0

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tin Học lớp 5

6 18,090 398

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2013, 15:11

PHẦN KHÁM PHÁ MÁY TÍNH PHẦN KHÁM PHÁ MÁY TÍNH 1. CPU có tên đầy đủ tiếng Anh là… . Central Processing Unit . Central Pro United . Central Print United .  Central Pro Unit 2. CPU làm những công việc chủ yếu nào? . Lưu giữ . Xử lý . Điều khiển . Cả 3 3. CPU được ví như ……… của máy tính. . Trái tim . Đôi tay . Bộ não . Cả 3 4. CPU nằm ở phần nào của máy tính? . Màn hình . Chuột . Bàn phím . Thân máy 5. Thông tin xung quanh ta tồn tại dưới mấy dạng? . 2 . 3 . 4 . 5 6. ‘Truyện tranh’ là sản phẩm của mấy loại thông tin? . 2 . 3 . 4 . 5 7. Trong ‘Khu vực chính’ của Bàn phím máy tính có mấy hàng phím tất cả? . 2 . 3 . 4 . 5 8. Có mấy thao tác sử dụng Chuột máy tính? . 2 . 3 . 4 . 5 9. Máy tính điện tử đầu tiên ra đời năm nào? . 1985 . 1995 . 1945 . 1935 10. Chiếc máy tính điện tử đầu tiên có tên gọi là gì? . EIAC . ENIAC . ANCIE . INIAC 11. “Giúp em đưa thông tin vào để máy tính xử lý theo yêu cầu của chương trình.” Là gì vậy? . Chuột . Bàn phím . Cả hai . Không cái nào 12. Thông tin trong máy tính được lưu trữ như thế nao? . Đượ tổ chức thành những tệp tin . Được tổ chức thành những thư mục . Cả hai ý trên . Không ý nào. 13. Phần mềm của máy tính là…. . Là tất cả những gì chúng ta có thể nhìn, sờ thấy được của máy tính. . Là tất cả các chương trình đang có trong máy tính. . Cả hai ý trên . Không ý nào. 14.Đĩa CD (CD-rom) và đĩa mềm (Floppy disk) là phần cứng hay phần mềm của máy tính? . Phần mềm . Phần cứng . Cả hai . Không cái nào 1 15. Các chương trình và các thông tin quan trọng của máy tính thường được lưu trên… . Đĩa . Ổ đĩa cứng. Ổ đĩa mềm . Không cái nào 16. Chỉ ra nhóm cùng loại. . CD-rom; Floppy Disk (Đĩa mềm); Thiết bị nhớ Flash (USB). . CD-rom; Floppy Disk (Đĩa mềm); Ổ đĩa cứng. . CD-rom; Thiết bị nhớ Flash (USB); Ổ đĩa cứng. . CD-rom; Thiết bị nhớ Flash (USB); Máy in. 17. Nhóm nào dưới đây bao gồm các thiết bị được xếp vào cùng loại: . Màn hình, Bàn phím, Chuột, Máy in. . Bàn phím, Chuột, Máy in, Máy vẽ. . Máy in, Máy vẽ, Màn hình, Loa. . Màn hình, Micro, Máy quét, Chuột. 18.Những thiết bị chứa được các chương trình và các thông tin khác (trong đó có các kết quả làm việc, các tệp tin…) được gọi là……… . Thiết bị chứa . Ổ cứng . Thiết bị lưu trữ . Thiết bị thông tin 19. Trong các ổ đĩa, ổ nào không có cửa để đưa đĩa vào, ra? . Ổ đĩa cứng. Ổ đĩa mềm . Ổ CD . 2 và 3 22.Đâu là biểu tượng của tệp tin? . . . 23.Dạng file có đuôi là .exe là……… ? . File chương trình . File dữ liệu . Cả hai . Cả hai đều sai 24. Có thể mở ra xem, hiệu chỉnh và in ra đối với các tệp (file) tin thuộc dạng nào? . File chương trình . File dữ liệu . Cả hai . Cả hai đều sai 25.Để sắp xếp một cách khoa học, tiện lợi cho việc quản trị và sử dụng, các tệp tin (file) trong máy tính thường được tổ chức thành…… . Các đồ thị . Các phần mềm . Các Thư mục . Cả ba 26. Để tạo một thư mục tại thư mục gốc, ổ C:\ , em chọn cách nào trong các phương án sau: . Nhấn phải chuột tại thư mục gốc, ổ C:\ chọn New->Folder. . Nhấn phải chuột tại thư mục gốc, ổ C:\ chọn New->Shortcut. . Nhấn phải chuột tại thư mục gốc, ổ C:\ chọn Briefcase. .Nhấn phải chuột tại thư mục gốc, ổ C:\ chọn Microsoft Word Document. 27.Để xem thông tin chi tiết về một thư mục (kể cả một tệp tin), trong môi trường từ Windows 2000 trở lên, tại cửa sổ của thư mục ta vào thực đơn nào? . File . View . Favourite . Window 28.Để xem thông tin chi tiết về một các thư mục (kể cả một tệp tin), trong môi trường từ Windows 2000 trở lên, tại cửa sổ hiện mở của thư mục hoặc trong các ổ đĩa khác nhau, ta nhấn chuột lên nút lệnh nào? . Folders . View . Up . Undo 29.Trong Ms Windows, thư mục được tổ chức dưới dạng? . Dây . Cây . Chuỗi . Đồ thị 2 30.Trong Ms Windows, biểu tượng của thư mục thường có màu gì? . Xanh . Đỏ . Tím . Vàng 31.Thư mục (TM) không có gì ở bên trong, gọi là….? . TM không . TM lép . TM rỗng . TM tép 32.Thư mục (TM) nằm ngoài cùng, không còn thư mục nào khác chứa nó, gọi là….? . TM không . TM ngoài cùng . TM gốc . 1 và 2 33.Để xoá và đổi tên cho thư mục, nếu dùng thực đơn sẽ là thực đơn… . Favourite . Tool . Folder . File PHẦN EM TẬP VẼ PHẦN EM TẬP VẼ 34. Để chọn được màu vẽ trong chương trình vẽ hình Paint, em: . Nháy phải chuột vào ô màu cần chọn trên Hộp màu. . Nháy trái chuột vào ô màu cần chọn trên Hộp màu. . Cả thao tác 1 và 2. . Không thao tác nào. 35.Trong phần mềm Paint, có mấy công cụ để chọn hình? . 1 . 2 . 3 . 4 36.Trong phần mềm Paint, để vẽ được đường cong phải mất mấy thao tác? . 1 . 2 . 3 . 4 37.Công cụ dùng để sao chép màu có hình gì? . Lọ màu . Hộp màu . Ống nhỏ . Tuýp màu 38.Để sao chép các hình ta phải nhấn phím gì? . Alt . Shift . Ctrl . Enter 39.Khi vẽ các hình khối (tròn, elip, vuông, chữ nhật), sau khi chọn được nét vẽ ta phải quan tâm đến chọn…… . kiểu hình . kiểu chữ . màu vẽ . Enter 40.Để khi sử dụng biểu tượng ‘trong suốt’ có hiệu quả trong việc tách hình, thì một trong hai ô vuông chứa màu vẽ và màu nền trên hộp màu phải hiện màu…… với màu nền của hình hiện tại. . khác biệt . giống . đối ngược . gần gần 41.Để vẽ được hình tròn khi sử dụng công cụ elíp, em phải nhấn giữ đồng thời…. khi vẽ. . phím cách . Phím Alt . Phím Shift . Phím Enter 42.Trong phần mềm Paint, biểu tượng A ở Tool box dùng để làm gì cho tệp ảnh đang vẽ? . đặt màu cho văn bản . Chèn văn bản thông thường . Chọn toàn bộ văn bản . Chèn văn bản nghệ thuật 43.Trong phần mềm Paint, nếu tô hoặc vẽ nhầm, để lùi lại bước trước đó giúp em có thể sửa lại được thì em nhấn tổ hợp phím nào? . Ctrl +V . Ctrl + B . Ctrl + Z . Ctrl + O 3 44.Nếu muốn tăng kích thước tẩy lên cỡ to hơn những cỡ có trong hộp phía dưới hộp công cụ em phải nhấn tổ hợp phím…. + [+]. . Delete . Shift . Enter . Ctrl 45.Để lật hình theo chiều dọc, em chọn…… trong cửa sổ Flip and Rotate. . Flip horizontal . Flip vertical . Flip rotate . Rotate by angle 46.Nếu muốn xoá tất cả hình đi mà không cần chọn, thì em vào thực đơn nào? . Image . File . Edit . Help 47.Con trỏ chuột thường có hình gì trong phần mềm Paint? . Con chuột . Dấu cộng . Mũi tên . Dấu trừ 48.Nhóm công cụ nào có điểm giống nhau loại? . Tẩy; Lọ màu; Phóng to hình. . Tẩy; Lọ màu; Bình xịt. . Tẩy; Lọ màu; Công cụ vẽ đường thẳng. . Tẩy; Lọ màu; Công cụ vẽ gắn chữ lên hình vẽ (A). 49.Nhóm công cụ vẽ tự do gồm mấy công cụ? . 2 . 3 . 4 . 1 50.Nếu dùng thực đơn để xoá đi chỉ phần được chọn, em sẽ vào? . Image . File . Edit . Help 51.Tên của hộp công cụ giúp em pha màu là? . Edit Colors . Fix Colors . Add Colors . Colors 52.Trên hộp màu có tất cả bao nhiêu ô màu mặc định (có sẵn khi mở Paint ra? . 18 . 28 . 38 . 48 53.Tổ hợp phím Ctrl + Shift + N để làm gì? . Mở một trang vẽ mới . Thoát khỏi phần mềm . Xoá toàn bộ hình không cần chọn . Lưu hình vẽ 54.Khi trên cửa sổ màn hình Paint bị mất Hộp công cụ và Hộp màu, để lấy lại em vào thực đơn nào? . Colors . File . Help . View 4 PHẦN EM TẬP SOẠN THẢO PHẦN EM TẬP SOẠN THẢO 55.Phần mềm nào dưới đây không hỗ trợ gõ chữ Việt cho các phần mềm khác? . ABC . Vietkey . Paint . Unikey 56.Mệnh đề nào dưới đây mô tả đúng về dòng văn bản khi soạn thảo trên máy tính. . Dòng văn bản được kết thúc khi nhấn phím Enter. . Dòng văn bản được kết thúc khi nhấn tổ hợp phím Ctrl – Enter. . Dòng văn bản là một câu hoàn chỉnh. . Phần mềm tự động xuống dòng khi gõ văn bảng đến dòng cuối cùng. 57.Con trỏ soạn thảo trong phần mềm Word có hình gì? . Mũi tên . Dấu cộng . Bút chì . Vạch đứng nhấp nháy 58.“Di chuyển con trỏ soạn thảo một cách linh hoạt trên trang soạn thảo mà không làm ảnh hưởng gì đến những phần đã gõ ra.” Là phím nào vậy? . Các phím Mũi tên . Dấu cộng . Phím Shift . Phím cách 59.Các phím có hai ký hiệu: ký hiệu trên và ký hiệu dưới thường nằm ở hàng phím (HP) nào? . HP cơ sở . HP trên . HP số . HP dưới 60.Trên hàng phím máy tính có mấy phím có gai? . 2 . 3 . 4 . 1 61.Khi gõ tổ hợp phím SHIFT + Phím có hai ký hiệu trên bàn phím, ta nhận được: . Ký hiệu dưới . Ký hiệu trên . Cả hai . A, B, C đều sai 62. “Phím tắt” còn có tên gọi khác là gì? . Phím nóng . Phím nhanh . Phím lười . Phím cóc 63. Để mở một trang soạn thảo trống, mới em nhấn tổ hợp phím nào? . Alt + N . Ctrl + N . Shift + N . Enter + N 64.Thao tác chọn một đoạn văn bản hoặc một câu trên trang soạn thảo còn có tên gọi khác nào? . Xoá . Kẻ lề . Vạch lề . Bôi đen 65.“Cho phép xoá các ký tự (chữ gõ vào) hoặc lùi lại một khoảng trống ở về bên phải (tức phía trước) con trỏ soạn thảo.” Là phím nào vậy? . Phím Backspace . Phím cách . Phím Delete . A hoặc B 66.Để chọn tất cả phần văn bản đã gõ ra, em sử dụng tổ hợp phím nào? . Ctrl + A . Ctrl + W . Ctrl + K . Shift + A 67.Trong Ms Word, tổ hợp phím nào cho phép mở tệp văn bản đã có? . Ctrl + M . Ctrl + D . Ctrl + Z . Shift + O 68.Để sao chép một câu hoặc một đoạn văn bản, em chọn sử dụng tổ hợp phím tắt nào? . Ctrl + B . Ctrl + C . Ctrl + D . Shift + X 69.Để sao chép và dán văn bản mới sao chép, ngoài cách dùng nút lệnh trên màn hình, ta có thể vào thực đơn nào? . File . Format . Edit . Tool 5 70.Để tạo chữ in đậm, em chọn dùng tổ hợp phím nào? . Ctrl + E . Ctrl + B . Ctrl + U . Ctrl + P 71.Có tất cả mấy kiểu căn lề trong WORD? . 2 . 3 . 4 . 1 72.Để căn đều (thẳng) cả 2 lề cho văn bản, thay vì dùng nút lệnh trên màn hình, em chọn nhấn tổ hợp phím nào? . Ctrl + J . Ctrl + P . Ctrl + R . Ctrl + Q 73.Vào thực đơn nào em có thể vừa chỉnh kiểu chữ lần cỡ chữ? . File . Format . Edit . Tool 74.Để xoá bỏ (cut) phần văn bản gõ ra, em sử dụng tổ hợp phím nào? . Ctrl + X . Ctrl + Z . Ctrl + B . Ctrl + V 75.Muốn di chuyển con trỏ soạn thảo từ vị trí bất kỳ về đầu văn bản, ta sử dụng: . Ctrl + End . Ctrl + Page Up . Ctrl + Home . Ctrl + V 76. Muốn di chuyển con trỏ soạn thảo từ vị trí của trang trước lên trước dòng đầu tiên của trang trước đó, ta sử dụng: . Ctrl + End . Ctrl + Page Up . Ctrl + Home . Ctrl + V 77. Để tắt hoàn toàn phần mềm Word, em sử dụng tổ hợp phím nào? . Ctrl + F4 . Shift + F4 . Alt + F4 . Alt + Shift 6 . 4 . 5 8. Có mấy thao tác sử dụng Chuột máy tính? . 2 . 3 . 4 . 5 9. Máy tính điện tử đầu tiên ra đời năm nào? . 19 85 . 19 95 . 19 45 . 19 35 10 tồn tại dưới mấy dạng? . 2 . 3 . 4 . 5 6. ‘Truyện tranh’ là sản phẩm của mấy loại thông tin? . 2 . 3 . 4 . 5 7. Trong ‘Khu vực chính’ của Bàn phím
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tin Học lớp 5, Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tin Học lớp 5,