0

tuyển tập các đề thi thử đại học môn tiếng anh

Tuyển tập các đề thi thử đại học môn vật lý

Tuyển tập các đề thi thử đại học môn vật lý

Vật lý

... công thức và các chú ý chú ý chú ý chú ý giúp ôn thi giúp ôn thi giúp ôn thi giúp ôn thi đại học nhanh môn vật lý đại học nhanh môn vật l đại học nhanh môn vật lý đại học nhanh môn vật lý ... C'=3C Tuyển tập các đề thi thử ĐH năm 2012 Môn Vật lý ThS Nguyễn Xuân Ca, ĐH Khoa Học – ĐH Thái Nguyên (0985.33.88.55) 64C. ()M m gAK−= D.()M m gAK+= Câu 7 Khi thay đổi cách ... đối xứng gồm các bóng đèn. Nếu đứt dây trung hòa thì các đèn A. không sáng. B. có độ sáng không đổi. C. có độ sáng giảm. D. có độ sáng tăng. Tuyển tập các đề thi thử ĐH năm 2012 Môn Vật lý...
 • 128
 • 988
 • 2
Tuyển tập các đề thi thử đại học Môn hoá

Tuyển tập các đề thi thử đại học Môn hoá

Hóa học

... PGS-TS Nguyễn Xuân Tr ờng ,PGS-TS Đặng Thị Oanh Khoa Hoá học ĐHSP Hà Nội 97 Tuyển tập các dề thi thử đại học theo từng chuyên đề thuộc cấu trúc dề thi ĐH-CĐ năm 2009D. Khai thác crom ở dạng ... CPGS-TS Nguyễn Xuân Tr ờng ,PGS-TS Đặng Thị Oanh Khoa Hoá học ĐHSP Hà Nội 15 Tuyển tập các dề thi thử đại học theo từng chuyên đề thuộc cấu trúc dề thi ĐH-CĐ năm 2009B. Fe là kim loại cú tớnh ... PGS-TS Nguyễn Xuân Tr ờng ,PGS-TS Đặng Thị Oanh Khoa Hoá học ĐHSP Hà Nội 50 Tuyển tập các dề thi thử đại học theo từng chuyên đề thuộc cấu trúc dề thi ĐH-CĐ năm 2009(dùng M2+ thay cho Ca2+...
 • 231
 • 1,518
 • 5
tuyển tập các đề thi thử đại học môn toán của các trường phổ thông trung học trên cả nước năm 2014

tuyển tập các đề thi thử đại học môn toán của các trường phổ thông trung học trên cả nước năm 2014

Toán học

... thẳng 1 điểm www.DeThiThuDaiHoc.com – Đề Thi Thử Đại Học http://facebook.com/thithudaihoc 6 Số phần tử của tập A là: n(A) = 6.46A = 2160 0,25 Gọi B là tập hợp tất cả các số có 5 chữ số ... www.DeThiThuDaiHoc.comwww.MATHVN.comwww.DeThiThuDaiHoc.com – Đề Thi Thử Đại Học http://facebook.com/thithudaihoc 5 Vậy ( )2 609,29ad BC SA = Câu 6 1,0 điểm Câu Từ giả thi ết ... TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ THI ĐẠI HỌC NĂM 2014 TỈNH QUẢNG TRỊ Môn: TOÁN - Khối: A Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ THI THỬ LẦN 1 PHẦN CHUNG (7 điểm)...
 • 159
 • 1,402
 • 5
Tuyển tập các đề thi thử Đại Học

Tuyển tập các đề thi thử Đại Học

Trung học cơ sở - phổ thông

... nhiêu cách chọn sao cho 3 người được chọn không có cặp vợ chồng nào ? HẾT Tuyển tập các đề thi thử Đại học, cao đẳng trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ qua các năm Tập thể ... Câu V: Đáp số: Tổng số cách là 175. HẾT Tuyển tập các đề thi thử Đại học, cao đẳng trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ qua các năm Tập thể lớp 12T – THPT Thị xã Cao Lãnh ... của M sao cho chu vi thi ết diện nói trên nhỏ nhất. HẾT Tuyển tập các đề thi thử Đại học, cao đẳng trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ qua các năm Tập thể lớp 12T – THPT...
 • 66
 • 1,729
 • 27
Tuyển tập các đề thi thử đại học trên toán học tuổi trẻ có đáp án

Tuyển tập các đề thi thử đại học trên toán học tuổi trẻ có đáp án

Sinh học

... CQUA CQUA CÁCÁCÁCÁC N N N NĂĂĂĂMMMM Tháng 03-2009 Tuyển tập các đề thi thử Đại học, cao đẳng trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ qua các năm Tập thể lớp ... + 2. Các bạn tự giải. Câu V: Các bạn tự giải. HẾT Tuyển tập các đề thi thử Đại học, cao đẳng trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ qua các năm Tập thể ... xanh đội một khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách khác nhau lấy n viên bi từ hộp đó. HẾT Tuyển tập các đề thi thử Đại học, cao đẳng trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ qua các...
 • 66
 • 2,343
 • 9
Tuyển tập các đề thi thử Đại Học Phần 3

Tuyển tập các đề thi thử Đại Học Phần 3

Trung học cơ sở - phổ thông

... 0x x− + =. Tính giác trị các số phức 211x, 221.x Tuyển tập các đề thi thử Đại học, cao đẳng trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ qua các năm Tập thể lớp 12T – THPT Thị xã ... Đáp số: Các giá trị: (-2i; 2i). Câu VI.b: Các bạn tự giải. Câu VII.b: Các bạn tự giải. HẾT Tuyển tập các đề thi thử Đại học, cao đẳng trên tạp chí Toán học và ... +=+=−+−=98sin98cos392sin92cos394sin94cos3333231ππβππβππβiii. Câu VII.b: Các bạn tự giải. HẾT Tuyển tập các đề thi thử Đại học, cao đẳng trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ qua các năm Tập thể lớp 12T – THPT Thị xã Cao...
 • 26
 • 724
 • 1
Tuyển tập các đề thi thử Đại Học Phần 1

Tuyển tập các đề thi thử Đại Học Phần 1

Trung học cơ sở - phổ thông

... nhiêu cách chọn sao cho 3 người được chọn không có cặp vợ chồng nào ? HẾT Tuyển tập các đề thi thử Đại học, cao đẳng trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ qua các năm Tập thể ... đúng 2004 chữ số mà tổng các chữ số bằng 4. HẾT Tuyển tập các đề thi thử Đại học, cao đẳng trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ qua các năm Tập thể lớp 12T – THPT Thị xã Cao ... của M sao cho chu vi thi ết diện nói trên nhỏ nhất. HẾT Tuyển tập các đề thi thử Đại học, cao đẳng trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ qua các năm Tập thể lớp 12T – THPT...
 • 19
 • 740
 • 0
Tuyển tập các đề thi thử Đại Học Phần 2

Tuyển tập các đề thi thử Đại Học Phần 2

Trung học cơ sở - phổ thông

... + 2. Các bạn tự giải. Câu V: Các bạn tự giải. HẾT Tuyển tập các đề thi thử Đại học, cao đẳng trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ qua các năm Tập thể ... Câu V: Đáp số: Tổng số cách là 175. HẾT Tuyển tập các đề thi thử Đại học, cao đẳng trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ qua các năm Tập thể lớp 12T – THPT Thị xã Cao Lãnh ... +với x, y, z là các số dương thỏa điều kiện: 6x y z+ + ≥. HẾT Tuyển tập các đề thi thử Đại học, cao đẳng trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ qua các năm Tập thể lớp 12T...
 • 20
 • 682
 • 0
Tài liệu Tuyển tập các đề thi thử Đại học, cao đẳng trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ qua các năm ppt

Tài liệu Tuyển tập các đề thi thử Đại học, cao đẳng trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ qua các năm ppt

Cao đẳng - Đại học

... CQUA CQUA CÁCÁCÁCÁC N N N NĂĂĂĂMMMM Tháng 03-2009 Tuyển tập các đề thi thử Đại học, cao đẳng trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ qua các năm Tập thể lớp ... đúng 2004 chữ số mà tổng các chữ số bằng 4. HẾT Tuyển tập các đề thi thử Đại học, cao đẳng trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ qua các năm Tập thể lớp 12T – THPT Thị xã Cao ... e= − + + Câu V: Các bạn tự giải. HẾT Tuyển tập các đề thi thử Đại học, cao đẳng trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ qua các năm Tập thể lớp 12T – THPT Thị...
 • 66
 • 946
 • 1
Tài liệu Tuyển tập các đề thi thử đại học trên

Tài liệu Tuyển tập các đề thi thử đại học trên " Tạp Chí Toán Học Và Tuổi Trẻ" pdf

Toán học

... CQUA CQUA CÁCÁCÁCÁC N N N NĂĂĂĂMMMM Tháng 03-2009 Tuyển tập các đề thi thử Đại học, cao đẳng trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ qua các năm Tập thể lớp ... + 2. Các bạn tự giải. Câu V: Các bạn tự giải. HẾT Tuyển tập các đề thi thử Đại học, cao đẳng trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ qua các năm Tập thể ... xanh đội một khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách khác nhau lấy n viên bi từ hộp đó. HẾT Tuyển tập các đề thi thử Đại học, cao đẳng trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ qua các...
 • 66
 • 986
 • 4

Xem thêm