0

các câu hỏi trắc nghiệm tin học có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm tin học (Có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm tin học (Có đáp án)

Tin học văn phòng

... teptin2.txtB. thể thực hiện chọn rời rạc teptin1.txt và teptin2.txt, sau đó nhấn phím Delete để xoá đồng thời cả hai tệp.C. thể sao chép teptin1.txt từ cửa sổ 1 sang cửa sổ 2.D. ... kiếm tệp tin. B. Trong thực đơn lệnh View mục Explorer Bars cho phép ẩn hiện các thanh công cụ.C. thể tìm kiếm tệp tin theo: ngày tháng tạo lập hoặc theo phần mở rộng của tập tin. D. MS-Windows ... trộn thư thể sử dụng được trong trường hợp nào sau đây?A. Cần sắp xếp các văn bản đang theo một thứ tự nào đó: chẳng hạn, sắp xếp danh sách học viênB. Muốn trộn các thông tin sẵn và...
 • 70
 • 75,305
 • 370
130 câu hỏi trắc nghiệm Tin học và đáp án (Phần 3)

130 câu hỏi trắc nghiệm Tin họcđáp án (Phần 3)

Cao đẳng - Đại học

... 110 Câu : 001 . Phím ESC Câu : 002 . 5 Câu : 003 . Format - Column Câu : 004 . Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào các mẫu tin khởi động (Boot record ) Câu : 005 . Mở một hồ sơ đã Câu ... dụng chung? a). Máy in b). Micro c). Webcam d). Đĩa mềm 130 câu hỏi trắc nghiệm Tin họcđáp án (Phần 3) Câu hỏi: Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất .1). Để kết thúc việc trình diễn trong ... Page Downc). Cả 2 câu đều đúng d). Cả 2 câu đều sai Đáp án: Câu : 029 . Dán một đoạn văn bản từ Clipboard Câu : 030 . 3 Câu : 031 . File - Exit Câu : 032 . Control Panel Câu : 033 . Bấm phím...
 • 19
 • 9,462
 • 23
Câu hỏi trắc nghiệm hóa học (Có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm hóa học (Có đáp án)

Cao đẳng - Đại học

... NaOH 0,4M. Giá trị của n là: A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Hết Đáp án mà 184 Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án 1 B 13 C 25 D 38 B 2 B 14 A 26 C 39 A 3 A 15 C 27 B 40 A ... 4 Câu 47: Nguyên tử của nguyên tố A tổng số electron trong các phân lớp p là 7. Nguyên tử của nguyên tố B tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt mang điện của A là 8. A và B là các ... metylic. C. axit fomic. D. metan. Câu 19: ba chất lỏng không mà đựng trong 3 lọ mất nhÃn là rượu etylic, phenol, axit fomic. Để nhận biết 3 chất lỏng trên thể dùng các thuốc thử nào dưới đây?...
 • 4
 • 3,090
 • 44
100 câu hỏi trắc nghiệm sinh học ( có đáp án)

100 câu hỏi trắc nghiệm sinh học ( đáp án)

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... lần III. 100 câu hỏi trắc nghiệm HÃy chọn đáp án đúng trong các đáp án sau :1. Trong điều kiện nào sau đây sức căng trơng nớc ( T ) tăng?a.Đa cây vào trong tối b. Đa cây ra ngoài sángc.Tới nớc ... hô hấpc. dù không ánh sáng nhìn thấy, cây này vẫn quang hợp nhờ năng lợng của ánh sáng tử ngoại,tia x,tia gamad. khi không ánh sáng, cây này vẫn thu năng lợng từ các chất vô cơe. cả ... Không khả năng cố định nitơb. Không khả năng vận chuyển nớc hoặc các chất khoáng lên lác. khả năng tạo áp suất cao ở rễ so với các cây khácd. Không khả năng kiểm tra lợng nớc và các...
 • 14
 • 2,527
 • 1
Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý_8(có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý_8(có đáp án)

Vật lý

... B đều sai CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (PHẦN DAO ĐỘNG HỌC) Câu 1: Dao động điều hòa là: A. Dao động phương trình tuân theo qui luật hình sin hoặc cosin đối với thời gian. B. chu kỳ riêng ... T và ω đều thay đổi Câu 14: Một con lắc lò xo độ cứng 150N/m và năng lượng dao động là 0,12J. Biên độ dao động của nó laø: A. 0,4 m B. 4 mm C. 0,04 m D. 2 cm Câu 15: Một vật dao động ... phục hồi ở thời điểm lò xo bị dản 2 cm cường độ: A. 1 N B. 0,5 N C. 0,25N D. 0,1 N Câu 58: Một lò xo khối lượng không đáng kể, treo vào một điểm cố định, chiều dài tự nhiênl0. Khi treo...
 • 17
 • 1,753
 • 11
50 câu hỏi trắc nghiệm chương 1 có đáp án

50 câu hỏi trắc nghiệm chương 1 đáp án

Hóa học

... nói về khoa học hoá học? A. Hóa học là khoa học nghiên cứu tính chất vật lí của chấtB. Hóa học là khoa học nghiên cứu tính chất hoá học của chấtC. Hóa học là khoa học nghiên cứu các chất, sự ... khỏi hỗn hợp nớc thể dùng cách nào trong số các cách cho dới đây?A. Lọc B. Bay hơi C. Chng cất ở nhiệt độ khoảng 800 D. Không tách đợc Câu 6: Trong số các câu sau, câu nào đúng nhất ... 48.D: 49.B; 50.A Câu hỏi trắc nghiệm 4 Hóa 8 Trường THCS Phan Lưu Thanh GV: Đặng Ngọc Thành Ch ơng II: phản ứng hoá học Câu 1: Hiện tợng nào là hiện tợng hoá học trong các hiện tơng thiên...
 • 9
 • 5,926
 • 98
50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG V CÓ ĐÁP ÁN

50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG V ĐÁP ÁN

Hóa học

... Không hiện tợng gì Câu 27: Trong số các chất công thức hoá học dới đây, chất nào làm quì tím hoá đỏ:A. H2O B. HCl C. NaOH D. Cu Câu 28: Trong phòng thí nghiệm các kim loại Zn và Mg, các ... 4H2O Câu 23: Phản ứng nào dới đây không phải là phản øng thÕ?A. CuO + H2 -> Cu + H2OB. Mg +2HCl -> MgCl2 +H2C. Ca(OH)2 + CO2 -> CaCO3 +H2OCÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 2 HÓA HỌC ... KOH Câu 35: Cho biết phát biểu nào dới đây là đúng:CU HI TRC NGHIM 3 HểA HC 8 TRƯỜNG THCS PHAN LƯU THANH HUYỆN ĐỒNG XUÂNA. 0,25mol B. 1,00mol C. 0,75mol D. 0,50molCÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 5 HÓA HỌC...
 • 6
 • 3,332
 • 59
50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG VI CÓ ĐÁP ÁN

50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG VI ĐÁP ÁN

Hóa học

... dung môi Câu 11: Câu nào đúng, trong các câu sau?A. Quá trình hoà tan muối ăn vào nớc là một quá trình hoá học B. Sắt bị gỉ là một hiện tợng vật líC. Những nguyên tử của các đồng vị cùng ... là:A. 84,22% B. 84.15% C. 84.25% D. 84,48%CU HI TRẮC NGHIỆM 2 HÓA HỌC 8 TRNG THCS PHAN LU THANH HUYN NG XUNCh ơng VI : dung dịch Câu 1: Các câu sau, câu nào đúng khi định nghĩa dung dịch?A. Dung ... lợng NaCl cần lấy là:A. 52,65g B. 54,65g C. 60,12g D. 60,18gCÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 3 HÓA HỌC 8 TRNG THCS PHAN LU THANH HUYN NG XUN Đáp án: 1.D; 2.B; 3.B; 4.B; 5.D; 6.C; 7.B; 8.C; 9.A; 10.B; 11.C;...
 • 6
 • 2,856
 • 48
50 Câu hỏi trắc nghiệm Toán 10 ( Có Đáp án)

50 Câu hỏi trắc nghiệm Toán 10 ( Đáp án)

Toán học

... trình nghiệm thì a khác 0b) Nếu phương trình vô nghiệm thì a = 0c) Nếu phương trình vô nghiệm thì b = 0d) Nếu phương trình nghiệm thì b khác 0 Câu 11: Hai số 21− và 21+ là các nghiệm ... mmmxmmmx−+−=−−−=42',42c) Nếu m = 0 thì phương trình nghiệm x = 3/4d) Nếu m = 4 thì phương trình nghiệm kép x = 1/2 Câu 38 : Phương trình (x2-3x+m)(x-1) = 0 3 nghiệm phân biệt khi :a) m < 9/4 ... 03)2(22=−+−+mxmmx 2 nghiệm phân biệt.a)4≤m b)4<m c)4<mvà 0≠m d)0≠m Câu 22: Phương trình axb=+1 nghiệm duy nhất khia)0≠a b) a=0 c) 0≠avà 0≠b d) a = b = 0Câu...
 • 5
 • 6,022
 • 208
500 câu hỏi trắc nghiệm vật lý có Đáp án

500 câu hỏi trắc nghiệm vật lý Đáp án

Vật lý

... ra khỏi một chất bằng cách bắn phá iôn vào chất đó.Trong thí nghiệm giao thoa khe Iâng, đối với các vân sáng cùng bậc, vân sáng cách vân trung tâm xa nhất là vâncủaA. ánh sáng đỏ.C. ánh sáng ... nhiêu vân sáng màu giống màu của vân sáng trung tâm ?A. 3 vân sáng.C. 6 vân sáng.B. 4 vân sáng.D. 5 vân sáng.2 4 56Năng lượng liên kết các hạt nhân 1 H , 2 He, 26 Fe và1786MeV. ... hiện giao thoa ánh sáng bằng khe Iâng các nhau 0,5mm với ánh sáng đơn sắc bước sóng 0,5 m và quansát các vân trên màn cách hai khe 2m.a. Tính khoảng vân.b. Tại các điểm M, N cách vân trung...
 • 50
 • 2,505
 • 29
90 câu hỏi trắc nghiệm đường lối có đáp án

90 câu hỏi trắc nghiệm đường lối đáp án

Cao đẳng - Đại học

... Pháp Câu 65: Câu 66: Câu 67: Câu 68: Đầu năm 1948, TW Đảng đã đề ra cách thức thực hiện cách mạng ruộng đất theo đường lối riêng biệt của cách mạng Việt Nam, đó là:a. Cải cách ruộng đấtb. Cải cách ... Lào Câu 84: Câu 85: Câu 86: Trên sở theo dõi tình hình địch ở Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã quyết định thay đổi để thực hiện phương châm: Câu hỏi trắc nghiệm Đường lối cách ... tháng 10/1930 do Trần Phú soạn thảo?a. Cách mạng Việt Nam trải qua hai giai đoạn: Cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng XHCNb. Nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là đánh đổ đế quốc trước, đánh...
 • 14
 • 6,514
 • 7
Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh có đáp án docx

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh đáp án docx

Điện - Điện tử

... Pecni Đáp án C Câu 3 Đại Trung sinh cách đây 220 triệu năm, trong đó kỷ Tam điệp cách đây khoảng:A) 220 triệu nămB) 150 triệu nămC) 175 triệu nămD) 120 triệu năm Đáp án A Câu 4 Đại Trung sinh cách ... trần phát triển mạnh Đáp án A Câu 27 Thú đầu tiên từ bò sát răng thú xuất hiện vào giai đoạn :A) Kỉ Tam điệpB) Kỉ GuiraC) Kỉ Phấn trắngD) Kỉ Pecni Đáp án A Câu 28 Thú nhau thai xuất hiện ... Pecni Đáp án C Câu 29 Đại tân sinh gồm các kỉ:A) Cambri – Xilua – ĐêvônB) Cambri – Xilua – Đêvôn – Than đá – PecmiC) Thứ ba - Thứ tưD) Tam điệp - GuiraE) Tam điệp - Guira - Phấn trắng Đáp án...
 • 6
 • 1,488
 • 6
những câu hỏi trắc nghiệm đúng sai có đáp án môn luật kinh tế

những câu hỏi trắc nghiệm đúng sai đáp án môn luật kinh tế

Quản lý nhà nước

... luật ko?CÓVì theo khoan điều 87 trong trường hợp cổ phần chào bán cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện của họ ở công ty thì hội đồng quản trị quyền quyết định giá bán.CÂU 26:Do ... thành viên thể là cá nhân.CÂU 5: Bất kỳ cá nhân nào cũng quyền góp vốn vào các dn để kd trừ cán bộ công chức nhà nước.(theo luật 2005)SAIvì theo khoản 2 điều 13 luật dn quy định các tổ ... ty tiến hành các hoạt động kinh doanh các ngành nghề kinh doanh đã đk ,đàm phán và kí kết các hợp đồng thỏa thuận hoặc giao ước mà thành viên đó cho là lợi nhất cho công ty.CÂU 37:Ông T...
 • 11
 • 13,612
 • 45

Xem thêm