0

tuyển tập 39 đề thi thử đại học môn tiếng anh

Tài liệu Tuyển tập 150 đề thi thử đại học môn Toán pdf

Tài liệu Tuyển tập 150 đề thi thử đại học môn Toán pdf

Cao đẳng - Đại học

... 2. Đội thanh niên xung kích của một trường phổ thông có 12 học sinh, gồm 5 học sinh lớp A, 4 học sinh lớp B và 3 học sinh lớp C. Cần chọn 4 học sinh đi làm nhiệm vụ, sao cho 4 học sinh này ... 162122442−+−=−++xxxx 2) Đội tuyển học sinh giỏi của một trường gồm 18 em, trong đó có 7 học sinh khối 12, 6 học sinh khối 11 và 5 học sinh khối 10. Hỏi có bao nhiêu cách cử 8 học sinh trong đội đi ... hình nón, S là diện tích xung quanh của hình nón) ĐỀ SỐ 56 CÂU1: (2 điểm) Cho hàm số: y = ()1112−+++−xmxmx (1) (m là tham số) 1) Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị của hàm số (1)...
 • 134
 • 2,095
 • 17
tuyển tập 60 đề thi thử đại học môn vật lý

tuyển tập 60 đề thi thử đại học môn vật lý

Vật lý

... sáng TUYỂN TẬP 60 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 2013 - TẬP 1 GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH TUYỂN TẬP 60 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 2013 _ TẬP 1 GV: NGUYỄN ... 10000 2 TUYỂN TẬP 60 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 2013 _ TẬP 1 GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH GIÁO DỤC HỒNG PHÚC - NƠI KHỞI ĐẦU ƯỚC MƠ! Trang 11 Câu 25: Điện tích cực đại của tụ trong ... gia tốc của thang máy là: TUYỂN TẬP 60 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 2013 _ TẬP 1 GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH GIÁO DỤC HỒNG PHÚC - NƠI KHỞI ĐẦU ƯỚC MƠ! Trang 39 A: 12 12NU UN B: 22...
 • 58
 • 897
 • 27
TUYỂN TẬP 60 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 2013 _ TẬP 3 - GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH docx

TUYỂN TẬP 60 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 2013 _ TẬP 3 - GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH docx

Cao đẳng - Đại học

... PHÚC * * * * * ( GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - NĂM HỌC 2013 - MÔN VẬT LÝ - Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề - Đề số 01 Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10-34 ... PHÚC * * * * * ( GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - NĂM HỌC 2013 - MÔN VẬT LÝ - Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề - Đề số 06 Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10-34 ... PHÚC * * * * * ( GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - NĂM HỌC 2013 - MÔN VẬT LÝ - Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề - Đề số 10 Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10-34...
 • 70
 • 1,184
 • 10
Tuyển tập 60 đề thi thử đại học môn Lý năm 2013 ppt

Tuyển tập 60 đề thi thử đại học môn Lý năm 2013 ppt

Cao đẳng - Đại học

... mạch. TUYỂN TẬP 60 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 2013 - TẬP 2 GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH TUYỂN TẬP 60 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 2013 _ TẬP 2. GV: NGUYỄN ... A: Mọi hệ dao động tự do thực đều là dao động tắt dần. B: Dao động tắt dần có thể coi là dao động tự do. TUYỂN TẬP 60 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 2013 _ TẬP 2. GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH GIÁO ... mạch. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch X bằng: A: 0W4 B: W39 C: W318 D: W30 TUYỂN TẬP 60 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 2013 _ TẬP 2. GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH GIÁO DỤC HỒNG PHÚC - NƠI KHỞI...
 • 122
 • 781
 • 4
Tuyển tập các đề thi thử đại học môn vật lý

Tuyển tập các đề thi thử đại học môn vật lý

Vật lý

... ý chú ý chú ý chú ý giúp ôn thi giúp ôn thi giúp ôn thi giúp ôn thi đại học nhanh môn vật lý đại học nhanh môn vật l đại học nhanh môn vật lý đại học nhanh môn vật lý CHNG ... = = = = Tuyển tập các đề thi thử ĐH năm 2012 Môn Vật lý ThS Nguyễn Xuân Ca, ĐH Khoa Học – ĐH Thái Nguyên (0985.33.88.55) 73Câu 2: Một chất điểm M (có khối lượng m) chuyển động đều trên ... trường: 22 201W sin ( )2 2tqLi tCω ϕ= = + Tuyển tập các đề thi thử ĐH năm 2012 Môn Vật lý ThS Nguyễn Xuân Ca, ĐH Khoa Học – ĐH Thái Nguyên (0985.33.88.55) 10 Vận tốc v = x’...
 • 128
 • 988
 • 2
Tuyển tập các đề thi thử đại học Môn hoá

Tuyển tập các đề thi thử đại học Môn hoá

Hóa học

... PGS-TS Nguyễn Xuân Tr ờng ,PGS-TS Đặng Thị Oanh Khoa Hoá học ĐHSP Hà Nội 97 Tuyển tập các dề thi thử đại học theo từng chuyên đề thuộc cấu trúc dề thi ĐH-CĐ năm 2009D. Khai thác crom ở dạng ... 38. B 39. D 40 A 41. A42. D 43. C 44. D 45. C 46. D 47. CPGS-TS Nguyễn Xuân Tr ờng ,PGS-TS Đặng Thị Oanh Khoa Hoá học ĐHSP Hà Nội 15 Tuyển tập các dề thi thử đại học theo từng chuyên đề thuộc ... PGS-TS Nguyễn Xuân Tr ờng ,PGS-TS Đặng Thị Oanh Khoa Hoá học ĐHSP Hà Nội 50 Tuyển tập các dề thi thử đại học theo từng chuyên đề thuộc cấu trúc dề thi ĐH-CĐ năm 2009(dùng M2+ thay cho Ca2+...
 • 231
 • 1,518
 • 5
trọn bộ tuyển tập 60 đề thi thử đại học môn vật lý 2012

trọn bộ tuyển tập 60 đề thi thử đại học môn vật lý 2012

Toán học

... R C M A TUYỂN TẬP 60 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2012 Ex: Nguyễn Hồng Khánh _ HK Pleiku TẬP 1: 30 CƠ BẢN DÀNH CHO HỌC SINH BẮT ĐẦU LÀM ĐỀ Mobile: 09166.01248 Email: Khanhcaphe@gmail.com ... T D x TUYỂN TẬP 60 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2012 Ex: Nguyễn Hồng Khánh _ HK Pleiku TẬP 1: 30 CƠ BẢN DÀNH CHO HỌC SINH BẮT ĐẦU LÀM ĐỀ Mobile: 09166.01248 Email: Khanhcaphe@gmail.com ... khoảng 45cm. TUYỂN TẬP 60 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2012 Ex: Nguyễn Hồng Khánh _ HK Pleiku TẬP 1: 30 CƠ BẢN DÀNH CHO HỌC SINH BẮT ĐẦU LÀM ĐỀ Mobile: 09166.01248 Email: Khanhcaphe@gmail.com...
 • 211
 • 1,045
 • 1
tuyển tập các đề thi thử đại học môn toán của các trường phổ thông trung học trên cả nước năm 2014

tuyển tập các đề thi thử đại học môn toán của các trường phổ thông trung học trên cả nước năm 2014

Toán học

... thẳng 1 điểm www.DeThiThuDaiHoc.com – Đề Thi Thử Đại Học http://facebook.com/thithudaihoc 6 Số phần tử của tập A là: n(A) = 6.46A = 2160 0,25 Gọi B là tập hợp tất cả các số có ... www.DeThiThuDaiHoc.comwww.MATHVN.comwww.DeThiThuDaiHoc.com – Đề Thi Thử Đại Học http://facebook.com/thithudaihoc 5 Vậy ( )2 609,29ad BC SA = Câu 6 1,0 điểm Câu Từ giả thi ết ... TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ THI ĐẠI HỌC NĂM 2014 TỈNH QUẢNG TRỊ Môn: TOÁN - Khối: A Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ THI THỬ LẦN 1 PHẦN CHUNG (7 điểm)...
 • 159
 • 1,402
 • 5
TUYỂN tập 25 đề THI THỬ đại học môn SINH năm 2014

TUYỂN tập 25 đề THI THỬ đại học môn SINH năm 2014

Sinh học

... SỐ 1 ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 MÔN SINH HỌC KHỐI B Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Mã đề thi 131 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: ... THPT YÊN DŨNG SỐ 1 ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 MÔN SINH HỌC KHỐI B, lần 04 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Mã đề thi 289 PHẦN CHUNG ... THPT YÊN DŨNG SỐ 1 ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014 MÔN SINH HỌC KHỐI B, lần 03 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Mã đề thi 369 PHẦN CHUNG...
 • 222
 • 5,015
 • 67
tuyển tập 100 đề thi thử đại học môn vật lý

tuyển tập 100 đề thi thử đại học môn vật lý

Vật lý

... b ≥ 2a.BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2010 Môn Thi: HOÁ HỌC – Khối A ĐỀ THI THAM KHẢO sè 3 Thời gian: 90 phút, không kể thời gian giao đề Câu 1 Đốt cháy hoàn toàn m gam ... 38 39 40C D C A D B B C C D C B A C D B B B C D41 42 43 44 45 46 47 4849 50D A B B C B A B A C8BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2010 Môn Thi: HOÁ HỌC – Khối A ĐỀ THI ... 38 39 40C C B B C A C A B D C A D A A C B B A C41 42 43 44 45 46 47 4849 50B D C B C C D B A B42BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2010 Môn Thi: HOÁ HỌC – Khối A ĐỀ THI...
 • 140
 • 923
 • 0
Tuyển tập 60 đề thi thử đại học môn vật lý (30 đề lí khó)

Tuyển tập 60 đề thi thử đại học môn vật lý (30 đề lí khó)

Vật lý

... một thi n thể gân đó GIÁO DỤC HỒNG PHÚC ĐỀ SỐ :04 Họ và tên học sinh: Số báo danh ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2012 Môn: VẬT LÍ; KHỐI A Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ... 2 ) (V) B: u = 8000cos(200t) (V) TUYỂN TẬP 60 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2012 Ex: Nguyễn Hồng Khánh _ HKP TẬP 2: 30 ĐỀ HAY VÀ KHÓ Mobile: 09166.01248 Email: Khanhcaphe@gmail.com Giáo Dục Hồng Phúc ... độ lớn cực đại, chiều ngược nhau. TUYỂN TẬP 60 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2012 Ex: Nguyễn Hồng Khánh _ HKP TẬP 2: 30 ĐỀ HAY VÀ KHÓ Mobile: 09166.01248 Email: Khanhcaphe@gmail.com Giáo Dục Hồng Phúc...
 • 107
 • 788
 • 0
Tuyển tập 60 đề thi thử đại học môn vật lý 2012 (30 đề lý cơ bản)

Tuyển tập 60 đề thi thử đại học môn vật lý 2012 (30 đề lý cơ bản)

Vật lý

... TUYỂN TẬP 60 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2012 Ex: Nguyễn Hồng Khánh _ HK Pleiku TẬP 1: 30 CƠ BẢN DÀNH CHO HỌC SINH BẮT ĐẦU LÀM ĐỀ Mobile: 09166.01248 Email: Khanhcaphe@gmail.com ... 0 Wñ Wt TUYỂN TẬP 60 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2012 Ex: Nguyễn Hồng Khánh _ HK Pleiku TẬP 1: 30 CƠ BẢN DÀNH CHO HỌC SINH BẮT ĐẦU LÀM ĐỀ Mobile: 09166.01248 Email: Khanhcaphe@gmail.com ... ZC – ZL =R TUYỂN TẬP 60 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2012 Ex: Nguyễn Hồng Khánh _ HK Pleiku TẬP 1: 30 CƠ BẢN DÀNH CHO HỌC SINH BẮT ĐẦU LÀM ĐỀ Mobile: 09166.01248 Email: Khanhcaphe@gmail.com...
 • 104
 • 650
 • 0
Tuyển tập 25 đề thi thử Đại học môn vật lý 2011 pps

Tuyển tập 25 đề thi thử Đại học môn vật lý 2011 pps

Cao đẳng - Đại học

... đại của mỗi phần tử môi trờng gấp 4 lần vận tốc sóng nếu. Tuyển tập 25 đề thi thử Đại học Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2011 của BGD&ĐT BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ ... của thi n thạch với hành tinh. Tuyển tập 25 đề thi thử Đại học Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2011 của BGD&ĐT C. Đa số các hành tinh lớn còn có các vệ tinh chuyển động quanh ... Tuyển tập 25 đề thi thử Đại học Đề ra dựa trên cấu trúc đề thi đại học năm 2011 của BGD&ĐT Câu 10. Phát biểu nào sau đây không đúng ? A. Trong sóng cơ học chỉ có...
 • 128
 • 524
 • 0

Xem thêm