0
 1. Trang chủ >
 2. Thạc sĩ - Cao học >
 3. Sư phạm >

sử dụng phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức và so sánh trong dạy học môn lịch sử ở trường trung học phổ thông

sử dụng phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức và so sánh trong dạy học môn lịch sử ở trường trung học phổ thông

sử dụng phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức so sánh trong dạy học môn lịch sử trường trung học phổ thông

... vua, quyền thuộc công dân) Có tri thức khoa học Khoa học thực trở thành khoa học Trình độ Thành tựu nghệ thuật ( toán học, vật lý học, sử học) phát Văn học - nghệ thuật phát triển rực triển văn ... a Lập bảng so sánh chế độ phong kiến ph ơng Đông với chế độ phong kiến ph ơng Tây Nội dung so Chế độ phong kiến ph ơng sánh Đông Sử dụng đồ sắt, suất lao động tăng dẫn đến phân hoá xã Cơ sở ... độ phong kiến tôn giáo có tr ớc chế độ phong kiến b Lập bảng so sánh lãnh địa với th nh thị trung đại Nội dung so Lãnh địa phong kiến sánh Th nh phần Lãnh chúa, nông nô dân c Th nh thị trung đại...
 • 128
 • 647
 • 1
SKKN Phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức, so sánh và sử dụng tư liệu trong dạy học môn lịch sử ở trường thpt

SKKN Phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức, so sánh sử dụng tư liệu trong dạy học môn lịch sử trường thpt

... tri thức khoa học Khoa học thực trở thành khoa học Trình độ Thành tựu nghệ thuật ( toán học, vật lý học, sử học) phát Văn học - nghệ thuật phát triển rực triển văn rỡ hoá Tr n Th H i THPT Chuyờn ... a Lập bảng so sánh chế độ phong kiến ph ơng Đông với chế độ phong kiến ph ơng Tây Nội dung so Chế độ phong kiến ph ơng sánh Đông Sử dụng đồ sắt, suất lao động tăng dẫn đến phân hoá xã Cơ sở ... Hồi giáo Là có tr ớc chế độ phong kiến tôn giáo có tr ớc chế độ phong kiến b Lập bảng so sánh lãnh địa với th nh thị trung đại Nội dung so Lãnh địa phong kiến sánh Th nh phần Lãnh chúa, nông nô...
 • 128
 • 1,695
 • 5
phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức, so sánh và sử dụng tư liệu trong dạy học môn lịch sử ở trường thpt

phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức, so sánh sử dụng tư liệu trong dạy học môn lịch sử trường thpt

... tri thức khoa học Khoa học thực trở thành khoa học Trình độ Thành tựu nghệ thuật ( toán học, vật lý học, sử học) phát Văn học - nghệ thuật phát triển rực triển văn rỡ hoá Tr n Th H i THPT Chuyờn ... a Lập bảng so sánh chế độ phong kiến ph ơng Đông với chế độ phong kiến ph ơng Tây Nội dung so Chế độ phong kiến ph ơng sánh Đông Sử dụng đồ sắt, suất lao động tăng dẫn đến phân hoá xã Cơ sở ... Hồi giáo Là có tr ớc chế độ phong kiến tôn giáo có tr ớc chế độ phong kiến b Lập bảng so sánh lãnh địa với th nh thị trung đại Nội dung so Lãnh địa phong kiến sánh Th nh phần Lãnh chúa, nông nô...
 • 128
 • 611
 • 0
SKKN Phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức, so sánh và sử dụng tư liệu trong dạy học môn Lịch sử ở trường THPT

SKKN Phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức, so sánh sử dụng tư liệu trong dạy học môn Lịch sử trường THPT

... viên dạy môn lịch sử trăn trở việc dạy học Làm để nâng cao chất lượng dạy học môn lịch sử, để em học sinh yêu thích môn lịch sử học môn lịch sử ngày có hiệu II Mục đích chọn đề tài Cũng môn học khác, ... học, hiểu sâu kiện lịch sử Để góp phần vào việc đổi phương pháp dạy học nói chung, dạy học lịch sử nói riêng, xin trình bày số vấn đề việc: Hệ thống kiến thức sơ đồ dạy học lịch sử lớp 12 THPT ... nhỏ dẫn đến học sinh không ham thích học tập môn lịch sử thiếu nhiều kinh nghiệm dạy học lịch sử, chưa hệ thống kiến thức để học sinh dễ nhớ, dễ hiểu cách sử dụng sơ đồ dạy học lịch sử Từ yêu cầu...
 • 16
 • 1,932
 • 7
Nâng cao hiệu quả dạy học phần Lịch sử Thế giới nguyên thủy, cổ đại và trung đại bằng phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức

Nâng cao hiệu quả dạy học phần Lịch sử Thế giới nguyên thủy, cổ đại trung đại bằng phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức

... triển cao 4/ Các bảng hệ thống kiến thức sử dụng dạy học phần lịch sử giới thời nguyên thủy, cổ đại trung đại (lịch sử 10 ban bản) (Căn vào yêu cầu lập bảng niên biểu hệ thống kiến thức nội dung dạy ... việc lập bảng hệ thống kiến thức dạy học lịch sử Cơ sở lý luận Cơ sở thực tiễn Cách thức lập bảng niên biểu hệ thống hóa kiến thức Các bảng hệ thống kiến thức sử dụng dạy học 1 1 3 phần lịch sử giới ... phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức B/ Nội dung I/ Cơ sở lý luận thực tiễn việc lập bảng hệ thống kiến thức dạy học lịch sử 1-Cơ sở lý luận Thực chất lập bảng hệ thống kiến lập bảng kiến thức...
 • 18
 • 1,430
 • 5
SKKN Nâng cao hiệu quả dạy học phần Lịch sử Thế giới nguyên thủy, cổ đại và trung đại bằng phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức

SKKN Nâng cao hiệu quả dạy học phần Lịch sử Thế giới nguyên thủy, cổ đại trung đại bằng phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức

... cao 4/ Các bảng hệ thống kiến thức sử dụng dạy học phần lịch sử giới thời nguyên thủy, cổ đại trung đại (lịch sử 10 ban bản) (Căn vào yêu cầu lập bảng niên biểu hệ thống kiến thức nội dung dạy ... sở thực tiễn 3- Cách thức lập bảng niên biểu hệ thống hóa kiến thức 4- Các bảng hệ thống kiến thức sử dụng dạy học phần lịch sử giới thời nguyên thủy, cổ đại trung đại (lịch sử 10 ban bản) II Kết ... phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức B/ Nội dung I/ Cơ sở lý luận thực tiễn việc lập bảng hệ thống kiến thức dạy học lịch sử 1-Cơ sở lý luận Thực chất lập bảng hệ thống kiến lập bảng kiến thức...
 • 17
 • 1,452
 • 1
SKKN Nâng cao hiệu quả dạy học phần Lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại qua phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức

SKKN Nâng cao hiệu quả dạy học phần Lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại trung đại qua phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức

... học phần lịch sử giới thời nguyên thủy, cổ đại trung đại (lịch sử 10 ban bản) (Căn vào yêu cầu lập bảng niên biểu hệ thống kiến thức nội dung dạy lịch sử, lập sử dụng bảng hệ thống kiến thức ... việc lập bảng hệ thống kiến 1 12 3- thức dạy học lịch sử Cơ sở lý luận Cơ sở thực tiễn Cách thức lập bảng niên biểu hệ thống hóa kiến thức Các bảng hệ thống kiến thức sử dụng dạy học 4- phần lịch ... lịch sử lớp 10 nhiều năm liên tiếp, cố gắng tìm tòi cách thức, phương pháp giúp học sinh ôn tập kiến thức nói chung phần lịch sử giới thời nguyên thủy, cổ đại trung đại nói riêng cách nhanh hiệu...
 • 16
 • 598
 • 0
Nội dung phương pháp lập bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh của Doanh nghiệp

Nội dung phương pháp lập bảng cân đối kế toán báo cáo kết quả kinh doanh của Doanh nghiệp

... Thời gian lập gửi báo cáo tài II/ Bảng cân đối kế toán (Mẫu B01 - DN) 1- Khái niện, nội dung, kết cấu Bảng cân đối kế toán 2- Nguồn số liệu nguyên tắc lập Bảng cân đối kế toán III/ Báo cáo kết hoạt ... hoạt động kinh doanh 1- Khái niện, nội dung, kết cấu Báo cáo kết hoạt động kinh doanh (Mẫu B02-DN) 2- Nội dung kết cấu báo cáo kết hoạt động kinh doanh 3- Cơ sở số liệu phơng pháp Báo cáo kết hoạt ... luận nội dung phơng pháp lập Trang bảng cân đối kế toán báo cáo kết kinh doanh I/ Sự cần thiết phải lập báo cáo tài doanh nghiệp 1- Khái niệm phân loại báo cáo tài 2- Mục đích, ý nghĩa báo cáo...
 • 33
 • 1,638
 • 9
Nội dung, phương pháp lập Bảng cân đối kế toán và Bảng báo cáo kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp

Nội dung, phương pháp lập Bảng cân đối kế toán Bảng báo cáo kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp

... 0918.775.368 Kết luận Trên toàn nội dung tiểu luận Nội dung, phơng pháp lập Bảng Cân đối kế toán Báo cáo kết kinh doanh doanh nghiệp em Thông qua Bảng báo cáo kết kinh doanh doanh nghiệp khái quát đợc ... chính, kết kinh doanh kỳ doanh nghiệp Mọi doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế không phân biệt doanh nghiệp Nhà nớc hay doanh nghiệp t nhân thiết phải lập Bảng cân đối kế toán Bảng báo cáo kết kinh ... thêm báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh để nắm rõ tình hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp. Số liệu báo cáo kết kinh doanh cung cấp thông tin tổng hợp phơng thức, chi phí kết kinh doanh...
 • 28
 • 897
 • 0
LUẬN VĂN: Nội dung, phương pháp lập Bảng cân đối kế toán và Bảng báo cáo kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp pptx

LUẬN VĂN: Nội dung, phương pháp lập Bảng cân đối kế toán Bảng báo cáo kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp pptx

... chọn đề tài: Nội dung, phương pháp lập Bảng cân đối kế toán Bảng báo cáo kết kinh doanh doanh nghiệp nội dung sau: Phần I: Lý luận chung Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết kinh doanh Phần II: ... chọn lập theo quý hay theo năm Kết luận Trên toàn nội dung tiểu luận Nội dung, phương pháp lập Bảng Cân đối kế toán Báo cáo kết kinh doanh doanh nghiệp em Thông qua Bảng báo cáo kết kinh doanh ... thiết phải lập Bảng cân đối kế toán Bảng báo cáo kết kinh doanh để theo sát, nắm bắt vấn đề trọng yếu doanh nghiệp Tuy nhiên phương pháp lập Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết kinh doanh tưởng...
 • 29
 • 743
 • 0
SKKN SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP LẬP BẢNG ĐỂ DẠY BÀI ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH GTVT ( BÀI 37- ĐỊA LÍ 10 )

SKKN SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP LẬP BẢNG ĐỂ DẠY BÀI ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH GTVT ( BÀI 37- ĐỊA LÍ 10 )

... kiến thức kỹ định để vận dụng vào học phần kiến thức khác chơng trình học Xuất phát từ chọn đề tài: Sử dụng phơng pháp lập bảng để dạy bài: Địa ngành GTVT ( Bài 37- Địa 1 0) II Cấu trúc sáng ... giáo viên cần phải tuân thủ để mang lại hiệu cao trình dạy học Việc sử dụng phơng pháp lập bảng để dạy Địa ngành GTVT ( Địa 1 0) vào nguyên tắc giáo dục ( Môn Địa l ) sau: - Nguyên tắc đảm ... dàng so sánh đợc loại hình vận tải với II Nội dung giải pháp dạy địa ngành GTVT Nôị dung kiến thức địa ngành GTVT ( 37- Địa 1 0) a Đờng sắt * Ưu điểm - Vận chuyển đợc hàng nặng, cồng...
 • 11
 • 450
 • 0
Nội dung, phương pháp lập bảng cân đối Kế toán & báo cáo kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp

Nội dung, phương pháp lập bảng cân đối Kế toán & báo cáo kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp

... chung bảng cân đối kế toán báo cáo kết kinh doanh i Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết kinh doanh Khái niệm Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết kinh doanh phận cấu thành quan trọng hệ thống báo cáo ... - kinh doanh doanh nghiệp thời điểm định Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết kinh doanh báo cáo tài cung cấp phần lớn thông tin hữu ích hệ thống báo cáo tài Bảng cân đối kế toán (BCĐKT): báo cáo ... hình tài doanh nghiệp Báo cáo kết hoạt động kinh doanh (BCKQKD): báo cáo tài tổng hợp, phản ánh tổng quát tình hình kết kinh doanh kỳ kế toán doanh nghiệp, chi tiết theo hoạt động kinh doanh hoạt...
 • 38
 • 1,158
 • 1
Nội dung, phương pháp lập Bảng cân đối Kế toán & bảng báo cáo kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp

Nội dung, phương pháp lập Bảng cân đối Kế toán & bảng báo cáo kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp

... chọn lập theo quý hay theo năm 24 Kết luận Trên toàn nội dung tiểu luận Nội dung, phơng pháp lập Bảng Cân đối kế toán Báo cáo kết kinh doanh doanh nghiệp em Thông qua Bảng báo cáo kết kinh doanh ... thiết phải lập Bảng cân đối kế toán Bảng báo cáo kết kinh doanh để theo sát, nắm bắt đợc vấn đề trọng yếu doanh nghiệp Tuy nhiên phơng pháp lập Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết kinh doanh tởng ... thêm báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh để nắm rõ tình hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp. Số liệu báo cáo kết kinh doanh cung cấp thông tin tổng hợp phơng thức, chi phí kết kinh doanh...
 • 28
 • 1,512
 • 4
122 Nội dung, phương pháp lập bảng cân đối Kế toán & báo cáo kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp

122 Nội dung, phương pháp lập bảng cân đối Kế toán & báo cáo kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp

... chung bảng cân đối kế toán báo cáo kết kinh doanh i Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết kinh doanh Khái niệm Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết kinh doanh phận cấu thành quan trọng hệ thống báo cáo ... - kinh doanh doanh nghiệp thời điểm định Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết kinh doanh báo cáo tài cung cấp phần lớn thông tin hữu ích hệ thống báo cáo tài Bảng cân đối kế toán (BCĐKT): báo cáo ... hình tài doanh nghiệp Báo cáo kết hoạt động kinh doanh (BCKQKD): báo cáo tài tổng hợp, phản ánh tổng quát tình hình kết kinh doanh kỳ kế toán doanh nghiệp, chi tiết theo hoạt động kinh doanh hoạt...
 • 38
 • 897
 • 0
124 Nội dung, phương pháp lập Bảng cân đối Kế toán & bảng báo cáo kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp

124 Nội dung, phương pháp lập Bảng cân đối Kế toán & bảng báo cáo kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp

... chọn lập theo quý hay theo năm 24 Kết luận Trên toàn nội dung tiểu luận Nội dung, phơng pháp lập Bảng Cân đối kế toán Báo cáo kết kinh doanh doanh nghiệp em Thông qua Bảng báo cáo kết kinh doanh ... thiết phải lập Bảng cân đối kế toán Bảng báo cáo kết kinh doanh để theo sát, nắm bắt đợc vấn đề trọng yếu doanh nghiệp Tuy nhiên phơng pháp lập Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết kinh doanh tởng ... thêm báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh để nắm rõ tình hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp. Số liệu báo cáo kết kinh doanh cung cấp thông tin tổng hợp phơng thức, chi phí kết kinh doanh...
 • 28
 • 999
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nội dung phương pháp lập bảng cân đối kế toánnội dung phương pháp kiểm toán hệ thốngphương pháp lập bảng phân bổ tiền lương và bhxhgiúp học sinh lớp 12 rèn luyện kỹ năng sử dụng phương pháp tọa độ hóa để giải``` quyết một số bài toán hình học không gianmột số phương pháp phát huy tính tích cực sáng tạo của hs trong dạy học vật lý 10 ncphương pháp so sánh trong dạy học chính tả ở tiểu họcphương pháp hệ thống kiến thức bằng cách lập bảng thống kê và sử dụng sơ đồ trong dạy học lịch sử việt nam lớp 12sử dụng phương pháp cân bằng electrontieu luan ve su dung he thong bai tap su dung bien phap nhan hoa so sanh trong day luyen tu va cau o ;op 4cach lap bang he thong nhung su kien cua lich su lop 11doan van su dung phuong phap lap luan phan tich va so sanhphương pháp phân tích hệ thống phân cấp ahp và ứng dụng trong việc trợ giúp các quyết địnhhay lap bang he thong nhung thang loi co y nghia chien luoc cua quan dan ta o 2 mien nambac tren cac mat tran quan su chinh tri ngoai dao trong khang chien chong mi cuu nuoc 19541975phương pháp thiết kế hệ thốngphương pháp lập trình truyền thôngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ