0
 1. Trang chủ >
 2. Khoa học xã hội >
 3. Giáo dục học >

phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức, so sánh và sử dụng tư liệu trong dạy học môn lịch sử ở trường thpt

phương pháp sử dụng sách giáo khoa và các loại tài liệu tham khảo trong day - học môn lịch sử ở trường phổ thông

phương pháp sử dụng sách giáo khoa các loại tài liệu tham khảo trong day - học môn lịch sử trường phổ thông

... học sinh đâu đó trong xà hội vẫn coi môn lịch sử môn phụ, chỉ cần học thuộc nên cũng ít để tâm học tìm hiểu về lịch sử. + Phơng tiện dạy học đồ dùng dạy học còn thiếu, tài liệu tham ... cách khái quát, khoa học đầy đủ để học sinh dễ hiểu dễ nhớ dễ học từ đó giúp các em yêu thích lịch sử . Khi học sinh có hứng thú trong giờ học, chủ động tìm tòi nghiên cứu về lịch sử các ... ngời. Do đặc trng môn Lịch sử khác với các môn học khác trong chơng trình dạy học phổ thông đó là: học sinh không đợc trực tiếp chứng kiến sự kiện lịch sử đó trực tiếp vì lịch sử không lặp lại,...
 • 8
 • 2,851
 • 17
Lập bảng hệ thống kiến thức để nâng cao hiệu quả dạy học phần

Lập bảng hệ thống kiến thức để nâng cao hiệu quả dạy học phần "Lịch sử Thế giới nguyên thủy, cổ đại trung đại"

... pháp lập bảng hệ thống kiến thức trong dạy học lịch sử nói chung dạy phần lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại trung đại nói riêng đã đem lại hiệu quả tích cực. + Đối với giáo viên: Nâng ... giúp học sinh ôn tập kiến thức nói chung phần lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại trung đại nói riêng một cách nhanh hiệu quả nhất. Trong đó, hướng dẫn học sinh hệ thống kiến thức ... dục đào tạo thanh hóaTrờng THPT Dơng Đình nghệ sáng kiến kinh nghiệmtên đề tài Nâng cao hiệu quả dạy học phần lịch sử thế giới nguyên thủy, cổ đại trung đại bằng ph-ơng pháp lập bảng hệ...
 • 17
 • 1,474
 • 5
sáng kiến kinh nghiệm “một số kinh nghiệm sử dụng bản đồ trong dạy học phần lịch sử việt nam lớp 7

sáng kiến kinh nghiệm “một số kinh nghiệm sử dụng bản đồ trong dạy học phần lịch sử việt nam lớp 7

... đ-a ra một số phơng pháp sử dụng bản đồ trong dạy học phần Lịch sử Việt Nam lớp 7. 5- Nhiệm vụ nghiên cứu- Xác định tầm quan trọng của việc sử dụng bản đồ trong phơng pháp dạy học hiện nay.- ... ph-ơng pháp sử dụng bản đồ nhằm phát huy tính tích cực, chủ động học tập của học sinh.3- Đối tợng nghiên cứuPhơng pháp sử dụng bản đồ trong dạy học phần Lịch sử Việt Nam lớp 7. 4- Giới hạn, ... xám.c- Các loại bản đồ lịch sử Bản đồ lịch sử bao gồm 2 loại:- Bản đồ tổng hợp: là loại bản đồ lịch sử diễn đạt những nội dung lịch sử trong một phạm vi không gian rộng: Bản đồ chiến tranh thế...
 • 21
 • 1,394
 • 7
SKKN Phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức, so sánh và sử dụng tư liệu trong dạy học môn lịch sử ở trường thpt

SKKN Phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức, so sánh sử dụng liệu trong dạy học môn lịch sử trường thpt

... về khoa học. Thành tựu về nghệ thuật. Khoa học thực sự trở thành khoa học ( toán học, vật lý học, sử học) . Văn học - nghệ thuật phát triển rực rỡ. S DNG T LIU TRONG GING DY LCH S THPT ... Lập bảng so sánh chế độ phong kiến phơng Đông với chế độ phong kiến phơng Tây. Nội dung so sánh. Chế độ phong kiến phơng Đông . Chế độ phong kiến phơng Tây. Cơ sở hình thnh. Sử ... toán học. Sử học. Sử biên niên : ghi chép sự kiện. Tập hợp sự kiện, chỉnh lý, phân tích , trình bày có hệ thống lịch sử một nớc hay một cuộc chiến tranh.Văn học Chủ yếu là văn học...
 • 128
 • 1,695
 • 5
phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức, so sánh và sử dụng tư liệu trong dạy học môn lịch sử ở trường thpt

phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức, so sánh sử dụng liệu trong dạy học môn lịch sử trường thpt

... về khoa học. Thành tựu về nghệ thuật. Khoa học thực sự trở thành khoa học ( toán học, vật lý học, sử học) . Văn học - nghệ thuật phát triển rực rỡ. S DNG T LIU TRONG GING DY LCH S THPT ... Lập bảng so sánh chế độ phong kiến phơng Đông với chế độ phong kiến phơng Tây. Nội dung so sánh. Chế độ phong kiến phơng Đông . Chế độ phong kiến phơng Tây. Cơ sở hình thnh. Sử ... toán học. Sử học. Sử biên niên : ghi chép sự kiện. Tập hợp sự kiện, chỉnh lý, phân tích , trình bày có hệ thống lịch sử một nớc hay một cuộc chiến tranh.Văn học Chủ yếu là văn học...
 • 128
 • 611
 • 0
Những ưu nhược điểm của phương pháp lập bảng cân đối lương thực của FAO và các nước trong khu vực khi áp dụng cho việt lập bảng cân đối lương thực ở Việt Nam

Những ưu nhược điểm của phương pháp lập bảng cân đối lương thực của FAO các nước trong khu vực khi áp dụng cho việt lập bảng cân đối lương thực Việt Nam

... phương pháp lập bảng cân đối lương thực của FAO các nước trong khu vực khi áp dụng cho việc lập bảng cân đối lương thực Việt Nam. I. Phương pháp lập bảng cân đối lương thực của FAO. Tổ ... điểm của phƣơng pháp lập bảng cân đối lƣơng thực của FAO các nƣớc trong khu vực khi áp dụng cho việc lập bảng cân đối lƣơng thực Việt Nam. 5 I. Phƣơng pháp lập bảng cân đối lƣơng thực của ... VÀ THỦY SẢN CHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC NHỮNG ƢU, NHƢỢC ĐIỂM CỦA PHƢƠNG PHÁP LẬP BẢNG CÂN ĐỐI LƢƠNG THỰC CỦA FAO VÀ CÁC NƢỚC TRONG KHU VỰC KHI ÁP DỤNG CHO VIỆC LẬP BẢNG CÂN ĐỐI...
 • 18
 • 869
 • 1
phương pháp hướng dẫn học sinh lập bảng hệ thống kiến thức môn lịch sử ở trường thcs

phương pháp hướng dẫn học sinh lập bảng hệ thống kiến thức môn lịch sử trường thcs

... việc xác định một, vài kiến thức cơ bản của một giai đoạn lịch sử Những năm gần đây trong các đề thi thờng câu hỏi lập bảng hệ thống kiến thức lịch sử, sự kiện lịch sử Sách giáo khoa, sách ... việ định hớng trình bày nội dung, cha hớng dẫn học hinh kĩ năng kiến thức cơ bản, hện thống hóa kiến thức lịch sử. Trên cơ sở đó, tôi mạnh dạn đi vào tìm hiểu, nghiên cứu và hớng dẫn học ... hóa kiến thức lich sử theo thời gian 2. Lập bảng hệ thống hóa kiến thức lich sử theo chủ đề. a. Với loại bài thể hiện rõ nội dung và yêu cầu cho sẵn. b. Loại bài hệ thống hóa kiến thức theo...
 • 11
 • 2,165
 • 7
Nâng cao hiệu quả dạy học phần Lịch sử Thế giới nguyên thủy, cổ đại và trung đại bằng phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức

Nâng cao hiệu quả dạy học phần Lịch sử Thế giới nguyên thủy, cổ đại trung đại bằng phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức

... dụng cho thấy phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức trong dạy học lịch sử nói chung dạy phần lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại trung đại nói riêng đã đem lại hiệu quả tích cực. ... giới thời nguyên thủy, cổ đại trung đại qua phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức . B/ Nội dung I/ Cơ sở lý luận thực tiễn của việc lập bảng hệ thống kiến thức trong dạy học lịch sử. 1-Cơ ... dục đào tạo thanh hóaTrường THPT Dương Đình nghệ sáng kiến kinh nghiệmtên đề tài Nâng cao hiệu quả dạy học phần lịch sử thế giới nguyên thủy, cổ đại trung đại bằng phương pháp lập bảng...
 • 18
 • 1,430
 • 5
SKKN Nâng cao hiệu quả dạy học phần Lịch sử Thế giới nguyên thủy, cổ đại và trung đại bằng phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức

SKKN Nâng cao hiệu quả dạy học phần Lịch sử Thế giới nguyên thủy, cổ đại trung đại bằng phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức

... SÁNG KIẾN KINH NGHIỆMĐỀ TÀI:"NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC PHẦN "LỊCH SỬ THẾ GIỚINGUYÊN THỦY, CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI" BẰNG PHƯƠNGPHÁP LẬP BẢNG HỆ THỐNG KIẾN THỨC "A/ ... sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao hiệu quả dạy học phần Lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại trung đại qua phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức . B/ Nội dungI/ Cơ sở lý luận thực ... dụng cho thấy phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức trong dạy học lịch sử nói chung dạy phần lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại trung đại nói riêng đã đem lại hiệu quả tích cực....
 • 17
 • 1,452
 • 1
SKKN Nâng cao hiệu quả dạy học phần Lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại qua phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức

SKKN Nâng cao hiệu quả dạy học phần Lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại trung đại qua phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức

... đồng nghiệp thông qua đề tài sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao hiệu quả dạy học phần Lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại trung đại qua phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức . B/ Nội ... dụng cho thấy phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức trong dạy học lịch sử nói chung dạy phần lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại trung đại nói riêng đã đem lại hiệu quả tích cực. ... nguyên thủy, cổ đại trung đại (lịch sử 10 ban cơ bản) (Căn cứ vào yêu cầu lập bảng niên biểu hệ thống kiến thức căn cứ nội dung bài dạy lịch sử, có thể lập sử dụng các bảng hệ thống kiến...
 • 16
 • 598
 • 0
sử dụng phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức và so sánh trong dạy học môn lịch sử ở trường trung học phổ thông

sử dụng phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức so sánh trong dạy học môn lịch sử trường trung học phổ thông

... những tri thức về khoa học. Thành tựu về nghệ thuật. Khoa học thực sự trở thành khoa học ( toán học, vật lý học, sử học) . Văn học - nghệ thuật phát triển rực rỡ. S DNG T LIU TRONG GING ... Lập bảng so sánh chế độ phong kiến phơng Đông với chế độ phong kiến phơng Tây. Nội dung so sánh. Chế độ phong kiến phơng Đông . Chế độ phong kiến phơng Tây. Cơ sở hình thnh. Sử ... toán học. Sử học. Sử biên niên : ghi chép sự kiện. Tập hợp sự kiện, chỉnh lý, phân tích , trình bày có hệ thống lịch sử một nớc hay một cuộc chiến tranh.Văn học Chủ yếu là văn học...
 • 128
 • 647
 • 1
SKKN Phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức, so sánh và sử dụng tư liệu trong dạy học môn Lịch sử ở trường THPT

SKKN Phương pháp lập bảng hệ thống kiến thức, so sánh sử dụng liệu trong dạy học môn Lịch sử trường THPT

... lượng dạy học môn lịch sử, làm sao để các em học sinh yêu thích môn lịch sử học môn lịch sử ngày càng có hiệu quả hơn. II. Mục đích chọn đề tài Cũng như các môn học khác, môn học lịch sử ... nghiệm trong dạy học lịch sử, chưa hệ thống được kiến thức để học sinh dễ nhớ, dễ hiểu bằng cách sử dụng sơ đồ trong dạy học lịch sử. Từ yêu cầu thực tế trên đòi hỏi chúng ta phải đổi mới phương ... trình học tập tại trường THPT học sinh thường coi bộ môn lịch sử môn phụ nên học một cách qua loa, học sinh học chỉ là đối phó để có điểm. Đa số học sinh coi bộ môn lịch sử môn phụ”, dễ học. ...
 • 16
 • 1,932
 • 7
BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-VẬN DỤNG MỐI QUAN HỆ VẬT CHẤT – Ý THỨC TRONG ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN Ở TRƯỜNG THPT HIỆN NAY

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-VẬN DỤNG MỐI QUAN HỆ VẬT CHẤT – Ý THỨC TRONG ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN TRƯỜNG THPT HIỆN NAY

... TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM  Tiểu luận Triết học Đề tài:VẬN DỤNG MỐI QUAN HỆ VẬT CHẤT Ý THỨC TRONG ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN TRƯỜNG THPT HIỆN NAY Giảng ... PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂNII.1. VẬT CHẤT QUYẾT ĐỊNH Ý THỨC THỰC TẾ KHÁCH QUAN, QUY LUẬT KHÁCH QUAN QUYẾT ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌCII.1.1. Nhân tố vật chất ý thức trong hoạt động dạy học II.1.1.1. ... pháp dạy học nói chung và đổi mới phương pháp dạy học môn Ngữ văn nói riêng các địa phương cụ thể, các trường cụ thể cũng khác nhau. Bên cạnh đó, đổi mới phương pháp dạy học trường THPT...
 • 28
 • 768
 • 4
skkn đổi mới kiểm tra đánh giá thúc đẩy hoạt động đổi mới phương pháp dạy học môn địa lý ở trường thpt nguyễn thị lợi

skkn đổi mới kiểm tra đánh giá thúc đẩy hoạt động đổi mới phương pháp dạy học môn địa lý trường thpt nguyễn thị lợi

... đổi mới kiểm tra đánh giá thúc đẩy hoạt động ĐMPP dạy học môn địa trờng thpt nguyễn thị lợi. A. Đặt vấn đề:I. Cơ sở lí luận : ĐMPP dạy học lại là một vấn đề lớn ... vụ ĐMPP dạy học trong đó có vấn đề: Đổi mới kiểm tra đánh giá để thúc đẩy ĐMPP dạy học các bộ môn. Tuy nhiên thực tế hoạt động kiểm tra đánh giá của nhà trờng nói chung và môn Địa nói riêng ... và giáo viên trong nhóm Địa Trờng THPT Nguyễn Thị Lợi- Sầm Sơn. 2. Nhiệm vụ: Rút ra những kinh nghiệm thiết thực trong hoạt động : Đổi mới kiểm tra đánh giá nhằm thúc đẩy ĐMPP dạy học môn...
 • 14
 • 391
 • 1
MỘT SỐ KINH NGHIỆM CỦA GIÁO VIÊN KHI SỬ DỤNG TƯ LIỆU TRONG DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG Ở MỘT SỐ BÀI HỌC

MỘT SỐ KINH NGHIỆM CỦA GIÁO VIÊN KHI SỬ DỤNG LIỆU TRONG DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG MỘT SỐ BÀI HỌC

... Nguyễn Văn Hùng ĐT:0946734736; Mail: hungtetieu1978@gmail.comTÊN ĐỀ TÀI: MỘT SỐ KINH NGHIỆM CỦA GIÁO VIÊN KHI SỬ DỤNG TƯ LIỆU TRONG DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG MỘT SỐ BÀI HỌC ... quát). - Tài liệu sử dụng cho việc nghiên cứu, giảng dạy (nói khái quát).Như vậy, liệu dạy học được hiểu là tài liệu sử dụng trong dạy học của giáo viên học sinh. b- liệu dạy học có thể ... đề tài : Vài suy nghĩ về việc sử dụng liệu trong dạy học Ngữ văn một số bài học. Tác giả : Nguyễn Thị Lệ Hà -Tổ Văn- Trường THPT Lê Quý Đôn .Liên hệ: Nguyễn Văn Hùng ĐT:0946734736; Mail:...
 • 24
 • 498
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp lập bảng hệ thốngxây dựng hệ thống câu hỏi giúp học sinh soạn bài nhằm nâng cao tính tự giác tích cực trong dạy học tiết đọc văn ở trường thpt cẩm thủy 2thực trạng sử dụng giáo cụ trực quan trong dạy học môn mỹ thuật ở trườngsử dụng tư liệu trong dạy học hóa học phổ thôngđặc điểm của dạy học môn địa lý ở trường thpt và vai trò của công nghệ thông tin truyền thôngbiện pháp sử dụng tư liệu trong dạy họcbảng hệ thống kiến thức môn ngữ văn lớp 9bang he thong kien thuc van ban nhat dung lop 9ngôn ngữ php python và phương pháp lập trình hệ thốngsử dụng phương pháp điều tra trong dạy học môn đạo đức ở tiểu họchệ thống báo hiệu số 7 và ứng dụng trong tổng đài alcatel 1000 e10phuong phap day hoc mon ngu van o truong thcsđổi mới phương pháp dạy học môn thể dục ở trường tiểu họcbiện pháp quản lý dạy học môn vật lý ở trường trung học phổ thông nguyễn viết xuân tỉnh vĩnh phúcchuyên đề mĩ thuật vận dụng kiến thức liên môn chủ đề thích hợp trong dạy học môn mĩ thuật ở thcsNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ