0

tuyển tập các đề thi thử đại học môn sinh

Tuyển tập các đề thi thử đại học Môn hoá

Tuyển tập các đề thi thử đại học Môn hoá

Hóa học

... học ĐHSP Hà Nội 97 Tuyển tập các dề thi thử đại học theo từng chuyên đề thuộc cấu trúc dề thi ĐH-CĐ năm 2009D. Khai thác crom ở dạng đơn chất trong tự nhiên.13.Khối lượng bột nhôm tối thi u ... Nguyễn Xuân Tr ờng ,PGS-TS Đặng Thị Oanh Khoa Hoá học ĐHSP Hà Nội 15 Tuyển tập các dề thi thử đại học theo từng chuyên đề thuộc cấu trúc dề thi ĐH-CĐ năm 2009B. Fe là kim loại cú tớnh khử trung ... Nguyễn Xuân Tr ờng ,PGS-TS Đặng Thị Oanh Khoa Hoá học ĐHSP Hà Nội 50 Tuyển tập các dề thi thử đại học theo từng chuyên đề thuộc cấu trúc dề thi ĐH-CĐ năm 2009(dùng M2+ thay cho Ca2+ và...
 • 231
 • 1,518
 • 5
Tuyển tập các đề thi thử Đại Học

Tuyển tập các đề thi thử Đại Học

Trung học cơ sở - phổ thông

... nhiêu cách chọn sao cho 3 người được chọn không có cặp vợ chồng nào ? HẾT Tuyển tập các đề thi thử Đại học, cao đẳng trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ qua các năm Tập thể ... Câu V: Đáp số: Tổng số cách là 175. HẾT Tuyển tập các đề thi thử Đại học, cao đẳng trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ qua các năm Tập thể lớp 12T – THPT Thị xã Cao Lãnh ... của M sao cho chu vi thi ết diện nói trên nhỏ nhất. HẾT Tuyển tập các đề thi thử Đại học, cao đẳng trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ qua các năm Tập thể lớp 12T – THPT...
 • 66
 • 1,729
 • 27
Tuyển tập các đề thi thử đại học trên toán học tuổi trẻ có đáp án

Tuyển tập các đề thi thử đại học trên toán học tuổi trẻ có đáp án

Sinh học

... + 2. Các bạn tự giải. Câu V: Các bạn tự giải. HẾT Tuyển tập các đề thi thử Đại học, cao đẳng trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ qua các năm Tập thể ... Hỏi có bao nhiêu cách khác nhau lấy n viên bi từ hộp đó. HẾT Tuyển tập các đề thi thử Đại học, cao đẳng trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ qua các năm Tập thể lớp 12T – THPT ... Đáp số : 2 123 3Iπ= + 2. Các bạn tự giải . Tuyển tập các đề thi thử Đại học, cao đẳng trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ qua các năm Tập thể lớp 12T – THPT Thị xã Cao...
 • 66
 • 2,343
 • 9
Tuyển tập các đề thi thử Đại Học Phần 3

Tuyển tập các đề thi thử Đại Học Phần 3

Trung học cơ sở - phổ thông

... 0x x− + =. Tính giác trị các số phức 211x, 221.x Tuyển tập các đề thi thử Đại học, cao đẳng trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ qua các năm Tập thể lớp 12T – THPT Thị xã ... Đáp số: Các giá trị: (-2i; 2i). Câu VI.b: Các bạn tự giải. Câu VII.b: Các bạn tự giải. HẾT Tuyển tập các đề thi thử Đại học, cao đẳng trên tạp chí Toán học và ... +=+=−+−=98sin98cos392sin92cos394sin94cos3333231ππβππβππβiii. Câu VII.b: Các bạn tự giải. HẾT Tuyển tập các đề thi thử Đại học, cao đẳng trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ qua các năm Tập thể lớp 12T – THPT Thị xã Cao...
 • 26
 • 724
 • 1
Tuyển tập các đề thi thử Đại Học Phần 1

Tuyển tập các đề thi thử Đại Học Phần 1

Trung học cơ sở - phổ thông

... nhiêu cách chọn sao cho 3 người được chọn không có cặp vợ chồng nào ? HẾT Tuyển tập các đề thi thử Đại học, cao đẳng trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ qua các năm Tập thể ... đúng 2004 chữ số mà tổng các chữ số bằng 4. HẾT Tuyển tập các đề thi thử Đại học, cao đẳng trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ qua các năm Tập thể lớp 12T – THPT Thị xã Cao ... của M sao cho chu vi thi ết diện nói trên nhỏ nhất. HẾT Tuyển tập các đề thi thử Đại học, cao đẳng trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ qua các năm Tập thể lớp 12T – THPT...
 • 19
 • 740
 • 0
Tuyển tập các đề thi thử Đại Học Phần 2

Tuyển tập các đề thi thử Đại Học Phần 2

Trung học cơ sở - phổ thông

... + 2. Các bạn tự giải. Câu V: Các bạn tự giải. HẾT Tuyển tập các đề thi thử Đại học, cao đẳng trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ qua các năm Tập thể ... Câu V: Đáp số: Tổng số cách là 175. HẾT Tuyển tập các đề thi thử Đại học, cao đẳng trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ qua các năm Tập thể lớp 12T – THPT Thị xã Cao Lãnh ... +với x, y, z là các số dương thỏa điều kiện: 6x y z+ + ≥. HẾT Tuyển tập các đề thi thử Đại học, cao đẳng trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ qua các năm Tập thể lớp 12T...
 • 20
 • 682
 • 0
Tài liệu Tuyển tập các đề thi thử Đại học, cao đẳng trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ qua các năm ppt

Tài liệu Tuyển tập các đề thi thử Đại học, cao đẳng trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ qua các năm ppt

Cao đẳng - Đại học

... CQUA CQUA CÁCÁCÁCÁC N N N NĂĂĂĂMMMM Tháng 03-2009 Tuyển tập các đề thi thử Đại học, cao đẳng trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ qua các năm Tập thể lớp ... đúng 2004 chữ số mà tổng các chữ số bằng 4. HẾT Tuyển tập các đề thi thử Đại học, cao đẳng trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ qua các năm Tập thể lớp 12T – THPT Thị xã Cao ... e= − + + Câu V: Các bạn tự giải. HẾT Tuyển tập các đề thi thử Đại học, cao đẳng trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ qua các năm Tập thể lớp 12T – THPT Thị...
 • 66
 • 946
 • 1
Tài liệu Tuyển tập các đề thi thử đại học trên

Tài liệu Tuyển tập các đề thi thử đại học trên " Tạp Chí Toán Học Và Tuổi Trẻ" pdf

Toán học

... CQUA CQUA CÁCÁCÁCÁC N N N NĂĂĂĂMMMM Tháng 03-2009 Tuyển tập các đề thi thử Đại học, cao đẳng trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ qua các năm Tập thể lớp ... + 2. Các bạn tự giải. Câu V: Các bạn tự giải. HẾT Tuyển tập các đề thi thử Đại học, cao đẳng trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ qua các năm Tập thể ... Hỏi có bao nhiêu cách khác nhau lấy n viên bi từ hộp đó. HẾT Tuyển tập các đề thi thử Đại học, cao đẳng trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ qua các năm Tập thể lớp 12T – THPT...
 • 66
 • 986
 • 4
Tuyển tập các đề thi thử Đại học, cao đẳng doc

Tuyển tập các đề thi thử Đại học, cao đẳng doc

Cao đẳng - Đại học

... các học sinh xuất sắc. Hỏi có bao nhiêu cách cử 5 em học sinh xuất sắc của trường đó tham gia một đoàn đại biểu sao cho mỗi khối có ít nhất 1 em? HẾT Tuyển tập các đề thi thử Đại ... a= + + 2. Các bạn tự giải. Câu V: Các bạn tự giải. HẾT Tuyển tập các đề thi thử Đại học, cao đẳng trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ qua các năm Tập thể lớp 12T ... +=+=−+−=98sin98cos392sin92cos394sin94cos3333231ππβππβππβiii. Câu VII.b: Các bạn tự giải. HẾT Tuyển tập các đề thi thử Đại học, cao đẳng trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ qua các năm Tập thể lớp 12T – THPT Thị xã Cao...
 • 66
 • 636
 • 0
TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC THEO TỪNG CHUYÊN ĐỀ - HÓA HỌC

TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC THEO TỪNG CHUYÊN ĐỀ - HÓA HỌC

Hóa học - Dầu khí

... Kết quả làA. kali và Al đều tan hết, thu được dung dịch trong suốt.B. kali và Al đều tan hết, trong bỡnh phản ứng cú kết tủa trắng keo. KÌ THI THỬ ĐẠI HỌCNăm học 2008-2009Bài số 2 (Thời ... bx0,1+= Vấn đề 7: CROM - SẮT - ĐỒNGKì thi thử đại học Năm học 2008-2009Bài số 1 (Thời gian làm bài : 87x 1,8 phút/ 1câu = 160 phút)Hà Nội, Ngày 20 tháng 9 năm 2008VẤN ĐỀ 7( 1CÂU) CROM- ... 52. A 53. B54. D 55. A 56. B 57. C 58. A 59 A60. C 61. A 62. A 63. D 64, A 65. CKÌ THI THỬ ĐẠI HỌCNăm học 2008-2009Bài số 3 (Thời gian làm bài : 68 x 1,8 phút/ 1câu =120 phút)C. 5,6%. D....
 • 223
 • 969
 • 7

Xem thêm