểm kết thúc hợp đồng ... hạn Các doanh nghiệp quan hệ mua bán hàng hóa với lúc đủ tiền mặt để toán cho số hàng hoá mua Trong chu kỳ sản xuất kinh doanh số dư tài khoản tiền mặt biến đổi Hơn nữa, doanh nghiệp khác chu...
 • 8
 • 464
 • 0
Giáo trình tổng hợp những điều cơ bản trong hệ thống vay vốn từ ngân hàng phần 2 doc

Giáo trình tổng hợp những điều bản trong hệ thống vay vốn từ ngân hàng phần 2 doc

Cao đẳng - Đại học

... đảm phải cập nhật thường xuyên Theo hạn mức tín dụng duyệt khách hàng rút tiền vay không hạn mức Trong kỳ hạn vay, khách hàng trả nợ rút tiền vay nhiều lần tuỳ theo nhu cầu vay cụ thể Một số hình ... Rủi ro việc cho vay mua lại công ty thông thường liên quan tới suy thoái kinh tế lãi suất tăng Trong giai đoạn suy thoái kinh tế doanh nghiệp vay ngân hàng mua lại công ty gặp khó khăn việc phục ... lại khác mục đích Giai đoạn xét duyệt phân tích khách hàng tổng quát với mục đích đònh cho vay Trong giai đoạn tái xét phân tích khách hàng đánh giá chiều hướng thay đổi khách hàng - sau nhận...
 • 8
 • 432
 • 0
Giáo trình tổng hợp những điều cơ bản trong hệ thống vay vốn từ ngân hàng phần 3 pdf

Giáo trình tổng hợp những điều bản trong hệ thống vay vốn từ ngân hàng phần 3 pdf

Cao đẳng - Đại học

... Những ngân hàng quy mô vừa lớn phận tổ chức thành phòng độc lập với phòng tín dụng trực thuộc ban giám đốc Việc làm tăng chi phí hoạt động ngân hàng hiệu đem lại nhiều lại lớn nhiều so với ngân ... lường Tách bạch chức thu nợ khỏi chức cho vay để tránh xung đột mặt lợi ích nhân viên ngân hàng Trong trường hợp khoản vay vấn đề nhân viên ngân hàng nhanh chóng tư vấn cho khách hàng biện ... vay khách hàng doanh nghiệp, ngân hàng cho vay cá nhân hộ gia đình với tư cách người tiêu dùng Trong thập kỷ gần đây, ngân hàng lên lónh vực tín dụng tiêu dùng với tư cách tổ chức cho vay chủ...
 • 8
 • 547
 • 0
Giáo trình tổng hợp những điều cơ bản trong hệ thống vay vốn từ ngân hàng phần 4 pptx

Giáo trình tổng hợp những điều bản trong hệ thống vay vốn từ ngân hàng phần 4 pptx

Cao đẳng - Đại học

... nghiên cứu thấy rằng, Trong 3.000 hồ sơ vay khứ điểm từ 28 trở xuống 40% hồ sơ vay chuyển thành nợ xấu với mức bình quân triệu/hồ sơ ngân hàng tổng cộng 7.200 triệu Trong số hồ sơ từ 28 ... pháp chiết khấu: Trong phương pháp khách hàng trả dần vốn lãi thời gian vay, phương pháp chiết khấu khách hàng trả lãi trước tiên phần lãi trả trừ trực tiếp vào phần tiền vay ban đầu nghóa khách ... thức chung đơn giản cho ví dụ : PMT = V × i × (1 + i ) (1 + i ) Trong đó: PMT V i n n n −1 khoản khách hàng trả hàng tháng vốn vay ban đầu lãi suất cho vay số kỳ trả nợ Phương pháp trả lãi thường...
 • 8
 • 423
 • 0
Giáo trình tổng hợp những điều cơ bản trong hệ thống vay vốn từ ngân hàng phần 5 pps

Giáo trình tổng hợp những điều bản trong hệ thống vay vốn từ ngân hàng phần 5 pps

Cao đẳng - Đại học

... thuê mua thuộc sở hữu ngân hàng) để toán nợ hạn, sau thuê mua lại tài sản để sử dụng Trong trường hợp thuê mua coi biện pháp để giải khoản cho vay vấn đề ngân hàng 2.4 Thuê mua hợp tác ( Leveraged ... người cho thuê quyền sử dụng Vì vậy, không quyền bán, chấp cầm cố, chuyển nhượng cho người khác Trong trường hợp người thuê muốn thay đổi hình dáng, đòa điểm lắp đặt vận hành tài sản thuê mua ... nói đến quyền lợi trách nhiệm người thuê 1.4 Thuê mua hình thức đặc biệt tín dụng trung dài hạn: Trong tài trợ thuê mua, người cho thuê sở hữu chủ tài sản vai trò người nhà cung cấp tài tài trợ...
 • 8
 • 463
 • 0
Giáo trình tổng hợp những điều cơ bản trong hệ thống vay vốn từ ngân hàng phần 6 pps

Giáo trình tổng hợp những điều bản trong hệ thống vay vốn từ ngân hàng phần 6 pps

Cao đẳng - Đại học

... toán, vào lãi suất thò trường Trong hợp đồng thuê mua quy đònh sở để xác đònh lãi suất Ví dụ: Hợp đồng quy đònh lãi suất LIBOR+3% xác đònh ngày tính lãi suất LIBOR Trong điều kiện lạm phát dự đoán ... chuyển, bảo dưỡng sửa chữa tài sản - Nghiên cứu xu hướng sử dụng tài sản sau hợp đồng chấm dứt: Trong trường hợp bên thuê không mua lại tài sản hợp đồng chấm dứt, bên cho thuê cần ước lượng giá ... thuê mua hai bên thỏa thuận khác, chẳng hạn bên thuê phải toán chi phí vận chuyển lắp đặt chạy thử Trong trường hợp tổng số tiền tài trợ tính giá mua tài sản - Thờ hạn tài trợ thời hạn hợp đồng thuê...
 • 8
 • 491
 • 0
Giáo trình tổng hợp những điều cơ bản trong hệ thống vay vốn từ ngân hàng phần 7 doc

Giáo trình tổng hợp những điều bản trong hệ thống vay vốn từ ngân hàng phần 7 doc

Cao đẳng - Đại học

... (2) Người bảo lãnh (3) (1) Người thụ hưởng bảo lãnh Trong đó: (1) Hợp đồng gốc (2) Hợp đồng bảo lãnh (3) Cam kết bảo lãnh (hay gọi văn bảo lãnh) Trong nghiệp vụ bảo lãnh thông thường phải bên: ... cuối kỳ: Ta công thức PMT = ⎡ ⎢ (V ⎣ − F ) × (1 ⎡ ⎢( + i ⎣ ⎤ − S ⎥ × i ⎦ ⎤ − 1⎥ ⎦ + i ) n ) n Trong đó: PMT V i S F Tiền thuê trả kỳ Tổng giá trò tài trợ Lãi suất kỳ Giá trò lại cuối kỳ tài ... tiền thuê khác Chẳng hạn, khách hàng muồn trả phần vốn gốc đặn kỳ, khách hàng trả nợ trước hạn… Trong trường hợp vậy, ngân hàng áp dụng cách thức tính toán phù hợp khác II BẢO LÃNH NGÂN HÀNG Khái...
 • 8
 • 420
 • 0
Giáo trình tổng hợp những điều cơ bản trong hệ thống vay vốn từ ngân hàng phần 8 pptx

Giáo trình tổng hợp những điều bản trong hệ thống vay vốn từ ngân hàng phần 8 pptx

Cao đẳng - Đại học

... HÀNH (4b) BẢO LÃNH (2) Người bảo lãnh (4a) (1) NGÂN HÀNG THÔNG BÁO (4b) Người thụ hưởng bảo lãnh Trong đó: (1) Hợp đồng gốc (2) Khách hàng yêu cầu bảo lãnh (3) Các ngân hàng tham gia bảo lãnh cho ... người thụ hưởng người yêu cầu mà không thiết phải chứng minh vi phạm hợp đồng người bảo lãnh Trong trường hợp cần thiết người thụ hưởng cần đơn phương nêu vi phạm Để tránh rủi ro trường hợp ... doanh ngân hàng đáp ứng đòi hỏi mà thực tiễn nêu Xu hướng phát triển nghiệp vụ ngân hàng quốc tế Trong việc huy động cho vay vốn thò trường quốc tế ngân hàng chòu tác động khó lường thay đổi tỷ...
 • 8
 • 430
 • 0
Giáo trình tổng hợp những điều cơ bản trong hệ thống vay vốn từ ngân hàng phần 9 pptx

Giáo trình tổng hợp những điều bản trong hệ thống vay vốn từ ngân hàng phần 9 pptx

Cao đẳng - Đại học

... dòch vụ kho bãi quan trọng dòch vụ tài II SỰ HÌNH THÀNH MỘT SỐ LOẠI NGHIỆP VỤ MỚI TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG Trong thời gian gần đây, ngân hàng lớn giàu tiềm ngành công nghiệp ngân hàng tạo bùng ... dụng hay không Trong trường hợp người phát hành vi phạm ngân hàng làm thủ tục đề nghò ngân hàng phát hành thư tín dụng toán dùng tiền ký quỹ phát hành trả cho người thụ hưởng Trong nghiệp vụ ... tính cho ngân hàng mà tính cho khách hàng, thu nhập chi phí tài sản nghiệp vụ tính cho khách hàng Trong nghiệp vụ lợi ích ngân hàng thể thông qua việc thu phí uỷ thác từ khách hàng 1.1 Uỷ thác cá...
 • 8
 • 428
 • 0
Giáo trình tổng hợp những điều cơ bản trong hệ thống vay vốn từ ngân hàng phần 10 doc

Giáo trình tổng hợp những điều bản trong hệ thống vay vốn từ ngân hàng phần 10 doc

Cao đẳng - Đại học

... buộc theo Quyết đònh số …………./QĐ-NHNN ngày ……………………… Ngân hàng nhà nước (trong trường hợp ngân hàng NHTM quốc doanh) Trong khoản mục ngân quỹ, tiền mặt ngân phiếu toán chiếm 60% Ngân hàng sử ... phát thêm cổ phiếu + Trong khoản mục ngân quỹ : khoản dự trữ bắt buộc năm kế hoạch % tổng số tiền gửi từ tổ chức kinh tế; lượng tiền mặt tăng 10 % so với năm kế hoạch + Trong năm kế hoạch cho ... 750 550 200 150 150 100 250 80 1.00 Tổng cộng b – Các điều kiện lập cân đối năm kế hoạch sau : + Trong năm kế hoạch tình hình huy động vốn ngân hàng sau : - Tiền gửi tổ chức kinh tế giảm % so với...
 • 8
 • 441
 • 0
Giáo trình tổng hợp những điều cơ bản trong chương trình MDaemon ISP phần 1 doc

Giáo trình tổng hợp những điều bản trong chương trình MDaemon ISP phần 1 doc

Cao đẳng - Đại học

... kết nối After dailing, wait this many seconds for a valid connection Là giá trị xác định MDaemon đợi cho remote computer trả lời hoàn thành RAS kết nối Connection Persistence Once establish, MDaemon ... "Urgent Update" Để nhận bạn phải đăng ký thành viên mail list "Urgent Update" "http://www.altn.com/Products/Urgent_Update.asp" Scheduled AntiVirus Updates What day? Chọn ngày bạn muốn lập kế ... Nó sử dụng với MDaemon cần truy nhập thoại tới nhà cung cấp dịch vụ ISP Dialup Settings Dialup Control Enable RAS dialup/dialdown engine Lựa chọn cho phép MDaemon sử dụng thiết lập kết nối đến...
 • 5
 • 449
 • 0
Giáo trình tổng hợp những điều cơ bản trong chương trình MDaemon ISP phần 2 ppsx

Giáo trình tổng hợp những điều bản trong chương trình MDaemon ISP phần 2 ppsx

Cao đẳng - Đại học

... cầu chạy chương trình FINGER xử lý khác để lấy thư Pause server for xx seconds ( -1=infinite,0=no waiting) Nếu phần "Once connected, run this process" thực chương trình server dừng hoạt động số ... kết thúc tiến trình mà không cần quan tâm đến khoảng thời gian thiết lập "Pause server for xx seconds" Lan Domains d o m C lic c u -tr a c k o d o w w w o w C lic k to bu y N O W ! PD ! XC er ... c k c h a n g e Vi e w N y bu to k w c These domains are on my local LAN Những domain danh sách coi phần mạng local LAN Và không cần thiết lập nhâp thoại để chuyển thư New local LAN domain Điền...
 • 5
 • 395
 • 0
Giáo trình tổng hợp những điều cơ bản trong chương trình MDaemon ISP phần 3 potx

Giáo trình tổng hợp những điều bản trong chương trình MDaemon ISP phần 3 potx

Cao đẳng - Đại học

... c Warn account holder and delete over quota message Khi lựa chọn chọn account nhận thư, hộp thư bị đầy MDaemon xóa thư gửi cảnh báo tới người chủ hộp thư biết hộp thư bị đầy Warn account holer ... Download messages according to size (small mesages first) Lựa chọn cho phép MDaemon lấy thư dựa độ lớn Các thư độ lớn nhỏ lấy trước thư độ lớn lấy sau Over Quata Accounts d o m C lic c ... phương pháp xác thực CRAM-MD5 nhận thư (nó yêu cầu xác thực mã hóa dạng text) Mail Download Control Leave a copy of message on host server Nếu lựa chọn MDaemon lấy thư mà không xóa thư Server bị lấy...
 • 5
 • 353
 • 0
Giáo trình tổng hợp những điều cơ bản trong chương trình MDaemon ISP phần 4 ppt

Giáo trình tổng hợp những điều bản trong chương trình MDaemon ISP phần 4 ppt

Cao đẳng - Đại học

... địa thư chuyển thành domain name mà bạn muốn chuyển sang Như tạo số địa hộp thư tương ứng MDaemon coi local email không xác định hộp thư sinh cảnh báo với "No Such User" gửi tới postmaster Lựa chọn ... nút để xóa tất quy định New Rule If the parsed address Is equal to, is not equal to, does not contain Lựa chọn so sánh sử dụng quy tắc MDaemon tìm kiếm địa so sánh với tên điền "This text" xử...
 • 5
 • 383
 • 0
Giáo trình tổng hợp những điều cơ bản trong chương trình MDaemon ISP phần 5 pps

Giáo trình tổng hợp những điều bản trong chương trình MDaemon ISP phần 5 pps

Cao đẳng - Đại học

... nhận thư lấy DomainPOP Ví dụ: phần TO: thư TO: Joe User Thì MDaemon không so sánh phần common-mailbox@isp.com mà sử dụng phần điền tên Joe User Chỉ thư phần giống ... định địa thư nhận phải với với giá trị điền hộp Ví dụ : bạn điền địa "commonmailbox@isp.com" địa xác "commonmailbox@isp.com lấy .d o m C lic c u -tr a c k o d o w w w o w C lic k to bu y N O ... email tương tự lọc không khí nước Bộ lọc cho phép chặn lại chât thải cho thành phần tinh kiết qua Trong nhiều trường hợp độ lọc đạt từ 98 phần trăm tốt Với email không khí nước, không cần phải lọc...
 • 5
 • 333
 • 0
Giáo trình tổng hợp những điều cơ bản trong chương trình MDaemon ISP phần 6 docx

Giáo trình tổng hợp những điều bản trong chương trình MDaemon ISP phần 6 docx

Cao đẳng - Đại học

... Lựa chọn cho phép sử dụng content filtering Và tất thư MDaemon lọc qua content filter trước chuyển Existing Content Filter Rules Danh sách quy tắc để xử lý thư qua content filter Ví dụ: bạn ... k w c Content Filter Editor Tất thư xử lý MDaemon tạm thời chứa messages queues MDaemon sử dụng Content Filtering xử lý thư trước gửi khỏi queue kết trình xử lý định thư chuyển đến đâu Content ... phép bạn điền quy tắc Edit rule Mở quy tắc chọn để sửa đổi Copy rule Bấm vào nút để nhân quy tắc giống với quy tắc chọn Quy tắc tên “Copy of [Tên quy định lựa chọn] “ Nó hữu dụng bạn muốn tạo...
 • 5
 • 479
 • 0

Xem thêm