0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Cao đẳng - Đại học >

Tổng hợp câu hỏi và đáp án ôn thi môn triết học căn bản

TỔNG HỢP CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN ÔN THI MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

TỔNG HỢP CÂU HỎI ĐÁP ÁN ÔN THI MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

... TỔNG HỢP CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN ÔN THI MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Câu 1: Anh (chị) hãy nêu tiến trình QTCL? Vì sao nói, trong 1 khoảng thời gian dài của tươnglai, các DN cần phải lựa chọn 1 chiến ... trực giác phán đoán với phân tíchhệ thống số liệu trong việc đưa ra lựa chọn các phương án Chiến lược thay thế.2. Thực thi chiến lược là giai đoạn hành động của Quản trị Chiến lược. Để triển ... QTCL gồm có 3 giai đoạn: Hoạch định chiến lược, Thực thi chiến lược, Kiểmtra đánh giá chiến lược. 1. Hoạch định chiến lược là quá trình xác định nhiệm vụ mục tiêu kinh doanh nhằm pháthiện...
 • 17
 • 4,936
 • 72
13 câu hỏi và đáp án ôn thi môn Triết học Mac Anggen

13 câu hỏi đáp án ôn thi môn Triết học Mac Anggen

... giai cấp công nhân. Tính khoa học hàm chứa trong nó tính cách mạng ngược lại.- Khắc phục được sự đối lập giữa triết học các khoa học cụ thể: Khoa học cụ thể cung cấp cho triết học Mác ... liệu, thông số khoa học để khái quát; Triết học Mác đóng vai trò thế giới quan, phương pháp luật.2. Ý nghĩa- Làm cho triết học thay đổi cả về vai trò, vị trí, chức năng: Triết học Mác không chỉ ... kinh nghiệm vận dụng sáng tạo vào thực tiễn; ???- Nâng cao trình độ LL phải quán triệt nguyên tắc thống nhất giữa LL TT, hiểu vận dụng đúng mối quan hệ biện chứng giữa LL TT.Cả...
 • 23
 • 1,222
 • 2
Tổng hợp câu hỏi và đáp án ôn thi môn Quản trị học đại cương

Tổng hợp câu hỏi đáp án ôn thi môn Quản trị học đại cương

... thuyết quản trị hành chánh. Trong khi trường phái quản trị khoa học chú trọng đến hợp lý hóa công việc những nhiệm vụ mà các công nhân phải làm thì trường phái quản trị tổng quát (hay hành chánh) ... kế thực hiện công việcØ Xây dựng một đội ngũ cán bộ quản trị giỏi về chuyên môn, nhiệt tình có trách nhiệm trong công tác2/ Mục tiêu của công tác tổ chức: Xây dựng một bộ máy quản trị ... nối. Cũng không được phủ nhận mặt khoa học quản trị, thổi phồng mặt nghệ thuật quản trị. Vi vay: Nắm được khoa học quản trị, GĐ đỡ thất bại trong kinh doanh.Nắm được nghề quản trị, GĐ bớt lúng...
 • 26
 • 1,774
 • 3
TOÀN TẬP CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN ÔN THI MÔN TRIẾT HỌC CAO HỌC

TOÀN TẬP CÂU HỎI ĐÁP ÁN ÔN THI MÔN TRIẾT HỌC CAO HỌC

... 1 TOÀN TẬP CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN ÔN THI MÔN TRIẾT HỌC CAO HỌC2CHƯƠNG I . LỊCH SỬ TRIẾT HỌC CÁC NƯỚC PHƯƠNG ĐÔNG 5 Câu 1. Triết học là gì? Sự khác nhau cơ bản giữa quan điểm hiện đại quan ... sử triết học 16 Câu 6. Triết học Trung Hoa triết học Ấn Độ có những đặc điểm nào? Giải thik tại sao lại có những đặc điểm đó? Hãy so sánh những nét tương đồng dị biệt của hai nền triết học ... về triết học? Vì sao có sự khác nhau đó? Triết học có những chức năng gì?Khái niệm " ;Triết học Triết học là bộ môn chung nhất, nghiên cứu về các sự vật hiện tượng của tự nhiên xã...
 • 75
 • 7,365
 • 135
TỔNG HỢP CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN ÔN THI MÔN QUẢN TRỊ MARKETING

TỔNG HỢP CÂU HỎI ĐÁP ÁN ÔN THI MÔN QUẢN TRỊ MARKETING

... TỔNG HỢP CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN ÔN THI MÔN QUẢN TRỊ MARKETING  ... 3#"#+R"E3/ Câu 3. Quản trị marketing là gì? Những công việc chính của quản trị marketing? Tại sao nói quản trị marketing là một quá trình? Các giai đoạn của quản trị marketing? Phân biệt ... #5#03/ Câu 5. Phân tích bản chất điều kiện ứng dụng marketing quan hệ? Tại sao marketing quan hệ lại quan trọng? Những công việc cơ bản của marketing quan hệ. Câu 6. Phân tích bản chất các...
 • 112
 • 5,869
 • 45
Tổng hợp câu hỏi và đáp án ôn thi môn Chính trị học

Tổng hợp câu hỏi đáp án ôn thi môn Chính trị học

... choquyền lực chính trị khoa học về giành, giữ thực thi quyền lực chính trị. Quyền lực chính trị trở thành trung tâm xuất phát của chính trị học. Song quyền lực chính trị chỉxuất hiện tồn ... khôngthể không mang giá trị đạo đức, giá trị thẩm mỹ cả tri thức khoa học ở mức độ cần thi t. Chính vìvậy VH chính trị luôn tồn tại phát triển như làmột chỉnh thể quyền lực chính trị ngày ... nhanh không phù hợp với sựphát triển XH thì chính trị phải có sự điều tiết ,sự phát triển không phù hợp giữa kinh tế với XHthường dẫn đến sự bất ổn về chính trị. Vì vậy, chính trị can thi p vào...
 • 27
 • 1,240
 • 6
tổng hợp câu hỏi và đáp án ôn thi môn chủ nghĩa xã hội khoa học

tổng hợp câu hỏi đáp án ôn thi môn chủ nghĩa xã hội khoa học

... nền dân chủ đó là: nền dân chủ chủ nô, gắn với chế độ chiếm hữu nô lệ; nền dân chủ tư sản, gắn với chế độ tư bản chủ nghĩa; nền dân chủ hội chủ nghĩa, gắn với chế độ hội chủ nghĩa. Tuy ... dân.Dân chủ hội chủ nghĩa chỉ được xác lập sau khi giai cấp công nhân thông qua đội tiên phong của mình là Đảng CS giành được chính quyền, tiến hành cải tạo xây dựng chủ nghĩa hội thông ... xây dựng bộ máy cán bộ nhân viên nhà nước. Mục đích của nền dân chủ hội chủ nghĩa là xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân, tạo điều kiện cho nhân dân làm chủ hội chủ nghĩa. Quyền...
 • 19
 • 2,091
 • 16
Tổng hợp câu hỏi và đáp án ôn thi môn quản trị chất lượng

Tổng hợp câu hỏi đáp án ôn thi môn quản trị chất lượng

... ra(lặp lại)MÔN: PHÂN TÍCH GIÁ TRỊ CHẤT LƯỢNG Câu 1: Mức chất lượng? Mức chất lượng hợp lí?Phân tích mối quan hệ giữa mức chất lượng hợp chất lượng tổng hợp Trả lời: Mức chất lượng được ... chức về chất lượng . Việc định hướng kiểm soát về chất lượng bao gồm lập chính sách chất lượng mục tiêu chất lượng, hoạch định chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng cải ... loạn, không kiểm soát được6 Quản Trị Chất lượng CHẤT LƯỢNG VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÍCHẤT LƯỢNG Chất lượng là một khái niệm quá quen thuộc với loài người ngay từ những thời cổ đại, tuy nhiên chất lượng...
 • 37
 • 1,111
 • 6
Tổng hợp câu hỏi và đáp án ôn thi môn nghệ thuật lãnh đạo

Tổng hợp câu hỏi đáp án ôn thi môn nghệ thuật lãnh đạo

... được, khả năng hiệu quảcông việc. + Các công ty lớn luôn phát triển tạo ra nhiều lãnh đạo giỏi. Họ không bổ nhiệmai đó trở thành lãnh đạo mà họ để cho những người lãnh đạo thực sự thể ... thuyết lãnh đạo theo tình huống trong các nghiên cứu về tổ chức là một dạng lýthuyết về lãnh đạo, phong cách lãnh đạo mô hình lãnh đạo mà theo đó người taluận chứng rằng các phong cách lãnh đạo ... cách lãnh đạo mức độ phát triểnPhong cách lãnh đạo- Leadership styleBlanchard Hersey đã mô tả phong cách lãnh đạo trên phương diện quy mô của sựđịnh hướng ủng hộ mà nhà lãnh đạo dành...
 • 19
 • 8,849
 • 125
Tổng hợp câu hỏi và đáp án ôn thi môn Lý thuyết Tài chính Tiền Tệ

Tổng hợp câu hỏi đáp án ôn thi môn Lý thuyết Tài chính Tiền Tệ

... tư cách là chuyên gia tài chính, ông có đánh giá gì về vai trò của các định chế tài chính trung gian hiệu quả hoạt động của các định chế tài chính này tại Vit Nam trong thi gian qua?,5.F$YC/H59!D4U!/!DE0F4`/$56]F+o56,F+'U,5.FW0#d56]F++,-*UHF$'D)*5#5)!'56,4'+UZH4]9E0F+,-:)I&5!H'D)*'$#/d56U#56U4*U#!H)*v9E,C/+V#-U,"i)ãU,"i5605*5-5#3/d56U4*U56]F+!,`5W$9EHF`!]F.'W-[HU4'0]'F0'$*"E5F,$*`4.!cV#-U0V#-$9Y+)+,+F0'Y[Zb9'5*<9E0FE$ãHV_!UV_V[59I#`E0FV.5,,$$*3!0W+,-^H0+#$$ã,5.F$$ãI]$*33/UF+35 ... 59U"HE*!,',5)!.!'"#$%UIh4c0+I,!!![5E`B#'"#Ih4cy$]UVy'"#"#$%U'"#Ih4c}:V`4'!n!'"#Ih4c0+I,&,5)!.]F+Ih4cI,B#c:##,U5W$'$]U'"#V9,HU[$ ,4.!c5 [+Mt số giải pháp cải cách tài chính công (chủ yếu bàn về tăng cường quản tài chính công) trong thi gian tiTh nhtU+[+m!E"#$%I,UV#5#,[+"HE5.+)WI]59$)!Ey!|"HE"HF5.I,U:)I&5W59VD!]'0F**59"#$%!,H:*5.+)`6'3!'+[+f[+"HEWy59$3+)5D<W5 ... !n!c56F[#Y`e5bVD0`VXV9e+#,n!c0F Câu 8: 4 điểm yếu của hệ thống giám sát tài chính 1Cuộc khủng hoảng tài chính gần đây tại các thị trường phát triển các giai đoạn khó khăn của hệ thống...
 • 22
 • 636
 • 1
Tổng hợp câu hỏi và đáp án ôn thi môn Tổng quan viễn thông

Tổng hợp câu hỏi đáp án ôn thi môn Tổng quan viễn thông

... khác của thông tin giữa các điểm kết cuối thông qua mạng viễn thông. Nói cách khác, đó là dịch vụ cung cấp cho khác hàng khả năng trao đổi thông tin hoặc thu nhận thông tin qua mạng viễn thông. Ví ... người.Truyền thông: Là những vấn đề liên quan đến việc truyền thông tin giữa các đối tượng qua một khoảng cách.Việc truyền thông tin có thể là trao đổi hoặc quảng bá thông tin. Viễn thông: Là bao ... hóa điều chế trong viễn thông. Tín hiệu:-Là đại lượng vật lý trung gian, do thông tin biến đổi thành.-Trong viễn thông, tín hiệu là một dạng năng lượng, mang thông tin, tách ra được truyền...
 • 13
 • 1,795
 • 12
Tổng hợp câu hỏi và đáp án ôn thi môn bảo hiểm nhân thọ phần Sản phẩm

Tổng hợp câu hỏi đáp án ôn thi môn bảo hiểm nhân thọ phần Sản phẩm

... Investment Linked ProductsI. Bảo hiểm liên kết đầu tưA. Giới thi u về Bảo hiểm liên kết đầu tư: ... ProductsXAM+'D'Q;BUV'3JRa'67a'&';';-3JC<'&;';K'&D'MUCH%OMQ'6nUQ;0'UVRUC%'B%3T'Q;B'6B. Sự khác nhau giữa ILPs Bảo hiểm nhân thọ truyển thống:k KHQ;B33K36k ... Products Page 3Investment Linked ProductsC. Lợi ích của ILPs1. Lợi ích của ILPs đối với công ty bảo hiểm nhân thọ oKb3#9C';QBQ3T'6[Ba'C.O'C'GC#+F'9BA";(Q3T'<G'=%&'Ka#1'M'B3T'.O&'-6oKA;#9Ugh'=6:1'CH+';B...
 • 38
 • 1,536
 • 0
Tổng hợp câu hỏi và đáp án ôn thi môn triết học căn bản

Tổng hợp câu hỏi đáp án ôn thi môn triết học căn bản

... căn bản giữa triết học phơng Đông triết học phơng Tây. Về loại hình triết học, triết học phơng Đông là loại hình triết học chính trị - xã hội, đạo đức, tôn giáo. Ngay từ đầu những nhà triết ... khoa học tự nhiên, thông qua nghiên cứu toán học, vật lý học, tâm lý học, lô gíc học, thi n văn học mà họ xây dựng học thuyết triết học. Có cách tiếp cận phù hợp, thấy rõ những u việt hạn ... hạn chế của mỗi vùng triết học để bổ sung, hoàn thi n tri thức triết học. Tránh kỳ thị, tuyệt đối hoá, phân biệt đối xử. Những đặc điểm của triết học phơng Đông triết học phơng Tây là cơ...
 • 128
 • 478
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: 10 câu hỏi và đáp án ôn thi môn quản trị doanh nghiệpiến lượctổng hợp các câu hỏi và đáp án ôn thi công chức quản lý nhà nước10 câu hỏi và đáp án ôn thi công chứctrọn bộ câu hỏi và đáp án ôn thi công chức ngành giáo dục fullcau hoi va dap an trac nghiem mon sinh hoc 12các câu hỏi và đáp án ôn tập công pháp quốc tếcâu hỏi thi công chức ôn tập tin học văn phòng bộ câu hỏi và đáp án phần thi trắc nghiệm kiến thức công nghệ thông tincâu hỏi và đáp án trắc nghiệm môn dinh dưỡncau hỏi và đáp án trắc nghiệm môn chủ nghĩa mac lenincâu hỏi và đáp án kiểm tra môn luật hành chínhcâu hỏi và đáp án trắc nghiệm môn xác suất thống kêcâu hỏi và đáp án rung chuông vàng tiểu học81 câu hỏi và đáp án trả lời môn học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác­lênincâu hỏi và đáp án trắc nghiệm môn dinh dưỡngcâu hỏi và đáp án tự luận môn tài chính tiền tệNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ