1. Trang chủ >
 2. Cao đẳng - Đại học >
 3. Khoa học xã hội >

Câu hỏi trắc nghiệm triết học có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý_8(có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý_8(có đáp án)

... cm.Nhữngthời điểm vật qua vị trí có li độ x = +1 cm là: A. t = 1K6010−+ (K ≥ 1) B. t = 1K6010+ (K 0) ≥ C. A và B đều đúng D. A và B đều sai CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (PHẦN DAO ĐỘNG CƠ HỌC) Câu 1: Dao ... treovào phía dưới một vật khối lượng m’ baèng: A. 100 g B. 98 g C. 96 g D. 400 g Câu 70: Một lò xo độ cứng K = 200 N/m treo vào 1 điểm cố định, đầu dưới có vật m=200g. Vật dao động điều hòa ... Câu 19: Một con lắc lò xo dao động với phương trình: x = 4cos4πt (cm). Quãng đường vật đi được trong thời gian 30s kể từ lúc t0 = 0 là: A. 16 cm B. 3,2 m C. 6,4 cm D. 9,6 m Câu 20: Một vật...
 • 17
 • 1,647
 • 11
50 câu hỏi trắc nghiệm chương 1 có đáp án

50 câu hỏi trắc nghiệm chương 1 đáp án

... trình nào sự biến đổi hoá học?A. 1 B. 2 C. 3 D. Cả 1, 2, 3 Đáp án: 1. C; 2.D; 3.B; 4.D; 5. B; 6. A; 7.A; 8.A; 9.D; 10 .D; 11 . D; 12 .D; 13 .D; 14 .D; 15 .C; 16 .D; 17 .B; 18 .C; 19 .D; 20.B; 21. B; 22.C; ... X2Y3 Đáp án: 1. A; 2.A; 3.D; 4.C; 5.C; 6.C; 7.A; 8.C; 9.C; 10 .D; 11 .C; 12 .D; 13 .D; 14 .B; 15 .D; 16 .D; 17 .D; 18 .D; 19 .D; 20.C; 21. D; 22.D; 23.C; 24.D; 25.D; 26.B; 27.D; 28.B; 29.D; 30.D; 31. C; ... 2O2-> Fe3O4 Câu nào sau đây đúng với phản ứng trên?A. 1 mol O2 phản ứng với 3/2 mol FeB. 1 mol Fe phản ứng với 1/ 2 mol O2C. 1 mol Fe tạo ra 3 mol Fe3O4 Câu hỏi trắc nghiệm 7 Hóa 8...
 • 9
 • 5,741
 • 97
50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG V CÓ ĐÁP ÁN

50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG V ĐÁP ÁN

... nớc chúng tác dụng v i nhau tạo ra chất kết tủa?A. NaCl v AgNO3 B. NaOH v HClC. KOH v NaCl D. CuSO4 v HCl Câu 17: Cặp chất nào sau đây khi tan trong nớc chúng tác dụng v i nhau tạo ra ... khí bay ra?A. BaCl2 v H2SO4 B. NaCl v Na2SO3C. HCl v Na2CO3 D. AlCl3 v H2SO4 Câu 18: Đốt 20ml khí H2 trong 20 ml khí O2. Sau khi đa v nhiệt độ v áp suất ban đầu, thể ... Không hiện tợng gì Câu 27: Trong số các chất công thức hoá học dới đây, chất nào làm quì tím hoá đỏ:A. H2O B. HCl C. NaOH D. Cu Câu 28: Trong phòng thí nghiệm các kim loại Zn v Mg,...
 • 6
 • 3,246
 • 59
50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG VI CÓ ĐÁP ÁN

50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG VI ĐÁP ÁN

... pha 300g dung dịch NaCl 20% thì: Câu 27: Khối lợng NaCl cần là:A. 40g B. 50g C. 60g D. 70g Câu 28: Khối lợng H2O cần là:A. 480g B. 506 g C. 360g D. 240g Câu 29: Muốn pha 300ml dung dịch ... để đợc dung dịch nồng độ 0,1M?A. 150ml B. 160ml C. 170ml D. 180mlDữ kiện sau dùng cho hai câu 25, 26Pha loÃng 20g dung dịch H2SO4 nồng độ 50% để đợc 50g dung dịch Câu 25: Nồng độ phần ... là:A. 84,22% B. 84.15% C. 84.25% D. 84,48%CU HI TRẮC NGHIỆM 2 HÓA HỌC 8 TRNG THCS PHAN LU THANH HUYN NG XUNCh ơng VI : dung dịch Câu 1: Các câu sau, câu nào đúng khi định nghĩa dung dịch?A. Dung...
 • 6
 • 2,738
 • 48
50 Câu hỏi trắc nghiệm Toán 10 ( Có Đáp án)

50 Câu hỏi trắc nghiệm Toán 10 ( Đáp án)

... phương trình hai nghiệm phân bitTHPT Hùng Thắng Câu 14: Hệ phương trình 3 275 31x yx y+ = −− = nghiệm là:a/ ( 1;−2) b/ (1 ;2)c/ ( 1; 12−) c/ ( 1; 2) Câu 15: Hệ ... (1 ;1;1) d/ (1 ;0;1) Câu 18: Hệ phương trình: 2 3 4 03 1 02 5 0x yx ymx y m+ + =+ − =+ − = duy nhất một nghiệm khi:a/ m = 10 3b/m =10 c/ m= 10 c/ m = 10 3− Câu1 9.Điều kiện ... − vô số nghiệm khi:a/ m= 2 hay m=-2 b/ m= −2c/ m= 2 d/ m ≠ 2 và m≠ -2 Câu 17: Hệ phương trình2 12 22 3x yy zz x+ =+ =+ = nghiệm làa/ (0 ;1;1) b/ (1 ;1;0)c/ (1 ;1;1)...
 • 5
 • 5,897
 • 207
130 câu hỏi trắc nghiệm Tin học và đáp án (Phần 3)

130 câu hỏi trắc nghiệm Tin họcđáp án (Phần 3)

... dụng chung? a). Máy in b). Micro c). Webcam d). Đĩa mềm 130 câu hỏi trắc nghiệm Tin học đáp án (Phần 3) Câu hỏi: Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất .1). Để kết thúc việc trình diễn trong ... Câu : 116 . File - Print Preview Câu : 117 . Tinhoc Câu : 118 . Tần suất sử dụng Câu : 119 . TIN HOC VAN PHONG Câu : 120 . Data - Filter - AutoFilter Câu : 121 . Giữ phím Ctrl nháy chuột vào ... 110 Câu : 001 . Phím ESC Câu : 002 . 5 Câu : 003 . Format - Column Câu : 004 . Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào các mẫu tin khởi động (Boot record ) Câu : 005 . Mở một hồ sơ đã cóCâu...
 • 19
 • 8,856
 • 23
Câu hỏi trắc nghiệm hóa học (Có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm hóa học (Có đáp án)

... NaOH 0,4M. Giá trị của n là: A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Hết Đáp án mà 184 Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án 1 B 13 C 25 D 38 B 2 B 14 A 26 C 39 A 3 A 15 C 27 B 40 ... HCOOH. Câu 4: Cho một mẩu Na vào 100 ml dung dịch HCl 1M, kết thúc thí nghiệm thu được 2,24 lít khí (ở đktc). Khối lượng miếng Na đà dùng là A. 4,6 gam. B. 0,46 gam. C. 2,3 gam. D. 9,2 gam. Câu ... và Na. Câu 20: Oxit của một kim loại có chứa 40% oxi về khối lượng. Trong sunfua của kim loại đó thì lưu huỳnh chiếm phần trăm theo khối lượng là: A. 80%. B. 57,14% C. 43,27% D. 20% Câu 21:...
 • 4
 • 2,865
 • 44
100 câu hỏi trắc nghiệm sinh học ( có đáp án)

100 câu hỏi trắc nghiệm sinh học ( đáp án)

... b. 2 lần c. 4 lần d. 10 lần e. 100 lần III. 100 câu hỏi trắc nghiệm HÃy chọn đáp án đúng trong các đáp án sau :1. Trong điều kiện nào sau đây sức căng trơng nớc ( T ) tăng?a.Đa cây vào trong ... e-d. đơn vị cố định CO2e. dải điện từ92.Phenol đỏ màu đỏ khi trong môi trờng không CO2 và màu vàng khi trong môi trờng CO2. Một chậu cây nhỏ đặt cùng với một cốc phenol ... giữa PS I và PS II :a. chỉ PS II mới tổng hợp ATPb. khi thêm ATP thì PS I cũng thể hình thành NADPH và giải phóng O2c. chỉ PS I mới sử dụng ánh sáng bớc sóng 700nmd. quá trình...
 • 14
 • 2,274
 • 1
Câu hỏi trắc nghiệm tin học (Có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm tin học (Có đáp án)

... được lưu trữ trong:A. Tệp tin Word (có phần mở rộng là .doc) B. Tệp tin văn bản (có phần mở rộng là .txt)C. Tệp tin Excel (có phần mở rộng là .xls) D. Tệp tin thực thi (có phần mở rộng .exe)170: ... đểA. sao chép tệp tin B. sao lưu tệp tin C. cắt dán tệp tin D. di chuyển tệp tin đến thư mục khác 122: Theo hình minh hoạ, phát biểu nào dưới đây là saiA. muốn chọn teptin2.txt thì chỉ cần ... khu vực nào?A. Khu vực số 1 B. Khu vực số 2 C. Khu vực số 3 D. Khu vực số 4 NGÂN HÀNG CÂU HỎIÔN THI TIN HỌC001: 1 byte bằngA. 2 bit B. 8 bit C. 10 bit D. 16 bit002: 1 KB bằngA. 1000 bit...
 • 70
 • 59,255
 • 316
ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa học có đáp án 10

ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa học đáp án 10

... D. 5, 2, 4 Câu 22 : SO2 vừa tính oxi hóa, vừa tính khử vì trong phân tử SO2A. S mức oxi hóa trung gian B. S mức oxi hóa cao nhấtC. S mức oxi hóa thấp nhất D. S còn 1 đôi ... tính khử B. SO3 chỉ tính oxit axitC. SO2 vừa tính khử vừa tính oxi hóa D. dd H2SO4 loãng tính oxi hóa mạnh Câu 15: Chất nào sau đây vừa tính oxi hóa vừa tính khử ?A. SO2B. ... Tập : Hóa Học 10 – HK IIHĨA HỌC 10 - CƠ BẢNCHƯƠNG 3 : NHÓM HALOGENI. Biết : Câu 1: Liên kết trong phân tử của các đơn chất halogen là :A. Liên kết cộng hóa trị cực. B. Liên kết cộng hóa...
 • 19
 • 14,502
 • 249
530 câu trắc nghiệm triết học có đáp án chi tiết

530 câu trắc nghiệm triết học đáp án chi tiết

... hội* Đáp án: b. Câu 680: Sự phân chia giai cấp trong xã hội bắt đầu từ hình thái kinh tế – xãhội nào?a. Cộng sản nguyên thuỷb. Chi m hữu nô lệc. Phong kiến.d. Tư bản chủ nghĩa* Đáp án: b. Câu ... tộc* Đáp án: c. Câu 695: Hình thức cộng đồng người nào hình thành khi xã hội loài ngườiđã bắt đầu sự phân chia thành giai cấp?a. Bộ lạc b. Thị tộcc. Bộ tộcd. Dân tộc* Đáp án: c. Câu 696: ... dục”. Câu nói này trong tác phẩm nào sau đây: a. Luận cương về Phoiơbắcb. Hệ tư tưởng Đứcc. Bản thảo kinh tế – triết học năm 1844d. Góp phần phê phán triết học pháp quyền của Hêgen* Đáp án: ...
 • 65
 • 1,242
 • 4
350 câu trắc nghiệm triết học có đáp án

350 câu trắc nghiệm triết học đáp án

... giáodục”. Câu nói này trong tác phẩm nào sau đây: a. Luận cương về Phoiơbắcb. Hệ tư tưởng Đứcc. Bản thảo kinh tế – triết học năm 1844d. Góp phần phê phán triết học pháp quyền của Hêgen* Đáp án: ... tộc* Đáp án: c. Câu 695: Hình thức cộng đồng người nào hình thành khi xã hội loài người đã bắtđầu sự phân chia thành giai cấp?a. Bộ lạc b. Thị tộcc. Bộ tộcd. Dân tộc* Đáp án: c. Câu 696: ... người nói riêng với thế giới xung quanh.d. Những vấn đề của xã hội, tự nhiên.* Đáp án: c Câu 579: Triết học vai trò là: a. Toàn bộ thế giới quanb. Toàn bộ thế giới quan, nhân sinh quan...
 • 61
 • 2,288
 • 9
Câu hỏi trắc nghiệm triết học có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm triết học đáp án

... Trang 39 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN Câu 1 :Triết học ra đời từ thực tiễn, do nhu cầu của thực tiễn, nó các nguồn gốc: Nguồn gốc nhận thức ... đổi nhất đònh nào đó Câu 52: Triết học Mác_ Lênin cho rằng : a) Tất nhiên và ngẫu nhiên không tính quy luật. b) Chỉ tất nhiên tính quy luật còn ngẫu nhiên không tính quy luật. c) ... thức lý tính bao gồm các hình thức: a) Cảm giác, tri giác, phán đoán b) Khái niệm, phán đoán, suy lý c) Tri giác, phán đoán, suy lý Câu 68: Chân lý bao gồm các tính chất: a) Tính khách quan...
 • 18
 • 1,147
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: 350 câu hỏi trắc nghiệm triết học có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm tin học có đáp áncác câu hỏi trắc nghiệm tin học có đáp áncau hoi trac nghiem hoa hoc co dap ancâu hỏi trắc nghiệm kiểm toán có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm chính trị có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm hóa sinh có đáp án500 câu hỏi trắc nghiệm chứng khoán có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm excel 2007 có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm chứng khoán có đáp ánnhững câu hỏi trắc nghiệm về excel có đáp ánbo cau hoi trac nghiem hoa sinh co dap ancau hoi trac nghiem sinh 12 co dap ancâu hỏi trắc nghiệm môn thuế có đáp ántrắc nghiệm triết học có đáp ánMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ