0

350 câu hỏi trắc nghiệm triết học có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm hóa học (Có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm hóa học (Có đáp án)

Cao đẳng - Đại học

... NaOH 0,4M. Giá trị của n là: A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Hết Đáp án mà 184 Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án 1 B 13 C 25 D 38 B 2 B 14 A 26 C 39 A 3 A 15 C 27 B 40 A ... Na. Câu 20: Oxit của một kim loại chứa 40% oxi về khối lượng. Trong sunfua của kim loại đó thì lưu huỳnh chiếm phần trăm theo khối lượng là: A. 80%. B. 57,14% C. 43,27% D. 20% Câu 21: ... metanol; 75%. B. Etanol; 75%. C. propanol-1; 80%. D. metanol; 80%. Câu 26: Một anđehit no X mạch hở, không phân nhánh, công thức thực nghiệm là (C2H3O)n. Công thức cấu tạo thu gọn của X là...
 • 4
 • 3,090
 • 44
100 câu hỏi trắc nghiệm sinh học ( có đáp án)

100 câu hỏi trắc nghiệm sinh học ( đáp án)

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... lần III. 100 câu hỏi trắc nghiệm HÃy chọn đáp án đúng trong các đáp án sau :1. Trong điều kiện nào sau đây sức căng trơng nớc ( T ) tăng?a.Đa cây vào trong tối b. Đa cây ra ngoài sángc.Tới nớc ... phóng qua quá trình hô hấpc. dù không ánh sáng nhìn thấy, cây này vẫn quang hợp nhờ năng lợng của ánh sáng tử ngoại,tia x,tia gamad. khi không ánh sáng, cây này vẫn thu năng lợng từ các ... 9. Câu nào sau đây không đúng với Clorophin :a. Hấp thụ ánh sáng ở phần đầu và phần cuối của ánh sáng nhìn thấyb. thể nhận năng lợng từ sắc tố khác nh Carotenoitc. Khi bị kích thích có...
 • 14
 • 2,527
 • 1
Câu hỏi trắc nghiệm tin học (Có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm tin học (Có đáp án)

Tin học văn phòng

... khách mời) thể được lưu trữ trong:A. Tệp tin Word (có phần mở rộng là .doc) B. Tệp tin văn bản (có phần mở rộng là .txt)C. Tệp tin Excel (có phần mở rộng là .xls) D. Tệp tin thực thi (có phần ... nhiều người sử dụng thể truy nhập được đĩa011: Đơn vị đo lượng tin làA. Hz B. KHz C. GHz D. bit012: Đặt màn hình máy tính như thế nào là tốt nhất cho mắt bạnA. không ánh sáng chiếu vào B. ... MS-Windows cho phép xoá tất cả tệp tin và thư mục trong cửa sổ này. 131: Theo hình vẽ, chúng ta thể khẳng địnhA. 1 biểu tượng lối tắt đến MS-Word.B. 1 biểu tượng của trình duyệt web Internet...
 • 70
 • 75,303
 • 370
Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý_8(có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý_8(có đáp án)

Vật lý

... đều sai CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (PHẦN DAO ĐỘNG HỌC) Câu 1: Dao động điều hòa là: A. Dao động phương trình tuân theo qui luật hình sin hoặc cosin đối với thời gian. B. chu kỳ riêng ... T và ω đều thay đổi Câu 14: Một con lắc lò xo độ cứng 150N/m và năng lượng dao động là 0,12J. Biên độ dao động của nó laø: A. 0,4 m B. 4 mm C. 0,04 m D. 2 cm Câu 15: Một vật dao động ... phục hồi ở thời điểm lò xo bị dản 2 cm cường độ: A. 1 N B. 0,5 N C. 0,25N D. 0,1 N Câu 58: Một lò xo khối lượng không đáng kể, treo vào một điểm cố định, chiều dài tự nhiênl0. Khi treo...
 • 17
 • 1,753
 • 11
50 câu hỏi trắc nghiệm chương 1 có đáp án

50 câu hỏi trắc nghiệm chương 1 đáp án

Hóa học

... đợc Câu 6: Trong số các câu sau, câu nào đúng nhất khi nói về khoa học hoá học? A. Hóa học là khoa học nghiên cứu tính chất vật lí của chấtB. Hóa học là khoa học nghiên cứu tính chất hoá học ... 40.A; 41.A; 42.C. Câu hỏi trắc nghiệm 9 Hóa 8 Trửụứng THCS Phan Lửu Thanh GV: ẹaởng Ngoùc Thaứnh Câu 9: Hiđro và oxi tác dụng với nhau tạo thành nớc. Phơng trình hoá học ở phơng án nào dới đây ... Để diều chế oxi từ KClO3 thể dùng dụng cụ nào sau đây trong phòng thí nghiệm? A. ống nghiệm B. Bình kípC. Bình cầu nhánh D. Chậu thuỷ tinh Câu 23: Khi làm thí nghiệm, nên sử dụng hóa chất...
 • 9
 • 5,926
 • 98
50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG V CÓ ĐÁP ÁN

50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG V ĐÁP ÁN

Hóa học

... xanhD. Không hiện tợng gì Câu 27: Trong số các chất công thức hoá học dới đây, chất nào làm quì tím hoá đỏ:A. H2O B. HCl C. NaOH D. Cu Câu 28: Trong phòng thí nghiệm các kim loại ... 4H2O Câu 23: Phản ứng nào dới đây không phải là phản øng thÕ?A. CuO + H2 -> Cu + H2OB. Mg +2HCl -> MgCl2 +H2C. Ca(OH)2 + CO2 -> CaCO3 +H2OCÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 2 HÓA HỌC ... KOH Câu 35: Cho biết phát biểu nào dới đây là đúng:CU HI TRC NGHIM 3 HểA HC 8 TRƯỜNG THCS PHAN LƯU THANH HUYỆN ĐỒNG XUÂNA. 0,25mol B. 1,00mol C. 0,75mol D. 0,50molCÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 5 HÓA HỌC...
 • 6
 • 3,332
 • 59
50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG VI CÓ ĐÁP ÁN

50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG VI ĐÁP ÁN

Hóa học

... lợng NaCl cần lấy là:A. 52,65g B. 54,65g C. 60,12g D. 60,18gCÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 3 HÓA HỌC 8 TRNG THCS PHAN LU THANH HUYN NG XUN Đáp án: 1.D; 2.B; 3.B; 4.B; 5.D; 6.C; 7.B; 8.C; 9.A; 10.B; 11.C; ... là:A. 84,22% B. 84.15% C. 84.25% D. 84,48%CU HI TRẮC NGHIỆM 2 HÓA HỌC 8 TRNG THCS PHAN LU THANH HUYN NG XUNCh ơng VI : dung dịch Câu 1: Các câu sau, câu nào đúng khi định nghĩa dung dịch?A. Dung ... 44.A; 45D; 46.B; 47.A; 48.C; 49.B; 50.C. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 6 HÓA HỌC 8 TRƯỜNG THCS PHAN LƯU THANH HUYỆN ĐỒNG XUÂND. Sè mol chất tan trong 1lít dung môi Câu 40: Độ tan của một chất trong nớc...
 • 6
 • 2,856
 • 48
50 Câu hỏi trắc nghiệm Toán 10 ( Có Đáp án)

50 Câu hỏi trắc nghiệm Toán 10 ( Đáp án)

Toán học

... trình nghiệm thì a khác 0b) Nếu phương trình vô nghiệm thì a = 0c) Nếu phương trình vô nghiệm thì b = 0d) Nếu phương trình nghiệm thì b khác 0 Câu 11: Hai số 21− và 21+ là các nghiệm ... mmmxmmmx−+−=−−−=42',42c) Nếu m = 0 thì phương trình nghiệm x = 3/4d) Nếu m = 4 thì phương trình nghiệm kép x = 1/2 Câu 38 : Phương trình (x2-3x+m)(x-1) = 0 3 nghiệm phân biệt khi :a) m < 9/4 ... 03)2(22=−+−+mxmmx 2 nghiệm phân biệt.a)4≤m b)4<m c)4<mvà 0≠m d)0≠m Câu 22: Phương trình axb=+1 nghiệm duy nhất khia)0≠a b) a=0 c) 0≠avà 0≠b d) a = b = 0Câu...
 • 5
 • 6,022
 • 208
130 câu hỏi trắc nghiệm Tin học và đáp án (Phần 3)

130 câu hỏi trắc nghiệm Tin họcđáp án (Phần 3)

Cao đẳng - Đại học

... bị nào sau đây thể được chia sẻ để sử dụng chung? a). Máy in b). Micro c). Webcam d). Đĩa mềm 130 câu hỏi trắc nghiệm Tin họcđáp án (Phần 3) Câu hỏi: Hãy chọn phương án trả lời đúng ... Page Downc). Cả 2 câu đều đúng d). Cả 2 câu đều sai Đáp án: Câu : 029 . Dán một đoạn văn bản từ Clipboard Câu : 030 . 3 Câu : 031 . File - Exit Câu : 032 . Control Panel Câu : 033 . Bấm phím ... Chọn Properties Câu : 105 . 4 Câu : 106 . Tab Câu : 107 . Insert - Page Numbers Câu : 108 . File - New Câu : 109 . Cả 3 câu đều đúng Câu : 110 . Nháy đúp chuột vào từ cần chọn Câu : 111 . Chia...
 • 19
 • 9,462
 • 23
500 câu hỏi trắc nghiệm vật lý có Đáp án

500 câu hỏi trắc nghiệm vật lý Đáp án

Vật lý

... mépmàn đối xứng qua vân sáng trung tâm) bao nhiêu vân sáng màu giống màu của vân sáng trung tâm ?A. 3 vân sáng.C. 6 vân sáng.B. 4 vân sáng.D. 5 vân sáng.2 4 56Năng lượng ... thuyết sóng ánh sáng không giải thích được các định luật quang điện.B. Ánh sáng bản chất là sóng điện từ.C. Ánh sáng tính chất hạt, mỗi hạt là một phôtôn.D. Vì ánh sáng tính chất ... chúng cùng đi qua kính lọc sắc.C. Giao thoa ánh sáng chỉ xảy ra đối với các ánh sáng đơn sắc.D. Giao thoa ánh sáng chỉ xảy ra khi hai chùm sóng ánh sáng kết hợp đan xen vào nhau.341. Hai sóng...
 • 50
 • 2,504
 • 29
90 câu hỏi trắc nghiệm đường lối có đáp án

90 câu hỏi trắc nghiệm đường lối đáp án

Cao đẳng - Đại học

... dịch Thượng Lào Câu 84: Câu 85: Câu 86: Trên sở theo dõi tình hình địch ở Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã quyết định thay đổi để thực hiện phương châm: Câu hỏi trắc nghiệm Đường ... nhanhb. Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánhc. Đánh chắc, tiến chắcd. động, chủ động, linh hoạt Câu 87: Câu 88. Đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước được thông qua tại Đại hội ... ra trong Cao trào kháng Nhật cứu nước?a. Đánh đuổi phát xít Nhật- Phápb. Đánh đuổi phát xít Nhật c. Giải quyết nạn đói d. Chống nhổ lúa trồng đay Câu 38: Cao trào kháng Nhật cứu nước đã...
 • 14
 • 6,514
 • 7
Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh có đáp án docx

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh đáp án docx

Điện - Điện tử

... trần phát triển mạnh Đáp án A Câu 27 Thú đầu tiên từ bò sát răng thú xuất hiện vào giai đoạn :A) Kỉ Tam điệpB) Kỉ GuiraC) Kỉ Phấn trắngD) Kỉ Pecni Đáp án A Câu 28 Thú nhau thai xuất hiện ... đúng Đáp án C Câu 38 Các thú điển hình ở kỉ Thứ ba của Đại Tân sinh là:A) Voi răng trụ, hồ răng kiếm, tê giác khổng lồB) Hải cẩu, cá voiC) Ngựa, hươu cao cổD) Bò sát khổng lồ Đáp án A Câu ... trắng Đáp án A Câu 32 Sự phát triển của cây hạt kín ở kỉ Thứ ba đã kéo theo sự phát triển của:A) Bò sát khổng lồB) ChimC) Sâu bọ ăn lá, mật hoa, phấn hoa, nhựa câyD) Thú ăn sâu bọ Đáp án CCâu...
 • 6
 • 1,488
 • 6
những câu hỏi trắc nghiệm đúng sai có đáp án môn luật kinh tế

những câu hỏi trắc nghiệm đúng sai đáp án môn luật kinh tế

Quản lý nhà nước

... luật ko?CÓVì theo khoan điều 87 trong trường hợp cổ phần chào bán cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện của họ ở công ty thì hội đồng quản trị quyền quyết định giá bán.CÂU 26:Do ... phần hiện của họ ở công ty .Hỏi trong trường hợp nêu trên việc hội đồng quản trị chào bán với giá 50% giá thị trường cho tất cả cổ đông theo tỉ lệ cổ phần hiện của họ ở công ty được ... lý và người thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ.CÂU 33:Công ty cổ phần X muốn bầu anh B 20 tuổi trình độ trung cấp kế toán làm kiểm soát viên công ty . Nhưng ý kiến cho...
 • 11
 • 13,612
 • 45
1000 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Hóa - Có Đáp Án doc

1000 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Hóa - Đáp Án doc

Vật lý

... Câu 167 : Hiện tợng xảy ra khi cho dây sắt nóng đỏ vào bình đựng khí clo : A. khói trắng. B. khói nâu. C. khói đen. D. khói tím. Câu 168 : Từ bột Fe và một hoá chất X ... 9 B. 15 C. 18 D. 21 Câu 29. Nguyên tố hiđro trong tự nhiên bao nhiêu đồng vị ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 30. Nguyên tố hoá học nào một đồng vị mà hạt nhân số nơtron bằng 2 lần ... nguyên tử oxi mới 8 nơtron. C. Chỉ nguyên tố oxi mới 8 electron ở vỏ electron. D. Cả A, B, C. Câu 28. bao nhiêu loại phân tử nớc, biết rằng oxi và hiđro các đồng vị sau :...
 • 167
 • 1,134
 • 1

Xem thêm