0
 1. Trang chủ >
 2. Cao đẳng - Đại học >
 3. Y - Dược >

bài giảng nhôi máu cơ tim

Bài giảng nhồi máu cơ tim

Bài giảng nhồi máu tim

... V4 MỎM TRƯỚC BÊN aVL SÓNG Q CÒN CÓ THỂ GẶP TRONG : PHÌ ĐẠI THẤT (T) HOẶC (P) BỆNH CƠ TIM BLỐC PHÂN NHÁNH NGOÀI TIM : viêm tụy, thuyên tắc phổi … 10/29/14 ST CHÊNH LÊN CÒN GẶP TRONG :      ... NGOÀI TIM CẤP Chênh lên , lan tỏa V1 V6 Chênh xuống hỗ tương aVR, aVL Chênh < 5mm Đoạn PR chênh xuống TĂNG K+ MÁU : QRS rộng Sóng T dạng cầu, đỉnh nhọn cao ST thường chếch xuống THUYÊN TẮC PHỔI CƠN ... xem xét thay đổi ST-T , sóng Q, qua loạt ECG đo vào thời điểm để thấy được:    T đảo : thiếu máu cục ( ischemia) ST chênh lên : tổn thương (injury) Sóng Q: hoại tử (necrosis) 10/29/14 I NMCT...
 • 21
 • 431
 • 0
bài giảng nhôi máu cơ tim

bài giảng nhôi máu tim

...  ổ  nhồi máu  là  yếu  tố  +ên  lượng     Yếu  tố  xác  định  kích  thước  ổ  nhồi máu   •  Vùng  Qm  có  nguy   •  Thời  gian  thiếu máu   •  Tưới máu  cho  vùng  nguy  (mạng ...  TIMI   Classifica,on  of  TIMI  Flow  Grades   •  TIMI  0:  no  perfusion   •  TIMI  1:  penetraQon  without   perfusion   •  TIMI  2:  parQal  perfusion   •  TIMI  3:  complete  perfusion   TIMI ...  chứng  vành  cấp  trên  điện  tâm  đồ   Thiếu máu  Qm  dưới  nội  mạc   Thiếu máu  Qm  xuyên  thành   (đau  thắt  ngực  cổ  điển):   (cơn  Prinzmetal,  h/c  Takotsubo*):       ST  chênh...
 • 158
 • 159
 • 0
Bài giảng tim mạch - ĐIỀU TRỊ NHỒI MÁU CƠ TIM ppt

Bài giảng tim mạch - ĐIỀU TRỊ NHỒI MÁU TIM ppt

... chèn ép tim hay phình thất giả hay có phân ly điện - cơ, nhịp tim chậm - Sốc tim - Thuyên tắc phổi khối lớn (cũng hay có điện tim phân ly điện - cơ) - Thuyên tắc mạch vành đoạn thân chung mạch ... trụy mạch (HA tâm thu < 90 mmHg), mà hạ tưới máu mô (với thiểu niệu, loạn ý thức …) Điều trị cần thuốc vận mạch co mạch kiểu “giống” (kích thích) giao cảm co sợi dương (cơ tim, thành tiểu động mạch) ... sốc điện đảo nhịp tim b- Không quên điều chỉnh lại điều kiện xúc tiến RLN như: - Rối loạn điện giải, hạ Kali máu - Hạ oxy máu - Toan huyết - Tác dụng phụ số thuốc Các RLN nhanh thất: Nói chung...
 • 10
 • 761
 • 2
Bài giảng tim mạch - NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP pdf

Bài giảng tim mạch - NHỒI MÁU TIM CẤP pdf

... - Men creatinphosphokinase (CPK), gọi gọn creatinkinase (CK) mà đặc hiệu cho tim men đồng vị CK - MB CK - MB: tăng lên từ thứ - 6, cao điểm 12 - 20 giờ, bình thường sau 36 - 48 (1,5 - ngày) - ... ổ nhỏ, sóng Q E- CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT VỚI: - Cơn đau thắt ngực không ổn định: Không có tăng men tim chất đánh dấu khác, động học điện tim - Bóc tách động mạch chủ, viêm màng tim cấp: (2 chứng bệnh ... CHẨN ĐOÁN A- CHẨN ĐOÁN DƯƠNG TÍNH Được xác định có tiêu chuẩn sau: Lâm sàng: - Cơn đau ngực kiểu mạch vành tức giống ĐTN biết, khác biệt điểm: a- Cường độ lớn b- Kéo dài 15 - 30 phút c- Không giảm...
 • 6
 • 855
 • 15
Bài giảng tim mạch - XỬ TRÍ CẤP CỨU NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP pot

Bài giảng tim mạch - XỬ TRÍ CẤP CỨU NHỒI MÁU TIM CẤP pot

... bệnh viện chưa sử dụng - Tác dụng tiêu sợi huyết: làm tan huyết khối, nên tiêu sợi huyết xếp loại nong mạch vành (PTCA) tiên phát: nhóm điều trị “tái tưới máu mạch vành cấp - Chống định tuyệt đối ... chảy máu hay rối loạn đông máu) Bị bệnh giảm đông máu khiếm khuyết * Đang bị chảy máu * Chấn thương nặng bị * Chọc dò < 24 - 48 Các thủ thuật xâm lấn khác < 10 ngày * Xuất huyết tiêu hóa / niệu - ... < tháng * Đột quỵ / thiếu máu cục não thoáng qua (TIA) < - 12 tháng * Tiền sử có u, phình mạch máu hệ TKTW * Bệnh võng mạc mắt tăng sinh, mổ nhãn cầu * Viêm màng tim cấp, nghi bóc tách ĐMC * Loét...
 • 9
 • 667
 • 2
Bài giảng tim mạch - XỬ TRÍ BIẾN CHỨNG MUỘN CỦA NHỒI MÁU CƠ TIM pdf

Bài giảng tim mạch - XỬ TRÍ BIẾN CHỨNG MUỘN CỦA NHỒI MÁU TIM pdf

... nhiều liều nhỏ (-) B, thuốc co sợi (dương) * Giải mổ có nguyên nhân từ giai đoạn cấp: loạn chức van tim cột cơ, túi phình phải cắt bỏ … - Đột tử Do RT, NNT: xảy thời kỳ biến chứng muộn - Viêm quanh ... hồi chức (PHCN) tim sau NMCT: khởi đầu bệnh nhân tập 20 - 30 phút x - lần/ngày mà tần số tim không vượt 20 nhịp so với tần số tim nghỉ Sẽ tốt trước làm trở lại, bệnh nhân PHCN có - 12 tuần Đánh ... (Creatinin > 3,4 mg%, …) Vẫn dùng tiếp: - Nếu phân áp tống máu EF thấp: dùng kéo dài chừng EF chưa đạt > 40% - Cũng dùng kéo dài thời kỳ NMCT cấp phát có biến chứng suy tim (Killip II, III, IV) Ưu UCMC:...
 • 5
 • 448
 • 0
22 Bài Giảng Chọn Lọc Nội Khoa Tim Mạch - NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP pdf

22 Bài Giảng Chọn Lọc Nội Khoa Tim Mạch - NHỒI MÁU TIM CẤP pdf

... ổ nhỏ, sóng Q E- CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT VỚI: - Cơn đau thắt ngực không ổn định: Không có tăng men tim chất đánh dấu khác, động học điện tim - Bóc tách động mạch chủ, viêm màng tim cấp: (2 chứng ... định - Men creatinphosphokinase (CPK), gọi gọn creatinkinase (CK) mà đặc hiệu cho tim men đồng vị CK - MB CK - MB: tăng lên từ thứ - 6, cao điểm 12 - 20 giờ, bình thường sau 36 - 48 (1,5 - ngày) ... CHẨN ĐOÁN A- CHẨN ĐOÁN DƯƠNG TÍNH Được xác định có tiêu chuẩn sau: Lâm sàng: - Cơn đau ngực kiểu mạch vành tức giống ĐTN biết, khác biệt điểm: a- Cường độ lớn b- Kéo dài 15 - 30 phút c- Không giảm...
 • 8
 • 676
 • 6
22 Bài Giảng Chọn Lọc Nội Khoa Tim Mạch - XỬ TRÍ CẤP CỨU NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP docx

22 Bài Giảng Chọn Lọc Nội Khoa Tim Mạch - XỬ TRÍ CẤP CỨU NHỒI MÁU TIM CẤP docx

... bệnh viện chưa sử dụng - Tác dụng tiêu sợi huyết: làm tan huyết khối, nên tiêu sợi huyết xếp loại nong mạch vành (PTCA) tiên phát: nhóm điều trị “tái tưới máu mạch vành cấp - Chống định tuyệt đối ... chảy máu hay rối loạn đông máu) Bị bệnh giảm đông máu khiếm khuyết * Đang bị chảy máu * Chấn thương nặng bị * Chọc dò < 24 - 48 Các thủ thuật xâm lấn khác < 10 ngày * Xuất huyết tiêu hóa / niệu - ... < tháng * Đột quỵ / thiếu máu cục não thoáng qua (TIA) < - 12 tháng * Tiền sử có u, phình mạch máu hệ TKTW * Bệnh võng mạc mắt tăng sinh, mổ nhãn cầu * Viêm màng tim cấp, nghi bóc tách ĐMC *...
 • 12
 • 416
 • 7
22 Bài Giảng Chọn Lọc Nội Khoa Tim Mạch - ĐIỀU TRỊ NHỒI MÁU CƠ TIM ppsx

22 Bài Giảng Chọn Lọc Nội Khoa Tim Mạch - ĐIỀU TRỊ NHỒI MÁU TIM ppsx

... chèn ép tim hay phình thất giả hay có phân ly điện - cơ, nhịp tim chậm - Sốc tim - Thuyên tắc phổi khối lớn (cũng hay có điện tim phân ly điện - cơ) - Thuyên tắc mạch vành đoạn thân chung mạch vành ... toán nhanh chóng, kể sốc điện đảo nhịp tim b- Không quên điều chỉnh lại điều kiện xúc tiến RLN như: - Rối loạn điện giải, hạ Kali máu - Hạ oxy máu - Toan huyết - Tác dụng phụ số thuốc 2 Các RLN ... rõ Điều trị nội khoa giảm hậu gánh Nitroprussid Nitroglycerin tĩnh mạch Đối với hạ HA giới hạn: dùng Dobutamin Tiên lượng có nhẹ hai dạng nêu trên, tử vong 24 đầu lên tới 75% điều trị nội D- CÁC...
 • 15
 • 435
 • 1
22 Bài Giảng Chọn Lọc Nội Khoa Tim Mạch - XỬ TRÍ BIẾN CHỨNG MUỘN CỦA NHỒI MÁU CƠ TIM docx

22 Bài Giảng Chọn Lọc Nội Khoa Tim Mạch - XỬ TRÍ BIẾN CHỨNG MUỘN CỦA NHỒI MÁU TIM docx

... nhiều liều nhỏ (-) B, thuốc co sợi (dương) * Giải mổ có nguyên nhân từ giai đoạn cấp: loạn chức van tim cột cơ, túi phình phải cắt bỏ … - Đột tử Do RT, NNT: xảy thời kỳ biến chứng muộn - Viêm quanh ... suy tim, vỡ tim - Đau thắt ngực sau NMCT * Sau NMCT, xuất trở lại đau ngực kèm biến đổi đoạn ST hay sóng T TMCB mà không tăng men tim NMCT tái phát * Là định chụp mạch vành, có, để xét nong mạch ... vận mạch da * Có “hội chứng vai - bàn tay” II ĐIỀU TRỊ NHẰM PHÒNG BỆNH THỨ PHÁT - Mục tiêu: nhằm ngăn ngừa tái phát NMCT, năm đầu sau NMCT cấp, nhằm cải thiện chất lượng sống bệnh nhân - Nội...
 • 8
 • 432
 • 3
Bài giảng điện tâm đồ nhồi máu cơ tim

Bài giảng điện tâm đồ nhồi máu tim

... phổi (T)hoặc tim xoay(P) • Tổn thương tim thâm nhiễm – Cấp tính: TMCB CT hoại tử, viêm tim, tăng Kali máu – Mãn tính: Bệnh tim, viêm tim, Bệnh tim phì đại có hình ảnh giống NMCT Viêm tim AIDS hình ... bệnh lý khác: Bệnh ĐMV: - Cơn đau thắt ngực Prinzmetal - Túi phình thất sau nhồi máu Viêm màng tim cấp: NMCT có ST chênh vòm & có hình ảnh soi gương qua chuyển đạo xuyên tâm đối III.3 ST chênh ... ngoại tâm thu - ST – T nguyên phát/ ≥ CĐ liền II.6 Khi có block nhánh (P): Ít gây lầm lẫn III CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT: III.1.QIII / NMCT thành dưới: với QIII trục điện tim đứng , xoay chiều kim đồng...
 • 49
 • 1,021
 • 0
Bài giảng điện tâm đồ trong thiếu máu cơ tim cục bộ và nhồi máu cơ tim (NMCT)

Bài giảng điện tâm đồ trong thiếu máu tim cục bộ và nhồi máu tim (NMCT)

... • chế gây thay đổi ST-T thiếu máu cục tim • Chẩn đoán nhanh nhồi máu tim cấp ST chênh lên • Một số chẩn đoán phân biệt thường gặp thay đổi STT dhyhgiadinh_Tiengiang_2015 yếu tố Thiếu máu cục ... thiếu máu cục Điện tim bất thường trước có biểu thiếu máu cục : Bloc nhánh trái, Máy tạo nhịp hay Hội chứng WPW dhyhgiadinh_Tiengiang_2015 BẤT THƢỜNG TÁI CỰC (ST-T) • Dấu sớm định thiếu máu cục ... T dẹt nhọn + QT dài ngắn: rối loạn điện giải Đo điện tim nhiều lần trường hợp đau ngực: - Điện tim thay đổi: gợi ý thiếu máu cục - Điện tim không thay đổi: tim nguyên nhân khác dhyhgiadinh_Tiengiang_2015...
 • 32
 • 595
 • 1
Bài giảng chuyên đề siêu âm nhồi máu cơ tim

Bài giảng chuyên đề siêu âm nhồi máu tim

... MỤC TIÊU CHUYÊN ĐỀ: Sau học xong chuyên đề Siêu âm Nhồi máu tim , người học nắm kiến thức có liên quan như: Siêu âm tim chẩn đoán Nhồi máu tim; Phát biến chứng học Nhồi máu tim cấp; Siêu âm đánh ... đặc hiệu siêu âm tim chẩn đoán Nhồi máu tim cấp 96% 86% Chẩn đoán vị trí diện tích ổ nhồi máu Chẩn đoán vị trí ổ nhồi máu dựa vào điện tâm đồ Tuy nhiên siêu âm tim xác định vị trí ổ nhồi máu với ... tiêu chuẩn hội siêu âm Mỹ Nếu phân chia Nhồi máu tim thành nhóm nhồi máu thành trước, thành nhồi máu kết hợp siêu âm điện tâm đồ có phù hợp cao chẩn đoán vị trí ổ nhồi máu, nhồi máu thành trước...
 • 17
 • 727
 • 0
Sử dụng streptokinase trong điều trị nhồi máu cơ tim cấp tại bệnh viện tiền giang

Sử dụng streptokinase trong điều trị nhồi máu tim cấp tại bệnh viện tiền giang

... NỘI  LÊ VĂN SƠN SỬ DỤNG STREPTOKINASE TRONG ĐIỀU TRỊ NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP TẠI BỆNH VIỆN TIỀN GIANG Chuyên ngành : Hồi sức cấp cứu Mã số : ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN BÁC SỸ CHUYÊN KHOA CẤP II Người hướng ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI  LÊ VĂN SƠN SỬ DỤNG STREPTOKINASE TRONG ĐIỀU TRỊ NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP TẠI BỆNH VIỆN TIỀN GIANG ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN BÁC SỸ CHUYÊN KHOA CẤP II HÀ NỘI - 2008 BỘ GIÁO DỤC VÀ ... chọn bệnh nhân Tất bệnh nhân chẩn đoán NMCT cấp nhập viện trước 12 điều trị streptokinase khoa Hồi sức cấp cứu bệnh viện ĐKTTTG từ năm 2003 - 2008 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ - NMCT cấp điều trị streptokinase...
 • 49
 • 681
 • 2
KẾT QUẢ bước đầu CAN THIỆP ĐỘNG MẠCH VÀNH cấp cứu NHỒI máu cơ TIM cấp tại BỆNH VIỆN TIM MẠCH AN GIANG

KẾT QUẢ bước đầu CAN THIỆP ĐỘNG MẠCH VÀNH cấp cứu NHỒI máu TIM cấp tại BỆNH VIỆN TIM MẠCH AN GIANG

... • NMCT cấp: cấp cứu tim mạch thường gặp • Điều trị: tái thông mạch vành = thuốc, can thiệp động mạch vành • MEDI – ACS: 462 bn HCMVC 29,7% can thiệp ĐMV cấp cứu • 2011: tỷ lệ can thiệp đầu 23,8% ... et al Tim mạch học VN 59: 12-25 ĐVĐ • Tháng 03/2014, BV Tim mạch AG - can thiệp mạch vành cấp cứu nhồi máu tim cấp • Đánh giá kết bước đầu  nghiên cứu với mục tiêu: Khảo sát vị trí can thiệp ... bình ± độ lệch chuẩn KẾT QUẢ - BÀN LUẬN Từ 01/03/2014 đến 31/07/2014, có 30 trường hợp nhồi máu tim cấp định tiến hành can thiệp động mạch vành cấp cứu Bệnh viện Tim mạch An Giang KQ-BL Đặc điểm...
 • 24
 • 421
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nhồi máu cơ timnhồi máu cơ timnhồi máu cơ timnguyên nhân gây nhồi máu cơ timchuẩn đoán nhồi máu cơ timnguyên nhân nhồi máu cơ timôn tập nhồi máu cơ timôn thi nhồi máu cơ timnhồi máu cơ tim cấp tínhbệnh nhồi máu cơ timtái phát sau nhồi máu cơ timphòng tránh nhồi máu cơ timnguy cơ bị nhồi máu cơ timsau nhồi máu cơ timsốc tim trong nhồi máu cơ timBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ