0

cau hoi trac nghiem tin hoc co so co dap an

Tuyển tập 125 câu hỏi trắc nghiệm tin học cấp tiểu học

Tuyển tập 125 câu hỏi trắc nghiệm tin học cấp tiểu học

Mầm non - Tiểu học

... hộp công cụ giúp em pha màu là? . Edit Colors . Fix Colors . Add Colors . Colors Tin học - Học tin qua những câu hỏi trắc nghiệm Sưu tầm và biên so n: PHẠM ĐỨC HUY 20 95. Vào thực ... và biên so n: PHẠM ĐỨC HUY Tin học - Học tin qua những câu hỏi trắc nghiệm Sưu tầm và biên so n: PHẠM ĐỨC HUY 15 62. Con trỏ chuột thường hình gì trong phần mềm Paint? . Con chuột ... 76. Con trỏ so n thảo trong phần mềm Word hình gì? . Mũi tên . Dấu cộng . Bút chì . Vạch đứng nhấp nháy 77. “Di chuyển con trỏ so n thảo một cách linh hoạt trên trang so n thảo...
 • 24
 • 13,255
 • 61
Câu hỏi trắc nghiệm tin học văn phòng

Câu hỏi trắc nghiệm tin học văn phòng

Tài liệu khác

... kí tự " ;Tin hoc van phong" ; Tại ô B2 gõ vào công thức=PROPER(A2) thì nhận được kết quả?a). Tin hoc van phong b). Tin hoc van phongc). TIN HOC VAN PHONG d). Tin Hoc Van Phong74). ... dãy kí tự " ;Tin hoc van phong" ; Tại ô B2 gõ vào công thức=LOWER(A2) thì nhận được kết quả?a). TIN HOC VAN PHONG b). Tin hoc van phongc). tin hoc van phong d). Tin Hoc Van Phong61). ... dãy kí tự " ;Tin hoc van phong" ; Tại ô B2 gõ vào công thức=UPPER(A2) thì nhận được kết quả?a). TIN HOC VAN PHONG b). Tin hoc van phongc). Tin Hoc Van Phong d). Tin hoc van phong120)....
 • 10
 • 5,951
 • 191
Cau hoi trac nghiem tin hoc toan tap HKII

Cau hoi trac nghiem tin hoc toan tap HKII

Tin học

... nghiệm TIN HỌC 10 Trang 6 / 7ĐÁP ÁN ĐỀ 1 :1> Hệ so n thảo văn bản là gì ? Hệ so n thảo văn bản (HSTVB) là một phần mềm ứng dụng cho phép thực hiện các thao tác liên quan đến công việc so n ... câu sai trong các câu sau :A_ Khi so n thảo thể thiết đặt chế độ để Word tự động đánh số trang;B_ thể thiết đặt để in số trang ở đầu trang hoặc cuối trang;C_ Để in ngay toàn bộ văn bản ... thể gửi gói tin sang máy của mạng kia ;(*)B_ Là thiết bị để kết nối mạng cục bộ với Internet;C_ Là thiết bị để kết nối các máy thành một mạng sao cho từ máy này thể gửi gói tin sang máy kia;D_...
 • 7
 • 29,065
 • 1,183
cau hoi trac nghiem tin hoc

cau hoi trac nghiem tin hoc

Tin học

... vào :a. Control Panel và Double Click vào Date/Time.b. Control Panel và Double Click vào Regional Setting của Win 95 hay Win 98.c. Control Panel và Double Click vào Font.d. Control Panel và ... NC, di chuyển vệt sáng đến tập tin và nhấn ALT + F6 kết quả là :a. Tập tin đó được di chuyển.b. Tập tin đó được nén lại.c. Tập tin đó được giải nén.d. Tập tin đó được đổi tên.c39 - Tổ hợp ... ký tự trắng) cho tập tin là :d. 1MB = 1240000 Byteb9 - Các câu nào sau đây không được dùng để đặt tên cho một tập tin :a. CON, AUX, NUL.b. PRN, LPT1, COM1.c. KEYB, COM2.d. Tất cả các câu...
 • 8
 • 5,896
 • 122
130 câu hỏi trắc nghiệm Tin Học

130 câu hỏi trắc nghiệm Tin Học

Tin học

... kí tự " ;Tin hoc van phong" ; Tại ô B2 gõ vào công thức =UPPER(A2) thì nhận được kết quả?a). TIN HOC VAN PHONG b). Tin hoc van phongc). Tin Hoc Van Phong d). Tin hoc van phong120). ... B2 gõ vào công thức =PROPER(A2) thì nhận được kết quả?a). Tin hoc van phong b). Tin hoc van phongc). TIN HOC VAN PHONG d). Tin Hoc Van Phong74). Hãy chọn ra tên thiết bị mạng?a). USB b). UPS ... Angiang 2". Nếu sử dụng nút điền để điền dữ liệu đến các ô B2, C2, D2, E2 ; thì kết quả nhận được tại ô E2 là:a). 5 Angiang 2 b). 1 Angiang 2c). 1 Angiang 6 d). 2 Angiang 295). Khi so n...
 • 10
 • 3,467
 • 115
130 câu hỏi trắc nghiệm Tin Học VP

130 câu hỏi trắc nghiệm Tin Học VP

Tin học

... kí tự " ;Tin hoc van phong" ; Tại ô B2 gõ vào công thức =LOWER(A2) thì nhận được kết quả?a). TIN HOC VAN PHONG b). Tin hoc van phongc). tin hoc van phong d). Tin Hoc Van Phong61). ... kí tự " ;Tin hoc van phong" ; Tại ô B2 gõ vào công thức =UPPER(A2) thì nhận được kết quả?a). TIN HOC VAN PHONG b). Tin hoc van phongc). Tin Hoc Van Phong d). Tin hoc van phong120). ... B2 gõ vào công thức =PROPER(A2) thì nhận được kết quả?a). Tin hoc van phong b). Tin hoc van phongc). TIN HOC VAN PHONG d). Tin Hoc Van Phong74). Hãy chọn ra tên thiết bị mạng?a). USB b). UPS...
 • 10
 • 3,247
 • 62
Cau hoi trac nghiem tin hoc 6

Cau hoi trac nghiem tin hoc 6

Tin học

... tính15-Để quản lý thông tin lưu trữ trên đóa từ, các Hệ Điều Hành tạo ra 2 cấu trúc quan trọng làA-đường dẫn tập tin và đường dẫn thư mụcB-ổ đóa, tập tin và nội dung tập tin C-tập tin và thư mụcD-thư ... toánB-giúp lưu trữ thông tin cấu hình máy và ngày giờ hệ thốngC-giúp lưu trữ thông tin tạm thời giúp cpu xử lýD-lưu trữ thông tin cho máy tính, giúp cài đặt và chạy chương trình6 Software - Phần ... Explorer hiển thị thư mục và các tập tin chứa trong thư mụcC-Lưu tập tin vào thư mục và thể lưu thư mục vào tập tin D-Dung lượng của thư mục là kích thước các tập tin chứa trong nó4-khi nào đặt...
 • 6
 • 3,279
 • 33
130 câu hỏi trắc nghiệm Tin học và đáp án (Phần 3)

130 câu hỏi trắc nghiệm Tin họcđáp án (Phần 3)

Cao đẳng - Đại học

... dãy kí tự " ;Tin hoc van phong" ; Tại ô B2 gõ vào công thức =UPPER(A2) thì nhận được kết quả?a). TIN HOC VAN PHONGb). Tin hoc van phongc). Tin Hoc Van Phong d). Tin hoc van phong120). ... dãy kí tự " ;Tin hoc van phong" ; Tại ô B2 gõ vào công thức =LOWER(A2) thì nhận được kết quả?a). TIN HOC VAN PHONGb). Tin hoc van phongc). tin hoc van phong d). Tin Hoc Van Phong61). ... B2 gõ vào công thức =PROPER(A2) thì nhận được kết quả?a). Tin hoc van phong b). Tin hoc van phongc). TIN HOC VAN PHONGd). Tin Hoc Van Phong74). Hãy chọn ra tên thiết bị mạng?a). USB b). UPS...
 • 19
 • 9,462
 • 23
Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 10-học kì I

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 10-học kì I

Tư liệu khác

... thông tin > Xử lý thông tin > Xuất ; Lưu trữ thông tin ( * )C_ Nhập thông tin > Lưu thông tin > Xuất ; Xử lý thông tin D_ Xuất thông tin > Xử lý dữ liệu > Nhập ; Lưu trữ thông tin Câu ... thông tin thành dữ liệu là quá trình A_ Chuyển thông tin bên ngoài thành thông tin bên trong máy tính B_ Chuyển thông tin về dạng mà máy tính thể xử lí được ( * )C_ Chuyển thông tin về ... tệp (tập tin) là khái niệm chỉA_ một văn bảnB_ một đơn vị lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài ( * )C_ một gói tin D_ một trang webCâu 104 : Hãy chọn phương án ghép đúng . Trong tin học, thư...
 • 13
 • 12,074
 • 409
Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tin Học lớp 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tin Học lớp 5

Tin học

... di chuyển con trỏ so n thảo từ vị trí bất kỳ về đầu văn bản, ta sử dụng:. Ctrl + End . Ctrl + Page Up . Ctrl + Home . Ctrl + V76. Muốn di chuyển con trỏ so n thảo từ vị trí của trang trước ... Image . File . Edit . Help51.Tên của hộp công cụ giúp em pha màu là?. Edit Colors . Fix Colors . Add Colors . Colors52.Trên hộp màu tất cả bao nhiêu ô màu mặc định (có sẵn khi mở Paint ... . Chuột . Bàn phím . Thân máy5. Thông tin xung quanh ta tồn tại dưới mấy dạng?. 2 . 3 . 4 . 56. ‘Truyện tranh’ là sản phẩm của mấy loại thông tin? . 2 . 3 . 4 . 57. Trong ‘Khu vực...
 • 6
 • 18,002
 • 398
Bài soạn Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Tin học văn phòng

Bài soạn Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Tin học văn phòng

Tin học

... kí tự " ;Tin hoc van phong" ; Tại ô B2 gõ vào công thức =LOWER(A2) thì nhận được kết quả?a). TIN HOC VAN PHONG b). Tin hoc van phongc). tin hoc van phong d). Tin Hoc Van Phong61). ... kí tự " ;Tin hoc van phong" ; Tại ô B2 gõ vào công thức =UPPER(A2) thì nhận được kết quả?a). TIN HOC VAN PHONG b). Tin hoc van phongc). Tin Hoc Van Phong d). Tin hoc van phong120). ... B2 gõ vào công thức =PROPER(A2) thì nhận được kết quả?a). Tin hoc van phong b). Tin hoc van phongc). TIN HOC VAN PHONG d). Tin Hoc Van Phong74). Hãy chọn ra tên thiết bị mạng?a). USB b). UPS...
 • 10
 • 3,958
 • 105
Tài liệu 100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC doc

Tài liệu 100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC doc

Chứng chỉ quốc tế

... đúng:a. SumIf(range, criteria, sum_range)b. SumIf(criteria, range, sum_range)c. SumIf(range)d. SumIf(range, criteria)99. Trong khi làm việc với Excel, thể chuyển từ sheet này sang sheet khác ... View→Arrange Icons→by Typec. Chọn menu View→Arrange Icons→by Sized. Chọn menu View→Arrange Icons→by Date2. Trong các folder được liệt kê dưới đây, folder nào chứa các folder ổ đĩa, Printers, Control ... lệnh:a.Footnote and Endnoteb. Header and Footer c. Bullets and Numberingd. Heading Numbering36. Trong Word muốn thay đổi lề cho trang văn bản sau khi chọn lệnh File→Page Setup … ta chọn thẻ trang: a....
 • 10
 • 3,817
 • 35
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiêm hóa học dầu mỏ có đáp án

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiêm hóa học dầu mỏ đáp án

Hóa dầu

... số Octan là gì?Câu 61: Loại đường cong chưng cất nào ý nghĩa quan trọng trong việc trao đổi mua bán dầu mỏ A.Đường cong flash B. Đường cong TBP ( Đúng ) C.Đường cong ASTM D. Đường cong ... ) để đánh giá trị số Octan của nhiên liệu xăng : A. 2,3,3 –trimetyl pentan B. 2,2,4-trimetyl pentan ( Đúng) C. 2,2,4,4-tetrametyl pentan D.2,2,3,3-tetrametyl butanCâu 71: Để đánh giá chất ... Alkylnaphten , Ísofarafin (đúng)B. Olefin , alkylaromatic , Isofarafin , Alkylnaphten C. Alkylaromatic , Isofarafin , Alkylnaphten , OlefinD. Isonaphten , Alkylaromatic , Olefin , IsofarafinCâu...
 • 28
 • 7,868
 • 45
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC PHÂN TÍCH KẾT CẤU CHỨNG CHỈ B docx

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC PHÂN TÍCH KẾT CẤU CHỨNG CHỈ B docx

Tin học văn phòng

... cầu thang là tính năng ?a. Draw Dimension Line;b. Draw Developed Elevation Definition…;b. XZ Plane;c. YZ Plane;d. No Z Rotation;36. Để khai báo bậc tự do của bài toán khung không gian, ta ... Set Plan View…d. View > Set 3D View…53. Giới hạn vùng nhìn trong Etabs, ta thể ?a. Giới hạn vùng quan sát theo phương X;b. Giới hạn vùng quan sát theo phương Y;c. Giới hạn vùng quan sát ... hệ số giãn nở nhiệt (coeff of thermal expansion) ;b. Trọng lượng (weight); môđun đàn hồi (elasticity); hệ số nở hông (poission); hệ số giãn nở nhiệt (coeff of thermal expansion) ;c. Khối lượng...
 • 8
 • 1,518
 • 20
NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC pot

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC pot

Tin học văn phòng

... (Network computing)b. Cấu trúc hoạt động máy tập trung (Centralized computing)c. Cấu trúc hoạt động máy phân phối (Distributed computing)d. Cấu trúc hoạt động máy cá nhân (Personal computing)e. ... (Network computing)b. Cấu trúc hoạt động máy tập trung (Centralized computing)c. Cấu trúc hoạt động máy phân phối (Distributed computing)d. Cấu trúc hoạt động máy cá nhân (Personal computing)e. ... (Distributed computing)c. Cấu trúc hoạt động máy tập trung (Centralized computing)d. Cấu trúc hoạt động máy mạng (Network computing)e. Cấu trúc hoạt động máy máy chủ (Mainframe computing)79.Cấu...
 • 19
 • 4,566
 • 41

Xem thêm