0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Đề thi >

tuyển tập 30 đề thi thử đại học môn tiếng anh

tuyển tập 30 đề thi thử đại học môn tiếng anh

tuyển tập 30 đề thi thử đại học môn tiếng anh

... it was 36 | 30 đề thi thử môn Tiếng Anh Mark: Oh, let’s go It ……… so far this week Jane: All right, but ………… my raincoat and umbrella with me Mark: I think ……… about nothing 31 A ... Richard A beside B next to C by D all are correct 12 This is the boy father is an architect 11 | 30 đề thi thử môn Tiếng Anh Nobody has done this before A any B can have C have There isn't food ... D famouser D on D I have ever | 30 đề thi thử môn Tiếng Anh A at B in C on 30 What's the name of the song .those girls are singing? A what B whom C who 31 Is this film worth .? A to see B seeing...
 • 45
 • 1,518
 • 0
Tuyển tập 120 đề thi thử đại học môn Tiếng Anh cực hay (có keys kèm theo) phần 1

Tuyển tập 120 đề thi thử đại học môn Tiếng Anh cực hay (có keys kèm theo) phần 1

... ĐỀ SỐ 11 : SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2 011 - 2 012 TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN MÔN TIẾNG ANH – ĐỀ SỐ 11 45 Tuyển tập 10 0 đề thi thử đại học môn Tiếng Anh năm 2 014 (có đáp án kèm theo) ... SỐ 10 : 39 Tuyển tập 10 0 đề thi thử đại học môn Tiếng Anh năm 2 014 (có đáp án kèm theo) Phần (từ đề 1 đề 60) SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2 011 - 2 012 TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN MÔN ... - ĐỀ SỐ 9: SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2 011 - 2 012 TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN MÔN TIẾNG ANH – ĐỀ SỐ (Đề thi gồm 06 trang) Thời gian làm 90 phút 34 Tuyển tập 10 0 đề thi thử đại học...
 • 276
 • 6,971
 • 49
Tuyển tập 120 đề thi thử đại học môn tiếng anh cực hay (có keys kèm theo) phần 2

Tuyển tập 120 đề thi thử đại học môn tiếng anh cực hay (có keys kèm theo) phần 2

... things about me -HẾT - ĐỀ SỐ 64: SỞ GD-ĐT - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 20 13 -20 14 TRƯỜNG THPT Môn thi: TIẾNG ANH – ĐỀ SỐ 64 19 Tuyển tập 120 đề thi thử đại học môn Tiếng ... and down the 15 Tuyển tập 120 đề thi thử đại học môn Tiếng Anh năm 20 14 (có đáp án kèm theo) Phần (từ đề 60 đề 120 ) dock at Suez ( 32) the crowd of natives and strangers in this fast-growing ... Tuyển tập 120 đề thi thử đại học môn Tiếng Anh năm 20 14 (có đáp án kèm theo) Phần (từ đề 60 đề 120 ) C Do you feel like to go out this evening? D Do you feel to like going out this evening?...
 • 308
 • 3,270
 • 25
Tuyển tập các đề thi thử Đại học môn Tiếng Anh 2014 (có đáp án)

Tuyển tập các đề thi thử Đại học môn Tiếng Anh 2014 (có đáp án)

... THE END - www.DeThiThuDaiHoc.com www.DeThiThuDaiHoc.com SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC Đề thi gồm 06 trang Trang 1/6 - Mã đ : 195 ĐỀ KTCL ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN NĂM HỌC 2013 -2014 Môn: TIẾNG ANH; Khối D1, A1 ... THE END - www.DeThiThuDaiHoc.com 12 www.DeThiThuDaiHoc.com SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC Đề thi gồm 06 trang Trang 1/6 - Mã đ : 229 ĐỀ KTCL ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN NĂM HỌC 2013 -2014 Môn: TIẾNG ANH; Khối D1, A1 ... THE END - www.DeThiThuDaiHoc.com 18 www.DeThiThuDaiHoc.com SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC Đề thi gồm 06 trang Trang 1/6 - Mã đ : 263 ĐỀ KTCL ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN NĂM HỌC 2013 -2014 Môn: TIẾNG ANH; Khối D1, A1...
 • 77
 • 4,116
 • 31
Tuyển tập các đề thi thử đại học môn tiếng anh (có keys kèm theo)

Tuyển tập các đề thi thử đại học môn tiếng anh (có keys kèm theo)

... _ anyone recognised her A almost B not C hardly D nearly ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC Chọn (A B, C, D) ứng với từ có phần gạch chân có cách phát âm khác với từ lại câu: A bush B rush C pull D lunar ... rather than watch it on T.V D I’d prefer rather play football rather than watch it on T.V ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC Chọn từ có trọng âm nhấn vào âm tiết vị trí khác: A cosmetics B economics C photography ... pass the test no matter what it is hard D I will pass the test no matter what hard is it ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC Chọn từ có trọng âm nhấn vào âm tiết vị trí khác: A private B belong C indeed D emit...
 • 67
 • 1,495
 • 3
Tuyển tập các đề thi thử đại học môn tiếng anh (có đáp án)

Tuyển tập các đề thi thử đại học môn tiếng anh (có đáp án)

... fireballs THE END Name:……………… ĐỀ THI THI THỬ ĐẠI HỌC 2014 Class:…………………… Môn: TIẾNG ANH; Khối D School: ………………… Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ QUESTION ... KEYS: Name:……………… Class:…………………… ĐỀ THI THI THỬ ĐẠI HỌC 11/3/ 2014 Môn: TIẾNG ANH; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ QUESTION ĐẾN QUESTION ... BÌNH TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II NĂM HỌC 2013 - 2014 MÔN: ANH VĂN Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: I Mark the letter...
 • 35
 • 4,073
 • 7
Tuyển tập 80 đề thi thử Đại học môn Tiếng Anh năm 2015 (kèm đáp án )

Tuyển tập 80 đề thi thử Đại học môn Tiếng Anh năm 2015 (kèm đáp án )

... 40 Tuyển tập 80 đề thi thử THPT QUỐC GIA môn Tiếng Anh năm 2015 (kèm đáp án) ĐỀ SỐ 7: SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ THI THỬ THQG NĂM 2015 TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN MÔN THI: TIẾNG ANH – ĐÁP ÁN ĐỀ 199 (ĐỀ ĐỀ ... 46 Tuyển tập 80 đề thi thử THPT QUỐC GIA môn Tiếng Anh năm 2015 (kèm đáp án) ĐỀ SỐ 8: SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ THI THỬ THQG NĂM 2015 TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN MÔN THI: TIẾNG ANH – ĐÁP ÁN ĐỀ 200 (ĐỀ ĐỀ ... LIỄN SƠN ĐỀ THI THỬ THQG NĂM 2015 MÔN THI: TIẾNG ANH – ĐÁP ÁN ĐỀ 194 Tuyển tập 80 đề thi thử THPT QUỐC GIA môn Tiếng Anh năm 2015 (kèm đáp án) (ĐỀ ĐỀ XUẤT) Thời gian: 90 phút Mark the letter A,...
 • 452
 • 4,153
 • 10
Tuyển tập 30 đề thi thử đại học môn lịch sử

Tuyển tập 30 đề thi thử đại học môn lịch sử

... cảnh lịch sử, diễn biến kết chiến tranh Hết -Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh: ; Số báo danh: 30 ĐỀ THI THỬ SỐ 30 Môn thi: LỊCH ... không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh: ; Số báo danh: ĐỀ THI THỬ SỐ Môn thi: LỊCH SỬ; Khối: C Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề ... không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh: ; Số báo danh: ĐỀ THI THỬ SỐ Môn thi: LỊCH SỬ; Khối: C Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề...
 • 31
 • 2,762
 • 4
Tuyển tập 30 đề thi thử đại học môn vật lý của thầy Bùi Gia Nội

Tuyển tập 30 đề thi thử đại học môn vật lý của thầy Bùi Gia Nội

... cực đại số điểm đứng n là: A: B C D 10 : 0982.602.602 Trang: Tuyển tập 30 đề thi Đại học mơn Vật 2013 GV: Bùi Gia Nội ĐỀ THI SỐ (ÐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG - KHỐI A NĂM 2012) Câu 1: Giả thi t ... Trang: Tuyển tập 30 đề thi Đại học mơn Vật 2013 GV: Bùi Gia Nội Câu 39: Vật dao động tắt dần có: A: ln giảm dần theo thời gian C ln giảm theo thời gian B: li độ ln giảm dần theo thời gian D ... lắm!  ) (CHÚC CÁC EM THÀNH CƠNG!) : 0982.602.602 Trang: Tuyển tập 30 đề thi Đại học mơn Vật 2013 GV: Bùi Gia Nội ĐỀ THI SỐ (ÐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG - KHỐI A NĂM 2011) Câu 1: Biết động tương...
 • 117
 • 1,396
 • 1
30 đề thi thử đại học môn tiếng anh

30 đề thi thử đại học môn tiếng anh

... is being done now 17 When did they built this house? A When this house was built/ B When is this house built? C When did this house build? D When was this house built? 18 A person who teaches ... raining in o'clock 26 They don't use this room very often A This room is very often used B This room isn't very often used C This room is used not very often D This room isn't used very often 27 ... careful B carefully C careless D as carelessly 30. Gravity is the force of the Earth to attract towards its center A thing B nothing C something D everything III READING COMPREHENSION A Read the...
 • 45
 • 425
 • 0
Tuyển tập bộ đề thi sau đại học môn tiếng anh học viện hành chính

Tuyển tập bộ đề thi sau đại học môn tiếng anh học viện hành chính

... HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHU VỰC I HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC BÀI THI TIẾNG ANH Trình độ: A2 - Môn thi: Đọc & Viết Thời ... _The end _ HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHU VỰC I HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC BÀI THI TIẾNG ANH Trình độ: A2 - Môn thi: Đọc & Viết Thời ... end _ 12 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHU VỰC I HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC BÀI THI TIẾNG ANH Trình độ: A2 - Môn thi: Đọc & Viết Thời...
 • 30
 • 3,514
 • 3
Tuyển tập 60 đề thi thử đại học môn vật lý (30 đề lí khó)

Tuyển tập 60 đề thi thử đại học môn vật lý (30 đề lí khó)

... C: λ1 = 0,64μm D: λ1 = 0,75μm TUYỂN TẬP 60 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2012 TẬP 2: 30 ĐỀ HAY VÀ KHĨ Trang 19 GIÁO DỤC HỒNG PHÚC ĐỀ SỐ : 06 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2012 Mơn: VẬT LÍ; KHỐI A Thời gian làm bài: ... Tinh TUYỂN TẬP 60 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2012 TẬP 2: 30 ĐỀ HAY VÀ KHĨ Ex: Nguyễn Hồng Khánh _ HKP Mobile: 09166.01248 Email: Khanhcaphe@gmail.com Trang GIÁO DỤC HỒNG PHÚC ĐỀ SỐ : 03 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ... Mơ! TUYỂN TẬP 60 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2012 TẬP 2: 30 ĐỀ HAY VÀ KHĨ GIÁO DỤC HỒNG PHÚC ĐỀ SỐ : 14 Ex: Nguyễn Hồng Khánh _ HKP Mobile: 09166.01248 Email: Khanhcaphe@gmail.com ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2012...
 • 107
 • 788
 • 0
Tuyển tập 60 đề thi thử đại học môn vật lý 2012 (30 đề lý cơ bản)

Tuyển tập 60 đề thi thử đại học môn vật lý 2012 (30 đề lý cơ bản)

... số cực đại EF A: B: C: D: Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ! Ex: Nguyễn Hồng Khánh _ HK Pleiku TUYỂN TẬP 60 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2012 TẬP 1: 30 CƠ BẢN DÀNH CHO HỌC SINH BẮT ĐẦU LÀM ĐỀ Trang ... Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ! D: Sóng trung TUYỂN TẬP 60 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2012 TẬP 1: 30 CƠ BẢN DÀNH CHO HỌC SINH BẮT ĐẦU LÀM ĐỀ GIÁO DỤC HỒNG PHÚC ĐỀ SỐ : 04 Ex: Nguyễn Hồng Khánh _ HK Pleiku ... kính hội tụ D: tiêu điểm vật thấu kính hội tụ Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ! TUYỂN TẬP 60 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2012 TẬP 1: 30 CƠ BẢN DÀNH CHO HỌC SINH BẮT ĐẦU LÀM ĐỀ Ex: Nguyễn Hồng Khánh...
 • 104
 • 650
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tuyển tập các đề thi thử đại học môn tiếng anhtuyển tập 39 đề thi thử đại học môn tiếng anhtuyển tập 120 đề thi thử đại học môn tiếng anh cực hay có keys kèm theo phần 2tuyển tập 90 đề thi thử đại học môn tiếng anhtuyển tập 90 đề thi thử đại học môn tiếng anh tap 2tuyển tập các đề thi thử đại học môn sinhtuyển tập đề thi thử đại học môn tiếng anh 2014tuyển tập đề thi thử đại học môn tiếng anhtuyển tập 60 đề thi thử đại học môn lýtuyển tập 60 đề thi thử đại học môn vật lýtuyển tập 25 đề thi thử đại học môn sinh năm 2014tuyển tập 90 đề thi thử đại học môn sinh họctuyển tập các đề thi thử đại học môn toán năm 2015tuyển tập các đề thi thử đại học môn sinh họctuyen tap 100 de thi thu dai hoc mon toanBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP