0

cau hoi trac nghiem tin hoc 11 co dap an

682 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 12 (CÓ ĐÁP ÁN)

682 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 12 (CÓ ĐÁP ÁN)

Sinh học

... cùng lúc thụ tinh với 2 tinh trùng khác nhau vào cùng một thời điểm tạo thành 2 hợp tử.B. hai trứng thụ tinh với 2 tinh trùng khác nhau tạo thành 2 hợp tử.C. hai trứng thụ tinh với 2 tinh trùng ... kiểu gen thể mang tính trạng trội được xác định là dị hợp, phép lai phân tích sẽ kết quảA. đồng tính, các cá thể con mang kiểu hình lặn.B. đồng tính, các cá thể con mang kiểu hình trội.C. ... của thể đều mang đột biến.B. chỉ các tế bào sinh dưỡng mang đột biến.C. dẫn tới trong thể hai dòng tế bào bình thường và dòng mang đột biến.D. chỉ quan sinh dục mang đột biến....
 • 68
 • 27,072
 • 640
500 Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 có đáp án

500 Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 đáp án

Trung học cơ sở - phổ thông

... động: )tcos(Ax 111 và )tcos(Ax222. Pha ban đầu của dao động tổng hợp được xác định bởi biểu thức nào sau đây? A. 2 211 2 211 cosAcosAsinAsinAtg. B. 2 211 2 211 cosAcosAsinAsinAtg. ... 2 211 2 211 cosAcosAsinAsinAtg. B. 2 211 2 211 cosAcosAsinAsinAtg. C. 2 211 2 211 sinAsinAcosAcosAtg. D. 2 211 2 211 sinAsinAcosAcosAtg. Book.Key.To – E4u.Hot.To động dạng ... nhỏ nhất. 114 . Một con lắc đơn được thả không vận tốc đầu từ vị trí li độ góc 0. Khi con lắc qua vị trí cân bằng thì vận tốc của con lắc là A. )cos1(gl2v0. B. )cos1(lg2v0....
 • 49
 • 35,950
 • 246
150 câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý (có đáp án)

150 câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý (có đáp án)

Vật lý

... tia sáng truyền từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kémB)tia sáng truyền từ môi trường chiết quang kém sang môi trường chiết quang hơnC) Góc tới lớn hơn góc giới ... kính.Đáp án DCâu 2 Quang phổ Mặt Trời được máy quang phổ ghi được làA) quang phổ liên tục.B)quang phổ vạch phát xạ.C) quang phổ vạch hấp thụ.D) Một loại quang phổ khác.Đáp án CCâu ... sóng λ thuộc dãy BanmeB)hai bức xạ bước sóng λ thuộc dãy BanmeC) ba bức xạ bước sóng λ thuộc dãy BanmeD) không bức xạ bước sóng λ thuộc dãy BanmeĐáp án BCâu 11 Hiện tượng nào...
 • 25
 • 3,848
 • 22
150 cau hoi trac nghiem mon Vat ly (co dap an).doc

150 cau hoi trac nghiem mon Vat ly (co dap an).doc

Vật lý

... kính.Đáp án DCâu 2 Quang phổ Mặt Trời được máy quang phổ ghi được làA) quang phổ liên tục.B)quang phổ vạch phát xạ.C) quang phổ vạch hấp thụ.D) Một loại quang phổ khác.Đáp án CCâu ... Pin quang điện hoạt động dựa vào hiện tượng quang dẫn.C) Quang trở và pin quang điện đều hoạt động dựa vào hiện tượng quang điện ngoài.D) Quang trở là một điện trở trị số phụ thuộc cường ... ánh sáng.Đáp án DCâu 35 Máy quang phổ là dụng cụ dùng để A) đo bước sóng các vạch quang phổB) tiến hành các phép phân tích quang phổ C) quan sát và chụp quang phổ của các vật D) phân...
 • 25
 • 2,476
 • 14
85 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐIỆN XOAY CHIỀU (CÓ ĐÁP ÁN)

85 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐIỆN XOAY CHIỀU (CÓ ĐÁP ÁN)

Cao đẳng - Đại học

... thời gian. B. dòng điện cường độ biến thiên tuần hoàn theo thời gian. C. dòng điện cường độ biến thiên điều hòa theo thời gian. D. dòng điện cường độ và chiều thay đổi theo thời gian. ... điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp được tính bởi công thức: A. cosϕ = R/Z. B. cosϕ = -ZC /R. C. cosϕ = ZL/Z. C. cosϕ = (ZL – ZC)/ R. Đáp án A. Câu 38. Đặt một hiệu điện thế ... thời điểm t là A.⎟⎠⎞⎜⎝⎛π+ωω=6tcosNBSe. B.⎟⎠⎞⎜⎝⎛π−ωω=3tcosNBSe. C. e = NBSωsinωt. D. e = - NBSωcosωt. Đáp án B. C. UL = UR. D. U = UR. Đáp án C. Câu 23. Trong...
 • 12
 • 8,160
 • 156
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN THUẾ CÓ ĐÁP ÁN

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN THUẾ ĐÁP ÁN

Kế toán - Kiểm toán

... xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp để tính thuế TNDN.Câu 113 . Trường hợp DN đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế TNDN phát sinh thu nhập chuyển nhượng bất động sản thì doanh nghiệp ... 247. Doanh thu tính thuế GTGT đầu ra theo phương pháp trực tiếp là doanh thu như thế nào:a) Là doanh thu thuế GTGT do người mua thanh toánb) Là doanh thu chưa thuế GTGT do người mua thanh ... đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em...
 • 44
 • 27,237
 • 121
MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC VĂN PHÒNG - TIN HỌC A - CÓ ĐÁP ÁN

MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC VĂN PHÒNG - TIN HỌC A - ĐÁP ÁN

Tin học văn phòng

... kí tự " ;Tin hoc van phong" ; Tại ô B2 gõ vào công thức =PROPER(A2) thì nhận được kết quả?a). Tin hoc van phong b). Tin hoc van phongc). TIN HOC VAN PHONG d). Tin Hoc Van Phong74). ... kí tự " ;Tin hoc van phong" ; Tại ô B2 gõ vào công thức =LOWER(A2) thì nhận được kết quả?a). TIN HOC VAN PHONG b). Tin hoc van phongc). tin hoc van phong d). Tin Hoc Van Phong61). ... hướng ngang ta chọn mục :14Câu : 115 . Thường được đặt theo qui cách đặt tên của tên tệpCâu : 116 . File - Print PreviewCâu : 117 . TinhocCâu : 118 . Tần suất sử dụngCâu : 119 . TIN HOC VAN...
 • 33
 • 3,626
 • 69
Câu hỏi trắc nghiệm tin học (Có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm tin học (Có đáp án)

Tin học văn phòng

... thanh trạng thái thì nhắp chuột vào mục Status BarB. Các tệp tin trong cửa sổ đang được hiển thị ở dạng DetailsC. Để sắp xếp thứ tự hiển thị các tệp tin theo tên thì nhắp chọn mục Arrange Icons->by ... vào giữa số 1 và số 2 và con trỏ văn bản dịch sang phải.B. Chữ X xoá số 2 và con trỏ dịch sang phảiC. Chữ X được chèn vào giữa số 1 và số 2. Con trỏ văn bản dịch sang trái.D. Chữ X thay thế ... tệp tin đang ra khỏi thùng rác.B. nhấn nút Empty Recycle Bin là để hồi phục toàn bộ các tệp tin đang về vị trí trước khi xoá.C. nhấn nút Restore All là để hồi phục toàn bộ các tệp tin đang...
 • 70
 • 76,124
 • 378
Tuyển tập 125 câu hỏi trắc nghiệm tin học cấp tiểu học

Tuyển tập 125 câu hỏi trắc nghiệm tin học cấp tiểu học

Mầm non - Tiểu học

... . Help 69. Tên của hộp công cụ giúp em pha màu là? . Edit Colors . Fix Colors . Add Colors . Colors Tin học - Học tin qua những câu hỏi trắc nghiệm Sưu tầm và biên soạn: PHẠM ĐỨC ... Tin học - Học tin qua những câu hỏi trắc nghiệm Sưu tầm và biên soạn: PHẠM ĐỨC HUY 11 . Chỉ gửi được các thông tin cho máy khác. . Đều nhận và gửi được các thông tin cho nhau. ... điện tử: benemcoanhmattroi08@gmail.com. TTTGGG... PPPhhhaaaïïïmmm ÑÑÑöööùùùccc HHHuuuyyy Tin học - Học tin qua những...
 • 24
 • 13,313
 • 62
Câu hỏi trắc nghiệm tin học văn phòng

Câu hỏi trắc nghiệm tin học văn phòng

Tài liệu khác

... kí tự " ;Tin hoc van phong" ; Tại ô B2 gõ vào công thức=PROPER(A2) thì nhận được kết quả?a). Tin hoc van phong b). Tin hoc van phongc). TIN HOC VAN PHONG d). Tin Hoc Van Phong74). ... dãy kí tự " ;Tin hoc van phong" ; Tại ô B2 gõ vào công thức=LOWER(A2) thì nhận được kết quả?a). TIN HOC VAN PHONG b). Tin hoc van phongc). tin hoc van phong d). Tin Hoc Van Phong61). ... "1Angiang2". Nếu sử dụng nút điền để điền dữ liệu đến các cộtB2, C2, D2, E2; thì kết quả nhận được tại ô E2 là:a). 1Angiang6 b). 5Angiang6c). 5Angiang2 d). 1Angiang264). Khi đang làm...
 • 10
 • 5,985
 • 191

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008